МІНІСТЕРСТВО КУЛЬТУРИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

від 1 червня 2011 року N 397/0/16-11

Про забезпечення виконання законодавства України про доступ до публічної інформації

З метою організації виконання Законів України "Про доступ до публічної інформації" (Закон N 2939-VI) та "Про інформацію", Указу Президента України від 05.05.2011 N 547/2011 "Питання забезпечення органами виконавчої влади доступу до публічної інформації" (Указ N 547/2011) та Плану організації виконання Указу Президента України "Питання забезпечення органами виконавчої влади доступу до публічної інформації", схваленого на засіданні Кабінету Міністрів України 18 травня 2011 р. (протокол N 33), наказую:

1. Затвердити План заходів щодо забезпечення доступу до публічної інформації (додаток 1).

2. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника Міністра - керівника апарату О. О. Губіну.

 

Перший заступник Міністра

Ю. П. Богуцький

 

Додаток 1

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства культури України
01.06.2011 N 397/0/16-11

ПЛАН ЗАХОДІВ
щодо забезпечення доступу до публічної інформації

N

Назва заходу

Відповідальні особи

Термін виконання

1.

привести нормативно-правові акти у відповідність із Законом України "Про доступ до публічної інформації" (Закон N 2939-VI) (далі - Закон)

Держкіно України, керівники урядових органів та керівники структурних підрозділів Міністерства в межах компетенції

до 30.06.2011

2.

надавати фізичним та юридичним особам (запитувачам інформації) публічну інформацію за запитами не пізніше п'яти робочих днів з дня отримання запиту.

У разі якщо запит на інформацію стосується інформації, необхідної для захисту життя чи свободи, аварій, катастроф, небезпечних природних явищ та інших надзвичайних подій, що сталися або можуть статись і загрожують безпеці громадян, строк відповіді становить не більше 48 годин з дня отримання запиту.

У разі якщо запит стосується надання великого обсягу інформації або потребує пошуку інформації серед значної кількості даних, інформація може подаватися у строк до 20 робочих днів з обґрунтуванням продовження терміну. Про продовження строку інформації обов'язково повідомляти запитувача в письмовій формі не пізніше п'яти робочих днів з дня отримання запиту

Держкіно України, керівники урядових органів та керівники структурних підрозділів Міністерства

постійно

3.

системно та оперативно оприлюднювати і оновлювати на офіційних веб-сайтах Міністерства та Держкіно України відповідно до компетенції інформацію:
1) про організаційну структуру, місію, функції, повноваження, основні завдання, напрями діяльності та фінансові ресурси (структуру та обсяг бюджетних коштів, порядок та механізм їх витрачання тощо) Міністерства, Держкіно України та урядових органів (до завершення процесу ліквідації);

2) нормативно-правові акти, акти індивідуальної дії (крім внутрішньоорганізаційних), проекти рішень, що підлягають обговоренню, інформацію про нормативно-правові засади діяльності;

3) перелік та умови отримання послуг, що надаються Міністерством, Держкіно України та урядовими органами (до завершення процесу ліквідації), форми і зразки документів, правила їх заповнення;

4) інформацію про систему обліку, види інформації, яку зберігає Міністерство, Держкіно України та урядові органи (до завершення процесу ліквідації);

5) інформацію про механізми чи процедури, за допомогою яких громадськість може представляти свої інтереси або в іншій спосіб впливати на реалізацію повноважень Міністерством, Держкіно України та урядовими органами (до завершення процесу ліквідації);

6) плани проведення та порядок денний відкритих засідань Міністерства, Держкіно України та урядових органів (до завершення процесу ліквідації);

7) розташування місць в приміщенні Міністерства, Держкіно України та урядових органів (до завершення процесу ліквідації), де надаються необхідні запитувачам форми і бланки;

8) загальні правила роботи Міністерства, Держкіно України та урядовими органами (до завершення процесу ліквідації), їх правила внутрішнього трудового розпорядку;

9) звіти Міністерства, Держкіно України та урядових органів (до завершення процесу ліквідації), в тому числі щодо задоволення запитів на інформацію;

10) інформацію про діяльність Міністерства, Держкіно України та урядових органів (до завершення процесу ліквідації), а саме про:

- їхнє місцезнаходження, поштову адресу, номери засобів зв'язку, адреси інформаційного веб-сайту (для Міністерства та Держкіно України) та електронної пошти;

- прізвище, ім'я, та по батькові, службові номери засобів зв'язку, адреси електронної пошти Міністра та його заступників, Голови Держкіно України та його заступників, голів урядових органів та їх заступників (до завершення процесу ліквідації), а також керівників структурних підрозділів, основні функції структурних підрозділів, крім випадків, коли ці відомості належать до інформації з обмеженим доступом;

- розклад роботи та графік прийому громадян;

- вакансії, порядок та умови проходження конкурсу на заміщення вакантних посад;

- перелік та умови надання послуг, форми і зразки документів, необхідних для надання послуг, правила їх оформлення;

- перелік і службові номери засобів зв'язку підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління Мінкультури України та Держкіно України, та їх керівників;

- порядок складання, подання запиту на інформацію, оскарження рішень Міністерства та Держкіно України, їх дій чи бездіяльності;

- систему обліку, види інформації, якою володіє Мінкультури України, Держкіно України та урядові органи

Держкіно України, керівники урядових органів та керівники структурних підрозділів Міністерства в межах компетенції

постійно

4.

в кожному структурному підрозділі Міністерства, Держкіно України та урядових органів (до завершення процесу ліквідації) визначити посадову особу, на яку буде покладено обов'язок організовувати в установленому порядку доступ до публічної інформації, внести зміни до посадової інструкції такої особи та подати кандидатуру до персонального складу посадових осіб, відповідальних за організацію та забезпечення доступу до публічної інформації, управлінню справами (Кініченко П. М.) для узагальнення та підготовки проекту відповідного наказу.

під час розробки управлінської структури та штатного розпису передбачити структурний підрозділ, що організовуватиме доступ до публічної інформації

Держкіно України, керівники урядових органів та керівники структурних підрозділів Міністерства
начальник відділу кадрів (Фурлет Н. Я.)

Держкіно України
начальник відділу кадрів (Фурлет Н. Я.)

до 08.06.2011

в місячний строк з дати затвердження граничної чисельності

5

визначити спеціальне місце, обладнане оргтехнікою для роботи запитувачів із документами, що містять публічну інформацію, їх копіями

Держкіно України, керівники урядових органів

управління справами (Кініченко П. М.)

до 08.06.2011

6.

створити умови для подання письмових запитів громадянами з обмеженими фізичними можливостями

Держкіно України, керівники урядових органів

управління справами (Кініченко П. М.)

до 08.06.2011

7.

передбачити асигнування для фінансування фактичних витрат в межах граничних норм витрат на копіювання та друк документів для запитувачів інформації обсягом більше 10 сторінок

забезпечити в установленому порядку здійснення фінансування фактичних витрат в межах граничних норм витрат на копіювання та друк документів для запитувачів інформації обсягом більше 10 сторінок

Держкіно України

управління оплати праці та бюджетних програм (Солодченко Н. Ю.)

Держкіно України

управління з питань фінансування, обліку та звітності (В. В. Жук)

управління справами (Кініченко П. М.)

до 08.06.2011

постійно
 

8.

запровадити облік запитів на інформацію

Держкіно України, керівники урядових органів та керівники структурних підрозділів Міністерства

управління справами (Кініченко П. М.) - контроль і зведення

до 08.06.2011

9.

забезпечити обов'язкову реєстрацію документів, що містять публічну інформацію за формою, затвердженою Мінкультури України

Держкіно України, керівники урядових органів та керівники структурних підрозділів Міністерства

управління справами (Кініченко П. М.)

постійно

10.

розробити та затвердити перелік відомостей, що становить службову інформацію, та інструкцію з питань обліку, зберігання і використання документів та інших матеріальних носіїв, які містять відомості, що становлять службову інформацію

Держкіно України

управління справами (Кініченко П. М.)

юридичне управління (Петасюк Л. В.)

до 08.06.2011

11.

вживати заходів щодо унеможливлення несанкціонованого доступу до наявної інформації (персональних даних) про особу та інших осіб

Держкіно України, керівники урядових органів та керівники структурних підрозділів Міністерства

начальник відділу кадрів (Фурлет Н. Я.)

постійно

12.

сприяти депутатам місцевих рад, громадським організаціям, громадським радам, громадянам у здійсненні громадського контролю за забезпеченням органами виконавчої влади доступу до публічної інформації шляхом проведення громадських слухань, громадської експертизи щодо проектів рішень, які містять публічну інформацію тощо

Держкіно України, керівники урядових органів та керівники структурних підрозділів Міністерства

постійно

 
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали