РАДА МІНІСТРІВ УКРАЇНСЬКОЇ РСР

ПОСТАНОВА

від 2 червня 1986 р. N 201

Київ

Про заходи по докорінному поліпшенню використання зношених шин і відновного ремонту покришок у народному господарстві

Із змінами і доповненнями, внесеними постановою Ради Міністрів Української РСР від 16 грудня 1987 року N 414

Рада Міністрів Української РСР відмічає, що стан справ з використанням зношених шин і відновник ремонтом окремих видів покришок у республіці зшивається незадовільним.

Головнафтохімпром УРСР не повністю виконав установлені на 1982 - 1985 роки постановою Ради Міністрів УРСР від 23 квітня 1982 р. N 208 завдання по переробці зношених шин на регенерат і гумову крихту, не створив потужностей по переробці зношених великогабаритних шин і шин з металокордом, не організував відновний ремонт більшості покришок, що випускаються для сільськогосподарських машин.

Держпостач УРСР не забезпечив виконання завдань, встановлених постановою Ради Міністрів УРСР від 10 квітня 1980 р. N 229 (Постанова N 229), по введенню в дію потужностей по переробці зношених шин у м. Кривому Розі.

Підприємства і організації Держагропрому УРСР, Міністерства житлово-комунального господарства УРСР, Міністерства зв'язку УРСР, Міністерства охорони здоров'я УРСР, Укоопспілки не виконують завдання по здачі шиноремонтним підприємствам покришок для відновлення.

З метою поліпшення використання зношених шин і відновного ремонту покришок у народному господарстві, на виконання постанови Ради Міністрів СРСР від 30 квітня 1986 р. N 512 Рада Міністрів Української РСР ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. Держпостачу УРСР, Держплану УРСР, Укоопспілці, міністерствам і відомствам УРСР, облвиконкомам, Київському і Севастопольському міськвиконкомам забезпечити у дванадцятій п'ятирічці:

повне збирання всіх видів зношених шин, маючи на увазі, що їх використання і відновний ремонт покришок є важливим резервом підвищення ефективності суспільного виробництва і зниження забрудненості навколишнього середовища;

розширення платних послуг населенню по відновному ремонту покришок для легкових автомобілів за рахунок організації спеціалізованих виробництв у містах, інших населених пунктах, на підприємствах, у системі комунального господарства, при станціях технічного обслуговування;

використання позитивного досвіду роботи автогосподарств республіки по ефективній експлуатації автомобільних шин для вантажних і легкових автомобілів та організації їх відновного ремонту в системі Міністерства автомобільного транспорту УРСР.

2. Держпостачу УРСР, Міністерству автомобільного транспорту УРСР, Міністерству житлово-комунального господарства УРСР, Міністерству промисловості будівельних матеріалів УРСР, Головнафтохімпрому УРСР забезпечити в 1986 - 1990 роках використання зношених шин згідно з додатком N 1.

3. Міністерству автомобільного транспорту УРСР, Міністерству побутового обслуговування населення УРСР, Держагропрому УРСР, Головнафтохімпрому УРСР забезпечити в 1986 - 1990 роках відновний ремонт покришок методом накладання нового протектора згідно з додатком N 2.

4. Держплану УРСР передбачати починаючи з 1987 року в проектах річних планів завдання міністерствам і відомствам УРСР, облвиконкомам, Київському і Севастопольському міськвиконкомам по здачі покришок для відновлення методом накладання нового протектора, а також обсяг відновного ремонту покришок у цілому та окремо покришок для легкових автомобілів, для вантажних автомобілів і сільськогосподарських машин.

5. Держпостачу УРСР, Міністерству автомобільного транспорту УРСР, Головнафтохімпрому УРСР, Міністерству будівництва підприємств важкої індустрії УРСР, Міністерству промислового будівництва УРСР, Міністерству монтажних і спеціальних будівельних робіт УРСР забезпечити в 1986 - 1990 роках будівництво підприємств і введення а дію виробничих потужностей по переробці зношених шин згідно з додатком N 3 та по відновному ремонту покришок методом накладання нового протектора згідно з додатком N 4.

Держпостачу УРСР, Міністерству автомобільного транспорту УРСР, Головнафтохімпрому УРСР і Держплану УРСР передбачати в планах ліміти капітальних вкладень і підрядних робіт, необхідні для забезпечення введення в дію виробничих потужностей, зазначених у додатках N 3 і 4 до цієї постанови.

6. Пункт 6 втратив чинність

(згідно з постановою Ради Міністрів Української РСР від 16.12.87 р. N 414)

7. Головнафтохімпрому УРСР здійснити в 1986 - 1990 роках заходи по технічному переозброєнню та реконструкції шиноремонтних підприємств і регенератних цехів з широким застосуванням передової технології, прогресивного устаткування, нових видів сировини і матеріалів і за рахунок цього забезпечити приріст діючих потужностей по відновному ремонту покришок методом накладання нового протектора на 38 тис. штук та виробництву регенерату на 4 тис. тонн, а також підвищення тривкості відремонтованих покришок не менш як на 10 процентів порівняно з 1985 роком.

8. Зобов'язати Держагропром УРСР, виконкоми обласних, міських і районних Рад народних депутатів забезпечити в 1986 році відведення земельних ділянок під будівництво підприємств по переробці зношених шин і відновному ремонту покришок, з тим щоб своєчасно розпочати будівництво цих підприємств. З метою здешевлення будівництва вказаних підприємств земельні ділянки відводити переважно в районах розміщення промислових вузлів, маючи на увазі спорудження на дольових засадах заінтересованими міністерствами і відомствами інженерних об'єктів спільного користування, а також концентрацію наявних і тих, що намічаються до будівництва, заготівельних підприємств, приймально-обмінних пунктів, об'єктів по переробці зношених шин і відновному ремонту покришок.

9. Держпостачу УРСР, Міністерству автомобільного транспорту УРСР і Головнафтохімпрому УРСР забезпечити в 1987 - 1990 роках і в період до 2000 року виробництво гумової крихти в обсягах згідно з додатком N 5, а Міністерству будівництва і експлуатації автомобільних шляхів УРСР, Міністерству житлово-комунального господарства УРСР, Держагропрому УРСР і Київському міськвиконкому - використання її при ремонті і будівництві автомобільних шляхів в обсягах згідно з додатком N 6.

Державному комітету УРСР по цінах на підставі даних відповідних міністерств і відомств УРСР за погодженням з Державним комітетом СРСР по цінах і Міністерством транспортного будівництва встановити в 1986 році оптові ціни на асфальтобетонні суміші з застосуванням гумової крихти /з урахуванням ціни, встановленої на цю крихту/.

Рада Міністрів СРСР доручила Держбуду СРСР розробити і затвердити одиничні розцінки на будівництво, реконструкцію та ремонт автомобільних шляхів з застосуванням указаних сумішей, маючи на увазі ввести ці розцінки з 1987 року.

10. Міністерству меліорації і водного господарства УРСР, Укрголоврибгоспу, Головрічфлоту УРСР здійснити комплекс організаційно-технічних заходів, спрямованих на застосування зношених шин відповідно в будівництві об'єктів гідромеліоративного та іншого призначення, створенні штучних нерестовищ, у берегозахисних і портових спорудах, маючи на увазі приступити з 1987 року до широкого використання шин для зазначених цілей.

11. Взяти до відома, що Рада Міністрів СРСР постановою від 30 квітня 1986 р. N 512 "Про заходи по докорінному поліпшенню використання зношених шин і відновного ремонту покришок у народному господарстві":

1) Установила, що Міністерство нафтопереробної і нафтохімічної промисловості СРСР є головним у країні по організації відновного ремонту покришок і проведенню технічної політики в галузі переробки зношених шин.

Держпостачу СРСР доручено організувати переробку зношених шин, а також з участю Державного комітету СРСР по науці і техніці, Міністерства нафтопереробної і нафтохімічної промисловості СРСР, інших заінтересованих міністерств і відомств СРСР визначити напрями використання зношених шин і продуктів їх переробки в народному господарстві.


2) Підпункт 2 пункту 11 втратив чинність

(згідно з постановою Ради Міністрів Української РСР від 16.12.87 р. N 414)

3) Прийняла пропозицію Міністерства нафтопереробної і нафтохімічної промисловості СРСР і Держпостачу СРСР про організацію будівництва у дванадцятій п'ятирічці типових спеціалізованих підприємств по переробці зношених шин потужністю 9 - 14 тис. тонн на рік з виробництвом на них гумової крихти і виробів з її застосуванням, а також підприємств по відновленню покришок методом накладання нового протектора потужністю 15 - 30 тис. штук на рік з використанням модулів з легких металевих конструкцій комплектної поставки.

4) Поклала на Державний інститут по проектуванню підприємств гумової промисловості Міністерства нафтопереробної і нафтохімічної промисловості СРСР функції головної організації по проектуванню підприємств по переробці зношених шин системи Держдастачу СРСР. Міністерству нафтопереробної і нафтохімічної промисловості СРСР доручено забезпечити проектування вказаних підприємств за завданнями Держпостачу СРСР у строки, передбачені в додатку N 3 до цієї постанови.

5) Доручила Міністерству нафтопереробної і нафтохімічної промисловості СРСР розробити в першому півріччі 1986 р. типовий проект на будівництво підприємств по відновленню покришок методом накладання нового протектора, що передбачає можливість відновлення покришок для легкових і вантажних автомобілів, а також відновлення покришок тільки для вантажних або тільки для легкових автомобілів. Будівництво підприємств по переробці зношених шин здійснюється за повторно використовуваними економічними індивідуальними проектами.

6) Дозволила Держпостачу СРСР поставляти починаючи з 1 січня 1988 р. нові шини споживачам з урахуванням виконання ними планів здачі зношених шин, непридатних для відновного ремонту.

Доручила Держпостачу СРСР розробити і затвердити інструкцію про порядок відпуску нових шин з урахуванням виконання планів здачі зношених шин, непридатних до відновного ремонту, і діючого порядку виділення споживачам нових шин залежно від здачі ними покришок для відновного ремонту, передбаченого постановою Ради Міністрів СРСР від 28 квітня 1962 р. N 392 /постанова Ради Міністрів УРСР від 19 травня 1962 р. N 569/.

7) Доручила Міністерству нафтопереробної і нафтохімічної промисловості СРСР:

провести у 1986 - 1987 роках обстеження підприємств по відновному ремонту покришок методом накладання нового протектора міністерств і відомств союзних республік і разом з ними розробити пропозиції по розвитку цих підприємств;

забезпечити у 1987 - 1990 роках подання технічної допомоги міністерствам і відомствам СРСР і Радам Міністрів союзних республік в освоєнні виробничих потужностей по відновному ремонту покришок, зазначених у додатку N 4 до цієї постанови.

 

Голова
Ради Міністрів УРСР

О. ЛЯШКО

Керуючий Справами
Ради Міністрів УРСР

К. БОЙКО

Інд. 37

 

Додаток N 1
до постанови Ради Міністрів УРСР
від 2 червня 1986 р. N 201

ЗАВДАННЯ
Держпостачу УРСР, Мінавтотрансу УРСР, Мінжитлокомунгоспу УРСР, Мінбудматеріалів УРСР, Головнафтохімпрому УРСР по використанню зношених шин у 1986 - 1990 роках

/тис. тонн/

 

1986 рік

1987 рік

1988 рік

1989 рік

1990 рік

Українська РСР - всього

66

68

72

83,6

160

в тому числі:

 

 

 

 

 

Держпостач УРСР

-

-

4

14,6

55

Мінавтотранс УРСР

4

4

4

4

4

Мінжитлокомунгосп УРСР

-

-

-

-

10

Мінбудматеріалів УРСР

-

-

-

-

25

Головнафтохімпром УРСР

62

64

64

65

66

 

Керуючий Справами
Ради Міністрів УРСР

К. БОЙКО

 

Додаток N 2
до постанови Ради Міністрів УРСР
від 2 червня 1986 р. N 201

ЗАВДАННЯ
по відновному ремонту покришок методом накладання нового протектора на 1986 - 1990 роки

/тис. штук/

 

1986 рік

1987 рік

1988 рік

1989 рік

1990 рік

Українська РСР - всього

2045

2146

2208

2280

2363

в тому числі:

 

 

 

 

 

Мінавтотранс УРСР

1780

1790

1815

1879

1937

Мінпобут УРСР

14

20

20

20

20

Держагропром УРСР

3

3

3

3

3

Головнафтохімпром УРСР

248

333

370

378

403

 

Керуючий Справами
Ради Міністрів УРСР

К. БОЙКО

 

Додаток N 3
до постанови Ради Міністрів УРСР
від 2 червня 1986 р. N 201

ЗАВДАННЯ
по будівництву підприємств і введення в дію виробничих потужностей по переробці зношених шин на 1986 - 1990 роки

/тис. тонн/

 

Введення в дію виробничих потужностей

Строк розробки проектно-кошторисної документації

Строк початку будівництва

Міністерство, яке здійснює будівництво

1988 - 1990 роки  - всього

1988 рік

1989 рік

Українська РСР /Держпостач УРСР/ - всього

55,2

27,6

27,6

 

 

 

з них:

 

 

 

 

 

 

Виноградівський завод по переробці зношених шин

9,2

9,2

-

IV квартал 1986 р.

1987 рік

Мінпромбуд УРСР

Василівський завод по переробці зношених шин

9,2

9,2

-

- " -

- " -

Мінважбуд УРСР

Коломийський завод по переробці зношених шин

9,2

9,2

-

- " -

- " -

Мінпромбуд УРСР

Липовецький завод по переробці зношених шин

9,2

-

9,2

II квартал 1987 р.

1988 рік

- " -

Первомайський завод по переробці зношених шин

9,2

-

9,2

- " -

- " -

- " -

Рубіжанський завод по переробці зношених шин

9,2

-

9,2

- " -

- " -

Мінважбуд УРСР

Примітка.

Райони будівництва заводів по переробці зношених шин і їх потужність можуть уточнятись Держпостачем УРСР за погодженням з Держпланом УРСР, облвиконкомами та Держпостачем СРСР.

 

Керуючий Справами
Ради Міністрів УРСР

К. БОЙКО

 

Додаток N 4
до постанови Ради Міністрів УРСР
від 2 червня 1986 р. N 201

ЗАВДАННЯ
по будівництву підприємств і введення в дію виробничих потужностей по відновному ремонту покришок методом накладання нового протектора на 1986 - 1990 роки

/тис. штук/

 

1986 - 1990 роки - всього

в тому числі

Строк початку будівництва

Міністерство, яке здійснює будівництво

1986 рік

1987 рік

1988 рік

1989 рік

1990 рік

Українська РСР - всього

230

125

-

45

30

30

 

 

в тому числі:

 

 

 

 

 

 

 

 

Горлівський завод гумових технічних виробів

125

125

-

-

-

-

 

Мінважбуд УРСР

Підприємства на модульній основі - всього

105

-

-

45

30

30

 

 

в тому числі:

 

 

 

 

 

 

 

 

Мінавтотранс УРСР

105

-

-

45

30

30

 

Мінпромбуд УРСР

 

Керуючий Справами
Ради Міністрів УРСР

К. БОЙКО

 

Додаток N 5
до постанови Ради Міністрів УРСР
від 2 червня 1986 р. N 201

ЗАВДАННЯ
Держпостачу УРСР, Мінавтотрансу УРСР і Головнафтохімпрому УРСР по виробництву гумової крихти для використання при ремонті і будівництві автомобільних шляхів

/тис. тонн/

 

1987 - 1990 роки

в тому числі

2000 рік

1987 рік

1988 рік

1989 рік

1990 рік

Українська РСР - всього

30

1

3

9

17

35

в тому числі:

 

 

 

 

 

 

Держпостач УРСР

20,5

-

1,8

6,2

12,5

27

Мінавтотранc УРСР

1,2

0,2

0,2

0,3

0,5

2

Головнафтохімпром УРСР

8,3

0,8

1

2,5

4

6

 

Керуючий Справами
Ради Міністрів УРСР

К. БОЙКО

 

Додаток N 6
до постанови Ради Міністрів УРСР
від 2 червня 1986 р. N 201

ЗАВДАННЯ
Міншляхбуду УРСР, Мінжитлокомунгоспу УРСР, Держагропрому УРСР, Київському міськвиконкому, підприємствам і організаціям інших міністерств і відомств /за визначенням Держпостачу УРСР/ по використанню гумової крихти при будівництві і ремонті автомобільних шляхів на 1987 - 1990 роки і на період до 2000 року

/тис. тонн/

 

1987 - 1990 роки

в тому числі

2000 рік

1987 рік

1988 рік

1989 рік

1990 рік

Українська РСР - всього

30

1

3

9

17

35

в тому числі:

 

 

 

 

 

 

Міншляхбуд УРСР

12,6

1

1,2

3,6

6,8

14

Мінжитлокомунгосп УРСР

4,6

-

0,5

1,4

2,7

5,5

Держагропром УРСР

10,3

-

1,1

3,2

6

12,5

Київський міськвиконком

1,3

-

0,1

0,4

0,8

1,6

Підприємства і організації інших міністерств і відомств /за визначенням Держпостачу УРСР/

1,2

-

0,1

0,4

0,7

1,4

 

Керуючий Справами
Ради Міністрів УРСР

К. БОЙКО

 
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали