ВЕРХОВНИЙ СУД УКРАЇНИ
КОЛЕГІЯ СУДДІВ СУДОВОЇ ПАЛАТИ У ЦИВІЛЬНИХ СПРАВАХ

УХВАЛА

від 15 жовтня 2008 року

Колегія суддів Судової палати у цивільних справах Верховного Суду України в складі: головуючого - Гнатенко А. В., суддів - Григор'євої Л. І., Гуменюка В. І., Барсукової В. М., Луспеника Д. Д., розглянувши в судовому засіданні цивільну справу за позовом ОСОБА_1 до відкритого акціонерного товариства "Донецькобленерго" про захист прав споживачів і за зустрічним позовом відкритого акціонерного товариства "Донецькобленерго" (далі - ВАТ "Донецькобленерго") до ОСОБА_1 про відшкодування збитків, за касаційною скаргою ВАТ "Донецькобленерго" на рішення Артемівського міськрайонного суду Донецької області від 17 квітня 2008 року та ухвалу апеляційного суду Донецької області від 5 червня 2008 року, встановила:

У квітні 2007 року ОСОБА_1 звернувся до суду із позовом до ВАТ "Донецькобленерго" і просив визнати недійсним акт про порушення Правил користування електричною енергією N 412693, складений представниками відповідача 30 березня 2007 року, відновити електропостачання його будинку та стягнути з ВАТ "Донецькобленерго" моральну шкоду в сумі 8116 грн. 20 коп.

ВАТ "Донецькобленерго" подало зустрічний позов, в якому зазначало, що під час перевірки дотримання ОСОБА_1 Правил користування електричною енергією для населення, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 26 липня 1999 року N 1357 (далі - Правила), та Закону України "Про електроенергетику" представниками ВАТ "Донецькобленерго" було виявлене безоблікове споживання електроенергії (обладнання додаткового проводу поза приладом обліку електроенергії), про що було складено акт від 30 березня 2007 року N 412693. Посилаючись на зазначені обставини, позивач просив суд стягнути з ОСОБА_1 збитки в сумі 10788 грн. 31 коп.

Рішенням Артемівського міськрайонного суду Донецької області від 17 квітня 2008 року, залишеним без змін ухвалою апеляційного суду Донецької області від 5 червня 2008 року, у задоволенні позову ОСОБА_1 та в позові ВАТ "Донецькобленерго" відмовлено.

У поданій до Верховного Суду України касаційній скарзі ВАТ "Донецькобленерго" просить скасувати зазначені судові рішення в частині відмови в задоволенні позову до ОСОБА_1, посилаючись на неправильне застосування судами норм матеріального права та порушення норм процесуального права.

Касаційна скарга підлягає задоволенню з таких підстав.

Встановлено, що 30 березня 2007 року представниками Артемівського РЕМ ВАТ "Донецькобленерго" у будинку ОСОБА_1, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1, виявлено порушенняПравил та Закону України "Про електроенергетику", а саме безоблікове споживання електроенергії (обладнання додаткового проводу поза приладом обліку електроенергії), про що складено акт N 412693. На підставі Методики визначення обсягу та вартості електричної енергії, не облікованої внаслідок порушення споживачами правил користування електричною енергією (далі - Методика), затвердженої постановою Національної комісії регулювання електроенергетики України від 4 травня 2006 року N 562, визначена вартість безобліково спожитої електроенергії на суму 10788 грн. 31 коп.

Відмовляючи в задоволенні позову ОСОБА_1 про визнання недійсним акта, суд першої інстанції, з яким погодився апеляційний суд, обґрунтовано виходив із того, що акт N 412693 від 30 березня 2007 року про порушення Правил користування електричною енергією не встановлює для ОСОБА_1 будь-яких обов'язків і його оскарження не передбачено чинним законодавством як спосіб захисту судом цивільних прав та інтересів особи (ст. 16 ЦК України). Обґрунтовано судом відмовлено в решті позовних вимог ОСОБА_1.

Разом з тим при ухваленні рішення про відмову в задоволенні зустрічного позову ВАТ "Донецькобленерго" про стягнення з ОСОБА_1 збитків, завданих безобліковим використанням електричної енергії, суд першої інстанції, з яким погодився апеляційний суд, помилково виходив із того, що акт перевірки N 412693 від 30 березня 2007 року та долучені до нього фотографії є неналежними доказами факту порушення відповідачем правил споживання електричної енергії й не можуть бути прийняті судом до уваги на підтвердження позову на підставі ст. 59 ЦПК України з урахуванням того, що акт складався безпосередньо не на місці події, без участі споживача, не містить його підпису й зауважень, копія акта споживачу не вручена, а надіслана поштою 15 квітня 2007 року. Крім того, не вказано, де саме зроблені фотографії, які долучені до акта.

З висновком суду не можна погодитися з таких підстав.

Відповідно до ст. 57 ЦПК України доказами є будь-які фактичні дані, на підставі яких суд встановлює наявність або відсутність обставин, що обґрунтовують вимоги і заперечення сторін, та інших обставин, які мають значення для вирішення справи. Ці дані встановлюються на підставі пояснень сторін, третіх осіб, їхніх представників, допитаних як свідків, показань свідків, письмових доказів, речових доказів, зокрема звуко- і відеозаписів, висновків експертів.

Згідно зі ст. 59 ЦПК України суд не бере до уваги докази, які одержані з порушенням порядку, встановленого законом. Обставини справи, які за законом мають бути підтверджені певними засобами доказування, не можуть підтверджуватись іншими засобами доказування.

Визначаючи на підставі ч. 1 ст. 59 ЦПК України акт N 412693 від 30 березня 2007 року та додані до нього фотографії неналежними доказами, суд дійшов безпідставного висновку про їх неналежність, оскільки вони містять інформацію щодо предмета доказування - факту порушення Правил користування електричною енергією, і не врахував при цьому положення п. 53 Правил.

Так, пунктом 53 Правил визначено випадки складання акта про порушення цих правил, умови, за яких такий акт вважається дійсним, і не визначено порядку його складання, тому посилання суду на недотримання порядку складання акта від 30 березня 2007 року як на порушення порядку одержання доказів є необґрунтованим, оскільки цей пункт передбачає, що акт про порушення Правил вважається дійсним, якщо його підписали три представники енергопостачальника. У разі відмови споживача від підпису в акті робиться позначка про відмову.

Як убачається з матеріалів справи, акт від 30 березня 2007 року містить підписи представників енергопостачальника: ОСОБА_6, ОСОБА_4, ОСОБА_5 і ОСОБА_3 - та відмітку про відмову ОСОБА_1 від підпису акта (а. с. 7).

Проте в порушення ст. 214 ЦПК України судом першої інстанції не було вказано, яку саме норму слід застосувати до спірних правовідносин, зокрема в частині порядку складання акта про порушення Правил та умов набуття дійсності такого акта, і помилково не застосовано до спірних правовідносин п. 53 Правил.

Крім того судом, порушено норму ст. 212 ЦПК України.

Відповідно до вимог ст. 10 ЦПК України ВАТ "Донецькобленерго" з метою доведення позову про порушення ОСОБА_1 Правил користування електричною енергією, крім акта від 30 березня 2007 року та фотографій, на яких зафіксовано це порушення, в якості доказів надало суду інші документи, зокрема, документ про видачу змінного завдання рейдовій бригаді про перевірку споживачів електроенергії від 30 березня 2007 року, в якому під N 4 зазначено ОСОБА_1, показання свідків - працівників ВАТ "Донецькобленерго": ОСОБА_2, ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5 та ОСОБА_6, за участі яких складено акт і які здійснювали перевірку (а. с. 109, 141 - 146, 147 - 152, 154 - 156, 158 - 159).

Згідно зі ст. 212 ЦПК України суд оцінює докази за своїм внутрішнім переконанням, що ґрунтується на всебічному, повному, об'єктивному та безпосередньому дослідженні наявних у справі доказів, жоден з яких не має для суду наперед встановленого значення.

Оцінюючи показання свідків ОСОБА_3 та ОСОБА_4, які підтвердили факт безоблікового споживання електроенергії (обладнання додаткового проводу поза приладом обліку електроенергії) в будинку ОСОБА_1, фіксації цього порушення шляхом фотографування та складання акта, від підпису якого споживач відмовився, та показання свідків: ОСОБА_5 та ОСОБА_6, яких позивач не допустив до перевірки у свій будинок, суд не дотримався встановленого ст. 212 ЦПК України принципу оцінки доказів, відповідно до якого суд на підставі всебічного, повного й об'єктивного розгляду обставин справи аналізує і оцінює докази як кожен окремо, так і в їх сукупності, у взаємозв'язку, в єдності і протиріччі, і ця оцінка повинна спрямовуватися на встановлення достовірності чи відсутності обставин, які обґрунтовують доводи і заперечення сторін.

Усупереч зазначеним процесуальним нормам суд не прийняв як докази надані ВАТ "Донецькобленерго" документи та показання цих свідків, не навівши переконливих мотивів невідповідності дійсності їхніх показань.

За таких обставин рішення суду в цій частині не можна визнати законним і обґрунтованим.

Апеляційний суд не усунув указані порушення, а відтак, судові рішення в частині відмови в задоволенні позову ВАТ "Донецькобленерго" до ОСОБА_1 про стягнення збитків відповідно до ст. 338 ЦПК України підлягають скасуванню з передачею справи на новий розгляд до суду першої інстанції.

Керуючись ст. ст. 336, 338 ЦПК України, колегія суддів Судової палати у цивільних справах Верховного Суду України ухвалила:

Касаційну скаргу відкритого акціонерного товариства "Донецькобленерго" задовольнити частково.

Рішення Артемівського міськрайонного суду Донецької області від 17 квітня 2008 року, залишеного без змін ухвалою апеляційного суду Донецької області від 5 червня 2008 року, у частині відмови в задоволенні позову відкритого акціонерного товариства "Донецькобленерго" до ОСОБА_1 про відшкодування збитків скасувати, передати справу в цій частині на новий розгляд до Артемівського міськрайонного суду Донецької області.

Ухвала оскарженню не підлягає.

 

Головуючий

А. В. Гнатенко

Судді:

Л. І. Григор'єва

В. М. Барсукова

В. І. Гуменюк

Д. Д. Луспеник

 
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали