ВИЩИЙ ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

20.06.2012 р.

Справа N 58/449


Вищий господарський суд України у складі колегії суддів: головуючого - Мирошниченка С. В., суддів: Прокопанич Г. К., Хрипуна О. О., розглянувши у відкритому судовому засіданні касаційну скаргу Приватної організації "Українська ліга авторських і суміжних прав" на постанову Київського апеляційного господарського суду від 28.03.2012 р. у справі N 58/449 господарського суду міста Києва за позовом Приватної організації "Українська ліга авторських і суміжних прав" до Товариства з обмеженою відповідальністю "Паб Сундук" про захист авторських прав і виплату компенсації за порушення майнових авторських прав (за участю представників: позивача - Бондаренко А. Д., відповідача - Касьяненко І. Ю.), встановив:

На розгляд господарського суду міста Києва були передані позовні вимоги Приватної організації "Українська ліга авторських і суміжних прав" (надалі - УЛАСП, позивач) до Товариства з обмеженою відповідальністю "Паб Сундук" (надалі - ТОВ "Паб Сундук", відповідач) про захист авторських прав і виплату компенсації за порушення майнових авторських прав.

Рішенням господарського суду міста Києва від 19.12.2011 р. (суддя: Блажівська О. Є.) позовні вимоги задоволено частково.

Постановою Київського апеляційного господарського суду від 28.03.2012 р. (судді: М. М. Новіков, Л. П. Зубець, А. І. Мартюк) рішення місцевого господарського суду скасовано частково та прийнято в цій частині нове рішення, яким у задоволені позовних вимог відмовлено.

Не погоджуючись з постановою апеляційної інстанції, Приватна організація "Українська ліга авторських і суміжних прав" звернулась до Вищого господарського суду України з касаційною скаргою, в якій просить скасувати постанову апеляційного господарського суду, а рішення місцевого господарського суду залишити в силі.

Ознайомившись з матеріалами та обставинами справи на предмет надання їм господарськими судами попередніх інстанцій належної юридичної оцінки та повноти встановлення обставин справи, дотримання норм матеріального та процесуального права, колегія суддів Вищого господарського суду України дійшла висновку, що касаційна скарга не підлягає задоволенню з наступних підстав.

Як встановлено судами попередніх інстанцій, 01.01.2011 р. між компанією Юніверсал Мюзік Паблішинг Юроуп Лімітед та Приватним підприємством "Українська музика" укладено договір N б/н від 01.01.2011 р., відповідно до умов якого виключно Приватному підприємству "Українська музика" були передані виключні майнові права використовувати, дозволяти або забороняти використовувати третім особам музичні твори на території України способами, передбаченими зазначеним договором.

01.01.2011 р. між Приватним підприємством "Українська музика", як правовласником та Товариством з обмеженою відповідальністю "Український звукозапис", як користувачем, було укладено договір б/н від 01.01.2011 р.

Відповідно до п. 2.1 вказаного договору у порядку та на умовах, визначених цим договором, правовласник передає користувачу невиключні авторські права на твори з каталогу Universal, зазначені у відповідних додатках до договору.

01.04.2011 р. між Приватною організацією "Українська ліга авторських і суміжних прав" та Товариством з обмеженою відповідальністю "Український звукозапис" як правоволодарем укладено договір N КУ-0104/11 про управління майновими правами автора на колективній основі.

Відповідно до п. 4.1.1 договору управління N КУ-0104/11 від 01.04.2011 р. протягом дії даного договору правоволодар має право своєчасно отримувати нараховану винагороду, яка належить йому за використання його творів, у порядку та терміни, передбачені цим договором, та відповідно до правил, встановлених в УЛАСП.

З матеріалів справи вбачається, що 21.04.2011 р. державним інспектором з питань інтелектуальної власності Державної служби інтелектуальної власності Міністерства освіти і науки України Савченком Олексієм Григоровичем здійснено перевірку на предмет дотримання вимог законодавства України у сфері інтелектуальної власності суб'єктом господарювання Товариства з обмеженою відповідальністю "Паб Сундук".

За результатами вказаної перевірки складено акт N 16 від 21.04.2011 р., копію якого долучено до матеріалів справи.

Як зазначено у вищевказаному акті, у приміщенні Товариства з обмеженою відповідальністю "Паб Сундук", що знаходиться за адресою м. Київ, вул. Прорізна, 22 для фонового озвучення зазначеного приміщення шляхом публічного виконання використовувались з комерційною метою музичні твори, перелік яких наведений у додатку N 1 до акта перевірки від 21 квітня 2011 року за N 16. Зокрема, із акта перевірки вбачається, що на час перевірки здійснювалось публічне виконання вказаних творів.

Як вказує позивач, серед переліку музичних творів, що зазначені у додатку N 1 до акта перевірки від 21 квітня 2011 року N 16, було виявлено музичні твори, а саме: 1) Elton John "In the wind", 2) The Bee Gees, 3) AC/DC k, 4) AC/DC "Voltage", 5) AC/DC "Utalks", 6) AC/DC "Shook me all night long", 7) Aerosmith "Dude looks like a lady".

Вирішуючи даний спір, місцевий господарський суд дійшов висновку, що відповідно до листа Державного підприємства Державне агентство "Українське агентство з авторських та суміжних прав" Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 28.04.2011 р. вих. N 2330 позивач є правовласником спірних творів на території України.

Проте Вищий господарський суд України вважає, що апеляційний господарський суд правомірно не погодився із вказаними висновками суду першої інстанції, оскільки, як вбачається із вищезазначеного листа, правовласником спірних творів є не позивач, а Приватне підприємство "Українська музика", і лише у частці 50 % (спільно із ДП УААСП) на твір Elton John "In the wind"; 33,33 % (спільно із ДП УААСП) на твір The Bee Gees; 50 % (спільно із ДП УААСП) на твір AC/DC; 50 % (спільно із ДП УААСП) на твір AC/DC "Voltage"; 50 % (спільно із ДП УААСП) AC/DC "Utalks"; 50 % (спільно із ДП УААСП) на твір AC/DC "Shook me all night long" та 16,66 % (спільно із ДП УААСП) на твір Aerosmith "Looks like a lady".

За таких обставин Приватне підприємство "Українська музика" за договором від 01.01.2011 р. передало Товариству з обмеженою відповідальністю "Український звукозапис" невиключні авторські права на спірні твори лише у межах частки, яка йому належить на території України, відповідно останнє на підставі договору N КУ-0104/11 від 04.01.2011 р. могло передати у колективне управління позивачеві невиключні авторські права на спірні твори лише у межах цих же часток.

Матеріали справи містять дві копії додатка N 1 до акта перевірки від 21.04.2011 р. за N 16 (а. с. 56 - 57 та а. с. 129 - 130). При цьому одна із вказаних копій (а. с. 129 - 130) містить підпис державного інспектора з питань інтелектуальної власності з датою 21.04.2011 р., а інша копія (а. с. 56 - 57) такого підпису та дати не містить.

Виходячи із вказаних обставин та враховуючи ту обставину, що представник позивача був присутнім при здійсненні перевірки, ухвалою Київського апеляційного господарського суду від 14.03.2012 р. було зобов'язано позивача надати письмові пояснення щодо того, коли було виготовлено додаток N 1 до акта перевірки N 16 від 21.04.2011 р., складеного державним інспектором з питань інтелектуальної власності Державної служби інтелектуальної власності Міністерства освіти і науки України Савченком Олексієм Григоровичем.

На виконання вимог суду представник позивача надав письмові пояснення, в яких стверджував, що додаток N 1 до акта перевірки N 16 від 21.04.2011 р. був складений під час перевірки, проте такі твердження представника позивача не відповідають матеріалам справи та не підтверджені належними доказами. При цьому представник позивача не зміг пояснити причин того, що дата проведення перевірки не співпадає з датою, вказаною у додатку N 1 до акта перевірки (скріншоті зображення поточного вигляду екрану комп'ютера).

Судом апеляційної інстанції вірно зазначено, що вищевказаним актом перевірки не зафіксовано факту вилучення комп'ютерів відповідача, а тому, беручи до уваги розбіжності у даті проведення перевірки та даті, вказаній у додатку N 1 до акта перевірки (скріншоті зображення поточного вигляду екрану комп'ютера), а також розбіжності у візуальному вигляді копій вищевказаного додатка та враховуючи доводи апелянта стосовно того, що додаток N 1 до акта перевірки N 16 від 21.04.2011 р. під час здійснення цієї перевірки не складався, касаційний суд погоджується з висновком апеляційного господарського суду, що додаток N 1 до акта перевірки N 16 від 21.04.2011 р. та сам акт перевірки, який містить посилання на вказаний додаток, не є належним та допустимим доказом у справі у розумінні статей 33, 34 ГПК України, оскільки факт складання додатка N 1 до акта перевірки N 16 від 21.04.2011 р. не доведений.

Також є обґрунтованим висновок судів першої та апеляційної інстанції стосовно вимоги про публікацію в засобах масової інформації відомостей про допущене порушення авторського права про те, що у судовому порядку можна зобов'язувати публікувати таку інформацію лише спеціалізовані видання, метою створення яких є саме інформування щодо авторських прав.

Отже, проаналізувавши обставини справи в їх сукупності, Вищий господарський суд України погоджується з висновком апеляційного господарського суду щодо недоведеності позивачем наявності підстав для задоволення позовних вимог.

Вищий господарський суд України дійшов висновку, що постанова апеляційного господарського суду ґрунтується на всебічному, повному та об'єктивному розгляді всіх обставин справи, які мають суттєве значення для вирішення спору, відповідає нормам матеріального та процесуального права, а доводи касаційної скарги не прийняті колегією суддів до уваги, оскільки не підтверджені матеріалами справи.

З огляду на викладене, підстав для зміни чи скасування прийнятого у справі судового рішення судова колегія не вбачає.

Керуючись ст. ст. 1115, 1117, 1119,11111, 11113 Господарського процесуального кодексу України, Вищий господарський суд України постановив:

Касаційну скаргу Приватної організації "Українська ліга авторських і суміжних прав" залишити без задоволення.

Постанову Київського апеляційного господарського суду від 28.03.2012 р. у справі N 58/449 залишити без змін.

 

Головуючий

С. В. Мирошниченко

Судді:

Г. К. Прокопанич

 

О. О. Хрипун

 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали