ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

НАКАЗ

від 23 листопада 2011 року N 986

Про введення в дію електронного журналу

З метою забезпечення єдиного підходу до обліку товарів і транспортних засобів, що переміщуються через державний кордон України в пунктах пропуску (пунктах контролю) для залізничного сполучення наказую:

1. Затвердити Порядок ведення електронного журналу обліку товарів і транспортних засобів, що переміщуються через державний кордон України в пунктах пропуску (пунктах контролю) для залізничного сполучення (далі - електронний журнал), що додається.

2. Департаменту митних інформаційних технологій та статистики (Пашко П. В.) до 02.12.2011 забезпечити доопрацювання відповідних програмно-інформаційних комплексів Держмитслужби України для реалізації вимог цього Порядку.

3. Керівникам митних органів забезпечити ведення електронного журналу відповідно до вимог цього Порядку.

4. Установити, що цей наказ набирає чинності з 05.12.2011.

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на директора Департаменту організації митного контролю та оформлення, члена колегії Держмитслужби України Сьомку С. М.

 

Т. в. о. Голови Служби

О. М. Дороховський

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Державної митної служби України
23.11.2010 N 986

Порядок
ведення електронного журналу обліку товарів і транспортних засобів, що переміщуються через державний кордон України в пунктах пропуску (пунктах контролю) для залізничного сполучення

I. Загальні положення

Цей Порядок розроблено з метою встановлення єдиного підходу до обліку товарів і транспортних засобів (далі - ТЗ), що переміщуються через державний кордон України в пунктах пропуску (пунктах контролю) для залізничного сполучення.

Ведення електронного журналу обліку товарів і транспортних засобів, що переміщуються через державний кордон України в пунктах пропуску (пунктах контролю) для залізничного сполучення здійснюється за допомогою функціонального модулю "Електронний журнал вантажного пункту пропуску" (далі - ФМ ВПП) та є складовою частиною автоматизованої системи митного оформлення "Інспектор-2006" (далі - АСМО "Інспектор 2006"), який використовується для реєстрації та обліку товарів та ТЗ, що переміщуються через державний кордон України в пункті пропуску (пункті контролю) для залізничного сполучення, результатів їх митного контролю та митного оформлення, формування реєстрів ТЗ, що перебувають під митним контролем.

Обліку підлягають всі товари та ТЗ, що переміщуються через державний кордон України у пунктах пропуску (пунктах контролю) шляхом їх реєстрації посадовою особою підрозділу митного оформлення в ФМ ВПП АСМО "Інспектор-2006".

Реєстрації у журналі також підлягають товаросупровідні та товаротранспортні документи на товари та ТЗ, що пред'являються митному органу, результати митного контролю та митного оформлення товарів та ТЗ, що переміщуються у пункті пропуску.

II. Послідовність внесення інформації та її реквізити

1. За результатами вивчення поданих представниками залізниці (брокерами, уповноваженими особами) документів на товари та ТЗ посадова особа підрозділу митного оформлення вносить до ФМ ВПП АСМО "Інспектор-2006" такі відомості:

тип ТЗ (залізничний вагон);

напрямок руху ТЗ (в'їзд/виїзд);

номер прикордонної передавальної відомості;

номери залізничних накладних;

найменування товару;

накладені засоби ідентифікації (у разі наявності);

вага товару;

митниця відправлення/призначення;

номери вагонів (платформ, контейнерів, цистерн тощо).

2. У разі виявлення невідповідностей відомостей, заявлених у документах, пред'явлених митному органу, фактичним даним, отриманим за результатами контролю вагових параметрів, посадова особа підрозділу митного оформлення вносить відповідні відомості в поле "Примітки" ФМ ВПП АСМО "Інспектор-2006".

3. За результатами проведення інших видів контролю у пункті пропуску посадова особа підрозділу митного оформлення вносить інформацію у розділ "Контроль" ФМ ВПП АСМО "Інспектор-2006".

4. Якщо за результатами контролю приймається рішення про повернення чи неможливість пропуску товарів та ТЗ посадова особа підрозділу митного оформлення вносить інформацію у розділ "Примітки" про причини повернення чи неможливість пропуску та анульовує запис в ФМ ВПП АСМО "Інспектор-2006".

5. За результатами проведення митного огляду переміщуваних товарів та ТЗ до ФМ ВПП АСМО "Інспектор-2006" вносяться відповідні відмітки:

"Проведено митний огляд";

"Ініціатор", а в полі "Примітки" наводяться номери Акта огляду та протоколу про порушення митних правил (за наявності).

6. У разі накладення або наявності запірно-пломбувальних пристроїв, засобів ідентифікації вноситься інформація в розділ "Запірно-пломбувальні пристрої" та вказується номер та кількість таких пристроїв.

7. За результатами прийняття рішення щодо пропуску товарів та ТЗ на/з територію(ії) України здійснюється внесення інформації про їх оформлення та пропуск.

III. Відповідальність

Відповідальність за порядок та повноту внесення інформації в ФМ ВПП АСМО "Інспектор-2006" несе посадова особа, що внесла таку інформацію, керівник відповідного підрозділу митного оформлення та керівник митного органу відповідно до розподілу обов'язків між начальником митниці та його заступниками.

 

Директор Департаменту організації
митного контролю та оформлення

С. М. Сьомка

 
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали