Додаткова копія: Про забезпечення безкоштовним харчуванням та продуктовими наборами малозабезпечених одиноких громадян та інших верств населення міста Києва

Про забезпечення безкоштовним харчуванням та продуктовими наборами малозабезпечених одиноких громадян та інших верств населення міста Києва

Наказ Департаменту соціальної політики виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)
від 6 березня 2019 року N 38

Зареєстровано в Головному територіальному управлінні юстиції у м. Києві
15 березня 2019 р. за N 64/2241

Відповідно до Положення про державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств, інших органів виконавчої влади, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28 грудня 1992 року N 731, на виконання міської цільової програми "Турбота. Назустріч киянам" на 2019 - 2021 роки", затвердженої рішенням Київської міської ради від 18 грудня 2018 року N 459/6510 (Програма N 459/6510), відповідно до підпункту 36 пункту 6 (Розпорядження N 175), підпункту 10.12 пункту 10 Положення про Департамент соціальної політики виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) (Розпорядження N 175), затвердженого розпорядженням виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 12 лютого 2013 року N 175 (у редакції розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 10 серпня 2015 року N 778 (Розпорядження N 778)), з метою забезпечення подальшого соціального захисту окремих категорій соціально незахищених верств населення міста Києва наказую:

1. Затвердити Порядок забезпечення продуктовими наборами, що додається.

2. Затвердити Порядок організації харчування осіб, які проживають у спеціалізованих будинках для ветеранів війни та праці, громадян похилого віку та інвалідів на вул. Котельникова, 32/11, вул. Будищанській, 4 та вул. Їжакевича, 3, що додається.

3. Начальнику відділу правового забезпечення (Шутій В. М.) забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Головного територіального управління юстиції у місті Києві.

4. Визнати такими, що втратили чинність, накази Департаменту соціальної політики виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації):

від 17 травня 2016 року N 209 "Про затвердження Порядку організації харчування осіб, які проживають у спеціалізованих будинках для ветеранів війни та праці, громадян похилого віку та інвалідів по вул. Котельнікова, 32/11, вул. Будищанській, 4 та вул. Їжакевича, 3" (Порядок N 209), зареєстрований в Головному територіальному управління юстиції у місті Києві 03 червня 2016 року за N 62/1375;

від 09 серпня 2016 року N 413 "Про затвердження Порядку забезпечення продуктовими наборами" (Порядок N 413), зареєстрований в Головному територіальному управління юстиції у місті Києві 26 серпня 2016 року за N 116/1429.

5. Цей наказ набирає чинності з моменту його оприлюднення.

6. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника директора Департаменту - начальника управління соціального захисту інвалідів, чорнобильців, ветеранів Назаренко С. П.

 

Директор Департаменту

Ю. Крикунов

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Департаменту соціальної політики виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)
06 березня 2019 року N 38

Зареєстровано
в Головному територіальному управлінні юстиції у м. Києві
15 березня 2019 р. за N 64/2241

ПОРЯДОК
забезпечення продуктовими наборами

1. Цей Порядок визначає механізм забезпечення продуктовими наборами малозабезпечених громадян, які перебувають на обліку у спеціалізованому відділенні соціальної допомоги вдома інвалідам з психічними захворюваннями Київського міського територіального центру соціального обслуговування.

2. Організація забезпечення продуктовими наборами здійснюється Київським міським територіальним центром соціального обслуговування за рахунок коштів, передбачених міською цільовою програмою "Турбота. Назустріч киянам" на 2019 - 2021 роки", затвердженої рішенням Київської міської ради від 18 грудня 2018 року N 459/6510 (Програма N 459/6510), в межах видатків, передбачених на цю мету в бюджеті міста Києва на відповідний рік.

3. Закупівля продуктів харчування здійснюється Київським міським територіальним центром соціального обслуговування згідно з чинним законодавством.

4. Продуктові набори надаються особам, які перебувають на обліку у спеціалізованому відділенні соціальної допомоги вдома інвалідам з психічними захворюваннями Київського міського територіального центру соціального обслуговування, середньомісячний сукупний дохід яких за попередні шість місяців, що передують місяцю звернення, не перевищує трьох прожиткових мінімумів для осіб, які втратили працездатність.

5. Середньомісячний сукупний дохід обраховується бухгалтером Київського міського територіального центру соціального обслуговування на підставі довідки про доходи особи, яка перебуває на обліку у спеціалізованому відділенні соціальної допомоги вдома інвалідам з психічними захворюваннями Київського міського територіального центру соціального обслуговування, за останні шість місяців, що передують місяцю звернення.

6 . Пропорційно до затверджених видатків Київського міського територіального центру соціального обслуговування на забезпечення продуктовими наборами громадян, зазначених у пункті 4 цього Порядку на поточний рік директор Київського міського територіального центру соціального обслуговування приймає рішення щодо кількості місяців отримання продуктових наборів однією особою протягом року.

7. Для отримання продуктових наборів особи, зазначені в пункті 4 цього Порядку, або їх законні представники подають наступні документи:

особиста письмова заява або заява законного представника на ім'я директора Київського міського територіального центру соціального обслуговування з дозволом на обробку персональних даних;

довідка про доходи за шість місяців, що передують місяцю звернення.

Документи, на підставі яких надаються продуктові набори, поновлюються один раз на рік.

8. Рішення про відмову у наданні продуктових наборів приймається директором Київського міського територіального центру соціального обслуговування у разі:

відсутності фінансування в бюджеті міста Києва на відповідний рік;

якщо особа не належить до категорій, зазначених в пункті 4 цього Порядку;

якщо особою не надані документи, зазначені в пункті 7 цього Порядку.

9. На підставі поданих заяв з необхідними документами завідувачем спеціалізованого відділення соціальної допомоги вдома інвалідам з психічними захворюваннями Київського міського територіального центру соціального обслуговування формуються списки осіб для забезпечення продуктовими наборами, які затверджуються наказом директора Київського міського територіального центру соціального обслуговування.

10. Продукти харчування формуються в продуктові набори відповідно до затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 14 квітня 2000 року N 656 наборів продуктів харчування для основних соціальних і демографічних груп населення, склад яких затверджується наказом директора Київського міського територіального центру соціального обслуговування.

11. Облік і звітність за використання коштів, які виділяються на забезпечення продуктовими наборами, здійснюється відповідно до чинного законодавства.

12. Постачальник забезпечує якість і безпеку продуктів харчування відповідно до Закону України "Про основні принципи та вимоги до безпечності та якості харчових продуктів".

13. Наказом директора Київського міського територіального центру соціального обслуговування призначаються особи, що організовують забезпечення продуктовими наборами, в тому числі щодо забезпечення продуктовими наборами протягом терміну дії їх придатності.

 

Начальник відділу координації
діяльності підпорядкованих
закладів та служб

М. Савченюк

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Департаменту соціальної політики виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)
06 березня 2019 року N 38

Зареєстровано
в Головному територіальному управлінні юстиції у м. Києві
15 березня 2019 р. за N 65/2242

ПОРЯДОК
організації харчування осіб, які проживають у спеціалізованих будинках для ветеранів війни та праці, громадян похилого віку та інвалідів на вул. Котельникова, 32/11, вул. Будищанській, 4 та вул. Їжакевича, 3

1. Цей Порядок визначає механізм забезпечення безкоштовним харчуванням та продуктовими наборами ветеранів війни та праці, громадян похилого віку та осіб з інвалідністю, які проживають у спеціалізованих будинках для ветеранів війни та праці, громадян похилого віку та інвалідів на вул. Котельникова, 32/11, вул. Будищанській, 4 та вул. Їжакевича, 3 (далі - Спеціалізовані будинки).

2. Організація забезпечення безкоштовним харчуванням та продуктовими наборами (далі - безкоштовне харчування) здійснюється Спеціалізованими будинками через заклади (підприємства) громадського харчування за рахунок коштів, передбачених міською цільовою програмою "Турбота. Назустріч киянам" на 2019 - 2021 роки", затвердженої рішенням Київської міської ради від 18 грудня 2018 року N 459/6510 (Програма N 459/6510), в межах видатків, передбачених на цю мету в бюджеті міста Києва на відповідний рік.

3. Закупівля харчування та продуктових наборів здійснюється Спеціалізованими будинками згідно з законодавством у сфері публічних закупівель.

4. Безкоштовне харчування надається особам, що проживають та перебувають на обслуговуванні в Спеціалізованих будинках (далі - особи, які проживають у спеціалізованих будинках), середньомісячний сукупний дохід яких за попередні шість місяців, що передують місяцю звернення, не перевищує трьох прожиткових мінімумів для осіб, які втратили працездатність.

5. Особи, які проживають у Спеціалізованому будинку та мають середньомісячний сукупний дохід, що перевищує три прожиткові мінімуми для осіб, які втратили працездатність, мають право на отримання харчування на платній основі.

6. Середньомісячний сукупний дохід обраховується бухгалтером Спеціалізованого будинку на підставі довідки про доходи особи, яка проживає у Спеціалізованому будинку, за останні шість місяців, що передують місяцю звернення.

7. Пропорційно до затверджених видатків Спеціалізованого будинку на забезпечення безкоштовним харчуванням громадян, зазначених у пункті 4 цього Порядку на поточний рік, директор Спеціалізованого будинку приймає рішення щодо кількості місяців отримання безкоштовного харчування однією особою, яка проживає у Спеціалізованому будинку, протягом року.

8. Для отримання безкоштовного харчування особи, зазначені в пункті 4 цього Порядку, подають наступні документи:

особиста письмова заява на ім'я директора Спеціалізованого будинку (з дозволом на обробку своїх персональних даних);

довідка про доходи за шість місяців, що передують місяцю звернення.

Документи, на підставі яких надається безкоштовне харчування поновлюються один раз на рік.

9. Рішення про відмову у наданні безкоштовного харчування приймається директором Спеціалізованого будинку у разі:

відсутності фінансування в бюджеті міста Києва на відповідний рік;

якщо особа не належить до категорій, зазначених в пункті 4 цього Порядку;

якщо особою не надані всі документи, зазначені в пункті 8 цього Порядку.

10. На підставі поданих заяв з необхідними документами формуються списки осіб для отримання безкоштовного харчування, які затверджуються наказом директора Спеціалізованого будинку.

11. Меню безкоштовного обіду формується закладом (підприємством) громадського харчування відповідно до норм і асортиментної структури харчування, з урахуванням вікових особливостей категорій осіб, які проживають у спеціалізованих будинках, та погоджується з директором Спеціалізованого будинку.

12. Продукти харчування формуються в продуктові набори відповідно до затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 14 квітня 2000 року N 656 наборів продуктів харчування для основних соціальних і демографічних груп населення, склад яких затверджується наказом директора Спеціалізованого будинку.

13. Харчування здійснюється шляхом доставки гарячих обідів у Спеціалізований будинок у герметично закритому посуді у робочі дні та набору продуктів харчування у вигляді сухого пайка на один вихідний день.

14. Розподіл коштів на організацію харчування у Спеціалізованих будинках, облік і звітність за використанням коштів, які виділяються на безоплатне харчування, здійснюється відповідно до чинного законодавства.

15. Постачальник забезпечує якість і безпеку продуктів харчування та продовольчої сировини, готової продукції відповідно до Закону України "Про основні принципи та вимоги до безпечності та якості харчових продуктів".

16. Постачальники разом із директором Спеціалізованого будинку складають графіки постачання.

17. Наказом директора Спеціалізованого будинку призначається особа, що забезпечує організацію харчування.

 

Начальник відділу координації
діяльності підпорядкованих
закладів та служб

М. Савченюк
 
 
Copyright © 2003-2019 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали