ЦЕНТРАЛЬНИЙ КОМІТЕТ КОМПАРТІЇ УКРАЇНИ
І РАДА МІНІСТРІВ УКРАЇНСЬКОЇ РСР

ПОСТАНОВА

від 10 січня 1978 р. N 14

Київ

Про заходи по дальшому зростанню виробництва та закупок продуктів тваринництва і більш повному забезпеченню ними населення в 1978 році

Центральний Комітет Компартії України і Рада Міністрів УРСР відмічають, що партійні, радянські і сільськогосподарські органи, колгоспи і радгоспи провели в 1977 році певну роботу по підвищенню продуктивності худоби і птиці та збільшенню виробництва і заготівель продуктів тваринництва.

Проте зростаючий попит населення на продукти тваринництва, і особливо на м'ясо та м'ясопродукти, задовольняється ще не повністю. Тим часом можливості для збільшення виробництва і закупок м'яса в багатьох господарствах використовуються ще недостатньо, середньодобові привіси худоби і свиней на відгодівлі і дорощуванні залишаються низькими, допускається реалізація на м'ясо поголів'я з недостатніми ваговими кондиціями. Мають місце недоліки в проведенні зимівлі худоби. Молочна продуктивність корів за жовтень - грудень в порівнянні з таким же періодом 1976 року в господарствах Миколаївської області зменшилась на 52 кілограми, Запорізької - на 41, Полтавської і Сумської - на 33 - 34 кілограми. В колгоспах та радгоспах Ворошиловградської та Миколаївської областей знизились середньодобові привіси худоби на відгодівлі.

В ряді областей, особливо в Кіровоградській, Вінницькій та Черкаській, незадовільно організовано збір і використання харчових відходів для відгодівлі свиней і великої рогатої худоби у підсобних господарствах торговельних організацій, промислових міністерств і відомств. Мало приділяється уваги збільшенню виробництва м'яса птиці, насамперед бройлерів.

В деяких районах господарства населення не забезпечуються необхідною кількістю поросят і молодняка птиці.

На виконання рішень грудневого /1977 р./ Пленуму ЦК КПРС, грудневого /1977 р./ Пленуму ЦК Компартії України, постанови ЦК КПРС і Ради Міністрів СРСР від 22 грудня 1977 року "Про збільшення виробництва свинини і м'яса птиці в 1978 році", та постанови ЦК Компартії України від 6 грудня 1977 року "Про основні напрямки розвитку тваринництва в 10-й п'ятирічці і на перспективу до 1990 року", з метою більш повного задоволення потреб населення в продуктах харчування Центральний Комітет Компартії України і Рада Міністрів Української РСР ПОСТАНОВЛЯЮТЬ:

1. Вважати одним з першочергових завдань партійних, радянських, сільськогосподарських і заготівельних органів, колгоспів, радгоспів, міжгосподарських підприємств і об'єднань забезпечення в 1978 році значного збільшення виробництва продуктів тваринництва, щоб продати державі не менше: худоби і птиці 4000 тис. тонн, молока 14500 тис. тонн і яєць 7500 млн. штук по областях згідно з додатками N 1, 2.

2. Зобов'язати Міністерство сільського господарства УРСР, Міністерство радгоспів УРСР, Міністерство харчової промисловості УРСР, Міністерство заготівель УРСР, Міністерство м'ясної і молочної промисловості УРСР, Головплодвинпром УРСР, облвиконкоми забезпечити в 1978 році в колгоспах і державних господарствах:

доведення вихідного поголів'я худоби, свиней і дорослого поголів'я м'ясної птиці до кількості по областях згідно з додатком N 3;

інтенсивне вирощування та відгодівлю великої рогатої худоби, свиней і овець, одержання середньодобових привісів худоби на відгодівлі та надоїв молока від корови, підвищення здавальної ваги і вгодованості поголів'я, яке реалізується на забій, та продаж молока першим сортом згідно з додатками N 4 - 6. Для годівлі свиней поряд з концентрованими кормами ширше використовувати харчові відходи, картоплю та інші корми;

спеціалізацію колгоспів і радгоспів на розвитку м'ясного скотарства згідно з додатком N 7;

осіменіння корів, телиць, свиноматок, ремонтних свинок, вівцематок і вирощування нетелей згідно з додатком N 8;

одержання приплоду телят, поросят і ягнят згідно з додатком N 9. Для збільшення приплоду поросят широко використовувати свиноматок, що перевіряються, організувати додатковий відбір і осіменіння придатних для відтворення свинок;

закупку молодняка великої рогатої худоби у населення та продаж населенню поросят у кількості згідно з додатком N 10;

виведення, реалізацію молодняка птиці і вирощування птиці на м'ясо на основі міжгосподарського кооперування колгоспів і радгоспів з птахофабриками з використанням літніх таборів і тваринницьких приміщень, що вивільняються в літній період, по областях згідно з додатками N 11 - 13.

Встановити, що реалізація молодняка птиці населенню повинна проводитись в найбільш сприятливі для його вирощування строки з урахуванням місцевих кліматичних умов. Значно збільшити продаж населенню курчат м'ясних порід, каченят, гусенят і індичат. Організувати з кожному районі та приміських господарствах мережу пунктів по реалізації колгоспникам, робітникам і службовцям поросят, кроленят і молодняка птиці. Своєчасно через органи преси і радіо інформувати населення про порядок, умови і строки продажу поросят, кроленят і молодняка птиці.

3. Міністерству сільського господарства УРСР, Міністерству радгоспів УРСР, Міністерству заготівель УРСР, Міністерству харчової промисловості УРСР, Міністерству м'ясної і молочної промисловості УРСР, Головплодвинпрому УРСР, місцевим партійним і радянським органам значно підвищити вимогливість до керівників і спеціалістів господарств, сільськогосподарських і заготівельних органів за темпи зростання виробництва і забезпечення виконання державних планів і соціалістичних зобов'язань по заготівлях продуктів тваринництва, підвищенню їх якості, не допускаючи продажу державі маловагової і невгодованої худоби. Встановити суворий контроль за витрачанням худоби на внутрігосподарські потреби.

4. Держплану УРСР, Міністерству сільського господарства УРСР, Міністерству радгоспів УРСР, Міністерству харчової промисловості УРСР, Головплодвинпрому УРСР, Міністерству м'ясної і молочної промисловості УРСР, Міністерству торгівлі УРСР, Міністерству вугільної промисловості УРСР, Міністерству чорної металургії УРСР, Міністерству житлово-комунального господарства УРСР, Укоопспілці, обкомам партії і облвиконкомам, Київському і Севастопольському міськкомам партії та міськвиконкомам вжити дійових заходів до збільшення ресурсів м'яса та інших продуктів тваринництва за рахунок розширення вирощування худоби, птиці і кролів у підсобних господарствах, одержання привісу на відгодівлі свиней з використанням харчових відходів, для чого організувати:

збирання харчових відходів і використання їх для відгодівлі свиней у кількості по областях згідно з додатком N 14 і забезпечити одержання торговельними та іншими організаціями привісу від відгодівлі свиней з використанням харчових відходів, вирощування птиці в кількості згідно з додатком N 15. Міністерству м'ясної і молочної промисловості УРСР /т. Сеннікову/ і головам облвиконкомів забезпечити рівномірну поставку свиней відгодівельним господарствам торговельних та інших організацій згідно з додатком N 16. Дозволити Міністерству м'ясної і молочної промисловості УРСР приймати для цієї мети частину свиней по закупках, у колгоспах і радгоспах живою вагою однієї голови 80 кілограмів;

закупку організаціями споживчої кооперації у населення м'яса, жирів і птиці та продаж їх через комісійну торговельну мережу в містах і промислових центрах республіки по областях згідно з додатками N 17 - 19;

закупку м'яса кролів та продаж населенню молодняка кролів для розведення згідно з додатком N 20.

5. Міністерству м'ясної і молочної промисловості УРСР і облвиконкомам:

організувати відбір свиней і великої рогатої худоби, що надходить по державних закупках, і поставку їх підпорядкованим господарствам для додаткової відгодівлі та одержання привісу живої ваги згідно з додатком N 21;

за рахунок використання харчових і білкових добавок, випуску нефондових ковбасних виробів, реалізації м'яса в охолодженому вигляді та інших заходів забезпечити в 1978 році збільшення ресурсів м'яса та м'ясопродуктів на 49 тис. тонн.

6. Головному управлінню рибного господарства внутрішніх водойм УРСР, Міністерству сільського господарства УРСР, Міністерству радгоспів УРСР, Міністерству харчової промисловості УРСР, Головплодвинпрому УРСР, Всесоюзному рибопромисловому об'єднанню "Азчорриба", облвиконкомам здійснити заходи по дальшій інтенсифікації рибництва, впорядкуванню і розширенню ставкового фонду та підвищенню рибопродуктивності ставів. Затвердити завдання по вирощуванню і вилову риби згідно з додатком N 22.

7. Міністерству торгівлі УРСР, Укоопспілці та Українському виробничо-збутовому об'єднанню по переробці риби і реалізації рибної продукції, міністерствам і відомствам, які мають торговельну мережу, облвиконкомам поліпшити використання риби в громадському харчуванні шляхом проведення рибних днів, розширення виготовлення рибних страв, півфабрикатів і кулінарних виробів, краще проводити рекламу рибопродуктів.

Розширити торгівлю рибними, м'ясними, мучними, овочевими та іншими півфабрикатами і кулінарними виробами, особливо на підприємствах і будовах.

8. Держплану УРСР, Комітету народного контролю УРСР, Міністерству торгівлі УРСР, Міністерству харчової промисловості УРСР, Міністерству заготівель УРСР, Укоопспілці, міністерствам і відомствам УРСР, які мають торговельну мережу, обкомам партії і облвиконкомам посилити організаторську і виховну роботу по забезпеченню бережливого ставлення до хліба та економного витрачання ресурсів хлібопродуктів, рішуче присікати факти порушень правил торгівлі і норм відпуску борошна, хліба, крупи та макаронних виробів.

9. Міністерству сільського господарства УРСР, Міністерству радгоспів УРСР, Міністерству харчової промисловості УРСР, Головплодвинпрому УРСР, Південному відділенню ВАСГНІЛ, Укрсільгосптехніці, облвиконкомам забезпечити в 1978 році зростання обсягу заготівель зелених і пасовищних кормів, сіна, сінажу, силосу, кормових коренеплодів, а також брикетованих і гранульованих кормів з тим, щоб збільшити питому вагу цех кормів у раціонах худоби і знизити витрати концкормів. Затвердити завдання по заготівлі кормів у колгоспах і державних господарствах згідно з додатками N 23 - 27.

10. Міністерству лісового господарства УРСР, Міністерству лісової і деревообробної промисловості УРСР, облвиконкомам організувати заготівлю і поставку сіна в республіканський страховий фонд та заготівлю хвойного борошна і жолудів згідно з додатками N 28 - 29.

11. Прийняти пропозиції Міністерства сільського господарства УРСР, Міністерства радгоспів УРСР, Міністерства харчової промисловості УРСР, Міністерства меліорації і водного господарства УРСР, Головплодвинпрому УРСР, Укрсільгосптехніки і облвиконкомів про обсяги докорінного і поверхневого поліпшення природних кормових угідь, площі посівів кормових коренеплодів і кормової капусти, сої і люпину на зерно, повторних і ущільнених посівів кормових культур, відведення насінників багаторічних трав і підготовку кормів до згодовування в обсягах згідно з додатками N 30 - 36.

12. Міністерству сільського господарства УРСР, Міністерству радгоспів УРСР і облвиконкомам забезпечити виробництво на міжгосподарських комбікормових заводах комбікормів і кормосумішей в кількості згідно з додатком N 37.

13. Міністерству сільського господарства УРСР, Міністерству м'ясної і молочної промисловості УРСР, Міністерству харчової промисловості УРСР забезпечити виробництво м'ясо-кісткового борошна, сухих кормових дріжджів, сухих тваринних кормів, сухого знежиреного молока, сухого замінника незбираного молока та інших добавок в обсягах згідно з додатками N 38 - 40.

14. Обкомам партії і облвиконкомам, Міністерству сільського господарства УРСР, Міністерству радгоспів УРСР, Міністерству харчової промисловості УРСР, Головплодвинпрому УРСР, Міністерству сільського будівництва УРСР, Міністерству промислового будівництва УРСР, Міністерству будівництва підприємств важкої індустрії УРСР і Укрміжколгоспбуду забезпечити будівництво і введення в дію силосно-сінажних споруд по областях і в обсягах згідно з додатком N 41.

Обкомам партії і облвиконкомам широко залучати промислові підприємства і будівельні організації до надання шефської допомоги колгоспам, радгоспам і міжгосподарським організаціям при спорудженні силосно-сінажних споруд та інших об'єктів по переробці і зберіганню кормів, а також механізації трудомістких процесів на фермах.

15. Обкомам партії і облвиконкомам, Міністерству сільського господарства УРСР, Міністерству радгоспів УРСР, Міністерству харчової промисловості УРСР, Головплодвинпрому УРСР забезпечити організоване проведення зимівлі худоби в усіх колгоспах та радгоспах, підготовку кормів до згодовування та раціональне їх витрачання. Широко впроваджувати передові прийоми утримання тварин, технічного обслуговування ферм.

Разом з профспілковими органами забезпечити дальше поліпшення виробничих та побутових умов працівникам тваринницьких ферм і комплексів, обладнати кімнати відпочинку, медичні пункти, профілакторії, організувати громадське харчування, широко запровадити заходи матеріального і морального стимулювання.

16. Редакціям республіканських, обласних і районних газет, Державному комітету Ради Міністрів УРСР по телебаченню і радіомовленню забезпечити постійне і широке висвітлення ходу соціалістичного змагання тваринників за успішне виконання планів і зобов'язань, узагальнювати і розповсюджувати досвід передових господарств і новаторів виробництва.

* * *

Центральний Комітет Компартії України і Рада Міністрів Української РСР закликають партійні, профспілкові і комсомольські організації, радянські, сільськогосподарські і заготівельні органи, колгоспників, працівників радгоспів, міжгосподарських підприємств і об'єднань широко розгорнути соціалістичне змагання за зразкове проведення зимівлі, значне підвищення продуктивності худоби і птиці, збільшення поголів'я, нарощування виробництва і продажу державі продукції та поліпшення її якості, впровадження в тваринництво інтенсивних методів, за випереджаючі темпи розвитку кормовиробництва, стійке піднесення на цій основі тваринництва, одержання продукції з найменшими затратами праці і коштів, виконання завдань 1978 і наступних років п'ятирічки.

 

Секретар Центрального
Комітету Компартії України

В. ЩЕРБИЦЬКИЙ

Голова Ради Міністрів
Української РСР

О. ЛЯШКО

Інд. 22, 23

 

Додаток N 1
до постанови ЦК Компартії України і Ради Міністрів УРСР
від 10 січня 1978 р. N 14

ЗАВДАННЯ
по виробництву продуктів тваринництва в колгоспах і державних господарствах на 1978 рік

Області

М'ясо в живій вазі - тис. тонн

Молоко - тис. тонн

Яйця - млн. штук

Вінницька

198

792

255

Волинська

87

399

82

Ворошиловградська

145

713

449

Дніпропетровська

218

1107

640

Донецька

185

1057

839

Житомирська

136

546

84

Закарпатська

43

164

75

Запорізька

196

809

500

Івано-Франківська

64

217

65

Київська

215

1112

651

Кіровоградська

185

771

284

Кримська

162

648

680

Львівська

130

539

263

Миколаївська

154

645

259

Одеська

198

892

458

Полтавська

234

889

335

Ровенська

94

389

65

Сумська

158

673

158

Тернопільська

124

441

92

Харківська

234

1017

549

Херсонська

157

624

248

Хмельницька

161

571

196

Черкаська

175

670

265

Чернівецька

70

248

75

Чернігівська

217

812

133

Всього

3940

16745

7700

 

Додаток N 2
до постанови ЦК Компартії України і Ради Міністрів УРСР
від 10 січня 1978 р. N 14

ЗАВДАННЯ
по заготівлях продуктів тваринництва по всіх категоріях господарств на 1978 рік

Області

Худоба і птиця - тис. тонн

Молоко - тис. тонн

Яйця - млн. штук

Вінницька

211

704

297

Волинська

94

323

89

Ворошиловградська

140

624

432

Дніпропетровська

204

964

596

Донецька

190

915

763

Житомирська

143

464

103

Закарпатська

47

138

77

Запорізька

188

689

462

Івано-Франківська

79

184

69

Київська

225

947

586

Кіровоградська

175,7

660

273

Кримська

158

575

614

Львівська

155

479

227

Миколаївська

152,3

555

264

Одеська

196

745

432

Полтавська

227

793

361

Ровенська

99

314

74

Сумська

164

595

170

Тернопільська

122

384

131

Харківська

232

895

521

Херсонська

159

523

229

Хмельницька

171

507

237

Черкаська

184

574

259

Чернівецька

69

217

81

Чернігівська

215

732

153

Всього

4000

14500

7500

 

Додаток N 3
до постанови ЦК Компартії України і Ради Міністрів УРСР
від 10 січня 1978 р. N 14

ЗАВДАННЯ
по вихідному поголів'ю худоби в колгоспах і державних господарствах на 1 січня 1979 року

/тис. голів/

Області

Велика рогата худоба

Свині

Вівці

Всього

в тому числі корови

Вінницька

1036

317

920

310

Волинська

556

171

225

111

Ворошиловградська

830

287

515

230

Дніпропетровська

1285

443

1120

500

Донецька

1057

387

765

266

Житомирська

842

251

330

220

Закарпатська

210

62

75

265

Запорізька

1013

325

900

775

Івано-Франківська

271

79

110

75

Київська

1110

410

650

142

Кіровоградська

831

307

850

390

Кримська

750

223

350

1030

Львівська

670

193

190

75

Миколаївська

835

256

900

553

Одеська

1225

380

1000

830

Полтавська

1100

340

1080

360

Ровенська

545

156

260

134

Сумська

790

271

750

272

Тернопільська

543

167

310

150

Харківська

1147

398

1000

340

Херсонська

802

237

840

995

Хмельницька

850

237

720

230

Черкаська

792

250

825

268

Чернівецька

320

87

205

124

Чернігівська

1120

330

700

250

Всього

20530

6564

15590

8895

ЗАВДАННЯ
по вихідному поголів'ю дорослих курей м'ясних порід, качок, гусей і індиків в колгоспах, радгоспах, інших державних господарствах і міжгосподарських підприємствах на 1 січня 1979 року

/тис. голів/

Області

Всього

в тому числі

з них в господарствах Головптахопрому Мінрадгоспів УРСР

кури м'ясних порід

качки

гуси

індики

Всього

в тому числі

кури м'ясних порід

качки

гуси

індики

Вінницька

66

-

50

6

10

-

-

-

-

-

Волинська

14

-

10

2

2

-

-

-

-

-

Ворошиловградська

188

120

50

6

12

159

120

30

3

6

Дніпропетровська

369

215

124

11

19

264

200

54

3

7

Донецька

393

238

98

35

21

251

220

18

8

5

Житомирська

36

-

25

4

7

-

-

-

-

-

Закарпатська

13

-

11

2

-

10

-

8

2

-

Запорізька

227

115

90

5

17

87

40

40

-

7

Івано-Франківська

34

10

22

1

1

22

10

12

-

-

Київська

241

100

88

14

39

161

100

30

2

29

Кіровоградська

71

-

48

5

16

18

-

18

-

-

Кримська

795

640

110

26

19

540

440

90

1

9

Львівська

134

80

50

3

1

112

80

30

2

-

Миколаївська

126

40

75

3

10

15

-

15

-

-

Одеська

311

187

97

6

21

192

160

27

-

5

Полтавська

181

60

82

25

14

72

60

12

-

-

Ровенська

25

-

21

2

2

-

-

-

-

-

Сумська

77

-

50

12

15

-

-

-

-

-

Тернопільська

21

-

18

1

2

-

-

-

-

-

Харківська

224

125

70

7

22

122

90

25

1

6

Херсонська

133

20

95

4

14

30

-

30

-

-

Хмельницька

73

10

50

5

8

-

-

-

-

-

Черкаська

212

80

93

25

14

123

80

43

-

-

Чернівецька

28

10

10

4

4

-

-

-

-

-

Чернігівська

70

-

53

5

12

14

-

8

-

6

Всього

4064

2050

1490

220

304

2192

1600

490

22

80

 

Додаток N 4
до постанови ЦК Компартії України і Ради Міністрів УРСР
від 10 січня 1978 р. N 14

ЗАВДАННЯ
по одержанню середньодобових привісів великої рогатої худоби і свиней на відгодівлі та річних надоїв молока від корови в колгоспах і державних господарствах в 1978 році

Області

Велика рогата худоба - грамів

Свині - грамів

Річний надій молока від корови - кілограмів

у колгоспах і держгоспах

у спецгоспах і міжгосподарських підприємствах

у колгоспах і держгоспах

у спецгоспах і міжгосподарських підприємствах

Вінницька

650

680

400

430

2560

Волинська

610

650

400

420

2460

Ворошиловградська

530

570

400

420

2500

Дніпропетровська

555

570

410

430

2500

Донецька

555

570

410

430

2730

Житомирська

600

640

380

410.

2300

Закарпатська

550

570

400

430

2650

Запорізька

555

600

380

400

2560

Івано-Франківська

650

700

420

440

2835

Київська

700

730

420

440

2800

Кіровоградська

640

670

400

430

2550

Кримська

550

600

400

420

3000

Львівська

610

700

420

440

2935

Миколаївська

500

550

380

400

2480

Одеська

540

600

400

420

2460

Полтавська

620

700

400

430

2630

Ровенська

630

640

400

420

2570

Сумська

620

650

400

420

2580

Тернопільська

660

700

420

440

2655

Харківська

600

680

400

430

2570

Херсонська

520

570

380

420

2700

Хмельницька

650

680

400

430

2430

Черкаська

650

700

410

430

2825

Чернівецька

670

770

410

430

2900

Чернігівська

700

750

410

430

2530

Всього

600

650

400

430

2600

 

Додаток N 5
до постанови ЦК Компартії України і Ради Міністрів УРСР
від 10 січня 1978 р. N 14

ЗАВДАННЯ
по середній живій вазі худоби, що надійде у заготівлі від колгоспів і державних господарств

/кілограмів/

Області

Велика рогата худоба

Свині

Вівці

Середня жива вага

Кількість молодняка вагою понад 350 кг
/тис. голів/

Вінницька

405

140

115

37

Волинська

350

40

110

41

Ворошиловградська

360

50

110

38

Дніпропетровська

360

50

110

38

Донецька

340

40

110

37

Житомирська

340

40

110

39

Закарпатська

400

40

114

36

Запорізька

360

60

110

40

Івано-Франківська

410

70

110

36

Київська

410

120

114

40

Кіровоградська

340

50

105

40

Кримська

370

40

110

39

Львівська

390

160

113

36

Миколаївська

340

20

105

40

Одеська

360

35

105

36

Полтавська

400

90

115

38

Ровенська

350

50

114

36

Сумська

370

75

110

39

Тернопільська

380

80

115

38

Харківська

400

90

115

40

Херсонська

370

50

111

43

Хмельницька

370

90

115

37

Черкаська

420

120

111

40

Чернівецька

420

70

111

36

Чернігівська

400

180

111

39

Всього

376

1850

111

39

 

Додаток N 6
до постанови ЦК Компартії України і Ради Міністрів УРСР
від 10 січня 1978 р. N 14

ЗАВДАННЯ
по продажу державі худоби вищої та середньої вгодованості і молока першим сортом колгоспами і державними господарствами на 1978 рік

/в процентах/

Області

Велика рогата худоба вищої вгодованості

Вівці вищої та середньої вгодованості

Молоко

першим сортом

в тому числі охолоджене

Вінницька

80

83

88

40

Волинська

75

83

85

65

Ворошиловградська

70

86

78

60

Дніпропетровська

70

83

85

55

Донецька

70

83

78

65

Житомирська

70

82

85

35

Закарпатська

80

85

85

70

Запорізька

70

33

78

30

Івано-Франківська

94

86

90

70

Київська

85

88

90

60

Кіровоградська

70

87

80

30

Кримська

70

87

78

45

Львівська

92

84

90

50

Миколаївська

60

87

78

35

Одеська

65

87

78

35

Полтавська

80

85

90

40

Ровенська

82

83

85

35

Сумська

75

86

78

30

Тернопільська

82

83

88

65

Харківська

79

83

78

30

Херсонська

60

85

80

45

Хмельницька

80

88

80

30

Черкаська

85

82

85

55

Чернівецька

86

88

80

60

Чернігівська

85

87

80

30

По УРСР

75

85

83

45

 

Додаток N 7
до постанови ЦК Компартії України і Ради Міністрів УРСР
від 10 січня 1978 р. N 14

ЗАВДАННЯ
по спеціалізації колгоспів і радгоспів на розвитку м'ясного скотарства в 1978 році

Області

Кількість господарств

В них корів м'ясного напряму на кінець року

Вінницька

2

1000

Волинська

13

6500

Ворошиловградська

1

500

Дніпропетровська

3

1500

Житомирська

7

3500

Закарпатська

1

500

Запорізька

1

500

Івано-Франківська

6

3000

Кіровоградська

6

4000

Кримська

1

500

Львівська

6

3000

Миколаївська

3

1500

Одеська

2

1000

Полтавська

5

2500

Ровенська

11

5500

Сумська

6

3000

Тернопільська

16

8000

Харківська

3

1500

Херсонська

2

1000

Хмельницька

3

1500

Черкаська

2

1000

Чернівецька

3

1500

Чернігівська

49

25000

Всього

152

77500

 

Додаток N 8
до постанови ЦК Компартії України і Ради Міністрів УРСР
від 10 січня 1978 р. N 14

ЗАВДАННЯ
по осіменінню корів і телиць, свиноматок і ремонтних свинок, вівцематок і вирощуванню нетелей у колгоспах і державних господарствах на 1978 рік

/тис. голів/

Області

Осіменити

Виростити нетелей

корів і телиць бугаями м'ясних порід

ремонтних телиць

свиноматок і ремонтних свинок

вівцематок і ярок у вересні і жовтні

всього

в т. ч. в радгоспах Мінрадгоспів УРСР

всього

в т. ч. в I кварталі

всього

в т. ч. ремонтних свинок

Вінницька

68

-

103

39

189

63

125

69

Волинська

54

1,0

53

19

39

13

45

40

Ворошиловградська

51

10

86

35

93

31

86

67

Дніпропетровська

107

9

138

48

191

64

189

105

Донецька

70

9,5

123

41

133

54

142

98

Житомирська

66

3

70

29

67

22

90

56

Закарпатська

16

-

17

7

15

5

125

13

Запорізька

73

6,4

101

37

139

50

258

77

Івано-Франківська

21

1

25

9

23

9

40

18

Київська

76

4

136

50

130

42

57

107

Кіровоградська

96

2

95

36

158

53

130

66

Кримська

36

10

73

25

62

30

460

57

Львівська

51

3,2

59

25

42

14

36

43

Миколаївська

64

7,1

84

30

165

55

210

58

Одеська

89

2,5

114

43

206

90

365

83

Полтавська

80

1,3

108

41

205

68

210

81

Ровенська

41

12

47

17

53

14

60

35

Сумська

50

1

83

33

160

63

150

65

Тернопільська

54

0,6

56

20

67

29

53

38

Харківська

60

4,2

130

49

168

56

140

90

Херсонська

59

9

75

31

153

51

376

58

Хмельницька

63

-

72

29

129

43

82

51

Черкаська

62

1,5

80

33

143

48

115

59

Чернівецька

16

-

28

11

34

10

80

21

Чернігівська

77

2

104

43

146

55

101

75

Всього

1500

90

2060

760

2910

1032

3725

1530

 

Додаток N 9
до постанови ЦК Компартії України і Ради Міністрів УРСР
від 10 січня 1978 р. N 14

ЗАВДАННЯ
по одержанню приплоду молодняка в колгоспах і державних господарствах у 1978 році

/тис. голів/

Області

Телят

Ягнят

Поросят

всього

в тому числі в першому півріччі

Вінницька

317

107

1025

550

Волинська

171

39

228

125

Ворошиловградська

283

71

630

330

Дніпропетровська

436

156

1170

635

Донецька

388

141

900

495

Житомирська

252

87

380

220

Закарпатська

63

120

85

40

Запорізька

326

250

950

550

Івано-Франківська

80

30

120

60

Київська

410

48

785

420

Кіровоградська

302

105

960

560

Кримська

230

430

350

190

Львівська

197

26

230

130

Миколаївська

257

178

950

535

Одеська

385

320

1050

575

Полтавська

354

193

1377

780

Ровенська

160

45

260

130

Сумська

272

97

820

460

Тернопільська

165

32

340

180

Харківська

396

127

1090

580

Херсонська

235

315

935

480

Хмельницька

239

62

700

385

Черкаська

255

91

880

460

Чернівецька

90

65

235

130

Чернігівська

337

85

850

500

Всього

6600

3220

17300

9500

 

Додаток N 10
до постанови ЦК Компартії України і Ради Міністрів УРСР
від 10 січня 1978 р. N 14

ЗАВДАННЯ
по закупці молодняка великої рогатої худоби у населення і продажу поросят населенню колгоспами і державними господарствами в 1978 році

/тис. голів/

Області

Закупити молодняка великої рогатої худоби

Продати поросят

всього на рік

в т. ч. за перше півріччя

всього за рік

в т. ч. за перше півріччя

Вінницька

60

31

225

125

Волинська

63

26

55

30

Ворошиловградська

12

3

150

93

Дніпропетровська

7

3

225

130

Донецька

1

1

240

140

Житомирська

150

49

110

55

Закарпатська

33

20

20

12

Запорізька

14

4

200

123

Івано-Франківська

55

25

20

11

Київська

20

10

140

70

Кіровоградська

40

13

190

90

Кримська

4

2

110

60

Львівська

145

69

70

40

Миколаївська

38

12

200

109

Одеська

20

10

225

120

Полтавська

52

13

360

230

Ровенська

70

26

60

35

Сумська

50

14

210

120

Тернопільська

125

47

100

67

Харківська

21

6

250

150

Херсонська

20

8

210

130

Хмельницька

90

38

145

85

Черкаська

40

18

225

129

Чернівецька

50

21

55

36

Чернігівська

145

48

205

110

Всього

1335

517

4000

2300

 

Додаток N 11
до постанови ЦК Компартії України і Ради Міністрів УРСР
від 10 січня 1978 р. N 14

ЗАВДАННЯ
по виведенню молодняка птиці в 1978 році

/млн. голів/

Області

Всього за рік

З них на

В тому числі в першому півріччі

міжколгоспних і колгоспних інкубаторно-
птахівничих станціях

державних інкубаторіях

всього

з них на

міжколгоспних і колгоспних інкубаторно-
птахівничих станціях

державних інкубаторіях

Вінницька

14,5

14,5

-

11,6

11,6

-

Волинська

4,5

3,1

1,4

3,3

2,5

0,8

Ворошиловградська

23,4

9,3

14,1

15,2

7,9

7,3

Дніпропетровська

33,6

16,0

17,6

21,8

12,8

9,0

Донецька

36,4

15,5

20,9

26,3

13,2

13,1

Житомирська

7,4

6,8

0,6

6,2

5,8

0,4

Закарпатська

2,0

0,5

1,5

1,2

0,4

0,8

Запорізька

26,1

21,0

5,1

18,1

14,7

3,4

Івано-Франківська

4,0

2,4

1,6

2,9

1,8

1,1

Київська

32,2

10,2

22,0

18,5

8,2

10,3

Кіровоградська

19,4

17,0

2,4

14,7

13,6

1,1

Кримська

55,2

21,0

34,2

27,1

13,6

13,5

Львівська

11,1

5,0

6,1

7,2

3,8

3,4

Миколаївська

18,1

15,2

2,9

14,3

12,2

2,1

Одеська

34,3

22,0

12,3

23,1

16,5

6,6

Полтавська

25,3

21,0

4,3

21,4

18,9

2,5

Ровенська

3,7

3,7

-

3,0

3,0

-

Сумська

10,1

10,1

-

8,1

8,1

-

Тернопільська

4,4

4,4

-

3,1

3,1

-

Харківська

33,6

16,8

16,8

20,6

12,6

8,0

Херсонська

17,3

15,5

1,8

14,0

12,6

1,4

Хмельницька

11,2

11,2

-

9,0

9,0

-

Черкаська

14,7

11,0

3,7

11,1

8,8

2,3

Чернівецька

4,8

3,2

1,6

3,7

2,6

1,1

Чернігівська

9,2

8,6

0,6

8,1

7,7

0,4

Всього

456,5

285,0

171,5

313,6

225,0

88,6

 

Додаток N 12
до постанови ЦК Компартії України і Ради Міністрів УРСР
від 10 січня 1978 р. N 14

ЗАВДАННЯ
по продажу молодняка птиці населенню у 1978 році

/млн. голів/

Області

Всього за рік

З них

В тому числі в першому півріччі

міжколгоспні і колгоспні інкубаторно-
птахівничі станції

державні інкубаторії

всього за рік

з них

міжколгоспні і колгоспні інкубаторно-
птахівничі станції

державні інкубаторії

Вінницька

5,7

5,7

-

5,0

5,0

-

Волинська

1,6

1,6

-

1,5

1,5

-

Ворошиловградська

6,0

4,8

1,2

5,6

4,8

0,8

Дніпропетровська

7,0

5,3

1,7

6,7

5,3

1,4

Донецька

6,4

3,8

2,6

5,8

3,7

2,1

Житомирська

3,8

3,6

0,2

3,6

3,4

0,2

Закарпатська

0,8

0,4

0,4

0,7

0,3

0,4

Запорізька

5,4

4,8

0,6

4,7

4,4

0,3

Івано-Франківська

1,7

1,6

0,1

1,3

1,3

-

Київська

6,3

5,4

0,9

5,1

4,4

0,7

Кіровоградська

6,7

6,7

-

6,6

6,6

-

Кримська

4,1

2,7

1,4

3,7

2,7

1,0

Львівська

5,3

4,2

1,1

4,3

3,5

0,8

Миколаївська

6,9

6,4

0,5

6,8

6,4

0,4

Одеська

10,7

9,7

1,0

10,5

9,7

0,8

Полтавська

10,9

10,7

0,2

10,5

10,4

0,1

Ровенська

1,9

1,9

-

1,8

1,8

-

Сумська

5,0

5,0

-

4,9

4,9

-

Тернопільська

2,1

2,1

-

1,7

1,7

-

Харківська

9,9

8,8

1,1

9,5

8,6

0,9

Херсонська

6,8

6,5

0,3

6,5

6,3

0,2

Хмельницька

4,3

4,3

-

3,8

3,8

-

Черкаська

4,2

4,0

0,2

3,7

3,6

0,1

Чернівецька

2,3

1,9

0,4

1,7

1,4

0,3

Чернігівська

4,2

4,2

-

4,0

4,0

-

Всього

130

116,1

13,9

120

109,5

10,5

 

Додаток N 13
до постанови ЦК Компартії України і Ради Міністрів УРСР
від 10 січня 1978 р. N 14

ЗАВДАННЯ
по вирощуванню птиці на м'ясо в колгоспах і державних господарствах на 1978 рік

/тис. тонн/

Області

Всього

В тому числі бройлери

Вінницька

3,4

-

Волинська

1,4

-

Ворошиловградська

13,5

4,4

Дніпропетровська

22,5

6,4

Донецька

24,2

7,7

Житомирська

1,5

-

Закарпатська

2,6

1,6

Запорізька

17,5

7,6

Івано-Франківська

5,1

3,0

Київська

20,2

4,3

Кіровоградська

6,6

-

Кримська

51,1

38

Львівська

5,9

1,7

Миколаївська

8,1

3

Одеська

16,8

5,8

Полтавська

10,1

3,4

Ровенська

1,3

-

Сумська

3,7

-

Тернопільська

1,6

-

Харківська

19,5

7,1

Херсонська

7,2

0,8

Хмельницька

3,3

0,6

Черкаська

8

1,8

Чернівецька

1,9

0,7

Чернігівська

4,1

-

Всього

261,1

97,9

 

Додаток N 14
до постанови ЦК Компартії України і Ради Міністрів УРСР
від 10 січня 1978 р. N 14

ЗАВДАННЯ
по збиранню харчових відходів на 1978 рік

Області

Тис. тонн

Вінницька

20

Волинська

12

Ворошиловградська

85

Дніпропетровська

95

Донецька

125

Житомирська

13

Закарпатська

8

Запорізька

55

Івано-Франківська

12

Київська

7

Кіровоградська

15

Кримська

38

Львівська

39

Миколаївська

20

Одеська

6

Полтавська

23

Ровенська

14

Сумська

20

Тернопільська

14

Харківська

78

Херсонська

25

Хмельницька

15

Черкаська

22

Чернівецька

14

Чернігівська

13

м. Київ

70

м. Севастополь

7

Всього

865

 

Додаток N 15
до постанови ЦК Компартії України і Ради Міністрів УРСР
від 10 січня 1978 р. N 14

ПЛАН
одержання привісу від відгодівлі свиней по торговельних та інших організаціях УРСР на 1978 рік

/тонн живої ваги/

Області

Всього на рік

в тому числі по кварталах

I

II

III

IV

Вінницька

1370

280

380

390

320

Волинська

680

150

190

195

145

Ворошиловградська

4495

1017

1176

1266

1036

Дніпропетровська

3420

782

871

930

837

Донецька

5240

1170

1415

1465

1190

Житомирська

705

145

210

210

140

Закарпатська

720

150

205

210

155

Запорізька

2325

540

595

625

565

Івано-Франківська

700

150

180

195

175

Київська

560

115

155

160

130

Кіровоградська

1335

270

370

395

300

Кримська

2000

395

575

600

430

Львівська

1255

263

339

349

304

Миколаївська

1330

270

370

385

305

Одеська

270

50

75

90

55

Полтавська

1095

233

289

310

263

Ровенська

780

160

210

220

190

Сумська

1140

230

310

345

255

Тернопільська

790

160

220

225

185

Харківська

3550

795

935

985

835

Херсонська

1415

305

375

405

330

Хмельницька

930

195

260

270

205

Черкаська

1240

250

350

370

270

Чернівецька

835

170

245

250

170

Чернігівська

1200

265

330

335

270

м. Київ

3300

750

850

900

800

м. Севастополь

320

70

80

90

80

Всього

43000

9330

11560

12170

9940

ПЛАН
одержання привісу від відгодівлі свиней по організаціях Міністерства торгівлі УРСР на 1978 рік

/тонн живої ваги/

Області

Всього на рік

в тому числі по кварталах

I

II

III

IV

Вінницька

820

170

230

240

180

Волинська

340

70

100

100

70

Ворошиловградська

720

150

200

220

150

Дніпропетровська

1850

430

470

500

450

Донецька

1530

330

440

440

320

Житомирська

330

60

110

110

50

Закарпатська

280

55

85

80

60

Запорізька

1820

420

460

490

450

Івано-Франківська

220

45

50

65

60

Київська

250

50

65

75

60

Кіровоградська

900

180

250

270

200

Кримська

1200

220

360

380

240

Львівська

520

110

145

150

115

Миколаївська

900

180

250

270

200

Одеська

-

-

-

-

-

Полтавська

550

120

140

160

130

Ровенська

230

50

65

65

50

Сумська

700

130

190

230

150

Тернопільська

280

50

80

85

65

Харківська

3000

680

780

840

700

Херсонська

1160

250

300

340

270

Хмельницька

430

90

120

130

90

Черкаська

770

150

220

240

160

Чернівецька

430

80

130

140

80

Чернігівська

850

190

230

240

190

м. Київ

3300

750

850

900

800

м. Севастополь

320

70

80

90

80

Всього

23700

5080

6400

6850

5370

ПЛАН
одержання привісу від відгодівлі свиней по організаціях Укоопспілки на 1978 рік

/тонн живої ваги/

Області

Всього на рік

в тому числі по кварталах

I

II

III

IV

Вінницька

340

70

95

90

85

Волинська

160

35

45

45

35

Ворошиловградська

230

50

65

60

55

Дніпропетровська

360

70

100

100

90

Донецька

320

65

90

85

80

Житомирська

230

50

65

60

55

Закарпатська

220

45

60

60

55

Запорізька

200

45

55

50

50

Івано-Франківська

180

35

50

50

45

Київська

220

45

65

60

50

Кіровоградська

220

45

65

60

50

Кримська

230

50

65

60

55

Львівська

280

55

80

75

70

Миколаївська

300

60

85

80

75

Одеська

110

25

30

30

25

Полтавська

300

60

85

80

75

Ровенська

300

60

85

80

75

Сумська

210

45

60

55

50

Тернопільська

320

65

90

85

80

Харківська

300

60

85

80

75

херсонська

190

40

55

50

45

Хмельницька

310

60

90

85

75

Черкаська

280

55

80

75

70

Чернівецька

170

35

50

45

40

Чернігівська

220

45

65

60

50

Всього

6200

1270

1760

1660

1510

ПЛАН
одержання привісу від відгодівлі свиней по відділах робітничого постачання на 1978 рік

/тонн живої ваги/

Області

Всього на рік

в тому числі по кварталах

I

II

III

IV

Міністерство вугільної промисловості УРСР

Волинська

80

20

20

20

20

Ворошиловградська

2245

522

566

621

536

Дніпропетровська

160

35

45

45

35

Донецька

2200

510

580

600

510

Кіровоградська

80

15

20

25

20

Львівська

35

8

9

9

9

Всього

4800

1110

1240

1320

1130

Міністерство чорної металургії УРСР

Ворошиловградська

160

35

45

45

35

Дніпропетровська

750

177

176

205

192

Донецька

530

120

130

150

130

Запорізька

75

20

20

20

15

Полтавська

35

8

9

10

8

Всього

1550

360

380

430

380

ПЛАН
одержання привісу від відгодівлі свиней по відділах робітничого постачання міністерств і відомств УРСР та по інших організаціях на 1978 рік

/тонн живої ваги/

Області

Всього на рік

в тому числі по кварталах

I

II

III

IV

Вінницька

210

40

55

60

55

Волинська

100

25

25

30

20

Ворошиловградська

1140

260

300

320

260

Дніпропетровська

300

70

80

80

70

Донецька

660

145

175

190

150

Житомирська

145

35

35

40

35

Закарпатська

220

50

60

70

40

Запорізька

230

55

60

65

50

Івано-Франківська

300

70

80

80

70

Київська

90

20

25

25

20

Кіровоградська

135

30

35

40

30

Кримська

570

125

150

160

135

Львівська

420

90

105

115

110

Миколаївська

130

30

35

35

30

Одеська

160

25

45

60

30

Полтавська

210

45

55

60

50

Ровенська

250

50

60

75

65

Сумська

230

55

60

60

55

Тернопільська

190

45

50

55

40

Харківська

250

55

70

65

60

Херсонська

65

15

20

15

15

Хмельницька

190

45

50

55

40

Черкаська

190

45

50

55

40

Чернівецька

235

55

65

65

50

Чернігівська

130

30

35

35

30

Всього

6750

1510

1780

1910

1550

ПЛАН
вирощування птиці в торговельних та інших організаціях УРСР на 1978 рік

/тис. голів/

Області

Всього

в тому числі

Мінторг УРСР

Мінвуглепром УРСР

Укоопспілка

Інші міністерства і відомства

Вінницька

13,6

-

-

12

1,6

Волинська

30,8

3

-

25

2,8

Ворошиловградська

129

4

112

-

13

Дніпропетровська

26

-

-

6

20

Донецька

227,5

10

205

5,5

7

Житомирська

17

-

-

15

2

Закарпатська

45

-

-

45

-

Запорізька

222

-

-

-

222

Івано-Франківська

10,1

-

-

10

0,1

Київська

1,7

-

-

-

1,7

Кіровоградська

2,4

-

-

1

1,4

Львівська

22

-

-

8

14

Миколаївська

7,6

-

-

5

2,6

Одеська

18

-

-

10

8

Полтавська

20

-

-

15

5

Ровенська

13,1

-

-

10

3,1

Сумська

77,5

75

-

-

2,5

Тернопільська

17

4

-

11

2

Хмельницька

19,2

-

-

17

2,2

Чернівецька

2

-

-

1

1

Чернігівська

94,5

90

-

1,5

3

Всього

1016

186

317

198

315

ПЛАН
одержання м'яса від відгодівлі птиці по торговельних та інших організаціях УРСР на 1978 рік

/центнерів живої ваги/

Області

Всього

в тому числі

Мінторг УРСР

Мінвуглепром УРСР

Укоопспілка

Інші міністерства і відомства

Вінницька

136

-

-

120

16

Волинська

409

60

-

300

49

Ворошиловградська

1420

40

1220

-

160

Дніпропетровська

212

-

-

50

162

Донецька

3120

150

2815

34

121

Житомирська

170

-

-

150

20

Закарпатська

515

-

-

515

-

Запорізька

3320

-

-

-

3320

Івано-Франківська

162

-

-

160

2

Київська

35

-

-

-

35

Кіровоградська

26

-

-

10

16

Львівська

270

-

-

100

170

Миколаївська

79

-

-

50

29

Одеська

162

-

-

100

62

Полтавська

265

-

-

175

90

Ровенська

132

-

-

100

32

Сумська

1330

1300

-

-

30

Тернопільська

175

40

-

110

25

Хмельницька

207

-

-

170

37

Чернівецька

30

-

-

10

20

Чернігівська

945

900

-

15

30

Всього

13120

2490

4035

2169

4426

 

Додаток N 16
до постанови ЦК Компартії України і Ради Міністрів УРСР
від 10 січня 1978 р. N 14

ЗАВДАННЯ
по поставці свиней організаціями Міністерства м'ясної і молочної промисловості УРСР відгодівельним господарствам торговельних та інших організацій в 1978 році

/тис. голів/

Області

Всього

в тому числі по кварталах

I

II

III

IV

Вінницька

36

7,9

10,3

10,6

7,2

Волинська

18,5

4,3

4,8

5

4,4

Ворошиловградська

127,5

29,5

33,8

35,8

28,4

Дніпропетровська

95,2

21,7

24,8

26

22,7

в тому числі з Кіровоградської області

7

1

2

2

2

Донецька

159,6

37,4

41,5

42,8

37,9

Житомирська

18,5

4

5,3

5,3

3,9

Закарпатська

21,5

4,4

6,4

5,8

4,9

Запорізька

64

15

16,5

17

15,5

Івано-Франківська

16,2

3,7

4,1

4,6

3,8

Київська

15,7

3,2

4,3

4,7

3,5

Кіровоградська

34,4

7,1

9,5

9,6

8,2

Кримська

41,2

9,6

10,6

11,3

9,7

Львівська

28,2

5,9

7,6

8,4

6,3

Миколаївська

33,7

7,6

9

9,3

7,8

Одеська

6,5

1,5

1,7

1,8

1,5

Полтавська

29,3

6,6

7,6

8,2

6,9

Ровенська

19

4

5,5

5,4

4,1

Сумська

24

5,4

6,2

6,8

5,6

Тернопільська

19

4,1

5,3

5,3

4,3

Харківська

80,5

18,3

21,5

21,5

19,2

Херсонська

30,5

6,6

8,2

8,5

7,2

Хмельницька

27,3

6

7,7

8,3

5,3

Черкаська

35,2

7,5

9,2

9,8

8,7

Чернівецька

21,7

4,8

5,8

6,3

4,8

Чернігівська

27,8

6,1

7,6

7,9

6,2

м. Київ

100

24

25,2

25,8

25

в тому числі:

 

 

 

 

 

з Київської області

35

8

9

10

8

з Кіровоградської області

20

5

5

5

5

з Черкаської області

20

5

5

5

5

з Чернігівської області

25

6

6,2

5,8

7

м. Севастополь

4

0,8

1

1,2

1

в тому числі

 

 

 

 

 

з Кримської області

4

0,8

1

1,2

1

Всього

1135

257

301

313

264

/тис. голів/

Області

в тому числі Мінторгу УРСР

Всього

по кварталах

I

II

III

IV

Вінницька

23

4,7

6,7

6,8

4,8

Волинська

8,5

2

2,2

2,3

2

Ворошиловградська

21

4

6,2

6,8

4

Дніпропетровська

47

11

12

12

12

в тому числі з Кіровоградської області

7

1

2

2

2

Донецька

45

11

11,5

12

10,5

Житомирська

10,5

2,1

3,2

3,2

2

Закарпатська

9

1,5

3

2,5

2

Запорізька

53

12,5

13,5

14

13

Івано-Франківська

7

1,5

1,7

2,1

1,7

Київська

8

1,7

2

2,5

1,8

Кіровоградська

24

5

6,4

6,6

6

Кримська

28

6,5

7

7,8

6,7

Львівська

16

3,2

4,3

5

3,5

Миколаївська

23

5,2

6

6,5

5,3

Одеська

-

-

-

-

-

Полтавська

15

3,4

3,6

4,4

3,6

Ровенська

7

1,5

2

2

1,5

Сумська

16

3,6

4

4,6

3,8

Тернопільська

9

1,9

2,5

2,5

2,1

Харківська

70

16,1

18,4

18,5

17

Херсонська

25

55

6,5

7

6

Хмельницька

15

3

4,3

4,7

3

Черкаська

24

5,3

6,2

6,8

5,7

Чернівецька

12

2,5

3,3

3,7

2,5

Чернігівська

20

4,5

5,3

5,7

4,5

м. Київ

100

24

25,2

25,8

25

в тому числі:

 

 

 

 

 

з Київської області

35

8

9

10

8

з Кіровоградської області

20

5

5

5

5

з Черкаської області

20

5

5

5

5

з Чернігівської області

25

6

6,2

5,8

7

м. Севастополь

4

0,8

1

1,2

1

в тому числі

 

 

 

 

 

з Кримської області

4

0,8

1

1,2

1

Всього

640

144

168

177

151

/тис. голів/

Області

в тому числі

Мінвуглепрому УРСР

Мінчормету УРСР

Всього

по кварталах

Всього

по кварталах

I

II

III

IV

I

II

III

IV

Волинська

2,5

0,6

0,6

0,7

0,6

-

-

-

-

-

Ворошиловградська

72

17,5

18,7

19,2

16,6

5,5

1,3

1,4

1,6

1,2

Дніпропетровська

5,2

1,2

1,3

1.5

1,2

27

6,5

6,5

7,5

6,5

Донецька

71,6

16,3

18,5

19,2

17,6

18

4

5

5

4

Запорізька

-

-

-

-

-

2,5

0,6

0,7

0,6

0,6

Кіровоградська

2,5

0,5

0,7

0,8

0,5

-

-

-

-

-

Львівська

1,2

0,2

0,3

0,4

0,3

-

-

-

-

-

Полтавська

-

-

-

-

-

2

0,5

0,5

0,5

0,5

Всього

155

36,3

40,1

41,8

36,8

55

12,9

14,1

15,2

12,8

/тис. голів/

Області

в тому числі Укоопспілці

Всього

по кварталах

I

II

III

IV

Вінницька

10

2,5

2,8

3

1,7

Волинська

6

1,4

1,6

1,6

1,4

Ворошиловградська

7

1,4

2,1

2

1,5

Дніпропетровська

12

2

4

4

2

Донецька

8

1,8

2,2

2,2

1,8

Житомирська

6

1,4

1,6

1,6

1,4

Закарпатська

8

1,8

2,2

2,2

1,8

Запорізька

6

1,4

1,6

1,6

1,4

Івано-Франківська

6

1,4

1,6

1,6

1,4

Київська

7

1,4

2,1

2

1,5

Кіровоградська

7

1,4

2,1

2

1,5

Кримська

7

1,5

2

2

1,5

Львівська

7

1,5

2

2

1,5

Миколаївська

9

2

2,6

2,3

2,1

Одеська

4

1

1

1

1

Полтавська

8

1,7

2,4

2,1

1,8

Ровенська

9

1,8

2,7

2,6

1,9

Сумська

6

1,4

1,6

1,6

1,4

Тернопільська

8

1,8

2,2

2,2

1,8

Харківська

8

1,7

2,4

2,2

1,7

Херсонська

5

1

1,5

1,4

1,1

Хмельницька

10

2,5

2,8

3

1,7

Черкаська

8

1,4

2,2

2,2

2,2

Чернівецька

6

1,4

1,6

1,6

1,4

Чернігівська

7

1,4

2,1

2

1,5

Всього

185

40

53

52

40

/тис. голів/

Області

в тому числі іншим міністерствам і відомствам за визначенням облвиконкомів

Всього

по кварталах

I

II

III

IV

Вінницька

3

0,7

0,8

0,8

0,7

Волинська

1,5

0,3

0,4

0,4

0,4

Ворошиловградська

22

5,3

5,4

6,2

5,1

Дніпропетровська

4

1

1

1

1

Донецька

17

4,3

4,3

4,4

4

Житомирська

2

0,5

0,5

0,5

0,5

Закарпатська

4,5

1,1

1,2

1,1

1,1

Запорізька

2,5

0,5

0,7

0,8

0,5

Івано-Франківська

3,2

0,8

0,8

0,9

0,7

Київська

0,7

0,1

0,2

0,2

0,2

Кіровоградська

0,9

0,2

0,3

0,2

0,2

Кримська

6,2

1,6

1,6

1,5

1,5

Львівська

4

1

1

1

1

Миколаївська

1,7

0,4

0,4

0,5

0,4

Одеська

2,5

0,5

0,7

0,8

0,5

Полтавська

4,3

1

1,1

1,2

1

Ровенська

3

0,7

0,8

0,8

0,7

Сумська

2

0,4

0,6

0,6

0,4

Тернопільська

2

0,4

0,6

0,6

0,4

Харківська

2,5

0,5

0,7

0,8

0,5

Херсонська

0,5

0,1

0,2

0,1

0,1

Хмельницька

2,3

0,5

0,6

0,6

0,6

Черкаська

3,2

0,8

0,8

0,8

0,8

Чернівецька

3,7

0,9

0,9

1

0,9

Чернігівська

0,8

0,2

0,2

0,2

0,2

Всього

100

23,8

25,8

27

23,4

 

Додаток N 17
до постанови ЦК Компартії України і Ради Міністрів УРСР
від 10 січня 1978 р. N 14

ЗАВДАННЯ
по закупці організаціями споживчої кооперації у населення м'яса і жирів на 1978 рік

/тонн/

Області

М'ясо /в забійній вазі/

Всього на рік

в тому числі по кварталах

I

II

III

IV

Вінницька

12500

3400

3200

2700

3200

Волинська

9500

2000

2200

1900

3400

Ворошиловградська

3300

800

900

700

900

Дніпропетровська

10300

2400

2700

2400

2300

Донецька

6400

1400

1600

1500

1900

Житомирська

9200

2200

2100

1700

3200

Закарпатська

4300

900

1000

900

1500

Запорізька

6000

1500

1400

1300

1800

Івано-Франківська

7100

1600

1700

1600

2200

Київська

11200

3100

2900

2300

2900

Кіровоградська

7200

1800

1800

1400

2200

Кримська

3800

1000

900

900

1000

Львівська

12900

2900

3600

3300

3100

Миколаївська

8000

1700

2000

2000

2300

Одеська

6400

1400

2100

1400

1500

Полтавська

10000

2200

2400

2200

3200

Ровенська

9700

2400

2200

2100

3000

Сумська

7300

1500

1500

1400

2900

Тернопільська

8100

1900

1700

2000

2500

Харківська

7200

1700

1700

1500

2300

Херсонська

5000

1000

1400

1000

1600

Хмельницька

12400

3300

2800

2900

3400

Черкаська

10600

2200

2500

2500

3400

Чернівецька

4000

900

1000

800

1300

Чернігівська

7600

1800

1700

1600

2500

Всього

200000

47000

49000

44000

60000

/тонн/

Області

Жири

Всього на рік

в тому числі по кварталах

I

II

III

IV

Вінницька

1300

330

330

300

340

Волинська

400

100

90

90

120

Ворошиловградська

300

60

80

60

100

Дніпропетровська

350

70

80

60

140

Донецька

600

130

190

150

130

Житомирська

780

200

180

180

220

Закарпатська

310

80

70

60

100

Запорізька

250

60

70

40

80

Івано-Франківська

250

60

70

50

70

Київська

1000

300

220

190

290

Кіровоградська

700

150

180

140

230

Кримська

170

40

40

40

50

Львівська

400

90

90

90

130

Миколаївська

500

110

140

110

140

Одеська

250

60

50

50

90

Полтавська

570

150

180

110

130

Ровенська

650

160

170

150

170

Сумська

330

100

80

60

90

Тернопільська

320

70

80

70

100

Харківська

660

180

180

120

180

Херсонська

280

60

90

60

70

Хмельницька

800

180

200

160

260

Черкаська

780

200

190

160

230

Чернівецька

160

50

40

30

40

Чернігівська

390

110

110

70

100

Всього

12500

3100

3200

2600

3600

 

Додаток N 18
до постанови ЦК Компартії України і Ради Міністрів УРСР
від 10 січня 1978 р. N 14

ЗАВДАННЯ
по закупці організаціями споживчої кооперації у населення птиці на 1978 рік

/тис. голів/

Області

Всього на рік

в тому числі по кварталах

I

II

III

IV

Вінницька

340

55

70

90

125

Волинська

120

20

20

30

50

Ворошиловградська

180

10

30

80

60

Дніпропетровська

560

60

95

235

170

Донецька

350

25

105

165

55

Житомирська

260

35

35

80

110

Закарпатська

130

10

40

50

30

Запорізька

130

20

20

55

35

Івано-Франківська

110

15

20

30

45

Київська

230

50

50

75

55

Кіровоградська

190

45

45

55

45

Кримська

170

30

30

45

65

Львівська

200

25

40

60

75

Миколаївська

170

20

30

60

60

Одеська

130

15

20

55

40

Полтавська

200

25

30

60

85

Ровенська

120

20

20

45

35

Сумська

180

25

25

45

85

Тернопільська

220

35

40

65

80

Харківська

300

50

55

95

100

Херсонська

50

5

10

15

20

Хмельницька

220

40

50

60

70

Черкаська

200

35

50

70

45

Чернівецька

140

15

45

45

35

Чернігівська

100

15

25

35

25

Всього

5000

700

1000

1700

1600

 

Додаток N 19
до постанови ЦК Компартії України і Ради Міністрів УРСР
від 10 січня 1978 р. N 14

ЗАВДАННЯ
по продажу організаціями споживчої кооперації м'яса, закупленого по цінах за домовленістю, через комісійну торговельну мережу в містах і промислових центрах на 1978 рік

/тонн забійної ваги/

Області

Всього на рік

в тому числі по кварталах

I

II

III

IV

Вінницька

5000

1200

1300

1100

1400

Волинська

2000

500

600

300

600

Ворошиловградська

2000

500

500

450

550

Дніпропетровська

4500

1100

1200

1000

1200

Донецька

4000

900

1000

1000

1100

Житомирська

2500

600

700

500

700

Закарпатська

2000

500

500

400

600

Запорізька

3000

750

650

700

900

Івано-Франківська

2000

450

500

450

600

Київська

4000

1000

1100

800

1100

Кіровоградська

3000

700

750

650

900

Кримська

2500

500

800

700

500

Львівська

4000

900

1100

900

1100

Миколаївська

5000

1100

1200

1300

1400

Одеська

4000

950

1100

1000

950

Полтавська

3500

750

950

800

1000

Ровенська

2500

600

700

500

700

Сумська

2500

600

700

500

700

Тернопільська

2000

500

500

400

600

Харківська

5000

1200

1300

1200

1300

Херсонська

2500

600

700

500

700

Хмельницька

4000

1100

950

950

1000

Черкаська

4000

1000

1100

800

1100

Чернівецька

2000

400

500

500

600

Чернігівська

2500

600

600

600

700

Всього

80000

19000

21000

18000

22000

 

Додаток N 20
до постанови ЦК Компартії України і Ради Міністрів УРСР
від 10 січня 1978 р. N 14

ЗАВДАННЯ
по закупках м'яса, кролів і продажу молодняка кролів населенню на 1978 рік

Області

Закупити м'яса кролів в живій вазі - тонн

Продати населенню кролів через Укоопспілку - тис. голів

по всіх категоріях господарств

в тому числі по колгоспах і держгоспах

Вінницька

2520

50

14

Волинська

760

15

8

Ворошиловградська

1563

70

12

Дніпропетровська

2270

50

16

Донецька

2320

35

16

Житомирська

1825

15

8

Закарпатська

610

70

6

Запорізька

2105

160

10

Івано-Франківська

820

50

8

Київська

3630

300

12

Кіровоградська

2565

120

12

Кримська

3840

2990

10

Львівська

975

10

12

Миколаївська

2010

20

10

Одеська

1510

50

13

Полтавська

4240

190

20

Ровенська

646

10

8

Сумська

3495

20

16

Тернопільська

1260

15

10

Харківська

4805

50

20

Херсонська

1915

250

10

Хмельницька

2410

25

12

Черкаська

3640

270

15

Чернівецька

704

15

10

Чернігівська

2560

50

12

Всього

55000

4900

300

 

Додаток N 21
до постанови ЦК Компартії України і Ради Міністрів УРСР
від 10 січня 1978 р. N 14

ЗАВДАННЯ
по одержанню і продажу державі привісу господарствами Мінм'ясомолпрому УРСР на 1978 рік

/тонн живої ваги/

Області

Всього за рік

Вінницька

5040

Волинська

2000

Ворошиловградська

3130

Дніпропетровська

4050

Донецька

1500

Житомирська

2030

Запорізька

3417

Івано-Франківська

1000

Київська

6855

Кіровоградська

2500

Кримська

2000

Львівська

1800

Миколаївська

3584

Одеська

6850

Полтавська

6696

Ровенська

2050

Сумська

4750

Тернопільська

1310

Харківська

5915

Херсонська

4292

Хмельницька

2700

Черкаська

2860

Чернівецька

345

Чернігівська

4000

Всього

80674

 

Додаток N 22
до постанови ЦК Компартії України і Ради Міністрів УРСР
від 10 січня 1978 р. N 14

ЗАВДАННЯ
по вирощуванню та вилову риби в колгоспах, радгоспах, рибокомбінатах та інших державних господарствах на 1978 рік

/тис. центнерів/

Області

Всього

в тому числі

Укрголоврибгосп

колгоспи і рибомеліоративні станції

радгоспи Мінрадгоспів УРСР

господарства інших міністерств і відомств

всього

в тому числі ставкової

Вінницька

79,86

61

61

17,0

0,48

1,38

Волинська

18,36

16

14

2,1

0,26

-

Ворошиловградська

26,80

23

23

3,1

0,7

-

Дніпропетровська

94,90

82

32

12,2

0,7

-

Донецька

97,84

91

91

5,3

0,72

0,82

Житомирська

21,33

15

15

6,0

0,16

0,17

Закарпатська

9,54

9

9

0,37

-

0,17

Запорізька

85,10

74

35

5,2

0,3

5,6

Івано-Франківська

19,45

18

18

1,4

0,05

-

Київська

116,22

101

70

11,3

3,73

0,19

Кіровоградська

40,85

27

6

13,3

0,36

0,19

Кримська

31,73

26

26

1,8

0,12

3,81

Львівська

39,07

37

37

2,0

0,07

-

Миколаївська

23,46

10

10

3,1

0,02

10,34

Одеська

83,24

11

11

6,39

0,32

65,53

Полтавська

131,15

124

84

6,71

0,12

0,32

Ровенська

20,7

16

16

4,5

0,2

-

Сумська

23,58

17

17

6,3

0,11

0,17

Тернопільська

33,7

31

31

2,6

0,1

-

Харківська

40,26

33

26

6,6

0,4

0,26

Херсонська

173,13

170

24

1,8

1,3

0,03

Хмельницька

36,10

27

27

8,8

-

0,3

Черкаська

97,24

80

20

15,3

0,46

1,48

Чернівецька

15,40

9

9

6,0

0,01

0,39

Чернігівська

16,39

12

7

4,3

0,03

0,06

Всього

1375,4

1120

720

153,47

10,72

91,21

 

Додаток N 23
до постанови ЦК Компартії України і Ради Міністрів УРСР
від 10 січня 1978 р. N 14

ЗАВДАННЯ
по заготівлі грубих кормів в колгоспах і державних господарствах на 1978 рік

/тис. тонн/

Області

Грубих кормів

Всього

в тому числі

колгоспи

державні господарства

Вінницька

2787

2440

347

Волинська

1370

1233

137

Ворошиловградська

1600

902

698

Дніпропетровська

2540

1854

686

Донецька

2412

1686

726

Житомирська

1650

1353

297

Закарпатська

530

417

113

Запорізька

2200

1689

511

Івано-Франківська

835

741

94

Київська

2543

1673

870

Кіровоградська

2084

1885

199

Кримська

1660

770

890

Львівська

1960

1587

373

Миколаївська

1920

1300

620

Одеська

3320

2755

565

Полтавська

2645

2380

265

Ровенська

1210

1065

145

Сумська

1830

1520

310

Тернопільська

1750

1671

79

Харківська

2570

1722

848

Херсонська

1840

1048

792

Хмельницька

2450

2290

160

Черкаська

2000

1808

192

Чернівецька

769

615

154

Чернігівська

2340

2080

260

Всього

48815

38484

10331

 

Додаток N 24
до постанови ЦК Компартії України і Ради Міністрів УРСР
від 10 січня 1978 р. N 14

ЗАВДАННЯ
по заготівлі сіна і сінажу в колгоспах і державних господарствах на 1978 рік

/тис. тонн/

Області

Сіно

Сінаж

Всього

в тому числі

Всього

в тому числі

колгоспи

державні господарства

колгоспи

державні господарства

Вінницька

150

116

34

668

774

94

Волинська

150

115

35

545

500

45

Ворошиловградська

215

99

116

223

135

88

Дніпропетровська

185

96

89

374

260

114

Донецька

190

106

84

463

300

163

Житомирська

275

200

75

587

500

87

Закарпатська

245

180

65

127

105

22

Запорізька

170

103

67

315

230

85

Івано-Франківська

105

81

24

384

348

36

Київська

220

105

115

875

550

325

Кіровоградська

150

122

28

325

280

45

Кримська

227

64

163

126

70

56

Львівська

225

150

75

860

710

150

Миколаївська

125

63

62

260

160

100

Одеська

250

172

78

526

420

106

Полтавська

143

109

34

790

700

90

Ровенська

120

88

32

505

450

55

Сумська

250

192

58

595

525

70

Тернопільська

65

54

11

705

670

35

Харківська

221

106

115

500

365

135

Херсонська

200

90

110

275

125

150

Хмельницька

90

74

16

740

695

45

Черкаська

145

112

33

408

370

38

Чернівецька

64

53

11

338

272

66

Чернігівська

400

334

66

746

660

86

Всього

4580

2984

1596

12460

10174

2286

 

Додаток N 25
до постанови ЦК Компартії України і Ради Міністрів УРСР
від 10 січня 1978 р. N 14

ЗАВДАННЯ
по заготівлі соковитих кормів в колгоспах і державних господарствах на 1978 рік

/тис. тонн/

Області

Соковиті корми

Всього

в тому числі

з них на силос

колгоспи

державні господарства

Всього

в тому числі

колгоспи

державні господарства

Вінницька

6380

5560

820

3150

2730

420

Волинська

2250

2000

250

980

868

112

Ворошиловградська

3770

1956

1812

2710

1432

1278

Дніпропетровська

5650

4100

1550

4110

3027

1083

Донецька

4540

2901

1640

3003

1953

1050

Житомирська

3150

2500

650

1850

1500

350

Закарпатська

610

410

200

290

190

100

Запорізька

4360

3250

1110

2950

2165

785

Івано-Франківська

1250

1080

170

390

322

68

Київська

6040

3885

2155

3300

2090

1210

Кіровоградська

4340

3800

540

2800

2410

390

Кримська

3460

1510

1950

2550

1118

1432

Львівська

2620

2150

470

900

720

180

Миколаївська

4236

2726

1510

2720

1736

984

Одеська

5150

4000

1150

3470

2625

845

Полтавська

6104

5164

940

3409

2824

585

Ровенська

2760

2454

306

1140

974

166

Одеська

4370

3670

700

2410

2000

410

Тернопільська

3680

3550

130

1610

1535

75

Харківська

6000

4060

1940

4250

3005

1245

Херсонська

3770

2070

1700

2920

1520

1400

Хмельницька

4950

4550

400

2510

2344

166

Черкаська

5630

4850

830

2800

2430

370

Чернівецька

1568

1266

300

620

482

138

Чернігівська

4770

4130

640

2870

2540

330

Всього

101458

77595

23863

59712

44540

15172

 

Додаток N 26
до постанови ЦК Компартії України і Ради Міністрів УРСР
від 10 січня 1978 р. N 14

ЗАВДАННЯ
по заготівлі зелених кормів у колгоспах і державних господарствах на 1978 рік

/тис. тонн/

Області

Всього

в тому числі

колгоспи

державні господарства

Вінницька

5441

4880

561

Волинська

3137

2760

377

Ворошиловградська

3795

1825

1970

Дніпропетровська

5043

3480

1563

Донецька

4422

2950

1472

Житомирська

5031

4205

826

Закарпатська

1672

1161

511

Запорізька

4411

3200

1211

Івано-Франківська

1835

1597

238

Київська

5800

3487

2313

Кіровоградська

3494

3012

482

Кримська

3721

1541

2180

Львівська

5336

4408

928

Миколаївська

4218

2694

1524

Одеська

4792

3596

1196

Полтавська

4800

4060

740

Ровенська

3591

3200

391

Одеська

4672

3819

853

Тернопільська

3625

3453

172

Харківська

5424

3500

1924

Херсонська

4701

2261

2440

Хмельницька

5626

5306

320

Черкаська

4682

4170

512

Чернівецька

2252

1918

334

Чернігівська

6900

6100

800

Всього

108421

82583

25838

 

Додаток N 27
до постанови ЦК Компартії України і Ради Міністрів УРСР
від 10 січня 1978 р. N 14

ЗАВДАННЯ
по виробництву трав'яного борошна та інших штучно обезводнених зелених кормів у колгоспах і державних господарствах УРСР на 1978 рік

/тис. тонн/

Області

Всього

в тому числі трав'яне борошно

Вінницька

83

65

Волинська

34

21

Ворошиловградська

67

46

Дніпропетровська

87

67

Донецька

56

32

Житомирська

53

31

Закарпатська

31

24

Запорізька

73

52

Івано-Франківська

49

31

Київська

72

51

Кіровоградська

96

67

Кримська

68

56

Львівська

65

58

Миколаївська

110

84

Одеська

124

86

Полтавська

84

63

Ровенська

38

25

Сумська

54

40

Тернопільська

57

41

Харківська

92

76

Херсонська

77

59

Хмельницька

56

42

Черкаська

69

42

Чернівецька

45

32

Чернігівська

60

53

Всього

1700

1244

 

Додаток N 28
до постанови ЦК Компартії України і Ради Міністрів УРСР
від 10 січня 1978 р. N 14

ЗАВДАННЯ
по заготівлі і поставці сіна в республіканський страховий фонд на 1978 рік

/тис. тонн/

Області

Всього

В тому числі

Мінлісгосп УРСР

Мінліспром УРСР

Вінницька

0,4

0,4

-

Волинська

2,1

2,1

-

Ворошиловградська

0,2

0,2

-

Дніпропетровська

0,1

0,1

-

Донецька

0,1

0,1

-

Житомирська

2,7

2,7

-

Закарпатська

0,9

-

0,9

Івано-Франківська

0,9

-

0,9

Київська

0,9

0,9

-

Кіровоградська

0,2

0,2

-

Кримська

0,2

0,2

-

Львівська

2,0

2,0

-

Миколаївська

0,1

0,1

-

Одеська

0,2

0,2

-

Полтавська

0,4

0,4

-

Ровенська

3,0

3,0

-

Сумська

0,7

0,7

-

Тернопільська

0,5

0,5

-

Харківська

0,4

0,4

-

Херсонська

0,4

0,4

-

Хмельницька

0,5

0,5

-

Черкаська

0,4

0,4

-

Чернівецька

0,8

-

0,8

Чернігівська

0,9

0,9

-

Всього

19,0

16,4

2,6

 

Додаток N 29
до постанови ЦК Компартії України і Ради Міністрів УРСР
від 10 січня 1978 р. N 14

ЗАВДАННЯ
по заготівлі хвойного борошна та жолудів на 1978 рік

Області

Хвойне борошно /тис. тонн/

Жолуді /тонн/

всього

в тому числі

Мінлісгосп УРСР

Мінліспром УРСР

Вінницька

0,5

0,5

-

50

Волинська

6,0

8,0

-

50

Ворошиловградська

1,0

1,0

-

-

Дніпропетровська

0.2

0,2

-

-

Донецька

0,1

0,1

-

-

Житомирська

6,7

6,7

-

60

Закарпатська

0,7

-

0,7

-

Івано-Франківська

1,1

-

1,1

-

Київська

4,7

4,7

-

60

Львівська

3,6

3,6

-

70

Полтавська

1,9

1,9

-

-

Ровенська

9,5

9,5

-

70

Сумська

2,6

2,6

-

50

Тернопільська

0,5

0,5

-

30

Харківська

2,4

2,4

-

-

Херсонська

2,1

2,1

-

-

Хмельницька

2,2

2,2

-

50

Черкаська

1,5

1,5

-

-

Чернівецька

1,2

-

1,2

-

Чернігівська

4,6

4,6

-

50

Всього

55,1

52,1

3,0

540

 

Додаток N 30
до постанови ЦК Компартії України і Ради Міністрів УРСР
від 10 січня 1978 р. N 14

ЗАВДАННЯ
по поліпшенню природних кормових угідь, створенню зрошуваних сінокосів і пасовищ у колгоспах і державних господарствах на 1978 рік

/тис. гектарів/

Області

Докорінне поліпшення

Поверхневе поліпшення

Створення зрошуваних сінокосів і пасовищ

Вінницька

4,2

30

2,0

Волинська

12,0

75

0,5

Ворошиловградська

2,0

182

1,2

Дніпропетровська

2,2

120

1,48

Донецька

2,0

125

0,9

Житомирська

16,0

132

1,5

Закарпатська

4,6

83

0,91

Запорізька

6,0

66

1,69

Івано-Франківська

4,5

80

0,47

Київська

13,1

97

2,72

Кіровоградська

5,0

36

1,31

Кримська

0,5

26

1,0

Львівська

27,0

165

0,9

Миколаївська

6,0

86

16

Одеська

2,7

130

1,6

Полтавська

4,0

57

1,06

Ровенська

11,0

85

0,91

Сумська

4,0

55

0,99

Тернопільська

2,4

26

1,32

Харківська

3,0

95

1,22

Херсонська

3,0

33

1,99

Хмельницька

3,0

40

1,24

Черкаська

2,0

30

1,86

Чернівецька

2,6

31

0,3

Чернігівська

19,0

265

1,83

Всього

162,0

2150

32,5

 

Додаток N 31
до постанови ЦК Компартії України і Ради Міністрів УРСР
від 10 січня 1978 р. N 14

ЗАВДАННЯ
по посіву кормових коренеплодів і кормової капусти в колгоспах і державних господарствах на 1978 рік

/тис. гектарів/

Області

Кормові коренеплоди

Кормова капуста

Вінницька

22,0

2,5

Волинська

20,0

1,5

Ворошиловградська

32,4

1,0

Дніпропетровська

44,0

1,0

Донецька

38,7

1,0

Житомирська

22,7

5,0

Закарпатська

5,0

0,5

Запорізька

46,0

6,3

Івано-Франківська

10,9

1,5

Київська

46,0

2,5

Кіровоградська

18,0

2,0

Кримська

16,6

1,0

Львівська

26,7

2,0

Миколаївська

30,4

2,0

Одеська

35,3

2,0

Полтавська

21,0

2,5

Ровенська

17,0

1,5

Сумська

19,0

2,5

Тернопільська

24,0

2,5

Харківська

29,4

2,0

Херсонська

20,6

10,0

Хмельницька

36,3

2,5

Черкаська

19,0

2,5

Чернівецька

7,3

3,0

Чернігівська

27,7

2,5

Всього

636

63,3

 

Додаток N 32
до постанови ЦК Компартії України і Ради Міністрів УРСР
від 10 січня 1978 р. N 14

ЗАВДАННЯ
по посіву сої і люпину на зерно в колгоспах і державних господарствах на 1978 рік

Області

Тис. гектарів

Соя

Люпин

Вінницька

0,5

-

Волинська

-

11,0

Ворошиловградська

-

-

Дніпропетровська

5,0

-

Донецька

1,5

-

Житомирська

-

25,0

Закарпатська

0,7

1,0

Запорізька

4,2

-

Івано-Франківська

-

0,5

Київська

1,0

2,5

Кіровоградська

5,0

-

Кримська

8,0

-

Львівська

-

9,0

Миколаївська

4,5

-

Одеська

7,0

-

Полтавська

2,0

-

Ровенська

-

12,0

Сумська

-

9,5

Тернопільська

0,6

1,0

Харківська

0,8

-

Херсонська

7,0

-

Хмельницька

0,5

4,0

Черкаська

0,7

0,5

Чернівецька

1,0

1,0

Чернігівська

-

25,0

Всього

50,0

102,0

 

Додаток N 33
до постанови ЦК Компартії України і Ради Міністрів УРСР
від 10 січня 1978 р. N 14

ЗАВДАННЯ
по проведенню повторних /післяукісних та пожнивних/ і ущільнених посівів кормових культур в колгоспах і державних господарствах на 1978 рік

/тис. гектарів/

Області

Повторні посіви

Ущільнені посіви

Вінницька

58

60

Волинська

45

30

Ворошиловградська

66

40

Дніпропетровська

62

50

Донецька

49

50

Житомирська

110

80

Закарпатська

16

10

Запорізька

101

45

Івано-Франківська

28

12

Київська

92

60

Кіровоградська

46

70

Кримська

74

36

Львівська

90

30

Миколаївська

102

50

Одеська

114

43

Полтавська

90

50

Ровенська

90

30

Сумська

58

50

Тернопільська

35

35

Харківська

60

43

Херсонська

114

66

Хмельницька

63

60

Черкаська

60

50

Чернівецька

22

9

Чернігівська

140

98

Всього

1785

1157

 

Додаток N 34
до постанови ЦК Компартії України і Ради Міністрів УРСР
від 10 січня 1978 р. N 14

ЗАВДАННЯ
по проведенню проміжних озимих посівів на зелений корм і озимого ріпаку на корм в колгоспах і державних господарствах на 1978 рік

/тис. гектарів/

Області

Озимі проміжні посіви - всього

в тому числі озимий ріпак

Вінницька

29

25

Волинська

36

20

Ворошиловградська

13

13

Дніпропетровська

20

20

Донецька

13

13

Житомирська

48

25

Закарпатська

12

7

Запорізька

15

15

Івано-Франківська

31

20

Київська

41

22

Кіровоградська

16

16

Кримська

15

15

Львівська

63

25

Миколаївська

26

20

Одеська

22

20

Полтавська

22

18

Ровенська

55

18

Сумська

23

18

Тернопільська

40

25

Харківська

20

20

Херсонська

23

18

Хмельницька

27

25

Черкаська

15

10

Чернівецька

8

6

Чернігівська

60

20

Всього

693

454

 

Додаток N 35
до постанови ЦК Компартії України і Ради Міністрів УРСР
від 10 січня 1978 р. N 14

ЗАВДАННЯ
по відведенню насінників багаторічних трав в колгоспах і державних господарствах на 1978 рік

/тис. гектарів/

Області

Всього

В тому числі

конюшина

люцерна

Вінницька

43

29

10

Волинська

17

15

-

Ворошиловградська

21

-

8

Дніпропетровська

20

-

14

Донецька

22

-

11

Житомирська

47

37

-

Закарпатська

7

5

-

Запорізька

22

-

15

Івано-Франківська

15

11

-

Київська

33

21

7

Кіровоградська

33

-

25

Кримська

11

-

5

Львівська

30

17

-

Миколаївська

16

-

8

Одеська

25

-

14

Полтавська

22

5

5

Ровенська

20

15

-

Сумська

31

18

2

Тернопільська

30

19

1

Харківська

17

1

9

Херсонська

10

-

10

Хмельницька

39

32

1

Черкаська

19

6

8

Чернівецька

9

6

2

Чернігівська

49

38

2

Всього

608

275

157

 

Додаток N 36
до постанови ЦК Компартії України і Ради Міністрів УРСР
від 10 січня 1978 р. N 14

ЗАВДАННЯ
по підготовці кормів до згодовування в колгоспах і державних господарствах на 1978 рік

/тис. тонн/

Області

Теплова і хімічна обробка грубих кормів

Обробка соломи аміачною водою

Амонізація силосу і жому

Використання сечовини для годівлі великої рогатої худоби і овець

Вінницька

530

250

750

11

Волинська

330

100

380

5

Ворошиловградська

300

130

720

6

Дніпропетровська

430

360

1840

11

Донецька

160

200

880

8

Житомирська

240

100

250

12

Закарпатська

100

20

40

2

Запорізька

460

350

1050

9

Івано-Франківська

200

55

290

2

Київська

740

270

560

14

Кіровоградська

330

250

750

7

Кримська

160

70

100

6

Львівська

220

100

300

8

Миколаївська

440

260

740

7

Одеська

520

330

950

10

Полтавська

450

200

900

9

Ровенська

260

120

270

5

Сумська

300

80

330

6

Тернопільська

460

190

700

5

Харківська

400

300

1700

9

Херсонська

300

150

1430

7

Хмельницька

400

355

1000

7

Черкаська

360

100

540

7

Чернівецька

140

40

280

2

Чернігівська

470

120

250

10

Всього

8700

4500

17000

185

 

Додаток N 37
до постанови ЦК Компартії України і Ради Міністрів УРСР
від 10 січня 1978 р. N 14

ЗАВДАННЯ
по виробництву комбікормів і кормосумішей на міжгосподарських комбікормових заводах на 1978 рік

/тис. тонн/

Області

Всього

в тому числі

Мінсільгосп УРСР

Мінрадгоспів УРСР

Всього

з них комбікормів на базі білково-вітамінних добавок

комбікормів на базі білково-вітамінних добавок

Вінницька

350

350

280

-

Волинська

125

125

100

-

Ворошиловградська

255

180

150

75

Дніпропетровська

285

260

220

25

Донецька

423

390

330

33

Житомирська

265

240

220

25

Закарпатська

95

95

80

-

Запорізька

430

370

300

60

Івано-Франківська

150

150

130

-

Київська

458

400

320

58

Кіровоградська

314

300

240

14

Кримська

395

285

230

110

Львівська

335

310

260

25

Миколаївська

373

300

250

73

Одеська

455

430

350

25

Полтавська

485

415

350

70

Ровенська

150

150

130

-

Сумська

300

300

250

-

Тернопільська

250

250

210

-

Харківська

305

250

210

55

Херсонська

444

290

260

154

Хмельницька

310

310

270

-

Черкаська

308

290

260

18

Чернівецька

125

125

100

-

Чернігівська

160

160

130

-

Всього

7545

6725

5630

820

 

Додаток N 38
до постанови ЦК Компартії України і Ради Міністрів УРСР
від 10 січня 1978 р. N 14

ЗАВДАННЯ
по виробництву м'ясо-кісткового борошна і сухих кормових дріжджів на заводах Міністерства сільського господарства УРСР і в міжгосподарських цехах на 1978 рік

/тонн/

Області

М'ясо-кісткове борошно

Сухі кормові дріжджі

на заводах Мінсільгоспу УРСР

в міжгосподарських цехах

Вінницька

-

700

1300

Ворошиловградська

-

300

-

Дніпропетровська

670

-

-

Донецька

710

-

-

Житомирська

600

-

-

Запорізька

710

-

-

Івано-Франківська

-

400

-

Київська

830

-

-

Кіровоградська

480

-

-

Кримська

-

150

200

Львівська

-

650

800

Миколаївська

660

-

8100

Одеська

540

50

-

Полтавська

-

-

500

Ровенська

-

50

200

Тернопільська

540

-

-

Харківська

825

-

-

Херсонська

145

-

 

Хмельницька

670

-

200

Чернігівська

620

-

-

Всього

8000

2300

11300

 

Додаток N 39
до постанови ЦК Компартії України і Ради Міністрів УРСР
від 10 січня 1978 р. N 14

ЗАВДАННЯ
по виробництву і поставці сухих тваринних кормів, сухого знежиреного молока та сухого замінника незбираного молока підприємствами Міністерства м'ясної і молочної промисловості УРСР на 1978 рік

/тонн/

Області

Сухі тваринні корми

Сухе знежирене молоко

Сухий замінник незбираного молока

Вінницька

6300

3100

3600

Волинська

2400

2000

-

Ворошиловградська

5700

-

-

Дніпропетровська

7200

1600

2400

Донецька

10000

-

-

Житомирська

5200

100

2450

Закарпатська

800

-

-

Запорізька

4800

-

-

Івано-Франківська

1600

-

-

Київська

7100

1650

2050

Кіровоградська

3600

50

5650

Кримська

4800

-

-

Львівська

3600

1600

2000

Миколаївська

6700

-

4000

Одеська

6700

-

3650

Полтавська

7000

1000

1900

Ровенська

2700

1600

-

Сумська

4800

3250

6200

Тернопільська

2600

1550

-

Харківська

5700

1700

200

Херсонська

2700

100

900

Хмельницька

4200

100

5500

Черкаська

5000

1400

3000

Чернівецька

1700

-

-

Чернігівська

2400

3200

2500

Всього

115300

24000

46000

 

Додаток N 40
до постанови ЦК Компартії України і Ради Міністрів УРСР
від 10 січня 1978 р. N 14

ЗАВДАННЯ
Міністерству харчової промисловості УРСР по виробництву і поставці відходів харчової промисловості на 1978 рік

/тис. тонн/

Області

Сухі кормові дріжджі

Сухий жом

В тому числі амідний жом

Барда

Меляса

Пивна дробина

Вінницька

16,3

13,9

-

528

76,3

8,7

Волинська

-

22,8

-

25

14,0

5,1

Ворошиловградська

-

-

-

-

-

20,4

Дніпропетровська

-

8,0

-

-

6,1

28,6

Донецька

-

-

-

-

-

41,0

Житомирська

4,2

-

-

245

13,5

8,1

Закарпатська

-

-

-

-

-

5,9

Запорізька

-

-

-

-

-

18,7

Івано-Франківська

4,2

4,2

-

120

7,7

9,1

Київська

3,7

9,9

7,2

170

38,7

17,2

Кіровоградська

2,7

61,7

24,0

12

35,2

5,9

Кримська

-

-

-

-

-

14,1

Львівська

2,1

26,4

2,0

359

16,1

19,9

Миколаївська

-

21,9

15,0

-

11,6

17,4

Одеська

-

33,5

-

-

14,5

9,8

Полтавська

4,5

36,9

16,0

65

44,1

8,3

Ровенська

0,4

20,3

8,0

41

18,1

8,8

Сумська

6,5

3,1

-

215

32,9

10,9

Тернопільська

3,3

53,1

14,8

423

44,8

10,9

Харківська

6,8

33,7

25,0

315

26,3

15,5

Херсонська

-

-

-

-

-

3,2

Хмельницька

-

18,2

-

107

51,1

4,7

Черкаська

13,1

15,4

-

-

47,3

7,3

Чернівецька

4,1

14,0

3,0

130

12,4

5,4

Чернігівська

-

-

-

395

11,3

15,2

Всього

73,9

397,0

115,0

3150

522,0

320,1

 

Додаток N 41
до постанови ЦК Компартії України і Ради Міністрів УРСР
від 10 січня 1978 р. N 14

ЗАВДАННЯ
по будівництву силосно-сінажних споруд на 1978 рік

Області

тис. тонн

Вінницька

702

Волинська

339

Ворошиловградська

386

Дніпропетровська

830

Донецька

457

Житомирська

592

Закарпатська

62

Запорізька

650

Івано-Франківська

158

Київська

602

Кіровоградська

708

Кримська

547

Львівська

225

Миколаївська

591

Одеська

778

Полтавська

750

Ровенська

347

Сумська

645

Тернопільська

591

Харківська

676

Херсонська

568

Хмельницька

757

Черкаська

609

Чернівецька

132

Чернігівська

856

Всього

13558

 
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали