Шановні партнери! Всі ціни, інформація про наявність та терміни доставки документів актуальні.


Додаткова копія: Про взяття за основу Методик проведення випробувань (вимірювань) параметрів телекомунікаційних мереж при здійсненні заходів державного нагляду за ринком телекомунікацій

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ПИТАНЬ РЕГУЛЮВАННЯ ЗВ'ЯЗКУ УКРАЇНИ

РІШЕННЯ

від 18 листопада 2010 року N 525

Про взяття за основу Методик проведення випробувань (вимірювань) параметрів телекомунікаційних мереж при здійсненні заходів державного нагляду за ринком телекомунікацій

Для забезпечення реалізації вимог Положення про вимірювання параметрів телекомунікаційних мереж з метою здійснення державного нагляду у сфері телекомунікацій, затвердженого рішенням НКРЗ від 02.08.2007 N 874, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 21.08.2007 за N 966/14233, та упорядкування дій посадових осіб Державної інспекції зв'язку при здійсненні вимірювань параметрів телекомунікаційних мереж Національна комісія з питань регулювання зв'язку України вирішила:

1. Взяти за основу Методики проведення випробувань (вимірювань) параметрів телекомунікаційних мереж при здійсненні заходів державного нагляду за ринком телекомунікацій, що додаються.

2. Департаменту забезпечення діяльності оприлюднити рішення на веб-сайті НКРЗ та опублікувати у журналі "Бюлетень Національної комісії з питань регулювання зв'язку України (офіційне видання)".

 

Голова 

В. Олійник 


 

Додаток
до рішення Національної комісії з питань регулювання зв'язку України
18.11.2010 N 525 


Методики
проведення випробувань (вимірювань) параметрів телекомунікаційних мереж при здійсненні заходів державного нагляду за ринком телекомунікацій

1. Призначення

Методики проведення випробувань (вимірювань) параметрів телекомунікаційних мереж при здійсненні заходів державного нагляду за ринком телекомунікацій (далі - Методики випробувань) розроблені для використання Державною інспекцією зв'язку (далі - ДІЗ) під час здійснення заходів державного нагляду відповідно до Порядку здійснення державного нагляду за ринком телекомунікацій, затвердженого рішенням Національної комісії з питань регулювання зв'язку України від 27.10.2006 N 426 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 17.11.2006 за N 1207/13081 (далі - Порядок нагляду), та Положення про вимірювання параметрів телекомунікаційних мереж з метою здійснення державного нагляду у сфері телекомунікацій, затвердженого рішенням НКРЗ від 02.08.2007 N 874 та зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 21.08.2007 за N 966/14233 (далі - Положення про вимірювання).

Методики випробувань є встановлені сукупності операцій і правил вимірювання параметрів телекомунікаційних мереж щодо функціонування, експлуатації та взаємодії телекомунікаційних мереж в частині порядку маршрутизації телефонного трафіку та перевірки забезпечуваних параметрів телекомунікаційних мереж вимогам, які визначені нормативно-правовими актами та нормативними документами у сфері телекомунікацій.

Методики випробувань застосовуються при здійсненні вимірювань параметрів телекомунікаційних мереж та контролю за дотриманням операторами телекомунікацій порядку маршрутизації трафіку на телекомунікаційних мережах.

У Методиках випробувань не розглядаються питання випробувань показників якості телекомунікаційних послуг, що надаються операторами та провайдерами телекомунікацій. Випробування показників якості телекомунікаційних послуг здійснюється з використанням окремих методик.

Терміни у Методиках випробувань вживаються у значенні, визначеному Законом України "Про телекомунікації" та іншими актами законодавства та нормативними документами у сфері телекомунікацій.

2. Об'єкти випробувань

Об'єктами випробувань є телекомунікаційні мережі суб'єктів господарювання, які надають телекомунікаційні послуги споживачам, щодо відповідності їх параметрів вимогам нормативно-правових актів і нормативних документів у сфері телекомунікацій та дотримання встановленого порядку маршрутизації трафіку.

3. Методи випробувань

Випробування параметрів телекомунікаційних мереж та визначення порядку маршрутизації трафіку може здійснюватись шляхом проведення:

випробувань параметрів з використанням тестових викликів;

випробувань параметрів на реальному трафіку без використання тестових викликів;

перевірки ведення технічними засобами обліку взаємного інформаційного та сигнального навантаження у точках взаємоз'єднання телекомунікаційних мереж операторів телекомунікацій;

аналізу інформації (АМА-, CDR-файлів) щодо пропуску трафіку в точках взаємоз'єднання телекомунікаційних мереж операторів телекомунікацій за відповідний період;

перевірки відповідності діючих схем організації маршрутизації трафіку проектній документації.

4. Умови проведення випробувань

Випробування параметрів телекомунікаційних мереж проводяться ДІЗ в межах здійснення державного нагляду відповідно чинному законодавству у сфері телекомунікацій.

Випробування повинні здійснюватися в кліматичних умовах відповідно до технічних умов на вимірювальний засіб.

5. Вимоги до вимірювальних засобів та їх метрологічного забезпечення

Випробування (вимірювання) параметрів телекомунікаційних мереж проводяться з використанням обладнання, яке відповідає умовам Положення про вимірювання.

6. Вимоги до кваліфікації персоналу та забезпечення безпеки при проведенні робіт з випробувань

Випробування можуть здійснюватися персоналом, який має спеціальну підготовку і навички роботи з вимірювальними засобами та має кваліфікаційну групу з електробезпеки не нижче II.

7. Підготовка проведення випробувань

Підключення вимірювальних засобів до телекомунікаційної мережі здійснюється за участю представників оператора телекомунікацій у відповідності до вимог пункту 4.1 Положення про вимірювання та згідно з вимогами й рекомендаціями, що визначені в керівництві з експлуатації вимірювальних засобів.

8. Проведення випробувань

8.1. Випробування без використання тестового телефонного трафіку

Персонал, який здійснює випробування параметрів телекомунікаційної мережі, виконує процедури у відповідності до інструкції з експлуатації на вимірювальний засіб.

Варіант схеми підключення вимірювального засобу для здійснення випробувань приведено на рисунку N 1.

  

 

Рисунок 1 - Схема підключення вимірювального засобу для здійснення випробувань (варіант)

8.2. Випробування з використанням тестового телефонного трафіку

Персонал, який здійснює випробування параметрів телекомунікаційної мережі, виконує процедури у відповідності до інструкції з експлуатації на вимірювальний засіб та здійснює тестові телефонні виклики.

Тестові телефонні виклики повинні завершуватися ефективними спробами встановлення з'єднання. У разі відсутності такої можливості необхідно визначити причини роз'єднання, які надаються в сигнальних повідомленнях в залежності від типу сигналізації. Наприклад, в підсистемі ISUP спільноканальної сигналізації N 7 (далі - СКС-7) така інформація надається у повідомленні Release (REL) в параметрі Cause indicators.

Примітка: згідно з керівним нормативним документом Державного комітету зв'язку та інформатизації України 45-076-98 "Система автоматизованого телефонного зв'язку для мереж загального користування. Книга 1.", затвердженого та введеного в дію наказом ДКЗІ від 16.05.2001 р. N 78, ефективна спроба встановлення з'єднання - спроба встановлення з'єднання, котра закінчилася відповіддю абонента.

Варіант проходження міжнародних телефонних викликів до ТМЗК України з використанням технології VoIP надано на рисунку N 2.

  

Рисунок N 2 - Проходження міжнародних телефонних викликів до ТМЗК України з використанням технології VoIP (варіант) 

Варіант схеми підключення вимірювальних засобів для здійснення випробувань при проходженні тестових вхідних міжнародних телефонних викликів приведено на рисунку N 3.

  

Рисунок N 3 - Схема підключення вимірювальних засобів для здійснення випробувань при проходженні тестових вхідних міжнародних телефонних викликів (варіант) 

Варіант схеми підключення вимірювальних засобів для здійснення випробувань при проходженні тестових міжміських телефонних викликів з використанням технології VoIP приведено на рисунку N 4.

  

Рисунок N 4 - Схема підключення вимірювальних засобів для здійснення випробувань при проходженні тестових міжміських телефонних викликів з використанням технології VoIP (варіант) 

Варіант схеми підключення вимірювальних засобів для здійснення випробувань з використанням тестового міжміського та міжзонового телефонного трафіку приведено на рисунку N 5.

 

Рисунок 5 - Схема підключення вимірювальних засобів для здійснення випробувань з використанням тестового міжміського та міжзонового телефонного трафіку (варіант)

Варіант схеми підключення вимірювальних засобів для здійснення випробувань з використанням тестового внутрішньозонового або місцевого телефонного трафіку приведено на рисунку N 6.

  

Рисунок 6 - Схема підключення вимірювальних засобів для здійснення випробувань з використанням тестового внутрішньозонового або місцевого телефонного трафіку (варіант)

Варіант схеми підключення вимірювальних засобів для здійснення випробувань з використанням тестового вихідного міжнародного телефонного трафіку приведено на рисунках N 7 та N 8.

  

Рисунок 7 - Схема випробувань з використанням текстового вихідного міжнародного телефонного трафіку по комутованій мережі та мережі передачі даних (варіант N 1) 

  

Рисунок 8 - Схема випробувань з використанням текстового вихідного міжнародного телефонного трафіку по мережі передачі (варіант N 2) 

У разі необхідності підтвердження здійснення міжнародних вихідних (вхідних) тестових телефонних викликів можуть організовуватися "кільцеві" продзвони, які передбачають:

- здійснення представниками комісії тестових телефонних викликів на телекомунікаційну мережу іноземних операторів (провайдерів) на телефонні номери доступу, з яких надаються послуги міжнародного телефонного зв'язку;

- після встановлення з'єднання з телефонними номерами доступу відповідних іноземних операторів (провайдерів) здійснення представниками комісії тестових телефонних викликів на ТМЗК України.

Вищезазначені "кільцеві" продзвони можуть здійснюватися з використанням карток передплачених послуг та програмних продуктів за технологією VoIP.

Варіант схеми організації тестових міжнародних телефонних викликів з використанням кільцевих продзвонів приведено на рисунку N 9.

 

Рисунок 9 - Схема організації текстових міжнародних телефонних викликів з використанням кільцевих продзвонів (варіант)

8.3. Випробування з використанням станційних засобів

Випробування параметрів телекомунікаційних мереж станційними засобами здійснюється такими способами:

- "зворотній шнуровий пошук";

- аналіз та обробка статистичних даних проходження трафіку голосової телефонії;

- продзвони (контрольні виклики) на номери абонентів "А" або "Б".

При здійсненні випробувань параметрів телекомунікаційної мережі способом "зворотного шнурового пошуку" виконується:

- визначення номера абонента "Б", на який буде організовуватися вхідний міжнародний/міжміський тестовий трафік голосової телефонії;

- активація функції "ідентифікації зловмисного виклику" номеру абонента "А";

- організація тестового вхідного міжнародного/міжміського трафіку голосової телефонії.

Під час здійснення тестових телефонних викликів утримується з'єднання між абонентами "А" і "Б", одночасно з цим станційними засобами визначається напрямок вхідного телефонного виклику та номер абонента "А".

Випробування параметрів способом аналізу та обробки статистичних даних проходження трафіку голосової телефонії на підставі роздруківок комутаторних пристроїв виконується в 2 етапи:

- отримання від оператора телекомунікацій станційних роздруківок комутаторних пристроїв (АМА-, CDR-файлів) щодо обсягу та структури трафіку голосової телефонії (за наявності підстав для перевірки оператора телекомунікацій);

- здійснення аналізу та обробки статистичних даних проходження трафіку голосової телефонії, що характеризують вхідний та вихідний зв'язок даного комутаторного пристрою.

За результатами аналізу та обробки статистичних даних проходження трафіку голосової телефонії здійснюються продзвони (контрольні виклики) на номери абонентів "А" або "Б".

8.4. Випробування на телекомунікаційних мережах рухомого (мобільного) зв'язку стандартів GSM/UMTS/CDMA

Порядок дій при здійсненні випробувань параметрів телекомунікаційних мереж рухомого (мобільного) зв'язку стандартів GSM/UMTS та стандарту CDMA аналогічні діям при випробуванні параметрів телекомунікаційних мереж фіксованого зв'язку. Водночас, виходячи з принципів побудови мережі рухомого (мобільного) зв'язку є особливості, які необхідно враховувати при здійсненні випробувань.

До таких особливостей відносяться й технічні складнощі застосування способу зворотного "шнурового пошуку". Тому, після отримання тестового вхідного міжнародного/міжміського трафіку голосової телефонії напрямки викликів та номер абонента "А" визначається за допомогою CDR-файлів оператора телекомунікацій рухомого (мобільного) зв'язку.

Також до параметрів статистичної обробки необхідно додати такі параметри як ІМЕІ, LAC, CELL ID та інші. ІМЕІ характеризує тип обладнання (радіотелефон, радіотермінал, шлюз тощо), в якому знаходиться відповідна SIM/USIM-картка. LAC, CELL ID характеризує місце знаходження (постійне або змінюється з часом) обладнання, в якому знаходиться відповідна SIM/USIM-картка.

Інформація щодо параметрів, які контролюються, отримується із сигнального обміну між MSC та MSC, між MSC та АТС оператора телекомунікацій або з платформ аналізу трафіку мережі та сигналізації, а також серверів для роботи у реальному часі/режимі, призначених для використання в якості контрольного обладнання на телекомунікаційній мережі рухомого (мобільного) зв'язку.

8.5. Випробування на мережі передавання даних

Підключення вимірювальних засобів на мережі передавання даних здійснюється у точках:

- підключення виділених каналів абонентів;

- взаємопідключення з іншими телекомунікаційними мережами.

Підключення вимірювальних засобів до телекомунікаційної мережі може здійснюватися двома способами:

- у вільний порт комутаційного обладнання з настройкою "дзеркального каналу" по порту, на якому здійснюється випробування (мідний або волоконооптичний інтерфейс);

- у розрив через концентратор.

Після підключення вимірювальних засобів до мережі передавання даних здійснюється запис та декодування сигнальних повідомлень протоколів управління з'єднанням H.248, H.323, H.225, SIP тощо в залежності від типу протоколів, що використовується на мережі передавання даних.

Під час проведення випробувань на мережі передавання даних фіксуються такі дані:

- час встановлення з'єднання;

- IP-адреса обладнання абонента, який викликає;

- номер абонента, який викликає (абонент "А");

- IP-адреса обладнання абонента, якого викликають;

- номер абонента, якого викликають (абонент "Б").

9. Обробка та аналіз результатів випробувань

9.1. Обробка та аналіз результатів випробувань, що здійснювались без використання тестового телефонного трафіку

По завершенні випробувань параметрів телекомунікаційної мережі здійснюється обробка та аналіз статистичних даних, що були зафіксовані вимірювальними засобами в ході проведення випробувань, а саме: параметрів, технічних характеристик функціонування телекомунікаційних мереж, вимоги до яких визначені нормативно-правовими актами та нормативними документами.

9.1.1. Обробка та аналіз результатів випробувань на сигнальному трафіку СКС-7

Здійснюється обробка і аналіз даних, що були зафіксовані вимірювальними засобами на сигнальних ланках СКС-7, на відповідність вимогам нормативно-правових актів та нормативних документів.

Аналіз результатів випробувань може здійснюватися як з використанням даних підсистеми передачі повідомлень МТР рівнів 2 та 3, так і з використанням даних підсистеми користувачів мережі з інтеграцією служб ISUP.

Здійснюється аналіз повідомлень, що передавалися в процесі організації з'єднання та його роз'єднання. Особлива увага звертається на аналіз декодованих інформаційних елементів у повідомленнях:

INITIAL ADDRESS (IAM), а саме:

Forward call indicators:

National/international call indicator;

End-to-end method indicator;

Interworking indicator;

End-to-end information indicator;

ISDN user part indicator;

ISDN user part preference indicator;

ISDN access indicator;

SCCP method indicator.

Calling party's category:

CPC Code;

Called Party Number:

Length;

Nature of address indicator;

Numbering plan indicator;

Internal network number indicator;

Address signals.

Calling party number:

Length;

Nature of address indicator;

Screening indicator;

Address presentation restricted indicator;

Numbering plan indicator;

Number incomplete indicator;

Address signals.

User service information тощо.

INFORMATION REQUEST (INR), а саме:

Message type;

Information request indicators;

Call reference;

Parameter compatibility information;

Network specific facility;

End of optional parameters.

INFORMATION (INF), а саме:

Information indicators;

Calling party's category response indicator;

Calling party adress response indicator.

CALL PROGRESS (CPG);

ADDRESS COMPLETE (ACM);

ANSWER (ANM);

RELEASE (REL), а саме:

Cause indicators/ cause value;

RELEASE COMPLETE (RLC) тощо.

Здійснюється аналіз відповідності форматів номерів "А" вимогам нормативно-правових актів та нормативних документів України та наявності даних категорії сторони, що викликає.

Відповідно до вимог розділу 2.1.3 Q.764 нормативного документа "Спільноканальна сигналізація N 7. Національна версія України. Правила використання у телефонній мережі загального користування. Версія 3.0" (далі - СКС N 7, Версія 3.0), затвердженого та введеного в дію наказом Міністерства транспорту та зв'язку України від 13.12.2007 N 1164, для національної мережі України номер сторони, що викликає, повинен бути включений у IAM.

Відповідно до розділу 3.11 Q.763 нормативного документа СКС N 7, Версія 3.0, надання інформації щодо категорії сторони, що викликає є обов'язковим для національного використання.

Для визначення належності "Номера сторони, що викликає" до національного, міжнародного, абонентського або іншого виду здійснюється аналіз інформації, яка надається в інформаційному елементі Calling party number/ Nature of address indicator (NAI) повідомлення IAM.

Відповідно для визначення належності "Номера сторони, що викликається" до національного, міжнародного, абонентського або іншого виду здійснюється аналіз інформації, яка надається в інформаційному елементі Called party number/ Nature of address indicator (NAI) повідомлення IAM.

Індикатор виду адреси національного номеру має значення: 0000011 (NAI = 3). Індикатор виду адреси міжнародного номеру має значення: 0000100 (NAI = 4)

Якщо, в міжнародному інтерфейсі відсутня інформація про номер "А", відповідно до розділу 3.10 Q.763 СКС N 7, Версія 3.0, індикатор виду адреси повинен мати значення: 0000110 (NAI = 6), що означає, виклик міжнародний, адреса абонента, що викликає, відсутня.

Також здійснюється аналіз даних в інформаційному елементі Forward call indicators/ National/international call indicator повідомлення IAM, який надає інформацію щодо можливості трактування виклику як національного або міжнародного:

Forward call indicators/National/international call indicator/ call to be treated as a international call, тобто виклик трактується як міжнародний або

Forward call indicators/National/international call indicator/ call to be treated as a national call, тобто виклик трактується як національний.

Перевірка форматів номерів "А"

Перевірка форматів номерів "А" здійснюється на відповідність вимогам пунктів 4.1 та 4.2 Національного плану нумерації України, затвердженого наказом Міністерства транспорту та зв'язку України від 23.11.2006 N 1105 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 07.12.2006 за N 1284/13158.

9.1.2. Обробка та аналіз результатів випробувань на ланці даних абонентської цифрової системи сигналізації N 1 (АЦСС-1)

Здійснюється обробка та аналіз даних, що були зафіксовані вимірювальними засобами на ланках даних АЦСС-1 на відповідність нормативно-правовим актам та нормативним документам.

Аналіз даних здійснюється у порядку:

- аналіз повідомлень, що передавалися в процесі організації з'єднання та його роз'єднання;

- аналіз декодованих інформаційних елементів у повідомленнях:

SETUP, а саме:

Bearer Capability:

Coding standard;

Information transfer capability;

Transfer mode;

Information transfer rate;

Layer ID;

User information layer 1 protocol.

Channel identification:

Interface identifier present;

Interface type;

Preferred/Exclusive;

D-channel indicator;

Information channel selection (other interface);

Coding standard;

Number/map;

Channel type/map element type;

Chanel number.

Progress indicator:

Coding standard;

Location;

Progress description.

Calling party number:

Type of number;

Numbering plan identification;

Presentation indicator;

Screening indicator;

Number digits(IA5).

Called party number:

Type of number;

Numbering plan identification;

Number digits (IA5).

CALL PROCEEDING, а саме:

Channel identification:

Interface identifier present;

Interface type;

Preferred/Exclusive;

D-channel indicator;

Information channel selection (other interface);

Coding standard;

Number/map;

Channel type/map element type;

Extension;

Chanel number.

ALERTING, а саме:

Progress indicator.

CONNECT

Date/Time;

Connected number.

CONNECT ACKNOWLEDGE

DISCONNECT

Cause indicators;

Progress indicator.

RELEASE

Cause indicators.

RELEASE COMPLETE тощо.

Примітка: відповідно до розділу 4.5.10 Q.931 нормативного документа "Абонентська цифрова система сигналізації N 1 (АЦСС-1). Рівні 1-3. Національна версія України. Правила використання у телефонній мережі загального користування. Версія 2.0", затвердженого та введеного в дію наказом Держкомзв'язку України від 31.07.2000 N 111, та розділу 4.5.10 Q.931 нормативного документа "Абонентська цифрова система сигналізації N 1. Національна версія України. Правила використання у телефонній мережі загального користування. Версія 3.0", затвердженого та введеного в дію наказом Держкомзв'язку України від 19.06.2009 N 724, якщо в базі даних станції, до якої підключена АТС з використанням доступу на первинній швидкості, немає інформації про номери абонентів цієї АТС, то в інформаційному елементі Calling party number у повідомленні SETUP (в напрямку від абонента) повинен передаватися повний національний номер абонента, що викликає. Інакше може передаватися скорочений номер абонента що викликає, який використовується для ідентифікації абонентів в підключеній АТС.

9.1.3. Обробка та аналіз даних випробувань, що були зафіксовані вимірювальними засобами на інтерфейсах других типів сигналізації, які використовуються на ТМЗК України, в тому числі при взаємодії систем сигналізації CAS та ISUP СКС-7

Здійснюється обробка та аналіз даних випробувань, що були зафіксовані вимірювальними засобами стосовно параметрів, технічних характеристик функціонування телекомунікаційних мереж, вимоги до яких визначені нормативно-правовими актами та нормативними документами.

Перевірка форматів номерів "А" при взаємодії систем сигналізації CAS та ISUP СКС-7

Згідно з пунктом 6.2.1 тому другого СКС N 7, Версія 3.0 "Підсистема користувача ISDN: Специфікація взаємодії ISUP з іншими національними системами сигналізації в Україні. Версія 3.0", відповідно до національних вимог категорія і номер сторони, що викликає, повинні бути по можливості, включені в повідомлення ІАМ на всіх ділянках телефонної мережі не тільки при виконанні послуг "Подання ідентифікації лінії, що викликає" (CLIR), "Визначення зловмисного виклику" (MCI), але і при встановленні основного телефонного з'єднання.

У тих випадках, коли на станцію надходить повідомлення ІАМ без категорії і номера сторони, що викликає, ця станція повинна включати процедуру запиту номера сторони, що викликає, за допомогою повідомлення INR і одержати потрібну інформацію за допомогою повідомлення INF. Ця процедура можлива тільки до посилання сигналу АСМ.

У свою чергу, транзитна станція, на якій відбувається взаємодія систем сигналізації CAS та ISUP, отримавши запит категорії і номера сторони, що викликає, і не маючи відповідної інформації, запитує номер і категорію сторони, що викликає, за допомогою лінійних сигналів ЗАПИТ АВН і КІНЕЦЬ ЗАПИТУ АВН сигналізації 2ВСК, одночастотної по ЗЗЛ і ЗЛ або за допомогою А-5 у системі сигналізації R2D по ЗЗЛ, ЗЛ, ЗЛМ.

Оскільки в сигналізації 2ВСК, одночастотної, не існує процедури запиту номера абонента, що викликає, по каналах і ЗЛМ, рекомендується на змішаній мережі CAS - ISUP використовувати там, де це можливо, передачу номера абонента А на каналах за допомогою багаточастотного пакета, аналогічного пакету ЗЗЛ.

По ЗЛМ номер абонента, що викликає, у системі сигналізації 2ВСК, одночастотної, не передається ніколи.

Відсутність номера абонента, що викликає, на каналах, ЗЛМ і ЗЛ не впливає на встановлення з'єднання.

Номер сторони, що викликає, при формуванні і передаванні його в мережі сигналізації ISUP повинен бути виду Nнац = ВС + NA, де ВС - дві останні цифри коду зони (АВС) або код мережі, NA - номер абонента, що викликає. Індикатор виду адреси в інформаційному елементі "Calling party number" кодується як 0000011.

Номер абонента, що викликає, формований для передачі в сигналізації R2D, також повинний мати формат Nнац.

Номер абонента, що викликає, формований для передачі в системі сигналізації 2ВСК, одночастотна, має формат NA і при переході на систему сигналізації ISUP на станції взаємодії повинна доповнюватися до Nнац.

Якщо номер абонента, що викликає, не передається в системі сигналізації 2ВСК, одночастотної, то на станції взаємодії при переході на сигналізацію ISUP індикатор виду адреси кодується як 0000010 (адреса невідома).

9.1.4. Обробка та аналіз даних випробувань, що були зафіксовані станційними засобами

Випробування параметрів телекомунікаційних мереж станційними засобами здійснюється способами, що визначені у пункті 8.3 Методик випробувань.

Здійснюється обробка та аналіз даних вихідного та вхідного напрямків зв'язку:

1. Вихідний напрямок зв'язку:

- визначається формат номеру "А";

- визначається загальна кількість викликів з номеру "А" на номери "Б";

- визначається кількість викликів з номеру "А" на різні номери "Б";

- визначається відсоткове співвідношення кількості викликів з номеру "А" на різні номери "Б" до кількості викликів з номеру "А" на номери "Б";

- визначається кількість викликів з номеру "А" з розмовами на номери "Б";

- визначається кількість викликів з номеру "А" на різні номери "Б" з розмовами;

- визначається кількість одночасних викликів з номеру "А";

- визначається кількість викликів з номеру "А" на службові номери;

- визначається сумарна кількість хвилин вихідного зв'язку;

- визначається середня тривалість розмов;

- визначається середній час "Відповіді абонента".

2. Вхідний напрямок зв'язку:

- визначається формат номеру "Б";

- визначається загальна кількість викликів на номер "Б" з номерів "А";

- визначається кількість викликів на номер "Б" з різних номерів "А";

- визначається відсоткове співвідношення кількості викликів на номер "Б" з різних номерів "А" до кількості викликів на номер "Б" з номерів "А";

-визначається кількість викликів на номер "Б" з номерів "А" з розмовами;

-визначається кількість викликів на номер "Б" з різних номерів "А" з розмовами;

-визначається відсоткове співвідношення кількості викликів на номер "Б" з різних номерів "А" з розмовами до кількості викликів на номер "Б" з номерів "А" з розмовами;

- визначається кількість одночасних викликів на номер "Б";

- визначається кількість викликів на номер "Б" зі службових номерів;

- визначається сумарна кількість хвилин вхідного зв'язку;

- визначається середня тривалість розмов;

- визначається середній час "Відповіді абонента";

- визначається відсоткове співвідношення вихідного та вхідного навантаження по кількості викликів;

- визначається відсоткове співвідношення вихідного та вхідного навантаження по кількості хвилин.

Аналіз та статистична обробка трафіку голосової телефонії здійснюється для виявлення номерів абонентів "А" або "Б", з якого або на який може надходити телефонний трафік з порушенням вимог законодавства.

На підставі аналізу статистичних даних трафіку голосової телефонії можуть організовуватися контрольні (тестові) виклики на номери "Б" ("А") з метою визначення у абонента "Б" ("А") характеру телефонного виклику, а саме: міжнародного, міжміського, міського тощо.

9.1.5. Обробка та аналіз даних випробувань, що були зафіксовані вимірювальними засобами на мережі передавання даних

По завершенні випробувань параметрів мережі передавання даних здійснюється декодування та обробка даних, отриманих під час випробувань відповідно до стеків протоколів обраних типів сигналізацій. Проводиться аналіз даних, що були зафіксовані вимірювальними засобами, на відповідність нормативно-правовим актам та нормативним документам.

9.1.6. Особливості обробки та аналізу даних випробувань у точках взаємоз'єднання

При здійсненні обробки та аналізу даних випробувань, що були зафіксовані вимірювальними засобами у точках взаємоз'єднання звернути увагу на відповідність дозвільним документам номерного ресурсу, який використовується оператором, а також на те, що відповідно до вимог п. 3.3.2 Правил взаємоз'єднання телекомунікаційних мереж загального користування, затверджених рішенням Національної комісії з питань регулювання зв'язку України від 08.12.2005 N 155 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 27 січня 2006 р. за N 71/11945 (далі - Правила взаємоз'єднання), сторони взаємоз'єднання зобов'язані здійснювати пропуск та маршрутизацію трафіку між власними мережами, види якого передбачені умовами договору про взаємоз'єднання.

Згідно з п. 3.4.6 Правил взаємоз'єднання пропуск та маршрутизація трафіку через точку взаємоз'єднання мають відповідати вимогам нормативно-правових актів у сфері телекомунікацій.

Відповідно до вимог п. 3.4 Правил взаємоз'єднання сторони взаємоз'єднання повинні забезпечити виконання таких технічних вимог:

системи сигналізації та синхронізації мереж, що взаємоз'єднуються, повинні бути сумісними з відповідними системами ТМЗК незалежно від технології побудови;

нумерація на мережах сторін повинна відповідати плану нумерації ТМЗК;

технічні засоби сторін повинні мати документ про підтвердження відповідності вимогам нормативних документів у сфері телекомунікацій.

Відповідно до п. 3.4.5 Правил взаємоз'єднання має дозволяти сторонам ведення обліку послуг, що надаються через точки взаємоз'єднання, та проведення обміну достовірними, повними та актуальними даними обліку відповідно до вимог договорів про взаємоз'єднання, нормативно-правових актів та нормативно-технічних документів у сфері телекомунікацій.

Відповідно до п. 3.4 Порядку взаєморозрахунків між операторами телекомунікацій за послуги доступу до телекомунікаційних мереж загального користування, затвердженого рішенням Національної комісії з питань регулювання зв'язку України від 09.07.2009 N 1586 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 21 вересня 2009 р. за N 880/16896 (далі - Порядок взаєморозрахунків), види трафіку, пропуск якого здійснюється в точках взаємоз'єднання телекомунікаційних мереж операторів телекомунікацій, визначаються договором про взаємоз'єднання.

Згідно з п. 3.5 Порядку взаєморозрахунків пропуск будь-яких видів трафіку, що не обумовлені операторами телекомунікацій у договорі про взаємоз'єднання, не дозволяється.

Згідно з п. 3.2 Технічних вимог до маршрутизації трафіку в телефонній мережі загального користування України, затверджених наказом Міністерства транспорту та зв'язку України від 20.08.2010 N 607 (далі - Технічні вимоги до маршрутизації трафіку), маршрутизація трафіку має здійснюватися відповідно до виклику, сформованого кінцевим обладнанням, з якого ініційовано виклик.

Згідно з п. 3.3 Технічних вимог до маршрутизації трафіку єдиною вихідною інформацією для організації маршрутизації фізичних чи віртуальних з'єднань у ТфМЗК є:

а) інформація, яку формує та передає з кінцевого обладнання в мережу абонент (споживач) при здійсненні виклику, - "Номер сторони, яку викликають" ("Called party number") - (абонента Б);

б) інформація, яку формує та передає в мережу вузол комутації, до якого підключено кінцеве обладнання ініціатора з'єднання, - "Номер сторони, яка викликає" ("Calling party number") - (абонента А) та категорія його кінцевого обладнання.

Згідно з п. 3.5 Технічних вимог до маршрутизації трафіку у разі замовлення послуг, надання яких пов'язано з використанням мереж декількох операторів (транзитні, кінцеві мережі), повинні забезпечуватись необхідні взаємоз'єднання та взаємодія кількох мереж у складі ТфМЗК або взаємоз'єднання та взаємодія з іншими за призначенням телекомунікаційними мережами.

Згідно з п. 3.7 Технічних вимог до маршрутизації трафіку цифровий вихідний вузол комутації, до якого підключено термінал абонента А, формує сигнальну одиницю з початковим адресним повідомленням ІАМ СКС-7, яке обов'язково має містити таку достовірну інформацію:

а) категорію, вид адреси та номер абонента А;

б вид адреси та номер абонента Б;

в) код вихідного пункту сигналізації СКС-7 (ОРС);

г) код пункту призначення сигнальної одиниці СКС-7 (DPC).

Примітка. Якщо вихідним вузлом комутації є аналогова АТС з обмеженою продуктивністю вузла автоматичного визначення номера А, то для місцевих викликів вона може не формувати номер та категорію кінцевого обладнання абонента А. Але всі виклики, які використовують префікс "0", мають обов'язково супроводжуватись номером та категорією кінцевого обладнання абонента А.

У разі відсутності інформації про номер та категорію кінцевого обладнання абонента А цифровий транзитний вузол, що обробляє префіксну інформацію, повинен запитати таку інформацію командою "Запит номера і категорії А" в обладнання автоматичного визначення номерів (АВН) вихідної АТС. Безпрефіксний вихід викликів у міжзонову, міжнародну, альтернативні телефонні, нетелефонні мережі, до обладнання надання платних послуг не дозволено та має блокуватися вузлом, що зафіксував безпрефіксний вихід.

Відповідно до п. 3.8 Технічних вимог до маршрутизації трафіку транзитні пункти сигналізації СКС-7 національної частини ТфМЗК відповідно до Рекомендації ITU-T Q.764 не повинні спотворювати, змінювати або блокувати зміст повідомлення ІАМ (підпункти "а", "б", "в", "г" пункту 3.7 цих Технічних вимог).

Відповідно до п. 4.5 Технічних вимог до взаємоз'єднання та взаємодії телефонних мереж загального користування з різними технологіями обробки, комутації, перенесення сигналів, що затверджені наказом Міністерства транспорту та зв'язку України від 04.08.2010 N 558 (далі - Технічні вимоги до взаємоз'єднання), для взаємодії мереж на базі технологій комутації каналів із пакетними мережами в останніх встановлюються шлюзи.

Відповідно до п. 4.5 Технічних вимог до взаємоз'єднання мережі, що створюються із застосуванням пакетної технології, зі стисненням інформаційних сигналів, повинні забезпечувати виконання таких вимог у точках взаємоз'єднання з мережами інших операторів:

встановити шлюз переходу до стандартної ІКМ технології при взаємоз'єднанні з мережами, що побудовані з використанням технології комутації каналів;

встановити шлюз погодження пакетних технологій та ущільнення/стиснення при взаємоз'єднанні з мережами, в яких використовуються пакетні технології та ущільнення/стиснення, відмінні від технологій, що застосовані в його мережі.

9.1.6. Особливості обробки та аналізу даних випробувань, що зафіксовані вимірювальними засобами на телекомунікаційних мережах при наданні послуг фіксованого міжнародного телефонного зв'язку

При здійсненні обробки та аналізу даних випробувань, що були зафіксовані вимірювальними засобами на телекомунікаційних мережах при наданні послуг фіксованого міжнародного телефонного зв'язку звернути увагу на те, що відповідно до вимог п. 7.5 Ліцензійних умов здійснення діяльності у сфері телекомунікацій з надання послуг фіксованого телефонного зв'язку з правом технічного обслуговування та експлуатації телекомунікаційних мереж і надання в користування каналів електрозв'язку: місцевого, міжміського, міжнародного, затверджених рішенням НКРЗ від 10.12.2009 N 1789 та зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 13 січня 2010 за N 19/17314, обов'язковою умовою діяльності з надання послуг міжнародного фіксованого телефонного зв'язку є наявність у ліцензіата міжнародного центру комутації (далі - МЦК) та наявність каналів зв'язку (власних або орендованих) до МЦК не менше ніж трьох закордонних операторів.

Згідно з п. 3.15 Технічних вимог до маршрутизації трафіку обмін міжнародним телефонним трафіком може здійснюватися лише через міжнародні центри комутації (далі - МЦК), що мають міжнародні коди пунктів сигналізації СКС-7 для міжнародного інтерфейсу і національні коди пунктів сигналізації для національного інтерфейсу.

Якщо в міжнародному інтерфейсі з МЦК іншої країни використовується технологія пакетної передачі інформації (транзитна пакетна міжнародна мережа або окремий транзитний тракт), то при цьому мають виконуватися вимоги та протоколи пункту 3.11 цих Технічних вимог до маршрутизації трафіку шляхом дообладнання МЦК функціями медіашлюзу або встановленням окремого медіашлюза.

Згідно з п. 3.9 Технічних вимог до маршрутизації трафіку у точці міжнародного інтерфейсу повідомлення IAM, що отримані від мережі міжнародного зв'язку, можуть містити чи не містити параметри (категорії та номера) абонента А.

У МЦК національної частини ТфМЗК у повідомленні ІАМ, отриманому від іншої держави, встановлюється ідентифікатор виду адреси NAI = 4 - "міжнародний номер".

У разі відсутності номера абонента А в повідомленні ІАМ, отриманому від іншої держави, встановлюється ідентифікатор виду адреси NAI = 6 - "міжнародний номер, значення відсутнє".

9.2. Обробка та аналіз результатів випробувань, які здійснювалися з використанням тестового телефонного трафіку: міжнародного, міжміського, міжзонового, внутрішньозонового та місцевого

По завершенні випробувань параметрів телекомунікаційної мережі з використанням тестового телефонного трафіку здійснюється обробка та аналіз статистичних даних випробувань, що були зафіксовані вимірювальними засобами, в тому числі, щодо маршрутів проходження (відправлення, отримання) тестового телефонного трафіку та пропуску трафіку через точки взаємоз'єднання на відповідність параметрів, технічних характеристик функціонування телекомунікаційних мереж, вимоги до яких визначені нормативно-правовими актами та нормативними документами.

Аналіз здійснюється з урахуванням рекомендацій, які надані у розділі 9.1 Методики випробувань.

10. Оформлення результатів випробувань

За результатами випробувань параметрів телекомунікаційних мереж складається Акт вимірювань параметрів телекомунікаційних мереж (далі - Акт вимірювань) за формою у відповідності до Положення про вимірювання.

При здійсненні тестових телефонних викликів в Актах вимірювань повинна відображатися така інформація:

- телефонні номери "А" і "Б", з яких та на які здійснюються тестові телефонні виклики;

- дані з вимірювальних засобів за результатами випробувань параметрів телекомунікаційних мереж.

При організації тестового телефонного трафіку з використанням карток передплачених послуг за технологією VoIP в Акті вимірювання параметрів телекомунікаційних мереж повинна надаватися така інформація:

- тип карток;

- найменування (назва, бренд) торгових марок карток;

- серійні номери карток;

- номери телефонів доступу до сервісів VoIP.

При організації тестового телефонного трафіку з використанням програмного продукту VoIP в Актах вимірювань повинна відображатися інформація:

назва програмного продукту;

веб-сайт, на якому надається інформація щодо програмного продукту;

інші дані стосовно програмного продукту.

Випробування параметрів телекомунікаційних мереж можуть супроводжуються:

- станційними роздруківками комутаторних пристроїв та роздруківками автоматизованих систем розрахунків за телекомунікаційні послуги (білінг);

- іншими об'єктивними даними про шляхи відправлення (отримання) тестового трафіку.

Для підтвердження здійснення міжнародних вихідних (вхідних) тестових телефонних викликів, як додатковий матеріал, можуть використовуватися завірені оператором роздруківки комутаторних пристроїв та інші завірені документи іноземних операторів (провайдерів) телекомунікацій щодо проходження тестових телефонних викликів на телекомунікаційну мережу (з телекомунікаційної мережі) іноземного оператора (провайдера). Вищезазначені документи надаються комісії ДІЗ за відповідними запитами.

11. Конфіденційність інформації

Вимоги щодо конфіденційність інформації при проведенні випробувань параметрів телекомунікаційних мереж при здійсненні заходів державного нагляду за ринком телекомунікацій визначені у розділі 6 Положення про вимірювання.

Випробування параметрів телекомунікаційних мереж повинно здійснюватися без контролю, запису та аналізу голосової інформації споживачів телекомунікаційних послуг.

Для забезпечення захисту інформації про споживачів та про телекомунікаційні послуги, що отримали споживачі, до Акта вимірювання включається тільки та інформація, яка стосується тестового трафіку і порушень вимог законодавства та нормативних документів у сфері телекомунікацій, що зафіксовано під час перевірки суб'єкта, зазначеного в посвідченні на перевірку.

Зафіксована вимірювальними засобами інформація щодо телефонних розмов споживачів телекомунікаційних послуг, під час проведення випробувань комісією ДІЗ, крім інформації, в якій містяться ознаки порушень вимог законодавства та нормативних документів у сфері телекомунікацій, в тому числі й щодо порядку маршрутизації телефонного трафіку, підлягає обов'язковому видаленню після складання та підписання Акта вимірювань.

12. Бібліографія

1. Національний план нумерації України, затверджений наказом Міністерства транспорту та зв'язку України від 23.11.2006 N 1105 та зареєстрований в Міністерстві юстиції України 07.12.2006 за N 1284/13158.

2. Керівний нормативний документ Державного комітету зв'язку та інформатизації України КНД 45-076-98 "Система автоматизованого телефонного зв'язку для мереж загального користування (САТфЗ). Основні положення", затверджений та введений в дію наказом Держкомзв'язку України від 16.05.2001 р. N 78.

3. Нормативний документ "Спільноканальна сигналізація N 7. Національна версія України. Правила використання у телефонній мережі загального користування. Версія 3.0", затверджений та введений в дію наказом Міністерства транспорту та зв'язку України від 13.12.2007 N 1164.

4. Нормативний документ "Абонентська цифрова система сигналізації N 1 (АЦСС-1). Рівні 1-3. Національна версія України. Правила використання у телефонній мережі загального користування. Версія 2.0", затверджений та введений в дію наказом Держкомзв'язку України від 31.07.2000 N 111.

5. Нормативний документ "Абонентська цифрова система сигналізації N 1. Національна версія України. Правила використання у телефонній мережі загального користування. Версія 3.0", затверджений та введений в дію наказом Міністерства транспорту та зв'язку України від 19.06.2009 N 724.

6. Технічні вимоги до маршрутизації трафіку в телефонній мережі загального користування України, затверджені наказом Міністерства транспорту та зв'язку України від 20.08.2010 N 607.

7. Ліцензійні умови провадження діяльності у сфері телекомунікацій з надання послуг фіксованого міжнародного, міжміського, місцевого телефонного зв'язку з правом технічного обслуговування та експлуатації телекомунікаційних мереж і надання в користування каналів електрозв'язку, затверджені наказом ДКЗІ від 17.06.2004 р. N 132 та зареєстровані в  Міністерстві юстиції України 05.08.2004 р. за N 977/9576.

8. Порядок маршрутизації вхідного міжнародного телефонного трафіку, затверджений наказом ДКЗІ від 22.02.2000 р. N 33 та зареєстрований в Міністерстві юстиції 07.03.2000 р. за N 140/4361.

9. Положення про діяльність операторів міжнародного і міжміського зв'язку ТМЗК України та їх взаємодії між собою, затверджене наказом Держкомзв'язку України від 14.02.2001 N 19, зареєстроване Міністерством юстиції України 27.04.2001 під N 372/5563.

10. Ліцензійні умови здійснення діяльності у сфері телекомунікацій з надання послуг фіксованого телефонного зв'язку з правом технічного обслуговування та експлуатації телекомунікаційних мереж і надання в користування каналів електрозв'язку: місцевого, міжміського, міжнародного, затверджені рішенням НКРЗ від 10.12.2009 N 1789 та зареєстровані в Міністерстві юстиції України 13 січня 2010 р. за N 19/17314.

11. Правила взаємоз'єднання телекомунікаційних мереж загального користування, затверджені рішенням НКРЗ від 08.12.2005 N 155 та зареєстровані в Мін'юсті 27 січня 2006 р. за N 71/11945.

12. Порядок взаєморозрахунків між операторами телекомунікацій за послуги доступу до телекомунікаційних мереж загального користування, затверджений рішенням НКРЗ від 09.07.2009 N 1586 та зареєстрований в Мін'юсті 21 вересня 2009 р. за N 880/16896.

13. Положення про державне регулювання номерного ресурсу телекомунікаційної мережі загального користування України, затверджене рішенням НКРЗ від 01.06.2007 N 769 та зареєстроване в Мін'юсті 20 червня 2007 р. за N 679/13946.

14. Технічні вимоги до взаємоз'єднання та взаємодії телефонних мереж загального користування з різними технологіями обробки, комутації, перенесення сигналів, затверджені наказом Міністерства транспорту та зв'язку України від 04.08.2010 N 558.

15. Ліцензійні умови здійснення діяльності у сфері телекомунікацій з надання послуг фіксованого телефонного зв'язку з використанням безпроводового доступу до телекомунікаційної мережі з правом технічного обслуговування і надання в користування каналів електрозв'язку: місцевого, міжміського, міжнародного, затверджені рішенням НКРЗ від 29.07.2010 N 348 та зареєстровані в Міністерстві юстиції України 16 серпня 2010 р. за N 688/17983.

16. ГОСТ 8.010-99. Межгосударственный стандарт. Государственная система обеспечения единства измерений. Методики выполнения измерений. Основные положения. Введений в дію як державний стандарт України наказом Держстандарту України від 21.01.2002 N 36 з 01.05.2002.

 

Начальник
Державної інспекції зв'язку
 

 
В. П. Биба
 


 
 
 
Copyright © 2003-2019 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали