ВІННИЦЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

від 25.10.2011 р. N 590

Про захист персональних даних

Відповідно до пункту 9 частини першої статті 39 Закону України "Про місцеві державні адміністрації" та з метою забезпечення виконання Закону України "Про захист персональних даних":

1. Утворити Робочу групу з питань захисту персональних даних в апараті облдержадміністрації (далі - Робоча група) у складі згідно з додатком.

2. Призначити відповідальним за організацію роботи з питань захисту персональних даних в апараті облдержадміністрації, головою Робочої групи - заступника голови - керівника апарату облдержадміністрації Прокопчука О. А.

3. Затвердити положення про Робочу групу, що додається.

4. Голові Робочої групи забезпечити первинну оцінку стану обробки персональних даних, визначити перелік баз персональних даних в апараті облдержадміністрації та здійснити їх реєстрацію у Державному реєстрі баз персональних даних.

5. Головам райдержадміністрацій, керівникам структурних підрозділів облдержадміністрації організувати виконання Закону України "Про захист персональних даних" та здійснити реєстрацію баз персональних даних у Державному реєстрі баз персональних даних з урахуванням вимог, визначених постановою Кабінету Міністрів України від 25 травня 2011 року N 616 "Про затвердження Положення про Державний реєстр баз персональних даних та порядок його ведення" (Постанова N 616).

6. Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою.

 

Голова обласної
державної адміністрації

М. Джига

 

Додаток
до розпорядження Вінницької обласної державної адміністрації
25.10.2011 N 590

СКЛАД
робочої групи з питань захисту персональних даних в апараті облдержадміністрації

ПРОКОПЧУК
Олександр Анатолійович

- заступник голови - керівник апарату облдержадміністрації, голова Робочої групи

БОЙКО
Валерій Олексійович

- заступник керівника апарату облдержадміністрації, заступник голови Робочої групи

ГЕРАСИМЮК
Костянтин Харитонович

- начальник відділу кадрової роботи апарату облдержадміністрації, секретар Робочої групи

ДОВГАНЬ
Оксана Миколаївна

- начальник загального відділу апарату облдержадміністрації

ЄВТУШЕНКО
Галина Миколаївна

- начальник відділу контролю апарату облдержадміністрації

ЄРОФЄЄВ
Сергій Олександрович

- начальник сектору мобілізаційної роботи апарату облдержадміністрації

КОНОНЕНКО
Тетяна Андріївна

- завідувач сектору режимно-секретної роботи апарату облдержадміністрації

КОРЧАК
Володимир Михайлович

- начальник організаційного відділу апарату облдержадміністрації

КОБЗАР
Олександр Дмитрович

- начальник юридичного відділу апарату облдержадміністрації

КУДРИНЕЦЬКИЙ
Віталій Борисович

- начальник відділу роботи із зверненнями громадян апарату облдержадміністрації

КРАВЧЕНКО
Андрій Васильович

- начальник відділу адміністрування Державного реєстру виборців апарату облдержадміністрації

МАЛЬОВАНА
Марія Андріївна

- начальник відділу по забезпеченню діяльності голови облдержадміністрації апарату облдержадміністрації

МАНДРЕНКО
Наталя Іванівна

- начальник відділу фінансового забезпечення - головний бухгалтер апарату облдержадміністрації

МЕЛЬНИК
Юрій Володимирович

- начальник відділу взаємодії з правоохоронними органами та оборонної роботи апарату облдержадміністрації

ШЕВЧУК
Лариса Степанівна

- начальник відділу інформаційно-комп'ютерного забезпечення апарату облдержадміністрації.

 

Заступник голови - керівник
апарату обласної державної  адміністрації

О. Прокопчук

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження Вінницької обласної державної адміністрації
25.10.2011 N 590

ПОЛОЖЕННЯ
про Робочу групу з питань захисту персональних даних в апараті облдержадміністрації

Це положення встановлює основні вимоги до Робочої групи з питань захисту персональних даних в апараті облдержадміністрації, її функції, права, обов'язки і відповідальність.

1. Загальні положення

1.1. Робоча група є постійно діючим (підзвітним і підконтрольним голові облдержадміністрації) робочим органом з питань захисту персональних даних в апараті облдержадміністрації.

1.2. У своїй діяльності Робоча група керується Конституцією України, законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, органів виконавчої влади вищого рівня, розпорядженнями голови облдержадміністрації та цим положенням.

1.3. Робоча група утворюється у складі голови, заступника голови, секретаря та членів Робочої групи.

1.4. Склад Робочої групи затверджується розпорядженням голови облдержадміністрації.

1.5. Робочу групу очолює заступник голови - керівник апарату облдержадміністрації.

1.6. Головує на засіданнях Робочої групи її голова або за його дорученням заступник голови.

1.7. Голова Робочої групи у разі необхідності має право вносити пропозиції щодо зміни її складу.

1.8. Підготовку матеріалів до засідання Робочої групи та оформлення протоколів здійснює її секретар.

1.9. Засідання Робочої групи проводяться у разі необхідності.

1.10. Рішення Робочої групи приймаються простою більшістю від присутніх на її засіданні.

1.11. Рішення Робочої групи оформлюються протоколами, які підписує головуючий на засіданні, та секретар Робочої групи.

2. Завдання Робочої групи

Завданнями Робочої групи є:

2.1. Організація захисту персональних даних в апараті облдержадміністрації.

2.2. Підвищення ефективності діяльності апарату обласної облдержадміністрації у сфері захисту персональних даних.

2.3. Розроблення пропозицій щодо організації захисту персональних даних.

2.4. Первинна оцінка стану обробки персональних даних та визначення переліку баз персональних даних в апараті облдержадміністрації.

2.5. Визначення мети обробки персональних даних у базах персональних даних в апараті облдержадміністрації, встановлення складу персональних даних, процедур їх обробки.

2.6. Забезпечення планування та впровадження політики захисту персональних даних від незаконної обробки, а також від незаконного доступу до них в апараті облдержадміністрації.

2.7. Забезпечення функціонування заходів, процесів та процедур захисту персональних даних в апараті облдержадміністрації.

2.8. Періодична та поточна оцінка ефективності системи захисту персональних даних в апараті облдержадміністрації.

2.9. Поліпшення системи захисту персональних даних в апараті облдержадміністрації.

2.10. Організація навчання щодо розроблення, впровадження та вдосконалення системи управління персональними даними.

2.11. Розроблення документації системи захисту персональних даних в апараті облдержадміністрації.

2.12. Здійснення реєстрації баз персональних даних у Державному реєстрі баз персональних даних з урахуванням вимог, визначених постановою Кабінету Міністрів України від 25 травня 2011 року N 616 "Про затвердження Положення про Державний реєстр баз персональних даних та порядок його ведення" (Постанова N 616).

3. Повноваження Робочої групи

3.1. Організовувати проведення внутрішнього аудиту системи захисту персональних даних в апараті облдержадміністрації.

3.2. Визначати у межах компетенції терміни та призначати відповідальних за реалізацію пропозицій, внесених Робочою групою, а також заслуховувати інформацію про хід їх виконання.

3.3. Заслуховувати інформації та звіти керівників відділів та секторів апарату облдержадміністрації щодо запровадження системи захисту персональних даних, її вдосконалення, контролювати їх діяльність.

3.4. Взаємодіяти з Державною службою захисту персональних даних України, іншими підприємствами, установами, організаціями щодо захисту персональних даних.

3.5. Здійснювати обмін досвідом із іншими установами щодо запровадження системи захисту персональних даних.

3.6. Здійснювати моніторинг системи захисту персональних даних.

3.7. Прогнозувати ризики порушення вимог щодо захисту персональних даних в апараті облдержадміністрації.

3.8. Застосовувати результати аналізу для постійного удосконалення процесів захисту персональних даних.

3.9. Забезпечувати виконання рішень щодо удосконалення діяльності захисту персональних даних.

3.10. Перевіряти, аналізувати та оцінювати результати впровадження системи захисту персональних даних.

3.11. Ініціювати розроблення у відділах та секторах апарату обласної державної адміністрації проектів внутрішніх документів системи захисту персональних даних, погоджувати їх та вносити на розгляд голови облдержадміністрації.

3.12. Здійснювати інші відповідні повноваження за дорученням голови облдержадміністрації.

 
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали