ДЕРЖАВНА АРХІВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

НАКАЗ

від 9 жовтня 2017 року N 76

Про забезпечення інформаційно-комунікаційного супроводження суспільно значущих заходів та взаємодію із засобами масової інформації

На виконання доручення Кабінету Міністрів України від 14.11.2016 N 40806/1/1-16 та з метою посилення координації інформаційної діяльності Укрдержархіву та установ, що належать до його сфери управління, наказую:

1. Затвердити Регламент організації взаємодії структурних підрозділів Державної архівної служби із засобами масової інформації та своєчасного подання відповідної інформації державними архівними установами та Науково-дослідним, проектно-конструкторським та технологічним інститутом мікрографії (далі - НДІ мікрографії), що додається (далі - Регламент).

2. Управлінню міжнародного співробітництва та документального забезпечення (Прилепішева Ю. А. ) забезпечити:

1) спільно зі структурними підрозділами Укрдержархіву дотримання порядку оприлюднення у мережі Інтернет інформації про діяльність Укрдержархіву відповідно до вимог Закону України "Про доступ до публічної інформації" (Закон N 2939-VI) та постанови Кабінету Міністрів України від 04.01.2002 N 3 "Про Порядок оприлюднення у мережі Інтернет інформації про діяльність органів виконавчої влади" (із змінами);

2) здійснення постійного моніторингу матеріалів, опублікованих у друкованих та електронних засобах масової інформації та оприлюднених у телерадіоорганізаціях, у тому числі в мережі Інтернет, та підготовку керівництву Укрдержархіву інформаційних матеріалів за результатами моніторингу;

3) оперативне, впродовж трьох годин після отримання від заступників Голови та керівників структурних підрозділів Укрдержархіву, направлення засобам масової інформації для оприлюднення роз'яснень за критичними зауваженнями;

4) щоденне, за наявності матеріалів, подання до Секретаріату Кабінету Міністрів України у паперовому та електронному вигляді (editor@kmu.gov.ua, anons@kmu.gov.ua) інформаційних матеріалів, анонсів подій та прес-релізів для розміщення на Урядовому веб-порталі;

5) підготовку і розповсюдження у засобах масової інформації за матеріалами, що надаються структурними підрозділами, відповідних прес-релізів щодо запланованих інформаційних та іміджевих заходів та проектів нормативно-правових актів, підготовлених Укрдержархівом, із викладенням мети та очікуваного результату запровадження даного акта;

6) подання до Секретаріату Кабінету Міністрів України у паперовому та електронному вигляді (zvit@kmu.gov.ua, anons365365@gmail.com) планів заходів, що потребують висвітлення у засобах масової інформації у строки, визначені у пункті 8 Регламенту.

3. ДЕКС ЦДАУ за наданими Укрдержархівом та центральними державними архівами матеріалами щодо графіків роботи, правил та годин прийому громадян, публічних заходів, прийнятих рішень, забезпечувати підтримання та постійне оновлення інформаційних стендів, розміщених у головному корпусі споруд центральних державних архівних установ та в приймальні громадян.

4. Керівникам структурних підрозділів Укрдержархіву забезпечити у межах компетенції чітке та своєчасне виконання Регламенту у частині організації взаємодії структурних підрозділів Укрдержархіву із засобами масової інформації та підпункту 1 пункту 2 цього наказу.

5. Директорам державних архівних установ та НДІ мікрографії забезпечити:

1) у межах компетенції своєчасне виконання пунктів 2, 5, 8, 9 10 Регламенту щодо подання до Укрдержархіву (j.prilep@arch.gov.ua, a.karapoziuk@arch.gov.ua) інформації про взаємодію із засобами масової інформації та інформаційно-роз'яснювальних матеріалів про роботу державних архівних установ та НДІ мікрографії;

2) до 20 жовтня 2017 року подати управлінню міжнародного співробітництва та документального забезпечення Укрдержархіву список посадових осіб, які можуть надавати офіційні коментарі та інтерв'ю для засобів масової інформації з питань діяльності архівних установ (установ СФД).

6. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Укрдержархіву від 27.05.2014 N 63 "Про забезпечення інформаційно-комунікаційного супроводження суспільно значущих заходів та взаємодію із засобами масової інформації" (Наказ N 63).

7. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

 

Голова

Т. І. Баранова

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Укрдержархіву
09 жовтня 2017 року N 76

Регламент організації взаємодії структурних підрозділів Державної архівної служби із засобами масової інформації та своєчасного подання відповідної інформації державними архівними установами та НДІ мікрографії

N з/п

Найменування заходу

Строк виконання

Відповідальний підрозділ

1

2

3

4

1.

Оприлюднення за допомогою засобів масової інформації у мережі Інтернет та на офіційному веб-порталі Державної архівної служби інформації про діяльність Укрдержархіву, пріоритетні питання державної політики у сфері архівної справи, діловодства та створення і функціонування державної системи страхового фонду документації, проведення роз'яснювальної роботи щодо цілей, змісту, механізмів та очікуваних результатів цієї політики.

постійно

Структурні підрозділи Укрдержархіву

2.

Підготовка та подання Укрдержархіву у паперовому та електронному вигляді для подальшого оперативного інформування Секретаріату Кабінету Міністрів (editor@kmu.gov.ua, anons@kmu.gov.ua):

 

Структурні підрозділи Укрдержархіву, державні архівні установи, НДІ мікрографії спільно з управлінням міжнародного співробітництва та документального забезпечення Укрдержархіву

1) інформаційних матеріалів, анонсів подій та прес-релізів для розміщення на Урядовому порталі (за зразком, наведеним у додатку 1);

щоденно, за наявності матеріалів

2) матеріалів для підготовки прес-релізів в електронній формі.

за тиждень до проведення запланованих заходів

3.

1) Оперативна (відповідно до компетенції) підготовка коментарів та роз'яснень з кожного випадку критичних зауважень у засобах масової інформації щодо діяльності Укрдержархіву.

упродовж трьох годин після отримання

Структурні підрозділи Укрдержархіву

2) Розміщення узгоджених із заступниками Голови та керівниками структурних підрозділів інформаційних матеріалів на офіційному веб-порталі Укрдержархіву у підрубриці "Реагування на критику у ЗМІ" рубрики "Прес-центр", у разі необхідності - направлення до Секретаріату Кабінету Міністрів України (editor@kmu.gov.ua, anons365365@gmail.com) для оприлюднення на Урядовому порталі (за зразком, наведеним у додатку 2).

Управління міжнародного співробітництва та документального забезпечення Укрдержархіву, відділ взаємодії із державними органами та інформаційно-аналітичного забезпечення

3) Подання для розміщення спростувань у відомчих, державних і комунальних засобах масової інформації, а також у програмах Національної теле- та радіокомпанії, в Укрінформі, газеті "Урядовий кур'єр" та до Держкомтелерадіо для розміщення в ефірі державних телерадіокомпаній (у випадку організації цілеспрямованої інформаційної кампанії з дискредитації Укрдержархіву).

Управління міжнародного співробітництва та документального забезпечення спільно із відповідними структурними підрозділами Укрдержархіву

4.

1) Проведення перевірки (у разі необхідності) за оприлюдненими у ЗМІ критичними зауваженнями щодо поданих у них фактів.
2) У випадках поширення недостовірної інформації вживання конкретних заходів відповідно до законодавства з метою відновлення ділової репутації Укрдержархіву.

постійно

Структурні підрозділи Укрдержархіву спільно з управлінням міжнародного співробітництва та документального забезпечення Укрдержархіву

5.

Підготовка та подання ДЕКС ЦДАУ інформаційно-роз'яснювальних матеріалів про роботу Укрдержархіву та державних архівних установ, правил та годин прийому громадян, публічних заходів, прийнятих рішень для оновлення інформаційних стендів у головному корпусі споруд центральних державних архівних установ та в приймальні громадян.

постійно, у разі змін протягом п'яти днів

Структурні підрозділи Укрдержархіву, директори УНДІАСД, ЦДАВО, ЦДІАК, ЦДКФФА, ЦДЕА, ДНАБ, ДЦЗД

6.

Дотримання порядку оприлюднення у мережі Інтернет інформації про діяльність Укрдержархіву відповідно до вимог Закону України "Про доступ до публічної інформації" (Закон N 2939-VI) та постанови Кабінету Міністрів України від 04.01.2002 N 3 "Про Порядок оприлюднення у мережі Інтернет інформації про діяльність органів виконавчої влади" (із змінами).

постійно

Структурні підрозділи Укрдержархіву

7.

Підготовка за результатами моніторингу керівництву Укрдержархіву щотижневих оглядів матеріалів, оприлюднених у засобах масової інформації.

щопонеділка до 10.00

Управління міжнародного співробітництва та документального забезпечення Укрдержархіву

8.

1) Підготовка та подання Укрдержархіву тижневих планів заходів, що потребують висвітлення у засобах масової інформації (за зразком, наведеним у додатку 3).

щотижнево, щочетверга до 14.00

Державні архівні установи, НДІ мікрографії

2) Подання узагальненого тижневого плану заходів, що потребують висвітлення у засобах масової інформації у паперовому та електронному вигляді до Секретаріату Кабінету Міністрів України (zvit@kmu.gov.ua, anons365365@gmail.com).

щотижнево, щочетверга до 10.00

Управління міжнародного співробітництва та документального забезпечення Укрдержархіву

9.

1) Підготовка та подання Укрдержархіву щомісячних планів заходів, що потребують висвітлення у засобах масової інформації (за зразком, наведеним у додатку 4).

до 20 числа місяця, що передує запланованому

Державні архівні установи, НДІ мікрографії

2) Оприлюднення узагальненого місячного плану заходів, що потребують висвітлення у засобах масової інформації на офіційному веб-порталі Укрдержархіву в рубриці "Прес-центр"

до 30 числа місяця, що передує запланованому

Управління міжнародного співробітництва та документального забезпечення Укрдержархіву

10.

1) Підготовка та подання Укрдержархіву щомісячних звітів про проведену інформаційну діяльність (за зразком, наведеним у додатку 5).

до 25 числа звітного місяця

Державні архівні установи, НДІ мікрографії

2) Подання узагальненого щомісячного звіту про проведену інформаційну діяльність у паперовому та електронному вигляді до Секретаріату Кабінету Міністрів України (zvit@kmu.gov.ua, anons365365@gmail.com).

до 3 числа місяця, наступного за звітним

Управління міжнародного співробітництва та документального забезпечення Укрдержархіву

 

Начальник управління
міжнародного співробітництва
та документального забезпечення

Ю. А. Прилепішева

 

Додаток 1
до Регламенту організації взаємодії структурних підрозділів Державної архівної служби із засобами масової інформації та своєчасного подання відповідної інформації державними архівними установами та НДІ макрографії

05 липня 2017 р. відбудеться круглий стіл на тему:
"Проблеми розміщення та збереження цілісності архівно-музейних фондів Центрального державного архіву-музею літератури і мистецтва України"

05 липня 2017 р. відбудеться круглий стіл на тему: "Проблеми розміщення та збереження цілісності архівно-музейних фондів Центрального державного архіву-музею літератури і мистецтва України" за участю керівництва Державної архівної служби.

Початок заходу: 11.00. Вхід представників ЗМІ до 10.45.

Місце проведення: м. Київ, вул. Б. Хмельницького, 8/16, приміщення прес-центру Укрінформу.

Акредитація ЗМІ до 18.00 03 липня 2017 р. за тел.: (044) 273-30-54.

  

Додаток 2
до Регламенту організації взаємодії структурних підрозділів Державної архівної служби із засобами масової інформації та своєчасного подання відповідної інформації державними архівними установами та НДІ мікрографії

Реагування на критичні зауваження, що надійшли на адресу Укрдержархіву від ЗМІ та громадськості
Огляд N ___за___________

N з/п

Джерело, що оприлюднило критику, та порушена проблема

Детальний зміст інформації

Реагування Укрдержархіву на проблему

 

 

(відповідно до направленого Департаментом інформації та комунікацій з громадськістю Секретаріату Кабінету Міністрів України повідомлення)

(із зазначенням інформаційних джерел, на яких було розміщено відповідь, коментар тощо)

  

Додаток 3
до Регламенту організації взаємодії структурних підрозділів Державної архівної служби із засобами масової інформації та своєчасного подання відповідної інформації державними архівними установами та НДІ мікрографії

План* заходів
Державної архівної служби України, державних архівних установ та НДІ мікрографії, що потребують висвітлення у засобах масової інформації, на 18 - 24 вересня 2017 року

Понеділок
18 вересня

Вівторок
19 вересня

Середа
20 вересня

Четвер
21 вересня

П'ятниця
22 вересня

Субота-Неділя
23 - 24 вересня

У тижневику "Волинська газета" буде надруковано рубрику "Сторінками минулого", підготовлену за друкованими виданнями Державного архіву Волинської області

Участь співробітників Державного архіву Херсонської області у радіопередачі на ПАТ НСТУ "Херсонська регіональна дирекція "Скіфія", присвяченій 100-річчю подій Української революції 1917 - 1921 pp. на Херсонщині

Презентація з нагоди відзначення в Україні 500-річчя Реформації добірки архівних документів та матеріалів Державного архіву Кіровоградської області "Без права на віру"

У тижневику "Волинська газета" буде надруковано рубрику "Сторінками минулого", підготовлену за друкованими виданнями Державного архіву Волинської області

Участь співробітників Державного архіву Херсонської області у радіопередачі на ПАТ НСТУ "Херсонська регіональна дирекція "Скіфія", присвяченій 100-річчю подій Української революції 1917 - 1921 pp. на Херсонщині

 

Виконавець: прізвище, ініціали, посада, телефон, електронна адреса.


* У плані наводяться заходи, що потребують висвітлення у ЗМІ, у тому числі, прес-конференції, брифінги, участь у телепрограмах, ток-шоу, радіопрограмах, відкритті виставок архівних документів, а також публікації у ЗМІ.

  

Додаток 4
до Регламенту організації взаємодії структурних підрозділів Державної архівної служби із засобами масової інформації та своєчасного подання відповідної інформації державними архівними установами та НДІ мікрографії

План* заходів
Державної архівної служби України, державних архівних установ та НДІ мікрографії, що потребують висвітлення у засобах масової інформації, на вересень 2017 року

N п/п

Брифінги, прес-конференції

Інтерв'ю, коментарі, статті

Участь у теле- та радіоефірах, ток-шоу

Кількість прес-релізів, надісланих на Урядовий портал

Інші заходи за участю ЗМІ

1

 

вересень
Стаття заступника директора Державного архіву Полтавської області Пустовіта Т. П. в газеті "Зоря Полтавщини" про поборника незалежності України Рудичіва І. О. (до 26-ї річниці незалежності України)

25 вересня
Радіопередача за участі співробітників Державного архіву Херсонської області "З історії архівної справи на Херсонщині. Нищення архівів у 1918 - 1921 роках" на радіо Херсонська регіональна дирекція "Скіфія"

 

13 вересня
Презентація добірки фотодокументів Центрального державного кінофотофоноархіву України ім. Г. С. Пшеничного, присвяченої 100-річчю від дня створення системи архівних установ України

Виконавець: прізвище, ініціали, посада, телефон, електронна адреса.


* У плані наводяться заходи, що потребують висвітлення у ЗМІ, у тому числі, прес-конференції, брифінги, участь у телепрограмах, ток-шоу, радіопрограмах, відкритті виставок архівних документів, а також публікації у ЗМІ.

  

Додаток 5
до Регламенту організації взаємодії структурних підрозділів Державної архівної служби із засобами масової інформації та своєчасного подання відповідної інформації державними архівними установами та НДІ мікрографії

ЗВІТ
Державної архівної служби України, державних архівних установ та НДІ мікрографії щодо проведених заходів за участю засобів масової інформації у вересні 2017 року

N п/п

Брифінги, прес-конференції

Інтерв'ю, коментарі, статті

Участь у теле- та радіоефірах, ток-шоу

Кількість прес-релізів, надісланих на Урядовий портал

Інші заходи за участю ЗМІ

1

 

15 вересня
Стаття співробітника Державного архіву Кіровоградської області "Технологія фальсифікації кримінальних справ членів "контрреволюційно-націоналістичних організацій" у 1937 році" у газеті "Народне слово"

20 вересня
Інтерв'ю директора Державного архіву Чернігівської області Воробей Р. Б. про відкриття виставки Чернігівській обласній державній телерадіокомпанії "Сівер центр"

 

09 вересня
Презентація тематичної відеодобірки Центрального державного кінофотофоноархіву України імені Г. С. Пшеничного, присвяченої Дню українського кіно

Виконавець: прізвище, ініціали, посада, телефон, електронна адреса.
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали