ЦЕНТРАЛЬНИЙ КОМІТЕТ КОМПАРТІЇ УКРАЇНИ
І РАДА МІНІСТРІВ УКРАЇНСЬКОЇ РСР

ПОСТАНОВА

від 10 січня 1978 р. N 18

Київ

Про заходи по поліпшенню селекції і насінництва картоплі

Із змінами і доповненнями, внесеними постановою Центрального Комітету Компартії України і Ради Міністрів Української РСР від 14 червня 1989 року N 158

Постанова втратила чинність(згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 29 липня 1994 року N 522)

З метою поліпшення селекції і насінництва картоплі та за виконання постанови ЦК КПРС і Ради Міністрів СРСР від 1 грудня 1977 р. N 1043 Центральний Комітет Компартії України і Рада Міністрів Української РСР ПОСТАНОВЛЯЮТЬ:

1. Міністерству сільського господарства УРСР, Міністерству радгоспів УРСР, Південному відділенню ВАСГНІЛ, обкомам партії і облвиконкомам розробити і здійснити заходи по поліпшенню організації роботи по селекції і насінництву картоплі, маючи на увазі забезпечити:

дальше поглиблення спеціалізації і концентрації робіт по селекції картоплі в провідних науково-дослідних установах по картоплі;

прискорене створення і впровадження у виробництво нових високопродуктивних сортів картоплі, різних по господарському призначенню і скоростиглості, що відповідають вимогам інтенсивного землеробства, з потенціальною врожайністю 400 - 600 центнерів з гектара, високим вмістом сухих речовин, комплексною стійкістю до основних хвороб і придатних для механізованого обробітку, збирання, а також до тривалого зберігання;

зміцнення матеріально-технічної бази науково-дослідних установ, які ведуть селекційну роботу по картоплі, і перш за все будівництво теплиць, камер штучного клімату та інших споруд, що дають можливість значно прискорити виведення нових сортів картоплі і підвищити результативність селекційної роботи;

укомплектування науково-дослідних установ висококваліфікованими кадрами наукових працівників по генетиці, фізіології, біохімії та інших спеціальностях для проведення комплексних робіт по селекції картоплі.

2. Схвалити подані Міністерством сільського господарства УРСР, Житомирським, Київським, Ровенським, Сумським і Тернопільським облвиконкомами пропозиції про організацію нових закритих районів товарного виробництва сортової насінної картоплі у складі спеціалізованих колгоспів Малинського і Радомишльського районів Житомирської області, Поліського - Київської, Дубровицького - Ровенської, Середино-Будського - Сумської, Шумського району Тернопільської області.

Міністерству сільського господарства УРСР, Житомирському, Київському, Ровенському, Сумському і Тернопільському облвиконкомам вжити необхідних заходів до перетворення колгоспів зазначених районів у зразкові насінницькі господарства. У кожному з них створити постійні спеціалізовані бригади і ланки по виробництву сортової насінної картоплі, укомплектувати їх людьми та забезпечити необхідною технікою.

Рекомендувати колгоспам протягом 1979 - 1983 років збудувати картоплесховища для зберігання насінної картоплі. Будівництво картоплесховищ покласти на Укрміжколгоспбуд, а комплектацію необхідним устаткуванням - на Укрсільгосптехніку.

Міністерству сільського господарства УРСР, Укрміжколгоспбуду забезпечити виготовлення технічної документації на будівництво картоплесховищ і включення їх до плану будівництва на 1979 - 1983 роки.

3. Міністерству сільського господарства УРСР, Південному відділенню ВАСГНІЛ організувати опорні пункти з постійним місцем їх роботи в насінницьких господарствах першої групи новоорганізованих закритих районів по насінництву картоплі. Витрати на утримання опорних пунктів віднести за рахунок асигнувань, що виділяються Міністерству сільського господарства УРСР та Південному відділенню ВАСГНІЛ на операційні видатки по сільському господарству.

Методичне керівництво по первинному насінництву і вирощуванню елітної картоплі покласти на Український науково-дослідний інститут картопляного господарства.

4. Республіканському об'єднанню "Укрсортнасіннєовоч" організувати в закритих районах насінні бази. Будівництво їх здійснити в такі строки: в Середино-Будському районі Сумської області в 1979 році, Радомишльському і Малинському - Житомирської - 1980 році, Шумському - Тернопільської - 1981 році, Поліському - Київської і Дубровицькому районі Ровенської області - в 1982 роді.

Проектування насінних баз доручити інституту "Укрколгосппроект" Укрміжколгоспбуду на замовлення об'єднання "Укрсортнасіннєовоч", Будівництво зазначених баз покласти на Міністерство сільського будівництва УРСР.

5. Житомирському, Київському, Ровенському, Сумському і Тернопільському облвиконкомам разом з управліннями Південно-Західної і Львівської залізниць вирішити питання про виділення об'єднанню "Укрсортнасіннєовоч" земельних ділянок для будівництва насінних баз і організацію пристанційних пунктів по відвантаженню насінної картоплі в контейнерах.

6. Затвердити сітку науково-дослідних установ, сільськогосподарських вузів і спеціалізованих господарств першої групи по виробництву еліти картоплі /первинне насінництво/ та сітку спеціалізованих насінницьких господарств другої групи по розмноженню /вирощуванню/ еліти і сортової насінної картоплі згідно з додатком N 1.

Вважати головним завданням зазначених господарств виробництво і продаж елітної і сортової насінної картоплі. Облвиконкомам не встановлювати цим господарствам плану продажу картоплі на продовольчі і технічні цілі.

7. Держплану УРСР, Міністерству сільського господарства УРСР, Південному відділенню ВАСГНІЛ і облвиконкомам виділяти необхідні капітальні вкладення і здійснювати в 1979 - 1980 роках будівництво лабораторно-насінницьких і насінницьких комплексів у науково-дослідних установах та господарствах першої групи закритих районів і зон згідно з додатком N 2.

8. Встановити закритим районам і зонам та науково-дослідним установам щорічні завдання по реалізації елітної і сортової насіяної картоплі не нижче п'ятої репродукції на 1978 - 1985 роки по областях згідно з додатком N 3.

Закупка і поставка споживачам супер-суперелітної, елітної та сортової насінної картоплі здійснюється республіканським об'єднанням "Укрсортнасіннєовоч" на підставі договорів контракції і продажу.

Міністерству сільського господарства УРСР щороку розробляти і встановлювати науково-дослідним установам та насінницьким господарствам закритих районів і зон плани виробництва і продажу еліти і сортової насінної картоплі в розрізі сортів з урахуванням районування і перспективності, а також планів виробництва вихідного матеріалу і супер-суперелітної картоплі, з доведенням її виробництва в 1980 році до 6,4 тис. тонн.

9. Республіканському об'єднанню "Укрсортнасіннєовоч" забезпечити щорічну поставку протягом 1978 - 1980 і наступних років сортової насінної картоплі в кількості 20 тис. тонн, в тому числі Молдавській РСР - 17 тис. тонн, іншим одержувачам за визначенням Міністерства сільського господарства СРСР - 3 тис. тонн.

10. Затвердити завдання по використанню елітної і сортової насінної картоплі та завезенню насіння ранніх, середньоранніх, середньостиглих і районованих сортів картоплі південним і лісостеповим областям згідно з додатками N 4, 5.

11. Міністерству сільського господарства УРСР, Міністерству радгоспів УРСР, Південному відділенню ВАСГНІЛ вивчити питання про створення об'єднання "Насінкартопля" з включенням до його складу науково-дослідних установ і спеціалізованих господарств по первинному насінництву та виробництву еліти картоплі і пропозиції подати Раді Міністрів УРСР до 1 березня 1978 року.

12. Довести до відома Міністерства сільського господарства УРСР, Міністерства радгоспів УРСР, Міністерства харчової промисловості УРСР, Південного відділення ВАСГНІЛ, обкомів партії і облвиконкомів, що ЦК КПРС і Рада Міністрів СРСР постановою від 1 грудня 1977 р. N 1043:

1) Зобов'язали Міністерство сільського господарства СРСР:

а) розробити і за погодженням з Держбудом СРСР затвердити у 1978 році типові проекти лабораторно-насінницьких і насінницьких комплексів у залежності від розмірів господарств і зональних особливостей;

б) встановити порядок виробництва в країні елітної і сортової картоплі, передбачивши в ньому, зокрема, що:

науково-дослідні установи-оригінатори передають вихідний матеріал сортів картоплі спеціалізованим господарствам по первинному насінництву картоплі;

спеціалізовані господарства по первинному насінництву картоплі вирощують супер-супереліту картоплі і передають її господарствам по вирощуванню еліти картоплі;

господарства по вирощуванню еліти картоплі передають елітну картоплю колгоспам і радгоспам, які розмножують її, з тим що виробничі посіви проводити насінною картоплею не нижче третьої - п'ятої репродукцій. Використання насінної картоплі нижче п'ятої репродукції дозволяється, як виняток, тільки Міністерством сільського господарства СРСР /по організаціях союзного підпорядкування/ та міністерствами сільського господарства союзних республік.

Доручили Міністерству сільського господарства СРСР і Радам Міністрів відповідних союзних республік встановити в залежності від місцевих умов строк освоєння нової системи виробництва елітної і сортової насінної картоплі, але не пізніше 1980 року;

в) щороку розробляти і затверджувати плани виробництва і продажу супер-суперелітної і елітної картоплі по союзних республіках, а також вихідного матеріалу районованих сортів картоплі по кожній науково-дослідній установі-оригінатору сорту;

г) виділяти цільовим призначенням щороку спеціалізованим господарствам до первинному насінництву і господарствам по вирощуванню еліти картоплі 100 тис. тонн мінеральних добрив.

Міністерству сільського господарства СРСР і Союзсільгосптехніці забезпечувати спеціалізовані господарства по насінництву картоплі необхідними засобами для захисту посівів картоплі від шкідників, хвороб і бур'янів.

2) Підпункт 2 пункту 12 втратив чинність

(згідно з постановою Центрального Комітету Компартії України і Ради Міністрів Української РСР від 14.06.89 р. N 158)

13. Визнати такими, що втратили силу:

пункти 3, 5, 6 постанови Ради Міністрів УРСР від 11 січня 1968 р. N 12 "Про організацію закритих районів товарного виробництва сортової насінної картоплі в Житомирській, Ровенській та Чернігівській областях";

абзац другий пункту 1, пункт 2 постанови Ради Міністрів УРСР від 3 лютого 1970 р. N 78 "Про організацію в республіці нових закритих районів товарного виробництва сортової насінної картоплі";

абзац другий підпункту "б" пункту 1, пункт 2 постанови Ради Міністрів УРСР від 7 червня 1971 р. N 246 "Про збільшення обсягу виробництва і заготівель сортової насінної картоплі в республіці";

абзац другий пункту 1, пункт 2 постанови Ради Міністрів УРСР від 8 січня 1976 р. N 12 "Про заходи по дальшому збільшенню обсягу виробництва і заготівель сортової насінної картоплі".

 

Секретар Центрального
Комітету Компартії України

В. ЩЕРБИЦЬКИЙ

Голова Ради Міністрів
Української РСР

О. ЛЯШКО

Інд. 22

 

Додаток N 1
до постанови ЦК Компартії України і Ради Міністрів УРСР
від 10 січня 1978 р. N 18

СІТКА
науково-дослідних установ, сільськогосподарських вузів та спеціалізованих господарств першої групи по виробництву еліти картоплі /первинне насінництво/

Області

Назва установи, колгоспу, радгоспу

Вінницька

Вінницька обласна державна сільськогосподарська дослідна станція

Волинська

Волинська обласна державна сільськогосподарська і дослідна станція

Радгосп імені 1 Травня Рожищенського району

Колгосп "Заповіт Ілліча" Рожищенського району

Житомирська

Науково-дослідний інститут сільського господарства нечорноземної зони УРСР

Поліська дослідна станція імені О. М. Засухіна

Житомирський сільськогосподарський інститут

Колгосп імені Леніна Овруцького району

Колгосп "Комуніст" Овруцького району

Колгосп імені Горького Народицького району

Колгосп "Комуніст" Малинського району

Колгосп "Полісся" Радомишльського району

Закарпатська

Зональна Гірсько-Карпатська сільськогосподарська дослідна станція

Колгосп "Пам'ять Ілліча" Свалявського району

Івано-Франківська

Івано-Франківська обласна державна сільськогосподарська дослідна станція

Київська

Український науково-дослідний інститут землеробства

Український науково-дослідний інститут картопляного господарства

Колгосп "Дружба" Чорнобильського району

Колгосп "Прогрес" Поліського району

Львівська

Науково-дослідний інститут землеробства і тваринництва західних радонів УРСР

Колгосп імені Богдана Хмельницького Кам'янсько-Бузького району

Львівський сільськогосподарський інститут

Полтавська

Полтавська обласна державна сільськогосподарська дослідна станція

Ровенська

Ровенська обласна державна сільськогосподарська дослідна станція

Колгосп "40 років Жовтня" Костопільського району

Колгосп Імені Ватутіна Костопільського району

Колгосп "Ленінським шляхом" Дубровицького району

Сумська

Сумська обласна державна сільськогосподарська дослідна станція

Всесоюзний науково-дослідний інститут луб'яних культур

Колгосп "Україна" Кролевецького району

Колгосп імені Кірова Кролевецького району

Колгосп Імені Горького Глухівського району

Сумська

Колгосп Імені Чапаєва Глухівського району

Колгосп "Зоря комунізму" Середино-Будського району

Тернопільська

Тернопільська обласна державна сільськогосподарська дослідна станція

Колгосп імені 50-річчя Жовтня Гусятинського району

Колгосп імені Крупської Шумського району

Харківська

Український науково-дослідний інститут овочівництва і баштанництва

Харківський сільськогосподарський інститут

Хмельницька

Хмельницька обласна державна сільськогосподарська дослідна станція

Кам'янець-Подільський сільськогосподарський інститут

Колгосп імені XXI з'їзду КПРС Славутського району

Черкаська

Черкаська обласна державна сільськогосподарська дослідна станція

Драбівська дослідна станція рільництва

Уманський сільськогосподарський інститут

Чернівецька

Чернівецька обласна державна сільськогосподарська дослідна станція

Колгосп "Заповіт Ілліча" Глибоцького району

Чернігівська

Чернігівська обласна державна сільськогосподарська дослідна станція

Чернігівська дослідна станція по картоплі

Український науково-дослідний інститут сільськогосподарської мікробіології

Колгосп "Правда" Корейського району

Колгосп "Родина" Менського району

Радгосп Імені Шевченка Менського району

Колгосп "Прогрес" Сосницького району

Колгосп "Червона зірка" Чернігівського району

Всього

55

В тому числі:

 

науково-дослідні установи

- 22

сільськогосподарські вузи

- 5

радгоспи

- 2

колгоспи

- 26

СІТКА
спеціалізованих насінницьких господарств другої групи по розмноженню /вирощуванню/ еліти і сортової насінної картоплі

Рожищенський район Волинської області

Колгоспи:

імені Ватутіна

 

"Комсомолець"

 

імені Крупської

 

імені Фрунзе

 

імені Богдана Хмельницького

 

"Вперед"

 

"Волинь"

 

імені XIX партз'їзду

 

імені Енгельса

 

"Зоря комунізму"

 

"Радянська Україна"

 

імені Івана Франка

 

"Ленінський шлях"

 

імені Мічуріна

 

"Нове життя"

 

"Прогрес"

 

"Росія"

 

 

"50-річчя Жовтня"

 

імені Леніна

 

імені Свердлова

 

імені Тімірязєва

 

імені XX партз'їзду

 

імені Карла Маркса

 

По області

23

Овруцький район Житомирської області

Колгоспи:

імені Налепки /Рєпніна/

 

імені Щорса

 

"Ленінським шляхом"

 

імені Паризької Комуни

 

імені Шевченка

 

імені Кірова

 

"За комунізм"

 

імені Тельмана

 

імені Жданова

 

імені Крупської

 

"Нове життя"

 

імені Карла Маркса

 

"Україна"

 

імені Димитрова

 

імені Куйбишева

 

імені Мічуріна

 

"Жовтнева революція"

 

"Здобуток Жовтня"

 

імені XX партз'їзду

 

По району

19

Народицький район Житомирської області

Колгоспи:

"Зоря комунізму"

 

імені Леніна

 

імені Фрунзе

 

імені Калініна

 

імені XXI партз'їзду

 

імені Ватутіна

 

імені Б. Хмельницького

 

імені Котовського

 

"Червоне Полісся"

 

імені Свердлова

 

імені Щорса

 

"Іскра"

 

"Маяк"

 

"Світанок"

 

"Шлях Леніна"

 

По району

15

Малинський район Житомирської області

Колгоспи:

імені Куйбишева

 

"Шлях до комунізму"

 

імені Ватутіна

 

"Пам'ять Ілліча"

 

"Зоря Полісся"

 

імені Мічуріна

 

імені Котовського

 

імені Кірова

 

По району

8

Радомишльський район Житомирської області

Колгоспи:

"Червона зоря"

 

імені Котовського

 

імені 40-річчя Жовтня

 

"Заповіт Ілліча"

 

імені Кірова

 

імені Леніна

 

"Росія"

 

імені Калініна

 

імені Дзержинського

 

"Україна"

 

імені Жданова

 

"Ленінський шлях"

 

"Правда"

 

імені Чапаєва

 

По району

14

 

По області

56

Закарпатська область

Колгоспи:

імені Жданова Воловецького району

 

"Шлях Леніна" Воловецького району

 

"Зоря комунізму" Іршавського району

 

імені Горького Іршавського району

 

"Заповіт Ілліча" Міжгірського району

 

імені Леніна Міжгірського району

 

По області

6

Івано-Франківська область

Колгоспи:

"Червона Зірка" Тлумацького району

 

"Ленінська правда" Тлумацького району

 

імені Леніна"Галицького району

Радгосп:

"Росія" Городенківського району

 

По області

4

Поліський район Київської області

Колгоспи:

імені Леніна /с. Вовчків/

 

імені Петровського

 

"Перемога"

 

"40-річчя Жовтня"

 

імені Леніна /с. Максимовичі/

 

імені Куйбишева

 

"Родина"

 

"Україна"

 

"Світанок"

 

імені Щорса

 

По району

10

Чорнобильський район Київської області

Колгоспи:

імені Леніна

 

імені Мічуріна

 

"XX партз'їзд"

 

"Заповіти Ілліча"

 

імені Калініна

 

імені 1 Травня

 

"Шлях до комунізму"

 

"Перемога"

 

"Комунар"

 

"Червоне Полісся"

Радгоспи:

"Комсомолець Полісся"

 

"Прип'ятський"

 

По району

12

 

По області

22

Кам'янсько-Бузький район Львівської області

Колгоспи:

імені Жданова

 

"Маяк"

 

імені 17 Вересня

 

імені XX з'їзду КПРС

 

"Прогрес"

 

"Україна"

 

імені Леніна

 

"Зоря комунізму"

 

"Зірка"

 

імені Ілліча

 

"Промінь"

 

"Авангард"

 

По області

12

Костопільський район Ровенської області

Колгоспи:

"Україна"

 

імені Кузнєцова

 

"Ленінським шляхом"

 

"Полісся"

 

імені Чапаєва

 

"Перемога"

 

"Зоря"

 

"Маяк"

 

імені XXII з'їзду КПРС

 

"Іскра"

 

"Правда"

 

імені Щорса

 

"Горинь"

 

"Прогрес"

 

"Світанок"

 

По району

15

Дубровицький район Ровенської області

Колгоспи:

імені XXIV партз'їзду

 

"Зоря"

 

"Прогрес"

 

"Світанок"

 

"Зоря комунізму"

 

імені Лесі Українки

 

"Дружба"

 

"Ленінець"

 

імені Куйбишева

 

імені Кірова

 

імені Леніна

 

імені XXI партз'їзду

 

"Радянська Україна"

 

імені Чапаєва

 

"Партизан"

 

По району

15

 

По області

30

Глухівський район Сумської області

Колгоспи:

"Победа"

 

імені Ілліча

 

"Україна"

 

"Піонер"

 

імені Леніна

 

"Рассвет"

 

імені Свердлова

 

"Ленинский путь"

 

"Родина"

 

"Іскра"

 

імені Жданова

 

"1 Мая"

 

"Заветы Ленина"

 

"Зоря"

 

імені Калініна

 

"40 лет Октября"

 

імені Червоної Армії

 

По району

18

Кролевецький район Сумської області

Колгоспи:

імені Калініна

 

імені Леніна

 

імені Горького

 

імені Шевченка

 

імені Карла Маркса

 

імені Щорса

 

імені Петровського

 

імені Ковпака

 

імені Будьонного

Радгоспи:

"Кролевецький"

 

"Прогрес"

 

імені Фрунзе

 

По району

12

Середино-Будський район Сумської області

Колгоспи:

імені Свердлова

 

"Дружба"

 

імені Жданова

 

імені Шевченка

 

"Путь к коммунизму"

 

імені Ульянова

 

"Красный Октябрь"

 

імені Кірова

 

"Заветы Ильича"

 

"Парижская Коммуна"

 

імені Леніна

 

"12 лет Октября"

 

"Россия"

 

"Прогресс"

 

"Красный май"

 

"Красный партизан"

 

імені Чкалова

 

"Искра"

 

По району

18

 

По області

48

Шумський район Тернопільської області

Колгоспи:

"Дружба"

 

"Ювілейний"

 

імені І. Франка

 

імені Леніна

 

"Червона зірка"

 

"Радянська Україна"

 

"Вільне життя"

 

імені Лесі Українки

 

імені Карла Маркса

 

"Світанок"

 

імені Шевченка

 

"Перемога"

 

імені Калініна

 

імені Котовського

 

імені Щорса

 

"Зоря комунізму"

 

По району

16

Гусятинський район Тернопільської області

Колгоспи:

"Авангард"

 

"Колос"

 

По району

2

Підволочиський район Тернопільської області

Колгоспи:

імені III Всесоюзного з'їзду колгоспників

 

імені Л. Українки

 

"Радянська Україна"

 

По району

3

 

По області

21

Славутський район Хмельницької області

Колгоспи:

імені Леніна

 

імені XX з'їзду КПРС

 

"Дружба"

 

імені Кірова

 

імені Шевченка

 

"Шлях Жовтня"

 

імені Дзержинського

 

"Нове життя"

 

імені Куйбишева

 

імені Чапаєва

 

імені XXII з'їзду КПРС

 

імені Чкалова

 

"Шлях Ілліча"

 

імені Менжинського

 

"1 Травня"

 

імені Островського

 

імені Ватутіна

 

"Шлях до комунізму"

 

"Комуніст"

 

імені сількора Савчука

 

імені Свердлова

 

імені Карла Маркса

 

імені Тімірязєва

 

"Комунар"

 

імені Орджонікідзе

 

По області

25

Глибоцький район Чернівецької області

Колгоспи:

імені XXII з'їзду КПРС

 

"Шлях до комунізму"

 

"40 років Жовтня"

 

імені Чапаєва

 

імені Жданова

 

По області

5

Коропський район Чернігівської області

Колгоспи:

"Десна"

 

"Жовтнева революція"

 

"Червоний маяк"

 

"Зоря"

 

"Рассвет"

 

імені Будьонного

 

"Шлях Ілліча"

 

"Прогрес"

 

"Червона зірка"

 

"Перемога"

 

"Комуніст"

 

"Дружба"

 

"Україна"

 

"Родина"

 

"Більшовик"

 

імені Шевченка

 

імені Ворошилова

 

"Искра"

 

"Авангард"

Радгосп

"Коропський"

 

По району

20

Менський район Чернігівської області

Колгоспи:

імені Леніна /с. Куковичі/

 

імені XXII з'їзду КПРС

 

імені Щорса /с. Бігач/

 

імені Щорса /с. Блистова/

 

"Маяк" /с. Величківка/

 

імені Мічуріна

 

"Україна"

 

"Комуніст"

 

імені Куйбишева

 

"Великий Жовтень"

 

імені Леніна /с. Ленінівка/

 

"Іскра"

 

"Маяк" /с. Локнисте/

 

"Червоний ударник"

 

"Перше травня"

 

"Зоря"

 

імені Калініна

 

"Шлях Жовтня"

 

"Праця"

 

"Шлях хлібороба"

 

імені Ватутіна

 

"Менський"

 

По району

22

Сосницький район Чернігівської області

Колгоспи:

"Заря коммунизма"

 

"Авангард"

 

"Родина"

 

імені Горького

 

"Рассвет"

 

імені Жданова

 

імені XXII з'їзду КПРС

 

"Червоні Лави"

 

імені Котовського

 

"Хвиля революції"

 

"Большевик"

 

імені Довженка

 

"Коммунизм"

 

"Перемога Жовтня"

 

імені Крупської

 

"Заря"

 

імені Леніна

 

імені Ілліча

Радгосп

"Бондарівський"

 

По району

19

Чернігівський район Чернігівської області

Колгоспи:

"Авангард"

 

імені Куйбишева

 

імені Будьонного

 

"Червоний маяк"

 

імені Кірова

 

"Передовик"

 

"Новий шлях"

 

"Всесвітній Жовтень"

 

"Рассвет"

 

"Нове життя"

 

"Ленінський шлях"

 

імені Р. Люксембург

 

імені XXI з'їзду КПРС

 

імені Леніна /с. Мохнатий/

 

імені Чапаєва

 

імені Шевченка

 

"Шлях Леніна"

 

імені Жданова

 

імені Свердлова

 

"Шлях до комунізму"

 

"Дружба"

 

імені Войкова

 

імені Комка

 

імені Леніна /с. Андріївка/

 

"Червоний прапор"

 

"Шлях Ілліча"

 

імені Фрунзе

 

імені Постишева

 

"Перемога"

 

імені Коцюбинського

 

"1 Травня"

 

імені Щорса

 

По району

32

 

По області

93

 

По республіці

345

 

Додаток N 2
до постанови ЦК Компартії України і Ради Міністрів УРСР
від 10 січня 1978 р. N 18

ЗАВДАННЯ
по будівництву лабораторно-насінницьких і насінницьких комплексів у науково-дослідних установах та господарствах першої групи закритих районів і зон

Області, науково-дослідні установи та господарства першої групи

Всього комплексів

В тому числі

Підрядна організація

1979 рік

1980 рік

лабораторно-
насінницьких

насінницьких

лабораторно-
насінницьких

насінницьких

Волинська

 

 

 

 

 

 

Обласна державна сільськогосподарська дослідна станція

1

-

-

-

1

Мінсільбуд УРСР

Колгосп "Заповіт Ілліча" Рожищенського району

1

-

-

-

1

Укрміжколгоспбуд

Радгосп імені 1 Травня Рожищенського району

1

-

1

-

-

Мінсільбуд УРСР

Житомирська

 

 

 

 

 

 

Науково-дослідний інститут сільського господарства нечорноземної зони УРСР

1

-

1

-

-

Мінсільбуд УРСР

Колгосп імені Леніна овруцького району

1

-

1

-

-

Укрміжколгоспбуд

Колгосп імені Горького Народицького району

1

-

1

-

-

- " -

Колгосп "Комуніст" Малинського району

1

-

-

1

-

- " -

Поліська дослідна станція імені О. М. Засухіна

1

-

-

-

1

Мінсільбуд УРСР

Колгосп "Полісся" Радомишльського району

1

1

-

-

-

Укрміжколгоспбуд

Закарпатська

 

 

 

 

 

 

Колгосп "Пам'ять Ілліча" Свалявського району

1

-

1

-

-

Укрміжколгоспбуд

Київська

 

 

 

 

 

 

Колгосп "Прогрес" Поліського району

1

1

-

-

-

Укрміжколгоспбуд

Колгосп "Дружба" Чорнобильського району

1

-

1

-

-

- " -

Львівська

 

 

 

 

 

 

Науково-дослідний інститут землеробства і тваринництва західних районів УРСР

1

-

1

-

-

Мінсільбуд УРСР

Ровенська

 

 

 

 

 

 

Обласна державна сільськогосподарська дослідна станція

1

-

1

-

-

Мінсільбуд УРСР

Колгосп "40-річчя Жовтня" Костопільського району

1

1

-

-

-

Укрміжколгоспбуд

Колгосп імені Ватутіна Костопільського району

1

-

1

-

-

- " -

Колгосп "Світанок" Дубровицького району

1

-

-

-

1

- " -

Сумська

 

 

 

 

 

 

Колгосп імені Горького Грухівського району

1

-

-

-

1

- " -

Колгосп імені Чапаєва Грухівського району

1

1

-

-

-

- " -

Колгосп "Україна" Кролевецького району

1

-

1

-

-

- " -

Колгосп "Зоря комунізму" Середино-Будського району

1

-

-

1

-

- " -

Тернопільська

 

 

 

 

 

 

Обласна державна сільськогосподарська дослідна станція

1

-

-

-

1

Мінсільбуд УРСР

Колгосп імені 50-річчя Жовтня Гусятинського району

1

-

1

-

-

Укрміжколгоспбуд

Колгосп імені Крупської Шумського району

1

-

-

1

-

- " -

Хмельницька

 

 

 

 

 

 

Обласна державна сільськогосподарська дослідна станція

1

-

-

-

1

Мінсільбуд УРСР

Колгосп імені XXI з'їзду КПРС Славутського району

1

-

1

-

-

Укрміжколгоспбуд

Чернігівська

 

 

 

 

 

 

Колгосп "Правда" Коропського району

1

-

-

-

1

Укрміжколгоспбуд

Колгосп "Родина" Менського району

1

-

1

-

-

- " -

Колгосп "Прогрес" Сосницького району

1

-

-

-

1

- " -

Колгосп "Червона зірка" Чернігівського району

1

-

1

-

-

- " -

Український науково-дослідний інститут сільськогосподарської мікробіології

1

-

1

-

-

Мінсільбуд УРСР

Чернігівська дослідна станція по картоплі

1

-

-

-

1

- " -

Разом по УРСР

32

4

15

3

10

 

 

Додаток N 3
до постанови ЦК Компартії України і Ради Міністрів УРСР
від 10 січня 1978 р. N 18

ЗАВДАННЯ
закритим районам і зонам та науково-дослідним установам по реалізації елітної і сортової насінної картоплі на 1978 - 1985 роки

/тис. тонн/

Області, науково-дослідні установи та закриті райони

1978 рік

1979 рік

1980 рік

1981 рік

1982 - 1985 роки

Всього

з них ранніх і середньо-
ранніх сортів

в тому числі еліти

Всього

з них ранніх і середньо-
ранніх сортів

в тому числі еліти

Всього

з них ранніх і середньо-
ранніх сортів

в тому числі еліти

Всього

з них ранніх і середньо-
ранніх сортів

в тому числі еліти

Всього

з них ранніх і середньо-
ранніх сортів

в тому числі еліти

Вінницька

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Обласна державна сільськогосподарська дослідна станція

0,6

0,25

0,2

0,6

0,25

0,45

0,6

0,25

0,45

0,45

0,25

0,45

0,45

0,25

0,45

Волинська

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Обласна державна сільськогосподарська дослідна станція

4,0

1,0

2,37

4,0

1,0

3,0

4,0

1,0

3,0

3,0

1,0

3,0

3,0

1,0

3,0

Рожищенський закритий район

27,0

10,5

1,2

27,5

12,0

1,2

28,0

12,0

1,2

28,0

12,0

1,2

28,0

12,0

1,2

Всього по області

31,0

11,5

3,57

31,5

13,0

4,2

32,0

13,0

4,2

31,0

13,0

4,2

31,0

13,0

4,2

Житомирська

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Науково-дослідний інститут сільського господарства нечорноземної зони УРСР

1,9

0,7

1,2

1,9

0,7

1,4

1,9

0,7

1,4

1,4

0,7

1,4

1,4

0,7

1,4

Поліська дослідна станція ім. О. М. Засухіна

0,3

0,1

0,3

0,3

0,1

0,3

0,3

0,1

0,3

0,3

0,1

0,3

0,3

0,1

0,3

Житомирський сільськогосподарський інститут

1,1

0,3

0,4

1,1

0,35

0,4

1,1

0,4

0,5

0,5

0,2

0,5

0,5

0,2

0,5

Овруцький закритий район

33,6

10,0

2,3

34,8

11,0

2,3

34,8

12,0

2,3

34,8

12,0

2,3,

34,8

12,0

2,5

Народицький закритий район

24,9

4,0

2,5

25,4

5,0

2,5

25,8

6,0

2,5

25,8

6,0

2,5

25,8

7,0

2,2

Лугинський закритий район

11,0

2,5

1,3

11,5

3,0

1,3

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Малинський закритий район

-

-

-

-

-

-

20,0

9,0

-

21,0

9,0

-

21,0

9,0

1,7

Радомишльський закритий район

-

-

-

-

-

-

33,0

13,5

1,3

34,0

13,5

1,3

34,0

13,5

2,8

Всього по області

72,8

17,6

8,0

75,0

20,15

8,2

116,9

41,7

8,3

117,8

41,5

8,3

117,8

42,5

11,4

Закарпатська

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Зональна Гірсько-Карпатська сільськогосподарська дослідна станція

0,4

0,05

0,4

0,4

0,05

0,4

0,4

0,05

0,4

0,4

0,1

0,4

0,4

0,1

0,4

Насінницькі господарства області

3,6

0,7

1,0

3,6

0,7

1,0

9,6

1,7

1,0

9,6

1,7

1,0

9,6

1,7

0,7

Всього по області

4,0

0,75

1,4

4,0

0,75

1,4

10,0

1,75

1,4

10,0

1,8

1,4

10,0

1,8

1,1

Івано-Франківська

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Обласна державна сільськогосподарська дослідна станція

3,0

0,5

1,5

3,0

0,5

1,5

3,0

0,5

1,5

1,5

0,5

1,5

1,5

0,5

1,5

Насінницькі господарства області

2,0

0,2

-

2,0

0,2

-

2,0

0,2

-

2,0

0,2

-

2,0

0,2

-

Всього по області

5,0

0,7

1,5

5,0

0,7

1,5

5,0

0,7

1,5

3,5

0,7

1,5

3,5

0,7

1,5

Київська

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Український науково-дослідний інститут землеробства

2,2

1,0

1,5

2,2

1,0

1,7

2,2

1,0

1,7

1,7

1,0

1,7

1,7

1,0

1,7

Український науково-дослідний інститут картопляного господарства

2,1

1,6

2,1

2,1

1,6

2,1

2,1

1,6

2,1

2,1

1,6

2,1

2,1

1,6

2,1

Чорнобильський закритий район

21,5

13,0

3,2

23,6

14,0

3,2

24,5

14,1

3,2

24,5

14,1

3,2

24,5

14,1

2,4

Поліський закритий район

-

-

-

-

-

-

21,0

9,0

-

21,0

9,0

-

21,0

9,0

1,8

Всього по області

25,8

15,6

6,8

27,9

16,6

7,0

49,8

25,7

7,0

49,3

25,7

7,0

49,3

25,7

8,0

Львівська

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Науково-дослідний інститут землеробства і тваринництва західних районів УРСР

0,9

0,4

0,9

0,9

0,4

0,9

1,0

0,4

1,0

1,0

0,4

1,0

1,0

0,4

1,0

Львівський сільськогосподарський інститут

0,5

0,3

0,5

0,5

0,3

0,5

0,5

0,3

0,5

0,5

0,3

0,5

0,5

0,3

0,5

Кам'янсько-Бузький закритий район

8,8

2,0

1,7

9,4

2,5

1,7

10,0

3,0

1,7

10,5

3,0

1,7

10,5

4,0

1,2

Інші господарства

0,6

-

-

0,6

-

-

0,5

-

-

-

-

-

-

-

-

Всього по області

10,8

2,7

3,1

11,4

3,2

3,1

12,0

3,7

3,2

12,0

3,7

3,2

12,0

4,7

2,7

Полтавська

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Обласна державна сільськогосподарська дослідна станція

0,5

0,2

0,5

0,5

0,2

0,5

0,5

0,2

0,5

0,5

0,2

0,5

0,5

0,2

0,5

Ровенська

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Обласна державна сільськогосподарська дослідна станція

4,1

1,0

1,4

4,1

1,0

2,0

4,1

1,0

2,0

2,0

1,0

2,0

2,0

1,0

2,0

Костопільський закритий район

16,2

8,0

2,7

16,8

8,0

2,7

16,8

8,3

2,7

16,8

8,3

2,7

16,8

8,3

1,8

Дубровицький закритий район

-

-

-

-

-

-

14,4

5,6

-

14,4

5,6

-

14,4

5,6

1,5

Всього по області

20,3

9,0

4,1

20,9

9,0

4,7

35,3

14,9

4,7

33,2

14,9

4,7

33,2

14,9

5,3

Сумська

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Обласна державна сільськогосподарська дослідна станція

2,0

0,6

1,1

2,0

0,6

1,7

2,0

0,6

1,7

1,7

0,6

1,7

1,7

0,6

1,7

Всесоюзний науково-дослідний інститут луб'яних культур

1,0

0,4

0,6

1,0

0,4

0,8

1,0

0,4

0,8

0,8

0,4

0,8

0,8

0,4

0,8

Глухівський закритий район

27,0

7,0

-

30,0

10,0

-

38,0

15,0

3,3

39,0

15,0

3,3

39,0

15,0

3,5

Кролевецький закритий район

29,1

7,0

1,7

29,7

8,0

1,7

36,0

10,0

1,7

37,0

10,0

1,7

37,0

12,0

3,3

Середино-Будський закритий район

-

-

-

-

-

-

27,0

11,0

-

29,0

11,0

-

29,0

11,0

3,0

Всього по області

59,1

15,0

3,4

62,7

19,0

4,2

104,0

37,0

7,5

107,5

37,0

7,5

107,5

39,0

12,3

Тернопільська

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Обласна державна сільськогосподарська дослідна станція

2,6

0,7

1,7

2,6

0,9

2,0

2,6

0,9

2,0

2,0

0,9

2,0

1,5

0,6

1,5

Зона колгоспів Гусятинського району

5,5

0,4

2,1

5,5

0,4

2,1

5,5

0,4

2,1

5,5

0,4

2,1

5,5

0,4

1,3

Зона колгоспів Підволочиського району

12,0

3,0

-

12,6

4,0

-

13,1

6,0

-

13,1

6,0

-

13,1

6,0

-

Шумський закритий район

-

-

-

-

-

-

12,0

4,0

-

12,0

4,0

-

12,0

4,0

0,8

Всього по області

20,1

4,1

3,8

20,7

5,3

4,1

33,2

11,3

4,1

32,6

11,3

4,1

32,1

11,0

3,6

Харківська

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Український науково-дослідний інститут овочівництва і баштанництва

0,2

0,2

0,2

0,2

0,2

0,2

0,2

0,2

0,2

0,2

0,2

0,2

0,2

0,2

0,2

Харківський сільськогосподарський інститут

0,3

0,3

0,3

0,3

0,3

0,3

0,3

0,3

0,3

0,3

0,3

0,3

0,3

0,3

0,3

Всього по області

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

Хмельницька

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Обласна державна сільськогосподарська дослідна станція

2,1

0,8

1,4

2,1

0,8

1,5

2,1

0,8

1,5

1,5

0,8

1,5

1,5

0,8

1,5

Кам'янець-Подільський сільськогосподарський інститут

0,3

0,1

0,02

0,3

0,1

0,2

0,3

0,1

0,2

0,2

0,1

0,2

0,2

0,1

0,2

Славутський закритий район

22,4

6,0

2,0

22,8

7,0

2,0

23,6

7,5

2,0

23,6

7,5

2,0

23,6

7,5

2,3

Всього по області

24,8

6,9

3,42

25,2

7,9

3,7

26,0

8,4

3,7

25,3

8,4

3,7

25,3

8,4

4,0

Черкаська

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Обласна державна сільськогосподарська дослідна станція

0,3

0,3

0,3

0,3

0,3

0,3

0,3

0,3

0,3

0,3

0,3

0,3

0,3

0,3

0,3

Драбівська дослідна станція рільництва

0,3

0,3

0,3

0,3

0,3

0,3

0,3

0,3

0,3

0,3

0,3

0,3

0,3

0,3

0,3,

Уланський сільськогосподарський інститут

0,3

0,3

0,3

0,3

0,3

0,3

0,3

0,3

0,3

0,3

0,3

0,3

0,3

0,3

0,3

Всього по області

0,9

0,9

0,9

0,9

0,9

0,9

0,9

0,9

0,9

0,9

0,9

0,9

0,9

0,9

0,9

Чернівецька

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Обласна державна сільськогосподарська дослідна станція

1,0

0,3

0,8

1,0

0,3

0,8

1,0

0,3

0,8

0,8

0,3

0,8

0,8

0,3

0,8

Зона колгоспів Глибоцького району

5,0

0,5

1,0

5,0

0,5

1,0

5,0

0,5

1,0

5,0

0,5

1,0

5,0

0,5

0,8

Всього по області

6,0

0,8

1,8

6,0

0,8

1,8

6,0

0,8

1,8

5,8

0,8

1,8

5,8

0,8

1,6

Чернігівська

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Обласна державна сільськогосподарська дослідна станція

2,5

1,0

1,8

2,5

1,0

2,0

2,5

1,0

2,0

2,0

1,0

2,0

2,0

1,0

2,0

Чернігівська дослідна станція по картоплі

1,7

0,7

1,7

1,7

0,7

1,7

1,7

0,7

1,7

1,7

0,7

1,7

1,7

0,7

1,7

Український науково-дослідний інститут сільськогосподарської мікробіології

0,2

0,1

0,2

0,2

0,1

0,2

0,2

0,1

0,2

0,2

0,1

0,2

0,2

0,1

0,2

Коропський закритий район

37,7

10,0

3,5

38,5

12,0

3,5

42,0

14,0

3,5

43,0

14,0

3,5

43,0

16,0

3,5

Менський закритий район

41,2

18,0

2,8

42,0

18,0

2,8

49,0

18,0

2,8

50,0

18,0

2,8

50,0

20,0

3,6

Сосницький закритий район

24,4

8,0

2,6

25,4

10,0

2,6

30,0

12,0

2,6

30,0

12,0

2,6

30,0

12,0

2,3

Чернігівський закритий район

56,0

13,0

-

40,0

14,0

3,5

59,6

16,0

3,5

60,4

20,0

3,5

60,9

22,0

3,5

Всього по області

143,7

50,8

12,6

150,3

55,8

16,3

185,0

61,8

16,3

187,3

65,8

16,3

187,8

71,8

16,8

Всього по УРСР

425,9

137,3

55,6

443,1

154,0

62,6

617,7

222,6

66,0

617,7

226,5

66,0

617,7

236,1

74,9

в тому числі:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

науково-дослідні установи

36,4

13,5

24,0

36,4

13,7

27,5

36,5

13,8

27,6

27,7

13,7

27,6

27,2

13,3

27,2

закриті райони і зони

389,5

123,8

31,6

406,7

140,3

35,1

581,2

208,8

38,4

590,0

212,8

38,4

590,5

222,8

47,7

 

Додаток N 4
до постанови ЦК Компартії України і Ради Міністрів УРСР
від 10 січня 1978 р. N 18

ЗАВДАННЯ
по використанню елітної і сортової насінної картоплі на насінні цілі, заготовленої до республіканського фонду на 1980 - 1985 роки

/тис. тонн/

Області, закриті райони і зони

1980 рік

1981 рік

1982 - 1985 роки

Всього

в тому числі

Всього

в тому числі

Всього

в тому числі

використати в області і закласти на зберігання

відвантажити за межі області

використати в області і закласти на зберігання

відвантажити за межі області

використати в області і закласти на зберігання

відвантажити за межі області

Вінницька - всього

0,6

0,6

-

0,45

0,45

-

0,45

0,45

-

Волинська - всього

32,0

24,0

8,0

31,0

23,0

8,0

31,0

23,0

8,0

в тому числі Рожищенський район

28,0

20,0

8,0

28,0

20,0

8,0

28,0

20,0

8,0

Житомирська - всього

116,9

72,4

44,5

117,8

73,3

44,5

117,8

73,3

44,5

в тому числі: Овруцький район

34,8

20,8

14,0

34,8

20,8

14,0

34,8

20,8

14,0

Народицький район

25,8

15,8

10,0

25,8

15,3

10,0

25,8

15,8

10,0

Малинський район

20,0

12,0

8,0

21,0

13,0

8,0

21,0

13,0

8,0

Радомишльський район

33,0

20,5

12,5

34,0

21,5

12,5

34,0

21,5

12,5

Закарпатська - всього

10,0

10,0

-

10,0

10,0

-

10,0

10,0

-

Івано-Франківська - всього

5,0

5,0

-

3,5

3,5

-

3,5

3,5

-

Київська - всього

49,8

32,8

17,0

49,3

32,3

17,0

49,3

32,3

17,0

в тому числі: Чорнобильський район

24,5

15,5

9,0

24,5

15,5

9,0

24,5

15,5

9,0

Поліський район

21,0

13,0

8,0

21,0

13,0

8,0

21,0

13,0

8,0

Львівська - всього

12,0

12,0

-

12,0

12,0

-

12,0

12,0

-

в тому числі Кам'янсько-Бузький район

10,0

10,0

-

10,5

10,5

-

10,5

10,5

-

Полтавська - всього

0,5

0,5

-

0,5

0,5

-

0,5

0,5

-

Ровенська - всього

35,3

21,8

13,5

33,2

19,7

13,5

33,2

19,7

13,5

в тому числі: Костопільський район

16,8

9,3

7,5

16,8

9,3

7,5

16,8

9,3

7,5

Дубровицький район

14,4

8,4

6,0

14,4

8,4

6,0

14,4

8,4

6,0

Сумська - всього

104,0

67,0

37,0

107,5

70,5

37,0

107,5

70,5

37,0

в тому числі: Глухівський район

38,0

24,0

14,0

39,0

25,0

14,0

39,0

25,0

14,0

Кролевецький район

36,0

24,0

12,0

37,0

25,0

12,0

37,0

25,0

12,0

Середино-Будський район

27,0

16,0

11,0

29,0

18,0

11,0

29,0

18,0

11,0

Тернопільська - всього

33,2

22,2

11,0

32,6

21,6

11,0

32,1

21,1

11,0

в тому числі Шумський район

12,0

7,0

5,0

12,0

7,0

5,0

12,0

7,0

5,0

зона колгоспів Підволочиського району

13,1

9,1

4,0

13,1

9,1

4,0

13,1

9,1

4,0

зона колгоспів Гусятинського району

5,5

3,5

2,0

5,5

3,5

2,0

5,5

3,5

2,0

Харківська - всього

0,5

0,5

-

0,5

0,5

-

0,5

0,5

-

Хмельницька - всього

26,0

17,0

9,0

25,3

16,3

9,0

25,3

16,3

9,0

в тому числі Славутський район

23,6

14,6

9,0

23,6

14,6

9,0

23,6

14,6

9,0

Черкаська - всього

0,9

0,9

-

0,9

0,9

-

0,9

0,9

-

Чернівецька - всього

6,0

6,0

-

5,8

5,8

-

5,8

5,8

-

з тому числі зона колгоспів Глибоцького району

5,0

5,0

-

5,0

5,0

-

5,0

5,0

-

Чернігівська - всього

185,0

98,0

87,0

187,3

100,3

87,0

187,8

100,8

87,0

в тому числі: Менський район

49,0

26,0

23,0

50,0

27,0

23,0

50,0

27,0

23,0

Сосницький район

30,0

15,0

15,0

30,0

15,0

15,0

30,0

15,0

15,0

Коропський район

42,0

22,0

20,0

43,0

23,0

20,0

43,0

23,0

20,0

Чернігівський район

59,6

30,6

29,0

60,4

31,4

29,0

60,9

31,9

29,0

Всього по УРСР

617,7

390,6

227,0

617,7

390,6

227,0

617,7

390,6

227,0

в тому числі закриті райони

581,2

354,2

227,0

590,0

363,0

227,0

590,5

363,5

227,0

 

Додаток N 5
до постанови ЦК Компартії України і Ради Міністрів УРСР
від 10 січня 1978 р. N 18

ЗАВДАННЯ
по щорічному завезенню об'єднанням "Укрсортнасіннєовоч" насіння ранніх, середньоранніх і середньостиглих та районованих сортів картоплі в південні і лісостепові області на 1980 - 1985 роки

/тис. тонн/

Області-одержувачі

Кількість

Вінницька

9

Ворошиловградська

11

Дніпропетровська

30

Донецька

10

Запорізька

9

Івано-Франківська

2

Кіровоградська

29

Кримська

14

Миколаївська

10

Одеська

22

Полтавська

15

Харківська

30

Херсонська

10

Черкаська

6

Всього

207

 
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали