Додаткова копія: Про забезпечення адміністративного позову

ОКРУЖНИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД МІСТА КИЄВА

УХВАЛА

27.08.2018 р.

N 826/13433/18

Про забезпечення адміністративного позову

Суддя Окружного адміністративного суду міста Києва - Огурцов О. П., при секретарі судового засідання - Кириллові М. С., розглянувши клопотання позивача про забезпечення адміністративного позову в адміністративній справі за позовом Товариства з обмеженою відповідальністю "Старонаводницький парк" до Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України про визнання протиправним та скасування наказу (Наказ N 100), встановив:

Товариство з обмеженою відповідальністю "Старонаводницький парк" звернулось до Окружного адміністративного суду міста Києва з адміністративним позовом до Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України, в якому просить визнати протиправним та нечинним наказ від 23.04.2018 N 100 (Наказ N 100).

Ухвалою Окружного адміністративного суду міста Києва від 23.08.2018 позовну заяву прийнято до розгляду, відкрито провадження у справі та ухвалено розглядати справу за правилами спрощеного позовного провадження без виклику учасників справи.

27.08.2018 позивачем через канцелярію суду подано заяву про забезпечення позову шляхом зупинення дії наказу Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 23.04.2018 N 100 "Про затвердження ДБН 5.2.2-12:2018 "Планування і забудова територій" (Наказ N 100) до набрання рішенням у справі законної сили. Як на обґрунтування наявності підстав для вжиття заходів забезпечення адміністративного позову позивач посилається на те йому буде завдано значних матеріальних збитків, оскільки у нього на стадії розробки проектної документації перебувають об'єкти, здійснення діяльності на яких буде зупинено, з огляду на необхідність відповідно до положень частини першої статті 1 Закону України "Про архітектурну діяльність" внесення відповідних змін до проектної документації, яке є неможливим через невідповідність оскаржуваних ДБН положенням чинного законодавства. Також позивач посилався на те, що оскільки наказом від 23.04.2018 N 100 не врегульовано порядок подальшого здійснення будівництва на об'єктах проектна документація щодо яких була розроблена до його прийняття, то також виникне необхідність коригування проектної документації щодо об'єктів будівництво яких вже здійснюється.

Крім того, позивач посилався на очевидну протиправність наказу від 23.04.2018 N 100 "Про затвердження ДБН 5.2.2-12:2018 "Планування і забудова територій" (Наказ N 100).

Відповідно до статті 150 Кодексу адміністративного судочинства України ( N 2747-IV), суд за заявою учасника справи або з власної ініціативи має право вжити визначені цією статтею заходи забезпечення позову. Забезпечення позову допускається як до пред'явлення позову, так і на будь-якій стадії розгляду справи, якщо: невжиття таких заходів може істотно ускладнити чи унеможливити виконання рішення суду або ефективний захист або поновлення порушених чи оспорюваних прав або інтересів позивача, за захистом яких він звернувся або має намір звернутися до суду; або очевидними є ознаки протиправності рішення, дії чи бездіяльності суб'єкта владних повноважень, та порушення прав, свобод або інтересів особи, яка звернулася до суду, таким рішенням, дією або бездіяльністю. Ухвалу про забезпечення позову постановляє суд першої інстанції, а якщо розпочато апеляційне провадження, то таку ухвалу може постановити суд апеляційної інстанції.

Згідно з пунктом 1 частини першої ( N 2747-IV) та частиною другою статті 151 Кодексу адміністративного судочинства України ( N 2747-IV) позов може бути забезпечено зупиненням дії індивідуального акта або нормативно-правового акта. Суд може застосувати кілька заходів забезпечення позову. Заходи забезпечення позову мають бути співмірними із заявленими позивачем вимогами. Суд також повинен враховувати співвідношення прав (інтересу), про захист яких просить заявник, із наслідками вжиття заходів забезпечення позову для заінтересованих осіб.

Згідно з частинами першою ( N 2747-IV), четвертою ( N 2747-IV), п'ятою ( N 2747-IV) та шостою статті 154 Кодексу адміністративного судочинства України ( N 2747-IV) заява про забезпечення позову розглядається судом, у провадженні якого перебуває справа або до якого має бути поданий позов, не пізніше двох днів з дня її надходження, без повідомлення учасників справи. Залежно від обставин справи суд може забезпечити позов повністю або частково. Про забезпечення позову або про відмову у забезпеченні позову суд постановляє ухвалу. В ухвалі про забезпечення позову суд зазначає вид забезпечення позову та підстави його обрання. Суд може також зазначити порядок виконання ухвали про забезпечення позову.

Пунктом 1 наказу Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 23.04.2018 N 100 (Наказ N 100) затверджено ДБН Б.2.2-12:2018 "Планування і забудова територій".

Згідно з пунктом 2 вказаного наказу (Наказ N 100) ДБН Б.2.2-12:2018 "Планування і забудова територій" набирають чинності з першого числа місяця, що настає через 90 днів з дня їх опублікування в офіційному друкованому виданні Міністерства "Інформаційний бюлетень Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України".

Наказ від 23.04.2018 N 100 (Наказ N 100) було опубліковано в Інформаційному бюлетені Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України за травень 2018 року.

Таким чином ДБН Б.2.2-12:2018 "Планування і забудова територій" набирають чинності з 01.09.2018.

Відповідно до частини першої статті 1 Закону України "Про архітектурну діяльність" проект - документація для будівництва об'єктів архітектури, що складається з креслень, графічних і текстових матеріалів, інженерних і кошторисних розрахунків, які визначають містобудівні, об'ємно-планувальні, архітектурні, конструктивні, технічні та технологічні рішення, вартісні показники конкретного об'єкта архітектури, та відповідає вимогам державних стандартів, будівельних норм і правил.

Отже, проектна документація на будівництво має відповідати вимогам державних стандартів, будівельних норм і правил.

Таким чином, після набрання чинності ДБН Б.2.2-12:2018 "Планування і забудова територій" проектна документація для будівництва об'єктів архітектури має відповідати їх вимогам.

Враховуючи викладене, проаналізувавши обставини справи, суд погоджується з доводами позивача щодо наявності підстав для вжиття заходів забезпечення адміністративного позову, вважає клопотання позивача про вжиття заходів забезпечення адміністративного позову обґрунтованим.

Суд вважає, що, у даному випадку, невжиття заходів забезпечення адміністративного позову може мати наслідком заподіяння значної шкоди правам, свободам та інтересам позивача та ускладнить їх відновлення, що відповідає меті застосування правового інституту забезпечення позову.

З урахуванням наведеного суд дійшов висновку про необхідність вжиття заходів забезпечення адміністративного позову.

При вирішення питання щодо вжиття заходів забезпечення адміністративного позову, суд оцінив, чи не може застосуванням заходів забезпечення позову бути завдано ще більшої шкоди, ніж та, якій можна запобігти та дійшов висновку, що вжиття заходів забезпечення адміністративного позову шляхом, зазначеним у клопотанні позивача, буде мати наслідком збереження існуючого становища до розгляду справи по суті. Водночас, невжиття таких заходів, очевидно, може призвести до того, що захист прав, свобод та інтересів позивача, на захист яких подано адміністративний позов, стане неможливим, або для їх відновлення необхідно буде докласти значних зусиль та витрат.

З урахуванням наведеного, керуючись статтями 150 - 154 ( N 2747-IV), 256 Кодексу адміністративного судочинства України ( N 2747-IV), суд ухвалив:

1. Заяву Товариства з обмеженою відповідальністю "Старонаводницький парк" про забезпечення адміністративного позову - задовольнити.

2. Вжити заходи забезпечення адміністративного позову.

3. Зупинити дію наказу Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 23.04.2018 N 100 "Про затвердження ДБН 5.2.2-12:2018 "Планування і забудова територій" (Наказ N 100).

Ухвала може бути пред'явлена до виконання в порядку Закону України "Про виконавче провадження" (Закон N 1404-VIII) до 28.08.2021.

Стягувачем у виконавчому провадженні, відкритому на підставі даної ухвали є Товариство з обмеженою відповідальністю "Старонаводницький парк" (03150, м. Київ, вул. Анрі Барбюса, 28-б, код ЄДРПОУ 32104940), боржником - Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України (01601, м. Київ, вул. Велика Житомирська, 9, код ЄДРПОУ 37471928).

Відповідно до частин першої ( N 2747-IV) та третьої статті 156 Кодексу адміністративного судочинства України ( N 2747-IV), ухвала суду про забезпечення позову підлягає негайному виконанню з дня її постановлення незалежно від її оскарження і відкриття виконавчого провадження. Особи, винні в невиконанні ухвали про забезпечення позову, несуть відповідальність, встановлену законом.

Згідно з частиною восьмою статті 154 Кодексу адміністративного судочинства України ( N 2747-IV) ухвалу про забезпечення позову може бути оскаржено. Оскарження ухвали про забезпечення позову не зупиняє її виконання, а також не перешкоджає подальшому розгляду справи.

Відповідно до частини шостої статті 157 Кодексу адміністративного судочинства України ( N 2747-IV), у випадку залишення позову без розгляду, закриття провадження у справі або у випадку ухвалення рішення щодо відмови у задоволенні позову заходи забезпечення позову зберігають свою дію до набрання законної сили відповідним судовим рішенням.

 

Суддя

О. П. Огурцов
 
 
Copyright © 2003-2019 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали