ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ ЛУЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

РІШЕННЯ

від 24.05.2013 р. N 302-1

Про заходи для запобігання погіршенню якості поверхневих вод

Розглянувши інформацію відділу екології про результати контролю за використанням і охороною вод та відтворенням водних ресурсів, відповідно до ст. 33 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", Водного кодексу України, Земельного кодексу України, постанови Кабінету Міністрів України від 13.05.96 N 502 "Про затвердження Порядку користування землями водного фонду", постанови Кабінету Міністрів України від 25.03.99 N 465 "Про затвердження Правил охорони поверхневих вод від забруднення зворотними водами" виконавчий комітет міської ради вирішив:

1. Інформацію про результати контролю за використанням і охороною вод та відтворенням водних ресурсів, дотриманням вимог водного законодавства при користуванні землями водного фонду взяти до відома (додається).

2. Затвердити план заходів для запобігання погіршенню якості поверхневих вод згідно з додатком 1.

3. Установам та організаціям, відповідальним за виконання заходів для запобігання погіршенню якості поверхневих вод, надати відділу екології міської ради інформацію про їх виконання в термін до 01.01.2014.

4. Комунальному підприємству "Луцькводоканал" організувати щоквартальне проведення лабораторією підприємства локального моніторингу якості поверхневих вод малих річок Сапалаївка, Жидувка, Омеляник, починаючи з липня 2013 року, за нормативами, як для води господарсько-побутового призначення, у пунктах спостереження відповідно до переліку, наведеного в додатку 2.

5. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського голови Соколовську Л. М.

 

Міський голова

М. Романюк

Заступник міського голови,
керуючий справами виконкому

Ю. Вербич

 

Додаток

Інформація про результати контролю за використанням і охороною вод та відтворенням водних ресурсів, дотриманням вимог водного законодавства при користуванні землями водного фонду

На території міста протікають 4 річки, їх протяжність в межах міста 27 кілометрів, площа водоохоронних зон та прибережних захисних смуг 450 га (10 % міської території), площа водних об'єктів 105 га. На виконання ст. 10 Водного кодексу України постійно діючою комісією з питань дотримання природоохоронного та земельного законодавства у водоохоронних зонах водних об'єктів, розташованих в межах м. Луцька, здійснюється контроль за використанням і охороною вод, здійсненням заходів щодо їх раціонального використання та відтворення водних ресурсів.

Протягом останніх років проведено ряд заходів з метою недопущення погіршення санітарно-екологічного стану водних об'єктів та водоохоронних територій навколо них, усунення порушень земельного та водного законодавства на природоохоронних територіях. Зокрема триває реалізація проекту "Благоустрій р. Сапалаївка від вул. Потапова до вул. Клима Савура". Протягом останніх років розчищено близько 4 тис. м2 територій прибережних смуг річок Стир вздовж вул. Набережної та р. Сапалаївка від вул. Задворецької до вул. Винниченка та в межах парку ім. 900-річчя м. Луцька від аварійних дерев (знесені понад 200 дерев, в основному аварійні тополі та верби).

Щороку з метою наведення належного санітарно-екологічного стану у прибережних захисних смугах та водоохоронних зонах річок відділом екології проводяться загальноміські толоки, до участі в яких залучаються тисячі лучан.

Щодо якості води у річках, то навіть з огляду відсутності на їх берегах великих промислових підприємств, крім скиду зворотних нормативно-очищених вод комунального підприємства "Луцькводоканал", вона погіршується з кожним роком після проходження територією міста Луцька. По середньорічних показниках у 2012 році збільшилось забруднення води азотом нітритним, органічними сполуками по БСК5 та ХСК; фосфором загальним, марганцем та іонами міді, нафтопродуктами та СПАР (синтетичними поверхнево-активними речовинами). Але за даними Державної екологічної інспекції у Волинській області, перевищення ГДС (гранично-допустимого скиду) забруднюючих речовин у р. Стир протягом останніх років не було.

Суттєве забруднення поверхневих вод, яке окремо не обліковане, спричиняють річки Сапалаївка, Омеляник та Жидувка, що протікають територією міста у густозаселених міських районах.

Основні причини погіршення якості поверхневих вод:

1. Незадовільний санітарний стан міських територій.

2. Самовільне розорювання та використання під городи територій прибережних смуг водних об'єктів, використання для ведення городництва мінеральних добрив, влаштування гноєсховищ, стихійних сміттєзвалищ.

3. Несанкціоноване відведення неочищених господарсько-побутових стоків у річки та ставки чи скидання їх по рельєфу у прибережних смугах.

4. Незадовільний санітарний стан мереж дощових стоків.

5. Руйнування лотків, оголовків на випусках мереж дощової каналізації.

6. Відсутність встановлених меж земель водного фонду.

7. Порушення меж прибережних захисних смуг в районах приватної забудови.

8. Аварійний стан каналізаційних мереж, в основному вздовж русла р. Сапалаївка в центральній частині міста.

9. Відсутність належного контролю за дотриманням правил благоустрою мешканцями міста у рекреаційних зонах поблизу водних об'єктів.

На даний час об'єктивна оцінка якості поверхневих вод відсутня, оскільки моніторинг якості вод у малих річках не здійснюється. Проте вони є притоками р. Стир, формують її стік ще в межах міста і є основною причиною погіршення її стану, адже акумулюють в своїх водах забруднення зі всього міста. З метою об'єктивного аналізу щодо стану поверхневих вод міста, інформування населення про їх якісний стан, попередження надзвичайних ситуацій, що можуть мати негативний вплив на здоров'я населення, пропонуємо організувати локальний моніторинг якості вод поверхневих водних об'єктів лабораторією комунального підприємства "Луцькводоканал" та реалізувати запропоновані заходи для запобігання погіршенню якості поверхневих вод.

 

В. о. начальника відділу екології

О. В. Тарабанюк

 

Додаток 1
до рішення виконавчого комітету Луцької міської ради
24.05.2013 N 302-1

План заходів
для запобігання погіршенню якості поверхневих вод

N
з/п

Зміст заходу

Відповідальний

Термін виконання

1

2

3

4

1

Тримати на постійному контролі санітарний стан територій міста для недопущення винесення через дощові каналізаційні мережі сміття у водні об'єкти міста

департамент житлово-комунального господарства, відділ екології, відділ муніципальної дружини, житлово-комунальні підприємства

постійно

2

Забезпечити утримання мереж дощової каналізації та дощоприймальних камер у належному санітарному стані, провести ремонт зруйнованих оголовків та вжити заходів для запобігання ерозії берегів водних об'єктів на головних випусках у річки

Луцьке спеціальне комунальне автотранспортне підприємство "Луцьк-спецкомунтранс", водокористувачі, території яких межують з водними об'єктами

01.01.2014

3

Ліквідувати виявлені стихійні сміттєзвалища у прибережних захисних смугах та вжити заходів для недопущення їх утворення в подальшому

департамент житлово-комунального господарства, відділ муніципальної дружини

травень - червень 2013

4

Вжити заходів з берегоукріплення (будівництво підпірної стінки) для запобігання замуленню русла р. Сапалаївка

приватний підприємець Покровський А. В. (Торговий комплекс "Сіті-парк"), ПАТ "Луцьксантехмонтаж N 536" (вул. Задворецька)

до 23 серпня 2013

5

Завершити роботи в рамках проекту "Благоустрій річки Сапалаївка від вул. Потапова до вул. Клима Савура в м. Луцьку" (вивезення мулу, залуження прибережної захисної смуги)

управління капітального будівництва

01.01.2014

6

Рекомендувати державній екологічній інспекції у Волинській області притягнути до відповідальності власника земельної ділянки на вул. Кічкарівській, 41-а за незадовільний санітарний стан, засмічення земельної ділянки небезпечними відходами та обслуговування транспортних засобів (миття, ремонт) в межах прибережної захисної смуги водойми

Державна екологічна інспекція у Волинській області, відділ екології

червень 2013

7

Вжити заходів адміністративного впливу до мешканців приватної житлової забудови для усунення фактів скидання неочищених стічних вод по рельєфу

Луцьке міськрайонне управління Головного управління Держсанепідемслужби в області

червень 2013

8

Рекомендувати провести перевірку законності влаштування штучних водних об'єктів на приватних земельних ділянках та режиму їх використання за адресами пров. Струтинської, вул. Надозерна, вул. Гнідавська

Інспекція архітектурно-будівельного контролю у Волинській області

червень 2013

9

Рекомендувати провести перевірку дотримання меж прибережних захисних смуг суміжними водокористувачами та відновити безперешкодний доступ до природоохоронних територій

Державна екологічна інспекція у Волинській області

червень - серпень 2013

10

Посилити контроль за дотриманням режиму обмеженої господарської діяльності у прибережних захисних смугах водних об'єктів та притягнути до відповідальності громадян за влаштування городів, гноєсховищ, застосування добрив та пестицидів у прибережних захисних смугах

Державна екологічна інспекція у Волинській області

червень - липень 2013

11

Провести ремонт каналізаційних колодязів, де виявлені витоки неочищених стічних вод

комунальне підприємство "Луцькводоканал"

травень 2013

12

Тримати на постійному контролі стан каналізаційних та водопровідних мереж в межах земель водного фонду

комунальне підприємство "Луцькводоканал"

постійно

13

Вивчити питання створення спеціалізованої служби для здійснення поточного догляду за водними об'єктами та санітарним станом прибережних захисних смуг для підтримання їх у належному стані, передбачивши фінансування за рахунок фонду охорони навколишнього природного середовища

департамент житлово-комунального господарства, відділ екології

2014

14

Розпочати виготовлення проектів землеустрою щодо встановлення меж прибережних захисних смуг

відділ екології

2014

15

При формуванні переліку видатків фонду охорони навколишнього природного середовища на 2014 рік передбачити кошти на виготовлення проектів землеустрою щодо встановлення меж прибережних захисних смуг

управління фінансів та бюджету, відділ екології

2014

16

Розробити містобудівні плани використання території в межах колишніх ставків на р. Омеляник

Управління містобудування та архітектури

2014-2016

17

Організувати інформування населення про стан водних об'єктів, надзвичайні екологічні ситуації, що можуть негативно вплинути на здоров'я людей, та про заходи, що вживаються для поліпшення стану вод

відділ екології

постійно

18

Виготовити та встановити інформаційні знаки про обмежений режим господарювання у прибережних захисних смугах річок

відділ екології, департамент житлово-комунального господарства

серпень 2013

 

Заступник міського голови,
керуючий справами виконкому

Ю. Вербич

 

Додаток 2
до рішення виконавчого комітету Луцької міської ради
24.05.2013 N 302-1

Перелік пунктів спостереження для проведення щоквартального локального моніторингу якості поверхневих вод

Назва водного об'єкту

створ N 1

створ N 2

створ N 3

р. Сапалаївка

водойма Теремно

Парк ім. 900-річчя м. Луцька

вул. Набережна

р. Омеляник

вул. Володимирська

вул. Ковельська

вул. Зарічна

р. Жидувка

вул. Станіславського (біля ринку)

вул. Потебні (міст)

 

 

Заступник міського голови,
керуючий справами виконкому

Ю. Вербич
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали