ЦЕНТРАЛЬНИЙ КОМІТЕТ КОМПАРТІЇ УКРАЇНИ
І РАДА МІНІСТРІВ УКРАЇНСЬКОЇ РСР

ПОСТАНОВА

від 25 вересня 1979 р. N 461

Київ

Про заходи по дальшому розвитку промисловості первинної переробки льону в 1980 - 1985 роках

Із змінами і доповненнями, внесеними постановами Центрального Комітету Компартії України і Ради Міністрів Української РСР від 30 грудня 1987 року N 433, від 13 грудня 1988 року N 380, постановою Кабінету Міністрів Української РСР від 22 серпня 1991 року N 166

Центральний Комітет Компартії України і Рада Міністрів УРСР відмічають, що Міністерство легкої промисловості УРСР, Міністерство сільського господарства УРСР, Міністерство промислового будівництва УРСР і Міністерство сільського будівництва УРСР за останні роки провели певну роботу по дальшому розвитку льонарства і промисловості первинної переробки льону. Однак вказані міністерства незадовільно виконують завдання, передбачені постановою ЦК Компартії України і Ради Міністрів УРСР від 8 квітня 1975 р. N 178.

План капітальних вкладень по цій галузі промисловості за 1975 - 1978 роки виконано всього на 68 проц., внаслідок чого введено в дію потужності по виробництву лише 13,75 тис. тонн льоноволокна на рік замість запланованих 20,4 тис. тонн.

Не поліпшилось будівництво і в 1979 році. План 8 місяців по капітальних вкладеннях виконано лише на 59 процентів і по будівельно-монтажних роботах на 64,5 процента.

Міністерство сільського господарства УРСР і облвиконкоми льоносіючих областей не вжили належних заходів до поліпшення якості льону, що вирощується, а також до своєчасного збирання та здачі його на льонозаводи.

Надаючи важливого значення дальшому розвитку промисловості по переробці льону, на виконання постанови ЦК КПРС і Ради Міністрів СРСР від 9 серпня 1979 р. N 766 Центральний Комітет Компартії України і Рада Міністрів Української РСР ПОСТАНОВЛЯЮТЬ:

1. Звернути увагу Держплану УРСР, Міністерства сільського господарства УРСР, Міністерства радгоспів УРСР, Міністерства легкої промисловості УРСР, Міністерства промислового будівництва УРСР, Міністерства сільського будівництва УРСР, партійних і радянських органів льоносіючих областей на незадовільне виконання заходів і завдань, передбачених постановою ЦК Компартії України і Ради Міністрів УРСР від 8 квітня 1975 р. N 178 "Про збільшення виробництва і закупок льону-довгунця, поліпшення його якості і про розвиток промисловості по первинній переробці льону".

Міністерству легкої промисловості УРСР, Міністерству промислового будівництва УРСР, Міністерству сільського будівництва УРСР:

надолужити допущене за минулий період поточного року відставання в будівництві льонозаводів і забезпечити безумовне виконання завдань по введенню в дію в 1979 - 1980 роках виробничих потужностей по первинній переробці льону;

забезпечити будівництво нових і розширення діючих льонозаводів Міністерства легкої промисловості УРСР, а також введення в експлуатацію жилих будинків і дитячих дошкільних закладів для працівників льонозаводів цього Міністерства та професійно-технічного училища по підготовці кваліфікованих робітників для підприємств промисловості первинної переробки луб'яних культур згідно з додатками N 1 і 2.

Держплану УРСР разом з Міністерством легкої промисловості УРСР розподілити завдання по будівництву і введенню в експлуатацію жилих будинків і дитячих дошкільних закладів у розрізі областей і льонозаводів, а також погодити з відповідними міністерствами виконання будівельних робіт в строки, передбачені цією постановою. Про наслідки доповісти Раді Міністрів УРСР в двомісячний строк.

2. Міністерству легкої промисловості УРСР забезпечити в 1980 - 1985 роках на діючих льонозаводах:

реконструкцію цехів по промисловій переробці льняної соломи згідно з додатком N 3;

впровадження систем автоматичного контролю, регулювання і керування процесом мочіння льону згідно з додатком N 4;

будівництво складів для зберігання сировини і вагових будок згідно з додатком N 5.

3. Міністерству сільського господарства УРСР, Міністерству радгоспів УРСР, Міністерству заготівель УРСР, Міністерству легкої промисловості УРСР, Волинському, Житомирському, Івано-Франківському. Київському, Львівському, Ровенському, Сумському, Чернівецькому, Чернігівському облвиконкомам забезпечити в 1981 - 1985 роках:

дальшу спеціалізацію колгоспів і радгоспів на вирощуванні льону і концентрацію посівів льону в зонах льонозаводів;

доведення в основних зонах льонарства площі посівів льону з високими прядильними властивостями волокна до 60 процентів загальної посівної площі цієї культури;

зміцнення матеріально-технічної бази державних льняних насінницьких станцій;

проведення заходів по поліпшенню насінництва льону, маючи на увазі утворений щорічно колгоспами і радгоспами насінних фондів висококласного насіння льону районованих сортів, а також страхових фондів насіння льону в обсязі річної потреби в ньому і необхідних перехідних запасів цього насіння;

впровадження в колгоспах і радгоспах прогресивної технології вирощування і збирання льону з застосуванням комплексу машин і доведення до 1985 року комбайнового збирання льону до 85 процентів площ, зайнятих під посівами цієї культури;

поліпшення агротехнічних умов вирощування льону з метою підвищення його якості і здачі до 1985 року на льонозаводи льняної соломи середнім номером 1,4 і трести середнім номером 1,3.

4. Міністерству сільського господарства УРСР і Південному відділенню ВАСГНІЛ підвищити в науково-дослідних установах ефективність селекційної роботи по вирощуванню високоврожайних сортів льону, стійких до полягання, хвороб, з високим вмістом волокна, що відповідає за своєю якістю вимогам промисловості.

5. Пункт 5 втратив чинність

(згідно з постановою Кабінету Міністрів Української РСР від 22.08.91 р. N 166)

6. Міністерству будівництва і експлуатації автомобільних шляхів УРСР, облвиконкомам льоносіючих областей здійснити в 1980 - 1985 роках будівництво під'їзних автомобільних шляхів з твердим покриттям до льонозаводів Міністерства легкої промисловості УРСР за рахунок коштів, що відраховуються підприємствами цього Міністерства на шляхове будівництво.

7. Міністерству промислового будівництва УРСР, Міністерству сільського будівництва УРСР забезпечити в районах будівництва льонозаводів розширення потужностей будівельних організацій в строки, необхідні для виконання завдань, встановлених цією постановою.

8. Міністерству сільського господарства УРСР, Міністерству радгоспів УРСР, облвиконкомам льоносіючих областей вживати заходів до забезпечення збереження в колгоспах і радгоспах залишеної їм на зберігання льняної соломи і трести та вивезення цієї сировини на льонозаводи до 1 березня року, наступного за роком урожаю.

9. Українській республіканській конторі Держбанку СРСР надавати льонозаводам Міністерства легкої промисловості УРСР кредит на оплату льняної соломи і трести, залишених на зберігання в місцях закупок, з погашенням цього кредиту в міру вивезення і переробки вказаної сировини, але не пізніше строку надходження сировини нового урожаю.

10. Міністерству легкої промисловості УРСР, Міністерству сільського господарства УРСР, облвиконкомам льоносіючих областей забезпечити, при необхідності, організацію в 1981 - 1985 роках в основних льоносіючих районах республіки відповідної кількості заготівельних пунктів для приймання і зберігання льняної сировини.

11. Міністерству сільського господарства УРСР і Міністерству легкої промисловості УРСР з участю Держплану УРСР розглянути питання про створення в республіці агропромислових об'єднань по вирощуванню і переробці льону. Пропозиції з цього питання подати Раді Міністрів УРСР до 1 липня 1980 року.

12. Взяти до відома, що ЦК КПРС і Рада Міністрів СРСР постановою від 9 серпня 1979 р. N 756:

1) Зобов'язали Держплан СРСР і Міністерство легкої промисловості СРСР передбачати в 1981 - 1985 роках в проектах річних планів виділення окремим рядком капітальних вкладень на розвиток промисловості первинної переробки льону.

2) Зобов'язати Міністерство легкої промисловості СРСР забезпечити в 1980 - 1985 роках на діючих льонозаводах цього Міністерства реконструкцію цехів по промисловій переробці льняної соломи, впровадження систем автоматичного контролю, регулювання і керування процесом мочіння льону, будівництво складів для зберігання сировини, волокна і насіння льону, а також вагових будок і побутових приміщень.

Держплан СРСР і Держпостач СРСР зобов'язані передбачати в 1980 - 1985 роках в проектах річних планів виділення Міністерству легкої промисловості СРСР тракторів, автотракторних причепів, електронавантажувачів, автомобілів, механізмів, устаткування, металу та будівельних матеріалів у кількості, необхідній для виконання передбачених у цьому пункті робіт, а також стандартних дерев'яних будинків для працівників льонозаводів вказаного Міністерства.

3) Дозволили, як виняток, Міністерству легкої промисловості СРСР:

а) передбачати в 1980 - 1985 роках в кошторисах на будівництво нових і розширення діючих льонозаводів, зазначених зокрема у додатку N 1 до цієї постанови, затрати на створення виробничої бази будівельних організацій Міністерства промислового будівництва СРСР і Міністерства сільського будівництва СРСР, які здійснюють будівництво цих заводів, у розмірах і в порядку, передбачених пунктом 3 постанови ЦК КПРС і Ради Міністрів СРСР від 26 серпня 1971 р. N 616;

б) підпункт 3 "б" пункту 12 втратив чинність

(згідно з постановою Центрального Комітету Компартії України і Ради Міністрів Української РСР від 30.12.87 р. N 433)

4) Зобов'язали Державний комітет СРСР по цінах разом з Міністерством легкої промисловості СРСР і Міністерством фінансів СРСР розробити і затвердити до 1 січня 1980 р. нові норми відшкодування затрат льонозаводів при закупівлі льняної сировини, маючи на увазі забезпечити рентабельність їх роботи.

5) Зобов'язали Міністерство легкої промисловості СРСР, Головне управління мікробіологічної промисловості при Раді Міністрів СРСР і Академію наук СРСР здійснити в 1979 - 1980 роках широку промислову перевірку впливу ферментних препаратів та інших прискорювачів на скорочення процесу мочіння льняної соломи і про результати цієї перевірки доповісти до 1 липня 1980 р. Державному комітету СРСР по науці і техніці.

6) Зобов'язали Міністерство легкої промисловості СРСР разом з Міністерством промислового будівництва СРСР, Міністерством будівництва СРСР і Міністерством сільського будівництва СРСР розробити і за погодженням з Держбудом СРСР затвердити в 1979 році:

каталог уніфікованих будівельних конструкцій і деталей, обов'язкових для застосування при проектуванні і будівництві льонозаводів;

типові проекти на будівництво чотирьохагрегатного і двох-агрегатного льонозаводів.

7) Зобов'язали Міністерство легкої промисловості СРСР разом з Міністерством монтажних і спеціальних будівельних робіт СРСР і Міністерством внутрішніх справ СРСР розробити до 1 жовтня 1979 р. пропозиції про проектування і спорудження будинків льонозаводів з полегшених металевих конструкцій, які поставляються комплектно.

Держбуду СРСР запропоновано в 3-місячний строк розглянути ці пропозиції і вирішити питання про доцільність спорудження будинків льонозаводів з таких конструкцій.

8) Підпункт 8 пункту 12 втратив чинність

(згідно з постановою Центрального Комітету Компартії України і Ради Міністрів Української РСР від 13.12.88 р. N 380)

9) Зобов'язали Міністерство легкої промисловості СРСР разом з Міністерством сільського господарства СРСР і Міністерством заготівель СРСР розширити практику приймання і оцінки якості льняної соломи і трести безпосередньо в колгоспах і радгоспах /з залишенням вказаної сировини на зберігання в цих господарствах у кількості до 20 процентів загального обсягу закупівель її кожним льонозаводом/.

Встановили, що оплата льняної соломи і трести, прийнятих безпосередньо в колгоспах і радгоспах і. залишених на зберігання в цих господарствах, провадиться в період здачі-приймання цієї сировини в розмірі 60 процентів її закупочної вартості. Остаточний розрахунок провадиться після доставки льняної соломи і трести на льонозаводи.

10) Зобов'язали Міністерство сільського господарства СРСР за погодженням з Міністерством легкої промисловості СРСР розробити і впровадити в практику приймання льняної соломи і трести методи прискореної оцінки якості льняної сировини з застосування! метрологічних приладів та інструментів.

13. Обкомам партії і облвиконкомам льоносіючих областей встановити постійний контроль за ходом будівництва об'єктів по промисловій переробці льняної соломи і трести, а також за здачею льоносіючими колгоспами і радгоспами і прийманням льонозаводами льняної сировини в суворій відповідності з діючим порядком, звернувши особливу увагу на відповідність кількості льняної соломи і трести, що здаються колгоспами і радгоспами, наявним на льонозаводах потужностям по їх переробці, як це передбачено пунктом 2 постанови Ради Міністрів СРСР від 22 квітня 1968 р. N 259 /підпункт 2 пункту 1 постанови Ради Міністрів УРСР від 7 червня 1968 р. N 291/.

х х х

Центральний Комітет Компартії України і Рада Міністрів Української РСР висловлюють впевненість у тому, що партійні і радянські органи, працівники легкої промисловості, будівельних організацій і сільського господарства розгорнуть широке соціалістичне змагання за прискорення розвитку промисловості первинної переробки льону, підвищення якості і врожайності льону та скорочення втрат його при збиранні, зберіганні і переробці.

 

Секретар Центрального
Комітету Компартії України

В. ЩЕРБИЦЬКИЙ

Голова Ради Міністрів
Української РСР

О. ЛЯШКО

Інд. 23

 

Додаток N 1
до постанови ЦК Компартії України і Ради Міністрів УРСР
від 25 вересня 1979 р. N 461

ЗАВДАННЯ
по будівництву нових і розширенню діючих льонозаводів Мінлегпрому УРСР на 1980 - 1987 роки

 

Строки будівництва /роки/

Проектна потужність /тис. тонн на рік/

Обсяг капітальних вкладень /млн. крб./

Міністерство-генеральний підрядчик

по виробництву льоноволокна

по переробці соломи льону

всього

в тому числі обсяг будівельно-монтажних робіт

Волинська область

 

 

 

 

 

 

Льонозавод, смт Рожище

1983 - 1985

4,5

-

6,5

5,0

Мінпромбуд УРСР

Ковельський льонозавод /розширення з будівництвом ремонтно-механічних майстерень/

1985 - 1987

4,5

 

7,4

5,3

- " -

Житомирська область

 

 

 

 

 

 

Коростишівський льонозавод /розширення/

1980 - 1982

4,5

 

6,5

5,0

- " -

Льонозавод, смт Черняхів

1983 - 1985

4,5

-

6,5

5,0

Мінсільбуд УРСР

Чоповицький льонозавод /розширення з будівництвом ремонтно-механічних майстерень/

1982 - 1984

4,5

-

7,0

5,3

Мінпромбуд УРСР

Коростенський льонозавод /розширений/

1983 - 1985

2,2

-

3,3

2,4

Мінпромбуд УРСР

Новоград-Волинський льонозавод /розширення/

1985 - 1987

4,5

-

6,5

5,0

Мінсільбуд УРСР

Івано-Франківська область

 

 

 

 

 

 

Льонозавод, м. Коломия /з будівництвом ремонтно-механічних майстерень/

1982 - 1984

4,5

-

7,0

5,3

Мінпромбуд УРСР

Льонозавод, смт Богородчани

1983 - 1985

4,5

-

6,5

5,0

- " -

Львівська область

 

 

 

 

 

 

Льонозавод, м.Судова Вишня

1981 - 1983

4,7

-

5,6

4,2

- " -

Льонозавод, смт Гніздичів Жидачівського району

1984 - 1986

4,3

-

6,0

4,5

Мінсільбуд УРСР

Льонозавод, м. Нестеров

1985 - 1987

4,3

-

6,8

5,0

Мінпромбуд УРСР

Ровенська область

 

 

 

 

 

 

Льонозавод, м. Костопіль

1984 - 1985

2,2

-

3,3

2,4

Мінсільбуд УРСР

Чернігівська область

 

 

 

 

 

 

Льонозавод, смт Короп

1982 - 1984

2,1

-

4,4

3,2

Мінпромбуд УРСР

Ріпкинський льонозавод /розширення/

1980 - 1982

4,3

-

6,0

4,5

- " -

Куликівський льонозавод /розширення/

1983 - 1985

4,5

-

6,0

4,5

- " -

Новгород-Сіверський льонозавод /розширення з будівництвом ремонтно-механічних майстерень/

1983 - 1985

4,5

7,0

5,3

Мінсільбуд УРСР

Всього

 

69,1

 -

102,3

76,9

 

Примітка. Пункти будівництва льонозаводів, перелічених у цьому додатку, а також їх проектна потужність і вартість будівництва в разі необхідності можуть бути уточнені в річних планах Мінлегпромом УРСР за погодженням з Держпланом УРСР.

 

Додаток N 2
до постанови ЦК Компартії України і Ради Міністрів УРСР
від 25 вересня 1979 р. N 461

ЗАВДАННЯ
по введенню в експлуатацію жилих будинків і дитячих дошкільних закладів для працівників льонозаводів Мінлегпрому УРСР та професійно-технічного училища по підготовці кваліфікованих робітників для підприємств промисловості по первинній переробці луб'яних культур на 1980 - 1985 роки

 

1980 - 1985 роки - всього

В тому числі

1980 рік

1981 рік

1982 рік

1983 рік

1984 рік

1985 рік

Загальна площа жилих будинків /кв. метрів/

250000

5000х

42000

44000

52000

53600

53500

Дитячі дошкільні заклади /місць/

3200

-

560

650

560

660

770

Професійно-технічне училище в смт Ємільчине Житомирської області на 480 учнівських місць

1

-

-

1

-

-

-


х/ Передбачено в проекті плану на 1980 рік.

 

Додаток N 3
до постанови ЦК Компартії України і Ради Міністрів УРСР
від 25 вересня 1979 р. N 461

ЗАВДАННЯ
по реконструкції цехів по промисловій переробці льняної соломи на діючих льонозаводах Мінлегпрому УРСР на 1980 - 1982 роки

/цехів/

 

1980 - 1982 роки - всього

В тому числі

1980 рік

1981 рік

1982 рік

Всього по Мінлегпрому УРСР

9

1

4

4

в тому числі: Волинська область
Ковельський льонозавод

1

1

-

-

Житомирська область

 

 

 

 

Володарсько-Волинський льонозавод

1

-

-

1

Олевський льонозавод

1

-

1

-

Київська область

 

 

 

 

Поліський льонозавод

1

-

1

-

Макарівський льонозавод

1

-

-

1

Ровенська область

 

 

 

 

Березнівський льонозавод

1

-

-

1

Володимирецький льонозавод

1

-

-

1

Чернігівська область

 

 

 

 

Козелецький льонозавод

1

-

1

-

Іванівський льонозавод

1

-

1

-

 

Додаток N 4
до постанови ЦК Компартії України і Ради Міністрів УРСР
від 25 вересня 1979 р. N 461

ЗАВДАННЯ
по впровадженню систем автоматичного контролю, регулювання і керування процесом мочіння льону на діючих льонозаводах Мінлегпрому УРСР на 1980 - 1985 роки

/систем/

 

1980 - 1985 роки - всього

В тому числі

1980 рік

1981 рік

1982 рік

1983 рік

1984 рік

1985 рік

Всього по Мінлегпрому УРСР

6

1

1

1

1

1

1

в тому числі: Житомирська область

 

 

 

 

 

 

 

Олевський льонозавод

1

 

 

1

 

 

 

Київська область

 

 

 

 

 

 

 

Макарівський льонозавод

1

 

 

 

1

 

 

Ровенська область

 

 

 

 

 

 

 

Володимирецький льонозавод

1

 

 

 

 

1

 

Березнівський льонозавод

1

 

 

 

 

 

1

Чернігівська область

 

 

 

 

 

 

 

Козелецький льонозавод

1

1

 

 

 

 

 

Іванівський льонозавод

1

 

1

 

 

 

 

 

Додаток N 5
до постанови ЦК Компартії України і Ради Міністрів УРСР
від 25 вересня 1979 р. N 461

ЗАВДАННЯ
по будівництву складів для зберігання сировини та вагових будок на діючих льонозаводах Мінлегпрому УРСР на 1980 - 1985 роки

 

1980 - 1985 роки-всього

В тому числі

1980 рік

1981 рік

1982 рік

1983 рік

1984 рік

1985 рік

Склади для зберігання сировини-шохи /тис. тонн/ - всього

162

12

30

30

30

30

30

в тому числі:

 

 

 

 

 

 

 

Волинська область

 

 

 

 

 

 

 

Ковельський льонозавод

10

7

-

-

3

-

-

Колківський льонозавод

5

-

-

-

-

-

5

Житомирська область

 

 

 

 

 

 

 

Володарсько-Волинський льонозавод

7,5

-

-

 

-

5

2,5

Ємільчинський льонозавод

5

-

5

-

-

-

-

Червоноармійський льонозавод

12,5

-

5

6

2,5

-

 

Новоград-Волинський льонозавод

5

-

-

5

 

-

-

Олевський льонозавод

7,5

-

-

-

-

7,5

-

Радомишльський льонозавод

2

-

-

-

2

-

-

Київська область

 

 

 

 

 

 

 

Поліський льонозавод

10

5

-

-

-

-

5

Макарівський льонозавод

7,5

-

-

-

7,5

-

-

Іванківський льонозавод

2,5

-

-

-

-

2,5

-

Львівська область

 

 

 

 

 

 

 

Кам'янсько-Бузький льонозавод

10

-

7,5

-

-

-

2,5

Ровенська область

 

 

 

 

 

 

 

Дубровицький льонозавод

10

-

-

-

-

5

5

Березнівський льонозавод

5

-

-

-

-

-

5

ВолодимирецькиЙ льонозавод

5

-

-

-

-

-

5

Чернігівська область

 

 

 

 

 

 

 

Городнянський льонозавод

15

-

7,5

7,5

-

-

-

Киселівський льонозавод

5

-

5

 

-

-

-

Куликівський льонозавод

12,5

-

-

7,5

5

-

-

Козелецький льонозавод

7,5

-

-

-

5

2,5

-

Іванівський льонозавод

7,5

-

-

-

-

7,5

-

Коропський льонозавод

5

-

-

-

5

-

3

Батуринський льонозавод

5

-

-

5

-

-

-

Вагові будки на 2 платформи по 30 тонн /штук/ - всього

16

1

3

3

4

3

2

в тому числі:

 

 

 

 

 

 

 

Волинська область

 

 

 

 

 

 

 

Ковельський льонозавод

1

-

-

-

1

-

-

Колківський льонозавод

1

-

-

-

-

-

1

Житомирська область

 

 

 

 

 

 

 

Володарсько-Волинський льонозавод

1

-

-

-

-

1

-

Червоноармійський льонозавод

1

1

-

-

-

-

-

Новоград-Волинський льонозавод

1

-

-

-

-

-

-

Олевський льонозавод

1

-

-

-

-

1

-

Київська область

 

 

 

 

 

 

 

Поліський льонозавод

1

-

1

-

-

-

-

Макарівський льонозавод

1

-

-

-

1

-

-

Львівська область

 

 

 

 

 

 

 

Кам'янсько-Вузький льонозавод

1

-

1

-

-

-

-

Ровенська область

 

 

 

 

 

 

 

Дубровицький льонозавод

1

-

-

-

-

1

-

Березнівський льонозавод

1

-

-

-

-

-

1

Володимирецький льонозавод

1

-

-

-

1

-

-

Чернігівська область

 

 

 

 

 

 

 

Городнянський льонозавод

1

-

1

-

-

-

-

Куликівський льонозавод

1

-

-

1

-

-

-

Козелецький льонозавод

1

-

-

-

1

-

-

Іванівський льонозавод

1

-

-

1

-

-

-

 
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали