МІНІСТЕРСТВО НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ УКРАЇНИ

НАКАЗ

від 15 листопада 2011 року N 1210

Про введення в дію Керівництва з планування підготовки до дій за призначенням в авіації МНС

Відповідно до Положення про Міністерство надзвичайних ситуацій України, затвердженого Указом Президента України від 6 квітня 2011 р. N 402 (Указ N 402/2011), і з метою забезпечення якості планування та організації підготовки до дій за призначенням в авіації МНС, приведення до єдиного зразка плануючих і облікових документів, втілення нових високоефективних методичних прийомів та засобів у навчальний процес спеціалістів авіаційного персоналу МНС наказую:

1. Затвердити та ввести в дію з 01.12.2011 Керівництво з планування підготовки до дій за призначенням в авіації МНС (далі - Керівництво), що додається.

2. Начальнику Управління авіації та авіаційного пошуку і рятування Кушніруку М. Б.:

2.1. Організувати вивчення положень Керівництва у структурних підрозділах авіації МНС. Планування та організацію підготовки до дій за призначенням авіації МНС з 2012 навчального року здійснювати відповідно до вимог Керівництва.

2.2. У зв'язку з особливостями навчального процесу в авіаційних підрозділах, заняття в системі професійної підготовки з особовим складом Спеціального авіаційного загону Оперативно-рятувальної служби цивільного захисту щороку розпочинати з 1 січня відповідно до затверджених організаційно-методичних вказівок з підготовки до дій за призначенням авіації МНС України на поточний рік.

3. Визнати таким, що з 01.12.2011 втрачає чинність, наказ МНС України від 30.08.2006 N 567 "Про введення в дію Керівництва з планування підготовки до дій за призначенням в авіації МНС України".

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Бута В. П.

 

Міністр

В. Балога

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства надзвичайних ситуацій України
15.11.2011 N 1210

КЕРІВНИЦТВО
з планування підготовки до дій за призначенням в авіації МНС 

Керівництво з планування підготовки до дій за призначенням (далі - Керівництво) визначає порядок планування, проведення, обліку та підбиття підсумків підготовки до дій за призначенням в авіації МНС, що експлуатує державні повітряні судна (далі - авіація МНС).

Крім документів, які зазначені в цьому Керівництві, в авіації МНС розробляються і ведуться документи, які передбачені іншими нормативними документами, що регламентують льотну роботу і безпеку польотів (настанови, курси, програми тощо).

Керівництво не підміняє і не відміняє курси (програми) бойової (спеціальної) підготовки, а лише доповнює ті питання, які у них не визначені або потребують детального пояснення.

Керівництво розроблено з метою зменшення кількості помилок при заповненні планувальних та облікових документів, деталізує, уточнює та роз'яснює питання, зміст та структуру цих документів.

Під час розроблення Керівництва враховано вимоги наказів та розпоряджень МНС України до організації і проведення підготовки до дій за призначенням, а також передовий досвід, накопичений у підрозділах державної авіації України, міжнародний досвід авіаційного пошуку і рятування.

Розділ I. Загальні положення

Підготовка до дій за призначенням - це процес навчання і виховання особового складу авіації МНС для виконання спеціальних завдань відповідно до призначення.

Вона характеризується різноманітністю організаційних форм та методів навчання і виховання, що застосовуються для різних категорій особового складу.

За специфікою професійного навчання виділяють підготовку до дій за призначенням льотного складу, спеціалістів штабу, інженерно-технічного складу, тилу, зв'язку та РТЗ, пошуково-рятувальної та парашутно-десантної служби і авіаційних механіків.

Основу підготовки до дій за призначенням складає професійна підготовка.

Професійна підготовка - це організований та цілеспрямований процес здобуття та удосконалення особовим складом знань, умінь і навичок, необхідних для виконання професійно-службових завдань.

Професійна підготовка особового складу нельотних фахів включає: службову, спеціальну, тактичну підготовку та підготовку до керівництва (забезпечення) польотами.

Службова підготовка - це організований та цілеспрямований процес повсякденного вдосконалення професійної майстерності рядового і начальницького складу, працівників з метою забезпечення успішного виконання професійно-службових завдань і функціональних обов'язків за відповідними посадами.

Спеціальна підготовка - процес формування й удосконалення технічних, тактико-спеціальних знань, умінь і навичок, необхідних для експлуатації авіаційної (спеціальної) техніки, повного освоєння льотно-тактичних і спеціальних (бойових) можливостей літаків (вертольотів) та засобів управління. Вона передбачає вивчення авіаційної техніки, повітряної навігації, спеціального (бойового) застосування комплексу озброєння літака, зв'язку та радіотехнічного забезпечення польотів, десантування, практичної аеродинаміки та інших дисциплін.

Тактична підготовка - це процес навчання особового складу авіаційних підрозділів, а також їх органів управління, спрямований на набуття навичок щодо порядку і тактики застосування авіаційних сил та засобів МНС України.

Професійна підготовка льотного складу* має свої особливості і складається з льотної і наземної підготовки. Основний компонент - льотна підготовка - підрозділяється на види: техніка пілотування, навігаційна підготовка, спеціальне застосування та льотно-тактична підготовка. Наземна підготовка забезпечує льотну і включає: службову, спеціальну, тактичну підготовку та підготовку до польотів.


* Тут і надалі під льотним складом слід розуміти льотчиків, штурманів та інших посадових осіб, які мають відповідну спеціальність, здатні за заключенням ЛЛК до льотної роботи та виконують обов'язки в польоті у складі екіпажу (НВП - 99 ст. 19).

Підготовка до дій за призначенням складається з:

одиничної підготовки фахівців;

підготовки підрозділів, Спеціального авіаційного загону (далі - САЗ) в цілому;

підготовки керівництва та штабу.

Підготовка до дій за призначенням включає:

теоретичне навчання;

льотну та практичну підготовку;

тренування та інші заходи, під час яких фахівці вивчають спеціальну техніку та способи її використання, удосконалюють вміння і практичні навички, які необхідні для виконання обов'язків відповідно до спеціальності.

Успішному виконанню заходів підготовки до дій за призначенням у навчальному році сприятимуть такі умови:

знання обстановки, досвіду застосування авіаційних засобів пошуку та рятування провідних країн світу в мирний час та у локальних війнах, збройних конфліктах останнього десятиріччя і перспективи застосування в майбутньому;

знання спеціальних завдань та способів їх виконання;

якісне несення чергування в системі авіаційного пошуку та рятування;

підтримання авіаційної техніки та спеціального обладнання у справному стані, проведення своєчасного ремонту з метою підвищення їх можливостей щодо пошуку та рятування;

профілактичні заходи щодо запобігання авіаційним подіям;

удосконалення навчально-матеріальної бази, її якісне використання у навчальному процесі;

наявність матеріально-технічних та фінансових ресурсів для проведення заходів підготовки до дій за призначенням;

високий рівень підготовки підрозділів.

Розділ II. Планування підготовки до дій за призначенням в авіації МНС України

2.1. Підстава для планування

Підставою для планування підготовки до дій за призначенням на навчальний рік є вимоги керівних документів:

наказів Міністра, що затверджують Організаційно-методичні рекомендації щодо планування та реалізації основних заходів і завдань з підготовки єдиної державної системи цивільного захисту населення і територій (Цивільної оборони) України у новому навчальному році та перспективного плану роботи МНС на навчальний рік;

наказів Міністра про встановлення середніх річних норм нальоту льотному складу авіації МНС України для планування льотної підготовки на кожен наступний рік;

організаційно-методичних вказівок з підготовки до дій за призначенням авіації МНС на наступний навчальний рік;

курсів спеціальної підготовки та програм підготовки льотного складу ППЛС-2008, спеціалістів інженерно-технічного складу (ІТС), пошуково-рятувальної та парашутно-десантної служби (ПР та ПДС), групи керівництва польотами (ГКП), відділення планування, координації та контролю штабу, зв'язку, тилу.

2.2. Організація планування підготовки до дій за призначенням

Планування підготовки до дій за призначенням - це діяльність командира, штабу та служб, спрямована на детальне розроблення змісту, обсягу і послідовності підготовки до дій за призначенням особового складу авіаційних підрозділів і загону в цілому на визначений період.

Мета планування - досягнення та підтримання високої спеціальної готовності авіаційних підрозділів, загону в цілому до виконання завдань пошуку та рятування в зоні відповідальності України та до виконання інших авіаційних завдань.

Завдання планування - досягнення та підтримання високого повітряного вишколу льотного складу, інженерно-технічного складу, спеціалістів пошуково-рятувальної та парашутно-десантної служби; забезпечення безпеки польотів; злагодженість спеціалістів штабу та інших служб і груп управління; відповідність наземної підготовки льотній підготовці; якісне забезпечення всіх заходів підготовки особового складу до дій за призначенням спеціалістами тилу та зв'язку згідно з керівними документами МНС.

Процес планування - колективна робота командира, штабу, командирів підрозділів щодо визначення і графічного відображення найбільш оптимальних послідовностей і обсягів виконання заходів навчання авіаційних фахівців виконанню своїх функціональних обов'язків, глибокому освоєнню авіаційної техніки та штатного обладнання, способів їх застосування при виконанні спеціальних завдань.

2.3. Вимоги до планування

Об'єктивність оцінки стану справ у підлеглих підрозділах, досягнутого рівня підготовки авіаційних та наземних фахівців, наявності, стану авіаційної техніки та спеціального обладнання, навчальної матеріально-технічної бази, моторесурсу, спеціальних засобів, пального та інших матеріальних засобів, необхідних для проведення заходів спеціальної підготовки;

спрямованість планів щодо надання особовому складу набуття практичних навичок в експлуатації авіаційної техніки та спеціального обладнання;

чітке визначення кінцевих результатів у підготовці загону;

наочність та висока штабна культура планування підготовки до дій за призначенням;

забезпечення якісного вирішення завдань навчання особовим складом підрозділів відповідно до спеціального призначення.

2.4. Принципи планування

Відповідність плану підготовки поставленим завданням і можливостям їх вирішення в реальних умовах;

зосередження основних зусиль на виконанні головних завдань;

директивність планів та їх чітка адресність;

технічна і економічна обґрунтованість планів;

поєднання при плануванні перспективного та поточного, комплексного та роздільного методів планування;

поєднання навчання і виховання фахівців з дотриманням їх методичної послідовності;

максимальне наближення навчання до складної реальної обстановки;

узгодженість підготовки авіаційних та наземних фахівців із заходами їх повсякденної діяльності за завданнями, предметами, строками навчання;

ефективне і економне використання у підготовці спеціалістів навчальної матеріально-технічної бази, навчально-тренувальних і матеріальних засобів.

При плануванні важливо не перевантажувати план другорядними заходами, забезпечити повноту та якість, зручність використання планів у повсякденній діяльності.

2.5. Етапи планування

Планування підготовки до дій за призначенням здійснюється в два етапи, терміни яких визначаються організаційно-методичними вказівками з підготовки до дій за призначенням авіації МНС на новий навчальний рік:

перший етап - етап завчасного планування проводиться після закінчення підсумкової перевірки;

другий етап - етап безпосереднього планування.

На етапі завчасного планування проводиться:

аналіз підсумків підготовки до дій за призначенням навчального року, який минув;

розроблення проекту наказу "Про підсумки ... навчального року та завдання на новий ... навчальний рік";

розроблення проектів установчих наказів для забезпечення планування на наступний рік. Перелік установчих наказів наведено в додатку 1;

розроблення в Управлінні авіації та авіаційного пошуку і рятування організаційно-методичних вказівок з професійної підготовки авіації МНС у новому навчальному році;

реєстрація та доведення до керівного складу САЗ наказу МНС про встановлення середніх річних норм нальоту льотного складу авіації МНС для планування підготовки до дій за призначенням у новому році;

проведення зі спеціалістами САЗ організаційно-методичних зборів з питань планування на наступний рік.

Етап безпосереднього планування розпочинається з надходження до САЗ організаційно-методичних вказівок з підготовки до дій за призначенням авіації МНС у новому навчальному році, інших керівних документів, вимог старших начальників на планування та організацію підготовки до дій за призначенням на новий навчальний рік. Документи вивчаються командиром, начальником штабу і посадовими особами частини згідно з призначенням документів.

Етап включає:

коригування дат проведення заходів у всіх планувальних документах;

віддання установчих наказів на наступний рік;

відпрацювання додатків до плану підготовки до дій за призначенням;

розроблення та затвердження Плану підготовки до дій за призначенням на навчальний рік та інших планувальних документів.

2.6. Вимоги до командира та керівництва загону під час планування та проведення заходів підготовки до дій за призначенням

Командир та керівний склад перед плануванням і проведенням заходів підготовки до дій за призначенням повинні поставити завдання підлеглим. Постановка завдань здійснюється командиром САЗ - на рік, на наступний місяць, підрозділу - на тиждень.

Під час постановки завдань на рік командир загону, як правило, вказує:

на які заходи підготовки до дій за призначенням звернути особливу увагу в даний період;

терміни спеціальних навчань та тренувань;

які та кому виконувати завдання щодо всебічного забезпечення заходів підготовки до дій за призначенням.

Під час постановки завдань на наступний місяць командир загону детально визначає:

порядок підготовки авіаційних фахівців, у тому числі які та кому додатково відпрацювати теми занять, уточнює кількість годин на них;

порядок використання підрозділами виділених об'єктів навчальної та матеріально-технічної бази;

порядок контролю та надання допомоги.

Командири підрозділів постановку завдань здійснюють за предметами навчання, темами і нормативами спеціальної підготовки. При цьому вказують:

порядок проведення занять з фахівцями;

строки проведення спеціальних тренувань;

уточнений зміст тем, занять і нормативів;

які заняття, навчання і в яких підрозділах будуть проведені старшими командирами (начальниками);

порядок проведення навчань.

Кожен командир (начальник) під час планування та проведення заходів підготовки до дій за призначенням повинен:

знати:

організаційно-штатну структуру підрозділу, рівень підготовки фахівців та укомплектованість особовим складом;

завдання підготовки до дій за призначенням;

вимоги керівних документів зі спеціальної підготовки, трудової дисципліни та внутрішньої служби;

рівень льотної та наземної підготовки льотного складу;

принципи, методи, організаційні форми навчання та виховання особового складу;

методику проведення тренажів, тренувань, навчань, занять з підлеглими підрозділами та особовим складом;

порядок організації та техніку безпеки під час проведення всіх форм занять;

вимоги керівних документів з питань забезпечення охорони державної (службової) таємниці;

можливості тренажно-імітаційної апаратури та технічних засобів навчання, порядок їх використання в навчальному процесі.

Вміти:

організувати підготовку до дій за призначенням, опанувати всі форми занять з особовим складом, використовуючи при цьому ефективні сучасні, методи та засоби навчання;

у ході проведення заходів підготовки до дій за призначенням створювати складну, динамічну, показову обстановку, найбільш наближену до реальної;

перевіряти стан та рівень спеціальної підготовки і вести її облік;

організовувати забезпечення охорони державної (службової) таємниці;

організувати виконання всім особовим складом заходів з техніки безпеки під час проведення занять, тренувань, навчань та інших заходів підготовки до дій за призначенням;

прищеплювати тим, хто навчається, необхідні навички та вміння.

Командир (начальник) загону зобов'язаний:

організовувати та безпосередньо керувати підготовкою до дій за призначенням, здійснювати контроль за її ходом, об'єктивно оцінювати досягнуті підлеглими результати, підбивати підсумки й заохочувати кращих, узагальнювати та впроваджувати передовий досвід у практику навчання особового складу, ефективно використовувати навчально-матеріальну базу, спрямовувати кошти та матеріальні засоби на вдосконалення цієї бази;

творчо ставитися до вибору форм, методів та способів навчання;

під час навчання проявляти ввічливість, педагогічний такт, реально оцінювати знання та дії тих, хто навчається;

логічно та лаконічно надавати матеріал заняття, точно дотримуватися встановленої спеціальної термінології.

Після з'ясування завдання щодо організації та проведення підготовки до дій за призначенням на навчальний рік, командир за результатами всебічного аналізу визначає:

мету, цілі та завдання підготовки до дій за призначенням на навчальний рік;

головні завдання підготовки до дій за призначенням на навчальний рік, що вимагають зосередження основних зусиль і доцільну послідовність їх вирішення;

рівень готовності підрозділів до виконання завдань, що ставляться на навчальний рік;

першочерговість та періодичність заходів щодо підготовки авіаційних і наземних фахівців різних спеціальностей, строки їх проведення;

необхідні додаткові заходи, які потрібно провести з особовим складом підрозділів з метою успішного виконання поставлених завдань.

2.7. Заслуховування пропозицій посадових осіб САЗ

Після з'ясування завдань підготовки до дій за призначенням на навчальний рік та оцінки умов, в яких будуть виконуватись ці завдання, командир (начальник) заслуховує доповіді та пропозиції своїх заступників, начальників служб та інших посадових осіб до рішення на планування підготовки до дій за призначенням і до планів.

Посадові особи у своїх доповідях надають дані з таких питань:

начальник штабу: доповідає про завдання загону зі спеціальної та мобілізаційної підготовки та способи їх виконання; рівень спеціального вишколу фахівців оперативної служби. Пропонує терміни та послідовність виконання заходів спеціальної та мобілізаційної підготовки; терміни проведення спеціальних навчань, тренувань, у тому числі тренувань оперативних чергових; строки навчання у навчальних (навчально-тренувальних) центрах; порядок і час удосконалення обладнання приміщення оперативних чергових та штабів структурних підрозділів; заходи щодо підвищення рівня організації чергування з пошуку та рятування; порядок організації охорони державної (службової) таємниці; заходи до програми запобігання авіаційним подіям;

перший заступник командира: доповідає про рівень льотно-методичної підготовки керівного льотного складу та командирів підрозділів; стан пошуково-рятувального, парашутно-рятувального, метеорологічного та орнітологічного забезпечення польотів; рівень підготовки спеціалістів пошуково-рятувальної та парашутно-десантної служби, групи управління польотами, метеорологічної служби, групи обробки інформації та об'єктивного контролю в частині. Пропонує: порядок використання навчально-матеріальної бази та заходи щодо її удосконалення в наступному навчальному році (періоді навчання); заходи щодо підготовки фахівців пошуково-рятувальної та парашутно-десантної служби, групи управління польотами, метеорологічної служби, групи обробки інформації та об'єктивного контролю в частині, шляхи їх виконання; порядок підготовки спеціалістів у навчальних підрозділах; завдання орнітологічного забезпечення польотів; заходи до програми запобігання авіаційним подіям; вихідні дані для фінансово-економічного обґрунтування розрахунку коштів на підготовку до дій за призначенням;

заступник командира з льотної підготовки: доповідає про досягнутий рівень та якість льотної підготовки екіпажів та підрозділів; стан безпеки польотів; стан забезпечення льотного складу необхідними навчальними посібниками зі спеціальних дисциплін. Пропонує рівень підготовки, що планується залежно від поставлених завдань, стану авіаційної техніки та виділених лімітів матеріально-технічних засобів і авіаційного гасу (ПММ); наліт, що планується, та його розподіл між підрозділами; порядок комплектування екіпажів у новому році; кількість льотного складу по категоріях, яку доцільно готувати на підвищення класності; заходи щодо удосконалення стану безпеки польотів, які доцільно включити до плану запобігання авіаційним подіям; доцільні теми занять з наземної підготовки; порядок планування льотної підготовки в підрозділах, терміни та вид подання програми льотної підготовки підрозділів;

старший штурман: доповідає проособливості штурманського забезпечення польотів у новому навчальному році; досягнутий рівень штурманської підготовки штурманів екіпажів та льотчиків-штурманів; стан підготовки штурманів та льотчиків-штурманів на клас. Пропонує рівень штурманської підготовки штурманів екіпажів та льотчиків-штурманів, який доцільно спланувати в новому році; порядок підготовки штурманів та льотчиків-штурманів на клас; доцільні теми занять та тренувань з льотчиками та штурманами по категоріях; порядок комплектування екіпажів штурманами та льотчиками-штурманами на наступний рік; підбір та розстановку штурманських кадрів; теми занять та тренувань з оперативними черговими та диспетчерами; заходи щодо забезпечення безпеки польотів у штурманському відношенні до програми запобігання авіаційним подіям;

заступник командира з інженерно-авіаційної служби: доповідає про наявність та стан авіаційної техніки загону, засобів її експлуатації та ремонту; наявність ресурсів, час напрацювання техніки, терміни виконання планових капітальних ремонтів та регламентних робіт; надходження і типи авіаційної техніки, що плануються в новому році; наявність та рівень технічної підготовки особового складу підрозділів та фахівців інженерно-технічної служби. Пропонує передбачені терміни та порядок доукомплектування авіаційною технікою та спеціалістами ІАС; стан навчально-матеріальної бази та ресурси, які є в наявності; завдання, які визначені в керівних документах з організації технічної підготовки; умови здачі на підвищення або підтвердження класної кваліфікації спеціалістів ІАС; порядок використання спеціальної та іншої техніки, технічних засобів для забезпечення спеціальної підготовки в наступному навчальному році; теми занять та тренувань з льотним та інженерно-технічним складом по категоріях; заходи до програми запобігання авіаційним подіям; вихідні дані для фінансово-економічного обґрунтування розрахунку коштів на підготовку;

заступник командира з авіаційно-технічного та матеріального забезпечення - начальник частини авіаційно-технічного та матеріального забезпечення: доповідає про завдання, які стоять перед частиною та можливості їх вирішення; укомплектованість та рівень підготовки підрозділів спеціалістами тилу; наявність та запаси матеріальних засобів; стан засобів наземного забезпечення польотів та життєдіяльності частини. Пропонує варіанти та можливості тилового та по службах частини технічного забезпечення заходів підготовки до дій за призначенням; заходи частини щодо запобігання авіаційним подіям; вихідні дані для фінансово-економічного обґрунтування розрахунку коштів та матеріальних засобів на підготовку до дій за призначенням у новому навчальному році;

начальник відділення по роботі з персоналом: доповідає про морально-психологічний стан особового складу, стан службової, трудової, виробничої, дисципліни. Пропонує напрями покращення якості роботи з особовим складом; заходи покращення службової, трудової, виробничої дисципліни та правової роботи в загоні у новому році; свої пропозиції до програми запобігання авіаційним подіям; напрями роботи щодо забезпечення загону підготовленими авіаційними кадрами;

начальник вузла зв'язку (АСУ та РТЗ): доповідає про завдання, які стоять перед вузлом зв'язку (АСУ та РТЗ) у новому навчальному році; укомплектованість та рівень підготовки підрозділів спеціалістами зв'язку та радіотехнічного забезпечення; наявність та стан засобів зв'язку та радіотехнічного забезпечення загону. Пропонує порядок та напрями вирішення завдань, які стоять перед вузлом зв'язку (АСУ та РТЗ) у новому навчальному році; заходи щодо удосконалення системи зв'язку та оповіщення; умови здачі на підвищення або підтвердження класної кваліфікації спеціалістами зв'язку (АСУ та РТЗ); порядок використання засобів зв'язку та радіотехнічного забезпечення для забезпечення спеціальної підготовки в наступному навчальному році; заходи щодо продовження встановлених ресурсів експлуатації основних видів техніки зв'язку, АСУ та РТЗ; заплановані терміни ремонтів (капітальних ремонтів) та терміни проведення обльотів засобів зв'язку та РТЗ; заходи до програми запобігання авіаційним подіям;

начальник пошуково-рятувальної і парашутно-десантної служби: доповідає про рівень підготовки спеціалістів пошуково-рятувальної та парашутно-десантної служби; завдання щодо підготовки фахівців пошуково-рятувальної та парашутно-десантної служби (якщо вказана інформація була надана заступником командира, то начальник ПР і ПДС її не доповідає); стан матеріальної бази служби, укомплектованість та ресурси аварійно-рятувального майна і спорядження; якість парашутної підготовки льотного складу та спеціалістів ПР і ПДС, рівень готовності льотного складу до дій після вимушеного покидання (вимушеної посадки) літака. Пропонує напрямки удосконалення можливостей тренувальної бази та доцільні теми тренувань; заходи та можливості щодо удосконалення професійної майстерності парашутистів-рятівників та льотного складу в спеціальних центрах; пропозиції до програми запобігання авіаційним подіям; вихідні дані для фінансово-економічного обґрунтування розрахунку коштів на підготовку ПР і ПДС та льотного складу;

начальники служб (рішенням командира загону): доповідають про рівень підготовки особового складу за фахом; стан навчально-матеріальної бази; фінансове забезпечення заходів, які необхідно провести у наступному навчальному році; рівень підготовки підлеглих. Пропонують шляхи покращення навчального процесу; заходи до програми запобігання авіаційним подіям; вихідні дані для фінансово-економічного обґрунтування розрахунку коштів на підготовку спеціалістів за своїм фахом.

Командир визначає час, порядок і місце заслуховування доповідей і пропозицій посадових осіб.

Після заслуховування доповідей і пропозицій посадових осіб, командир та штаб приймають рішення на організацію планування.

2.8. Рішення на планування підготовки до дій за призначенням

Командир особисто приймає рішення на планування підготовки до дій за призначенням.

На підставі доповідей посадових осіб і прийнятого рішення командир ставить завдання на підготовчий період, у якому зазначає:

термін закінчення відпрацювання наказу командира загону "Про підсумки підготовки до дій за призначенням в ... році та завдання на ... рік";

конкретні терміни розроблення звітних та планувальних документів у загоні;

першочергові завдання заступникам та начальникам служб.

На підставі рішення командира штаб загону відпрацьовує проект Плану підготовки до дій за призначенням Спеціального авіаційного загону на 201_ навчальний рік, за формою, наведеною у додатку 3.

При плануванні доцільно дотримуватися методичної послідовності:

1. Індивідуальна підготовка особового складу (теоретична, а потім практична).

2. Відпрацювання завдань та вправ курсів бойової (спеціальної) підготовки повинно забезпечити підготовку до виконання завдань екіпажами та підрозділами.

При здійсненні планування підготовки до дій за призначенням на навчальний рік у плані необхідно:

враховувати тільки ті заходи, які проводяться за планами департаментів МНС, Управління авіації та авіаційного пошуку і рятування, командира загону або його заступників та начальників служб;

відпрацювання окремих важливих завдань з підготовки до дій за призначенням закінчувати проведенням залікових заходів (вправ, навчань) та виданням після цього відповідних наказів по загону;

при виборі тематики по предметах навчання, у тому числі навчань та тренувань, необхідно прагнути максимальної відповідності їх головному завданню підготовки до дій за призначенням.

До методичних особливостей планування заходів підготовки до дій за призначенням у підрозділах можна віднести:

спочатку проведення розрахунку часу та визначення головної на даний час теми з конкретного виду спеціальної підготовки, а потім решти предметів навчання;

планування відповідних теоретичних занять по предметах навчання здійснювати перед заняттями з практичної підготовки;

тематику занять з підготовки складати так, щоб кожне наступне заняття було логічним продовженням попереднього і відпрацьовувалося на єдиному ситуаційному фоні.

2.9. Планування підготовки до дій за призначенням в авіації МНС

Планування здійснюється в послідовності виконання заходів підготовки в новому навчальному році у відповідності із завданнями авіації МНС.

2.9.1. Основні документи, які розробляються в авіації МНС

а) в Управлінні авіації та авіаційного пошуку і рятування на рік:

план льотної підготовки льотного складу Управління авіації та авіаційного пошуку і рятування по формі, наведеній у додатку 4;

план-графік перевірок з видів льотної підготовки та підтвердження класної кваліфікації льотного складу Управління авіації та авіаційного пошуку і рятування по формі, наведеній у додатку 5;

б) у САЗ МНС на рік:

План підготовки Спеціального авіаційного загону до дій за призначенням на 201_ навчальний рік з розділами (додаток 3):

основні завдання САЗ;

підготовка до дій за призначенням;

підготовка рядового та начальницького складу;

підготовка штабів;

підготовка підрозділів;

льотна підготовка;

аварійно-рятувальна підготовка;

підготовка інженерно-технічного складу;

підготовка вузла зв'язку (АСУ та РТЗ);

підготовка фахівців державного радіолокаційного розпізнавання;

підготовка тилу;

радіаційний, хімічний та біологічний захист;

медичне забезпечення;

змагання;

господарська діяльність.

План підписують командир загону та начальник штабу. Затверджує заступник Міністра.

Додатки до плану підготовки САЗ до дій за призначенням:

1. План льотної підготовки загону за формою, наведеною у додатку 7, що містить підрозділи:

основні завдання льотної підготовки в новому році;

досягнутий та запланований рівень підготовки льотного складу Спеціального авіаційного загону за формою, наведеною у додатку 8;

запланований наліт на застосування за призначенням за формою, наведеною у додатку 9;

запланована кількість польотів на застосування за призначенням за формою, наведеною у додатку 10;

план-графік перевірок льотного складу управління загону за видами льотної підготовки та підтвердження класної кваліфікації за формою, наведеною у додатку 5;

план підготовки командирів екіпажів;

план підготовки помічників командирів екіпажів та льотчиків-штурманів;

план підготовки льотного складу на клас;

план підготовки інших членів екіпажів;

2. Програма запобігання авіаційним подіям та інцидентам. Додаток 6.

3. План льотно-методичної підготовки. Додаток 11.

4. План удосконалення учбово-методичної бази. Додаток 12.

5. План відновлювальних робіт на авіаційній техніці. Додаток 13.

6. План матеріального забезпечення виконання плану. Додаток 14.

7. План наземної підготовки. Додаток 15.

Плани, що відпрацьовані в додатках, підписують заступники командира (начальники служб) відповідно до фаху, затверджує командир загону;

в) у підрозділах САЗ на рік:

план льотної підготовки ескадрильї за формою, наведеною у додатку 4.

Підписує командир ескадрильї, затверджує командир САЗ;

план перевірок льотного складу за видами льотної підготовки та підтвердження класної кваліфікації льотного складу ескадрильї по формі, наведеній у додатку 5;

на місяць:

план-графік льотної підготовки ескадрильї за формою, наведеною у додатку 7.

Підписує командир ескадрильї, затверджує командир САЗ.

2.9.2. Особливості планування професійної підготовки

З метою забезпечення високого рівня професійної підготовки авіаційних спеціалістів у загоні необхідно обладнати спеціальні класи для роботи з таємною і нетаємною літературою, а також робочі місця на спеціальній (навчально-спеціальній) техніці. Для проведення професійної (наземної) підготовки кожному авіаційному спеціалісту, особам рядового та начальницькому складу необхідно мати план професійної (наземної) підготовки і конспект вивчених тем.

У плані професійної (наземної) підготовки зазначаються:

завдання на новий навчальний рік;

вимоги керівних документів, що регламентують підготовку до дій за призначенням на новий навчальний рік;

функціональні обов'язки згідно з посадою, яку обіймає особа;

індивідуальні завдання;

план самостійної підготовки (для спеціалістів, які тільки призначені на посаду, додатково "План входження в посаду" - форма плану аналогічна формі плану самостійної підготовки, але складається на визначений термін).

У конспекті вивчених тем вказуються:

назва теми, відведений час, мета теми;

основні питання, рекомендована література;

всі визначення по матеріалу теми;

коротко - основні положення по кожному питанню, формули, таблиці, графіки, діаграми, тобто потрібний матеріал, який важкий для запам'ятовування.

Ступінь деталізації матеріалу визначає сам автор конспекту. У кінці ставиться особистий підпис. Нетаємний конспект може доповнюватися вклейками, вставками, позначками на полях або в іншому вільному місці (з лівого боку сторінок). У таємний конспект таємні вклейки та вставки на не облікованих листах робити заборонено.

Керівники занять повинні мати плани-конспекти проведення занять.

У плані-конспекті проведення занять (додаток 16) вказується:

вид заняття і затверджена безпосереднім командиром назва теми; навчальна і виховна мета теми;

особовий склад, з яким проводиться заняття;

план заняття, який включає вступ, 2 - 3 основні питання теми, закінчення; нормативні документи та методична література, що рекомендуються до вивчення по заданій темі із зазначенням конкретних розділів і сторінок;

матеріал заняття з деталізацією залежно від виду заняття та ступеня володіння керівника заняття матеріалом, який викладається;

у кінці - посада та особистий підпис того, хто готував матеріал заняття.

Індивідуальні завдання визначаються безпосереднім начальником відповідно до умов та перспектив проходження служби авіаційних спеціалістів, начальницького та рядового складу з визначенням термінів виконання кожного індивідуального завдання.

Основна увага при цьому зосереджується:

на поглибленому вивченні спеціальності та спеціалізації, правил експлуатації та застосування спеціального обладнання та техніки;

на удосконаленні підготовки до дій за призначенням, підвищенні методики навчання та виховання, на удосконаленні стилю та методів управління підрозділами, групами, а також на інші питання, відповідно до конкретних обставин.

Індивідуальні завдання, як правило, повинні мати прикладний характер, а виконана робота знаходити застосування на практиці. При визначенні індивідуального завдання вказуються: тема, основні питання, які необхідно розкрити, термін виконання та обсяг роботи. Виконані індивідуальні завдання в установлені терміни розглядаються та оцінюються.

Всі командири та начальники здійснюють постійний контроль за виконанням підлеглими планів професійної підготовки, проводять з ними співбесіди по вивчених темах, дають оцінку і роблять відмітки в журналах.

Розділ III. Облік підготовки до дій за призначенням

З метою обліку, контролю та аналізу якості виконання завдань підготовки до дій за призначенням ведуться такі звітні документи:

план-календар контролю за виконанням основних заходів підготовки до дій за призначенням САЗ на кожен місяць поточного року за формою, наведеною у додатку 17. Підписує начальник штабу, затверджує командир загону;

план-графік виконання основних завдань за формою, наведеною у додатку 23. Підписує заступник командира загону з льотної підготовки.

журнал обліку льотної підготовки. Ведеться в ескадрильях та в САЗ за формою доповідей про підсумки підготовки до дій за призначенням.

В ескадрильї враховується льотна підготовка кожного льотчика, штурмана, інших членів екіпажу залежно від типу літака або вертольота за кожний льотний день, тиждень, місяць, рік.

У САЗ враховується підготовка ескадрилій, льотного складу управління і САЗ в цілому.

Щотижня до відділу підготовки і застосування авіації Управління авіації та авіаційного пошуку і рятування із САЗ надається інформація:

про фактичний рівень натренованості льотного складу САЗ - згідно з додатком 18;

про рівень підготовки льотних екіпажів, що залучаються до виконання ПРР, - згідно з додатком 19;

про рівень підготовки спеціалістів ПР і ПДС, що залучаються до виконання ПРР, - згідно з додатком 20;

про рівень фактичної підготовки штурманського складу - згідно з додатком 21.

Щомісяця - інформація про наліт командирів екіпажів - згідно з додатком 22;

таблиця обліку нальоту, витрат авіаційного палива і коштів на його закупівлю на позабазових аеродромах. Таблиця ведеться в САЗ. Відповідальний - заступник командира по ІАС. Дані в таблицю надають командири екіпажів, заступник командира з льотної підготовки, начальник служби ПММ;

справа з інформацією стосовно вимог наказів, директив та вказівок з льотної підготовки та безпеки польотів та планами і звітними документами профілактичної роботи. Ведеться в САЗ та в Управлінні авіації та авіаційного пошуку і рятування. Відповідальні - заступник командира з льотної підготовки, начальник відділу підготовки і застосування авіації Управління авіації та авіаційного пошуку і рятування;

графік обліку льотної натренованості командирів екіпажів за формою, наведеною у додатку 18. Ведеться в ланках, ескадрильях, САЗ. Відповідальні - безпосередні командири, заступник командира САЗ з льотної підготовки;

справа обліку підготовки льотного складу на клас і підтвердження класної кваліфікації. Ведеться в ескадрильях, штурманській службі, САЗ. Відповідальні - заступник командира ескадрильї, старший штурман САЗ, заступник командира САЗ з льотної підготовки. Справа повинна включати: вимоги керівних документів щодо підготовки льотного складу на клас; програму теоретичної підготовки та результати здачі теоретичних заліків; програму льотної підготовки та результати (звітний матеріал) практичної здачі; інформацію стосовно підтвердження класної кваліфікації льотним складом за попередній рік;

справа обліку підготовки та натренованості спеціалістів ПР і ПДС. Ведеться в САЗ, в Управління авіації та авіаційного пошуку і рятування надсилається рівень підготовки та натренованість парашутистів-рятувальників. Відповідальний - начальник пошуково-рятувальної та парашутно-десантної служби загону, начальник відділу підготовки і застосування авіації;

план-графік обліку підготовки помічників командирів екіпажів, льотчиків-штурманів, штурманів екіпажів. Ведеться в САЗ. Відповідальний - заступник командира з льотної підготовки, старший штурман САЗ;

журнал обліку тренувань льотного складу в кабінах літаків (вертольотів). Ведеться в ескадрильях, а на льотний склад управління загону - в загоні. Відповідальні - заступник командира ескадрильї, заступник командира загону з льотної підготовки;

журнал обліку професійної підготовки. Ведеться у навчальних групах, що створені наказом командира загону. Відповідальні - старші навчальних груп.

Для обліку, контролю і аналізу якості виконання задач спеціальної підготовки відділення планування, координації та контролю ведуться документи відповідно до положень про відділення.

У відділі підготовки та застосування авіації Управління авіації та авіаційного пошуку і рятування враховується підготовка САЗ в цілому, льотного складу Управління авіації та авіаційного пошуку і рятування. Відповідальний - начальник відділу підготовки та застосування авіації Управління авіації та авіаційного пошуку і рятування.

Аналіз стану безпеки польотів у САЗ надавати до Управління авіації та авіаційного пошуку і рятування щомісяця, щокварталу, за півріччя та за рік станом на 30 число відповідного місяця.

Розділ IV. Підбиття підсумків підготовки до дій за призначенням

3.1. Підбиття підсумків підготовки до дій за призначенням у підрозділах, САЗ, Управлінні авіації та авіаційного пошуку і рятування проводиться за місяць, за період навчального року, за рік, як правило, після підбиття підсумків керівною інстанцією.

3.2. Начальник Управління авіації та авіаційного пошуку і рятування щомісяця підбиває підсумки з начальниками відділів, а за навчальний рік - з особовим складом Управління авіації та авіаційного пошуку і рятування та керівним складом структурних підрозділів авіації МНС, представниками від експлуатантів авіаційної техніки, що несуть чергування в єдиній Державній системі авіаційного пошуку і рятування.

Командир САЗ щомісяця підбиває підсумки з керівним складом і командирами підрозділів, а за період і навчальний рік - з усім середнім та старшим начальницьким складом та спеціалістами (командирами ланок, екіпажів, начальниками служб, груп).

Командири підрозділів щомісяця підбивають підсумки зі всім особовим складом по категоріях.

Командири екіпажів, начальники груп підводять підсумки щоденно після виконання поставлених на день завдань.

3.3. В Управлінні авіації та авіаційного пошуку і рятування, САЗ порядок проведення підведення підсумків визначає відповідний начальник (командир), при цьому про стан підготовки до дій за призначенням доповідає особисто.

На всіх нарадах після підбиття підсумків підготовки до дій за призначенням відповідні начальники (командири) уточнюють або ставлять задачі на наступний період (день, тиждень, місяць, півріччя, рік).

Начальник Управління авіації та авіаційного пошуку і рятування, командир САЗ визначають свою участь, а також участь своїх заступників (начальників відділів та служб) у підбиття підсумків у підпорядкованих структурних підрозділах.

 

Начальник Управління авіації та
авіаційного пошуку і рятування

М. Б. Кушнірук

 

Додаток 1
до Керівництва з планування підготовки до дій за призначенням в авіації МНС

ПЕРЕЛІК
установчих наказів МНС для планування підготовки до дій за призначенням в Управлінні авіації та авіаційного пошуку і рятування на новий навчальний рік

1. Про встановлення середніх річних норм нальоту льотному складу авіації МНС для планування льотної підготовки на 201_ рік.

2. Про допуск льотного складу до польотів та фахівців ПДС до стрибків з парашутом.

3. Про допуск екіпажів і літальних апаратів до перевезення керівного складу МНС.

4. Про закріплення інструкторів за керівним льотним складом авіації МНС у 201_ році.

5. Про створення позаштатної Кваліфікаційної комісії Управління авіації та авіаційного пошуку і рятування МНС.

6. Про присвоєння класної кваліфікації авіаційному персоналу авіації МНС.

7. Про підтвердження класної кваліфікації.

8 Про призначення постійно діючої комісії з розслідування причин дострокового зняття авіаційних двигунів з експлуатації.

9. Про призначення комісії для перевірки знань льотного та інженерно-технічного складу з правил експлуатації авіаційної техніки, проведення залікових тренажів у кабінах літаків (вертольотів).

10. Про організацію застосування єдиної системи радіолокаційного розпізнавання "Пароль", допуск посадових осіб до роботи із засекречувальною апаратурою та документацією до неї в МНС.

 

Додаток 2
до Керівництва з планування підготовки до дій за призначенням в авіації МНС

ПЕРЕЛІК
установчих наказів командира САЗ для планування підготовки до дій за призначенням на новий навчальний рік

1. Про розрахунок складу льотних екіпажів, ланок, ескадрилій.

2. Про досягнутий рівень підготовки льотного складу.

3. Про допуск особового складу до керівництва та управління польотами в складі ГКП.

4. Про допуск особового складу до виконання обов'язків у складі групи забезпечення польотів.

5. Про допуск льотного складу до ведення повітряної розвідки і до розвідки погоди.

6. Про допуск льотного складу до обльотів літаків та вертольотів.

7. Про допуск льотного складу до обльотів засобів зв'язку та РТЗ польотів.

8. Про допуск льотного складу до повітряних перевезень особового складу МНС.

9. Про створення груп професійної підготовки та призначення керівників.

10. Про допуск екіпажів літаків і вертольотів до виконання пошуково-рятувальних робіт.

11. Про призначення аварійно-рятувальної команди (АРК), наземних пошуково-рятувальних груп (НПРГ), рятувальних парашутно-десантних груп (РПДГ) закріплення за ними, аварійно-рятувального майна та спорядження, організація їх чергування.

12. Про допуск керівного складу САЗ до керівництва польотами.

13. Про призначення відповідальних за ведення контрольних екземплярів аеронавігаційних документів.

14. Про закріплення інструкторів.

15. Про створення методичної ради загону.

 

Додаток 3
до Керівництва з планування підготовки до дій за призначенням в авіації МНС

ЗАТВЕРДЖУЮ
Заступник Міністра

ПЛАН
підготовки Спеціального авіаційного загону Оперативно-рятувальної служби до дій за призначенням

I. Основні задачі САЗ. У розділі текстуально заносяться основні задачі САЗ, поставлені на поточний рік.

N
з/п

Заходи

Хто проводить

Хто залучається

Зимовий період навчання

червень

Літній період навчання

грудень

Відмітка про виконання

січень

лютий

березень

квітень

травень

липень

серпень

вересень

жовтень

листопад

 

I. ПІДГОТОВКА ДО ДІЙ ЗА ПРИЗНАЧЕННЯМ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

За планом Департаменту сил цивільного захисту та інших департаментів і управлінь МНС

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

За планом Управління авіації та авіаційного пошуку і рятування

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

За планом командира САЗ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.

Планування основних заходів по підготовці загону до дій за призначенням на 201_ р.

Начальник Управління авіації

Командир САЗ, заст. командира, нач. служб

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 - 30

 

 

2.

Уточнення плану підготовки до дій за призначенням

Командир САЗ

Заст. командира, нач. служб

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.

Тактико-стройові заняття

Командир САЗ

Особовий склад САЗ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.

і т. д. і т. п.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II. ПІДГОТОВКА РЯДОВОГО ТА НАЧАЛЬНИЦЬКОГО СКЛАДУ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

За планом Департаменту сил цивільного захисту та інших департаментів і управлінь МНС

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

За планом Управління авіації та авіаційного пошуку і рятування

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

За планом командира САЗ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.

Методичні збори

Начальник Управління авіації

Особовий склад САЗ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

Виконання польотів у відповідності до плану льотної підготовки

Командир САЗ

Особовий склад САЗ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.

Професійна підготовка

Керівники груп

Особовий склад САЗ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.

і т. д. і т. п.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.

Показові заняття

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.

Інструктивно-методичні заняття

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III. ПІДГОТОВКА ШТАБІВ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

За планом Департаменту сил цивільного захисту та інших департаментів і управлінь МНС

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

За планом Управління авіації та авіаційного пошуку і рятування

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

За планом командира САЗ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.

Командно-штабне тренування з керівним складом з питань організації виконання завдань за призначенням

Начальник Управління авіації

Особовий склад САЗ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

Тренування спеціального авіаційного загону на тему: "..."

Начальник Управління авіації

Особовий склад САЗ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IV. ПІДГОТОВКА ПІДРОЗДІЛІВ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

За планом Департаменту сил цивільного захисту та інших департаментів і управлінь МНС

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

За планом Управління авіації та авіаційного пошуку і рятування

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

За планом командира САЗ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.

ЛЬОТНА ПІДГОТОВКА

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1

Інструктивно-методичні збори

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2

Льотно-методичні збори:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

АВАРІЙНО-РЯТУВАЛЬНА ПІДГОТОВКА

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1

Підготовка особового складу ПР і ПДС (авіаційних рятувальників):

Начальник Управління авіації

Особовий склад ПР і ПДС, льотний склад

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2

Підготовка льотного складу:

Командир САЗ

Льотний склад, ПР і ПДС

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3

Підготовка особового складу АРК:

Командир САЗ

Особовий склад АРК, ПР і ПДС

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.

ПІДГОТОВКА ІНЖЕНЕРНО-ТЕХНІЧНОГО СКЛАДУ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1

Тренажі по виконанню всіх видів робіт з підготовки авіаційної техніки до польотів і особливим випадкам та у відриві від аеродрому базування

Командири екіпажів

Особовий склад ІАС, льотний склад загону

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2

Освоєння:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.

ПІДГОТОВКА ВУЗЛА ЗВ'ЯЗКУ (АСУ ТА РТЗ)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.1

Методичні збори з спеціалістами зв'язку та радіотехнічного забезпечення польотів

Начальник Управління авіації

Особовий склад зв'язку

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.

ПІДГОТОВКА ФАХІВЦІВ ДЕРЖАВНОГО РАДІОЛОКАЦІЙНОГО РОЗПІЗНАВАННЯ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.1

Тренування щодо відновлення імітостійкого режиму розпізнавання системи Державного радіолокаційного розпізнавання

Начальник Управління авіації

Особовий склад загону за окремим списком

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.

ТИЛ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.1

Методичні збори з начальниками служб тилу

Начальник Управління авіації

Начальники служб тилу

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заходи по службах

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Продовольча служба:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.

РАДІАЦІЙНИЙ, ХІМІЧНИЙ, БІОЛОГІЧНИЙ ЗАХИСТ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.1

Збори:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.2

Тренування:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.

МЕДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.1

Тренування:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.2

Проведення:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.3

Заходи по попередженню травматизму:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЗМАГАННЯ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

За планом Департаменту сил цивільного захисту та інших департаментів і управлінь МНС

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

За планом Управління авіації та авіаційного пошуку і рятування

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

За планом командира САЗ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.

По професійній підготовці:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

Спортивні змагання:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ГОСПОДАРЧА ДІЯЛЬНІСТЬ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додатки:

1. План льотної підготовки.

2. Досягнутий та запланований рівень підготовки спеціального авіаційного загону.

3. Запланований наліт до дій за призначенням.

4. Програма запобігання авіаційних подій та інцидентів.

5. План льотно-методичної підготовки.

6. План удосконалення учбово-матеріальної бази.

7. План відновлювальних робіт на авіаційній техніці.

8. План матеріального забезпечення виконання плану.

9. План наземної підготовки.

Командир Спеціального авіаційного загону

 

Начальник штабу Спеціального авіаційного загону

 

ДОПОВНЕННЯ ДО ПЛАНУ
ПІДГОТОВКИ ДО ДІЙ ЗА ПРИЗНАЧЕННЯМ СПЕЦІАЛЬНОГО АВІАЦІЙНОГО ЗАГОНУ НА 201_ РІК

N
з/п

Заходи

На основі якого документу

Хто проводить

Хто залучається

Місяці

Відмітка про виконання

січень

лютий

березень

квітень

травень

червень

липень

серпень

вересень

жовтень

листопад

грудень

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

АРКУШ ПОГОДЖЕННЯ

N
з/п

Посада

П. І. Б.

Дата

Підпис

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 4
до Керівництва з планування підготовки до дій за призначенням в авіації МНС

План
льотної підготовки авіаційної ескадрильї САЗ на 201_ рік

N
з/п

Посада

Військове звання прізвище, ім'я, по батькові

Тип

Задача перша

ПМУ

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

11/12

13

0,40

0,05

0,08

0,15

0,05

0,08

0,40

0,40

0,30

0,30

0,40

0,12

0,40

0,12

1.

Командир ескадрильї

 

Мі-8МТ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

Командир ланки

 

Мі-8МТ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.

Командир екіпажу

 

Мі-8МТ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N
з/п

Задача перша

 

ПМУ

СМУ

Підготовка до дій за призначенням

 

14

15

 

 

51

52

25

26

26

27

27

28

29

45

53

60

61

62

65

 

1,00

1,00

49

50

0,15

0,15

0,40

0,12

0,12

0,12

0,12

1,00

1,00

1,00

1,10

1,00

1,00

1,00

1,10

1.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N
з/п

Задача друга

ПМУ

СМУ

Підготовка до дій за призначенням

Транспортні задачі

Спеціальні задачі

103

104

106

107

108

109

110

112

113

114

115

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

131

132

133

134

135

136

0,08

0.12

0,08

0,40

0,40

0,30

0,30

0,12

0,12

1,00

1,00

0,12

0,12

0,12

0,12

1,00

1,00

 1,00 

0,15

0,15

1,00

1,00

1,00

1,00

1,10

1,00

1,10

1.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N
з/п

Задача третя

Вдень

Вночі

202

203

204

206

207

208

209

210

211

212

213

214

216

217

218

219

220

0,08

0,40

0,15

0,30

0,12

1,00

0,15

0,15

0,15

0,08

0,40

0,15

0,30

0,12

1,00

0,15

0,15

1.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N
з/п

Задача четверта

Задача п'ята

Вдень

Вночі

Морська підготовка

Гірська підготовка

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

230

231

232

233

10г

Кількість польотів

Наліт

0,15

0,15

1,00

1,00

1,00

0,15

0,15

1,00

1,00

 1,00 

0,40

0,40

0,10

0,10

0,15

0,15

1,00

1,00

0,08

0,40

0,40

0,30

0,30

 

 

1.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N
з/п

Наліт

Польотів до дій за призначенням

На перевезення

Розвідка

На забезпе-
чення зв'язку

На виконання спеціальних завдань

На ПРР

На

ПРЗ

Загаль-
ний

На пере-
везення

На УТП

ДСМУ

Вночі

в ЗК

Всього

З них вночі

Десанту-
вання в тому числі ПРГ

Всього

З них Вночі

ІР

РР

Всього

В хмарах

Всього

Вночі В СМУ

Всього

З них Вночі

Всього

З них вночі

Всього

З них вночі

Всього

З них вночі

Всього

З них вночі

Всього

З них вночі

Всього

З них вночі

Всього

З них вночі

Всього

В  хмарах 

Всього

З них вночі

1.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Командир ескадрильї

підпис

ініціали, прізвище

 

Додаток 5
до Керівництва з планування підготовки до дій за призначенням в авіації МНС

ПЛАН-ГРАФІК
ПЕРЕВІРОК ЛЬОТНОЇ ПІДГОТОВКИ ТА ПІДТВЕРДЖЕННЯ КЛАСНОЇ КВАЛІФІКАЦІЇ КЕРІВНИМ СКЛАДОМ САЗ

N з/п

Посада

Спеціальне звання, прізвище, ім'я та по батькові

Присвоєний клас

Тип літака

Дата перевірки по видам льотної підготовки, оцінка

Строки запланованої перевірки

Техніка пілоту-
вання по дублюю-
чих приладах

Техніка пілоту-
вання

Навігація

Дії за призна-
ченням

Техніка пілоту-
вання з ІВД

Техніка пілоту-
вання з інструк-
торського сидіння

грудень

січень

лютий

березень

квітень

травень

червень

липень

серпень

вересень

жовтень

листопад

1.

Командир загону

Полковник
с. ц. з.

1

Ан-26
Ан-30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

Заступник командира загону

Полковник
с. ц. з.

1

Ан-30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.

Заступник командира загону з ЛП

Полковник
с. ц. з.

1

Ан-26

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.

Командир ескадрильї

Підполковник
с. ц. з.

2

Ан-26
Ан-30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заступник командира САЗ з льотної підготовки

підпис

ініціали, прізвище

 

Додаток 6
до Керівництва з планування підготовки до дій за призначенням в авіації МНС

Програма
запобігання авіаційних подій та інцидентів в Спеціальному авіаційному загоні на 201_ навчальний рік

1. Аналіз авіаційних подій, небезпечних інцидентів за останні 5 років.

1.1. Аналіз авіаційних подій

1.2. Аналіз небезпечних інцидентів

Інциденти за 201_ рік (попередній рік).

1.3. Короткий аналіз інцидентів за попередній навчальний рік.

1.4. Перелік небезпечних факторів, які були виявлені за минулий навчальний рік.

1.5. Найбільш складні та нові задачі на навчальний рік, специфіка умов їх рішення.

1.6. Перелік небезпечних факторів, які прогнозуються при виконанні завдань за призначенням, найбільш складних та нових польотних завдань.

ПРОГРАМА ЗАПОБІГАННЯ АВІАЦІЙНИХ ПОДІЙ

N
з/п

Найменування заходів, тем

Хто проводить

Хто залучається

Місце проведення

Зимовий період навчання

Підготовчий період

Літній період навчання

Підготовчий період

Відмітка про виконання

січень

лютий

березень

квітень

травень

червень

липень

серпень

вересень

жовтень

листопад

грудень

1.

Конференція по забезпеченню безпеки польотів при виконанні головних завдань за призначенням САЗ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

Методична рада

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.

Спеціальні заняття з безпеки польотів

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.

Аналіз керівним складом якості техніки пілотування за матеріалами ОК

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.

Основні заходи по запобіганню повторення авіаційних подій та інцидентів з відомих причин

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.

Основні заходи по підготовці льотного складу та осіб ГКП до дій в особливих випадках

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.

Строки та плани перевірок стану аеродрому та засобів забезпечення польотів

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.

Аналіз стану БЗП за місяць, квартал, півріччя, рік

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.

Інші заходи

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 7
до Керівництва з планування підготовки до дій за призначенням в авіації МНС

План
льотної підготовки авіаційної ескадрильї САЗ на _________ місяць 201_ року

Основні задачі на місяць:

N
з/п

Посада

Спеціальне звання прізвище, ім'я, по батькові

Тип

Задачі та номери вправ ППЛС - 2008

Впр.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Умовне познач.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Час

0.40

0,05

0,08

0,15

0,05

0,08

0,40

0,40

0,30

0,30

0,40

0,12

0,40

0,12

1.

Командир ескадрильї

 

Мі-8МТ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

Командир ланки

 

Мі-8МТ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.

Командир екіпажу

 

Мі-8МТ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N
з/п

Наліт

Польотів до дій за призначенням

На перевоз. війс. б/т вантаж.

Розвідок

На забезпеч зв'язку

Спец. завдан.

На ПРР

На ПРЗ

Загаль-
ний

На пере-
везення

На УТП

ДСМУ

ВНОЧІ

в ЗК

Всього

З них вночі

Десанту-
вання в тому числі ПСГ

Всього

З них вночі

ІР

РР

Всього

В хмарах

Всього

Вночі в СМУ

Всього

З них вночі

Всього

З них вночі

Всього

З них вночі

Всього

З них вночі

Всього

З них вночі

Всього

З них вночі

Всього

З них вночі

Всього

З них вночі

Всього

В хмарах

Всього

З них вночі

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Командир авіаційної ескадрильї

підпис

ініціали, прізвище

 

Додаток 8
до Керівництва з планування підготовки до дій за призначенням в авіації МНС

ДОСЯГНУТИЙ ТА ЗАПЛАНОВАНИЙ РІВЕНЬ ЛЬОТНОЇ ПІДГОТОВКИ СПЕЦІАЛЬНОГО АВІАЦІЙНОГО ЗАГОНУ

Підрозділ

Всього командирів

Показники плану

Класифікація льотного складу

штат

список

командир корабля

Помічник командира корабля (льотчик-штурман)

Штурман

1

2

3

1

2

3

Б/к

1

2

3

Б/к

Управління

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Авіаційна ескадрилья Ан-26, Ан-30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вертолітна ескадрилья Мі-8Т, МТ, (МТВ)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Усього за САЗ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Підрозділ

Показники плану

Класифікація льотного складу

старший повітряний радист

Старший бортовий технік

Старший бортовий механік

Бортовий оператор Ан-30,
Бортпровідник Ан-26

1

2

3

Б/к

1

2

3

Б/к

1

2

3

Б/к

1

2

3

Б/к

Управління

Підготовлено до початку року

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Підготувати за рік

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мати підготовлених до початку нового навчального року

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Авіаційна ескадрилья Ан-26,
Ан-30

Підготовлено до початку року

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Підготувати за рік

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мати підготовлених до початку нового навчального року

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вертолітна ескадрилья Мі-8Т, МТ, (МТВ)

Підготовлено до початку року

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Підготувати за рік

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мати підготовлених до початку нового навчального року

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Усього за САЗ

Підготовлено до початку року

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Підготувати за рік

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мати підготовлених до початку нового навчального року

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ДОСЯГНУТИЙ ТА ЗАПЛАНОВАНИЙ РІВЕНЬ ПІДГОТОВКИ СПЕЦІАЛЬНОГО АВІАЦІЙНОГО ЗАГОНУ
(НА ЛІТАКАХ)

Підрозділ

Показники плану

Рівень підготовки за метеоумовами

Рівень підготовки за видами льотної підготовки

Вдень

Вночі

Переве-
зення військ (пасажирів), техніки, вантажів

Десанту-
вання

Повітряна розвідка

Аеро-
фото-
зйомка

Пошук об'єктів

Ретранс-
ляція

Інструкторська підготовка

Інженерна розвідка місцевості

Радіаційна розвідка місцевості

ПМУ

СМУ

ВМП

ПМУ

СМУ

ВМП

Д

Н

Д

Н

Д

Н

Д

Н

Д

Д

Н

Д

Н

День

Ніч

СМУ

ВМП

СМУ

ВМП

Управління

Підготовлено до початку року

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Підготувати за рік

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мати підготовлених до початку нового навчального року

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Авіаційна ескадрилья
Ан-26,
Ан-30

Підготовлено до початку року

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Підготувати за рік

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мати підготовлених до початку нового навчального року

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Усього за САЗ

Підготовлено до початку року

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Підготувати за рік

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мати підготовлених до початку нового навчального року

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ДОСЯГНУТИЙ ТА ЗАПЛАНОВАНИЙ РІВЕНЬ ПІДГОТОВКИ СПЕЦІАЛЬНОГО АВІАЦІЙНОГО ЗАГОНУ
(НА ВЕРТОЛЬОТАХ)

Підрозділ

Показники плану

Рівень підготовки за метеоумовами

Рівень підготовки по видам льотної підготовки

ВДЕНЬ

ВНОЧІ

Десантування (перевезення) техніки (вантажів)

З вантажем на зовнішній підвісці

Повітряна розвідка

Забезпечення управління та зв'язку

Рятувальні роботи з режиму зависання

Пошук та евакуація екіпажів (людей), що зазнали лиха

Наведення ПРС і засобів на об'єкти пошуку

Десантування груп рятувальників та спорядження в укладці парашутним способом

Інструкторська підготовка

ПМУ

СМУ

ВМП

ПМУ

СМУ

ВМП

Д

Н

Д

Н

Радіа-
ційна

Хіміч-
на

Інже-
нерна

Д

Н

Над сушею

Над водою

Д

Н

Д

Н

Д

Н

ВДЕНЬ

ВНОЧІ

Д

Н

Д

Н

Д

Н

Д

Н

Д

Н

СМУ

ВМП

СМУ

ВМП

Управління

Підготовлено до поч. року

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Підготувати за рік

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мати підгот. до поч. нового навч. року

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вертолітна ескадрилья Мі-8Т, МТ (МТВ)

Підготовлено до поч. року

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Підготувати за рік

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мати підгот. до поч. нового навч. року

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Усього

Підготовлено до поч. року

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Підготувати за рік

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мати підгот. до поч. нового навч. року

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 9
до Керівництва з планування підготовки до дій за призначенням в авіації МНС

ЗАПЛАНОВАНИЙ НАЛІТ НА ЗАСТОСУВАННЯ ЗА ПРИЗНАЧЕННЯМ

Підрозділ

Наліт

Загальний

Тренувальний

Вдень

Вночі

Під шторкою

Усього

СМУ

Усього

СМУ

Вдень

Вночі

Усього

У хмарах

Усього

У хмарах

Управління

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Авіаційна ескадрилья Ан-26, Ан-30, Ан-32

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Усього на літаках

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вертолітна ескадрилья Мі-8Т, МТ (МТВ)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Усього на вертольотах

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Усього за САЗ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заступник командира САЗ з льотної підготовки

підпис

ініціали, прізвище

 

Додаток 10
до Керівництва з планування підготовки до дій за призначенням в авіації МНС

ЗАПЛАНОВАНА КІЛЬКІСТЬ ПОЛЬОТІВ НА ЗАСТОСУВАННЯ ЗА ПРИЗНАЧЕННЯМ

Підрозділ

ЗАСТОСУВАННЯ ЗА ПРИЗНАЧЕННЯМ

пере-
везення

повіт. розвідка

АФЗ

Пошук об'єктів

Ретранс-
ляція

Десантування (перевезення)

З вантажем на зовн. підвісці

Повітряна розвідка

Забезпеч. управл. військ. та зв'язком

Рятувальні роботи з режиму зависання

Пошук та евакуація екіпажів, що зазнали лиха

Пошук та навед. ПРС і засобів на об'єкти пошуку

Десантування парашутним способом РПДГ та рятувального спорядження в укладці

Гасіння пожеж з викорис-
танням ВСУ-5

Д

Н

інженерна

радіаційна

радіаційна

хімічна

інженерна

над сушею

над водою

Д

Н

Д

Д

Н

Д

Н

Д

Н

Д

Н

Д

Н

Д

Н

Д

Н

Д

Н

Д

Н

Д

Н

Д

Н

Д

Н

Д

Н

Д

Управління

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Авіаційна ескадрилья

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Усього на літаках

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вертолітна ескадрилья

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Усього на вертольотах

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Усього за САЗ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 11
до Керівництва з планування підготовки до дій за призначенням в авіації МНС

ПЛАН
ЛЬОТНО-МЕТОДИЧНОЇ ПІДГОТОВКИ СПЕЦІАЛЬНОГО АВІАЦІЙНОГО ЗАГОНУ НА 201_ НАВЧАЛЬНИЙ РІК

N
з/п

Найменування заходів, тем

Хто проводить

Хто залучається

Місце проведення

Зимовий період навчання

Літній період навчання

Відмітка про виконання

січень

лютий

березень

квітень

травень

червень

липень

серпень

вересень

жовтень

листопад

грудень

1.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заступник командира САЗ

підпис

ініціали, прізвище

 

Додаток 12
до Керівництва з планування підготовки до дій за призначенням в авіації МНС

ПЛАН
удосконалення учбово-методичної бази спеціального авіаційного загону на 201_ навчальний рік

N
з/п

Заходи що плануються

Відповідальний за виконання

Строк виконання

Матеріальне забезпечення

Примітка

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заступник командира САЗ

підпис

ініціали, прізвище

 

Додаток 13
до Керівництва з планування підготовки до дій за призначенням в авіації МНС

ЗАТВЕРДЖУЮ
Командир Спеціального авіаційного загону

ПЛАН
відновлювальних робіт на авіаційній техніці САЗ на 201__ рік

N
з/п

Тип ПС
заводський номер

Дата виходу із ладу

Найменування відновлювальних робіт

Вартість робіт (грн.)

Виконавець

1.

Літак Ан-26 N 1808-02

03.05.2005

Виконання р/р через 36 міс. експлуатації

50000

УАТЦ м. Київ

 

планер та системи

22.04.2005

продовження ПР

12000

АНТК м. Київ

 

двигун
АІ-24ВТ N Н491ВТ095

30.10.2005

Продовження МР

8300

"Мотор-Січ"

 

двигун
АІ-24ВТ N Н432ВТ004

16.05.2005

Продовження МР

8300

"Мотор-Січ"

 

Колеса КТ-154 - 4 шт.

2005

Придбання

 

 

Заступник командира Спеціального
авіаційного загону з ІАС

підпис

ініціали, прізвище

 

Додаток 14
до Керівництва з планування підготовки до дій за призначенням в авіації МНС

ПЛАН
МАТЕРІАЛЬНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВИКОНАННЯ ПЛАНУ ПІДГОТОВКИ ДО ДІЙ ЗА ПРИЗНАЧЕННЯМ СПЕЦІАЛЬНОГО АВІАЦІЙНОГО ЗАГОНУ
НА 201__ НАВЧАЛЬНИЙ РІК

N
з/п

Код ЕКВ

Найменування видатків

Розрахунок обґрунтування

Сума
(тис. грн.)

Примітка

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Начальник фінансово-економічної служби САЗ

підпис

ініціали, прізвище

 

Додаток 15
до Керівництва з планування підготовки до дій за призначенням в авіації МНС

НАЗЕМНОЇ ПІДГОТОВКИ ЛЬОТНОГО СКЛАДУ САЗ

N
х/п

Найменування дисципліни

Теми занять

Метод проведення

Групи, які залучаються кількість годин

Місяць проведення

Керівник занять

Відмітка про виконання

1

2

3

4

5

6

7

8

1.

Повітряна навігація

Т-1 "Документи аеронавігаційної інформації"

Лекція

2

-

2

2

-

-

-

-

Грудень

Штурман загону

 

Семінар

2

-

2

2

-

-

-

-

Січень

РОЗРАХУНОК ГОДИН ПО ДИСЦИПЛІНАМ

N
з/п

Найменування дисципліни

Навчальні групи

1

2

3

4

5

6

7

8

1

Повітряна навігація

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Повітряне десантування

 

 

 

 

 

 

 

 

3

Зв'язок та РТЗ польотів

 

 

 

 

 

 

 

 

4

Практична аеродинаміка

 

 

 

 

 

 

 

 

5

Аварійно-рятувальна підготовка (гр. 5-о/склад АРК, НПРГ, гр. 6-бортові техніки, бортові механіки, повітряні радисти)

 

 

 

 

 

 

 

 

6

Тактика транспортної (армійської) авіації.

 

 

 

 

 

 

 

 

7

Методика бойової підготовки та безпека польотів

 

 

 

 

 

 

 

 

8

Розвідувальна підготовка

 

 

 

 

 

 

 

 

9

Застосування спеціального обладнання літаків і вертольотів

 

 

 

 

 

 

 

 

10

Авіаційна психологія та психологічна підготовка льотного складу

 

 

 

 

 

 

 

 

11

Авіаційна метеорологія

 

 

 

 

 

 

 

 

12

Авіаційна техніка загальні питання

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Літак Ан-26, Ан-30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вертоліт Мі-8 МТ, Мі-8Т

 

 

 

 

 

 

 

 

 

авіаційне обладнання літаків та вертольотів

 

 

 

 

 

 

 

 

 

радіоелектронне обладнання літаків та вертольотів

 

 

 

 

 

 

 

 

 

десантно-транспортне обладнання літаків та вертольотів

 

 

 

 

 

 

 

 

 

фотообладнання літаків та вертольотів

 

 

 

 

 

 

 

 

13

Авіаційна метрологія

 

 

 

 

 

 

 

 

14

Документи, що регламентують організацію та проведення льотної роботи

 

 

 

 

 

 

 

 

15

Міжнародні стандарти та рекомендації ІКАО щодо забезпечення льотної роботи.

 

 

 

 

 

 

 

 

16

Документи, що регламентують роботу ІАС

 

 

 

 

 

 

 

 

17

Документи, що регламентують роботу тилу

 

 

 

 

 

 

 

 

18

Документи, що регламентують роботу вузла зв'язку (АСУ та РТЗ)

 

 

 

 

 

 

 

 

19

Спеціальна підготовка вузла зв'язку (АСУ та РТЗ)

 

 

 

 

 

 

 

 

20

Тактико-спеціальна підготовка вузла зв'язку (АСУ та РТЗ)

 

 

 

 

 

 

 

 

21

Технічна підготовка вузла (зв'язку, АСУ та РТЗ)

 

 

 

 

 

 

 

 

22

Спеціальна підготовка тилу: організація військового господарства

 

 

 

 

 

 

 

 

 

забезпечення польотів

 

 

 

 

 

 

 

 

 

фахівців інженерно-аеродромної службі

 

 

 

 

 

 

 

 

 

фахівців автомобільної та електрогазової служби

 

 

 

 

 

 

 

 

 

фахівців авіаційно-технічної служби

 

 

 

 

 

 

 

 

 

фахівців служби паливно-мастильних матеріалів

 

 

 

 

 

 

 

 

 

фахівців продовольчої служби

 

 

 

 

 

 

 

 

 

фахівців речової служби

 

 

 

 

 

 

 

 

23.

Авіаційна медицина

 

 

 

 

 

 

 

 

24.

Радіаційний, хімічний та біологічний захист

 

 

 

 

 

 

 

 

25.

Правова підготовка

 

 

 

 

 

 

 

 

26.

Мобілізаційна підготовка

 

 

 

 

 

 

 

 

27.

Фізична підготовка

За окремим планом

28.

Стройова підготовка

 

 

 

 

 

 

 

 

29.

Загальновійськові статути

 

 

 

 

 

 

 

 

30.

Забезпечення режиму таємності

 

 

 

 

 

 

 

 

31.

Збереження навколишнього середовища та екологічна безпека

 

 

 

 

 

 

 

 

32.

Топогеодезична підготовка

 

 

 

 

 

 

 

 

33.

Гуманітарна підготовка.

За окремим планом

Перелік та склад учбових груп:

Група N 1- командира загону. В групу входять - заступники командира загону, командири ланок, начальник медичної служби, начальник фінансової служби, юрисконсульт, начальник пожежної команди, начальник РХБЗ.

 

Додаток 16
до Керівництва з планування підготовки до дій за призначенням в авіації МНС

Міністерство надзвичайних ситуацій України

Спеціальний авіаційний загін

ЗАТВЕРДЖУЮ
Командир САЗ

___
(підпис, прізвище, ініціали)
"___" 201_ року

Заступник командира з льотної підготовки

ЛЕКЦІЯ (План-конспект, семінар)

Тема: " Вимоги _________"

Навчальний час: 2 години.

Для льотного складу (спеціалістів служб САЗ).

Навчальна мета: Надати знання щодо єдиного розуміння вимог до підготовки льотного складу, що залучається до авіаційних ПРР, та до обладнання пошуково-рятувальних повітряних суден.

Обговорено та схвалено методичною радою САЗ
від "___" 201_ р. Протокол N ______

 

 

Ніжин - 201_ р.

 

Додаток 17
до Керівництва з планування підготовки до дій за призначенням в авіації МНС

ЗАТВЕРДЖУЮ
Командир САЗ
_
(підпис, прізвище, ініціали)
"___" 201_ року

ПЛАН-КАЛЕНДАР
основних заходів до дій за призначенням Спеціального авіаційного загону (підрозділу)

на 201_ року

N
з/п

Зміст заходів

Дні місяця

Хто проводить

Результат виконання, підпис НШ

1

2

...

31

1

2

3

4

...

33

34

35

 

Завдання САЗ (підрозділу) на місяць

1.
2.
3.

1

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

Начальник штабу

______
(підпис, прізвище, ініціали)

"___" 201__ року

Примітка:

1. План-календар основних заходів підготовки до дій за призначенням у САЗ і підрозділах складається на місяць на підставі річного плану з врахуванням невиконаних за попередній місяць і нових завдань.

 

Додаток 18
до Керівництва з планування підготовки до дій за призначенням в авіації МНС

ф. N 1/33-21

Графік
фактичного рівня натренованості льотного складу Спеціального авіаційного загону

станом на "___" 201_ року

На літаках Ан-26, Ан-30, Ан-32

N
з/п

Спец. звання

Прізвище, ініціали командира екіпажу

Клас

Тип ПС

Досягнутий рівень

Фактичний рівень

Дата крайнього польоту

Інструкторська підготовка

ЛЛК

Відпустка (дата виходу)

ВДЕНЬ

ВНОЧІ

Вдень

Вночі

Вдень

Вночі

ПМУ

СМУ

ВМП

ПМУ

СМУ

ВМП

Вдень

Вночі

Вдень

Вночі

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

16

17

18

19

20

21

22

1

п/п-к

Машин С. Б.

1

26

100 х 1

100 х 1

150 х 2

350 х 3

10.06

10.06

10.06

10.06

10.06

10.06

+

+

+

-

02.07.2005

12.12.2004

2

служ.

Золушкін М. М.

3

26,30

300 х 3

350 х 4

300 х 3

350 х 4

14.04

14.06

10.06

14.06

14.06

10.06

+

-

-

-

24.06.2004

05.09.2004

На вертольотах Мі-8

1

м-р

Довженко П. В.

1

МТ

100 х 1

200 х 2

150 х 1.5

300 х 3

10.06

10.06

-

-

-

-

+

+

+

+

18.07.2004

11.04.2005

2

служ.

Ніжинський О. А.

2

МТ,Т

200 х 2

400 х 4

400 х 4

ПМУ

10.06

10.06

-

22.05

-

-

-

-

-

-

31.08.2005

12.10.2005

Командир Спеціального авіаційного загону

підпис

ініціали, прізвище

 

Додаток 19
до Керівництва з планування підготовки до дій за призначенням в авіації МНС

ф. N 2/33-21

Рівень підготовки льотних екіпажів, що залучаються до виконання ПРР

станом на "___" 201_ року

На літаках Ан-26, Ан-30, Ан-32

N
п/п

Спеціальне звання

Прізвище, ініціали командира екіпажу

Клас

Тип ПС

Рівень підготовки командирів екіпажів по елементах ПРР

Фактичний рівень підготовки по метеоумовах

технічний пошук

Візуальний пошук

Наведення НПРК на об'єкти пошуку

Десантування РПДГ

Прийом на борт людей і вантажів з висіння

Посадка на непозначений майданчик

Перевезення вантажів на зовнішній підвісці

Із суші

із води

Вдень

Вночі

Вдень

Вночі

Вдень

Вночі

Вдень

Вночі

Вдень

Вночі

Вдень

Вночі

Вдень

Вночі

Вдень

Вночі

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

1

п/п-к

Машин С. Б.

1

26

100 х 1
23.05

ПМУ 12.07

+

+

+

+

+

+

+

-

-

-

-

-

-

-

-

2

служ.

Золушкін М. М.

3

26,30

300 х 3
18.07

-

+

-

+

-

+

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

На вертольотах Мі-8

1

м-р

Довженко П. В.

1

МТ

100 х 1
22.07

300 х 3 07.08

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

-

+

-

2

служ.

Ніжинський О. А.

2

МТ,Т

150 х 2
18.08

ПМУ 12.07

+

-

+

+

+

+

-

-

+

-

-

-

-

-

-

Командир Спеціального авіаційного загону

підпис

ініціали, прізвище

 

Додаток 20
до Керівництва з планування підготовки до дій за призначенням в авіації МНС

ф. N 3 пдс/33-21

Рівень парашутної підготовки спеціалістів ПР і ПДС Спеціального авіаційного загону

станом на "___" 201_ року

N
з/п

Спеціальне звання

Посада

Прізвище, ім'я, по батькові

Кількість стрибків з парашутом
(усього/у 2011 році)

Дата крайнього стрибка

Фактичний рівень підготовки

ЛЛК

Примітка

СМУ

Обмежений майданчик

Ніч

Вода

Безпарашутне десантування

Інструкторська підготовка

СУ-Р

Лебідка

Штурм.

1.

 

Начальник ПР і ПДС

Курочкін М. П.

1378 / 21

19.07.2011

+

+

+

+

+

+

+

+

15.09.2010

Інстр. ПДП, Сертифікат "Кваліфікований парашутист категорії "C", ЛПГ-150, СП-Р, EHS, морська, гірська підготовка-інструктор

2.

С-т сцз

Фельдшер-рятувальник

Мартинюк В. М.

46 / 5

19.07.2011

+

-

-

-

+

+

+

-

15.09.2010

ЛПГ-150, EHS, СП-Р, Вінницьке медичне училище у 2005 р., морська підготовка

Командир Спеціального авіаційного загону

підпис

ініціали, прізвище

 

Додаток 21
до Керівництва з планування підготовки до дій за призначенням в авіації МНС

ф. N 4/33-21

Рівень фактичної підготовки штурманського складу Спеціального авіаційного загону

станом на "___" 201_ року

N
з/п

Посада

Спеціальне звання

Прізвище, ім'я, по батькові

Тип ПС

Клас

За метеоумовами

По видах льотної підготовки

Пере-
вірка

Дата виходу з відпустки

Вдень

Вночі

Пере-
везення

Десан-
тування

Повітряна розвідка

АФЗ

Пошук об'єктів

Ретранс-
ляція

ПМУ

СМУ

ВМП

ПМУ

СМУ

ВМП

Інженерна

Радіаційна

Д

Н

Д

Н

Д

Н

Д

Н

Д

Н

Д

Н

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

1

Старший штурман загону

Майор с. ц. з.

Банькін Петро Петрович

Ан-26

1

+

+

+

+

-

-

+

+

+

-

+

+

-

-

+

+

-

+

+

01.08

11.02.2011

Командир Спеціального авіаційного загону

підпис

ініціали, прізвище

 

Додаток 22
до Керівництва з планування підготовки до дій за призначенням в авіації МНС

ф. N 5/33-21

Дані по нальоту командирів екіпажів Спеціального авіаційного загону

за 201_ року

N
з/п

Спеціальне звання

Прізвище, ініціали командира екіпажу

Тип повітряного судна

Загальний наліт

Кількість польотів

Кількість чергувань по ПРР

Кількість витраченого авіаційного пального (кг)

За поточний місяць

З початку року

Всього

з них по видах льотної підготовки

Ніжин

Сімферополь

Харків

Повітряні перевезення

Радіотех-
нічний пошук

Візуальний пошук

Десанту-
вання РПДГ

Прийом людей на борт з висіння

Посадка на непозначений майданчик

Аерофото-
зйомка

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

1

Майор с. ц. з.

Коробка І. М.

Ан-26

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Всього

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Командир Спеціального авіаційного загону

підпис

ініціали, прізвище

 

Додаток 23
до Керівництва з планування підготовки до дій за призначенням в авіації МНС

План-графік виконання основних завдань

Період

Показники плану

Класність льотного складу

 

НАЛІТ

Командир екіпажу

Штурман екіпажу

Помічник командира корабля (льотчик-штурман)

Бортовий технік

Бортовий радіст

Бортовий механік

Бортовий оператор

День

Ніч

Загаль-
ний

На пере-
везення

На НБП

3

2

1

б/к

3

2

1

б/к

3

2

1

б/к

3

2

1

б/к

3

2

1

б/к

3

2

1

б/к

3

2

1

ПМУ

СМУ

УМП

ПМУ

СМУ

УМП

Підготовлено до початку року

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Січень

Підготувати(виконати)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Виконання плану

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Всього готово (викон.)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Лютий

Підготувати(виконати)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Виконання плану

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Всього готово (викон.)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Березень

Підготувати(виконати)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Виконання плану

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Всього готово (викон.)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Квітень

Підготувати(виконати)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Виконання плану

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Всього готово (викон.)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

----------

Підготувати(виконати)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Виконання плану

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Всього готово (викон.)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

----------

Підготувати(виконати)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Виконання плану

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Всього готово (викон.)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Листопад

Підготувати(виконати)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Виконання плану

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Всього готово (викон.)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Грудень

Підготувати(виконати)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Виконання плану

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Всього готово (викон.)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

До початку нового року

Підготувати(виконати)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Виконання плану

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Всього готово (викон.)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заступник командира САЗ з льотної підготовки

підпис

ініціали, прізвище

Період

Показники плану

НАЛІТ

Дії за призначенням

Розвідок

На забезпе-
чення зв'язку

На ПРР

На наведення

Евакуація екіпажів що зазнали лиха

Десанту-
вання груп рятуваль-
ників та майна пара-
шутним способом

З вантажем на зов-
нішній підвісці

Рятувальні роботи з режиму висіння

з ВЗП

Відпустка льотного складу

ДСМУ

Ніч

В ЗК

Всього

Вночі

Десанту-
вання

На пере-
везення

Всього

Вночі

ІРМ

РРМ

Всього

В хмарах

Всього

В хмарах

Всього

Вночі

Всього

Вночі

Всього

Вночі

Над сушею

Над водно. поверхнею

Всього

Вночі

Всього

Вночі

Всього

Вночі

Всього

Вночі

Всього

Вночі

Всього

Вночі

Всього

Вночі

Всього

Вночі

Всього

Вночі

Всього

Вночі

План

Виконано

Підготовлено до початку року

Січень

Підготувати(виконати)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Виконання плану

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Всього готово (викон.)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Лютий

Підготувати(виконати)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Виконання плану

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Всього готово (викон.)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Березень

Підготувати(виконати)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Виконання плану

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Всього готово (викон.)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Квітень

Підготувати(виконати)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Виконання плану

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Всього готово (викон.)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

----------

Підготувати(виконати)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Виконання плану

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Всього готово (викон.)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

----------

Підготувати(виконати)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Виконання плану

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Всього готово (викон.)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Листопад

Підготувати(виконати)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Виконання плану

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Всього готово (викон.)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Грудень

Підготувати(виконати)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Виконання плану

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Всього готово (викон.)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

До початку нового року

Підготувати(виконати)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Виконання плану

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Всього готово (викон.)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заступник командира САЗ з льотної підготовки

підпис

ініціали,  прізвище

 
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали