Шановні партнери! Вимушені повідомити, що в зв'язку зі зміною собівартості, з 1 березня будуть підвищені ціни на ДСТУ та ДБН


Додаткова копія: Про забезпечення продажу акцій публічного акціонерного товариства "Машинобудівне виробниче об'єднання "Оріон" (код за ЄДРПОУ 14309913)

ФОНД ДЕРЖАВНОГО МАЙНА УКРАЇНИ

НАКАЗ

від 23 травня 2017 року N 821

Про забезпечення продажу акцій публічного акціонерного товариства "Машинобудівне виробниче об'єднання "Оріон" (код за ЄДРПОУ 14309913)

На виконання частини третьої статті 7 Закону України "Про приватизацію державного майна", постанови Кабінету Міністрів України від 12 травня 2015 р. N 271 "Про проведення прозорої та конкурентної приватизації у 2015 - 2017 роках" (Постанова N 271) (із змінами), з урахуванням вимог Методики оцінки майна, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 10 грудня 2003 р. N 1891 (із змінами) (далі - Методика), відповідно до наказів Фонду державного майна України від 20 січня 2017 р. N 71 "Про затвердження Переліку об'єктів груп В, Г, Е, які підлягають продажу в 2017 році" (Перелік N 71), від 30 січня 2017 р. N 132 "Про затвердження плану-графіка виставлення об'єктів груп В, Г, Е на продаж в 2017 році" (Наказ N 132) (із змінами), враховуючи службову записку Управління конкурсного продажу та біржової діяльності Департаменту приватизації від 27 квітня 2017 р. N 33-2-191, наказую:

1. Затвердити зміни (уточнення) до плану розміщення акцій публічного акціонерного товариства "Машинобудівне виробниче об'єднання "Оріон" (далі - ПАТ "Машинобудівне виробниче об'єднання "Оріон") згідно з додатком.

2. Встановити дату оцінки державного пакета акцій розміром 50 % статутного капіталу плюс 1 акція публічного акціонерного товариства "Машинобудівне виробниче об'єднання "Оріон", що становить 2883281 штука, який підлягає продажу за конкурсом з відкритістю пропонування ціни за принципом аукціону, 30 червня 2017 року.

3. Регіональному відділенню Фонду державного майна України по Одеській області:

1) надати до Департаменту оцінки майна, майнових прав та професійної оціночної діяльності Фонду державного майна України інформацію про об'єкт оцінки, передбачену Положенням про конкурсний відбір суб'єктів оціночної діяльності, затвердженим наказом Фонду державного майна України від 31 грудня 2015 р. N 2075 (Положення N 2075), зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 15 січня 2016 р. за N 60/28190, для оголошення конкурсу з відбору суб'єкта оціночної діяльності не пізніше ніж за два тижні до дати оцінки;

2) забезпечити здійснення заходів щодо проведення ПАТ "Машинобудівне виробниче об'єднання "Оріон" суцільної інвентаризації майна товариства відповідно до Положення про інвентаризацію активів та зобов'язань, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 02 вересня 2014 р. N 879 (Положення N 879), зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 30 жовтня 2014 р. за N 1365/26142, на дату інвентаризації, що збігається з датою оцінки;

3) забезпечити здійснення заходів щодо відображення акціонерним товариством у бухгалтерському обліку результатів інвентаризації і складення за результатами інвентаризації на підставі затвердженого протоколу інвентаризаційної комісії балансу на дату інвентаризації;

4) забезпечити здійснення заходів щодо надання акціонерним товариством Департаменту оцінки майна, майнових прав та професійної оціночної діяльності Фонду державного майна України документів, складених під час інвентаризації майна, у тому числі балансу на дату оцінки та інших документів, необхідних для оцінки державного пакета акцій, визначених Фондом державного майна України на підставі поданого суб'єктом оціночної діяльності переліку, не пізніше 35 календарних днів після дати оцінки;

5) забезпечити вжиття заходів акціонерним товариством з проведення аудиту з метою підтвердження правильності складення фінансової звітності за останній рік до дати оцінки, а також балансу, складеного на дату оцінки, і надання Департаменту оцінки майна, майнових прав та професійної оціночної діяльності Фонду державного майна України аудиторського висновку до 20 серпня 2016 року;

6) інформувати у письмовому вигляді Департамент приватизації Фонду державного майна України про етапи виконання кожного з підпунктів пункту 3 цього наказу.

4. Департаменту оцінки майна, майнових прав та професійної оціночної діяльності забезпечити проведення незалежної оцінки пакета акцій розміром 50 % статутного капіталу плюс 1 акція ПАТ "Машинобудівне виробниче об'єднання "Оріон", що становить 2883281 штука, який підлягає продажу за конкурсом з відкритістю пропонування ціни за принципом аукціону, у строк, встановлений пунктом 96 Методики.

5. Управлінню конкурсного продажу та біржової діяльності Департаменту приватизації:

1) забезпечити продаж державного пакета акцій розміром 50 % статутного капіталу плюс 1 акція ПАТ "Машинобудівне виробниче об'єднання "Оріон", що становить 2883281 штука, за конкурсом з відкритістю пропонування ціни за принципом аукціону у терміни, встановлені додатком до цього наказу;

2) після затвердження підсумків конкурсу у 3-денний строк з моменту підписання акта приймання-передавання пакета акцій надати Регіональному відділенню Фонду державного майна України по Одеській області оригінал акта приймання-передавання пакета акцій ПАТ "Машинобудівне виробниче об'єднання "Оріон" та нотаріально посвідчений договір купівлі-продажу.

6. Регіональному відділенню Фонду державного майна України по Одеській області у тижневий строк після отримання оригіналу акта приймання-передавання пакета акцій ПАТ "Машинобудівне виробниче об'єднання "Оріон" забезпечити підготовку розпорядження про виконання облікової операції щодо списання пакета акцій на рахунок у цінних паперах покупця.

7. Наказ Фонду державного майна України від 26 травня 2016 р. N 1034 "Про забезпечення продажу акцій публічного акціонерного товариства "Машинобудівне виробниче об'єднання "Оріон" (код за ЄДРПОУ 14309913)" (Наказ N 1034), із змінами, визнати таким, що втратив чинність.

8. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступників Голови Фонду відповідно до розподілу функціональних обов'язків та начальника Регіонального відділення Фонду державного майна України по Одеській області.

 

В. о. Голови Фонду

Д. Парфененко

 

Додаток
до наказу ФДМУ
23.05.2017 N 821

Зміни (уточнення) до плану розміщення акцій
(підприємства групи В)
ПАТ "МАШИНОБУДІВНЕ ВИРОБНИЧЕ ОБ'ЄДНАННЯ "ОРІОН"
створеного шляхом перетворення державного підприємства
ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО "МАШИНОБУДІВНЕ ВИРОБНИЧЕ ОБ'ЄДНАННЯ "ОРІОН"

Код за ЄДРПОУ

14309913

Загальна кількість акцій

5766560 шт.

Статутний капітал

1441640,00 грн.

Номінальна вартість акції

0,25 грн.

Код продажу

Спосіб розміщення

Термін розміщення

Акції

Частка в СК, %

Не реалізовано

Кількість штук

Сумарна вартість, тис. грн.

Кількість штук

Частка вСК, %

початок

закінчення

4.

Пільговий продаж акцій

Реалізовано

 

2362248

590,562

40,965

 

 

4.1.

Працівникам підприємства, майно якого приватизується

Реалізовано

 

1954000

488,5

33,885

 

 

4.1.1.

- за приватизаційні майнові сертифікати

Реалізовано

 

1152000

288,0

19,977

 

 

4.1.2.

- за грошові кошти та КС

Реалізовано

 

802000

200,5

13,908

 

 

4.2.

Іншим громадянам, які мають право на пільгове придбання акцій

Реалізовано

 

119920

29,98

2,080

 

 

4.2.2.

- за грошові кошти та КС

Реалізовано

 

119920

29,98

2,080

 

 

4.3.

Керівникам підприємства, які мають право на додаткове придбання акцій

Реалізовано

 

288328

72,082

5,000

 

 

5.4.

Продаж акцій через організаторів торгівлі цінними паперами

Реалізовано

 

521031

130,25775

9,035

 

 

5.4.1.

- на фондових біржах

Реалізовано

 

521031

130,25775

9,035

 

 

5.15.

*) Продаж пакетів акцій за конкурсом з відкритістю пропонування ціни за принципом аукціону

30.06.2017

31.12.2017

2883281

720,82025

50,000

2883281

50,000

 

РАЗОМ

Х

Х

5766560

1441,64

100,000

2883281

50,000


*) 50 % плюс 1 акція

 

Заступник директора Департаменту
приватизації - начальник Управління
оперативного планування
продажу об'єктів груп В, Г

С. Дзюбенко

Виконавець

С. Тарабан
 
 
Copyright © 2003-2019 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали