ЦЕНТРАЛЬНИЙ КОМІТЕТ КОМПАРТІЇ УКРАЇНИ
І РАДА МІНІСТРІВ УКРАЇНСЬКОЇ РСР

ПОСТАНОВА

від 9 жовтня 1979 р. N 484

Київ

Про заходи по розвитку річкового транспорту Української РСР в 1981 - 1985 роках

Центральний Комітет Компартії України і Рада Міністрів Української РСР відмічають, що в десятій п'ятирічці річковий транспорт республіки набув дальшого розвитку. Обсяги перевезень вантажів зросли на 15,4 процента, випуск промислової продукції збільшився на 14 процентів. Введено в дію понад тисячу метрів механізованих причалів, рівень комплексної механізації вантажно-розвантажувальних робіт в портах досяг 99,1 процента. Збільшилися обсяги безперевалочних перевезень вантажів між річковими і морськими портами в суднах змішаного /річка-море/ плавання.

Проте наявні можливості збільшення перевезень вантажів внутрішніми водними шляхами використовуються недостатньо. Головне управління річкового флоту при Раді Міністрів УРСР, управління Південно-Західної, Південної, Придніпровської і Одеської залізниць повільно здійснюють заходи по поліпшенню взаємодії між річковим і залізничним транспортом при змішаних залізнично-водних перевезеннях, по переключенню в навігаційний період на річковий транспорт частини вантажів, що перевозяться залізницями паралельно річковим шляхам.

Ряд міністерств і відомств УРСР часто необгрунтовано орієнтуються на перевезення вантажів залізничним транспортом, недостатньо використовують річковий транспорт для перевезення палива, сировини, напівфабрикатів і готової продукції, зокрема для створення на підприємствах запасів сировинних і паливних ресурсів на зимовий період. Міністерство чорної металургії УРСР, Міністерство промисловості будівельних матеріалів УРСР та деякі інші міністерства і відомства УРСР не проводять належної роботи по будівництву і реконструкції річкових причалів на підвідомчих підприємствах.

Головне управління річкового флоту при Раді Міністрів УРСР недостатньо вживає заходів до підвищення ефективності роботи річкового транспорту, не приділяє необхідної уваги поліпшенню організації руху флоту. Зростають простої та порожні пробіги суден, мають місце недоліки в обслуговуванні пасажирів. Незадовільно розвинуто виробничо-технічну базу підвідомчих будівельних організацій, не виконуються плани будівництва житла. Багато ще недоліків у вантажно-комерційній роботі, допускається аварійність на флоті, численні порушення трудової і виробничої дисципліни. Не зменшується плинність кадрів.

З метою дальшого розвитку матеріально-технічної бази річкового транспорту для більш повного задоволення потреб у перевезеннях вантажів і пасажирів, зміцнення його ролі в економічному і соціальному розвитку республіки, на виконання постанови Центрального Комітету КПРС і Ради Міністрів СРСР від 17 вересня 1979 р. N 877 Центральний Комітет Компартії України і Рада Міністрів Української РСР ПОСТАНОВЛЯЮТЬ:

1. Головному управлінню річкового флоту при Раді Міністрів УРСР:

підвищити ефективність і якість роботи річкового транспорту за рахунок поліпшення експлуатаційної роботи, скорочення порожніх пробігів суден, а також простоїв їх під вантаженням, вивантаженням і в очікуванні вантаження і вивантаження, застосування високопродуктивних перевантажувальних механізмів та більш досконалої технології вантажно-розвантажувальних робіт, широкого розповсюдження передових методів роботи флоту, портів і більш злагодженої роботи з суміжними видами транспорту з тим, щоб продуктивність самохідних і несамохідних вантажних суден в 1985 році у порівнянні з 1980 роком була підвищена в середньому на 6 процентів;

забезпечити зростання продуктивності праці на перевезеннях в 1985 році у порівнянні з 1980 роком не менше ніж на 15 процентів;

забезпечити в 1981 - 1985 роках перевезення вантажів в обсягах згідно з додатком N 1.

2. Головному управлінню річкового флоту при Раді Міністрів УРСР, управлінням залізниць і Держпостачу УРСР разом з міністерствами і відомствами-вантажовідправниками для розвантаження залізниць у напрямках, паралельних внутрішнім водним шляхам:

а) переключити в 1980 - 1985 роках з залізничного на річковий транспорт перевезення 4,6 - 5 млн. тонн вантажів, в тому числі 4 - 4,5 млн. тонн залізорудної сировини, що перевозиться з Дніпровського гірничо-збагачувального комбінату на Дніпродзержинський металургійний завод імені Дзержинського, Дніпропетровський металургійний завод імені Петровського і завод "Запоріжсталь";

б) забезпечити дальше збільшення перевезень річковим транспортом щебеню, гравійно-піщаної суміші та інших мінерально-будівельних вантажів у надрічкові міста і на будови в прямому водному сполученні і максимальне звільнення від цих перевезень залізничного транспорту, для чого розробити в I кварталі 1980 р. з участю Міністерства промисловості будівельних матеріалів УРСР, Міністерства будівництва і експлуатації автомобільних шляхів УРСР, інших заінтересованих міністерств і відомств УРСР та за погодженням з Держпланом УРСР і Держпостачем УРСР заходи на 1981 - 1985 роки по переключенню перевезень вказаних вантажів з залізничного на річковий транспорт і подати їх Раді Міністрів УРСР.

3. Міністерству заготівель УРСР і Головному управлінню річкового флоту при Раді Міністрів УРСР забезпечити збільшення до 1985 року обсягу перевезень річковим транспортом зерна не менше ніж до 1 млн. тонн.

Міністерству заготівель УРСР поліпшити оснащення перевантажувальними засобами причалів найважливіших надрічкових пунктів відвантаження зерна в Херсонській і Миколаївській областях для забезпечення вантаження в судна не менше 3,5 тис. тонн зерна на добу в кожному пункті, а також хлібоприймальних елеваторів для скорочення простоїв суден під вивантаженням.

4. Головному управлінню річкового флоту при Раді Міністрів УРСР:

а) забезпечити збільшення в 1985 році у порівнянні з 1980 роком перевезення в суднах змішаного /річка-море/ плавання руди, металу, труб, великовагового устаткування та інших вантажів не менше ніж в 1,2 раза;

б) вжити додаткових заходів до продовження навігаційного періоду на річках і організації цілорічної навігації на окремих водоймищах і дільницях річок з використанням криголамних засобів, забезпечити підготовку флоту, портів та гідротехнічних споруд до роботи в льодових умовах і довести до 1985 року обсяг перевезень вантажів за рахунок продовження навігації до 4,5 - 5 млн. тонн;

в) збільшити обсяг перевезень річковим транспортом продовольчих і промислових товарів та інших вантажів у контейнерах і пакетах в 1985 році у порівнянні з 1980 роком в 1,3 раза, маючи на увазі забезпечити прискорення доставки і збереження цих вантажів, а також скорочення затрат праці на вантажно-розвантажувальних роботах;

г) здійснити будівництво, розширення і реконструкцію в 1981 - 1985 роках річкових портів згідно з додатком N 2, суднобудівельно-судноремонтних підприємств згідно з додатком N 3 і виробничо-технічної бази будівельних організацій та інших об'єктів згідно з додатком N 4;

д) протягом 1981 - 1982 років освоїти серійне будівництво составів вантажопідйомністю 6000 тонн та вжити заходів до дальшого поліпшення якості судноремонтних робіт і промислової продукції, що випускається на підпорядкованих підприємствах;

є) забезпечити докорінне поліпшення організації пасажирських перевезень і обслуговування пасажирів; розробити за погодженням з Держпланом УРСР перспективний план розвитку пасажирського господарства в 1981 - 1985 роках;

ж) разом з управліннями Південно-Західної, Південної, Придніпровської і Одеської залізниць та Міністерством автомобільного транспорту УРСР забезпечити більш повне використання засобів механізації та складських приміщень в річкових портах для розвантаження залізничних вагонів у зимовий період;

з) збільшити інтенсивність вантажно-розвантажувальних робіт в 1985 році у порівнянні з 1980 роком в середньому на 16 процентів і скоротити стоянки суден і залізничних вагонів у портах в середньому на 15 процентів.

5. Укоопспілці, Міністерству торгівлі УРСР разом з Головним управлінням річкового флоту при Раді Міністрів УРСР подати Держплану УРСР в I кварталі 1980 року пропозиції по значному збільшенню обсягів перевезень річковим транспортом картоплі та баштанних культур в контейнерах.

6. Головному управлінню річкового флоту при Раді Міністрів УРСР, Держплану УРСР і Держпостачу УРСР забезпечити в 1981 - 1985 роках будівництво транспортного флоту згідно з додатком N 5.

7. Держбуду УРСР, міністерствам і відомствам УРСР при розробці і затвердженні проектів на будівництво нових народногосподарських об'єктів поблизу водних шляхів передбачати максимальне використання річкового транспорту для доставки сировини, палива і вивезення готової продукції та введення в експлуатацію таких об'єктів у комплексі з річковими механізованими причалами.

8. Міністерству чорної металургії УРСР здійснити в 1981 - 1985 роках силами підвідомчих йому будівельних організацій або спеціалізованих будівельних організацій інших міністерств за рахунок коштів, що виділяються на розвиток галузі, будівництво відомчих механізованих річкових причалів на металургійних заводах: імені Дзержинського, м. Дніпродзержинськ /протяжністю 400 пог. м з вантажооборотом 5 млн. тонн/; імені Петровського, м. Дніпропетровськ /протяжністю 250 пог. м з вантажооборотом 1,6 млн. тонн/ та "Запоріжсталь", м. Запоріжжя /протяжністю 400 пог. м з вантажооборотом 2,6 млн. тонн/.

9. Управлінню Придніпровської залізниці провести в 1981 - 1984 роках роботи по розвитку станцій Нижньодніпровськ-Пристань та Порт Велике Запоріжжя.

10. Міністерствам і відомствам УРСР забезпечити в 1981 - 1985 роках будівництво, розширення і реконструкцію відомчих річкових причалів згідно з додатком N 6.

11. Головному управлінню річкового флоту при Раді Міністрів УРСР, управлінням Південно-Західної, Південної, Придніпровської і Одеської залізниць для прискорення доставки вантажів споживачам і зниження транспортних витрат використовувати всі можливості по перевантаженню в портах вантажів із суден у вагони та з вагонів у судна за прямим варіантом, ширше застосовуючи схвалений ЦК КПРС досвід колективів Ленінградського транспортного вузла по взаємопов'язаній роботі різних видів транспорту.

12. Головному управлінню річкового флоту при Раді Міністрів УРСР і Держплану УРСР вжити заходів до збільшення випуску і поліпшення підготовки спеціалістів і кваліфікованих робітників для обслуговування флоту, роботи в портах, на суднобудівельно-судноремонтних заводах та інших підприємствах річкового транспорту, забезпечивши в 1984 - 1985 роках будівництво учбових закладів згідно з додатком N 7.

13. Встановити Головному управлінню річкового флоту при Раді Міністрів УРСР на 1981 - 1985 роки обсяг капітальних вкладень по галузі "Річковий транспорт" на будівництво об'єктів виробничого призначення в розмірі 230 млн. карбованців /з них 36 млн. карбованців будівельно-монтажні роботи/ з розподілом по роках п'ятирічки згідно з додатком N 8.

14. Держплану УРСР:

а) з метою закріплення кадрів на річковому транспорті передбачити на 1981 - 1985 роки Головному управлінню річкового флоту при Раді Міністрів УРСР капітальні вкладення на будівництво жилих будинків в обсязі 30 млн. крб. з введенням в експлуатацію загальної площі жилих будинків 150 тис. кв. м;

б) за рахунок загальних обсягів капітальних вкладень, що виділяються по галузі "Охорона здоров'я", передбачати в 1981 - 1985 роках виділення коштів на будівництво і введення в дію для працівників річкового транспорту лікарень на 0,3 тис. ліжок.

15. Держплану УРСР визначати в планах підрядних робіт на 1981 - 1985 роки міністерства-підрядчики по будівництву об'єктів, вказаних в пунктах 4, 10, 12 і 14 цієї постанови.

16. Взяти до відома, що Центральний Комітет КПРС і Рада Міністрів СРСР постановою від 17 вересня 1979 р. N 877 "Про заходи по розвитку річкового транспорту в 1981 - 1985 роках":

1) Зобов'язали:

а) Міністерство суднобудівної промисловості розробити разом з Міністерством річкового флоту РРФСР та органами управління річковим транспортом Української РСР, Білоруської РСР, Казахської РСР, Молдавської РСР і Литовської РСР погоджені заходи на 1981 - 1985 роки по виготовленню в порядку кооперації і взаємних поставках суднового комплектуючого обладнання по номенклатурі відповідних міністерств і відомств;

б) Міністерство енергетики і електрифікації СРСР розробити за замовленнями і з участю Головного управління річкового флоту при Раді Міністрів УРСР в 1981 - 1983 роках техніко-економічні обгрунтування будівництва других ниток Каховського і Дніпродзержинського шлюзів, визначивши при цьому доцільність зниження відміток нижніх порогів шлюзів з метою більш повного використання глибини транзитного шляху на Дніпрі;

в) Міністерство меліорації і водного господарства СРСР розробити за замовленням Головного управління річкового флоту при Раді Міністрів Білоруської РСР в 1980 - 1981 роках техніко-економічне обгрунтування регулювання стоку річки Прип'яті і Дніпро-Бузького каналу та в 1982 - 1983 роках техніко-економічне обгрунтування регулювання стоку річок Сож, Березини, верхньої течії річок Дніпра, Західної Двіни і Німану, з урахуванням потреб у воді всіх галузей народного господарства і поліпшення умов судноплавства на цих річках.

2) Дозволили Раді Міністрів Української РСР здійснювати в межах загальних обсягів капітальних вкладень, що передбачаються в річних планах, понад встановлені республіці обсяги будівельно-монтажних робіт днопоглиблювальні та інші роботи, зв'язані з організацією судноплавства на малих річках, силами технічного флоту Головного управління річкового флоту при Раді Міністрів УРСР.

17. Зобов'язати обкоми, Київський міськком Компартії України, облвиконкоми і Київський міськвиконком подавати всемірну допомогу організаціям і підприємствам річкового транспорту у виконанні встановлених цією постановою завдань по збільшенню перевезень народногосподарських вантажів і пасажирів, усуненню недоліків у роботі річкового транспорту, забезпечити постійний контроль за поліпшенням використання річкових суден і портів, своєчасним здійсненням робіт по розширенню, реконструкції та будівництву об'єктів річкового транспорту загального користування і відомчих механізованих причалів.

 

Секретар Центрального
Комітету Компартії України

В. ЩЕРБИЦЬКИЙ

Голова Ради Міністрів
Української РСР

О. ЛЯШКО

Інд. 34

 

Додаток N 1
до постанови ЦК Компартії України і Ради Міністрів УРСР
від 9 жовтня 1979 р. N 484

ЗАВДАННЯ
по перевезенню вантажів річковим транспортом Української РСР на 1981 - 1985 роки

 

1981 рік

1982 рік

1983 рік

1984 рік

1985 рік

Обсяг перевезень вантажів /млн. тонн/

53,5

55

56,5

58

60

Вантажооборот /млрд. т-км/

11,2

11,6

12,1

12,6

13,2

 

Додаток N 2
до постанови ЦК Компартії України і Ради Міністрів УРСР
від 9 жовтня 1979 р. N 484

ЗАВДАННЯ
Головному управлінню річкового флоту при Раді Міністрів УРСР по будівництву, розширенню і реконструкції річкових портів на 1981 - 1985 роки

 

Потужність, що вводиться в дію
/пог. м причалів
__________
млн. т вантажів/

Порти і причали, що вводяться в дію в 1981 - 1985 роках

 

Херсонський порт

 

причали для генеральних і навалочних вантажів /реконструкція/

500
_____
0,5

Чернігівський порт

 

причали для навалочних вантажів /розширення/

360
_____
0,6

Кременчуцький порт, Полтавська область

 

причали для навалочних вантажів /реконструкція/

360
_____
0,7

Трипільський порт, Київська область

 

причали для генеральних і навалочних вантажів /будівництво/

300
_____
1,2

Порти і причали, що розпочинаються будівництвом в 1984 - 1985 роках

 

Черкаський порт

 

причали для навалочних вантажів /розширення/

500
_____
1,5

Запорізький порт

 

причали для навалочних вантажів /розширення/

400
_____
2

Миколаївський порт

 

причали для генеральних і навалочних вантажів /розширення/

400
_____
1,2

Примітка. Протяжність причалів і обсяги переробки вантажів можуть бути уточнені при розробці проектно-кошторисної документації на їх будівництво.

 

Додаток N 3
до постанови ЦК Компартії України і Ради Міністрів УРСР
від 9 жовтня 1979 р. N 484

ЗАВДАННЯ
Головному управлінню річкового флоту при Раді Міністрів УРСР по будівництву і реконструкції суднобудівельно-судноремонтних підприємств на 1981 - 1985 роки

 

Виробнича площа, що вводиться в дію
 /тис. кв. м/

Випуск валової продукції
/млн. крб./

Суднобудівельно-судноремонтні підприємства, що вводяться в дію в 1981 - 1985 роках

 

 

Київський суднобудівельно-судноремонтний завод /реконструкція/

5

2

Запорізький суднобудівельно-судноремонтний завод /реконструкція/

4

1

Чорнобильська ремонтно-експлуатаційна база флоту /реконструкція/

5

1,2

Суднобудівельно-судноремонтні підприємства, що розпочинаються будівництвом в 1984 - 1985 роках

 

 

Херсонський суднобудівельно-судноремонтний завод /реконструкція/

4

1,8

Суднобудівельно-судноремонтний завод /будівництво/, м. Переяслав-Хмельницький Київської області

12

6

Примітка. Виробничі площі і випуск валової продукції можуть бути уточнені при розробці проектно-кошторисної документації на будівництво вказаних об'єктів.

 

Додаток N 4
до постанови ЦК Компартії України і Ради Міністрів УРСР
від 9 жовтня 1979 р. N 484

ЗАВДАННЯ
Головному управлінню річкового флоту при Раді Міністрів УРСР по будівництву, розширенню і реконструкції виробничо-технічної бази будівельних організацій та інших об'єктів на 1981 - 1985 роки

 

Виробнича площа, що вводиться в дію
/тис. кв. м/

Підприємства, що вводяться в дію в 1981 - 1985 роках

 

Виробнича база 6-го експедиційного загону підводних і гідротехнічних робіт, м. Чернігів /будівництво/

60

Виробничий корпус головного інформаційно-обчислювального центру Головрічфлоту УРСР і Українського філіалу Інституту комплексних транспортних проблем при Держплані СРСР, м. Київ /будівництво/

7

Підприємства, що розпочинаються будівництвом в 1984 - 1985 роках

 

Виробнича база 2-го експедиційного загону підводних і гідротехнічних робіт, м. Черкаси /розширення/

20

 

Додаток N 5
до постанови ЦК Компартії України і Ради Міністрів УРСР
від 9 жовтня 1979 р. N 484

ЗАВДАННЯ
Головному управлінню річкового флоту при Раді Міністрів УРСР по будівництву транспортного флоту на 1981 - 1985 роки

 

Загальна потужність /вантажопідйомність, пасажиромісткість/ флоту, що випускається

Буксири /тис. к. с./

4,3

Самохідні суховантажні судна /тис. тонн/

36,9

Несамохідні суховантажні судна /тис. тонн/

168,3

Пасажирські судна /тис. пасажирських місць/

5,4

 

Додаток N 6
до постанови ЦК Компартії України і Ради Міністрів УРСР
від 9 жовтня 1979 р. N 484

ЗАВДАННЯ
по будівництву, розширенню і реконструкції відомчих річкових причалів на 1981 - 1985 роки

 

Потужність, що вводиться
/пог. м причалів
_________
млн. т вантажів/

Міністерство, відомство, що здійснює будівництво /розширення, реконструкцію/

Причали Запорізької атомної станції

400
_____
1,5

Міненерго УРСР

Причал Київського комбінату хлібопродуктів

100
_____
0,2

Мінзаг УРСР

Причал хлібоприймального пункту, с. Андрієво-Зорине Миколаївської обл.

30
______
0,025

- " -

Причал Канівського елеватора, м. Канів Черкаської області

100
_____
0,2

- " -

Причали хлібоприймального пункту, с. Новоселівка Миколаївської області

80
_____
0,05

- " -

Причал перевалочного елеватора, Запорізька область

100
_____
0,1

- " -

Причал Каховського елеватора, Херсонська область

80
_____
0,06

- " -

Причал Великолепетиського елеватора, Херсонська область

80
_____
0,06

- " -

Причал для відправлення мінерально-будівельних матеріалів, с. Осокорівка Херсонської області

100
_____
0,5

Мінбудматеріалів УРСР

Причал для відправлення мінерально-будівельних матеріалів, м. Дніпропетровськ

90
_____
0,5

- " -

Причал для прийому мінерально-будівельних матеріалів, м. Новгород-Сіверський Чернігівської області

80
_____
0,2

Міншляхбуд УРСР

Причал заводу залізобетонних виробів, м. Новомосковськ Дніпропетровської області

150
_____
1,0

Мінводгосп УРСР

Причал каменедробильного заводу, с. Деріївка Кіровоградської області

80
_____
0,4

- " -

Причал нафтобази, с-ще Червоний Маяк Херсонської області

50
_____
0,06

Головнафтопостач УРСР

Причал нафтобази, с. Андрієво-Зорине Миколаївської області

50
_____
0,06

- " -

 

Додаток N 7
до постанови ЦК Компартії України і Ради Міністрів УРСР
від 9 жовтня 1979 р. N 484

ЗАВДАННЯ
Головному управлінню річкового флоту при Раді Міністрів УРСР і Держплану УРСР по будівництву учбових закладів на 1984 - 1985 роки

 

Загальна площа /тис. кв. м/

Кількість учнів

Учбово-виробничий комплекс Київського річкового училища, м. Київ

20

-

Професійно-технічні училища на базі:

 

 

Київського суднобудівельно-судноремонтного заводу, м. Київ

-

480

Херсонського суднобудівельно-судноремонтного заводу, м. Херсон

-

480

 

Додаток N 8
до постанови ЦК Компартії України і Ради Міністрів УРСР
від 9 жовтня 1979 р. N 484

ОБСЯГ
капітальних вкладень, що встановлюються Головному управлінню річкового флоту при Раді Міністрів УРСР на 1981 - 1985 роки по галузі "Річковий транспорт" на будівництво об'єктів виробничого призначення

/млн. крб./

 

1981 - 1985 роки - всього

в тому числі

1981 рік

1982 рік

1983 рік

1984 рік

1985 рік

Обсяг капітальних вкладень

230

43

44,5

46,5

47

49

з них будівельно-монтажні роботи

36

5,8

6,5

7,2

8

8,5

 
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали