МИКОЛАЇВСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

від 28.04.2012 р. N 123-р

Про забезпечення виконання в Миколаївській області Указу Президента України від 12 березня 2012 року N 187/2012 "Про Національний план дій на 2012 рік щодо впровадження Програми економічних реформ на 2010 - 2014 роки "Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна держава"

Відповідно до статей 2, 18, 25 Закону України "Про місцеві державні адміністрації", з метою забезпечення виконання Указу Президента України від 12 березня 2012 року N 187/2012 "Про Національний план дій на 2012 рік щодо впровадження Програми економічних реформ на 2012 - 2014 роки "Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна держава" та Плану організації виконання Указу Президента України від 12 березня 2012 року N 187/2012 "Про Національний план дій на 2012 рік щодо впровадження Програми економічних реформ на 2012 - 2014 роки "Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна держава", схваленого Кабінетом Міністрів України 21 березня 2012 року:

1. Затвердити план заходів щодо реалізації в Миколаївській області Національного плану дій на 2012 рік щодо впровадження Програми економічних реформ на 2012 - 2014 роки "Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна держава" (далі - план заходів).

2. Заступникам голови облдержадміністрації згідно з розподілом обов'язків забезпечити:

1) контроль за виконанням плану заходів у встановлені строки;

2) проведення за участю наукових установ, експертів широкої роз'яснювальної роботи про зміст Національного плану дій на 2012 рік щодо впровадження Програми економічних реформ на 2012 - 2014 роки "Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна держава".

3. Доручити головам райдержадміністрацій та запропонувати міським (міст обласного значення) головам:

1) вжити заходів щодо виконання плану заходів та надавати у строки, визначені Національним планом дій, інформацію відповідним структурним підрозділам облдержадміністрації до 20 числа звітного місяця;

2) передбачити під час планування роботи райдержадміністрацій та виконавчих комітетів міських (міст обласного значення) рад комплекс заходів, які забезпечуватимуть більш ефективне впровадження реформ на території області.

4. Доручити керівникам структурних підрозділів облдержадміністрації та запропонувати керівникам територіальних органів міністерств та інших центральних органів виконавчої влади:

1) вжити заходів щодо виконання плану заходів у встановлені строки;

2) інформувати про стан виконання плану заходів у строки, визначені Національним планом дій, Адміністрацію Президента України та відповідний центральний орган виконавчої влади (керівника відповідного напряму реформ) до 25 числа звітного місяця;

3) надавати звіт про виконання плану заходів щодо реалізації Національного плану дій на 2012 рік про впровадження Програми економічних реформ на 2010 - 2014 роки "Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна держава" для узагальнення до головного управління економіки облдержадміністрації згідно з додатком до 25 числа звітного місяця;

4) передбачити в планах роботи відповідних структурних підрозділів комплекс заходів, які забезпечуватимуть більш ефективне впровадження реформ на території області.

5. Головному управлінню економіки облдержадміністрації щомісяця готувати узагальнену інформацію та інформувати у строки, визначені Національним планом дій, Міністерство економічного розвитку і торгівлі України, про стан виконання плану заходів до 1 числа місяця, наступного за звітним.

6. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступників голови облдержадміністрації згідно з розподілом обов'язків.

 

Голова облдержадміністрації

М. П. Круглов


 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження Миколаївської обласної державної адміністрації
28.04.2012 N 123-р


ПЛАН ЗАХОДІВ
щодо реалізації в Миколаївській області Національного плану дій на 2012 рік щодо впровадження Програми економічних реформ на 2012 - 2014 роки "Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна держава"

N
з/п

До пункту змісту Національного плану дій

Зміст завдання та заходи

Відповідальні за виконання

Строк виконання

Відповідальний центральний орган виконавчої влади, який необхідно інформувати про стан виконання заходу

1

2

3

4

5

6

III. Реформування медичного обслуговування

Реалізація реформи медичного обслуговування на загальнодержавному рівні (крім пілотних регіонів)

1.

32.4.

Формування мережі центрів первинної медичної (медико-санітарної) допомоги у регіонах згідно із затвердженими регіональними планами

Управління охорони здоров'я облдержадміністрації, головне фінансове управління облдержадміністрації, райдержадміністрації, виконавчі комітети міських (міст обласного значення) рад (за узгодженням)

Грудень

Міністерство охорони здоров'я України

2.

32.5.

Визначення обсягу фінансування центрів первинної медичної (медико-санітарної) допомоги та підготовка пропозицій щодо вдосконалення Формули розподілу обсягу міжбюджетних трансфертів (дотацій вирівнювання та коштів, що передаються до державного бюджету) між державним та місцевими бюджетами, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 8 грудня 2010 року N 1149 "Деякі питання розподілу обсягу міжбюджетних трансфертів", у частині розрахунку видатків на охорону здоров'я

Управління охорони здоров'я облдержадміністрації, головне фінансове управління облдержадміністрації, райдержадміністрації, виконавчі комітети міських (міст обласного значення) рад (за узгодженням)

Травень

Міністерство охорони здоров'я України, Міністерство фінансів України

3.

33.3.

Проведення аудиту стану надання вторинної (спеціалізованої) медичної допомоги, підготовка планів перспективного розвитку закладів охорони здоров'я та уточнення проектів планів-схем госпітальних округів

Управління охорони здоров'я облдержадміністрації, райдержадміністрації, виконавчі комітети міських (міст обласного значення) рад (за узгодженням)

Грудень

Міністерство охорони здоров'я України

4.

34.3.

Проведення оцінки стану надання екстреної медичної допомоги та її ресурсного забезпечення

Управління охорони здоров'я облдержадміністрації, райдержадміністрації, виконавчі комітети міських (міст обласного значення) рад (за узгодженням)

Липень

Міністерство охорони здоров'я України

5.

34.4.

Затвердження регіональних планів розвитку системи надання екстреної медичної допомоги

Управління охорони здоров'я облдержадміністрації, райдержадміністрації, виконавчі комітети міських (міст обласного значення) рад (за узгодженням)

У строк, визначений Законом України "Про загальнодержавну систему надання екстреної медичної допомоги"

Міністерство охорони здоров'я України

6.

35.1.

Проведення навчань (тренінгів) працівників управлінь охорони здоров'я місцевих державних адміністрацій та Міністерства охорони здоров'я Автономної Республіки Крим щодо роботи у нових умовах за напрямами:
економіко-фінансова діяльність;
кадрова політика, менеджмент та управління кадрами;
організаційно-методична робота

Управління охорони здоров'я облдержадміністрації, райдержадміністрації, виконавчі комітети міських (міст обласного значення) рад (за узгодженням)

Жовтень

Міністерство охорони здоров'я України

Підвищення якості медичних послуг на загальнодержавному рівні

7.

36.2.

Затвердження перспективного плану підготовки та перепідготовки лікарів за спеціальністю "Загальна практика - сімейна медицина" на період до 2015 року у розрізі регіонів

Управління охорони здоров'я облдержадміністрації, райдержадміністрації, виконавчі комітети міських (міст обласного значення) рад (за узгодженням)

Квітень

Міністерство охорони здоров'я України

8.

36.3.

Забезпечення виконання у 2012 році перспективного плану підготовки та перепідготовки лікарів загальної практики - сімейних лікарів у пілотних регіонах

Управління охорони здоров'я облдержадміністрації, райдержадміністрації, виконавчі комітети міських (міст обласного значення) рад (за узгодженням)

Грудень

Міністерство охорони здоров'я України

Підвищення ефективності державного фінансування

9.

39.2.

Проведення інвентаризації ресурсного забезпечення закладів охорони здоров'я для запровадження системи електронного документообігу у сфері охорони здоров'я, зокрема електронного обігу медичних форм

Управління охорони здоров'я облдержадміністрації, райдержадміністрації, виконавчі комітети міських (міст обласного значення) рад (за узгодженням)

Квітень

Міністерство охорони здоров'я України

10.

39.3.

Запровадження у сфері охорони здоров'я системи електронного документообігу, зокрема електронного обігу медичних форм

Управління охорони здоров'я облдержадміністрації, райдержадміністрації, виконавчі комітети міських (міст обласного значення) рад (за узгодженням)

Вересень

Міністерство охорони здоров'я України

IV. Реформування освіти та розвиток науково-технічної сфери

Удосконалення системи управління освітою

11.

45.1.2.

Затвердження регіональних планів створення освітніх округів та модернізації мережі професійно-технічних навчальних закладів, загальноосвітніх навчальних закладів, у тому числі шкіл-інтернатів

Управління освіти і науки облдержадміністрації, райдержадміністрації, виконавчі комітети міських (міст обласного значення) рад (за узгодженням)

Листопад

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України

12.

45.1.3.

Розширення мережі дошкільних навчальних закладів

Управління освіти і науки облдержадміністрації, райдержадміністрації, виконавчі комітети міських (міст обласного значення) рад (за узгодженням)

Березень - грудень

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України

Підвищення якості та конкурентоспроможності освіти

13.

48.1.

Реалізація Державної цільової програми впровадження у навчально-виховний процес загальноосвітніх навчальних закладів інформаційно-комунікаційних технологій "Сто відсотків" на період до 2015 року

Управління освіти і науки облдержадміністрації, райдержадміністрації, виконавчі комітети міських (міст обласного значення) рад (за узгодженням)

Грудень

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України

14.

48.2.

Розміщення у мережі Інтернет довідкової інформації про дошкільні, загальноосвітні, професійно-технічні та вищі навчальні заклади для допомоги Інтернет-користувачам у пошуку необхідної інформації

Управління освіти і науки облдержадміністрації, райдержадміністрації, виконавчі комітети міських (міст обласного значення) рад (за узгодженням)

Грудень

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України

15.

52.2.3.

Проведення групою консультантів з питань професійного розвитку тренінгів для працівників навчальних закладів у регіонах

Управління освіти і науки облдержадміністрації, райдержадміністрації, виконавчі комітети міських (міст обласного значення) рад (за узгодженням)

Протягом року

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України

16.

53.2.

Вивчення потреб у створенні навчально-реабілітаційних центрів з урахуванням інформації банку даних дітей з особливими потребами та наявних матеріально-технічних умов спеціальних шкіл-інтернатів

Управління освіти і науки облдержадміністрації, райдержадміністрації, виконавчі комітети міських (міст обласного значення) рад (за узгодженням)

Вересень-грудень

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України

V. Реформа соціальної сфери

Модернізація системи соціальної підтримки населення

17.

59.1.

Розширення повноважень та функцій державних соціальних інспекторів (покладення додатково виконання функцій з виявлення реальних потреб у допомозі та послугах соціально вразливих осіб чи сімей, що перебувають у складних життєвих обставинах)

Головне управління праці та соціального захисту населення облдержадміністрації, райдержадміністрації, виконавчі комітети міських (міст обласного значення) рад (за узгодженням)

Серпень

Міністерство соціальної політики України

18.

61.1.

Впровадження єдиної інформаційно-аналітичної системи соціального захисту населення

Головне управління праці та соціального захисту населення облдержадміністрації, райдержадміністрації, виконавчі комітети міських (міст обласного значення) рад (за узгодженням)

Жовтень

Міністерство соціальної політики України

19.

65.3.

Реорганізація державних притулків для дітей у центри соціально-психологічної реабілітації дітей

Головне управління праці та соціального захисту населення облдержадміністрації, райдержадміністрації, виконавчі комітети міських (міст обласного значення) рад (за узгодженням)

Грудень

Міністерство соціальної політики України

VI. Дерегуляція, розвиток підприємництва та реформування надання адміністративних послуг

Спрощення дозвільної системи та сфери ліцензування

20.

74.1.3.

Надання пропозицій щодо передачі повноважень із видачі документів дозвільного характеру від регіональних до місцевих дозвільних органів

Головне управління економіки облдержадміністрації, відділ державних адміністраторів та забезпечення їх діяльності облдержадміністрації, територіальні органи міністерств та інших центральних органів виконавчої влади

Жовтень

Міністерство економічного розвитку і торгівлі України, Державна служба України з питань регуляторної політики та розвитку підприємництва

Реформування надання адміністративних послуг

21.

88.1.8.

Створення центрів надання адміністративних послуг в Автономній Республіці Крим, обласних центрах України, містах Києві і Севастополі, для чого, зокрема, забезпечити:
виділення приміщень для організації зазначених центрів та центрів надання адміністративних послуг у соціальній сфері за принципом "єдиного вікна";
підготовка офісної інфраструктури та інформаційно-технічного забезпечення центрів;
набір та навчання персоналу центрів;
переведення існуючих центрів надання адміністративних послуг на нові стандарти роботи

Головне управління економіки облдержадміністрації, відділ державних адміністраторів та забезпечення їх діяльності облдержадміністрації, райдержадміністрації, виконавчі комітети міських (міст обласного значення) рад (за узгодженням)

Травень

Міністерство економічного розвитку і торгівлі України, Державна служба України з питань регуляторної політики та розвитку підприємництва

Удосконалення державної регуляторної політики у сфері екологічної безпеки

22.

107.6.

Здійснення заходів з очищення територій від небезпечних відходів (непридатних пестицидів, відходів із вмістом берилію та відходів гексахлорбензолу)

Державне управління охорони навколишнього природного середовища в Миколаївській області (за узгодженням), райдержадміністрації, виконавчі комітети міських (міст обласного значення) рад (за узгодженням)

Грудень

Міністерство екології та природних ресурсів України

IX. Реформа енергетики

Вдосконалення системи ціноутворення в електроенергетиці

23.

132.2.2.

Оновлення переліку споживачів та їх обладнання, для якого має бути встановлена екологічна броня електропостачання

Управління промисловості та розвитку інфраструктури облдержадміністрації, райдержадміністрації, виконавчі комітети міських (міст обласного значення) рад (за узгодженням)

Червень

Міністерство енергетики та вугільної промисловостіУкраїни

XI. Розвиток транспортної інфраструктури

Децентралізація управління дорожньою інфраструктурою місцевого значення

24.

177.2.

Видання актів щодо затвердження нових переліків автомобільних доріг загального користування місцевого значення

Управління промисловості та розвитку інфраструктури облдержадміністрації, служба автомобільних доріг у Миколаївській області (за узгодженням), райдержадміністрації, виконавчі комітети міських (міст обласного значення) рад (за узгодженням)

Червень

Міністерство інфраструктури України, Державне агентство автомобільних доріг України

XIII. Реформа системи державного управління

25.

194.2.

Оптимізація в установленому порядку системи управління у соціальній сфері на місцевому рівні

Головне управління праці та соціального захисту населення облдержадміністрації, райдержадміністрації, виконавчі комітети міських (міст обласного значення) рад (за узгодженням)

Листопад

Міністерство соціальної політики України, Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України

26.

194.4.

Оптимізація структури місцевих державних адміністрацій

Відділ кадрової роботи апарату облдержадміністрації, відділ фінансового забезпечення апарату облдержадміністрації, організаційний відділ апарату облдержадміністрації, структурні підрозділи облдержадміністрації, райдержадміністрації

У строки, визначені законами щодо оптимізації розподілу функцій між територіальними органами центральних органів виконавчої влади та місцевими державними адміністраціями

 

XIV. Впровадження національних проектів та інвестицій

27.

205.3.

З метою реалізації національного проекту "LNG-термінал" - морський термінал з приймання скрапленого природного газу" вжити заходів в установленому порядку щодо вирішення питання про виділення (викуп) земельних ділянок, необхідних для реалізації національного проекту

Головне управління економіки облдержадміністрації, управління промисловості та розвитку інфраструктури облдержадміністрації, головне управління Держкомзему у Миколаївській області (за узгодженням)

Травень

Державне агентство з інвестицій та управління національними проектами України

28.

206.3.

З метою реалізації національного проекту "Чисте місто" - система комплексів з переробки твердих побутових відходів" забезпечити укладення угод з інвесторами щодо реалізації національного проекту з урахуванням визначеної форми участі держави у національному проекті

Управління житлово-комунального господарства облдержадміністрації

Травень

Державне агентство з інвестицій та управління національними проектами України

29.

208.2.

З метою реалізації національного проекту "Енергія природи" - будівництво комплексу вітрових, сонячних та малих гідроелектростанцій, виробництво твердого альтернативного палива" забезпечити укладення угод з інвесторами щодо реалізації національного проекту з урахуванням визначеної форми участі держави у складових національного проекту

Головне управління економіки облдержадміністрації

Грудень

Державне агентство з інвестицій та управління національними проектами України

30.

209.1.

З метою реалізації національного проекту "Нове життя" - нова якість охорони материнства та дитинства забезпечити затвердження плану заходів із реалізації національного проекту, в тому числі плану-графіка відкриття перинатальних центрів 3-го рівня в 2012 році

Управління охорони здоров'я облдержадміністрації

Протягом року

Державне агентство з інвестицій та управління національними проектами України

31.

210.2.

З метою реалізації національного проекту "Якісна вода" - забезпечення населення України якісною питною водою" забезпечити укладення угод з інвесторами щодо реалізації національного проекту з урахуванням визначеної форми участі держави у національному проекті

Управління житлово-комунального господарства облдержадміністрації

Липень

Державне агентство з інвестицій та управління національними проектами України


 

Виконувач обов'язків начальника головного
управління економіки облдержадміністрації

М. І. Тульський


 

Додаток
до розпорядження Миколаївської обласної державної адміністрації
28.04.2012 N 123-р


ЗВІТ ПРО ВИКОНАННЯ ПЛАНУ ЗАХОДІВ
щодо реалізації Національного плану дій на 2012 рік про впровадження Програми економічних реформ на 2010 - 2014 роки "Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна держава"

N
з/п

До підпункту змісту Національ-ного плану дій

Найменування заходу

Інформація про виконання заходу

1

2

3

4


Керівник

Підпис

Ініціали, прізвище


 
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали