МІНІСТЕРСТВО ЕНЕРГЕТИКИ ТА ВУГІЛЬНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ УКРАЇНИ

НАКАЗ

від 1 грудня 2011 року N 773

Про забезпечення виконання концесійних договорів щодо цілісного майнового комплексу державного підприємства "Ровенькиантрацит" та щодо цілісного майнового комплексу державного підприємства "Свердловантрацит"

Із змінами і доповненнями, внесеними наказом Міністерства енергетики та вугільної промисловості України від 9 грудня 2011 року N 819 (Наказ N 819)

Керуючись Законом України "Про концесії", постановами Кабінету Міністрів України від 11.12.99 N 2293 "Про затвердження Переліку об'єктів права державної власності, які можуть надаватися в концесію" (зі змінами), від 12.04.2000 N 642 "Про затвердження Положення про проведення концесійного конкурсу та укладення концесійних договорів на об'єкти права державної і комунальної власності, які надаються у концесію", від 04.04.2011 N 443 "Про внесення змін до Переліку об'єктів права державної власності, які можуть надаватися в концесію" (Постанова N 443), відповідно до концесійних договорів, укладених Міненерговугілля України з Товариством з обмеженою відповідальністю "ДТЕК Ровенькиантрацит" (ідентифікаційний код юридичної особи 37713861) та з Товариством з обмеженою відповідальністю "ДТЕК Свердловантрацит" (ідентифікаційний код юридичної особи 37596090), з метою передачі цілісних майнових комплексів державного підприємства "Ровенькиантрацит" (ідентифікаційний код юридичної особи 32320704) та державного підприємства "Свердловантрацит" (ідентифікаційний код юридичної особи 32355669) у концесію наказую:

1. Генеральним директорам ДП "Ровенькиантрацит" (Богданов О. М.) та ДП "Свердловантрацит" (Коваль О. І.)

1.1. У строк до 8 грудня 2011 р.:

1.1.1. Підготувати та забезпечити підписання з ТОВ "ДТЕК Ровенькиантрацит" та ТОВ "ДТЕК "Свердловантрацит" Передавальних актів майна ДП "Ровенькиантрацит" та ДП "Свердловантрацит", яке передається у концесію, Передавальних актів майна ДП "Ровенькиантрацит" та ДП "Свердловантрацит", що підлягає передачі концесіонеру на відповідальне зберігання та утримання, Передавальних актів дебіторської та кредиторської заборгованості, яка сформувалася у ДП "Ровенькиантрацит" та ДП "Свердловантрацит" за результатами правовідносин з третіми особами станом на дату укладення цього Договору;

1.1.2. Зазначені у пункті 1.1 цього наказу Передавальні акти скласти на підставі Переліку N 1 майна ДП "Ровенькиантрацит" станом на 30.04.2011, що передається в концесію, складеного ДП "Ровенькиантрацит", Переліку N 1 майна ДП "Свердловантрацит" станом на 30.04.2011, що передається в концесію, Переліку N 3 майна ДП "Ровенькиантрацит" станом на 30.04.2011, що підлягає передачі концесіонеру на відповідальне зберігання та утримання, Переліку N 3 майна ДП "Свердловантрацит" станом на 30.04.2011, що підлягає передачі концесіонеру на відповідальне зберігання та утримання, та на підставі відомостей бухгалтерського обліку ДП "Ровенькиантрацит" і ДП "Свердловантрацит" станом на дату укладення концесійних договорів щодо цілісного майнового комплексу ДП "Ровенькиантрацит" та щодо цілісного майнового комплексу ДП "Свердловантрацит";

1.1.3. Передавальні акти, підписані ДП "Ровенькиантрацит" з ТОВ "ДТЕК Ровенькиантрацит", ДП "Свердловантрацит" з ТОВ "ДТЕК Свердловантрацит", надати Робочій групі, створеній відповідно до наказу Міненерговугілля України від 29.04.2011 N 94 "Про здійснення заходів з підготовки проведення концесійного конкурсу ДП "Ровенькиантрацит" і ДП "Свердловантрацит" (Наказ N 94) (далі - Робоча група) для підготовки зведених Актів приймання-передачі майна.

1.2. У строк до 20 січня 2012 р.:

1.2.1. Провести інвентаризацію державного майна, придбаного ДП "Ровенькиантрацит" та ДП "Свердловантрацит" у період з 30.04.2011 по 01.12.2011;

1.2.2. Надати Робочій групі для здійснення підготовчих заходів із проведення концесійного конкурсу щодо ДП "Ровенькиантрацит" і ДП "Свердловантрацит" зведені акти інвентаризації державного майна ДП "Ровенькиантрацит" і ДП "Свердловантрацит", придбаного у період з 30.04.2011 по 01.12.2011, в термін до 29.12.2011;

1.2.3. Забезпечити, у порядку, встановленому чинним законодавством, здійснення аудиторської перевірки стану бухгалтерського обліку підприємств;

1.2.4. Здійснити за результатами інвентаризації у порядку, встановленому чинним законодавством України, розмежування державного майна, придбаного ДП "Ровенькиантрацит" та ДП "Свердловантрацит" у період з 30.04.2011 по 01.12.2011, підготувати та надати Робочій групі переліки майна, що підлягає передачі у концесію, майна, що підлягає передачі концесіонеру на відповідальне зберігання та утримання;

1.2.5. Забезпечити здійснення суб'єктом оціночної діяльності незалежної оцінки основних фондів, необоротних нематеріальних активів, нематеріальних активів, об'єктів незавершеного будівництва, підприємства та іншого майна підприємства відповідно до національних положень (стандартів) оцінки майна, у порядку та на умовах, визначених чинним законодавством, придбаного ДП "Ровенькиантрацит" та ДП "Свердловантрацит" у період з 30.04.2011 по 01.12.2011;

1.2.6. Після проведення суб'єктом оціночної діяльності оцінки державного майна надати звіт про оцінку майна на рецензування Фонду державного майна України;

1.2.7. На підставі звітів про оцінку майна, рецензованих Фондом державного майна України, та матеріалів інвентаризації підготувати додаткові переліки майна, що підлягає передачі у концесію, майна, що підлягає передачі концесіонеру на відповідальне зберігання та утримання, та передати їх разом зі звітами про оцінку майна Міненерговугілля;

1.2.8. На підставі додаткових переліків майна, що підлягає передачі у концесію, майна, що підлягає передачі концесіонеру на відповідальне зберігання та утримання, підготувати та забезпечити підписання з ТОВ "ДТЕК Ровенькиантрацит" та ТОВ "ДТЕК "Свердловантрацит" Додаткових Передавальних актів майна ДП "Ровенькиантрацит" та ДП "Свердловантрацит", яке передається у концесію, Передавальних актів майна ДП "Ровенькиантрацит" та ДП "Свердловантрацит", що підлягає передачі концесіонеру на відповідальне зберігання та утримання і надати їх Міненерговугілля України.

1.3. Забезпечити відчуження оборотних матеріальних активів ДП "Ровенькиантрацит" та, відповідно, оборотних матеріальних активів ДП "Свердловантрацит" у порядку та у спосіб, визначені чинним законодавством України. (Наказ N 819)

(пункт 1 доповнено підпунктом 1.3 згідно з наказом Міністерства енергетики та вугільної промисловості України від 09.12.2011 р. N 819) (Наказ N 819)

2. Робочій групі (Чех С. М.):

2.1. Розглянути та погодити результати інвентаризації державного майна, придбаного ДП "Ровенькиантрацит" і ДП "Свердловантрацит" у період з 30.04.2011 по 01.12.2011;

2.2. Розглянути сформовані ДП "Ровенькиантрацит" і ДП "Свердловантрацит" переліки державного майна, придбаного у період з 30.04.2011 по 01.12.2011, що підлягає передачі у концесію, майна, що підлягає передачі концесіонеру на відповідальне зберігання та утримання.

2.3. Підготовити відповідні додаткові угоди до концесійних договорів щодо цілісного майнового комплексу державного підприємства "Ровенькиантрацит" та щодо цілісного майнового комплексу державного підприємства "Свердловантрацит", укладених Міненерговугілля України з ТОВ "ДТЕК Ровенькиантрацит" і Міненерговугілля України з ТОВ "ДТЕК Свердловантрацит";

2.4. Розглянути, перевірити на відповідність чинному законодавству та відповідним концесійним договорам зведені Акти приймання-передачі майна згідно з Передавальними актами майна ДП "Ровенькиантрацит" та ДП "Свердловантрацит", яке передається у концесію, майна, що підлягає передачі концесіонеру на відповідальне зберігання та утримання, дебіторської та кредиторської заборгованості, яка сформувалася у ДП "Ровенькиантрацит" та ДП "Свердловантрацит" за результатами правовідносин з третіми особами станом на дату укладення концесійних договорів щодо цілісних майнових комплексів ДП "Ровенькиантрацит" та ДП "Свердловантрацит" (далі - Зведені акти), прийняти рішення робочої групи і надати Зведені акти мені на підписання;

2.5. Розглянути, перевірити на відповідність чинному законодавству та відповідним концесійним договорам Додаткові зведені Акти приймання-передачі майна відповідно до Додаткових Передавальних актів майна ДП "Ровенькиантрацит" та ДП "Свердловантрацит", яке передається у концесію, майна, що підлягає передачі концесіонеру на відповідальне зберігання та утримання (далі - Додаткові Зведені акти), прийняти рішення робочої групи і надати Додаткові Зведені акти мені на підписання;

3. Відповідальність за надання достовірної та повної інформації щодо господарсько-фінансової звітності ДП "Ровенькиантрацит" і ДП "Свердловантрацит" несуть керівники та головні бухгалтери цих підприємств.

4. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

 

Міністр

Ю. Бойко

 
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали