МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

від 9 листопада 2010 року N 1067

Про введення в дію переліку спеціальностей, за якими здійснюється підготовка фахівців у вищих навчальних закладах за освітньо-кваліфікаційними рівнями спеціаліста і магістра, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27 серпня 2010 р. N 787

На виконання постанови Кабінету Міністрів України від 27 серпня 2010 р. N 787 "Про затвердження переліку спеціальностей, за якими здійснюється підготовка фахівців у вищих навчальних закладах за освітньо-кваліфікаційними рівнями спеціаліста і магістра" наказую:

1. З 2011/2012 навчального року ввести в дію перелік спеціальностей, за якими здійснюється підготовка фахівців у вищих навчальних закладах за освітньо-кваліфікаційними рівнями спеціаліста і магістра, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 27 серпня 2010 р. N 787 (далі - перелік 2010).

2. Затвердити:

таблицю відповідності спеціальностей переліку 2010 напрямам підготовки переліку 2006 згідно з додатком 1.

таблицю зіставлення спеціальностей освітньо-кваліфікаційних рівнів спеціаліста і магістра за переліком 1997 і переліком 2010 згідно з додатком 2.

3. Установити, що:

ліцензії на підготовку фахівців за освітньо-кваліфікаційними рівнями спеціаліста і магістра, отримані вищими навчальними закладами до жовтня 2010 року, діють до закінчення їх терміну, за умови відповідності спеціальностей переліку 1997, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 24 травня 1997 р. N 507, спеціальностям переліку 2010;

ліцензований обсяг підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційних рівнів спеціаліста і магістра за спеціальностями переліку 2010 визначається Міністерством освіти і науки України за поданням вищих навчальних закладів у випадку:

- зіставлення однієї спеціальності переліку 1997, яка ліцензована у вищому навчальному закладі, з однією спеціальністю переліку 2010, для неї встановлюється такий самий ліцензований обсяг;

- зіставлення однієї спеціальності переліку 1997, яка ліцензована у вищому навчальному закладі, із декількома спеціальностями переліку 2010, ліцензований обсяг розподіляється між спеціальностями переліку 2010 так, щоб загальний ліцензований обсяг не перевищував ліцензованого обсягу, визначеного ліцензією вищого навчального закладу для спеціальності переліку 1997;

- зіставлення декількох спеціальностей переліку 1997, які ліцензовані у вищому навчальному закладі, з однією спеціальністю переліку 2010, ліцензований обсяг визначається як сума ліцензованих обсягів спеціальностей, визначених ліцензіями вищого навчального закладу для спеціальностей переліку 1997;

за результатами акредитації спеціальностей освітньо-кваліфікаційних рівнів спеціаліста і магістра переліку 1997, проведеної у 2010/2011 - 2011/2012 навчальних роках:

- вищому навчальному закладу видається сертифікат про акредитацію спеціальності із зазначенням у ньому назв та шифрів спеціальностей переліку 1997 і переліку 2010, з урахуванням таблиці зіставлення згідно з додатком 2;

- термін дії ліцензій на підготовку фахівців освітньо-кваліфікаційних рівнів спеціаліста і магістра переліку 1997 продовжується на термін дії сертифікатів про акредитацію відповідних спеціальностей, із зазначенням в них назв та шифрів спеціальностей переліку 2010, з урахуванням таблиці зіставлення згідно з додатком 2;

- на нові спеціальності підготовки фахівців за освітньо-кваліфікаційними рівнями спеціаліста і магістра переліку 2010 ліцензії отримуються в установленому порядку.

4. Вищим навчальним закладам протягом 2011 року подати до Міністерства освіти і науки документи для переоформлення ліцензій та сертифікатів про акредитацію та, у разі необхідності, пропозиції щодо розподілу ліцензованого обсягу за спеціальностями освітньо-кваліфікаційних рівнів спеціаліста і магістра переліку 2010 відповідно до пункту 3 цього наказу.

5. Апарату Державної акредитаційної комісії (Ковальчук Р. Л.) забезпечити переоформлення ліцензій та сертифікатів про акредитацію спеціальностей у вищих навчальних закладах з урахуванням таблиці зіставлення спеціальностей переліку 1997 і переліку 2010 згідно з додатком 2.

6. Департаменту наукової діяльності та ліцензування вищих навчальних закладів (Гончаренко М. Ф.) разом з Державною акредитаційною комісією (Ковальчук Р. Л.) забезпечити своєчасний розгляд ліцензійних матеріалів вищих навчальних закладів на освітню діяльність за новими спеціальностями підготовки фахівців за освітньо-кваліфікаційними рівнями спеціаліста і магістра переліку 2010 з врахуванням цього наказу.

7. Ректорам вищих навчальних закладів у місячний строк надати Інституту інноваційних технологій і змісту освіти пропозиції щодо кандидатур до складу робочих груп з розроблення галузевих стандартів вищої освіти за новими спеціальностями переліку 2010.

8. Доручити Департаменту вищої освіти опублікувати цей наказ на офіційному веб-сайті Міністерства освіти і науки (www.mon.gov.ua) та Інтернет-порталі "Єдине освітнє інформаційне вікно України" (www.osvita.com).

9. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника Міністра Суліму Є. М.

 

Міністр  

Д. В. Табачник 


 

Додаток 1
до наказу Міністерства освіти і науки України
09.11.2010 N 1067 


Таблиця
відповідності спеціальностей переліку 2010 напрямам підготовки переліку 2006

Перелік 2006 

Перелік 2010

Шифр галузі 

Найменування галузі знань 

Напрям підготовки 

Код напряму підготовки 

Найменування спеціальності спеціаліста 

Код спеціальності спеціаліста 

Найменування спеціальності магістра 

Код спеціальності магістра 

Освіта 

0101 

Педагогічна освіта 

дошкільна освіта 

6.010101 

дошкільна освіта 

7.01010101 

дошкільна освіта 

8.01010101 

початкова освіта 

6.010102 

початкова освіта 

7.01010201 

початкова освіта 

8.01010201 

технологічна освіта 

6.010103 

технологічна освіта 

7.01010301 

технологічна освіта 

8.01010301 

професійна освіта
(за профілем) 

6.010104 

професійна освіта
(за профілем) 

7.01010401 

професійна освіта
(за профілем) 

8.01010401 

корекційна освіта
(за нозологіями) 

6.010105 

корекційна освіта
(за нозологіями) 

7.01010501 

корекційна освіта
(за нозологіями) 

8.01010501 

соціальна педагогіка 

6.010106 

соціальна педагогіка 

7.01010601 

соціальна педагогіка 

8.01010601 

0102 

Фізичне виховання, спорт і здоров'я людини 

фізичне виховання* 

6.010201 

фізичне виховання* 

7.01020101 

фізичне виховання* 

8.01020101 

спорт 

6.010202 

спорт (за видами діяльності) 

7.01020201 

спорт (за видами діяльності) 

8.01020201 

здоров'я людини* 

6.010203 

здоров'я людини* 

7.01020301 

валеологія* 

8.01020301 

фізична реабілітація 

7.01020302 

фізична реабілітація* 

8.01020302 

фітнес та рекреація 

7.01020303 

фітнес та рекреація 

8.01020303 

Гуманітарні науки та мистецтво 

0201 

Культура 

культурологія 

6.020101 

культурологія (за видами діяльності) 

7.02010101 

культурологія (за видами діяльності) 

8.02010101 

книгознавство, бібліотекознавство і бібліографія 

6.020102 

книгознавство, бібліотекознавство і бібліографія 

7.02010201 

книгознавство, бібліотекознавство і бібліографія 

8.02010201 

музейна справа та охорона пам'яток історії та культури 

6.020103 

музейна справа та охорона пам'яток історії та культури 

7.02010301 

музейна справа та охорона пам'яток історії та культури 

8.02010301 

народна художня творчість 

6.020104 

народна художня творчість (за видами) 

7.02010401 

народна художня творчість (за видами) 

8.02010401 

документознавство та інформаційна діяльність 

6.020105 

документознавство та інформаційна діяльність 

7.02010501 

документознавство та інформаційна діяльність 

8.02010501 

0202 

Мистецтво 

театральне мистецтво 

6.020201 

театральне мистецтво (за видами) 

7.02020101 

театральне мистецтво (за видами) 

8.02020101 

хореографія* 

6.020202 

хореографія (за видами)* 

7.02020201 

хореографія (за видами)* 

8.02020201 

кіно-, телемистецтво 

6.020203 

кіно-, телемистецтво
(за видами) 

7.02020301 

кіно-, телемистецтво
(за видами) 

8.02020301 

музичне мистецтво* 

6.020204 

музичне мистецтво
(за видами)* 

7.02020401 

музичне мистецтво
(за видами)* 

8.02020401 

образотворче мистецтво* 

6.020205 

образотворче мистецтво (за видами)* 

7.02020501 

образотворче мистецтво (за видами)* 

8.02020501 

реставрація творів мистецтв 

6.020206 

реставрація творів мистецтв (за видами) 

7.02020601 

реставрація творів мистецтв (за видами) 

8.02020601 

дизайн* 

6.020207 

дизайн (за видами)* 

7.02020701 

дизайн (за видами)* 

8.02020701 

декоративно-прикладне мистецтво* 

6.020208 

декоративно-прикладне мистецтво (за видами)* 

7.02020801 

декоративно-прикладне мистецтво (за видами)* 

8.02020801 

естрадно-циркове мистецтво 

6.020209 

естрадно-циркове мистецтво (за видами) 

7.02020901 

естрадно-циркове мистецтво (за видами) 

8.02020901 

фотомистецтво 

6.020210 

фотомистецтво 

7.02021001 

фотомистецтво 

8.02021001 

0203 

Гуманітарні науки 

філософія* 

6.020301 

філософія* 

7.02030101 

філософія* 

8.02030101 

релігієзнавство* 

7.02030102 

релігієзнавство* 

8.02030102 

богослов'я (теологія) 

7.02030103 

богослов'я (теологія) 

8.02030103 

історія* 

6.020302 

історія* 

7.02030201 

історія* 

8.02030201 

етнологія 

7.02030202 

етнологія 

8.02030202 

архівознавство 

7.02030203 

архівознавство 

8.02030203 

археологія 

7.02030204 

археологія 

8.02030204 

філологія* 

6.020303 

українська мова і література* 

7.02030301 

українська мова і література* 

8.02030301 

мова і література (із зазначенням іноземної мови)* 

7.02030302 

мова і література (із зазначенням іноземної мови)* 

8.02030302 

прикладна лінгвістика 

7.02030303 

прикладна лінгвістика 

8.02030303 

переклад 

7.02030304 

переклад 

8.02030304 

літературна творчість 

7.02030305 

літературна творчість 

8.02030305 

фольклористика 

7.02030306 

фольклористика 

8.02030306 

Соціальні науки, бізнес і право 

0301 

Соціально-політичні науки 

соціологія 

6.030101 

соціологія (за видами діяльності) 

7.03010101 

соціологія (за видами діяльності) 

8.03010101 

психологія* 

6.030102 

психологія* 

7.03010201 

психологія* 

8.03010201 

практична психологія* 

6.030103 

практична психологія (за видами)* 

7.03010301 

практична психологія (за видами)* 

8.03010301 

політологія* 

6.030104 

політологія (за сферами політичної діяльності)* 

7.03010401 

політологія (за сферами політичної діяльності)* 

8.03010401 

0302 

Міжнародні відносини 

міжнародні відносини 

6.030201 

міжнародні відносини 

7.03020101 

міжнародні відносини 

8.03020101 

міжнародне право 

6.030202 

міжнародне право 

7.03020201 

міжнародне право 

8.03020201 

міжнародні економічні відносини 

6.030203 

міжнародні економічні відносини 

7.03020103 

міжнародні економічні відносини 

8.03020301 

міжнародна інформація 

6.030204 

міжнародна інформація 

7.03020401 

міжнародна інформація 

8.03020401 

країнознавство 

6.030205 

країнознавство 

7.03020501 

країнознавство 

8.03020105 

міжнародний бізнес 

6.030206 

міжнародний бізнес 

7.03020601 

міжнародний бізнес 

8.03020106 

0303 

Журналістика та інформація 

журналістика 

6.030301 

журналістика (за видами) 

7.03030101 

журналістика (за видами) 

8.03030101 

реклама і зв'язки з громадськістю (за видами діяльності) 

6.030302 

реклама  

7.03030201 

реклама  

8.03030201 

зв'язки з громадськістю  

7.03030202 

зв'язки з громадськістю  

8.03030202 

видавнича справа та редагування 

6.030303 

видавнича справа та редагування 

7.03030301 

видавнича справа та редагування 

8.03030301 

0304 

Право 

право 

6.030401 

право (за галузями) 

7.03040101 

право (за галузями) 

8.03040101 

правоохоронна діяльність 

7.03040102 

правоохоронна діяльність 

8.03040102 

правознавство* 

6.030402 

правознавство* 

7.03040201 

правознавство* 

8.03040201 

0305 

Економіка та підприємництво 

економічна теорія 

6.030501 

економічна теорія 

7.03050101 

економічна теорія 

8.03050101 

економічна кібернетика 

6.030502 

економічна кібернетика 

7.03050201 

економічна кібернетика 

8.03050201 

міжнародна економіка 

6.030503 

міжнародна економіка 

7.03050301 

міжнародна економіка 

8.03050301 

економіка підприємства 

6.030504 

економіка підприємства (за видами економічної діяльності) 

7.03050401 

економіка підприємства (за видами економічної діяльності) 

8.03050401 

управління персоналом та економіка праці 

6.030505 

управління персоналом та економіка праці 

7.03050501 

управління персоналом та економіка праці 

8.03050501 

прикладна статистика 

6.030506 

прикладна статистика  

7.03050601 

прикладна статистика  

8.03050601 

маркетинг 

6.030507 

маркетинг 

7.03050701 

маркетинг 

8.03050701 

біржова діяльність 

7.03050702 

біржова діяльність 

8.03050702 

фінанси і кредит 

6.030508 

фінанси і кредит (за спеціалізованими програмами) 

7.03050801 

фінанси і кредит (за спеціалізованими програмами) 

8.03050801 

банківська справа 

7.03050802 

банківська справа 

8.03050802 

облік і аудит 

6.030509 

облік і аудит 

7.03050901 

облік і аудит 

8.03050901 

товарознавство і торговельне підприємництво 

6.030510 

товарознавство і комерційна діяльність 

7.03051001 

товарознавство і комерційна діяльність 

8.03051001 

товарознавство та експертиза в митній справі 

7.03051002 

товарознавство та експертиза в митній справі 

8.03051002 

експертиза товарів та послуг 

7.03051003 

експертиза товарів та послуг 

8.03051003 

управління безпечністю та якістю товарів 

7.03051004 

управління безпечністю та якістю товарів 

8.03051004 

організація оптової та роздрібної торгівлі 

7.03051005 

організація оптової та роздрібної торгівлі 

8.03051005 

0306 

Менеджмент і адміністрування 

менеджмент 

6.030601 

менеджмент організацій і адміністрування (за видами економічної діяльності) 

7.03060101 

менеджмент організацій і адміністрування (за видами економічної діяльності) 

8.03060101 

менеджмент інноваційної діяльності 

7.03060102 

менеджмент інноваційної діяльності 

8.03060102 

менеджмент природоохоронної діяльності 

7.03060103 

менеджмент природоохоронної діяльності 

8.03060103 

менеджмент зовнішньоекономічної діяльності 

7.03060104 

менеджмент зовнішньоекономічної діяльності 

8.03060104 

Природничі науки 

0401 

Природничі науки 

хімія* 

6.040101 

хімія* 

7.04010101 

хімія* 

8.04010101 

  

неорганічна хімія 

7.04010102 

неорганічна хімія 

8.04010102 

органічна хімія 

7.04010103 

органічна хімія 

8.04010103 

аналітична хімія 

7.04010104 

аналітична хімія 

8.04010104 

фізична хімія 

7.04010105 

фізична хімія 

8.04010105 

колоїдна хімія та нанохімія 

7.04010106 

колоїдна хімія та нанохімія 

8.04010106 

прикладна хімія (за напрямами) 

7.04010107 

прикладна хімія (за напрямами) 

8.04010107 

хімія високомолекулярних сполук 

7.04010108 

хімія високомолекулярних сполук 

8.04010108 

медична та фармацевтична хімія 

7.04010109 

медична та фармацевтична хімія 

8.04010109 

біологія* 

6.040102 

біологія* 

7.04010201 

біологія* 

8.04010201 

мікробіологія 

7.04010202 

мікробіологія 

8.04010202 

вірусологія 

7.04010203 

вірусологія 

8.04010203 

цитологія та гістологія 

7.04010204 

цитологія та гістологія 

8.04010204 

біохімія 

7.04010205 

біохімія 

8.04010205 

біофізика 

7.04010206 

біофізика 

8.04010206 

зоологія 

7.04010207 

зоологія 

8.04010207 

ботаніка 

7.04010208 

ботаніка 

8.04010208 

генетика 

7.04010209 

генетика 

8.04010209 

фізіологія рослин 

7.04010210 

фізіологія рослин 

8.04010210 

імунологія 

7.04010211 

імунологія 

8.04010211 

фізіологія людини і тварин 

7.04010212 

фізіологія людини і тварин 

8.04010212 

лабораторна діагностика біологічних систем 

7.04010213 

лабораторна діагностика біологічних систем 

8.04010213 

геологія* 

6.040103 

геологія* 

7.04010301 

геологія* 

8.04010301 

гідрогеологія 

7.04010302 

гідрогеологія 

8.04010302 

геофізика 

7.04010303 

геофізика 

8.04010303 

геоінформатика 

7.04010304 

геоінформатика 

8.04010304 

геологія нафти і газу 

7.04010305 

геологія нафти і газу 

8.04010305 

геохімія та мінералогія 

7.04010306 

геохімія та мінералогія 

8.04010306 

економічна геологія 

7.04010307 

економічна геологія 

8.04010307 

географія* 

6.040104 

географія* 

7.04010401 

географія* 

8.04010401 

економічна та соціальна географія 

7.04010402 

економічна та соціальна географія 

8.04010402 

географія України 

7.04010403 

географія України 

8.04010403 

політична географія та геополітика 

7.04010404 

політична географія та геополітика 

8.04010404 

природнича географія 

7.04010405 

природнича географія 

8.04010405 

географія рекреації та туризму 

7.04010406 

географія рекреації та туризму 

8.04010406 

конструктивна географія 

7.04010407 

конструктивна географія 

8.04010407 

геоморфологія та палеогеографія 

7.04010408 

геоморфологія та палеогеографія 

8.04010408 

гідрометеорологія  

6.040105 

метеорологія 

7.04010501 

метеорологія 

8.04010501 

океанологія 

7.04010502 

океанологія 

8.04010502 

гідрологія 

7.04010503 

гідрологія 

8.04010503 

гідрографія 

7.04010504 

гідрографія 

8.04010504 

агрометеорологія 

7.04010505 

агрометеорологія 

8.04010505 

атмосферна геофізика 

7.04010506 

атмосферна геофізика 

8.04010506 

кліматологія 

7.04010507 

кліматологія 

8.04010507 

екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування* 

6.040106 

екологія та охорона навколишнього середовища* 

7.04010601 

екологія та охорона навколишнього середовища* 

8.04010601 

прикладна екологія та збалансоване природокористування (за галузями) 

7.04010602 

прикладна екологія та збалансоване природокористування (за галузями) 

8.04010602 

екологічна безпека 

7.04010603 

екологічна безпека 

8.04010603 

екологічний контроль та аудит 

7.04010604 

екологічний контроль та аудит 

8.04010604 

радіоекологія 

7.04010605 

радіоекологія 

8.04010605 

заповідна справа 

7.04010606 

заповідна справа 

8.04010606 

0402 

Фізико-математичні науки 

математика* 

6.040201 

математика (за напрямами)* 

7.04020101 

математика (за напрямами)* 

8.04020101 

актуарна та фінансова математика 

7.04020102 

актуарна та фінансова математика 

8.04020102 

  

  

  

  

математична економіка та економетрика 

7.04020103 

математична економіка та економетрика 

8.04020103 

механіка 

6.040202 

теоретична та прикладна механіка 

7.04020201 

теоретична та прикладна механіка 

8.04020201 

механіка суцільних середовищ 

7.04020202 

механіка суцільних середовищ 

8.04020202 

комп'ютерна механіка 

7.04020203 

комп'ютерна механіка 

8.04020203 

фізика* 

6.040203 

фізика (за напрямами)* 

7.04020301 

фізика (за напрямами)* 

8.04020301 

фізика конденсованого стану 

7.04020302 

фізика конденсованого стану 

8.04020302 

фізика наносистем 

7.04020303 

фізика наносистем 

8.04020303 

фізика ядра та фізика високих енергій 

7.04020304 

фізика ядра та фізика високих енергій 

8.04020304 

прикладна фізика* 

6.040204 

прикладна фізика (за галузями використання)* 

7.04020401 

прикладна фізика (за галузями використання)* 

8.04020401 

радіофізика і електроніка 

7.04020402 

радіофізика і електроніка 

8.04020402 

експериментальна ядерна фізика та фізика плазми 

7.04020403 

експериментальна ядерна фізика та фізика плазми 

8.04020403 

нанофізика та наноелектроніка 

7.04020404 

нанофізика та наноелектроніка 

8.04020404 

біофізика 

7.04020405 

біофізика 

8.04020405 

медична фізика 

7.04020406 

медична фізика 

8.04020406 

статистика 

6.040205 

статистика 

7.04020501 

прикладна та теоретична статистика 

8.04020501 

астрономія 

6.040206 

астрономія (за напрямами) 

7.04020601 

астрономія (за напрямами) 

8.04020601 

0403 

Системні науки та кібернетика 

прикладна математика 

6.040301 

прикладна математика 

7.04030101 

прикладна математика 

8.04030101 

комп'ютерна математика 

7.04030102 

комп'ютерна математика 

8.04030102 

математичне та комп'ютерне моделювання 

7.04030103 

математичне та комп'ютерне моделювання 

8.04030103 

криптологія 

7.04030104 

криптологія 

8.04030104 

інформатика* 

6.040302 

інформатика* 

7.04030201 

інформатика* 

8.04030201 

прикладна інформатика 

7.04030202 

прикладна інформатика 

8.04030202 

соціальна інформатика 

7.04030203 

соціальна інформатика 

8.04030203 

інформаційно-комунікаційні технології 

7.04030204 

інформаційно-комунікаційні технології 

8.04030204 

системний аналіз 

6.040303 

системний аналіз і управління 

7.04030301 

системний аналіз і управління 

8.04030301 

системи і методи прийняття рішень 

7.04030302 

системи і методи прийняття рішень 

8.04030302 

Інженерія 

0501 

Інформатика та обчислювальна техніка 

комп'ютерні науки 

6.050101 

інформаційні управляючі системи та технології (за галузями) 

7.05010101 

інформаційні управляючі системи та технології (за галузями) 

8.05010101 

інформаційні технології проектування 

7.05010102 

інформаційні технології проектування 

8.05010102 

системне проектування 

7.05010103 

системне проектування 

8.05010103 

системи штучного інтелекту 

7.05010104 

системи штучного інтелекту 

8.05010104 

комп'ютерний еколого-економічний моніторинг 

7.05010105 

комп'ютерний еколого-економічний моніторинг 

8.05010105 

комп'ютерна інженерія 

6.050102 

комп'ютерні системи та мережі 

7.05010201 

комп'ютерні системи та мережі 

8.05010201 

системне програмування 

7.05010202 

системне програмування 

8.05010202 

спеціалізовані комп'ютерні системи 

7.05010203 

спеціалізовані комп'ютерні системи 

8.05010203 

програмна інженерія 

6.050103 

програмне забезпечення систем 

7.05010301 

програмне забезпечення систем 

8.05010301 

інженерія програмного забезпечення 

7.05010302 

інженерія програмного забезпечення 

8.05010302 

0502 

Автоматика та управління 

системна інженерія 

6.050201 

комп'ютеризовані системи управління та автоматика 

7.05020101 

комп'ютеризовані системи управління та автоматика 

8.05020101 

комп'ютеризовані та робототехнічні системи 

7.05020102 

комп'ютеризовані та робототехнічні системи 

8.05020102 

комп'ютерні системи управління рухомими об'єктами (за видами транспорту) 

7.05020103 

комп'ютерні системи управління рухомими об'єктами (за видами транспорту) 

8.05020103 

автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології 

6.050202 

автоматизоване управління технологічними процесами 

7.05020201 

автоматизоване управління технологічними процесами 

8.05020201 

комп'ютерно-інтегровані технологічні процеси і виробництва 

7.05020202 

комп'ютерно-інтегровані технологічні процеси і виробництва 

8.05020202 

автоматика та автоматизація на транспорті (за видами транспорту) 

7.05020203 

автоматика та автоматизація на транспорті (за видами транспорту) 

8.05020203 

0503 

Розробка корисних копалин 

гірництво 

6.050301 

розробка родовищ та видобування корисних копалин (за способом видобування) 

7.05030101 

розробка родовищ та видобування корисних копалин (за способом видобування) 

8.05030101 

шахтне і підземне будівництво 

7.05030102 

шахтне і підземне будівництво 

8.05030102 

буріння свердловин 

7.05030103 

буріння свердловин 

8.05030103 

маркшейдерська справа 

7.05030104 

маркшейдерська справа 

8.05030104 

безпека гірничого виробництва 

7.05030105 

безпека гірничого виробництва 

8.05030105 

торфова справа 

6.050302 

видобування і переробка торфу 

7.05030201 

видобування і переробка торфу 

8.05030201 

обладнання торфопідприємств і торфобрикетних заводів 

7.05030202 

обладнання торфопідприємств і торфобрикетних заводів 

8.05030202 

переробка корисних копалин 

6.050303 

збагачення корисних копалин 

7.05030301 

збагачення корисних копалин 

8.05030301 

обробка природних матеріалів 

7.05030302 

обробка природних матеріалів 

8.05030302 

нафтогазова справа 

6.050304 

видобування нафти і газу 

7.05030401 

видобування нафти і газу 

8.05030401 

газонафтопроводи та газонафтосховища 

7.05030402 

газонафтопроводи та газонафтосховища 

8.05030402 

обладнання нафтових і газових промислів 

7.05030403 

обладнання нафтових і газових промислів 

8.05030403 

0504 

Металургія та матеріалознавство 

металургія 

6.050401 

металургія чорних металів 

7.05040101 

металургія чорних металів 

8.05040101 

  

металургія кольорових металів 

7.05040102 

металургія кольорових металів 

8.05040102 

порошкова металургія 

7.05040103 

порошкова металургія 

8.05040103 

обробка металів тиском 

7.05040104 

обробка металів тиском 

8.05040104 

спеціальна металургія 

7.05040105 

спеціальна металургія 

8.05040105 

промислова теплотехніка 

7.05040106 

промислова теплотехніка 

8.05040106 

ливарне виробництво 

6.050402 

ливарне виробництво чорних та кольорових металів і сплавів 

7.05040201 

ливарне виробництво чорних та кольорових металів і сплавів 

8.05040201 

литво (за видами) 

7.05040202 

литво (за видами) 

8.05040202 

інженерне матеріалознавство 

6.050403 

прикладне матеріалознавство 

7.05040301 

прикладне матеріалознавство 

8.05040301 

фізичне матеріалознавство 

7.05040302 

фізичне матеріалознавство 

8.05040302 

композиційні та порошкові матеріали, покриття 

7.05040303 

композиційні та порошкові матеріали, покриття 

8.05040303 

металознавство 

7.05040304 

металознавство 

8.05040304 

термічна обробка металів 

7.05040305 

термічна обробка металів 

8.05040305 

0505 

Машинобудування та матеріалообробка 

прикладна механіка 

6.050501 

динаміка і міцність машин 

7.05050101 

динаміка і міцність машин 

8.05050101 

прикладна гідроаеромеханіка і механотроніка 

7.05050102 

прикладна гідроаеромеханіка і механотроніка 

8.05050102 

роботомеханічні системи та комплекси 

7.05050103 

роботомеханічні системи та комплекси 

8.05050103 

біомеханіка 

7.05050104 

біомеханіка 

8.05050104 

підйомно-транспортні системи і логістика 

7.05050105 

підйомно-транспортні системи і логістика 

8.05050105 

триботехніка 

7.05050106 

триботехніка 

8.05050106 

інженерна механіка 

6.050502 

технології машинобудування 

7.05050201 

технології машинобудування 

8.05050201 

обладнання та технології ливарного виробництва 

7.05050202 

обладнання та технології ливарного виробництва 

8.05050202 

обладнання та технології пластичного формування конструкцій машинобудування 

7.05050203 

обладнання та технології пластичного формування конструкцій машинобудування 

8.05050203 

обладнання лісового комплексу 

7.05050204 

обладнання лісового комплексу 

8.05050204 

гідравлічні машини, гідроприводи та гідропневмоавтоматика 

7.05050205 

гідравлічні машини, гідроприводи та гідропневмоавтоматика 

8.05050205 

машини і технології паковання  

7.05050206 

машини і технології паковання  

8.05050206 

машини і ресурсозберігаючі технології переробки паковання 

7.05050207 

машини і ресурсозберігаючі технології переробки паковання 

8.05050207 

машинобудування 

6.050503 

металорізальні верстати та системи 

7.05050301 

металорізальні верстати та системи 

8.05050301 

інструментальне виробництво 

7.05050302 

інструментальне виробництво 

8.05050302 

обробка металів за спецтехнологіями 

7.05050303 

обробка металів за спецтехнологіями 

8.05050303 

двигуни внутрішнього згорання 

7.05050304 

двигуни внутрішнього згорання 

8.05050304 

колісні та гусеничні транспортні засоби 

7.05050305 

колісні та гусеничні транспортні засоби 

8.05050305 

прецизійні машини 

7.05050306 

прецизійні машини 

8.05050306 

обладнання електронної промисловості 

7.05050307 

обладнання електронної промисловості 

8.05050307 

підйомно-транспортні, дорожні, меліоративні машини і обладнання 

7.05050308 

підйомно-транспортні, дорожні, меліоративні машини і обладнання 

8.05050308 

гірничі машини та комплекси 

7.05050309 

гірничі машини та комплекси 

8.05050309 

машини і механізми нафтогазових промислів 

7.05050310 

машини і механізми нафтогазових промислів 

8.05050310 

металургійне обладнання 

7.05050311 

металургійне обладнання 

8.05050311 

машини та обладнання сільськогосподарського виробництва 

7.05050312 

машини та обладнання сільськогосподарського виробництва 

8.05050312 

обладнання переробних і харчових виробництв 

7.05050313 

обладнання переробних і харчових виробництв 

8.05050313 

обладнання фармацевтичних та біотехнологічних виробництв 

7.05050314 

обладнання фармацевтичних та біотехнологічних виробництв 

8.05050314 

обладнання хімічних виробництв і підприємств будівельних матеріалів 

7.05050315 

обладнання хімічних виробництв і підприємств будівельних матеріалів 

8.05050315 

обладнання легкої промисловості та побутового обслуговування 

7.05050316 

обладнання легкої промисловості та побутового обслуговування 

8.05050316 

поліграфічні машини та автоматизовані комплекси 

7.05050317 

поліграфічні машини та автоматизовані комплекси 

8.05050317 

рейкові транспортні машини та механізми 

7.05050318 

рейкові транспортні машини та механізми 

8.05050318 

підйомно-транспортні машини і механізми морських та річкових портів 

7.05050319 

підйомно-транспортні машини і механізми морських та річкових портів 

8.05050319 

локомотивобудування 

7.05050320 

локомотивобудування 

8.05050320 

вагонобудування 

7.05050321 

вагонобудування 

8.05050321 

зварювання 

6.050504 

технології та устаткування зварювання 

7.05050401 

технології та устаткування зварювання 

8.05050401 

зварювальні установки 

7.05050402 

зварювальні установки 

8.05050402 

відновлення та підвищення зносостійкості деталей і конструкцій 

7.05050403 

відновлення та підвищення зносостійкості деталей і конструкцій 

8.05050403 

0506 

Енергетика та енергетичне машинобудуван-ня 

теплоенергетика 

6.050601 

теплоенергетика  

7.05060101 

теплоенергетика  

8.05060101 

теплофізика 

7.05060102 

теплофізика 

8.05060102 

теплові електричні станції 

7.05060103 

теплові електричні станції 

8.05060103 

технології теплоносіїв та палива теплових електростанціях  

7.05060104 

технології теплоносіїв та палива теплових електростанціях  

8.05060104 

енергетичний менеджмент 

7.05060105 

енергетичний менеджмент 

8.05060105 

гідроенергетика 

6.050602 

гідроенергетика 

7.05060201 

гідроенергетика 

8.05060201 

атомна енергетика 

6.050603 

атомна енергетика 

7.05060301 

атомна енергетика 

8.05060301 

технології теплоносіїв та поводження з радіоактивними відходами на атомних електростанцій 

7.05060302 

технології теплоносіїв та поводження з радіоактивними відходами на атомних електростанцій 

8.05060302 

енергомашинобудування 

6.050604 

котли і реактори 

7.05060401 

котли і реактори 

8.05060401 

турбіни 

7.05060402 

турбіни 

8.05060402 

холодильні машини і установки 

7.05060403 

холодильні машини і установки 

8.05060403 

кріогенна техніка і технології 

7.05060404 

кріогенна техніка і технології 

8.05060404 

компресори, пневмоагрегати та вакуумтехніка 

7.05060405 

компресори, пневмоагрегати та вакуумтехніка 

8.05060405 

газотурбінні установки і компресорні станції 

7.05060406 

газотурбінні установки і компресорні станції 

8.05060406 

0507 

Електротехніка та електромеханіка 

електротехніка та електротехнології 

6.050701 

електричні станції 

7.05070101 

електричні станції 

8.05070101 

електричні системи і мережі 

7.05070102 

електричні системи і мережі 

8.05070102 

електротехнічні системи електроспоживання (за видами) 

7.05070103 

електротехнічні системи електроспоживання (за видами) 

8.05070103 

техніка та електрофізика високих напруг 

7.05070104 

техніка та електрофізика високих напруг 

8.05070104 

світлотехніка і джерела світла 

7.05070105 

світлотехніка і джерела світла 

8.05070105 

системи управління виробництвом і розподілом електроенергії 

7.05070106 

системи управління виробництвом і розподілом електроенергії 

8.05070106 

нетрадиційні та відновлювані джерела енергії 

7.05070107 

нетрадиційні та відновлювані джерела енергії 

8.05070107 

енергетичний менеджмент 

7.05070108 

енергетичний менеджмент 

8.05070108 

електромеханіка 

6.050702 

електричні машини і апарати 

7.05070201 

електричні машини і апарати 

8.05070201 

електричні системи і комплекси транспортних засобів 

7.05070202 

електричні системи і комплекси транспортних засобів 

8.05070202 

електричний транспорт 

7.05070203 

електричний транспорт 

8.05070203 

електромеханічні системи автоматизації та електропривод 

7.05070204 

електромеханічні системи автоматизації та електропривод 

8.05070204 

електромеханічні системи геотехнічних виробництв 

7.05070205 

електромеханічні системи геотехнічних виробництв 

8.05070205 

електропобутова техніка 

7.05070206 

електропобутова техніка 

8.05070206 

0508 

Електроніка 

мікро- та наноелектроніка 

6.050801 

мікро- та наноелектронні прилади і пристрої 

7.05080101 

мікро- та наноелектронні прилади і пристрої 

8.05080101 

фізична та біомедична електроніка 

7.05080102 

фізична та біомедична електроніка 

8.05080102 

мікроелектронні інформаційні системи 

7.05080103 

мікроелектронні інформаційні системи 

8.05080103 

електронні пристрої та системи 

6.050802 

електронні прилади та пристрої 

7.05080201 

електронні прилади та пристрої 

8.05080201 

електронні системи 

7.05080202 

електронні системи 

8.05080202 

акустотехніка 

6.050803 

акустичні засоби та системи 

7.05080301 

акустичні засоби та системи 

8.05080301 

аудіо-, відео- та кінотехніка 

7.05080302 

аудіо-, відео- та кінотехніка 

8.05080302 

медичні акустичні та біоакустичні прилади і апарати 

7.05080303 

медичні акустичні та біоакустичні прилади і апарати 

8.05080303 

0509 

Радіотехніка, радіоелектронні апарати та зв'язок 

радіотехніка 

6.050901 

радіотехніка 

7.05090101 

радіотехніка 

8.05090101 

апаратура радіозв'язку, радіомовлення і телебачення 

7.05090102 

апаратура радіозв'язку, радіомовлення і телебачення 

8.05090102 

радіоелектронні пристрої, системи та комплекси 

7.05090103 

радіоелектронні пристрої, системи та комплекси 

8.05090103 

радіоелектронні апарати 

6.050902 

радіоелектронні апарати та засоби 

7.05090201 

радіоелектронні апарати та засоби 

8.05090201 

автоматизовані комплекси радіоелектронних виробництв 

7.05090202 

автоматизовані комплекси радіоелектронних виробництв 

8.05090202 

інтелектуальні технології мікросистемної радіоелектронної техніки 

7.05090203 

інтелектуальні технології мікросистемної радіоелектронної техніки 

8.05090203 

телекомунікації 

6.050903 

інформаційні мережі зв'язку 

7.05090301 

інформаційні мережі зв'язку 

8.05090301 

телекомунікаційні системи та мережі 

7.05090302 

телекомунікаційні системи та мережі 

8.05090302 

технології та засоби телекомунікацій 

7.05090303 

технології та засоби телекомунікацій 

8.05090303 

мережі та системи поштового зв'язку 

6.050904 

обладнання та технології поштового зв'язку 

7.05090401 

обладнання та технології поштового зв'язку 

8.05090401 

автоматизовані системи управління та контролю поштового зв'язку 

7.05090402 

автоматизовані системи управління та контролю поштового зв'язку 

8.05090402 

0510 

Метрологія, вимірювальна техніка та інформаційно-вимірювальні технології 

метрологія та інформаційно-вимірювальні технології 

6.051001 

метрологія та вимірювальна техніка 

7.05100101 

метрологія та вимірювальна техніка 

8.05100101 

інформаційні вимірювальні системи 

7.05100102 

інформаційні вимірювальні системи 

8.05100102 

метрологія, стандартизація та сертифікація 

6.051002 

метрологічне забезпечення випробувань та якості продукції 

7.05100201 

метрологічне забезпечення випробувань та якості продукції 

8.05100201 

приладобудування 

6.051003 

технології приладобудування 

7.05100301 

технології приладобудування 

8.05100301 

прилади і системи точної механіки 

7.05100302 

прилади і системи точної механіки 

8.05100302 

прилади і системи орієнтації та навігації 

7.05100303 

прилади і системи орієнтації та навігації 

8.05100303 

прилади і системи екологічного моніторингу 

7.05100304 

прилади і системи екологічного моніторингу 

8.05100304 

прилади і системи неруйнівного контролю 

7.05100305 

прилади і системи неруйнівного контролю 

8.05100305 

інформаційні технології в приладобудуванні 

7.05100306 

інформаційні технології в приладобудуванні 

8.05100306 

медичні прилади і системи 

7.05100307 

медичні прилади і системи 

8.05100307 

оптотехніка 

6.051004 

оптичні прилади і системи  

7.05100401 

оптичні прилади і системи  

8.05100401 

лазерна і оптоелектронна техніка 

7.05100402 

лазерна і оптоелектронна техніка 

8.05100402 

фотоніка та оптоінформатика 

7.05100403 

фотоніка та оптоінформатика 

8.05100403 

оптичні технології і матеріали 

7.05100404 

оптичні технології і матеріали 

8.05100404 

оптико-електронне приладобудування 

7.05100405 

оптико-електронне приладобудування 

8.05100405 

0511 

Авіаційна та ракетно-космічна техніка 

авіа- та ракетобудування 

6.051101 

літаки і вертольоти 

7.05110101 

літаки і вертольоти 

8.05110101 

ракетні та космічні комплекси 

7.05110102 

ракетні та космічні комплекси 

8.05110102 

обладнання повітряних суден 

7.05110103 

обладнання повітряних суден 

8.05110103 

технології виробництва літальних апаратів 

7.05110104 

технології виробництва літальних апаратів 

8.05110104 

випробування та сертифікація літальних апаратів 

7.05110105 

випробування та сертифікація літальних апаратів 

8.05110105 

проектування та виробництво конструкцій із композиційних матеріалів 

7.05110106 

проектування та виробництво конструкцій із композиційних матеріалів 

8.05110106 

двигуни та енергетичні установки літальних апаратів 

6.051102 

ракетні двигуни та енергетичні установки 

7.05110201 

ракетні двигуни та енергетичні установки 

8.05110201 

авіаційні двигуни та енергетичні установки 

7.05110202 

авіаційні двигуни та енергетичні установки 

8.05110202 

технології виробництва авіаційних двигунів та енергетичних установок 

7.05110203 

технології виробництва авіаційних двигунів та енергетичних установок 

8.05110203 

авіоніка 

6.051103 

комплекси пілотажно-навігаційного обладнання 

7.05110301 

комплекси пілотажно-навігаційного обладнання 

8.05110301 

системи керування літальними апаратами та комплексами 

7.05110302 

системи керування літальними апаратами та комплексами 

8.05110302 

0512 

Морська техніка 

суднобудування та океанотехніка 

6.051201 

кораблі та океанотехніка 

7.05120101 

кораблі та океанотехніка 

8.05120101 

суднокорпусобудування 

7.05120102 

суднокорпусобудування 

8.05120102 

суднові енергетичні установки та устаткування 

7.05120103 

суднові енергетичні установки та устатковання 

8.05120103 

системи електроенергетики і автоматизації суден 

7.05120104 

системи електроенергетики і автоматизації суден 

8.05120104 

системотехніка об'єктів морської інфраструктури 

7.05120105 

системотехніка об'єктів морської інфраструктури 

8.05120105 

суднові машини та механізми 

7.05120106 

суднові машини та механізми 

8.05120106 

0513 

Хімічна технологія та інженерія 

хімічна технологія 

6.051301 

хімічні технології неорганічних речовин 

7.05130101 

хімічні технології неорганічних речовин 

8.05130101 

хімічні технології органічних речовин 

7.05130102 

хімічні технології органічних речовин 

8.05130102 

технічна електрохімія 

7.05130103 

технічна електрохімія 

8.05130103 

хімічні технології тугоплавких неметалевих і силікатних матеріалів 

7.05130104 

хімічні технології тугоплавких неметалевих і силікатних матеріалів 

8.05130104 

хімічні технології палива та вуглецевих матеріалів 

7.05130105 

хімічні технології палива та вуглецевих матеріалів 

8.05130105 

природоохоронні хімічні технології 

7.05130106 

природоохоронні хімічні технології 

8.05130106 

хімічні технології переробки полімерних та композиційних матеріалів 

7.05130107 

хімічні технології переробки полімерних та композиційних матеріалів 

8.05130107 

хімічні технології високомолекулярних сполук 

7.05130108 

хімічні технології високомолекулярних сполук 

8.05130108 

хімічні технології рідкісних розсіяних елементів та матеріалів на їх основі 

7.05130109 

хімічні технології рідкісних розсіяних елементів та матеріалів на їх основі 

8.05130109 

хімічні технології переробки деревини та рослинної сировини 

7.05130110 

хімічні технології переробки деревини та рослинної сировини 

8.05130110 

хімічні технології харчових добавок та косметичних засобів 

7.05130111 

хімічні технології харчових добавок та косметичних засобів 

8.05130111 

технології обробки шкіри та хутра 

7.05130112 

технології обробки шкіри та хутра 

8.05130112 

хімічні технології альтернативних енергоресурсів 

7.05130113 

хімічні технології альтернативних енергоресурсів 

8.05130113 

хімічні технології волокон 

7.05130114 

хімічні технології волокон 

8.05130114 

текстильна хімія і опоряджувальні виробництва 

7.05130115 

текстильна хімія і опоряджувальні виробництва 

8.05130115 

хімічне матеріалознавство 

7.05130116 

хімічне матеріалознавство 

8.05130116 

ядерна інженерія хімічних технологій 

7.05130117 

ядерна інженерія хімічних технологій 

8.05130117 

хімічна інженерія 

6.051302 

процеси і обладнання хімічних виробництв 

7.05130201 

процеси і обладнання хімічних виробництв 

8.05130201 

комп'ютерна хімічна інженерія 

7.05130202 

комп'ютерна хімічна інженерія 

8.05130202 

0514 

Біотехнологія 

біотехнологія 

6.051401 

промислова біотехнологія 

7.05140101 

промислова біотехнологія 

8.05140101 

молекулярна біотехнологія 

7.05140102 

молекулярна біотехнологія 

8.05140102 

фармацевтична біотехнологія 

7.05140103 

фармацевтична біотехнологія 

8.05140103 

агробіотехнологія 

7.05140104 

агробіотехнологія 

8.05140104 

екологічна біотехнологія та біоенергетика 

7.05140105 

екологічна біотехнологія та біоенергетика 

8.05140105 

біомедична інженерія 

6.051402 

біомедична інженерія 

7.05140201 

біомедична інженерія 

8.05140201 

біотехніка та біосумісні матеріали 

7.05140202 

біотехніка та біосумісні матеріали 

8.05140202 

інформаційні технології в біомедицині 

7.05140203 

інформаційні технології в біомедицині 

8.05140203 

0515 

Видавничо-поліграфічна справа 

видавничо-поліграфічна справа 

6.051501 

технології друкованих видань  

7.05150101 

технології друкованих видань  

8.05150101 

технології електронних мультимедійних видань 

7.05150102 

технології електронних мультимедійних видань 

8.05150102 

комп'ютерні технології та системи видавничо-поліграфічних виробництв 

7.05150103 

комп'ютерні технології та системи видавничо-поліграфічних виробництв 

8.05150103 

матеріали видавничо-поліграфічних виробництв 

7.05150104 

матеріали видавничо-поліграфічних виробництв 

8.05150104 

технології розробки, виготовлення та оформлення паковань 

7.05150105 

технології розробки, виготовлення та оформлення паковань 

8.05150105 

0516 

Текстильна та легка промисловість 

технологія та дизайн текстильних матеріалів 

6.051601 

технології та дизайн трикотажу 

7.05160101 

технології та дизайн трикотажу 

8.05160101 

технології та дизайн тканин 

7.05160102 

технології та дизайн тканин 

8.05160102 

прядіння натуральних і хімічних волокон 

7.05160103 

прядіння натуральних і хімічних волокон 

8.05160103 

технології нетканих текстильних матеріалів 

7.05160104 

технології нетканих текстильних матеріалів 

8.05160104 

експертиза текстильних матеріалів та виробів 

7.05160105 

експертиза текстильних матеріалів та виробів 

8.05160105 

технологія виробів легкої промисловості 

6.051602 

технології первинної обробки, стандартизація і сертифікація сировини та виробів легкої промисловості 

7.05160201 

технології первинної обробки, стандартизація і сертифікація сировини та виробів легкої промисловості 

8.05160201 

конструювання та технології швейних виробів 

7.05160202 

конструювання та технології швейних виробів 

8.05160202 

проектування взуття та галантерейних виробів 

7.05160203 

проектування взуття та галантерейних виробів 

8.05160203 

моделювання, конструювання та художнє оздоблення виробів легкої промисловості 

7.05160204 

моделювання, конструювання та художнє оздоблення виробів легкої промисловості 

8.05160204 

0517 

Харчова промисловість та переробка сільськогосподарської продукції 

харчові технології та інженерія  

6.051701 

технології зберігання і переробки зерна 

7.05170101 

технології зберігання і переробки зерна 

8.05170101 

технології жирів і жирозамінників 

7.05170102 

технології жирів і жирозамінників 

8.05170102 

технології хліба, кондитерських, макаронних виробів та харчоконцентратів 

7.05170103 

технології хліба, кондитерських, макаронних виробів та харчоконцентратів 

8.05170103 

технології зберігання, консервування та переробки м'яса 

7.05170104 

технології зберігання, консервування та переробки м'яса 

8.05170104 

технології зберігання та переробки водних біоресурсів 

7.05170105 

технології зберігання та переробки водних біоресурсів 

8.05170105 

технології продуктів бродіння і виноробства 

7.05170106 

технології продуктів бродіння і виноробства 

8.05170106 

технології зберігання, консервування та переробки плодів і овочів 

7.05170107 

технології зберігання, консервування та переробки плодів і овочів 

8.05170107 

технології зберігання, консервування та переробки молока 

7.05170108 

технології зберігання, консервування та переробки молока 

8.05170108 

технології харчових продуктів оздоровчого та профілактичного призначення 

7.05170109 

технології харчових продуктів оздоровчого та профілактичного призначення 

8.05170109 

технології питної води та водопідготовки харчових виробництв 

7.05170110 

технології питної води та водопідготовки харчових виробництв 

8.05170110 

технології цукру та полісахаридів 

7.05170111 

технології цукру та полісахаридів 

8.05170111 

технології в ресторанному господарстві 

7.05170112 

технології в ресторанному господарстві 

8.05170112 

0518 

Оброблювання деревини 

деревооброблювальні технології 

6.051801 

технології деревообробки 

7.05180101 

технології деревообробки 

8.05180101 

технології виробів з деревини 

7.05180102 

технології виробів з деревини 

8.05180102 

Будівництво та архітектура 

0601 

Будівництво та архітектура 

будівництво 

6.060101 

промислове і цивільне будівництво 

7.06010101 

промислове і цивільне будівництво 

8.06010101 

гідротехнічне будівництво 

7.06010102 

гідротехнічне будівництво 

8.06010102 

міське будівництво та господарство 

7.06010103 

міське будівництво та господарство 

8.06010103 

технології будівельних конструкцій, виробів і матеріалів 

7.06010104 

технології будівельних конструкцій, виробів і матеріалів 

8.06010104 

автомобільні дороги і аеродроми 

7.06010105 

автомобільні дороги і аеродроми 

8.06010105 

мости і транспортні тунелі 

7.06010106 

мости і транспортні тунелі 

8.06010106 

теплогазопостачання і вентиляція 

7.06010107 

теплогазопостачання і вентиляція 

8.06010107 

водопостачання та водовідведення 

7.06010108 

водопостачання та водовідведення 

8.06010108 

архітектура 

6.060102 

архітектура будівель і споруд 

7.06010201 

архітектура будівель і споруд 

8.06010201 

містобудування 

7.06010202 

містобудування 

8.06010202 

дизайн архітектурного середовища 

7.06010203 

дизайн архітектурного середовища 

8.06010203 

реставрація пам'яток архітектури та містобудування і реконструкція об'єктів архітектури 

7.06010204 

реставрація пам'яток архітектури та містобудування і реконструкція об'єктів архітектури 

8.06010204 

гідротехніка (водні ресурси) 

6.060103 

гідромеліорація 

7.06010301 

гідромеліорація 

8.06010301 

раціональне використання і охорона водних ресурсів 

7.06010302 

раціональне використання і охорона водних ресурсів 

8.06010302 

водогосподарське та природоохоронне будівництво 

7.06010303 

водогосподарське та природоохоронне будівництво 

8.06010303 

гідротехніка 

7.06010304 

гідротехніка 

8.06010304 

Транспорт 

0701 

Транспорт і транспортна інфраструктура 

транспортні технології (за видами транспорту) 

6.070101 

транспортні системи
(за видами транспорту) 

7.07010101 

транспортні системи
(за видами транспорту) 

8.07010101 

організація перевезень і управління на транспорті (за видами транспорту) 

7.07010102 

організація перевезень і управління на транспорті (за видами транспорту) 

8.07010102 

організація авіаційних робіт і послуг 

7.07010103 

організація авіаційних робіт і послуг 

8.07010103 

організація і регулювання дорожнього руху 

7.07010104 

організація і регулювання дорожнього руху 

8.07010104 

аеронавігація 

6.070102 

льотна експлуатація повітряних суден 

7.07010201 

льотна експлуатація повітряних суден 

8.07010201 

обслуговування повітряного руху 

7.07010202 

обслуговування повітряного руху 

8.07010202 

системи аеронавігаційного обслуговування 

7.07010203 

системи аеронавігаційного обслуговування 

8.07010203 

обслуговування повітряних суден 

6.070103 

технічне обслуговування та ремонт повітряних суден і авіадвигунів 

7.07010301 

технічне обслуговування та ремонт повітряних суден і авіадвигунів 

8.07010301 

відновлення повітряних суден та авіадвигунів 

7.07010302 

відновлення повітряних суден та авіадвигунів 

8.07010302 

технології робіт та технологічне обладнання аеропортів 

7.07010303 

технології робіт та технологічне обладнання аеропортів 

8.07010303 

морський та річковий транспорт 

6.070104 

судноводіння 

7.07010401 

судноводіння 

8.07010401 

експлуатація суднових енергетичних установок 

7.07010402 

експлуатація суднових енергетичних установок 

8.07010402 

технічна експлуатація суден і суднового обладнання 

7.07010403 

технічна експлуатація суден і суднового обладнання 

8.07010403 

експлуатація суднового електрообладнання і засобів автоматики 

7.07010404 

експлуатація суднового електрообладнання і засобів автоматики 

8.07010404 

технології робіт і технологічне обладнання морських та річкових портів 

7.07010405 

технології робіт і технологічне обладнання морських та річкових портів 

8.07010405 

навігація і управління морськими суднами 

7.07010406 

навігація і управління морськими суднами 

8.07010406 

рухомий склад залізниць 

6.070105 

локомотиви та локомотивне господарство 

7.07010501 

локомотиви та локомотивне господарство 

8.07010501 

вагони та вагонне господарство 

7.07010502 

вагони та вагонне господарство 

8.07010502 

автомобільний транспорт 

6.070106 

автомобілі та автомобільне господарство 

7.07010601 

автомобілі та автомобільне господарство 

8.07010601 

системи забезпечення руху поїздів 

6.070107 

системи керування рухом поїздів 

7.07010701 

системи керування рухом поїздів 

8.07010701 

автоматизовані системи технологічного зв'язку 

7.07010702 

автоматизовані системи технологічного зв'язку 

8.07010702 

  

  

інтероперабельність і безпека на залізничному транспорті 

8.07010703 

залізничні споруди та колійне господарство 

6.070108 

залізничні споруди та колійне господарство 

7.07010801 

залізничні споруди та колійне господарство 

8.07010801 

Геодезія та землеустрій 

0801 

Геодезія та землеустрій 

геодезія, картографія та землеустрій 

6.080101 

геодезія 

7.08010101 

геодезія 

8.08010101 

картографія 

7.08010102 

картографія 

8.08010102 

землеустрій та кадастр 

7.08010103 

землеустрій та кадастр 

8.08010103 

оцінка землі та нерухомого майна 

7.08010104 

оцінка землі та нерухомого майна 

8.08010104 

геоінформаційні системи і технології 

7.08010105 

геоінформаційні системи і технології 

8.08010105 

фотограмметрія та дистанційне зондування 

7.08010106 

фотограмметрія та дистанційне зондування 

8.08010106 

космічний моніторинг Землі 

7.08010107 

космічний моніторинг Землі 

8.08010107 

Сільське, лісове і рибне господарство та переробка їх продукції 

0901 

Сільське господарство і лісництво  

агрономія 

6.090101 

агрономія 

7.09010101 

агрономія 

8.09010101 

  

  

  

  

агрохімія і ґрунтознавство 

7.09010102 

агрохімія і ґрунтознавство 

8.09010102 

експертна оцінка ґрунтів 

7.09010103 

експертна оцінка ґрунтів 

8.09010103 

плодоовочівництво і виноградарство 

7.09010104 

плодоовочівництво і виноградарство 

8.09010104 

селекція і генетика сільськогосподарських культур 

7.09010105 

селекція і генетика сільськогосподарських культур 

8.09010105 

агромеліорація 

7.09010106 

агромеліорація 

8.09010106 

технології закритого ґрунту 

7.09010107 

технології закритого ґрунту 

8.09010107 

насінництво та насіннєзнавство 

7.09010108 

насінництво та насіннєзнавство 

8.09010108 

технології зберігання та доробки продукції рослинництва 

7.09010111 

технології зберігання та доробки продукції рослинництва 

8.09010111 

технологія виробництва і переробки продукції тваринництва 

6.090102 

технології виробництва і переробки продукції тваринництва 

7.09010201 

технології виробництва і переробки продукції тваринництва 

8.09010201 

годівля тварин і технології кормів 

7.09010202 

годівля тварин і технології кормів 

8.09010202 

розведення та селекція тварин 

7.09010203 

розведення та селекція тварин 

8.09010203 

птахівництво 

7.09010204 

птахівництво 

8.09010204 

конярство та кіннозаводство 

7.09010205 

конярство та кіннозаводство 

8.09010205 

бджільництво 

8.09010206 

бджільництво 

8.09010206 

кінологія 

7.09010207 

кінологія 

8.09010207 

промислове звірівництво 

7.09010208 

промислове звірівництво 

8.09010208 

лісове і садово-паркове господарство 

6.090103 

лісове господарство 

7.09010301 

лісове господарство 

8.09010301 

мисливське господарство 

7.09010302 

мисливське господарство 

8.09010302 

садово-паркове господарство 

7.09010303 

садово-паркове господарство 

8.09010303 

лісозаготівля 

6.090104 

технології лісосічних і лісоскладських робіт 

7.09010401 

технології лісосічних і лісоскладських робіт 

8.09010401 

захист рослин 

6.090105 

захист рослин 

7.09010501 

захист рослин 

8.09010501 

карантин рослин 

7.09010502 

карантин рослин 

8.09010502 

0902 

Рибне господарство та аквакультура 

водні біоресурси та аквакультура 

6.090201 

водні біоресурси 

7.09020101 

водні біоресурси 

8.09020101 

аквакультура 

7.09020102 

аквакультура 

8.09020102 

охорона, відтворення та раціональне використання гідробіоресурсів 

7.09020103 

охорона, відтворення та раціональне використання гідробіоресурсів 

8.09020103 

рибальство 

6.090202 

промислове рибальство 

7.09020201 

промислове рибальство 

8.09020201 

Техніка та енергетика аграрного виробництва 

1001 

Техніка та енергетика аграрного виробництва 

енергетика та електротехнічні системи в агропромисловому комплексі 

6.100101 

енергетика сільськогосподарського виробництва 

7.10010101 

енергетика сільськогосподарського виробництва 

8.10010101 

електротехнічні системи та технології в агропромисловому виробництві 

7.10010102 

електротехнічні системи та технології в агропромисловому виробництві 

8.10010102 

автоматизація енергетичних систем в агропромисловому виробництві 

7.10010103 

автоматизація енергетичних систем в агропромисловому виробництві 

8.10010103 

електропостачання сільського господарства 

7.10010104 

електропостачання сільського господарства 

8.10010104 

енергетичний менеджмент та аудит в агропромисловому виробництві 

7.10010105 

енергетичний менеджмент та аудит в агропромисловому виробництві 

8.10010105 

процеси, машини та обладнання агропромислового виробництва 

6.100202 

процеси, машини та обладнання агропромислових підприємств 

7.10010201 

процеси, машини та обладнання агропромислових підприємств 

8.10010201 

транспортні технології та засоби в агропромисловому комплексі 

7.10010202 

транспортні технології та засоби в агропромисловому комплексі 

8.10010202 

Ветеринарія 

1101 

Ветеринарія  

ветеринарна медицина 

6.110101 

ветеринарна лікувальна справа (за галузями тваринництва)*** 

7.11010101 

ветеринарна лікувальна справа (за галузями тваринництва)*** 

8.11010101 

ветеринарно-санітарна експертиза, якість та безпека продукції тваринництва 

7.11010102 

ветеринарно-санітарна експертиза, якість та безпека продукції тваринництва 

8.11010102 

ветеринарна гігієна та санітарія 

7.11010203 

ветеринарна гігієна та санітарія 

8.11010203 

ветеринарна фармація 

7.11010204 

ветеринарна фармація 

8.11010204 

лабораторна діагностика хвороб тварин 

7.11010205 

лабораторна діагностика хвороб тварин 

8.11010205 

ветеринарна біотехнологія 

7.11010206 

ветеринарна біотехнологія 

8.11010206 

Охорона здоров'я 

1201 

Медицина 

  

  

лікувальна справа** 

7.12010001 

лікувальна справа 

8.12010001 

педіатрія** 

7.12010002 

педіатрія 

8.12010002 

медико-профілактична справа** 

7.12010003 

медико-профілактична справа 

8.12010003 

медична психологія** 

7.12010004 

медична психологія 

8.12010004 

стоматологія** 

7.12010005 

стоматологія 

8.12010005 

1202 

Фармація 

фармація 

6.120201 

фармація** 

7.12020101 

фармація 

8.12020101 

клінічна фармація** 

7.12020102 

клінічна фармація 

8.12020102 

технології фармацевтичних препаратів** 

7.12020103 

технології фармацевтичних препаратів 

8.12020103 

технології парфумерно-косметичних засобів** 

7.12020104 

технології парфумерно-косметичних засобів 

8.12020104 

Соціальне забезпечення 

1301 

Соціальне забезпечення 

соціальна допомога 

6.130101 

соціальна допомога 

7.13010101 

соціальна допомога 

8.13010101 

соціальна робота 

6.130102 

соціальна робота 

7.13010201 

соціальна робота 

8.13010201 

Сфера обслуговування 

1401 

Сфера обслуговування 

готельно-ресторанна справа 

6.140101 

готельна і ресторанна справа 

7.14010101 

готельна і ресторанна справа 

8.14010101 

курортна справа 

7.14010102 

курортна справа 

8.14010102 

побутове обслуговування 

6.140102 

організація побутового обслуговування 

7.14010201 

організація побутового обслуговування 

8.14010201 

туризм 

6.140103 

туризмознавство
(за видами) 

7.14010301 

туризмознавство
(за видами) 

8.14010301 

Державне управління 

1501 

Державне управління** 

  

  

  

  

публічне адміністрування 

8.15010001 

управління суспільним розвитком 

8.15010002 

державне управління (за галузями) 

8.15010003 

регіональне управління 

8.15010004 

державна служба 

8.15010005 

державне управління у сфері національної безпеки  

8.15010006 

публічна політика і управління 

8.15010007 

місцеве самоврядування 

8.15010008 

електронне урядування 

8.15010009 

парламентаризм та парламентська діяльність 

8.15010010 

Військові науки 

1601 

Військові науки, національна безпека, безпека державного кордону**** 

конкретний перелік напрямів, за якими здійснюється підготовка фахівців за освітньо-кваліфікаційним рівнем бакалавра, визначається відповідними центральними органами виконавчої влади за погодженням із МОН 

  

перелік галузей знань, напрямів і спеціальностей підготовки військових фахівців за освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліста визначається відповідними центральними органами виконавчої влади за погодженням із МОН 

  

перелік галузей знань, напрямів і спеціальностей підготовки військових фахівців за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра визначається відповідними центральними органами виконавчої влади за погодженням із МОН 

  

Безпека 

1701 

Інформаційна безпека 

безпека інформаційних і комунікаційних систем 

6.170101 

безпека інформаційних і комунікаційних систем 

7.17010101 

безпека інформаційних і комунікаційних систем 

8.17010101 

безпека державних інформаційних ресурсів 

7.17010102 

безпека державних інформаційних ресурсів 

8.17010102 

системи технічного захисту інформації 

6.170102 

системи технічного захисту інформації, автоматизація її обробки 

7.17010201 

системи технічного захисту інформації, автоматизація її обробки 

8.17010201 

управління інформаційною безпекою 

6.170103 

управління інформаційною безпекою 

7.17010301 

управління інформаційною безпекою 

8.17010301 

адміністративний менеджмент у сфері захисту інформації 

7.17010302 

адміністративний менеджмент у сфері захисту інформації 

8.17010302 

1702 

Цивільна безпека 

цивільний захист 

6.170201 

цивільний захист 

7.17020101 

цивільний захист 

8.17020101 

управління у сфері цивільного захисту 

7.17020102 

управління у сфері цивільного захисту 

8.17020102 

охорона праці 

6.170202 

охорона праці (за галузями) 

7.17020201 

охорона праці (за галузями) 

8.17020201 

пожежна безпека 

6.170203 

пожежна безпека 

7.17020301 

пожежна безпека 

8.17020301 

управління пожежною безпекою 

8.17020302 

Специфічні категорії 

1801 

Специфічні категорії 

  

  

  

  

управління соціальним закладом*** 

8.18010001 

управління у сфері правопорядку*** 

8.18010002 

судова експертиза*** 

8.18010003 

дорадництво*** 

8.18010004 

екологічна політика і право*** 

8.18010005 

зовнішня політика*** 

8.18010006 

українознавство*** 

8.18010007 

мистецтвознавство
(за видами) *** 

8.18010008 

біржова діяльність*** 

8.18010009 

якість, стандартизація та сертифікація**** 

7.18010001 

якість, стандартизація та сертифікація**** 

8.18010010 

інтелектуальна власність**** 

7.18010002 

інтелектуальна власність****  

8.18010011 

управління інноваційною діяльністю**** 

8.18010012 

управління проектами**** 

7.18010004 

управління проектами**** 

8.18010013 

управління фінансово-економічною безпекою**** 

8.18010014 

консолідована інформація**** 

8.18010015 

бізнес-адміністрування**** 

8.18010016 

економіка довкілля і природних ресурсів**** 

8.18010017 

адміністративний менеджмент**** 

8.18010018 

медіа-комунікації**** 

8.18010019 

управління навчальним закладом (за типом) **** 

8.18010020 

педагогіка вищої школи**** 

8.18010021 

освітні вимірювання**** 

8.18010022 

високі технології*** 

8.18010023 * Спеціальності, за якими здійснюється підготовка професіоналів за освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліста, магістра з присвоєнням кваліфікації вчителя або викладача вищого навчального закладу, за умови виконання психолого-педагогічної, методичної та практичної програми підготовки відповідно до галузевого стандарту педагогічної освіти.

** Спеціальності, за якими передбачається підготовка професіоналів за освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліста, магістра на базі повної загальної середньої освіти.

*** Спеціальності, за якими здійснюється підготовка професіоналів за освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліста, магістра на основі базової або повної вищої освіти за переліком галузей знань, напрямів підготовки і спеціальностей, який визначається центральними органами виконавчої влади за погодженням із МОН.

**** Спеціальності, за якими здійснюється підготовка професіоналів за освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліста, магістра на основі базової або повної вищої освіти будь-якого напряму підготовки чи спеціальності.

 

Додаток 2
до наказу Міністерства освіти і науки України
09.11.2010 N 1067 


Таблиця
зіставлення спеціальностей освітньо-кваліфікаційних рівнів спеціаліста і магістра за переліком 1997 і переліком 2010

перелік 1997 

перелік 2010 

Код 

назва напряму підготовки 

Назва спеціальності підготовки  

Код спеціальності спеціаліста 

Код спеціальності магістра 

Назва спеціальності підготовки 

Код спеціальності спеціаліста 

Код спеціальності магістра 

  

  

  

  

  

Освіта 

  

  

  

  

  

  

  

0101 Педагогічна освіта 

  

  

0101 

Педагогічна освіта 

дошкільне виховання 

7.010101 

8.010101 

дошкільна освіта 

7.01010101 

8.01010101 

початкове навчання 

7.010102 

8.010102 

початкова освіта 

7.01010201 

8.01010201 

педагогіка і методика середньої освіти (із зазначенням загальноосвітніх предметів) 

7.010103 

8.010103 

технологічна освіта 

7.01010301 

8.01010301 

професійне навчання (за профілем підготовки) 

7.010104 

8.010104 

професійна освіта (за профілем) 

7.01010401 

8.01010401 

дефектологія 

7.010106 

8.010106 

корекційна освіта (за нозологіями) 

7.01010501 

8.01010501 

соціальна педагогіка 

7.010105 

8.010105 

соціальна педагогіка 

7.01010601 

8.01010601 

  

  

  

  

  

0102 Фізичне виховання, спорт і здоров'я людини 

  

  

0101 

Педагогічна освіта 

педагогіка і методика середньої освіти (із зазначенням загальноосвітніх предметів) 

7.010103 

8.010103 

фізичне виховання* 

7.01020101 

8.01020101 

педагогіка і методика середньої освіти (із зазначенням загальноосвітніх предметів) 

7.010103 

8.010103 

здоров'я людини* 

7.01020301 

8.01020301 

педагогіка і методика середньої освіти (із зазначенням загальноосвітніх предметів) 

7.010103 

8.010103 

хореографія (за видами) * 

7.02020201 

8.02020201 

педагогіка і методика середньої освіти (із зазначенням загальноосвітніх предметів) 

7.010103 

8.010103 

музичне мистецтво (за видами)* 

7.02020401 

8.02020401 

педагогіка і методика середньої освіти (із зазначенням загальноосвітніх предметів) 

7.010103 

8.010103 

образотворче мистецтво (за видами)* 

7.02020501 

8.02020501 

  

  

  

  

  

0203 Гуманітарні науки 

  

  

0101 

Педагогічна освіта 

педагогіка і методика середньої освіти (із зазначенням загальноосвітніх предметів) 

7.010103 

8.010103 

історія* 

7.0203020 

8.02030301 

педагогіка і методика середньої освіти (із зазначенням загальноосвітніх предметів) 

7.010103 

8.010103 

українська мова і література* 

7.02030301 

8.02030301 

педагогіка і методика середньої освіти (із зазначенням загальноосвітніх предметів) 

7.010103 

8.010103 

мова і література (із зазначенням іноземної мови)* 

7.02030302 

8.02030302 

  

  

  

  

  

0401 Природничі науки 

  

  

0101 

Педагогічна освіта 

педагогіка і методика середньої освіти (із зазначенням загальноосвітніх предметів) 

7.010103 

8.010103 

хімія* 

7.04010101 

8.04010101 

педагогіка і методика середньої освіти (із зазначенням загальноосвітніх предметів) 

7.010103 

8.010103 

біологія* 

7.04010201 

8.04010201 

педагогіка і методика середньої освіти (із зазначенням загальноосвітніх предметів) 

7.010103 

8.010103 

географія* 

7.04010401 

8.04010401 

  

  

  

  

  

0402 Фізико-математичні науки 

  

  

0101 

Педагогічна освіта 

педагогіка і методика середньої освіти (із зазначенням загальноосвітніх предметів) 

7.010103 

8.010103 

математика (за напрямами)* 

7.04020101 

8.04020101 

педагогіка і методика середньої освіти (із зазначенням загальноосвітніх предметів) 

7.010103 

8.010103 

фізика (за напрямами)* 

7.04020301 

8.04020301 

  

  

  

  

  

0403 Системні науки та кібернетика 

  

  

0101 

Педагогічна освіта 

педагогіка і методика середньої освіти (із зазначенням загальноосвітніх предметів) 

7.010103 

8.010103 

інформатика* 

7.04030201 

8.04030201 

  

  

  

  

  

0102 Фізичне виховання, спорт і здоров'я людини 

  

  

0102 

Фізичне виховання і спорт 

фізичне виховання * 

8.010201 

8.010201 

фізичне виховання 

7.01020101 

8.01020101 

олімпійський та професійний спорт 

7.010203 

8.010203 

спорт (за видами) 

7.01020201 

8.01020201 

фізична реабілітація * 

7.010202 

8.010202 

фізична реабілітація 

7.01020302 

8.01020302 

  

  

  

фітнес та рекреація 

7.01020303 

8.01020303 

  

  

  

  

  

Гуманітарні науки та мистецтво 

  

  

  

  

  

  

  

0201 Культура 

  

  

0201 

Культура 

культурологія  

7.020101 

8.020101 

культурологія (за видами діяльності) 

7.02010101 

8.02010101 

книгознавство, бібліотекознавство і бібліографія 

7.020102 

8.020102 

книгознавство, бібліотекознавство і бібліографія 

7.02010201 

8.02010201 

музейна справа та охорона пам'яток історії та культури 

7.020103 

8.020103 

музейна справа та охорона пам'яток історії та культури 

7.02010301 

8.02010301 

народна художня творчість (за видами) 

7.020104 

8.020104 

народна художня творчість (за видами) 

7.02010401 

8.02010401 

документознавство та інформаційна діяльність 

7.020105 

8.020105 

документознавство та інформаційна діяльність 

7.02010501 

8.02010501 

  

  

  

  

  

0202 Мистецтво 

  

  

0202  

Мистецтво 

театральне мистецтво 

7.020201 

8.020201 

театральне мистецтво
(за видами) 

7.02020101 

8.02020101 

хореографія 

7.020202 

8.020202 

хореографія (за видами) * 

7.02020201 

8.02020201 

кіно-, телемистецтво 

7.020203 

8.020203 

кіно-, телемистецтво
(за видами) 

7.02020301 

8.02020301 

музичне мистецтво 

7.020205 

8.020205 

музичне мистецтво
(за видами) * 

7.02020401 

8.02020401 

образотворче та декоративно-прикладне мистецтво 

7.020208 

8.020208 

образотворче мистецтво (за видами) * 

7.02020501 

8.02020501 

реставрація творів мистецтва 

7.020209 

8.020209 

реставрація творів мистецтв (за видами) 

7.02020601 

8.02020601 

дизайн 

7.020210 

8.020210 

дизайн (за видами) * 

7.02020701 

8.02020701 

образотворче та декоративно-прикладне мистецтво 

7.020208 

8.020208 

декоративно-прикладне мистецтво (за видами) * 

7.02020801 

8.02020801 

  

  

  

естрадно-циркове мистецтво (за видами) 

7.02020901 

8.02020901 

  

  

  

фотомистецтво 

7.02021001 

8.02021001 

  

  

  

  

  

0203 Гуманітарні науки 

  

  

0301 

Філософія 

філософія 

7.030101 

8.030101 

філософія* 

7.02030101 

8.02030101 

релігієзнавство 

7.030102 

8.030102 

релігієзнавство 

7.02030102 

8.02030102 

богослов'я (теологія) 

7.030103 

8.030103 

богослов'я (теологія) 

7.02030103 

8.02030103 

0303 

Історія 

історія* 

7.030301 

8.030301 

історія* 

7.02030201 

8.02030201 

етнологія 

7.030302 

8.030302 

етнологія 

7.02030202 

8.02030202 

архівознавство 

7.030303 

8.030303 

архівознавство 

7.02030203 

8.02030203 

археологія 

7.030304 

8.030304 

археологія 

7.02030204 

8.02030204 

0305 

Філологія 

українська мова і література* 

7.030501 

8.030501 

українська мова і література* 

7.02030301 

8.02030301 

мова і література (із зазначенням іноземної мови) * 

7.030502 

8.030502 

мова і література (із зазначенням іноземної мови) * 

7.02030302 

8.02030302 

прикладна лінгвістика 

7.030505 

8.030505 

прикладна лінгвістика 

7.02030303 

8.02030303 

переклад 

7.030507 

8.030507 

переклад 

7.02030304 

8.02030304 

літературна творчість 

7.030506 

8.030506 

літературна творчість 

7.02030305 

8.02030305 

фольклористика 

7.030503 

8.030503 

фольклористика 

7.02030306 

8.02030306 

  

  

  

  

  

Соціальні науки, бізнес і право 

  

  

  

  

  

  

  

0301 Соціально-політичні науки 

  

  

0402 

Соціологія 

соціологія 

7.030507 

8.030507 

соціологія (за видами діяльності) 

7.03010101 

8.03010101 

0401 

Психологія 

психологія* 

7.040101 

8.040101 

психологія* 

7.03010201 

8.03010201 

  

  

  

практична психологія (за видами) * 

7.03010301 

8.03010301 

0403 

політологія 

політологія 

7.040301 

8.040301 

політологія (за сферами політичної діяльності) * 

7.03010401 

8.03010401 

  

  

  

  

  

0302 Міжнародні відносини 

  

  

0304 

Міжнародні відносини 

міжнародні відносини 

7.030401 

8.030401 

міжнародні відносини 

7.03020101 

8.03020101 

міжнародне право 

7.030402 

8.030402 

міжнародне право 

7.03020201 

8.03020201 

міжнародні економічні відносини 

7.030403 

8.030403 

міжнародні економічні відносини 

7.03020103 

8.03020301 

міжнародна інформація 

7.030404 

8.030404 

міжнародна інформація 

7.03020401 

8.03020401 

країнознавство 

7.030405 

8.030405 

країнознавство 

7.03020501 

8.03020501 

міжнародний бізнес 

7.030406 

8.030406 

міжнародний бізнес 

7.03020601 

8.03020601 

  

  

  

  

  

0303 Журналістика та інформація 

  

  

0302 

Журналістика 

журналістика 

7.030201 

8.030201 

журналістика (за видами) 

7.03030101 

8.03030101 

  

  

  

реклама  

7.03030201 

8.03030201 

  

  

  

зв'язки з громадськістю  

7.03030202 

8.03030202 

видавнича справа та редагування 

7.030203 

8.030203 

видавнича справа та редагування 

7.03030301 

8.03030301 

  

  

  

  

  

0304 Право 

  

  

0601 

Право 

право 

7.060101 

8.060101 

право (за галузями) 

7.03040101 

8.03040101 

правоохоронна діяльність 

7.060102 

8.060102 

правоохоронна діяльність 

7.03040102 

8.03040102 

  

  

  

правознавство* 

7.03040201 

8.03040201 

  

  

  

0305 Економіка та підприємництво 

  

  

0501 

Економіка та підприємництво 

економічна теорія 

7.050101 

8.050101 

економічна теорія 

7.03050101 

8.03050101 

економічна кібернетика 

7.050102 

8.050102 

економічна кібернетика 

7.03050201 

8.03050201 

міжнародна економіка 

7.050103 

8.050103 

міжнародна економіка 

7.03050301 

8.03050301 

економіка підприємства 

7.050107 

8.050107 

економіка підприємства (за видами економічної діяльності) 

7.03050401 

8.03050401 

управління персоналом та економіка праці 

7.050109 

8.050109 

управління персоналом та економіка праці 

7.03050501 

8.03050501 

прикладна статистика 

7.050110 

8.050110 

прикладна статистика  

7.03050601 

8.03050601 

маркетинг 

7.050108 

8.050108 

маркетинг 

7.03050701 

8.03050701 

фінанси  

7.050104 

8.050104 

фінанси і кредит (за спеціалізованими програмами) 

7.03050801 

8.03050801 

банківська справа 

7.050105 

8.050105 

банківська справа 

7.03050802 

8.03050802 

оподаткування 

7.050114 

8.050114 

оподаткування 

7.03050803 

7803050803 

облік і аудит 

7.050106 

8.050106 

облік і аудит 

7.03050901 

8.03050901 

0503 

Торгівля 

товарознавство та комерційна діяльність 

7.050301 

8.050301 

товарознавство і комерційна діяльність 

7.03051001 

8.03051001 

0501 

Економіка та підприємництво 

комерційна діяльність 

7.050113 

8.050113 

товарознавство і комерційна діяльність 

7.03051001 

8.03051001 

0503 

Торгівля 

товарознавство та експертиза в митній справі 

7.050302 

8.050302 

товарознавство та експертиза в митній справі 

7.03051002 

8.03051002 

експертиза товарів та послуг 

7.050303 

8.050303 

експертиза товарів та послуг 

7.03051003 

8.03051003 

  

  

  

управління безпечністю та якістю товарів 

7.03051004 

8.03051004 

  

  

  

організація оптової та роздрібної торгівлі 

7.03051005 

8.03051005 

  

  

  

  

  

0306 Менеджмент і адміністрування 

  

  

0502 

Менеджмент 

менеджмент організацій 

7.050201 

8.050201 

менеджмент організацій і адміністрування (за видами економічної діяльності) 

7.03060101 

8.03060101 

менеджмент інноваційної діяльності 

7.050209 

8.050209 

менеджмент інноваційної діяльності 

7.03060102 

8.03060102 

  

  

  

менеджмент природоохоронної діяльності 

7.03060103 

8.03060103 

менеджмент зовнішньоекономічної діяльності 

7.050206 

8.050206 

менеджмент зовнішньоекономічної діяльності 

7.03060104 

8.03060104 

  

  

  

  

  

Природничі науки 

  

  

  

  

  

  

  

0401 Природничі науки 

  

  

0703 

Хімія 

хімія 

7.070301 

8.070301 

хімія* 

7.04010101 

8.04010101 

  

  

  

неорганічна хімія 

7.04010102 

8.04010102 

  

  

  

органічна хімія 

7.04010103 

8.04010103 

  

  

  

аналітична хімія 

7.04010104 

8.04010104 

  

  

  

фізична хімія 

7.04010105 

8.04010105 

  

  

  

колоїдна хімія та нанохімія 

7.04010106 

8.04010106 

  

  

  

прикладна хімія (за напрямами) 

7.04010107 

8.04010107 

  

  

  

хімія високомолекулярних сполук 

7.04010108 

8.04010108 

  

  

  

медична та фармацевтична хімія 

7.04010109 

8.04010109 

0704 

Біологія 

біологія 

7.070402 

8.070402 

біологія* 

7.04010201 

8.04010201 

мікробіологія та вірусологія 

7.070401 

8.070401 

мікробіологія 

7.04010202 

8.04010202 

мікробіологія та вірусологія 

7.070401 

8.070401 

вірусологія 

7.04010203 

8.04010203 

  

  

  

цитологія та гістологія 

7.04010204 

8.04010204 

біохімія 

7.070403 

8.070403 

біохімія 

7.04010205 

8.04010205 

0703 

Хімія 

біохімія 

7.070303 

7.080303 

біохімія 

7.04010205 

8.04010205 

0704 

Біологія 

біофізика 

7.070404 

8.070404 

біофізика 

7.04010206 

8.04010206 

зоологія 

7.070405 

8.070405 

зоологія 

7.04010207 

8.04010207 

ботаніка 

7.070406 

8.070406 

ботаніка 

7.04010208 

8.04010208 

генетика 

7.070407 

8.070407 

генетика 

7.04010209 

8.04010209 

фізіологія 

  

  

фізіологія рослин 

7.04010210 

8.04010210 

  

  

  

імунологія 

7.04010211 

8.04010211 

фізіологія 

7.070408 

8.070408 

фізіологія людини і тварин 

7.04010212 

8.04010212 

  

  

  

лабораторна діагностика біологічних систем 

7.04010213 

8.04010213 

0707 

Геологія 

геологія 

7.070701 

8.070701 

геологія* 

7.04010301 

8.04010301 

гідрогеологія 

7.070703 

8.070703 

гідрогеологія 

7.04010302 

8.04010302 

геофізика 

7.070709 

8.070709 

геофізика 

7.04010303 

8.04010303 

  

  

  

геоінформатика 

7.04010304 

8.04010304 

геологія нафти і газу 

7.070704 

8.070704 

геологія нафти і газу 

7.04010305 

8.04010305 

геохімія і мінералогія 

7.070702 

8.070702 

геохімія та мінералогія 

7.04010306 

8.04010306 

0705 

Географія 

географія 

7.070501 

8.070501 

географія* 

7.04010401 

8.04010401 

економічна і соціальна географія 

7.070502 

8.070502 

економічна та соціальна географія 

7.04010402 

8.04010402 

  

  

  

географія України 

7.04010403 

8.04010403 

  

  

  

політична географія та геополітика 

7.04010404 

8.04010404 

  

  

  

природнича географія 

7.04010405 

8.04010405 

  

  

  

географія рекреації та туризму 

7.04010406 

8.04010406 

  

  

  

конструктивна географія 

7.04010407 

8.04010407 

  

  

  

геоморфологія та палеогеографія 

7.04010408 

8.04010408 

0706 

Гідрометеорологія 

метеорологія 

7.070601 

8.070601 

метеорологія 

7.04010501 

8.04010501 

океанологія 

7.070603 

8.070603 

океанологія 

7.04010502 

8.04010502 

гідрологія та гідрохімія 

7.070602 

8.070602 

гідрологія 

7.04010503 

8.04010503 

гідрографія 

7.070605 

8.070605 

гідрографія 

7.04010504 

8.04010504 

агрометеорологія 

7.070604 

  

агрометеорологія 

7.04010505 

8.04010505 

  

  

  

атмосферна геофізика 

7.04010506 

8.04010506 

  

  

  

кліматологія 

7.04010507 

8.04010507 

0708 

Екологія 

екологія та охорона навколишнього середовища 

7.070801 

8.070801 

екологія та охорона навколишнього середовища* 

7.04010601 

8.04010601 

  

  

  

прикладна екологія та збалансоване природокористування (за галузями) 

7.04010602 

8.04010602 

  

  

  

екологічна безпека 

7.04010603 

8.04010603 

  

  

  

екологічний контроль та аудит 

7.04010604 

8.04010604 

  

  

  

радіоекологія 

7.04010605 

8.04010605 

  

  

  

заповідна справа 

7.04010606 

8.04010606 

  

  

  

  

  

0402 Фізико-математичні науки 

  

  

0801 

  

математика 

7.080101 

8.080101 

математика (за напрямами) * 

7.04020101 

8.04020101 

  

  

  

актуарна та фінансова математика 

7.04020102 

8.04020102 

  

  

  

математична економіка та економетрика 

7.04020103 

8.04020103 

0803 

  

механіка 

7.080301 

8.080301 

теоретична та прикладна механіка 

7.04020201 

8.04020201 

гідроаеродинаміка 

7.080302 

8.080302 

теоретична та прикладна механіка 

7.04020201 

8.04020201 

динаміка і міцність 

7.080303 

8.080303 

механіка суцільних середовищ 

7.04020202 

8.04020202 

  

  

  

комп'ютерна механіка 

7.04020203 

8.04020203 

0701 

Фізика 

фізика* 

7.070101 

8.070101 

фізика (за напрямами) * 

7.04020301 

8.04020301 

фізика твердого тіла 

7.070102 

8.070102 

фізика конденсованого стану 

7.04020302 

8.04020302 

  

  

  

фізика наносистем 

7.04020303 

8.04020303 

фізика ядра і елементарних частинок 

7.070103 

8.070103 

фізика ядра та фізика високих енергій 

7.04020304 

8.04020304 

0702 

Прикладна фізика 

прикладна фізика  

7.070203 

8.070203 

прикладна фізика (за галузями використання) * 

7.04020401 

8.04020401 

радіофізика і електроніка 

7.070201  

8.070201 

радіофізика і електроніка 

7.04020402 

8.04020402 

експериментальна ядерна фізика та фізика плазми 

7.070202  

8.070202 

експериментальна ядерна фізика та фізика плазми 

7.04020403 

8.04020403 

  

  

  

нанофізика та наноелектроніка 

7.04020404 

8.04020404 

біофізика 

7.070204 

8.070204 

біофізика 

7.04020405 

8.04020405 

медична фізика 

  

  

медична фізика 

7.04020406 

8.04020406 

0801 

Фізико-математичні науки 

статистика 

7.080102 

8.080102 

статистика 

7.04020501 

8.04020501 

0701 

Фізика 

астрономія 

7.070105 

8.070105 

астрономія (за напрямами)  

7.04020601 

8.04020601 

  

  

  

  

  

0403 Системні науки та кібернетика 

  

  

0802 

Прикладна математика 

прикладна математика 

7.080202 

8.080202 

прикладна математика 

7.04030101 

8.04030101 

  

  

  

комп'ютерна математика 

7.04030102 

8.04030102 

  

  

  

математичне та комп'ютерне моделювання 

7.04030103 

8.04030103 

  

  

  

криптологія 

7.04030104 

8.04030104 

інформатика 

7.080201 

8.080201 

інформатика* 

7.04030201 

8.04030201 

  

  

  

прикладна інформатика 

7.04030202 

8.04030202 

соціальна інформатика 

7.080204 

8.080204 

соціальна інформатика 

7.04030203 

8.04030203 

  

  

  

інформаційно-комунікаційні технології 

7.04030204 

8.04030204 

системний аналіз і управління 

7.080203 

8.080203 

системний аналіз і управління 

7.04030301 

8.04030301 

0804 

Комп'ютерні науки 

інтелектуальні системи прийняття рішень 

7.080404 

8.080404 

системи і методи прийняття рішень 

7.04030302 

8.04030302 

  

  

  

  

  

Інженерія 

  

  

  

  

  

  

  

0501 Інформатика та обчислювальна техніка 

  

  

0804 

Комп'ютерні науки 

інформаційні управляючи системи та технології 

7.080401 

8.080401 

інформаційні управляючі системи та технології (за галузями) 

7.05010101 

8.05010101 

інформаційні технології проектування 

7.080402 

8.080402 

інформаційні технології проектування 

7.05010102 

8.05010102 

  

  

  

системне проектування 

7.05010103 

8.05010103 

  

  

  

системи штучного інтелекту 

7.05010104 

8.05010104 

комп'ютерний еколого-економічний моніторинг 

7.080407 

8.080407 

комп'ютерний еколого-економічний моніторинг 

7.05010105 

8.05010105 

0915 

Комп'ютерна інженерія 

комп'ютерні системи та мережі 

7.091501 

8.091501 

комп'ютерні системи та мережі 

7.05010201 

8.05010201 

системне програмування 

7.091502 

8.091502 

системне програмування 

7.05010202 

8.05010202 

спеціалізовані комп'ютерні системи 

7.091503 

8.091503 

спеціалізовані комп'ютерні системи 

7.05010203 

8.05010203 

0804 

Комп'ютерні науки 

програмне забезпечення автоматизованих систем 

7.080403 

8.080403 

програмне забезпечення систем 

7.05010301 

8.05010301 

  

  

  

інженерія програмного забезпечення 

7.05010302 

8.05010302 

  

  

  

  

  

0502 Автоматика та управління 

  

  

0914 

Комп'ютеризовані системи, автоматика і управління 

системи управління і автоматики 

7.091401 

8.091401 

комп'ютеризовані системи управління та автоматика 

7.05020101 

8.05020101 

гнучкі комп'ютеризовані системи та робототехніка 

7.091402 

8.091402 

комп'ютеризовані та робототехнічні системи 

7.05020102 

8.05020102 

гнучкі комп'ютеризовані системи та робототехніка 

7.091402 

8.091402 

комп'ютерні системи управління рухомими об'єктами (за видами транспорту) 

7.05020103 

8.05020103 

0925 

Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології 

автоматизоване управління технологічними процесами 

7.092501 

8.092501 

автоматизоване управління технологічними процесами 

7.05020201 

8.05020201 

комп'ютерно-інтегровані технологічні процеси і виробництва 

7.092502 

8.092502 

комп'ютерно-інтегровані технологічні процеси і виробництва 

7.05020202 

8.05020202 

автоматика та автоматизація на транспорті (за видами транспорту) 

7.092507 

8.092507 

автоматика та автоматизація на транспорті (за видами транспорту) 

7.05020203 

8.05020203 

  

  

  

  

  

0503 Розробка корисних копалин 

  

  

0903 

Гірництво 

розробка родовищ корисних копалин 

7.090301 

8.090301 

розробка родовищ та видобування корисних копалин (за способом видобування) 

7.05030101 

8.05030101 

шахтне і підземне будівництво 

7.090303 

8.090303 

шахтне і підземне будівництво 

7.05030102 

8.05030102 

буріння  

7.090306 

8.090306 

буріння свердловин 

7.05030103 

8.05030103 

маркшейдерська справа 

7.090307 

8.090307 

маркшейдерська справа 

7.05030104 

8.05030104 

  

  

  

безпека гірничого виробництва 

7.05030105 

8.05030105 

  

  

  

видобування і переробка торфу 

7.05030201 

8.05030201 

  

  

  

обладнання торфопідприємств і торфобрикетних заводів 

7.05030202 

8.05030202 

збагачення корисних копалин 

7.090302 

8.090302 

збагачення корисних копалин 

7.05030301 

8.05030301 

  

  

  

обробка природних матеріалів 

7.05030302 

8.05030302 

видобування нафти і газу 

7.090304 

8.090304 

видобування нафти і газу 

7.05030401 

8.05030401 

газонафтопроводи та газонафтосховища 

7.090305 

8.090305 

газонафтопроводи та газонафтосховища 

7.05030402 

8.05030402 

  

  

  

обладнання нафтових і газових промислів 

7.05030403 

8.05030403 

  

  

  

  

  

0504 Металургія та матеріалознавство 

  

  

0904 

Металургія 

металургія чорних металів 

7.090401 

8.090401 

металургія чорних металів 

7.05040101 

8.05040101 

металургія кольорових металів 

7.090402 

8.090402 

металургія кольорових металів 

7.05040102 

8.05040102 

  

  

  

порошкова металургія 

7.05040103 

8.05040103 

ливарне виробництво чорних і кольорових металів 

7.090403 

8.090403 

ливарне виробництво чорних і кольорових металів і сплавів 

  

  

обробка металів тиском  

7.090404 

8.090404 

обробка металів тиском 

7.05040104 

8.05040104 

спеціальна металургія 

7.090405 

8.090405 

спеціальна металургія 

7.05040105 

8.05040105 

промислова теплотехніка 

7.090406 

8.090406 

промислова теплотехніка 

7.05040106 

8.05040106 

  

  

  

литво (за видами) 

7.05040202 

8.05040202 

  

  

  

прикладне матеріалознавство 

7.05040301 

8.05040301 

  

  

  

фізичне матеріалознавство 

7.05040302 

8.05040302 

  

  

  

композиційні та порошкові матеріали, покриття 

7.05040303 

8.05040303 

  

  

  

металознавство 

7.05040304 

8.05040304 

термічна обробка металів 

7.090412 

8.090412 

термічна обробка металів 

7.05040305 

8.05040305 

  

  

  

  

  

0505 Машинобудування та матеріалообробка 

  

  

0902 

Інженерна механіка 

динаміка і міцність машин 

7.090201 

8.090201 

динаміка і міцність машин 

7.05050101 

8.05050101 

  

  

  

прикладна гідроаеромеханіка і механотроніка 

7.05050102 

8.05050102 

робото технічні системи та комплекси  

7.090207 

8.090207 

роботомеханічні системи та комплекси 

7.05050103 

8.05050103 

  

  

  

біомеханіка 

7.05050104 

8.05050104 

  

  

  

підйомно-транспортні системи і логістика 

7.05050105 

8.05050105 

  

  

  

триботехніка 

7.05050106 

8.05050106 

технологія машинобудування 

7.090202 

8.090202 

технології машинобудування 

7.05050201 

8.05050201 

обладнання ливарного виробництва  

7.090205 

8.090205 

обладнання та технології ливарного виробництва 

7.05050202 

8.05050202 

обладнання для обробки металів тиском  

7.090206 

8.090206 

обладнання та технології пластичного формування конструкцій машинобудування 

7.05050203 

8.05050203 

обробка матеріалів за спецтехнологіями  

7.090208 

8.090208 

обробка металів за спецтехнологіями 

7.05050204 

8.05050204 

гідравлічні і пневматичні машини  

7.090209 

8.090209 

гідравлічні машини, гідроприводи та гідропневмоавтоматика 

7.05050205 

8.05050205 

машини і технологія пакування  

7.090223 

8.090223 

машини і технології паковання  

7.05050206 

8.05050206 

машини і технології переробки використаної упаковки  

7.090264 

8.090264 

машини і ресурсозберігаючі технології переробки упаковки 

7.05050207 

8.05050207 

металорізальні верстати та системи  

7.090203 

8.090203 

металорізальні верстати та системи 

7.05050301 

8.05050301 

інструментальне виробництво  

7.090204 

8.090204 

інструментальне виробництво 

7.05050302 

8.05050302 

обладнання лісового комплексу  

7.090219 

8.090219 

обладнання лісового комплексу 

7.05050303 

8.05050303 

двигуни внутрішнього згоряння  

7.090210 

8.090210 

двигуни внутрішнього згорання 

7.05050304 

8.05050304 

колесні та гусеничні транспортні засоби  

7.090211 

8.090211 

колісні та гусеничні транспортні засоби 

7.05050305 

8.05050305 

прецизійні машини 

7.090225 

8.090225 

прецизійні машини 

7.05050306 

8.05050306 

обладнання електронної промисловості  

7.090212 

8.090212 

обладнання електронної промисловості 

7.05050307 

8.05050307 

підйомно-транспортні, будівельні, дорожні, меліоративні машини і обладнання  

7.090214 

8.090214 

підйомно-транспортні, дорожні, меліоративні машини і обладнання 

7.05050308 

8.05050308 

гірниче обладнання  

7.090216 

8.090216 

гірничі машини та комплекси 

7.05050309 

8.05050309 

обладнання нафтових і газових промислів  

7.090217 

8.090217 

машини і механізми нафтогазових промислів 

7.05050310 

8.05050310 

металургійне обладнання 

7.090218 

8.090218 

металургійне обладнання 

7.05050311 

8.05050311 

машини та обладнання сільськогосподарського виробництва  

7.090215 

8.090215 

машини та обладнання сільськогосподарського виробництва 

7.05050312 

8.05050312 

обладнання переробних і харчових виробництв  

7.090221 

8.090221 

обладнання переробних і харчових виробництв 

7.05050313 

8.05050313 

обладнання фармацевтичної та мікробіологічної промисловості  

7.090226 

8.090226 

обладнання фармацевтичних та біотехнологічних виробництв 

7.05050314 

8.05050314 

обладнання хімічних виробництв і підприємств будівельних матеріалів  

7.090220 

8.090220 

обладнання хімічних виробництв і підприємств будівельних матеріалів 

7.05050315 

8.05050315 

обладнання легкої промисловості та побутового обслуговування  

7.090222 

8.090222 

обладнання легкої промисловості та побутового обслуговування 

7.05050316 

8.05050316 

поліграфічні машини і автоматизовані комплекси  

7.090224 

8.090224 

поліграфічні машини та автоматизовані комплекси 

7.05050317 

8.05050317 

  

  

  

рейкові транспортні машини та механізми 

7.05050318 

8.05050318 

  

  

  

підйомно-транспортні машини і механізми морських та річкових портів 

7.05050319 

8.05050319 

  

  

  

локомотивобудування 

7.05050320 

8.05050320 

  

  

  

вагонобудування 

7.05050321 

8.05050321 

0923 

Зварювання 

технології та устаткування зварювання 

7.092301 

8.092301 

технології та устаткування зварювання 

7.05050401 

8.05050401 

зварювальні установки 

7.092302 

8.092302 

зварювальні установки 

7.05050402 

8.05050402 

технологія і устаткування підвищення зносостійкості машин і констукцій 

7.092303 

8.092303 

відновлення та підвищення зносостійкості деталей і конструкцій 

7.05050403 

8.05050403 

  

  

  

  

  

0506 Енергетика та енергетичне машинобудування 

  

  

0905 

Енергетика 

теплоенергетика 

7.090510 

8.090510 

теплоенергетика  

7.05060101 

8.05060101 

теплофізика 

7.090511 

8.090511 

теплофізика 

7.05060102 

8.05060102 

теплові електричні станції 

7.090521 

8.090521 

теплові електричні станції 

7.05060103 

8.05060103 

  

  

  

технології теплоносіїв та палива на теплових електростанціях  

7.05060104 

8.05060104 

Специфічні категорії 

енергетичний менеджмент 

7.000008 

8.000008 

енергетичний менеджмент 

7.05060105 

8.05060105 

0905 

Енергетика 

гідроенергетика 

7.090503 

8.090503 

гідроенергетика 

7.05060201 

8.05060201 

атомна енергетика 

7.090502 

8.090502 

атомна енергетика 

7.05060301 

8.05060301 

атомна енергетика 

7.090502 

8.090502 

технології теплоносіїв та поводження з радіоактивними відходами на атомних електростанціях 

7.05060302 

8.05060302 

котли і реактори 

7.090505 

8.090505 

котли і реактори 

7.05060401 

8.05060401 

турбіни 

7.090506 

8.090506 

турбіни 

7.05060402 

8.05060402 

холодильні машини і установки 

7.090520 

8.090520 

холодильні машини і установки 

7.05060403 

8.05060403 

кріогенна техніка і технології 

7.090507 

8.090507 

кріогенна техніка і технології 

7.05060404 

8.05060404 

компресори, пневмоагрегати та вакуумна техніка 

7.090508 

8.090508 

компресори, пневмоагрегати та вакуумна техніка 

7.05060405 

8.05060405 

газотурбінні установки і компресорні станції 

7.090522 

8.090522 

газотурбінні установки і компресорні станції 

7.05060406 

8.05060406 

  

  

  

  

  

0507 Електротехніка та електромеханіка 

  

  

0906 

Електротехніка 

електричні станції 

7.090601 

8.090601 

електричні станції 

7.05070101 

8.05070101 

електричні системи і мережі 

7.090602 

8.090602 

електричні системи і мережі 

7.05070102 

8.05070102 

електротехнічні системи електроспоживання 

7.090603 

8.090603 

електротехнічні системи електроспоживання
(за видами) 

7.05070103 

8.05070103 

техніка і електрофізика високих напруг 

7.090604 

8.090604 

техніка та електрофізика високих напруг 

7.05070104 

8.05070104 

світлотехніка і джерела світла 

7.090605 

8.090605 

світлотехніка і джерела світла 

7.05070105 

8.05070105 

системи управління виробництвом і розподілом електроенергії 

7.090615 

8.090615 

системи управління виробництвом і розподілом електроенергії 

7.05070106 

8.05070106 

0905 

Енергетика 

нетрадиційні джерела енергії 

7.090504 

8.090504 

нетрадиційні та відновлювані джерела енергії 

7.05070107 

8.05070107 

Специфічні категорії 

енергетичний менеджмент 

7.000008 

8.000008 

енергетичний менеджмент 

7.05070108 

8.05070108 

0922 

Електромеханіка 

електричні машини і апарати 

7.092206 

8.092206 

електричні машини і апарати 

7.05070201 

8.05070201 

електричні системи і комплекси транспортних засобів 

7.092201 

8.092201 

електричні системи і комплекси транспортних засобів 

7.05070202 

8.05070202 

електричний транспорт 

7.092202 

8.092202 

електричний транспорт 

7.05070203 

8.05070203 

електромеханічні системи автоматизації та електропривод 

7.092203 

8.092203 

електромеханічні системи автоматизації та електропривод 

7.05070204 

8.05070204 

електромеханічне обладнання енергоємних виробництв 

6.092204 

6.092204 

електромеханічні системи геотехнічних виробництв 

7.05070205 

8.05070205 

електропобутова техніка 

6.092205 

6.092206 

електропобутова техніка 

7.05070206 

8.05070206 

електромеханічне обладнання енергоємних виробництв 

6.092205 

6.092206 

електромеханічне обладнання енергоємних виробництв 

7.05070207 

8.05070207 

  

  

  

  

  

0508 Електроніка 

  

  

0908 

Електроніка 

мікроелектроніка та напівпровідникові прилади 

7.090801 

8.090801 

мікро- та наноелектронні прилади і пристрої 

7.05080101 

8.05080101 

фізична та біомедична електроніка 

7.090804 

8.090804 

фізична та біомедична електроніка 

7.05080102 

8.05080102 

0910 

Електронні апарати 

біотехнічні та медичні апарати і системи 

7.091002 

8.091002 

фізична та біомедична електроніка 

7.05080102 

8.05080102 

  

  

  

мікроелектронні інформаційні системи 

7.05080103 

8.05080103 

0908 

Електроніка 

електронні прилади і пристрої 

7.090802 

8.090802 

електронні прилади та пристрої 

7.05080201 

8.05080201 

0910 

Електронні апарати 

виробництво електронних засобів 

7.091001 

8.091001 

електронні прилади та пристрої 

7.05080201 

8.05080201 

електронна побутова апаратура 

7.091003 

8.091003 

електронні прилади та пристрої 

7.05080201 

8.05080201 

0908 

Електроніка 

електронні системи 

7.090803 

8.090803 

електронні системи 

7.05080202 

8.05080202 

0912 

Акустотехніка 

акустичні засоби та системи 

7.091201 

8.091201 

акустичні засоби та системи 

7.05080301 

8.05080301 

відео, аудіо-, та кінотехніка 

7.091203 

8.091203 

аудіо-, відео- та кінотехніка 

7.05080302 

8.05080302 

медичні акустичні та біоакустичні прилади і апарати 

7.091202 

8.091202 

медичні акустичні та біоакустичні прилади і апарати 

7.05080303 

8.05080303 

  

  

  

  

  

0509 Радіотехніка, радіоелектронні апарати та зв'язок 

  

  

0907 

Радіотехніка 

радіотехніка 

7.090701 

8.090701 

радіотехніка 

7.05090101 

8.05090101 

апаратура радіозв'язку, радіомовлення і телебачення 

7.090703 

8.090703 

апаратура радіозв'язку, радіомовлення і телебачення 

7.05090102 

8.05090102 

радіоелектронні пристрої, системи та комплекси 

7.090702 

8.090702 

радіоелектронні пристрої, системи та комплекси 

7.05090103 

8.05090103 

0910 

Електронні апарати 

виробництво електронних засобів 

7.091001 

8.091001 

радіоелектронні пристрої, системи та комплекси 

7.05090103 

8.05090103 

виробництво електронних засобів 

7.091001 

8.091001 

радіоелектронні апарати та засоби 

7.05090201 

8.05090201 

виробництво електронних засобів 

7.091001 

8.091001 

автоматизовані комплекси радіоелектронних виробництв 

7.05090202 

8.05090202 

виробництво електронних засобів 

7.091001 

8.091001 

інтелектуальні технології мікросистемної радіоелектронної техніки 

7.05090203 

8.05090203 

0924 

Телекомунікації 

інформаційні мережі зв'язку 

7.092402 

8.092402 

інформаційні мережі зв'язку 

7.05090301 

8.05090301 

телекомунікаційні системи та мережі 

7.092401 

8.092401 

телекомунікаційні системи та мережі 

7.05090302 

8.05090302 

0910 

Електронні апарати 

технології та засоби телекомунікацій 

7.091004 

8.091004 

технології та засоби телекомунікацій 

7.05090303 

8.05090303 

  

  

  

обладнання та технології поштового зв'язку 

7.05090401 

8.05090401 

  

  

  

автоматизовані системи управління та контролю поштового зв'язку 

7.05090402 

8.05090402 

  

  

  

  

  

0510 Метрологія, вимірювальна техніка та інформаційно-вимірювальні технології 

  

  

0913 

Метрологія та вимірювальна техніка 

метрологія та вимірювальна техніка 

7.091302 

8.091302 

метрологія та вимірювальна техніка 

7.05100101 

8.05100101 

інформаційні вимірювальні системи 

7.091301 

8.091301 

інформаційні вимірювальні системи 

7.05100102 

8.05100102 

  

  

  

метрологічне забезпечення випробувань та якості продукції 

7.05100201 

8.05100201 

0909 

Прилади 

технологія приладобудування 

6.090904 

6.090904 

технології приладобудування 

7.05100301 

8.05100301 

прилади точної механіки 

6.090901 

6.090901 

прилади і системи точної механіки 

7.05100302 

8.05100302 

  

  

  

прилади і системи орієнтації та навігації 

7.05100303 

8.05100303 

наукові, аналітичні та екологічні прилади і системи 

6.090902 

6.090902 

прилади і системи екологічного моніторингу 

7.05100304 

8.05100304 

прилади і системи неруйнівного контролю 

6.090903 

6.090903 

прилади і системи неруйнівного контролю 

7.05100305 

8.05100305 

  

  

  

інформаційні технології в приладобудуванні 

7.05100306 

8.05100306 

медичні прилади і системи 

6.090905 

6.090905 

медичні прилади і системи 

7.05100307 

8.05100307 

0911 

Лазерна та оптоелектронна техніка 

лазерна та оптоелектронна техніка 

6.091101 

6.091101 

оптичні прилади і системи  

7.05100401 

8.05100401 

лазерна та оптоелектронна техніка 

6.091101 

6.091101 

лазерна і оптоелектронна техніка 

7.05100402 

8.05100402 

лазерна та оптоелектронна техніка 

6.091101 

6.091101 

фотоніка та оптоінформатика 

7.05100403 

8.05100403 

лазерна та оптоелектронна техніка 

6.091101 

6.091101 

оптичні технології і матеріали 

7.05100404 

8.05100404 

лазерна та оптоелектронна техніка 

6.091101 

6.091101 

оптико-електронне приладобудування 

7.05100405 

8.05100405 

  

  

  

  

  

0511 Авіаційна та ракетно-космічна техніка 

  

  

1001 

Авіація та космонавтика 

літаки і вертольоти 

7.100101 

8.100101 

літаки і вертольоти 

7.05110101 

8.05110101 

ракетні та космічні комплекси 

7.100105 

8.100105 

ракетні та космічні комплекси 

7.05110102 

8.05110102 

обладнання повітряних суден 

7.100107 

8.100107 

обладнання повітряних суден 

7.05110103 

8.05110103 

0902 

Інженерна механіка 

технологія літако- і вертольотобудування 

7.090259 

8.090259 

технології виробництва літальних апаратів 

7.05110104 

8.05110104 

1001 

Авіація та космонавтика 

літаки і вертольоти 

7.100101 

8.100101 

випробування та сертифікація літальних апаратів 

7.05110105 

8.05110105 

  

  

  

проектування та виробництво конструкцій із композиційних матеріалів 

7.05110106 

8.05110106 

двигуни і енергетичні установки літальних апаратів 

7.100102 

8.100102 

ракетні двигуни та енергетичні установки 

7.05110201 

8.05110201 

авіаційні двигуни і енергетичні установки 

7.100117 

8.100117 

авіаційні двигуни та енергетичні установки 

7.05110202 

8.05110202 

0902 

Інженерна механіка 

технологія будування авіаційних двигунів 

7.090259 

8.090259 

технології виробництва авіаційних двигунів та енергетичних установок 

7.05110203 

8.05110203 

1001 

Авіація та космонавтика 

системи керування літальними апаратами і комплексами 

7.100104 

8.100104 

комплекси пілотажно-навігаційного обладнання 

7.05110301 

8.05110301 

системи керування літальними апаратами і комплексами 

7.100104 

8.100104 

системи керування літальними апаратами та комплексами 

7.05110302 

8.05110302 

 

 

  

  

  

0512 Морська техніка 

  

  

1002 

Кораблі та океанотехніка 

кораблі та океанотехніка 

7.100201 

8.100201 

кораблі та океанотехніка 

7.05120101 

8.05120101 

  

  

  

суднокорпусобудування 

7.05120102 

8.05120102 

0905 

Енергетика 

суднові енергетичні установки та устатковання 

7.090509 

8.090509 

суднові енергетичні установки та устатковання 

7.05120103 

8.05120103 

1003 

Судноводіння і енергетика суден 

експлуатація суднових енергетичних установок 

7.100302 

8.100302 

системи електроенергетики і автоматизації суден 

7.05120104 

8.05120104 

0925 

Автоматизація та комп'ютерноінтегровані технології 

автоматика та автоматизація на транспорті 

7.0920507 

8.0920507 

системотехніка об'єктів морської інфраструктури 

7.05120105 

8.05120105 

0902 

Інженерна механіка 

суднові машини та механізми 

7.090213 

8.090213 

суднові машини та механізми 

7.05120106 

8.05120106 

  

  

  

  

  

0513 Хімічна технологія та інженерія 

  

  

0916 

Хімічна технологія та інженерія 

виробництво неорганічних речовин 

7.091614 

8.091614 

хімічні технології неорганічних речовин 

7.05130101 

8.05130101 

виробництво органічних речовин 

7.091613 

8.091613 

хімічні технології органічних речовин 

7.05130102 

8.05130102 

технічна електрохімія 

7.091603 

8.091603 

технічна електрохімія 

7.05130103 

8.05130103 

виробництво тугоплавких неметалевих силікатних матеріалів і виробів 

7.091621 

8.091621 

хімічні технології тугоплавких неметалевих і силікатних матеріалів 

7.05130104 

8.05130104 

переробка нафти та газу 

7.091615 

8.091615 

хімічні технології палива та вуглецевих матеріалів 

7.05130105 

8.05130105 

  

  

  

природоохоронні хімічні технології 

7.05130106 

8.05130106 

виготовлення виробів і покрить із полімерних матеріалів  

7.091619 

8.091619 

хімічні технології переробки полімерних та композиційних матеріалів 

7.05130107 

8.05130107 

виробництво високомолекулярних сполук  

7.091626 

8.091626 

хімічні технології високомолекулярних сполук 

7.05130108 

8.05130108 

хімічні технології рідкісних розсіяних елементів та матеріалів на їх основі 

7.091609 

8.091609 

хімічні технології рідкісних розсіяних елементів та матеріалів на їх основі 

7.05130109 

8.05130109 

хіміко-механічна переробка деревини і деревних матеріалів 

7.091627 

8.091627 

хімічні технології переробки деревини та рослинної сировини 

7.05130110 

8.05130110 

хімічні технології харчових добавок та косметичних засобів 

7.091628 

8.091628 

хімічні технології харчових добавок та косметичних засобів 

7.05130111 

8.05130111 

технологія обробки шкіри та хутра 

7.091625 

8.091625 

технології обробки шкіри та хутра 

7.05130112 

8.05130112 

  

  

  

хімічні технології альтернативних енергоресурсів 

7.05130113 

8.05130113 

  

  

  

хімічні технології волокон 

7.05130114 

8.05130114 

опоряджувальне виробництво  

7.091624 

8.091624 

текстильна хімія і опоряджувальні виробництва 

7.05130115 

8.05130115 

  

  

  

хімічне матеріалознавство 

7.05130116 

8.05130116 

  

  

  

ядерна інженерія хімічних технологій 

7.05130117 

8.05130117 

  

  

  

процеси і обладнання хімічних виробництв 

7.05130201 

8.05130201 

  

  

  

комп'ютерна хімічна інженерія 

7.05130202 

8.05130202 

  

  

  

  

  

0514 Біотехнологія 

  

  

0929 

Біотехнологія 

промислова біотехнологія  

7.092901 

8.092901 

промислова біотехнологія 

7.05140101 

8.05140101 

  

  

  

молекулярна біотехнологія 

7.05140102 

8.05140102 

біотехнологія біологічно-активних речовин 

7.092902 

8.092902 

фармацевтична біотехнологія 

7.05140103 

8.05140103 

  

  

  

агробіотехнологія 

7.05140104 

8.05140104 

екобіотехнологія 

7.092903 

8.092903 

екологічна біотехнологія та біоенергетика 

7.05140105 

8.05140105 

  

  

  

біомедична інженерія 

7.05140201 

8.05140201 

  

  

  

біотехніка та біосумісні матеріали 

7.05140202 

8.05140202 

  

  

  

інформаційні технології в біомедицині 

7.05140203 

8.05140203 

  

  

  

  

  

0515 Видавничо-поліграфічна справа 

  

  

0927 

Видавничо-поліграфічна справа 

друкарське виробництво  

7.092706 

8.092706 

технології друкованих видань  

7.05150101 

8.05150101 

технології електронних мультимедійних видань 

7.092702 

8.092702 

технології електронних мультимедійних видань 

7.05150102 

8.05150102 

комп'ютерна обробка текстової, графічної та образної інформації  

7.092708 

8.092708 

комп'ютерні технології та системи видавничо-поліграфічних виробництв 

7.05150103 

8.05150103 

матеріали видавничо-поліграфічних виробництв 

7.092705 

8.092705 

матеріали видавничо-поліграфічних виробництв 

7.05150104 

8.05150104 

розробка, виготовлення та оформлення пакувань  

7.092707 

8.092707 

технології розробки, виготовлення та оформлення паковань 

7.05150105 

8.05150105 

  

  

  

  

  

0516 Текстильна та легка промисловість 

  

  

0918 

Легка промисловість 

технології та дизайн тканин та трикотажу 

7.091804 

8.091804 

технології та дизайн трикотажу 

7.05160101 

8.05160101 

технології та дизайн тканин та трикотажу 

7.091804 

8.091804 

технології та дизайн тканин 

7.05160102 

8.05160102 

прядіння натуральних і хімічних волокон 

7.091803 

8.091803 

прядіння натуральних і хімічних волокон 

7.05160103 

8.05160103 

технології нетканих текстильних матеріалів 

7.091805 

8.091805 

технології нетканих текстильних матеріалів 

7.05160104 

8.05160104 

  

  

  

експертиза текстильних матеріалів та виробів 

7.05160105 

8.05160105 

переробка, стандартизація і сертифікація продукції легкої промисловості 

7.091802 

8.091802 

технології первинної обробки, стандартизація і сертифікація сировини та виробів легкої промисловості 

7.05160201 

8.05160201 

швейні вироби 

7.091801 

8.091801 

конструювання та технології швейних виробів 

7.05160202 

8.05160202 

взуття, шкіргалантерейні та лимарні вироби 

7.091820 

8.091820 

проектування взуття та галантерейних виробів 

7.05160203 

8.05160203 

  

  

  

моделювання, конструювання та художнє оздоблення виробів легкої промисловості 

7.05160204 

8.05160204 

  

  

  

  

  

0517 Харчова промисловість та переробка сільськогосподарської продукції 

  

  

0917 

Харчова технологія та інженерія 

технологія зберігання і переробки зерна 

7.091701 

8.091701 

технології зберігання і переробки зерна 

7.05170101 

8.05170101 

технологія жирів і жирозамінників 

7.091705 

8.091705 

технології жирів і жирозамінників 

7.05170102 

8.05170102 

технологія хліба, кондитерських, макаронних виробів та харчоконцентратів 

7.091701 

8.091701 

технології хліба, кондитерських, макаронних виробів та харчоконцентратів 

7.05170103 

8.05170103 

технологія зберігання, консервування та переробки м'яса 

7.091707 

8.091707 

технології зберігання, консервування та переробки м'яса 

7.05170104 

8.05170104 

технологія зберігання та переробки риби і морепродуктів 

7.091708 

8.091708 

технології зберігання та переробки водних біоресурсів 

7.05170105 

8.05170105 

технологія бродильних виробництв і виноробства 

7.091704 

8.091704 

технології продуктів бродіння і виноробства 

7.05170106 

8.05170106 

технологія зберігання, консервування та переробки плодів і овочів 

7.091706 

8.091706 

технології зберігання, консервування та переробки плодів і овочів 

7.05170107 

8.05170107 

технологія зберігання, консервування та переробки молока 

7.091709 

8.091709 

технології зберігання, консервування та переробки молока 

7.05170108 

8.05170108 

технологія харчових продуктів оздоровчого та профілактичного призначення 

7.091722 

8.091722 

технології харчових продуктів оздоровчого та профілактичного призначення 

7.05170109 

8.05170109 

  

  

  

технології питної води та водопідготовки харчових виробництв 

7.05170110 

8.05170110 

технологія цукристих речовин 

7.091703 

8.091703 

технології цукру та полісахаридів 

7.05170111 

8.05170111 

технологія харчування 

7.091711 

8.091711 

харчові технології  

7.05170112 

8.05170112 

  

  

  

  

  

0518 Оброблювання деревини 

  

  

0920  

Лісозаготівля та деревообробка 

технологія деревообробки 

7.092002 

8.092002 

технології деревообробки 

7.05180101 

8.05180101 

  

  

  

технології виробів з деревини 

7.05180102 

8.05180102 

  

  

  

  

  

Будівництво та архітектура 

  

  

  

  

  

  

  

0601 Будівництво та архітектура 

  

  

0921 

Будівництво 

промислове і цивільне будівництво 

7.092101 

8.092101 

промислове і цивільне будівництво 

7.06010101 

8.06010101 

гідротехнічне будівництво 

7.092102 

8.092102 

гідротехнічне будівництво 

7.06010102 

8.06010102 

міське будівництво та господарство 

7.092103 

8.092103 

міське будівництво та господарство 

7.06010103 

8.06010103 

технології будівельних конструкцій, виробів і матеріалів 

7.092104 

8.092104 

технології будівельних конструкцій, виробів і матеріалів 

7.06010104 

8.06010104 

автомобільні дороги і аеродроми 

7.092105 

8.092105 

автомобільні дороги і аеродроми 

7.06010105 

8.06010105 

мости і транспортні тунелі 

7.092106 

8.092106 

мости і транспортні тунелі 

7.06010106 

8.06010106 

теплогазопостачання і вентиляція 

7.092108 

8.092108 

теплогазопостачання і вентиляція 

7.06010107 

8.06010107 

0926  

Водні ресурси 

водопостачання та водовідведення 

7.092601 

8.092601 

водопостачання та водовідведення 

7.06010108 

8.06010108 

споруди і обладнання водопостачання і водовідведення 

7.092109 

8.092109 

водопостачання та водовідведення 

7.06010108 

8.06010108 

1201 

Архітектура 

архітектура будівель і споруд 

7.120101 

8.120101 

архітектура будівель і споруд 

7.06010201 

8.06010201 

містобудування 

7.120102 

8.120102 

містобудування 

7.06010202 

8.06010202 

дизайн архітектурного середовища 

7.120103 

8.120103 

дизайн архітектурного середовища 

7.06010203 

8.06010203 

  

  

  

реставрація пам'яток архітектури та містобудування і реконструкція об'єктів архітектури 

7.06010204 

8.06010204 

0926 

Водні ресурси 

гідромеліорація 

7.092602 

8.092602 

гідромеліорація 

7.06010301 

8.06010301 

  

  

  

раціональне використання і охорона водних ресурсів 

7.06010302 

8.06010302 

  

  

  

водогосподарське та природоохоронне будівництво 

7.06010303 

8.06010303 

  

  

  

гідротехніка 

7.06010304 

8.06010304 

  

  

  

  

  

Транспорт 

  

  

  

  

  

  

  

0701 Транспорт і транспортна інфраструктура 

  

  

1004 

Транспортні технології 

транспортні системи 

7.100402 

8.100402 

транспортні системи
(за видами транспорту) 

7.07010101 

8.07010101 

організація перевезень і управління на транспорті (за видами транспорту) 

7.100403 

8.100403 

організація перевезень і управління на транспорті (за видами транспорту) 

7.07010102 

8.07010102 

організація авіаційних робіт і послуг 

7.100408 

  

організація авіаційних робіт і послуг 

7.07010103 

8.07010103 

організація і регулювання дорожнього руху 

  

8.100401 

організація і регулювання дорожнього руху 

7.07010104 

8.07010104 

1001 

Авіація та космонавтика 

експлуатація літальних апаратів 

7.100108 

8.100108 

льотна експлуатація повітряних суден 

7.07010201 

8.07010201 

обслуговування повітряного руху 

7.100109 

8.100109 

обслуговування повітряного руху 

7.07010202 

8.07010202 

системи аеронавігаційного обслуговування 

7.100118 

8.100118 

системи аеронавігаційного обслуговування 

7.07010203 

8.07010203 

  

  

  

технічне обслуговування та ремонт повітряних суден і авіадвигунів 

7.07010301 

8.07010301 

  

  

  

відновлення повітряних суден та авіадвигунів 

7.07010302 

8.07010302 

технології та технологічне обладнання аеропортів 

7.100103 

8.100103 

технології робіт та технологічне обладнання аеропортів 

7.07010303 

8.07010303 

1003 

Судноводіння і енергетика суден 

судноводіння 

7.100301 

8.100301 

судноводіння 

7.07010401 

8.07010401 

експлуатація суднових енергетичних установок 

7.100302 

8.100302 

експлуатація суднових енергетичних установок 

7.07010402 

8.07010402 

  

  

  

технічна експлуатація суден і суднового обладнання 

7.07010403 

8.07010403 

0922 

Електромеханіка 

електричні системи і комплекси транспортних засобів 

7.092201 

8.092201 

експлуатація суднового електрообладнання і засобів автоматики 

7.07010404 

8.07010404 

  

  

  

технології робіт і технологічне обладнання морських та річкових портів 

7.07010405 

8.07010405 

1003 

Судноводіння і енергетика суден 

судноводіння 

7.100301 

8.100301 

навігація і управління морськими суднами 

7.07010406 

8.07010406 

1005 

Залізниці та залізнична техніка 

рухомий склад та спеціальна техніка залізничного транспорту 

7.100501 

8.100501 

локомотиви та локомотивне господарство 

7.07010501 

8.07010501 

  

7.100501 

8.100501 

вагони та вагонне господарство 

7.07010502 

8.07010502 

0902 

Інженерна механіка 

автомобілі та автомобільне господарство 

7.090258 

8.090258 

автомобілі та автомобільне господарство 

7.07010601 

8.07010601 

  

  

  

системи керування рухом поїздів 

7.07010701 

8.07010701 

  

  

  

автоматизовані системи технологічного зв'язку 

7.07010702 

8.07010702 

1005 

Залізниці та залізнична техніка 

  

  

  

інтероперабельність і безпека на залізничному транспорті 

  

8.07010703 

1005 

Залізниці та залізнична техніка 

залізничні споруди та колійне господарство 

7.100502 

8.100502 

залізничні споруди та колійне господарство 

7.07010801 

8.07010801 

  

  

  

  

  

Геодезія та землеустрій 0801 Геодезія та землеустрій 

  

  

0709

Геодезія, картографія та землевпорядкування 

геодезія 

7.070901 

8.070901 

геодезія 

7.08010101 

8.08010101 

картографія 

7.070903 

8.070903 

картографія 

7.08010102 

8.08010102 

землевпорядкування та кадастр 

7.070904 

8.070904 

землеустрій та кадастр 

7.08010103 

8.08010103 

  

  

  

оцінка землі та нерухомого майна 

7.08010104 

8.08010104 

геоінформаційні системи і технології 

7.070908  

8.070908  

геоінформаційні системи і технології 

7.08010105 

8.08010105 

фотограмметрія 

7.070902 

7.070902  

фотограмметрія та дистанційне зондування 

7.08010106 

8.08010106 

  

  

  

космічний моніторинг Землі 

7.08010107 

8.08010107 

 

 

  

  

  

Сільське, лісове і рибне господарство та переробка їх продукції 

  

  

 

 

  

  

  

0901 Сільське господарство і лісництво 

  

  

1301  

Агрономія 

агрономія 

7.130102 

8.130102 

агрономія 

7.09010101 

8.09010101 

агрохімія і ґрунтознавство 

7.130101 

8.130101 

агрохімія і ґрунтознавство 

7.09010102 

8.09010102 

  

  

  

експертна оцінка ґрунтів 

7.09010103 

8.09010103 

плодоовочівництво і виноградарство 

7.130103 

8.130103 

плодоовочівництво і виноградарство 

7.09010104 

8.09010104 

селекція і генетика сільськогосподарських культур 

7.130108 

8.130108 

селекція і генетика сільськогосподарських культур 

7.09010105 

8.09010105 

  

  

  

агромеліорація 

7.09010106 

8.09010106 

  

  

  

технології закритого ґрунту 

7.09010107 

8.09010107 

  

  

  

насінництво та насіннєзнавство 

7.09010108 

8.09010108 

  

  

  

технології зберігання та доробки продукції рослинництва 

7.09010111 

8.09010111 

1302 

Зооінженерія 

технологія виробництва і переробки продукції тваринництва 

7.130201 

8.130201 

технології виробництва і переробки продукції тваринництва 

7.09010201 

8.09010201 

  

  

  

годівля тварин і технології кормів 

7.09010202 

8.09010202 

  

  

  

розведення та селекція тварин 

7.09010203 

8.09010203 

  

  

  

птахівництво 

7.09010204 

8.09010204 

  

  

  

конярство та кіннозаводство 

7.09010205 

8.09010205 

  

  

  

бджільництво 

8.09010206 

8.09010206 

  

  

  

промислове звірівництво 

7.09010207 

8.09010207 

1304 

Лісове та садово-паркове господарство 

лісове господарство 

7.130401  

8.130401  

лісове господарство 

7.09010301 

8.09010301 

  

  

  

мисливське господарство 

7.09010302 

8.09010302 

садово-паркове господарство 

7.130402  

8.130402  

садово-паркове господарство 

7.09010303 

8.09010303 

0920 

Лісозаготівля та деревообробка 

лісоінженерна справа 

7.092001 

8.092001 

технології лісосічних і лісоскладських робіт 

7.09010401 

8.09010401 

1301 

Агрономія 

захист рослин 

7.130104 

8.130104 

захист рослин 

7.09010501 

8.09010501 

захист рослин 

7.130104 

8.130104 

карантин рослин 

7.09010502 

8.09010502 

  

  

  

  

  

0902 Рибне господарство та аквакультура 

  

  

1303 

Водні біоресурси 

водні біоресурси 

7.130301 

8.130301 

водні біоресурси 

7.09020101 

8.09020101 

  

  

  

аквакультура 

7.09020102 

8.09020102 

  

  

  

охорона, відтворення та раціональне використання гідробіоресурсів 

7.09020103 

8.09020103 

  

  

  

промислове рибальство 

7.09020201 

8.09020201 

 

 

  

  

  

Техніка та енергетика аграрного виробництва 

  

  

 

 

  

  

  

1001 Техніка та енергетика аграрного виробництва 

  

  

0919 

Механізація та електрифікація сільського господарства 

енергетика сільськогосподарського виробництва 

7.091901 

8.091901 

енергетика сільськогосподарського виробництва 

7.10010101 

8.10010101 

  

  

  

електротехнічні системи та технології в агропромисловому виробництві 

7.10010102 

8.10010102 

електрифікація та автоматизація сільського господарства 

7.091903 

8.091903 

електрифікація та автоматизація сільського господарства 

7.10010103 

8.10010103 

  

  

  

енергетичний менеджмент та аудит в агропромисловому виробництві 

7.10010104 

8.10010104 

  

  

  

процеси, машини та обладнання агропромислових підприємств 

7.10010201 

8.10010201 

  

  

  

транспортні технології та засоби в агропромисловому комплексі 

7.10010202 

8.10010202 

механізація сільського господарства 

7.091902 

8.091902 

механізація сільського господарства 

7.10010203 

8.10010203 

  

  

  

  

  

Ветеринарія 

  

  

  

  

  

  

  

1101 Ветеринарія 

  

  

1305 

Ветеринарна медицина 

ветеринарна медицина 

7.130501 

8.130501 

ветеринарна медицина (за видами) 

7.11010101 

8.11010101 

  

  

  

ветеринарно-санітарна експертиза, якість та безпека продукції тваринництва 

7.11010102 

8.11010102 

  

  

  

ветеринарна гігієна та санітарія 

7.11010203 

8.11010203 

  

  

  

ветеринарна фармація 

7.11010204 

8.11010204 

  

  

  

лабораторна діагностика хвороб тварин 

7.11010205 

8.11010205 

  

  

  

ветеринарна біотехнологія 

7.11010206 

8.11010206 

  

  

  

  

  

Охорона здоров'я 

  

  

  

  

  

  

  

1201 Медицина 

  

  

1101 

Медицина 

лікувальна справа 

7.110101 

8.110101 

лікувальна справа** 

7.12010001 

8.12010001 

педіатрія 

7.110104 

8.110104 

педіатрія** 

7.12010002 

8.12010002 

медико-профілактична справа 

7.110105 

8.110105 

медико-профілактична справа** 

7.12010003 

8.12010003 

медична психологія 

7.110110 

8.110110 

медична психологія** 

7.12010004 

8.12010004 

стоматологія 

7.110106 

8.110106 

стоматологія** 

7.12010005 

8.12010005 

  

  

  

  

  

1202 Фармація 

  

  

1102 

Фармація 

фармація 

7.110201 

8.110201 

фармація 

7.12020101 

8.12020101 

клінічна фармація** 

7.110202 

8.110202 

клінічна фармація** 

7.12020102 

8.12020102 

технології фармацевтичних препаратів** 

7.110204 

8.110204 

технології фармацевтичних препаратів** 

7.12020103 

8.12020103 

технології парфумерно-косметичних засобів** 

7.110202 

8.110202 

технології парфумерно-косметичних засобів** 

7.12020104 

8.12020104 

  

  

  

  

  

Соціальне забезпечення 

  

  

  

  

  

  

  

1301 Соціальне забезпечення 

  

  

  

  

  

  

  

соціальна допомога 

7.13010101 

8.13010101 

0402 

Соціологія 

соціальна робота 

7.040201 

8.040201 

соціальна робота 

7.13010201 

8.13010201 

  

  

  

  

  

Сфера обслуговування 

  

  

  

  

  

  

  

1401 Сфера обслуговування 

  

  

0504 

Туризм 

готельне господарство 

7.050402 

8.050402 

готельна і ресторанна справа 

7.14010101 

8.14010101 

  

  

  

курортна справа 

7.14010102 

8.14010102 

  

  

  

організація побутового обслуговування 

7.14010201 

8.14010201 

туризм 

7.050401 

8.050401 

туризмознавство (за видами) 

7. 14010301 

8. 14010301 

  

  

  

  

  

Державне управління 

  

  

  

  

  

  

  

1501 Державне управління*** 

  

  

1501 

Державне управління 

публічне адміністрування 

  

8.150107 

публічне адміністрування 

  

8.15010001 

управління суспільним розвитком 

  

8.150102 

управління суспільним розвитком 

  

8.15010002 

державне управління у сфері освіти 

  

8.150104 

державне управління (за галузями) 

  

8.15010003 

державне управління у сфері охорони здоров'я  

  

8.150105 

державне управління (за галузями) 

  

8.15010003 

регіональне управління 

  

8.150109 

регіональне управління 

  

8.15010004 

державна служба 

  

8.150101 

державна служба 

  

8.15010005 

державне управління у сфері національної безпеки 

  

8.150103 

державне управління у сфері національної безпеки  

  

8.15010006 

публічна політика і управління 

  

8.150106 

публічна політика і управління 

  

8.15010007 

місцеве самоврядування 

  

8.150108 

місцеве самоврядування 

  

8.15010008 

електронне урядування 

  

8.150110 

електронне урядування 

  

8.15010009 

парламентаризм та парламентська діяльність 

  

8.150111 

парламентаризм та парламентська діяльність 

  

8.15010010 

  

  

  

  

  

Військові науки 

  

  

  

  

  

  

  

1601 Військові науки, національна безпека, безпека державного кордону 

  

  

1401 

Військові науки 

конкретний перелік визначається Міноборони за погодженням із Міносвіти 

7.140000 

8.140000 

перелік галузей знань, напрямів і спеціальностей підготовки військових фахівців за освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліста визначається відповідними центральними органами виконавчої влади за погодженням із МОН 

  

  

1602 

Національна безпека 

державна безпека 

7.160201 

8.160201 

  

  

  

забезпечення державної безпеки 

7.160202 

8.160202 

  

  

  

забезпечення захисту інформації з обмеженим доступом 

7.160203 

8.160203 

  

  

  

1603 

Охорона та захист національного кордону 

охорона та захист національного кордону 

7.160301 

8.160301 

  

  

  

забезпечення охорони та захисту національного кордону 

7.160302 

8.160302 

  

  

  

  

  

  

  

  

Безпека 

  

  

  

  

  

  

  

1701 Інформаційна безпека 

  

  

1601 

Інформаційна безпека 

захист інформації в комп'ютерних системах та мережах 

7.160105 

8.160105 

безпека інформаційних і комунікаційних систем 

7.17010101 

8.17010101 

  

  

  

безпека державних інформаційних ресурсів 

7.17010102 

8.17010102 

захист інформації з обмеженим доступом та автоматизація її обробки 

7.160101 

8.160101 

системи технічного захисту інформації, автоматизація її обробки 

7.17010201 

8.17010201 

адміністративний менеджмент у сфері захисту інформації 

7.160104 

8.160104 

управління інформаційною безпекою 

7.17010301 

8.17010301 

адміністративний менеджмент у сфері захисту інформації 

7.160104 

8.160104 

адміністративний менеджмент у сфері захисту інформації 

7.17010302 

8.17010302 

  

  

  

  

  

1702 Цивільна безпека 

  

  

  

  

  

  

  

цивільний захист 

7.17020101 

8.17020101 

  

  

  

  

  

управління у сфері цивільного захисту 

7.17020102 

8.17020102 

  

  

  

  

  

охорона праці (за галузями) 

7.17020201 

8.17020201 

0928 

Пожежна безпека 

пожежна безпека 

7.092801 

7.092801 

пожежна безпека 

7.17020301 

8.17020301 

пожежогасіння та аварійно-рятувальні роботи 

7.092803 

7.092803 

пожежна безпека 

7.17020301 

8.17020301 

  

  

  

управління пожежною безпекою 

  

8.17020302 

  

  

  

Специфічні категорії 

  

  

  

  

  

  

  

1801 Специфічні категорії 

  

  

  

Специфічні категорії 

  

  

  

управління соціальним закладом*** 

  

8.18010001 

управління у сфері правопорядку 

  

8.000004 

управління у сфері правопорядку*** 

  

8.18010002 

  

  

  

судова експертиза*** 

  

8.18010003 

  

  

  

дорадництво*** 

  

8.18010004 

  

  

  

екологічна політика і право*** 

  

8.18010005 

зовнішня політика 

  

8.000006 

зовнішня політика*** 

  

8.18010006 

  

  

  

українознавство*** 

  

8.18010007 

  

  

  

мистецтвознавство
(за видами) *** 

  

8.18010008 

  

  

  

біржова діяльність*** 

  

8.18010009 

якість, стандартизація та сертифікація 

7.000001 

8.000001 

якість, стандартизація та сертифікація**** 

7.18010001 

8.18010010 

інтелектуальна власність 

7.000002 

8.000002 

інтелектуальна власність**** 

7.18010002 

8.18010011 

управління інноваційною діяльністю 

  

8.000014 

управління інноваційною діяльністю**** 

  

8.18010012 

управління проектами 

7.000003 

8.000003 

управління проектами**** 

7.18010004 

8.18010013 

управління фінансово-економічною безпекою 

  

8.000015 

управління фінансово-економічною безпекою**** 

  

8.18010014 

консолідована інформація 

  

8.000012 

консолідована інформація**** 

  

8.18010015 

бізнес-адміністрування 

  

8.000013 

бізнес-адміністрування**** 

  

8.18010016 

економіка довкілля і природних ресурсів 

  

8.000010 

економіка довкілля і природних ресурсів**** 

  

8.18010017 

адміністративний менеджмент 

  

8.000007 

адміністративний менеджмент**** 

  

8.18010018 

  

  

  

медіа-комунікації**** 

  

8.18010019 

управління навчальним закладом 

  

8.000009 

управління навчальним закладом (за типом) **** 

  

8.18010020 

педагогіка вищої школи 

  

8.000005 

педагогіка вищої школи**** 

  

8.18010021 

  

  

  

освітні вимірювання**** 

  

8.18010022 

  

  

  

високі технології*** 

  

8.18010023 * Спеціальності, за якими здійснюється підготовка професіоналів за освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліста, магістра з присвоєнням кваліфікації вчителя або викладача вищого навчального закладу, за умови виконання психолого-педагогічної, методичної та практичної програми підготовки відповідно до галузевого стандарту педагогічної освіти.

** Спеціальності, за якими передбачається підготовка професіоналів за освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліста, магістра на базі повної загальної середньої освіти.

*** Спеціальності, за якими здійснюється підготовка професіоналів за освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліста, магістра на основі базової або повної вищої освіти за переліком галузей знань, напрямів підготовки і спеціальностей, який визначається центральними органами виконавчої влади за погодженням із МОН.

**** Спеціальності, за якими здійснюється підготовка професіоналів за освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліста, магістра на основі базової або повної вищої освіти будь-якого напряму підготовки чи спеціальності. 

 
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали