ЦЕНТРАЛЬНИЙ КОМІТЕТ КП УКРАЇНИ
І РАДА МІНІСТРІВ УКРАЇНСЬКОЇ РСР

ПОСТАНОВА

від 31 травня 1960 р. N 901

Київ

Про юридичне обслуговування колгоспів Української РСР

В наслідок проведених партією і урядом заходів по крутому піднесенню сільського господарства колгоспи республіки організаційно і економічно зміцніли, стали крупними багатогалузевими соціалістичними господарствами, з щорічними мільйонними грошовими оборотами, значно розширились їх господарські і фінансові зв'язки з державними, кооперативними, громадськими організаціями і окремими особами, що вимагає подання колгоспам постійної кваліфікованої юридичної допомоги.

Перевіркою на місцях встановлено, що робота по поданню юридичної допомоги колгоспам ведеться незадовільно. Окремі керівні працівники колгоспів недооцінюють значення правильного юридичного оформлення господарських взаємовідносин колгоспів з організаціями і окремими особами, порушують законний порядок-укладення правочинів, допускають непоодинокі факти порушень радянських законів. Все це використовують шахраї і спекулянти, які розкрадають колгоспне добро, штовхають окремих керівників колгоспів на укладення протизаконних договорів та інших правочинів. З перевірених в 8199 колгоспах договорів виявлено 5945 договорів незаконних.

Неналежне правове оформлення господарських зв'язків і безтурботність окремих правлінь колгоспів с однією з причин великої дебіторської заборгованості колгоспам, яка на 1 січня 1960 року становить по республіці 1250 мільйонів карбованців. До того ж нерідко колгоспи пропускають строки позовної давності і втрачають право на відшкодування збитків.

Встановлені непоодинокі випадки безпідставного списання нестач матеріальних цінностей, прийняття до обліку підзвітних документів про незаконне витрачання колгоспних коштів та інші факти порушень фінансової дисципліни в колгоспах. Правління і загальні збори колгоспів в окремих випадках приймають рішення, які суперечать закону.

В багатьох колгоспах незадовільно працюють ревізійні комісії, а райсільгоспінспекції не подають їм необхідної допомоги і самі вкрай недостатньо здійснюють контроль за господарсько-фінансовою діяльністю колгоспів.

Наявність вказаних недоліків і порушень закону в діяльності колгоспів пояснюється тим, що чимало місцевих радянських і сільськогосподарських органів не здійснюють належного контролю за господарсько-фінансовою діяльністю колгоспів, не приділяють уваги організації постійної кваліфікованої юридичної допомоги колгоспам, не завжди притягають до суворої відповідальності керівних працівників колгоспів та інших осіб, які грубо порушують Статут сільськогосподарської артілі, розкрадають або сприяють розкраданню колгоспного добра.

Партійні органи в ряді місць не приділяють належної уваги зміцненню законності в діяльності колгоспів, слабо використовують засоби громадського впливу в боротьбі з порушеннями радянських законів на селі, не завжди гостро реагують на факти порушень колгоспної демократії, розбазарювання громадського добра і інші порушення законів.

З метою усунення вказаних в цій постанові недоліків і організації постійного юридичного обслуговування колгоспів ЦК КП України і Рада Міністрів Української РСР постановляють:

1. Зобов'язати партійні і радянські органи, Міністерство сільського господарства УРСР і Міністерство юстиції УРСР вжити рішучих заходів до зміцнення законності в діяльності колгоспів і забезпечення постійного кваліфікованого юридичного обслуговування колгоспів, маючи на увазі, що це є одна з умов їх дальшого організаційно-господарського зміцнення.

2. Покласти обов'язки по юридичному обслуговуванню колгоспів на Міністерство юстиції УРСР та обласні колегії адвокатів, встановивши, що воно здійснюється на договірних началах.

Міністерствам УРСР - юстиції і сільського господарства в місячний строк розробити і затвердити Примірний договір про юридичне обслуговування колгоспів юридичними консультаціями та встановити розміри і порядок оплати за юридичне обслуговування.

3. Зобов'язати Міністерство сільського господарства УРСР, Міністерство юстиції УРСР, обкоми і райкоми КП України, виконкоми обласних і районних Рад депутатів трудящих забезпечити укладення договорів між колгоспами і юридичними консультаціями про юридичне обслуговування колгоспів до ї жовтня 1960 року.

4. Обкомам, райкомам КП України, Міністерству сільського господарства УРСР і його органам на місцях, виконкомам обласних і районних Рад депутатів трудящих посилити контроль за господарсько-фінансовою діяльністю колгоспів, поліпшити роботу ревізійних комісій в колгоспах, періодично проводити семінари голів і членів ревізійних комісій з питань методики проведення ревізій та ознайомлювати їж з діючим законодавством. До участі в семінарах залучати працівників фінансових органів, Держбанку, органів юстиції.

5. Партійним організаціям колгоспів активніше мобілізовувати колгоспників на боротьбу з марнотратством, розкраданням колгоспної власності, спекуляцією і тунеядством, широко використовувати засоби громадського впливу в боротьбі проти цих ганебних явищ.

6. Працівникам органів юстиції і прокуратури посалити правову пропаганду на селі, частіше практикувати проведення лекцій, доповідей на правові теми та вечорів запитань і відповідей.

Міністерству юстиції УРСР і Міністерству сільського господарства УРСР підготувати, а Держсільгоспвидаву УРСР в 1960 році видати практичний посібник "Правові питання в діяльності сільськогосподарської артілі" та методичний посібник по юридичному обслуговуванню колгоспів.

Редакціям газети "Колгоспне село", журналів "Радянське право", "Колгоспник України", "Тваринництво", "Механізація і електрифікація сільського господарства", "Колгоспне будівництво" систематично друкувати статті та консультації з правових питань в діяльності колгоспів.

7. Міністерствам УРСР - сільського господарства юстиції, фінансів, обкомам КП України, виконкомам обласних Рад депутатів трудящих доповісти ЦК КП України і Раді Міністрів УРСР про хід виконання цієї постанови до 1 листопада 1960 року.

 

Секретар Центрального
Комітету КП України

М. ПІДГОРНИЙ

Голова Ради Міністрів
Української РСР

Н. КАЛЬЧЕНКО

 
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали