Додаткова копія: Про забезпечення оздоровлення окремих категорій населення міста Києва

Про забезпечення оздоровлення окремих категорій населення міста Києва

Наказ Департаменту соціальної політики виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)
від 12 березня 2019 року N 44

Зареєстровано в Головному територіальному управлінні юстиції у місті Києві
02 квітня 2019 р. за N 105/2282

Відповідно до Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", Положення про державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств, інших органів виконавчої влади, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28 грудня 1992 року N 731, підпункту 36 пункту 6 (Розпорядження N 175), підпункту 10.12 пункту 10 Положення про Департамент соціальної політики виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) (Розпорядження N 175), затвердженого розпорядженням виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 12 лютого 2013 року N 175 (у редакції розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 10 серпня 2015 року N 778 (Розпорядження N 778)), на виконання міської цільової програми "Турбота. Назустріч киянам" на 2019 - 2021 роки", затвердженої рішенням Київської міської ради від 18 грудня 2018 року 459/6510 (Програма N 459/6510), з метою встановлення додаткових соціальних гарантій окремим малозахищеним верствам населення наказую:

1. Затвердити Порядок забезпечення оздоровлення ветеранів війни та праці, членів сімей загиблих (померлих) ветеранів війни, яким виповнилося 18 років, постраждалих учасників Революції Гідності, осіб з інвалідністю, дітей війни та громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, міста Києва, що додається.

2. Затвердити Порядок оздоровлення з курсом реабілітації дітей та осіб з інвалідністю Дарницького та Святошинського дитячих будинків-інтернатів, що додається.

3. Начальнику відділу правового забезпечення (Шутій В. М.) забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Головного територіального управління юстиції у місті Києві.

4. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Департаменту соціальної політики виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 25 червня 2018 року N 118 (Наказ N 118), зареєстрований в Головному територіальному управлінні юстиції у місті Києві 23 липня 2018 року за N 167/2015.

5. Цей наказ набирає чинності з моменту його оприлюднення.

6. Контроль за виконанням цього наказу лишаю за собою.

 

Директор Департаменту

Ю. Крикунов

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Департаменту соціальної політики виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)
12 березня 2019 року N 44

Зареєстровано
в Головному територіальному управлінні юстиції у м. Києві
02 квітня 2019 р. за N 105/2282

ПОРЯДОК
забезпечення оздоровленням ветеранів війни та праці, членів сімей загиблих (померлих) ветеранів війни, яким виповнилося 18 років, постраждалих учасників Революції Гідності, осіб з інвалідністю, дітей війни та громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи міста Києва

1. Порядок забезпечення оздоровленням ветеранів війни та праці, членів сімей загиблих (померлих) ветеранів війни, яким виповнилося 18 років, постраждалих учасників Революції Гідності, осіб з інвалідністю, дітей війни та громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи міста Києва (далі - Порядок) визначає підстави та умови забезпечення оздоровлення ветеранів війни та праці, членів сімей загиблих (померлих) ветеранів війни, яким виповнилося 18 років, постраждалих учасників Революції Гідності, осіб з інвалідністю, дітей війни та громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, які зареєстровані та проживають у місті Києві, за рахунок коштів, передбачених міською цільовою програмою "Турбота. Назустріч киянам" на 2019 - 2021 роки, затвердженою рішенням Київської міської ради від 18 грудня 2018 року N 459/6510 (Програма N 459/6510), в межах видатків, передбачених на цю мету.

2. Департамент соціальної політики виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) (далі - Департамент) здійснює:

1) закупівлю послуг з оздоровлення ветеранів війни та праці, членів сімей загиблих (померлих) ветеранів війни, яким виповнилося 18 років, постраждалих учасників Революції Гідності, осіб з інвалідністю, дітей війни та громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи (далі - путівки), відповідно до вимог чинного законодавства щодо здійснення державних закупівель, за цінами, визначеними на підставі фактичної вартості в залежності від умов проживання, харчування та лікування, згідно з Законом України "Про ціни та ціноутворення" (Закон N 5007-VI);

2) розподіл путівок між управліннями праці та соціального захисту населення районних в місті Києві державних адміністрації (далі - Управління), в яких перебувають на обліку ветерани війни та праці, члени сімей загиблих (померлих) ветеранів війни, яким виповнилося 18 років, постраждалі учасники Революції Гідності, особи з інвалідністю, діти війни та громадяни, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, що потребують оздоровлення;

3) відшкодування вартості путівок санаторіям (відділенням) спінального профілю, в яких оздоровлюються особи з інвалідністю з наслідками травм і захворюваннями хребта та спинного мозку, шляхом безготівкового перерахування коштів закладам за надані послуги, відповідно до договорів, що укладаються між Департаментом, особою з інвалідністю та санаторним закладом.

3. Управління відповідно до медичних рекомендацій в порядку черговості забезпечують безплатними путівками до санаторно-курортних закладів:

осіб з інвалідністю усіх категорій, на яких поширюється дія Закону України "Про основи соціальної захищеності осіб з інвалідністю в Україні";

ветеранів війни, членів сімей загиблих (померлих) ветеранів війни, яким виповнилося 18 років, постраждалих учасників Революції Гідності, осіб, на яких поширюється дія Законів України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціально захисту" та "Про жертви нацистських переслідувань";

дітей війни, осіб, на яких поширюється дія Закону України "Про соціальний захист дітей війни";

ветеранів праці, на яких поширюється дія Закону України "Про основні засади соціального захисту ветеранів праці та інших громадян похилого віку в Україні".

постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи, осіб, на яких поширюється дія Закону України "Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи".

Зазначені категорії осіб мають право вільного вибору санаторно-курортного закладу відповідного профілю лікування, безплатними путівками до якого вони забезпечуються, тобто з яким Департаментом укладено договори за результатами проведених закупівель.

4. Особи, що проживають в інтернатних установах системи соціального захисту населення міста Києва та належать до категорій зазначених у пункті 3 цього Порядку, санаторно-курортними путівками забезпечуються позачергово.

5. Путівками без лікування забезпечуються повнолітні особи, які супроводжують осіб з інвалідністю I групи.

6. Особи, зазначені у пункті 3 цього Порядку, для безоплатного отримання путівки особисто звертаються до Управління з заявою встановленого зразка, що додається до цього Порядку.

7. До заяви додаються:

медична довідка закладу охорони здоров'я за формою N 070/о, затвердженою наказом Міністерства охорони здоров'я України від 14 лютого 2012 року N 110 (Форма N 110), зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 28 квітня 2012 року за N 661/20974;

копія паспорта громадянина України;

копія документа, який засвідчує пільговий статус особи;

копія довідки про присвоєння ідентифікаційного номера (не надається фізичними особами, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків (Положення N 822) та повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку в паспорті);

копія довідки, виданої за формою, визначеною Порядком оформлення і видачі довідки про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 01 жовтня 2014 року N 509, з відміткою про фактичне місце проживання в місті Києві (для внутрішньо переміщених осіб).

При наданні копій документів, зазначених у цьому пункті, подаються також оригінали для звірки.

Управління, опрацьовуючи заяву про надання путівки, використовують інформацію про реєстрацію особи з інформаційної системи "Реєстр територіальної громади міста Києва".

8. Після закінчення строку дії медичної довідки форми 070/о (Форма N 110), але не рідше ніж один раз на три роки, подається нова медична довідка.

9. У разі неподання медичної довідки особа, яка понад три роки перебуває на обліку для забезпечення санаторно-курортною путівкою, з обліку знімається.

10. Днем звернення вважається дата надходження документів, зазначених у пункті 6 цього Порядку, що реєструються у відповідному журналі.

11. Рішення про відмову у забезпеченні путівками приймається у разі ненадання заявником документів, зазначених у пункті 7 цього Порядку.

12. Особа, яка перебуває на обліку для забезпечення путівкою за кошти місцевого бюджету в Управлінні, але в поточному році одержала безплатну путівку за бюджетні кошти, знімається з обліку.

13. У разі, коли особа за місцем обліку забезпечена путівкою у поточному році, повторне взяття на облік здійснюється на підставі копії (дубліката) медичної довідки, що додана до попередньої заяви, якщо строк її дії не закінчився.

14. Повторне взяття на облік здійснюється на підставі документів, зазначених у пункті 6 цього Порядку.

15. Управління в установленому порядку здійснюють:

грунтовну консультацію щодо забезпечення оздоровленням;

перевірку наявності та відповідності вимогам Порядку документів, які є підставою для надання путівок;

реєстрацію заяв з пакетом документів, визначених у пункті 6 цього Порядку, та формування справ;

видачу путівок в міру їх надходжень, але не частіше ніж один раз на рік;

надання Департаменту інформації про потребу в оздоровленні;

надання Департаменту щомісячних звітів щодо видачі путівок;

інші повноваження, передбачені цим Порядком.

16. Наказом директора Департаменту призначаються особи, відповідальні за зберігання та видачу Управлінням путівок, а також розподіл путівок між Управліннями.

 

Завідувач сектору з питань
санаторно-курортного лікування

Л. Зінченко

 

Додаток
до Порядку забезпечення оздоровлення ветеранів війни та праці, членів сімей загиблих (померлих) ветеранів війни, яким виповнилося 18 років, постраждалих учасників Революції Гідності, осіб з інвалідністю, дітей війни та громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи міста Києва
(пункт 6)

гр. __
видати путівку для санаторно-курортного лікування в санаторій
_____
з ___ 20__ р.
по ___ 20__ р.

Начальник управління
____
                                                    (підпис)
___ 20__ р.

М. П.

Начальнику управління праці та соціального захисту населення
________районної в місті Києві державної адміністрації
від __
                         (прізвище, ім'я, по батькові заявника)
_____

Адреса проживання _
_____

Номер телефону
_____

Статус особи
_____

Посвідчення: серія ______ N ____
_____
                                      (коли і ким видане)

ЗАЯВА

Прошу взяти мене на облік для отримання санаторно-курортної путівки в санаторій
_
                                                                                  (найменування, профіль та місцезнаходження санаторію)
_

До заяви додаються документи на _________ аркушах.

Даю згоду на оброблення моїх персональних даних для занесення їх до бази персональних даних*.

Заяву та документи на ___ аркушах прийнято ___ 20__ р. та зареєстровано в журналі обліку осіб за N _______.

Додатково для розгляду заяви необхідно до ___ 20__ р. додати такі документи:
-

Дата ___ 20__ р.

Ознайомився(лась) _________                              ___
                                                     (підпис, П. І. Б. заявника)                                             (підпис, П. І. Б. уповноваженої особи)

   -----------------------------------------(лінія відрізу)---------------------------------------------------

Заяву та документи на ___ аркушах прийнято ___ 20__ р. та зареєстровано в журналі обліку осіб за N _______.

Додатково для розгляду заяви необхідно до ___ 20__ р. додати такі документи:
_

Дата ___ 20__ р.

Ознайомився(лась) _________                                 ___
                                                    (підпис, П. І. Б. заявника)                                                 (підпис, П. І. Б. уповноваженої особи)

Путівка в санаторій
_________

Видана ___ 20__ р.

Статус заявника
_________
_________
_________
                                         (прізвище, ім'я, по батькові)

Документ, що підтверджує статус:
________,

Серія _______ N ______

Паспорт: серія _______ N __________
________
________
                                                    (коли і ким виданий)

Медична довідка видана ___ 20__ р.

___ 20__ р.

Путівку N
_
в санаторій
_
строком з ___ 20__ р.
по ___ 20__ р. отримав(ла).

Зворотний талон до путівки зобов'язуюсь при поверненні здати до управління ______
_

З правилами проходження санаторно-курортного лікування ознайомлений(а).


                                       (підпис заявника)

___ 20__ р.


* Обробка персональних даних здійснюється відповідно до Закону України "Про захист персональних даних".

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Департаменту соціальної політики виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)
12 березня 2019 року N 44

Зареєстровано
в Головному територіальному управлінні юстиції у м. Києві
02 квітня 2019 р. за N 106/2283

ПОРЯДОК
забезпечення оздоровлення з курсом реабілітації дітей та осіб з інвалідністю Дарницького та Святошинського дитячих будинків-інтернатів

1. Порядок забезпечення оздоровлення з курсом реабілітації дітей та осіб з інвалідністю Дарницького та Святошинського дитячих будинків-інтернатів (далі - Порядок) визначає підстави та умови забезпечення оздоровлення з курсом реабілітації дітей та осіб з інвалідністю, які постійно проживають у Дарницькому дитячому будинку-інтернаті та Святошинському дитячому будинку-інтернаті, що підпорядковані Департаменту соціальної політики виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) (далі -Департамент соціальної політики).

2. Забезпечення оздоровлення з курсом реабілітації за цим Порядком здійснюється за рахунок коштів, передбачених в бюджеті міста Києва на відповідний рік на виконання міської цільової програми "Турбота. Назустріч киянам" на 2019 - 2021 роки, затвердженої рішенням Київської міської ради від 18 грудня 2018 року N 459/6510 (Програма N 459/6510), в межах видатків, передбачених на цю мету.

3. Департамент соціальної політики здійснює:

1) закупівлю послуг з оздоровлення з курсом реабілітації дітей з інвалідністю віком від 4 до 18 років та осіб з інвалідністю віком від 18 до 35 років (далі - путівки) відповідно до вимог чинного законодавства щодо здійснення державних закупівель;

2) розподіл путівок між Дарницьким та Святошинським дитячими будинками-інтернатами (далі - будинки-інтернати), в яких постійно проживають діти та особи з інвалідністю, які потребують оздоровлення з курсом реабілітації.

4. Забезпечення оздоровлення з курсом реабілітації дітей та осіб з інвалідністю здійснюється на підставі заяви особи з інвалідністю, батьків або інших законних представників дитини чи особи з інвалідністю (зразок заяви додається до цього Порядку).

5. До заяви додаються:

копія свідоцтва про народження дитини з інвалідністю; копія паспорта громадянина України особи з інвалідністю;

копія паспорта громадянина України одного з батьків, законних представників особи чи дитини з інвалідністю;

копія документа, що засвідчує реєстрацію у Державному реєстрі фізичних осіб - платників податків, у якому зазначено реєстраційний номер облікової картки платника податків (Положення N 822) або копія сторінки паспорта громадянина України з відміткою про наявність права здійснювати будь-які платежі за серією та номером паспорта (для осіб, які через релігійні переконання відмовились від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у паспорті) особи чи дитини з інвалідністю та одного з батьків або їх законного представника;

копія висновку медико-соціальної експертної комісії про встановлення інвалідності (для осіб з інвалідністю);

копія довідки лікувально-консультативної комісії, лікувально-консультативної комісії лікувально-профілактичного закладу про встановлення інвалідності (для дітей з інвалідністю);

копія індивідуальної програми реабілітації особи з інвалідністю, виданої медико-соціальною експертною комісією, чи дитини з інвалідністю, виданої лікувально-консультативною комісією лікувально-профілактичного закладу з відповідними медичними рекомендаціями;

витяг з історії хвороби давністю не більше трьох місяців;

Зазначені документи подаються в оригіналах для звірки з копіями.

6. Будинки-інтернати в установленому порядку здійснюють:

реєстрацію заяв з пакетом документів, визначених у пункті 5 цього Порядку, та формування справ;

направлення сформованих справ на погодження до оздоровчого закладу для визначення можливості оздоровлення, відпочинку та реабілітації конкретної дитини чи особи з інвалідністю у закладі або виявлення медичних протипоказань;

надання Департаменту соціальної політики інформації про потребу в оздоровленні дітей та осіб з інвалідністю та звітів щодо видачі путівок після кожного заїзду;

інші повноваження, передбачені цим Порядком.

7. Групи дітей та осіб з інвалідністю формуються в залежності від складності захворювання та віку, супроводжуються особами з числа вихователів, соціальних або медичних працівників відповідного дитячого будинку-інтернату. До супроводження можуть залучатися за згодою і на безоплатній основі члени батьківського комітету будинків-інтернатів та батьки дітей або осіб з інвалідністю та представники громадських організацій, які опікуються дітьми з інвалідністю. Супровідники з числа вихователів, соціальних або медичних працівників несуть відповідальність за безпеку життя і здоров'я дітей та осіб з інвалідністю, які направляються на оздоровлення з курсом реабілітації.

8. Наказом директора Департаменту соціальної політики призначаються особи, відповідальні за зберігання та видачу будинкам-інтернатам путівок, а також за розподіл путівок між будинками-інтернатами.

 

Заступник директора

О. Трубнікова

 

Додаток
до Порядку забезпечення оздоровлення з курсом реабілітації дітей та осіб з інвалідністю Дарницького та Святошинського дитячих будинків-інтернатів
(пункт 4)

Зразок заяви

 

Директору
___
           (найменування дитячого будинку-інтернату)

ЗАЯВА
про забезпечення оздоровлення дитини (особи) з інвалідністю

Прошу направити _________
_
                                       (прізвище, ім'я, по батькові, місце постійного проживання дитини (особи) з інвалідністю)
до оздоровчого закладу: ____
_
                                                                                 (найменування оздоровчого закладу)

До заяви додаю: ___________
_
_
                                                                 (зазначити перелік документів, що додаються до заяви)

___ 20__ року

___
             (підпис)

Я, , даю згоду на
                                                                                  (прізвище, ім'я, по батькові заявника)
на використання та обробку персональних даних своїх та дитини (особи) з інвалідністю за умови дотримання їх захисту відповідно до вимог Закону України "Про захист персональних даних".

___
              (підпис)

___ 20__ року

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
(відривний корінець)

Заяву та документи на ___ аркушах прийнято ___ 20__ року

                             (прізвище та підпис відповідальної особи)
 
 
Copyright © 2003-2019 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали