МИКОЛАЇВСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

від 06.06.2011 р. N 173-р

Про забезпечення виконання Закону України "Про доступ до публічної інформації"

Відповідно до статей 2, 25 Закону України "Про місцеві державні адміністрації", Закону України "Про доступ до публічної інформації" (Закон N 2939-VI), Указу Президента України від 5 травня 2011 року N 547/2011 "Питання забезпечення органами виконавчої влади доступу до публічної інформації" (Указ N 547/2011):

1. Доручити керівникам управлінь, відділів, інших структурних підрозділів облдержадміністрації, головам райдержадміністрацій, рекомендувати міським (міст обласного значення) головам:

1.1. Забезпечити безумовне виконання Закону України "Про доступ до публічної інформації" (Закон N 2939-VI).

Строк: постійно.


1.2. Привести у відповідність з Законом України "Про доступ до публічної інформації" (Закон N 2939-VI) власні нормативно-правові акти.

Строк: до 9 липня 2011 року.


1.3. Забезпечити своєчасне оприлюднення проектів актів, що підлягають обговоренню, а також систематичне і оперативне оприлюднення та оновлення інформації.

Строк: постійно.


1.4. Забезпечити оприлюднення в офіційних друкованих виданнях, на офіційних веб-сайтах, інформаційних стендах, в інший прийнятний для громадян спосіб інформації, зазначеної у статті 15 Закону України "Про доступ до публічної інформації" (Закон N 2939-VI), форм запитів на інформацію.

Строк: постійно.


1.5. Вжити заходів щодо унеможливлення несанкціонованого доступу до наявної інформації про особу інших осіб.

Строк: постійно.


1.6. Сприяти депутатам місцевих рад, громадським організаціям, громадським радам, громадянам у здійсненні громадського контролю за забезпеченням органами виконавчої влади доступу до публічної інформації шляхом проведення громадських слухань, громадської експертизи тощо.

Строк: постійно.


2. Доручити керівникам управлінь, відділів, інших структурних підрозділів облдержадміністрації визначити відповідальних осіб, які організовуватимуть доступ до публічної інформації, та надати інформацію про них відділу роботи із зверненнями громадян апарату облдержадміністрації.

Строк: до 9 червня 2011 року.


3. Визначити відповідальними підрозділами облдержадміністрації за організацію доступу до публічної інформації відділ роботи із зверненнями громадян облдержадміністрації та юридичний відділ апарату облдержадміністрації.

4. Доручити відділу роботи із зверненнями громадян апарату облдержадміністрації спільно з юридичним відділом апарату облдержадміністрації:

4.1. Створити з метою доступу до публічної інформації та її збереження систему обліку документів, що знаходяться у відповідних розпорядників інформації і містять публічну інформацію, забезпечити обов'язкову реєстрацію в цій системі таких документів.

Строк: постійно.


4.2. Надати сектору комп'ютерного забезпечення апарату облдержадміністрації для оприлюднення на офіційному веб-сайті облдержадміністрації перелік документів, що знаходяться у відповідних розпорядників інформації і містять публічну інформацію.

Строк: до 15 червня 2011 року.


4.3. Запровадити облік запитів на інформацію.

Строк: до 9 червня 2011 року.


4.4. Забезпечити доступ до публічної інформації в установленому чинним законодавством порядку.

Строк: постійно.


5. Доручити юридичному відділу апарату облдержадміністрації надавати висновки щодо можливості задоволення інформаційних запитів.

Строк: постійно.


6. Доручити юридичному відділу апарату облдержадміністрації спільно із відділом роботи із зверненнями громадян апарату облдержадміністрації розробити та подати на затвердження голові облдержадміністрації форми запитів та інструкцію щодо процедури подання запиту на інформацію, її отримання тощо.

Строк: до 25 червня 2011 року.


7. Доручити секторам облдержадміністрації: господарського забезпечення, комп'ютерного забезпечення визначити та облаштувати спеціальне місце для роботи запитувачів із документами, що містять публічну інформацію, чи їх копіями, обладнати таке місце відповідною оргтехнікою.

Строк: до 9 червня 2011 року.


8. Доручити сектору господарського забезпечення апарату облдержадміністрації створити умови для подання письмових запитів громадянами з обмеженими фізичними можливостями.

Строк: до 9 червня 2011 року.


9. Доручити сектору комп'ютерного забезпечення апарату облдержадміністрації створити, забезпечити постійне функціонування розділу "Доступ до публічної інформації" на офіційному веб-сайті облдержадміністрації.

Строк: до 9 червня 2011 року.


10. Доручити загальному відділу апарату облдержадміністрації:

10.1. Розробити спільно з юридичним відділом апарату облдержадміністрації та надати на затвердження голові облдержадміністрації інструкцію з питань обліку, зберігання і використання документів та інших матеріальних носіїв, які містять відомості, що становлять службову інформацію.

Строк: до 9 червня 2011 року.


10.2. Розробити спільно з юридичним відділом апарату облдержадміністрації та надати на затвердження голові облдержадміністрації перелік відомостей, що становлять службову інформацію.

Строк: до 9 червня 2011 року.


10.3. Забезпечити систематичне ведення переліку відомостей, що становлять службову інформацію.

Строк: постійно.


10.4. Надати відділу роботи із зверненнями громадян апарату облдержадміністрації систематизований перелік документів, які містять службову інформацію, для забезпечення доступу до них за запитами.

Строк: до 15 червня 2011 року.


10.5. Надати сектору комп'ютерного забезпечення апарату облдержадміністрації для оприлюднення на офіційному веб-сайті облдержадміністрації систематизований перелік документів, які містять службову інформацію.

Строк: до 15 червня 2011 року, постійно.


11. Доручити керівникам управлінь, відділів, інших структурних підрозділів облдержадміністрації, головам райдержадміністрацій, рекомендувати міським (міст обласного значення) головам забезпечувати в установленому порядку здійснення фінансування заходів, передбачених Законом України "Про доступ до публічної інформації" (Закон N 2939-VI).

Строк: постійно.


12. Доручити керівникам управлінь, відділів, інших структурних підрозділів облдержадміністрації, головам райдержадміністрацій, рекомендувати міським (міст обласного значення) головам надавати звітну інформацію відділу роботи із зверненнями громадян апарату облдержадміністрації:

12.1. Про стан виконання підпункту 1.3 цього розпорядження (згідно із встановленою формою, додаток) щокварталу до 25 числа останнього місяця кварталу.

12.2. Про стан виконання завдань, визначених у пунктах 1 - 10 розпорядження, щороку до 25 червня та 25 грудня.

13. Доручити відділу роботи із зверненнями громадян апарату облдержадміністрації надавати до Держкомтелерадіо узагальнену звітну інформацію:

13.1. Про стан виконання пункту 7 Указу Президента України від 5 травня 2011 року N 547/2011 "Питання забезпечення органами виконавчої влади доступу до публічної інформації" (Указ N 547/2011) щокварталу до 5 числа місяця, що настає за звітним періодом.

13.2. Про стан виконання завдань, визначених у пунктах 1 - 10 Указу Президента України від 5 травня 2011 року N 547/2011 "Питання забезпечення органами виконавчої влади доступу до публічної інформації" (Указ N 547/2011) щороку до 5 липня та 5 січня.

14. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступника голови - керівника апарату облдержадміністрації Рукоманова В. М.

 

Голова облдержадміністрації

М. П. Круглов


 

Додаток
до розпорядження Миколаївської обласної державної адміністрації
06.06.2011 N 173-р


Звіт
про стан оприлюднення проектів рішень, що підлягають обговоренню, та оновлення інформації

N
з/п

Тип, назва, номер документа

Дата та спосіб оприлюднення документа

Дата останнього оновлення інформації

Примітки (електронне посилання або назва, номер газети)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали