ХЕРСОНСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

від 16.06.2011 р. N 386

Про забезпечення прав дитини в області

На виконання доручення Президента України від 8 квітня 2011 року N 1-1/637 і з метою підвищення ефективності механізмів дотримання законних інтересів дитини проаналізовано забезпечення прав дитини відповідно до вимог Конвенції про права дитини і Факультативних протоколів до неї та встановлено, що в області здійснюються відповідні кроки у вдосконаленні захисту прав дітей згідно із зазначеними документами.

На Херсонщині забезпечено пріоритет усиновлення дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, громадянами України, які протягом 2010 року усиновили 79 дітей цієї категорії, що майже у 5 разів перевищує кількість таких дітей, усиновлених іноземцями. Щороку зростає та перевищує показник по Україні загальна кількість дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, які виховуються в сім'ях громадян України. Так, 2584 дитини зазначеної категорії, що становить 75 % (показник по Україні - 73 %) відповідно у 2009 році - 2508 дітей, або 74 %, виховуються в сім'ях.

Вдалося закріпити позитивну тенденцію до зменшення числа бездоглядних і безпритульних дітей. Протягом 2010 року в комунальному закладі Херсонської обласної ради "Притулок для дітей служби у справах дітей обласної державної адміністрації" перебувало 205 дітей, кількість яких зменшилася на 55 осіб у порівнянні з 2009 роком.

Удосконалено діяльність із соціального супроводу сімей, які опинилися в складних життєвих обставинах. Розширено мережу закладів соціального захисту та соціального обслуговування дітей системи служб у справах дітей. Функціонує Чаплинський центр соціально-психологічної реабілітації дітей у Херсонській області, який створено за рахунок коштів державного бюджету. До зазначеного закладу протягом 2010 року було поміщено 42 дитини, які опинилися в складних життєвих обставинах, що на 14 дітей менше у порівнянні з 2009 роком.

Робота щодо забезпечення права дитини на виховання в сім'ї є невід'ємною складовою реформування системи інтернатних закладів для цієї категорії. На виконання заходів Державної та обласної програм реформування системи закладів для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, протягом 2008 -2009 років відбулося реформування Цюрупинської спеціальної загальноосвітньої школи-інтернату I - II ступенів Херсонської обласної ради у дитячий будинок. Триває робота щодо реформування Херсонської загальноосвітньої школи-інтернату I - III ступенів ім. Т. Г. Шевченка Херсонської обласної ради та Калінінської спеціальної школи-інтернату I - II ступенів N 2 Херсонської обласної ради, завершення реформування яких планується відповідно у 2013 та 2016 році.

В області створено умови для забезпечення рівного доступу дітей до якісної освіти. Для створення однакових стартових умов на початок шкільного навчання запроваджено обов'язковий рік дошкільної освіти для дітей п'ятирічного віку.

Особлива увага на сьогодні прикута до проблем дітей з особливими потребами. У 2010/11 навчальному році у навчальних закладах області здобувають освіту 1892 дитини-інваліди. В області створено умови для інклюзивного навчання таких дітей.

За ініціативою Головного управління праці та соціального захисту населення та управління освіти і науки обласної державної адміністрації у 2008 році створено комунальний заклад "Цюрупинська спеціальна загальноосвітня школа I - III ступенів Херсонської обласної ради", який для забезпечення проведення навчального процесу орендує приміщення в Цюрупинському дитячому будинку-інтернаті. Завдяки створенню такої школи вихованці з важкими вадами фізичного розвитку зазначеного інтернатного закладу мають змогу здобувати освіту, не порушуючи звичайний ритм життя в інтернатному закладі.

В області реалізується право дітей на охорону здоров'я. Протягом 2010 року в області офіційно зареєстровано народження 12388 немовлят, що на 65 дітей більше ніж за 2009 рік (12323 немовлят). Херсонська область - єдина в Україні, де у 2010 році зросла народжуваність порівняно з 2009 роком.

Протягом останніх років Херсонська область має найнижчий рівень інвалідності дітей. У 2010 році первинна інвалідність дитячого населення знизилася на 3,6 % і становить 18,5 на 10 тис. дитячого населення проти 19,2 у 2009 році (показник по Україні за 2009 рік - 22,2).

Є позитивні напрацювання щодо підтримки багатодітних сімей.

Разом з тим, залишається негативною тенденція щодо зменшення чисельності дітей області (2003 рік - 266863 дитини, 2004 рік - 245437, 2005 рік - 234197, 2006 рік - 224264, 2007 рік - 216738, 2008 рік - 210353, 2009 рік - 205413, 2010 рік - 202099), особливо у сільській місцевості. І хоча це зменшення істотно уповільнилося за останні роки, виникає гостра потреба у дошкільних дитячих закладах. Тому недопустимим є їх закриття, як і інших навчальних закладів, та здавання в оренду їх приміщень.

Значним є рівень соціального сирітства. Із загальної кількості дітей області 820 є сиротами, 2604 дитини - позбавленими батьківського піклування.

Показник малюкової смертності зменшився на 15 % і становить 9,37 на 1000 народжених живими проти 11,02 за 2009 рік, проте є резерви для його зменшення.

Потребує також подальшого вирішення питання забезпечення житлом осіб з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, не створюються житлові фонди соціального призначення для реалізації житлових прав сімей дітьми, які з певних обставин залишилися без житла.

Гострим залишається питання насильства стосовно дитини. За даними управління МВС України в Херсонській області, від насильства в сім'ї у 2008 році постраждали 69 дітей, у 2009 році - 139, 2010 році - 129.

Хоча має місце тенденція до зменшення кількості дітей, які вчинили злочини, дитяча злочинність залишається проблемою. За підсумками січня - березня 2011 року неповнолітніми області вчинено 132 злочини, учасниками цих злочинів стали 112 неповнолітніх, що на 5,1 % менше минулорічного показника.

Контроль за додержанням прав дітей в навчальних закладах, спеціальних установах і закладах соціального захисту для дітей усіх форм власності є недієвим, до його організації не долучена громадськість. З 30 дітей, які за даними управління МВС України в Херсонській області, знаходились у I кварталі 2011 року в розшуку, 17 - це вихованці інтернатних закладів. Потребують подальшого впровадження програми соціальної адаптації та супроводу випускників інтернатних закладів.

Необхідним є також активізація роботи з поширення соціальної реклами та висвітлення в місцевих засобах масової інформації питань соціально-правового захисту дітей.

Не вирішено питання укомплектування служб у справах дітей. При потребі 149 спеціалістів, працюють 117 (78,5 %).

На виконання доручення Президента України від 8 квітня 2011 року N 1-1/637 щодо забезпечення прав дитини, доручення Кабінету Міністрів України від 26 квітня 2011 року N 19632/1/1-11 стосовно виконання Рекомендацій парламентських слухань щодо законодавчого забезпечення та реального стану дотримання прав дитини в Україні (далі - Рекомендації парламентських слухань), затверджених Постановою Верховної Ради України від 5 квітня 2011 року N 3189-VI (Рекомендація N 3189-VI), та з метою подальшого забезпечення прав дитини в області відповідно до вимог Закону України "Про охорону дитинства", Конвенції про права дитини та Факультативних протоколів до неї, керуючись статтею 6, пунктом 6 частини першої статті 13, пунктом 1 статті 22, пунктом 1 частини першої та частиною третьою статті 39, частиною першою статті 41 Закону України "Про місцеві державні адміністрації":

1. Затвердити план заходів щодо вдосконалення роботи стосовно забезпечення прав дитини в області (далі - план заходів), що додається.

2. Структурним підрозділам обласної державної адміністрації, районним державним адміністраціям, відповідальним за виконання плану заходів, до 5 жовтня, 15 грудня 2011 року інформувати службу у справах дітей обласної державної адміністрації про стан його реалізації для узагальнення.

3. Службі у справах дітей обласної державної адміністрації забезпечити підготовку необхідних матеріалів для направлення:

- Міністерству соціальної політики України до 14 жовтня 2011 року - інформації про стан реалізації Рекомендацій парламентських слухань;

- Адміністрації Президента України до 25 грудня 2011 року інформації про стан реалізації в області доручення Президента України від 8 квітня 2011 року N 1-1/637 стосовно забезпечення прав дитини.

4. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступника голови обласної державної адміністрації Яценка А. А.

 

Перший заступник голови
обласної державної адміністрації -
керівник апарату

В. С. Білий


 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження Херсонської обласної державної адміністрації
16.06.2011 N 386


ПЛАН ЗАХОДІВ
щодо вдосконалення роботи стосовно забезпечення прав дитини в області

1. Забезпечити за участю представників громадськості розгляд колегіями райдержадміністрацій, виконкомами міських рад міст обласного значення питання забезпечення прав дитини, розроблення та реалізації комплексу заходів щодо вдосконалення роботи у цій сфері.

Голови райдержадміністрацій, міські голови міст обласного значення

До 1 липня 2011 року


2. Організувати проведення в загальноосвітніх навчальних закладах з нагоди 20-ї річниці ратифікації Україною Конвенції про права дитини навчально-виховних заходів та тему "Права людини починаються з прав дитини".

Заступник начальника управління освіти і науки обласної державної адміністрації Кулькіна Є. П. голови райдержадміністрацій, міські голови міст обласного значення

Протягом вересня 2011 року


3. Сприяти діяльності дитячих і молодіжних громадських організацій з реалізації програм, проектів щодо захисту прав та законних інтересів дітей та проведенню благодійних заходів щодо підтримки дітей, які потребують особливої уваги, зокрема дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, дітей-інвалідів, дітей із багатодітних, малозабезпечених та неповних сімей.

Начальник Головного управління праці та соціального захисту населення обласної державної адміністрації Шиліна Є. А.,
начальники управлінь обласної державної адміністрації: охорони здоров'я - Короленко В. М., у справах сім'ї, молоді та спорту - Кравець О. М., культури і туризму - Корольова І. В.,
заступник начальника управління освіти і науки обласної державної адміністрації Кулькіна Є. П.,
начальник служби у справах дітей обласної державної адміністрації Іваненко Н. І.,
директор Херсонського обласного центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді Муценко Д. В.,
голови райдержадміністрацій,
міські голови міст обласного значення

Протягом 2011 року


4. Забезпечити поширення соціальної реклами та висвітлення в місцевих засобах масової інформації питань соціально-правового захисту дітей.

Начальник Головного управління праці та соціального захисту населення обласної державної адміністрації Шиліна Є. А.,
начальники управлінь обласної державної адміністрації: охорони здоров'я - Короленко В. М., у справах сім'ї, молоді та спорту - Кравець О. М., культури і туризму - Корольова І. В.,
заступник начальника управління освіти і науки обласної державної адміністрації Кулькіна Є. П.,
начальник служби у справах дітей обласної державної адміністрації Іваненко Н. І.,
директор Херсонського обласного центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді Муценко Д. В.,
голови райдержадміністрацій,
міські голови міст обласного значення

Протягом 2011 року


5. Вжити додаткових заходів щодо забезпечення належних умов для охорони здоров'я, навчання, виховання, фізичного, психічного, соціального, духовного та інтелектуального розвитку дітей, їх соціально-психологічної адаптації та активної життєдіяльності, зростання в сімейному оточенні в атмосфері миру, гідності, взаємоповаги, свободи та рівності.

Начальник Головного управління праці та соціального захисту населення обласної державної адміністрації Шиліна Є. А.,
начальники управлінь обласної державної адміністрації: охорони здоров'я - Короленко В. М., у справах сім'ї, молоді та спорту - Кравець О. М., культури і туризму - Корольова І. В.,
заступник начальника управління освіти і науки обласної державної адміністрації Кулькіна Є. П.,
начальник служби у справах дітей обласної державної адміністрації Іваненко Н. І.,
директор Херсонського обласного центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді Муценко Д. В.,
голови райдержадміністрацій,
міські голови міст обласного значення

Протягом 2011 року


6. Особисто контролювати питання забезпечення житлових прав дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, а також осіб з їх числа, вживати заходів щодо залучення представників бізнесу до вирішення цього питання.

Директор Херсонського обласного центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді Муценко Д. В.,
голови райдержадміністрацій,
міські голови міст обласного значення

Протягом 2011 року


7. Забезпечити створення житлових фондів соціального призначення для реалізації житлових прав осіб з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, а також сімей з дітьми, які з певних обставин залишилися без житла.

Голови райдержадміністрацій,
міські голови міст обласного значення

Протягом 2011 року


8. Вживати заходів щодо недопущення закриття навчальних закладів, здавання в оренду їх приміщень.

Заступник начальника управління освіти і науки обласної державної адміністрації Кулькіна Є. П.,
голови райдержадміністрацій,
міські голови міст обласного значення

Протягом 2011 року


9. Вживати додаткових заходів щодо розвитку сімейних форм виховання дітей, позбавлених батьківського піклування, запобігання соціальному сирітству, бездоглядності та безпритульності, правопорушенням та злочинам серед дітей.

Заступник начальника управління освіти і науки обласної державної адміністрації Кулькіна Є. П.,
начальник служби у справах дітей обласної державної адміністрації Іваненко Н. І.,
директор Херсонського обласного центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді Муценко Д. В.,
голови райдержадміністрацій,
міські голови міст обласного значення

Протягом 2011 року


10. Посилити контроль за додержанням прав дітей в навчальних закладах, спеціальних установах і закладах соціального захисту для дітей усіх форм власності; запровадити в закладах для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, діяльність опікунських рад, метою яких має стати посилення громадського контролю за умовами утримання та виховання дітей у цих закладах.

Начальник Головного управління праці та соціального захисту населення обласної державної адміністрації Шиліна Є. А.,
начальник управління охорони здоров'я, обласної державної адміністрації Короленко В. М.,
заступник начальника управління освіти і науки обласної державної адміністрації Кулькіна Є. П.,
начальник служби у справах дітей обласної державної адміністрації Іваненко Н. І.,
директор Херсонського обласного центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді Муценко Д. В.,
голови райдержадміністрацій,
міські голови міст обласного значення

До 1 липня 2011 року


11. Вживати додаткових заходів щодо покращення соціальної роботи із сім'ями з дітьми, які опинилися у складних життєвих обставинах, удосконалення соціального супроводу осіб із числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, особливо після закінчення інтернатних закладів; забезпечити залучення до програм подальшої соціалізації вихованців інтернатних закладів, громадських організацій, волонтерів, що мають певний позитивний досвід у цій роботі.

Начальник управління у справах сім'ї, молоді та спорту обласної державної адміністрації Кравець О. М.,
директор Херсонського обласного центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді Муценко Д. В.,
голови райдержадміністрацій,
міські голови міст обласного значення

Протягом 2011 року


12. Активізувати діяльність місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, громадськості щодо підтримки сімей з дітьми, забезпечити розробку і реалізацію регіональних програм підтримки багатодітних та малозабезпечених родин.

Начальник управління у справах сім'ї, молоді та спорту обласної державної адміністрації Кравець О. М.,
директор Херсонського обласного центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді Муценко Д. В.,
голови райдержадміністрацій,
міські голови міст обласного значення

Протягом 2011 року


13. Вживати заходів щодо недопущення послаблення у ході адміністративної реформи механізмів забезпечення прав дітей, зокрема дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, скорочення або ліквідації органів і служб у справах дітей; посилити роль місцевих органів виконавчої влади в реалізації на відповідній території державної політики з питань соціального захисту дітей.

Начальник служби у справах дітей обласної державної адміністрації Іваненко Н. І.
голови райдержадміністрацій,
міські голови міст обласного значення

Протягом 2011 року


 

Заступник голови
обласної державної адміністрації

А. А. Яценко

 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали