РАДА МІНІСТРІВ УКРАЇНСЬКОЇ РСР

ПОСТАНОВА

від 16 серпня 1979 р. N 398

Київ

Про заходи по поліпшенню організації карантину рослин в Українській РСР

Із змінами і доповненнями, внесеними постановою Кабінету Міністрів України від 22 листопада 1993 року N 942

З метою посилення охорони території республіки від карантинних та інших небезпечних шкідників і хвороб рослин і від карантинних бур'янів, на виконання постанови Ради Міністрів СРСР від 6 липня 1979 р. N 656 "Про заходи по поліпшенню організації карантину рослин в СРСР" Рада Міністрів Української РСР ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. Пункт 1 втратив чинність

(згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 22.11.93 р. N 942)


2. Пункт 2 втратив чинність

(згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 22.11.93 р. N 942)

3. Зобов'язати адміністрацію морських і річкових портів /пристаней/, залізничних станцій, автовокзалів /автостанцій/, аеропортів, головпоштамтів надавати в разі необхідності в розпорядження органів державної служби по карантину рослин Міністерства сільського господарства СРСР транспортні засоби, складські приміщення і допоміжні матеріали для проведення робіт по знезаражуванню насіння, рослин і продукції рослинного походження.

4. Міністерству сільського господарства УРСР, Міністерству радгоспів УРСР, Міністерству харчової промисловості УРСР, Головплодвинпрому УРСР, Міністерству житлово-комунального господарства УРСР, Міністерству меліорації і водного господарства УРСР, Міністерству лісового господарства УРСР, Міністерству лісової і деревообробної промисловості УРСР, Міністерству заготівель УРСР, Міністерству будівництва і експлуатації автомобільних шляхів УРСР, Держкомсільгосптехніці УРСР і облвиконкомам створювати в разі необхідності спеціалізовані загони для подання допомоги колгоспам, радгоспам та іншим господарствам у проведенні боротьби з карантинними шкідниками і хворобами рослин та бур'янами і виділяти для цієї мети необхідну сільськогосподарську техніку, апаратуру і хімічні засоби захисту рослин.


5. Пункт 5 втратив чинність

(згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 22.11.93 р. N 942)


6. Пункт 6 втратив чинність

(згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 22.11.93 р. N 942)

7. Зобов'язати Міністерство сільського господарства УРСР і облвиконкоми:

заборонити садіння сортів картоплі, сприйнятливих до раку картоплі, в районах, що мають вогнища цього захворювання, а також садіння сортів картоплі, сприйнятливих до картопляної нематоди, на ділянках, заражених нематодою;

виділяти щороку сортову ракостійку і нематодостійку картоплю для продажу населенню на насінні цілі;

проводити заходи по боротьбі з картопляною нематодою і раком картоплі, а також з філоксерою на виноградниках за рахунок коштів республіканського бюджету, що виділяються на проведення заходів по захисту рослин від шкідників і хвороб рослин і бур'янів.

8. Дозволити Міністерству сільського господарства УРСР виплачувати за рахунок коштів державного бюджету, що виділяються на проведення заходів по захисту рослин від шкідників і хвороб рослин та бур'янів, компенсацію за діючим порядком за насадження корневласних виноградників, що ліквідуються з метою боротьби з філоксерою, а також за картоплю, заражену картопляною нематодою або раком картоплі, що вилучається і знищується.

9. Міністерству сільського господарства УРСР створювати в разі необхідності спеціалізовані лабораторії для виявлення вогнищ раку картоплі і картопляної нематоди. Організацію вказаних спеціалізованих лабораторій провадити в межах бюджетних асигнувань, що виділяються на утримання органів управління сільським господарством республіки, і фонду заробітної плати, що виділяється по операційних витратах на проведення заходів по захисту рослин від шкідників і хвороб рослин та бур'янів.


10. Пункт 10 втратив чинність

(згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 22.11.93 р. N 942)

11. Облвиконкомам, Київському і Севастопольському міськвиконкомам забезпечити прикордонні державні і державні інспекції по карантину рослин, прикордонні, районні і міжрайонні пункти по карантину рослин, лабораторії по карантину рослин, фумігаційні загони та пункти сигналізації і прогнозів появи і розвитку шкідників і хвороб рослин та бур'янів необхідними виробничими приміщеннями, а також виділяти житло для їх працівників.

12. Зобов'язати Міністерство сільського господарства УРСР, Південне відділення ВАСГНІЛ і Академію наук УРСР вжити заходів до розширення наукових досліджень з найважливіших проблем, зв'язаних з захистом рослин від карантинних та інших небезпечних шкідників і хвороб рослин та бур'янів.

13. Державному комітету УРСР у справах видавництв, поліграфії і книжкової торгівлі сприяти Міністерству сільського господарства УРСР і Державній інспекції по карантину рослин Міністерства сільського господарства СРСР по УРСР у випуску у встановленому порядку літератури по карантину рослин.

14. Державному комітету УРСР по телебаченню і радіомовленню надавати органам державної служби по карантину рослин Міністерства сільського господарства СРСР можливість використання в разі необхідності радіо і телебачення для організації проведення заходів по карантину рослин.


15. Пункт 15 втратив чинність

(згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 22.11.93 р. N 942)

16. Довести до відома міністерств і відомств УРСР, облвиконкомів, Київського і Севастопольського міськвиконкомів, що Рада Міністрів СРСР постановою від 6 липня 1979 р. N 656:

1) Зобов'язала Міністерство сільського господарства СРСР значно поліпшити роботу по організації і проведенню системи державних заходів по зовнішньому і внутрішньому карантину рослин в СРСР.

Встановила, що Міністерство сільського господарства СРСР несе повну відповідальність за своєчасне проведення цих заходів на території СРСР. Накази та інструкції по карантину рослин, що видаються цим Міністерством в межах його компетенції, є обов'язковими для виконання всіма міністерствами, відомствами, підприємствами, установами і організаціями, а також громадянами.

2) Встановила, що:

а) заходи, спрямовані на охорону території СРСР від проникнення із зарубіжних країн карантинних та інших небезпечних шкідників і хвороб рослин та бур'янів, на локалізацію, ліквідацію карантинних шкідників і хвороб рослин та бур'янів і запобігання проникненню їх у ті райони країни, де вони відсутні, здійснює державна служба по карантину рослин Міністерства сільського господарства СРСР;

б) до складу державної служби по карантину рослин Міністерства сільського господарства СРСР входять:

Державна інспекція по карантину рослин Міністерства сільського господарства СРСР;

прикордонні державні і державні інспекції по карантину рослин /з карантинними лабораторіями і фумігаційними загонами/ Міністерства сільського господарства СРСР в союзних і автономних республіках, краях і областях;

державні міські і міжрайонні інспекції по карантину рослин, районні і міжрайонні пункти по карантину рослин, прикордонні пункти по карантину рослин у морських і річкових портах /на пристанях/ на залізничних станціях, в аеропортах, на головпоштамтах і шосейних шляхах;

в) начальник Державної інспекції по карантину рослин Міністерства сільського господарства СРСР є за посадою одночасно Головним державним інспектором по карантину рослин СРСР;

начальник прикордонної державної або державної інспекції по карантину рослин у союзній або автономній республіці, краї чи області є за посадою одночасно головним державним інспектором по карантину рослин відповідно союзної або автономної республіки, краю чи області;

начальник державної міської або міжрайонної інспекції по карантину рослин, завідуючий прикордонним пунктом по карантину рослин у морському або річковому порту /на пристані/, на залізничній станції, в аеропорту, на головпоштамті або шосейному шляху, старший агроном районного або міжрайонного пункту по карантину рослин є за посадою одночасно державними інспекторами по карантину рослин.

3) Поклала на державну службу по карантину рослин Міністерства сільського господарства СРСР:

проведення карантинної перевірки і лабораторної експертизи - насіння, рослин і продукції рослинного походження, що імпортуються в СРСР і відправляються на експорт;

проведення контрольних обстежень сільськогосподарських та інших угідь, місць зберігання і переробки насіння, рослин і продукції рослинного походження з метою своєчасного виявлення карантинних шкідників і хвороб рослин та бур'янів;

здійснення державного контролю за виконанням карантинних заходів міністерствами, відомствами, підприємствами, установами і організаціями, а також громадянами;

організацію оздоровлення і карантинного знезаражування насіння, рослин і продукції рослинного походження, а також транспортних засобів, що прибувають із зарубіжних країн і з територій, оголошених під карантином;

вивчення видового складу, біології і екології карантинних та інших небезпечних шкідників і хвороб рослин та бур'янів, відсутніх на території СРСР;

розробку методів карантинної перевірки, лабораторної експертизи і діагностики прихованої зараженості насіння, рослин і продукції рослинного походження і розробку технології знезаражування вантажів;

контроль за проведенням заходів по карантину і захисту рослин, що випливають з міжнародних договорів СРСР.

Встановила, що працівники державної служби по карантину рослин Міністерства сільського господарства СРСР в межах їх службових обов'язків несуть відповідальність за здійснення покладених на них функцій.

4) Встановила, що Міністерство сільського господарства СРСР затверджує перелік шкідників і хвороб рослин та бур'янів, для боротьби з якими здійснюються карантинні заходи.

Карантинні заходи поширюються на:

насіння і садивний матеріал сільськогосподарських, лісових і декоративних культур, рослини та їх частини /черенки, цибулини, бульби, плоди і т. д./, а також іншу продукцію рослинного походження, яка може бути переносником шкідників і хвороб рослин та бур'янів;

тару, окремі промислові товари, пакувальні засоби і вироби з рослинних матеріалів, які можуть бути переносниками шкідників і хвороб рослин та бур'янів, моноліти і зразки ґрунтів, транспортні засоби, що прибувають із зарубіжних країн і з територій, оголошених під карантином;

приміщення, де складується продукція рослинного походження, а також на господарства, що виробляють, заготовляють і переробляють таку продукцію.

5) Надала державним інспекторам по карантину рослин право:

безперешкодного входу на територію морських і річкових портів /пристаней/, залізничних станцій і автовокзалів /автостанцій/, аеропортів, головпоштамтів, складів, на судна морського і річкового флоту, в пасажирські, товарні вагони і цивільні літаки;

вимагати від адміністрації таможен, морських і річкових портів /пристаней/, залізничних станцій, автовокзалів /автостанцій/, аеропортів, головпоштамтів відомості про вантажі, що прибувають і відправляються, та переглядати вантажні документи на насіння, садивні матеріали сільськогосподарських, лісових і декоративних культур, рослини і продукцію рослинного походження.

6) Встановила, що:

а) насіння, рослини і продукція рослинного походження, що ввозяться в СРСР із зарубіжних країн, підлягають обов'язковій перевірці в пунктах надходження їх на територію СРСР інспекторами державної служби по карантину рослин Міністерства сільського господарства СРСР.

Прикордонні пункти, через які здійснюється ввезення насіння, рослин і продукції рослинного походження, визначаються за погодженням з Державною інспекцією по карантину рослин Міністерства сільського господарства СРСР;

б) ввезення в СРСР із зарубіжних країн насіння, рослин і продукції рослинного походження допускається при наявності:

імпортного карантинного дозволу, що видається Державною інспекцією по карантину рослин Міністерства сільського господарства СРСР;

карантинного сертифікату або свідоцтва, що видається державними органами по карантину і захисту рослин країни-експортера.

Ввезення в СРСР насіння, рослин і продукції рослинного походження із зарубіжних країн, які не мають державних органів по карантину і захисту рослин, допускається при наявності імпортного карантинного дозволу, що видається в кожному окремому випадку Державною інспекцією по карантину рослин Міністерства сільського господарства СРСР.

7) Заборонила ввезення в СРСР із зарубіжних країн насіння, рослин і продукції рослинного походження, в яких виявлені карантинні та інші небезпечні шкідники і хвороби рослин та бур'яни.

Зразки особливо цінного насіння, садивного матеріалу сільськогосподарських, лісових і декоративних культур, а також рослин і продукції рослинного походження можуть бути ввезені в СРСР із зарубіжних країн незалежно від їх зараженості для науково-дослідних цілей з обов'язковим проведенням карантинних заходів, що виключають можливість поширення на території СРСР карантинних та інших небезпечних шкідників і хвороб рослин та бур'янів.

Ввезення вказаної продукції і перевезення її по території СРСР допускаються тільки при наявності відповідного дозволу Державної інспекції по карантину рослин Міністерства сільського господарства СРСР.

8) Встановила, що:

а) насіння, рослини і продукція рослинного походження, ввезені в СРСР із зарубіжних країн, при виявленні в них карантинних та інших небезпечних шкідників і хвороб рослин та бур'янів підлягають обов'язковому знезаражуванню хімічними та іншими способами, очистці від бур'янів, висіву або висадці в карантинних розсадниках і оранжереях з метою виявлення прихованої зараженості і оздоровлення вказаного рослинного матеріалу, технічній переробці або використанню в районах, де немає небезпеки розповсюдження виявлених шкідників і хвороб рослин та бур'янів.

Хімічне знезаражування насіння, рослин і продукції рослинного походження від карантинних та інших небезпечних шкідників і хвороб рослин на прикордонних пунктах, через які завозиться цей вантаж, провадиться фумігаційними загонами державної служби по карантину рослин Міністерства сільського господарства СРСР.

Всі витрати, зв'язані з знезаражуванням завезених в СРСР із зарубіжних країн насіння, рослин і продукції рослинного походження, провадяться за рахунок відповідних зовнішньоторговельних об'єднань;

б) в разі виявлення карантинних та інших небезпечних шкідників і хвороб рослин та бур'янів у насінні, рослинах, продукції рослинного походження і в інших вантажах, завезених в СРСР із зарубіжних країн, відносно яких не можуть бути вжиті ефективні заходи по знезаражуванню та очистці, ця продукція і вантажі за вказівкою Міністерства сільського господарства СРСР, погодженою з Міністерством зовнішньої торгівлі, повертаються експортеру або знищуються;

в) транзитні вантажі, що перевозяться через територію СРСР, які містять в собі насіння, рослини і продукцію рослинного походження, підлягають обов'язковому контролю з боку органів державної служби по карантину рослин Міністерства сільського господарства СРСР.

В разі виявлення у вказаних вантажах карантинних та інших небезпечних шкідників і хвороб рослин та бур'янів ці вантажі повинні бути затримані, знезаражені /за згодою відправника/ або повернуті країні-експортеру;

г) насіння, садивні матеріали, рослини, штами /раси/ збудників хвороб, інші біологічні об'єкти і продукція рослинного походження, що вивозяться з СРСР у зарубіжні країни, повинні відповідати умовам, передбаченим міжнародними договорами СРСР в галузі карантину і захисту рослин, а також торговельними договорами /контрактами/, і не входити в перелік біологічних об'єктів, що не підлягають вивезенню з СРСР.

Міністерству сільського господарства СРСР, Академії наук СРСР і Державному комітету СРСР по лісовому господарству доручено в 6-місячний строк затвердити за погодженням з заінтересованими міністерствами і відомствами СРСР перелік біологічних об'єктів, що не підлягають вивезенню з СРСР;

д) в разі виявлення в сільськогосподарських, лісових або інших угіддях карантинних шкідників і хвороб рослин та бур'янів органи державної служби по карантину рослин Міністерства сільського господарства СРСР повинні вживати невідкладних заходів до локалізації і ліквідації виявлених вогнищ зараження і направляти у виконавчі комітети місцевих Рад народних депутатів, Ради Міністрів автономних або союзних республік подання про накладення карантину на відповідну територію.

Рішення про накладення або зняття карантину за поданнями органів державної служби по карантину рослин Міністерства сільського господарства СРСР приймають виконавчі комітети місцевих Рад народних депутатів, Ради Міністрів автономних або союзних республік;

є) вивезення насіння, рослин і продукції рослинного походження з територій, на які накладено карантин, здійснюється тільки при додержанні умов і правил, встановлених Міністерством сільського господарства СРСР;

ж) виробництво садивного матеріалу районованих сортів плодових, ягідних, цитрусових культур, винограду і декоративних рослин здійснюється, як правило, в розсадниках системи Міністерства сільського господарства СРСР, Міністерства харчової промисловості СРСР і Державного комітету СРСР по лісовому господарству. Садивний матеріал вказаних культур у господарствах інших міністерств і відомств може вирощуватись з дозволу Міністерства сільського господарства СРСР.

Садивний матеріал плодових, ягідних, цитрусових культур, винограду і декоративних рослин може бути використаний для садіння, передачі і продажу іншим господарствам і населенню тільки з дозволу органів державної служби по карантину рослин Міністерства сільського господарства СРСР;

з) особи, які допустили вивезення з прикордонних морських і річкових портів /з пристаней/, з залізничних станцій, автовокзалів /автостанцій/, з аеропортів та інших прикордонних пунктів завезених із зарубіжних країн матеріалів, що не пройшли карантинну перевірку і відповідну обробку, підлягають штрафу, який накладається адміністративними комісіями при виконавчих комітетах районних, міських і районних у містах Рад народних депутатів у розмірі: громадяни - до 10 карбованців, службові особи - до 50 карбованці якщо ці дії не тягнуть кримінальної відповідальності;

і) за порушення правил по боротьбі з карантинними шкідниками і хворобами рослин та бур'янами винні підлягають штрафу, який накладається адміністративними комісіями при виконавчих комітетах районних, міських і районних у містах Рад народних депутатів у розмірі: громадяни - до 10 карбованців, службові особи - до 30 карбованців, якщо ці порушення не тягнуть кримінальної відповідальності за чинним законодавством.

17. Визнати такими, що втратили чинність, рішення Уряду УРСР згідно з переліком, що додається.

 

Голова
Ради Міністрів УРСР

О. ЛЯШКО

Керуючий Справами
Ради Міністрів УРСР

К. БОЙКО

Інд. 22

 

Затверджений
постановою Ради Міністрів УРСР
від 16 серпня 1979 р. N 398

ПЕРЕЛІК
рішень Уряду УРСР, що втратили чинність

1. Постанова Ради Міністрів УРСР від 16 вересня 1947 р. N 1658 "Про обстеження посівів картоплі на виявлення очагів рака і проведення заходів щодо запобігання дальшому його поширенню".

2. Постанова Ради Міністрів УРСР від 27 листопада 1947 р. N 2259 "Про заходи по боротьбі з картопляним раком в УРСР" /ЗП УРСР, 1947 р., N 23 - 24, ст. 153/, крім пунктів 16 і 20.

3. Постанова Ради Міністрів УРСР від 30 серпня 1950 р. N 2631 "Про незадовільне виконання заходів по боротьбі з картопляним раком", крім підпункту "б" пункту 8.

4. Постанова Ради Міністрів УРСР від 19 березня 1953 р. N 611 "Про заходи по виявленню та боротьбі з картопляною нематодою".

5. Розпорядження Ради Міністрів УРСР від 19 листопада 1954 р. N 1228.

6. Розпорядження Ради Міністрів УРСР від 12 жовтня 1961 р. N 1281 /ЗП УРСР, 1961 р., N 10, ст. 141/.

7. Розпорядження Ради Міністрів УРСР від 15 березня 1962 р. N 308.

8. Постанова Ради Міністрів УРСР від 22 березня 1963 р. N 352 "Про обслідування виноградників на зараженість філоксерою і організацію боротьби з нею в Кримській області в 1963 році".

9. Пункт 4 змін рішень Уряду УРСР, затверджених постановою Ради Міністрів УРСР від 26 липня 1963 р. N 857 "Про визнання такими, що втратили силу, і про зміну рішень Уряду УРСР в зв'язку з обмеженням застосування штрафів, що накладаються в адміністративному порядку" /ЗП УРСР, 1963 р., N 7, ст. 59/.

10. Постанова Ради Міністрів УРСР від 2 липня 1966 р. N 511 "Про посилення боротьби з філоксерою в Кримській області Української РСР".

11. Постанова Ради Міністрів УРСР від 28 лютого 1967 р. N 137 "Про додаткові заходи по боротьбі з філоксерою в Кримській області".

 
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали