РАДА МІНІСТРІВ УКРАЇНСЬКОЇ РСР

ПОСТАНОВА

від 22 жовтня 1987 р. N 344

Київ

Про заходи по розвитку індустріального монолітного домобудування

На виконання постанови Ради Міністрів СРСР від 24 вересня 1987 р. N 1084 Рада Міністрів Української РСР ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. Міністерствам і відомствам УРСР, облвиконкомам, Київському і Севастопольському міськвиконкомам, головням територіальним управлінням по будівництву, об'єднанням, комбінатам, трестам та іншим будівельно-монтажним організаціям з метою виконання поставленого XXVII з'їздом КПРС завдання по розв'язанню житлової проблеми в країні послідовно здійснювати заходи по розширенню обсягів монолітного домобудування, підвищенню його індустріальності та якості.

2. Міністерству будівництва УРСР, Держагропрому УРСР, облвиконкомам, Київському і Севастопольському міськвиконкомам забезпечити в 1988 - 1990 роках і в період до 2000 року введення в експлуатацію житлових будинків та інших об'єктів соціально-культурного призначення з монолітного бетону і залізобетону згідно з додатком N 1, а також виготовлення інвентарної опалубки для спорудження цих будинків в обсягах згідно з додатком N 2.

Держагропрому УРСР погодити з відповідними облвиконкомами обсяги будівництва житлових будинків та інших об'єктів соціально-культурного призначення з монолітного бетону і залізобетону.

3. Держплану УРСР, Міністерству будівництва УРСР, Держагропрому УРСР, облвиконкомам, Київському і Севастопольському міськвиконкомам:

передбачити при розробці проектів річних планів на 1988 - 1990 роки і проектів п'ятирічних планів обсяги робіт, зазначені в додатках N 1 і 2,та довести їх до підприємств /об'єднань/, будівельних організацій у вигляді державних замовлень і контрольних цифр як основу для формування ними своїх річних і п'ятирічних планів та укладання договорів з територіальними органами Держпостачу УРСР і споживачами продукції;

при розробці проекту плану на 1991 - 1995 роки передбачити капітальні вкладення, необхідні для виконання завдань, передбачених цією постановою, з урахуванням коштів, спрямовуваних підприємствами і об'єднаннями на ці цілі.

4. Держбуду УРСР:

подати Раді Міністрів УРСР у I кварталі 1983 р. пропозиції про розвиток монолітного та збірно-монолітного будівництва в Українській РСР на період до 2000 року, передбачивши в них комплекс заходів, спрямованих на прискорення науково-технічного прогресу, підвищення технічного рівня та якості будівництва будинків і споруд з монолітного бетону і залізобетону, в тому числі промислових споруд;

внести до 15 листопада 1988 р. на затвердження до Ради Міністрів УРСР погоджений з Державним комітетом по архітектурі і містобудуванню при Держбуді СРСР проект програми розвитку в республіці індустріального монолітного домобудування на період до 2000 року;

забезпечити в 1988 - 1989 роках розробку і затвердження типових планувальних рішень, деталей та вузлів, економічних зональних проектів житлових будинків та інших об'єктів соціально-культурного призначення з монолітного бетону і залізобетону, а також типових проектів житлових будинків садибного типу та інших об'єктів соціально-культурної сфери для масового будівництва у сільській місцевості;

розробити з участю Міністерства будівництва УРСР, Украгробуду і Головкиївміськбуду та затвердити у першому півріччі 1988 р. цільову комплексну програму на 1988 - 1990 роки по проведенню науково-дослідних, проектно-конструкторських та експериментальних робіт, спрямованих на реалізацію найважливіших напрямів розвитку монолітного домобудування.

5. Прийняти пропозицію Міністерства будівництва УРСР, погоджену з Держбудом СРСР, Держпланом УРСР, Держбудом УРСР і Міністерством фінансів УРСР, про створення на базі комбінату "Укрважспецбуд" Міністерства будівництва УРСР проектно-будівельного об'єднання "Укрмонолітспецбуд" /м. Київ/ на господарському розрахунку для зведення з монолітного залізобетону і введення в експлуатацію головним чином "під ключ" житлових будинків та інших об'єктів соціального призначення.

Міністерству будівництва УРСР за погодженням з Міністерством фінансів УРСР затвердити склад вказаного об'єднання.

6. Держплану УРСР, Держпостачу УРСР, Міністерству будівництва УРСР, Держагропрому УРСР передбачати в проектах планів на 1988 - 1995 роки виділення матеріально-технічних ресурсів відповідної номенклатури на виготовлення засобів комплексної механізації для індустріального монолітного домобудування та інвентарної опалубки для будівництва житлових будинків та інших об'єктів соціально-культурного призначення з монолітного бетону і залізобетону.

7. Міністерству будівництва УРСР, Держагропрому УРСР, Головкиївміськбуду забезпечити починаючи з 1989 року своєчасне розміщення в установленому порядку замовлень на поставку підприємствами Міністерства будівельного, шляхового і комунального машинобудування СРСР прогресивних машин, устаткування та інструменту для комплексної механізації будівельно-монтажних робіт при спорудженні будинків з монолітного бетону і залізобетону.

8. Облвиконкомам, Київському і Севастопольському міськвиконкомам подавати допомогу спеціалізованим організаціям, які здійснюють будівництво житлових будинків та інших об'єктів соціально-культурного призначення з монолітного бетону і залізобетону, у першочерговій комплектації робітниками, виділенні ділянок для створення власної виробничої бази та спорудження житлових будинків.

9. Довести до відома, що Рада Міністрів СРСР постановою від 24 вересня 1987 р. N 1084 "Про заходи по розвитку індустріального монолітного домобудування":

1) Визнала найважливішими напрямами розвитку монолітного домобудування:

першочергове спорудження житлових будинків і комплексів та інших об'єктів, соціально-культурного призначення в містах і сільській місцевості, де відсутні або недостатні потужності великопанельного домобудування, а також у південних і сейсмонебезпечних районах країни;

розробку економічних проектів масового та індивідуального будівництва монолітних і збірно-монолітних житлових будинків та інших об'єктів соціально-культурного призначення на основі уніфікованих видів опалубки, типових конструкцій, вузлів і деталей з широким використанням місцевих матеріалів і відходів виробництва;

організацію потокового будівництва, створення спеціалізованих проектно-будівельних об'єднань, трестів і управлінь, що оснащені комплексом високоефективного устаткування, механізмів і оснастки та мають власні бази по виробництву бетонної суміші, арматурних і добірних виробів, дільниці комплектації та механізації;

застосування прогресивних технологій, які забезпечують скорочення строків і підвищення якості будівництва, в тому числі в зимовий період, за рахунок комплексної механізації приготування, транспортування, укладання, обігріву бетону і опорядження бетонних поверхонь, використання ефективних хімічних добавок - суперпластифікаторів, стабілізаторів, прискорювачів твердіння і протиморозних добавок;

розробку нових архітектурних, конструктивних і технологічних рішень з метою забезпечення різноманітності й архітектурної виразності забудови, вдосконалення конструкцій опалубки і обладнання з використанням прогресивних матеріалів і технологій їх виготовлення;

удосконалення методів розрахунку та конструювання будинків і споруд з застосуванням обчислювальної техніки з урахуванням більш повного використання несучої здібності конструкцій з метою забезпечення високої надійності їх експлуатації при одночасному зниженні витрати матеріалів.

2) Доручила Міністерству будівельного, шляхового і комунального машинобудування СРСР при формуванні державних замовлень передбачати починаючи з 1990 року виготовлення в необхідній кількості на підвідомчих підприємствах за заявками споживачів прогресивних машин" обладнання та інструменту для комплексної механізації будівельно-монтажних робіт при спорудженні будинків з монолітного бетону і залізобетону, в тому числі машин для приготування й транспортування жорстких бетонних розчинів, автоматизованих бетонозмішувальних установок циклічної дії продуктивністю 12 куб. метрів на годину /в зимовому виконанні/, автобетонозмішувачів з барабаном об'ємом 5 куб. метрів, причетних бетононасосів продуктивністю 20 куб. метрів на годину /в зимовому виконанні/, комплектів обладнання для обробки бетонних підлог методом вакуумування, малярних і штукатурних станцій та іншої техніки.

3) Поклала на Державний комітет по архітектурі і містобудуванню при Держбуді СРСР відповідальність за проведення єдиної технічної політики в галузі індустріального монолітного домобудування, розробку й затвердження в установленому порядку в 1988 році необхідних методичних і нормативних документів по проектуванню, технології та організації будівництва об'єктів з монолітного бетону і залізобетону.

 

Голова
Ради Міністрів УРСР

В. МАСОЛ

Керуючий Справами
Ради Міністрів УРСР

К. БОЙКО

Інд. 24

 

Додаток N 1
до постанови Ради Міністрів УРСР
від 22 жовтня 1987 р. N 344

ОБСЯГИ
введення в експлуатацію житлових будинків та інших об'єктів соціально-культурного призначення з монолітного бетону та залізобетону в 1988 - 1990 роках і на період до 2000 року

/млн. кв. метрів загальної площі/

 

Всього на 1988 - 1990 роки

в тому числі по роках

1991 - 1995 роки, всього

в тому числі 1995 рік

1996 - 2000 роки, всього

в тому числі 2000 рік

1988

1989

1990

Всього по УРСР

1,582

0,09

0,442

1,05

8,55

2,57

16,9

4,45

в тому числі:

 

 

 

 

 

 

 

 

по Мінбуду УРСР

1,058

0,056

0,26

0,742

6,2

2,08

13,0

3,6

з них по областях

 

 

 

 

 

 

 

 

Вінницька

0,04

0,005

0,01

0,025

0,18

0,06

0,4

0,1

Волинська

0,042

-

0,01

0,032

0,250

0,07

0,32

0,12

Ворошиловградська

0,0402

0,0134

0,0134

0,0134

0,380

0,19

0,75

0,19

Дніпропетровська

0,0136

-

-

0,0136

0,224

0,09

0,8

0,3

Донецька

0,167

0,0154

0,0461

0,1055

0,85

02

1,20

0,27

Житомирська

0,025

-

0,01

0,015

0,115

0,03

0,35

0,09

Закарпатська

-

-

-

-

0,066

0,03

0,17

0,05

Запорізька

0,11

-

0,03

0,08

0,64

0,20

1,12

0,30

Івано-Франківська

0,014

-

-

0,014

0,10

0,04

0,25

0,09

Київська

-

-

-

-

0,20

0,05

0.50

0,20

Кіровоградська

-

-

-

-

0,11

0,04

0,36

0,09

Кримська

6,0507

0,0087

0,007

0,035

0,20

0,08

0,60

0,21

Львівська

0,015

-

0,006

0,009

0,18

0,09

0,60

0,15

Миколаївська

0,0225

0,0045

0,009

0,009

0,12

0,06

0,35

0,10

Одеська

0,18

-

0,06

0,12

0,64

0,16

0,90

0,19

Полтавська

0,014

-

-

0,014

0,100

0,03

0,40

0,11

Ровенська

0,07

-

0,01

0,06

0,285

0,06

0,30

0,06

Сумська

0,027

0,009

0,009

0,009

0,13

0,06

0,40

0,15

Тернопільська

0,009

-

0,0045

0,0045

0,100

0,07

0,40

0,08

Харківська

0,11

-

0,03

0,08

0,56

0,18

1,050

0,33

Херсонська

0,009

-

-

0,009

0,13

0,05

0,35

0,09

Хмельницька

0,015

-

-

0,015

0,11

0,04

0,35

0,09

Черкаська

0,045

-

0,005

0,04

0,25

0,09

0,46

0,10

Чернівецька

0,007

-

-

0,007

0,07

0,02

0,15

0,04

Чернігівська

0,007

-

-

0,007

0,08

0,04

0,27

0,06

м. Севастополь

0,025

-

-

0,025

0,13

0,04

0,20

0,04

по Київському міськвиконкому

0,212

0,014

0,040

0,158

0,80

0,18

1,0

0,20

по Держагропрому УРСР

0,312

0,020

0,142

0,150

1,55

0,31

2,9

0,65

Примітки:

1. Обсяги введення в експлуатацію житлових будинків складають 85 - 90 процентів загального обсягу введення в експлуатацію об'єктів соціально-культурного призначення з монолітного бетону та залізобетону, передбаченого у додатку.

2. Завдання Держагропрому УРСР встановлені Держагропромом СРСР.

 

Керуючий Справами
Ради Міністрів УРСР

К. БОЙКО

 

Додаток N 2
до постанови Ради Міністрів УРСР
від 22 жовтня 1987 р. N 344

ОБСЯГИ
виготовлення металевої інвентарної опалубки для будівництва житлових будинків та інших об'єктів соціально-культурного призначення з монолітного бетону та залізобетону в 1988 - 1990 роках і на період до 2000 року

/тис. тонн/

 

1988 - 1990 роки, всього

в тому числі по роках

1991 - 1995 роки, всього

в тому числі 1995 рік

1996 - 2000 роки, всього

в тому числі 2000 рік

1988

1989

1990

Всього по УРСР

34,3

12,2

14,0

8,1

27,0

7,10

44,7

11,1

в тому числі:

 

 

 

 

 

 

 

 

по Мінбуду УРСР

17,2

6,2

7,0

4,0

18,2

5,1

41,3

10,3

по облвиконкомах

14,1

5,7

5,3

3,1

3,8

1,0

-

-

в тому числі:

 

 

 

 

 

 

 

 

Вінницький

0,2

-

0,2

-

-

-

-

-

Волинський

-

 

-

-

-

-

-

-

Ворошиловградський

1,0

0,2

0,3

0,5

0,5

0,1

-

-

Дніпропетровський

1,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,1

-

-

Донецький

2,7

1,0

0,8

0,9

1,0

0,4

-

-

Житомирський

-

-

-

-

-

-

-

-

Закарпатський

0,2

0,1

0,1

-

-

-

-

-

Запорізький

1,8

0,8

0,8

0,2

-

-

-

-

Івано-Франківський

-

-

-

-

-

-

-

-

Київський

-

-

-

-

0,3

0,1

-

-

Кіровоградський

-

-

-

-

-

-

-

-

Кримський

0,2

-

0,2

-

-

-

-

-

Львівський

0,2

0,1

0,1

-

0,5

0,1

-

-

Миколаївський

0,4

0,2

0,2

-

-

-

-

-

Одеський

2,8

1,2

0,8

0,8

0,5

0,1

-

-

Полтавський

-

-

-

-

-

-

-

-

Ровенський

-

-

-

-

-

-

-

-

Сумський

0,2

0,1

0,1

-

-

-

-

-

Тернопільський

0,1

0,1

-

-

-

-

-

-

Харківський

2,0

1,0

0,8

0,2

-

-

-

-

Херсонський

0,4

0,2

0,2

-

-

-

-

-

Хмельницький

0,2

0,1

0,1

-

-

-

-

-

Черкаський

-

-

-

-

0,5

0,1

-

-

Чернівецький

-

-

-

-

-

-

-

-

Чернігівський

0,2

0,1

0,1

-

-

-

-

-

по міськвиконкомах

3,0

0,3

1,7

1,0

5,0

1,0

3,4

0,8

в тому числі:

 

 

 

 

 

 

 

 

Київський

2,70

0,2

1,5

1,0

4,8

1,0

3,4

0,80

Севастопольський

0,3

0,1

0,2

-

0,2

-

-

-

 

Керуючий Справами
Ради Міністрів УРСР

К. БОЙКО

 
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали