ЦЕНТРАЛЬНИЙ КОМІТЕТ КОМПАРТІЇ УКРАЇНИ
І РАДА МІНІСТРІВ УКРАЇНСЬКОЇ РСР

ПОСТАНОВА

від 31 липня 1979 р. N 371

Київ

Про заходи по розвитку виробництва і поліпшенню використання хімічних засобів захисту рослин і по посиленню наукових досліджень у цій галузі

Центральний Комітет КПРС і Рада Міністрів СРСР постановою від 12 червня 1979 р. N 543 вказали, що в організації виробництва і розширення асортименту хімічних засобів захисту рослин, особливо гербіцидів, і в проведенні наукових досліджень у цій галузі, а також у використанні хімічних засобів захисту рослин є серйозні недоліки.

Центральний Комітет Компартії України і Рада Міністрів УРСР відмічають, що Міністерство промислового будівництва УРСР і Міністерство монтажних і спеціальних будівельних робіт УРСР не приділяють належної уваги будівництву об'єктів по виробництву хімічних засобів захисту рослин і сировини для них. Ці об'єкти не укомплектовуються необхідними матеріалами, металоконструкціями і робітниками, а підприємства цієї галузі не вживають необхідних заходів до своєчасного і повного забезпечення будов технічною документацією, внаслідок чого вкрай незадовільно виконуються встановлені постановою ЦК Компартії України і Ради Міністрів УРСР від 9 квітня 1976 р. N 164 завдання по будівництву і введенню в дію вказаних об'єктів.

Держплан УРСР, Держбуд УРСР, Державний комітет УРСР по охороні природи, Міністерство охорони здоров'я УРСР, Міністерство меліорації і водного господарства УРСР та деякі облвиконкоми не подають необхідної допомоги Міністерству хімічної промисловості і його проектним організаціям в розміщенні цих об'єктів у республіці.

Надаючи особливо важливого значення дальшому розширенню випуску і застосування хімічних засобів захисту рослин і посиленню наукових досліджень у цій галузі, на виконання постанови ЦК КПРС і Ради Міністрів СРСР від 12 червня 1979 р. N 543 "Про заходи по розвитку виробництва і поліпшенню використання хімічних засобів захисту рослин і по посиленню наукових досліджень у цій галузі" Центральний Комітет Компартії України і Рада Міністрів Української РСР ПОСТАНОВЛЯЮТЬ:

1. Міністерству промислового будівництва УРСР, Міністерству монтажних і спеціальних будівельних робіт УРСР, Головному управлінню по нафтопереробній і нафтохімічній промисловості УРСР, керівникам підприємств хімічної і нафтопереробної промисловості забезпечити в 1981 - 1985 роках виконання завдань по введенню в дію потужностей і виконанню будівельно-монтажних робіт на будівництві об'єктів по виробництву хімічних засобів захисту рослин, сировини для них, консервантів кормів та об'єктів науково-дослідних організацій згідно з додатками N 1 і 2.

Встановити, що відповідні міністерства і відомства УРСР повинні у першочерговому порядку виділяти матеріально-технічні ресурси для будівництва об'єктів по виробництву хімічних засобів захисту рослин і сировини для них, зазначених у цій постанові, за рахунок загальних ресурсів, які передбачаються їм у планах, а також укомплектовувати ці об'єкти кваліфікованими кадрами робітників.

2. Сєвєродонецькому філіалу Науково-дослідного інституту хімічного машинобудування забезпечити в 1980 році розробку технічного проекту млина для подрібнення гранульованих пестицидів продуктивністю 1000 кг/годину у вибухобезпечному виконанні.

3. Держпостачу УРСР:

разом з Міністерством чорної металургії УРСР забезпечити першочергову поставку Міністерству промислового будівництва УРСР і Міністерству монтажних і спеціальних будівельних робіт УРСР, за їх специфікаціями, металопрокату для будівництва об'єктів по виробництву хімічних засобів захисту рослин, сировини для них та консервантів кормів;

здійснювати поставку Міністерству промислового будівництва УРСР і Міністерству монтажних і спеціальних будівельних робіт УРСР матеріально-технічних ресурсів у рахунок квартальних фондів і відповідно до нарядів і замовлень згаданих міністерств у перші два місяці відповідного кварталу.

Управлінням Південної, Південно-Західної, Львівської і Придніпровської залізниць передбачати в планах перевезень повне задоволення заявок на перевезення зазначених вантажів і забезпечувати першочергову подачу вагонів для їх відвантаження.

4. Міністерству автомобільного транспорту УРСР забезпечити безперебійне перевезення автомобільним транспортом вантажів для організацій, які здійснюють будівництво об'єктів по виробництву хімічних засобів захисту рослин, сировини для них та консервантів кормів, у районах обслуговування будівельних організацій транспортом загального користування, організувати роботу цього транспорту за погодженням з будівельними організаціями, з урахуванням часу роботи на будовах, та в обсягах, передбачених планами.

5. Академії наук УРСР здійснити науково-дослідні і експериментальні роботи по створенню більш ефективних і безпечних засобів захисту сільськогосподарських рослин від шкідників, хвороб і бур'янів на 1980 - 1990 роки згідно з додатком N 3.

Південному відділенню ВАСГНІЛ посилити роботу по підвищенню ефективності захисту рослий, зниженню втрат врожаю від шкідників, хвороб і бур'янів. З цією метою розширити наукові дослідження по вдосконаленню методів прогнозування їх появи, розробити комплексні системи захисту рослин, які забезпечили б оптимальний стан посівів в умовах застосування прогресивних технологій і програмування врожаїв.

6. Держбуду УРСР, Міністерству монтажних і спеціальних будівельних робіт УРСР та іншим міністерствам і відомствам УРСР, організації яких здійснюють проектування передбачених цією постановою об'єктів по виробництву хімічних засобів захисту рослин і сировини для них, розробляти проектно-кошторисну документацію на будівництво цих об'єктів за завданнями Міністерства хімічної промисловості в строки, які забезпечать будівництво та своєчасне введення їх в дію.

7. Поширити чинність пункту 8 постанови ЦК Компартії України і Ради Міністрів УРСР від 20 червня 1968 р. N 305 на працівників підприємств, установ, проектних та будівельно-монтажних організацій, які направлятимуться в 1981 - 1985 роках на будівництво об'єктів по виробництву хімічних засобів захисту рослин і сировини для них та на створення, і розширення науково-дослідних та дослідно-експериментальних баз Всесоюзного науково-дослідного інституту хімічних засобів захисту рослин Міністерства хімічної промисловості.

8. Міністерству сільського господарства УРСР, Міністерству радгоспів УРСР, Міністерству харчової промисловості УРСР, Головплодвинпрому УРСР, Держкомсільгосптехніці УРСР, обкомам Компартії України і облвиконкомам і місцевим сільськогосподарським органами:

встановити систематичний контроль за організацією захисту сільськогосподарських рослин від шкідників, хвороб та бур'янів;

підвищити відповідальність керівників сільськогосподарських органів, колгоспів, радгоспів та інших господарств за своєчасне і якісне проведення заходів по боротьбі з шкідниками, хворобами рослин та бур'янами, а також за суворе додержання встановлених правил зберігання, транспортування і застосування хімічних засобів захисту рослин;

забезпечити до 1982 року створення в міжгосподарських, колгоспних і радгоспних пунктах хімізації, спеціалізованих відділках і механізованих загонах Сільгосптехніки бригад /загонів/ і ланок для виконання робіт по боротьбі з шкідниками, хворобами рослий та бур'янами, укомплектувавши їх механізаторами, які пройшли навчання з техніки безпеки і технології застосування пестицидів.

9. Держкомсільгосптехніці УРСР і облвиконкомам забезпечити в 1981 - 1985 роках введення в дію в організаціях системи Держкомсільгосптехніки УРСР прирейкових механізованих складів для приймання і зберігання хімічних засобів захисту рослин загальною місткістю не менше 50 тис. тонн одночасного зберігання згідно з додатком N 4.

Держкомсільгосптехніці УРСР забезпечити в 1981 - 1985 роках створення спеціалізованих цехів по знезаражуванню і ремонту машин і апаратів колгоспів, радгоспів та інших сільськогосподарських підприємств і організацій, що застосовуються при виконанні робіт по боротьбі з шкідниками, хворобами рослин та бур'янами.

10. Міністерству сільського господарства УРСР і облвиконкомам:

розробити і здійснити в 1981 - 1985 роках заходи по ефективному використанню безпечних для людини і навколишнього природного середовища біологічних засобів захисту рослин, створенню і зміцненню мережі виробничих біолабораторій і біофабрик по розведенню корисних комах, а також оснащенню цих лабораторій і фабрик відповідним устаткуванням і спеціальними транспортними засобами;

розглянути і вирішити питання про зміцнення кадрами районних станцій захисту рослин, обласних лабораторій прогнозів і діагностики, а також обласних контрольно-токсикологічних лабораторій та про організацію з 1981 - 1983 роках пунктів сигналізації і прогнозів появи та розвитку шкідників і хвороб рослин в кожному адміністративному районі з інтенсивним вирощуванням сільськогосподарських культур.

Зміцнення кадрами станцій захисту рослин і організацію пунктів сигналізації і прогнозів появи та розвитку шкідників і хвороб рослин здійснити в межах асигнувань, що виділяються на утримання апарату управління сільським господарством республіки, і фонду заробітної плати, що виділяється по операційних витратах на заходи по захисту рослин.

11. Державному комітету УРСР у справах видавництв, поліграфії і книжкової торгівлі за замовленнями відповідних міністерств і відомств УРСР забезпечити:

видання масовим тиражем рекомендацій щодо застосування хімічних і біологічних засобів боротьби з шкідниками, хворобами рослин та бур'янами, а також прогнозів їх появи;

видання спеціальної літератури, проспектів, каталогів по будові і правилах експлуатації машин, що використовуються для застосування хімічних засобів захисту рослин.

12. Довести до відома міністерств, відомств УРСР, обкомів Компартії України і облвиконкомів, Київського міськкому Компартії України і міськвиконкому, що Центральний Комітет КПРС і Рада Міністрів СРСР постановою від 12 червня 1979 р. N 543:

1) Зобов'язали:

а) Держплан СРСР, Держпостач СРСР, Міністерство хімічної промисловості, Міністерство нафтопереробної і нафтохімічної промисловості СРСР, Міністерство середнього машинобудування, Міністерство промислового будівництва СРСР і Міністерство енергетики і електрифікації СРСР передбачати в проектах планів виділення капітальних вкладень, устаткування, металопрокату та інших матеріалів /в тому числі на створення будівельних заділів/ у кількостях, необхідних для забезпечення виконання завдань по розвитку виробництва хімічних засобів захисту рослин і сировини для них, встановлених постановою ЦК КПРС і Ради Міністрів СРСР від 12 червня 1979 р. N 543.

Міністерства-виготовлювачі зобов'язані забезпечити виробництво, а Держпостач СРСР - поставку технологічного устаткування, трубопровідної арматури і кабельних виробів для будівництва відповідно до вказаної постанови об'єктів по виробництву хімічних засобів захисту рослин і сировини для них не пізніше ніж за 6 місяців до встановлених строків введення в дію цих об'єктів;

б) Міністерство охорони здоров'я СРСР з участю Державного комітету СРСР по гідрометеорології і контролю природного середовища, Міністерства сільського господарства СРСР і Міністерства меліорації і водного господарства СРСР визначити за технічними завданнями Міністерства хімічної промисловості гранично допустимі концентрації хімічних засобів захисту рослин, ь. також напівпродуктів, що утворюються при їх виробництві, в робочих зонах виробничих приміщень, у повітряному басейні населених пунктів, у грунті і водоймах в строки за погодженням з Міністерством хімічної промисловості;

в) Держкомсільгосптехніку СРСР і Міністерство хімічної промисловості розробити і здійснити в 1979 - 1985 роках заходи по забезпеченню знезаражування, повторного використання і утилізації металевої тари з-під пестицидів, а також знищення і захоронення заборонених до застосування пестицидів, які є в сільському господарстві;

г) Міністерство хімічної промисловості, Міністерство нафтопереробної і нафтохімічної промисловості СРСР і Міністерство середнього машинобудування звертати особливу увагу на виконання всіх необхідних заходів по охороні навколишнього природного середовища при розробці технічної документації та будівництві об'єктів по виробництву хімічних засобів захисту рослин;

д) Держкомсільгосптехніку СРСР забезпечити введення в дію в УРСР спеціалізованих баз для зберігання хімічних засобів захисту рослин, які закладаються в централізований резерв, загальною місткістю 20 тис. тонн одночасного зберігання, в тому числі 10 тис. тонн в 1981 році і 10 тис. тонн в 1983 році, та розширення діючих баз на 5 тис. тонн в 1983 році;

є) Міністерство хімічної промисловості, Міністерство сільського господарства СРСР, Міністерство охорони здоров'я СРСР, Академію наук СРСР і Академію наук Вірменської РСР здійснити в 1979 - 1984 роках розробку технології виробництва нових пестицидів та проведення державних польових і санітарно-гігієнічних випробувань їх згідно з додатком N 5.

2) Доручили Міністерству хімічної промисловості перетворити Київський проектний філіал Державного науково-дослідного і проектного інституту хлорної промисловості у Всесоюзний інститут проектування виробництв хімічних засобів захисту рослин /ВІПХЗЗР/.

3) Дозволили:

а) як виняток, Міністерству хімічної промисловості і Міністерству нафтопереробної і нафтохімічної промисловості СРСР здійснювати будівництво об'єктів, передбачених вказаною постановою, по робочих кресленнях та кошторисах на окремі об'єкти і види робіт, що розробляються відповідно до затверджених техніко-економічних обгрунтувань.

Будбанку СРСР запропоновано фінансувати будівництво зазначених об'єктів у межах розрахунку вартості, визначеного в техніко-економічних обгрунтуваннях будівництва цих об'єктів, а оплатою виконаних робіт за кошторисами, складеними по робочих кресленнях на окремі об'єкти і види робіт.

Продовжили на 1981 - 1985 роки строк чинності підпункту "а" пункту 24 постанови ЦК КПРС і Ради Міністрів СРСР від 12 лютого 1976 р. N 117;

б) Міністерству хімічної промисловості здійснювати в 1981 - 1985 роках будівництво необхідних об'єктів невиробничого призначення на Первомайському хімічному заводі за рахунок капітальних вкладень, що виділяються цьому Міністерству на будівництво об'єктів виробничого призначення.

4) Надали Міністерству хімічної промисловості право вносити за погодженням з Держпланом СРСР необхідні уточнення у передбачені постановою ЦК КПРС і Ради Міністрів СРСР від 12 червня 1979 р. N 543 завдання по введенню в дію потужностей і розміщенню окремих об'єктів і в обсяги будівельно-монтажних робіт по окремих об'єктах, без зміни загальних завдань по введенню в дію виробничих потужностей.

5) Поширили чинність постанови Ради Міністрів СРСР від 21 листопада 1978 р. N 946 на працівників, відряджених на будівництво об'єктів по виробництву хімічних засобів захисту рослин і сировини для них, передбачених постановою ЦК КПРС і Ради Міністрів СРСР від 12 червня 1979 р. N 543.

6) Поклали на Міністерство енергетики і електрифікації СРСР виконання монтажних робіт на будівництві ТЕЦ на Первомайському хімічному заводі за субпідрядними договорами з генеральними підрядними будівельними організаціями Міністерства промислового будівництва СРСР, які здійснюють будівництво цього підприємства.

7) Прийняли пропозиції:

а) Міністерства сільського господарства СРСР і Держкомсільгосптехніки СРСР про надання контрольно-токсикологічним лабораторіям Міністерства сільського господарства СРСР права здійснювати у спірних випадках експертизу якості пестицидів, що поставляються сільському господарству;

б) Міністерства сільського господарства СРСР, Держкомсільгосптехніки СРСР і Міністерства охорони здоров'я СРСР про будівництво в 1979 - 1985 роках об'єктів Українського філіалу Всесоюзного науково-дослідного і проектного інституту по технології і економіці зберігання, транспортування та механізації внесення в грунт мінеральних добрив в м. Житомирі загальною площею 1000 кв. метрів та розплідника лабораторних тварин Всесоюзного науково-дослідного інституту гігієни і токсикології пестицидів, полімерних і пластичних мас в селищі Глеваха Київської області, загальною площею 5000 кв. метрів, необхідних для розширення науково-дослідних і конструкторських робіт в галузі підвищення ефективності використання хімічних і біологічних засобів захисту рослин.

8) Встановили, що:

а) випуск хімічних засобів захисту рослин здійснюватиметься за номенклатурою, встановлюваною разом Міністерством хімічної промисловості, Міністерством сільського господарства СРСР і Міністерством охорони здоров'я СРСР за погодженням з Держпланом СРСР;

б) починаючи з 1980 року фонди на хімічні, біологічні та інші засоби захисту рослин, що виділяються для потреб сільського господарства, а також на машини і апаратуру, які застосовуються для обробки рослин цими засобами, розподіляються Міністерством сільського господарства СРСР разом з Держкомсільгосптехнікою СРСР.

9) Надали право Міністерству хімічної промисловості, Міністерству сільського господарства СРСР і Міністерству охорони здоров'я СРСР спільно приймати за погодженням з Держпланом СРСР рішення про внесення змін до номенклатури хімічних засобів захисту рослин, передбаченої постановою ЦК КПРС і Ради Міністрів СРСР від 12 червня 1979 р. N 543.

13. Обкомам Компартії України, Київському міськкому Компартії України, облвиконкомам і Київському міськвиконкому встановити систематичний контроль за виконанням передбачених цією постановою завдань по розвитку промисловості хімічних засобів захисту рослин, а також за підвищенням ефективності використання хімічних засобів захисту рослин у сільському господарстві,

14. Держплану УРСР, Міністерству промислового будівництва УРСР, Міністерству монтажних і спеціальних будівельних робіт УРСР, Міністерству сільського господарства УРСР, Міністерству радгоспів УРСР, Головнафтохімпрому УРСР. Держпостачу УРСР, Держкомсільгосптехніці УРСР, Академії наук УРСР, Всесоюзному об'єднанню "Союзйодобром", калуському виробничому об'єднанню "Хлорвініл", Первомайському хімічному заводу, Київському заводу хімікатів, обкомам Компартії України, Київському міськкому Компартії України, облвиконкомам і Київському міськвиконкому про хід виконання цієї постанови доповідати ЦК Компартії України і Раді Міністрів УРСР у лютому в 1981 - 1986 роках.

* * *

Центральний Комітет Компартії України і Рада Міністрів УРСР висловлюють тверду впевненість в тому, що міністерства і відомства УРСР, місцеві партійні і радянські органи, профспілкові і комсомольські організації, колективи підприємств та будов промисловості хімічних засобів захисту рослин, колективи науково-дослідних інститутів, машинобудівних підприємств та будівельно-монтажних організацій докладуть всіх зусиль до успішного виконання наміченої цією постановою програми розвитку виробництва хімічних засобів захисту рослин і сировини для них і тим самим внесуть гідний вклад у справу дальшого розвитку сільського господарства нашої країни.

 

Секретар Центрального
Комітету Компартії України

В. ЩЕРБИЦЬКИЙ

Голова Ради Міністрів
Української РСР

О. ЛЯШКО

Інд. 32, 22

 

Додаток N 1
до постанови ЦК Компартії України і Ради Міністрів УРСР
від 31 липня 1979 р. N 371

ЗАВДАННЯ
по введенню в дію потужностей по виробництву хімічних засобів захисту рослин, сировини для них та консервантів кормів на 1981 - 1985 роки

/тис. тонн на рік/

 

1981 - 1985 роки - всього

В тому числі

1981 рік

1982 рік

1983 рік

1984 рік

1985 рік

1

2

3

4

5

6

7

По підприємствах Мінхімпрому

Хімічні засоби захисту рослин

Всього

38

-

4

26

8

-

в тому числі:

 

 

 

 

 

 

Первомайський хімічний завод, Харківська область

 

 

 

 

 

 

гексахлорбутадієн технічний

8

-

-

-

8

-

поліхом, 80-процентний порошок, що змочується

21

-

-

21

-

-

калуське виробниче об'єднання "Хлорвініл", Івано-Франківська область

 

 

 

 

 

 

полімарцин, 70-процентний порошок, що змочується

5

-

-

5

-

-

карбатіон, 40-процентний розчин

2

-

2

-

-

-

мілон /тіазон/, 85-процентний порошок

2

-

2

-

-

-

Сировина для виробництва хімічних засобів захисту рослин

Перекопський бромний завод, Кримська область

 

 

 

 

 

 

бром

9,75

-

-

-

9,75

-

сульфат марганцю

20

-

10

-

10

-

По підприємствах Головнафтохімпрому УРСР

Консерванти кормів

Надвірнянський нафтопереробний завод, Івано-Франківська область

 

 

 

 

 

 

очищений 70-процентний концентрат низькомолекулярних кислот C1 - C4

4

-

-

-

4

-

 

Додаток N 2
до постанови ЦК Компартії України і Ради Міністрів УРСР
від 31 липня 1979 р. N 371

ЗАВДАННЯ
по виконанню будівельно-монтажних робіт на будівництві об'єктів по виробництву хімічних засобів захисту рослин, сировини для них, консервантів кормів і об'єктів науково-дослідних організацій на 1981 - 1985 роки

/млн. крб. в кошторисних цінах, введених з 1 січня 1969 р., з врахуванням нових оптових цін на устаткування, введених з 1 січня 1973 р., та знижуючих коефіцієнтів по будівельно-монтажних роботах, введених з 1 січня 1976 р./

 

1981 - 1985 роки - всього

В тому числі

1981 рік

1982 рік

1983 рік

1984 рік

1985 рік

1

2

3

4

5

6

7

По підприємствах Мінхімпрому

Первомайський хімічний завад, Харківська область

 

 

 

 

 

 

пестициди

23,4

-

7

10,5

5,9

-

ТЕЦ /розширення/

4

2

2

-

-

-

жилі будинки і виробнича база для будівельно-монтажної організації

5

2

2

1

-

-

об'єкти невиробничого призначення

8,5

1,9

1,9

0,9

1,9

1,9

калуське виробниче об'єднання "Хлорвініл", Івано-Франківська обдасть

 

 

 

 

 

 

пестициди

16,3

4,8

7

4,5

-

-

Перекопський бромний завод, кримська область

 

 

 

 

 

 

бром

9,3

-

1,6

3,3

4,4

-

сульфат марганцю

8

1

3

1

1,6

1,4

Всесоюзний інститут проектування виробництв хімічних засобів захисту рослин /ВІПХЗЗР/, м. Київ

3

1

1,3

0,6

0,1

-

По підприємствах Головнафтохімпрому УРСР

Надвірнянський нафтопереробний завод, Івано-Франківська область

 

 

 

 

 

 

очищений 70-процентний концентрат низькомолекулярних кислот C1 - C4

1,5

-

-

0,5

-

-

 

Додаток N 3
до постанови ЦК Компартії України і Ради Міністрів УРСР
від 31 липня 1979 р. N 371

ОСНОВНІ НАПРЯМИ
науково-дослідних і експериментальних робіт по створенню більш ефективних і безпечних засобів захисту сільськогосподарських рослин від шкідників, хвороб і бур'янів на 1980 - 1990 роки, в розробці яких бере участь Академія наук УРСР

1. Розробити теоретичні основи направленого синтезу більш ефективних і безпечних пестицидів; розвивати застосування багатофакторного аналізу зв'язку біологічної активності з структурою і фізико-хімічними константами; видати зразки препаратів для проведення мікроскринінгу, тепличних і польових випробувань:

вивчити механізм дії пестицидів, біохімію і фізіологію тварин і рослин в нормі та патології, вибірність дії і метаболізм пестицидів в живих організмах, механізм утворення резистентності;

вивчити біологів і екологію тварин-шкідників сільськогосподарських рослин, а також провести дослідження по найважливіших екологічних і біогеоценологічних аспектах, зв'язаних з охороною навколишнього природного середовища при використанні пестицидів.

2. Розробити заходи по запобіганню забрудненню навколишнього середовища пестицидами:

вивчити вплив на бджіл, диких опилювачів, ентомофагів і гідробіонтів, а також на організми, що живуть в грунті, та хижих птахів захисних обробок пестицидами сільськогосподарських рослин і лісів;

видати гігієнічні нормативи і рекомендації по методах і строках цих захисних обробок.

3. Розробити нові високоефективні методи захисту сільськогосподарських рослин і продукції, що зберігається, від шкідників, хвороб і бур'янів на основі використання біологічних, хімічних та інших засобів, безпечних для людини і навколишнього природного середовища, і прогресивної технології їх застосування.

Вдосконалити заходи по охороні території СРСР від карантинних і особливо небезпечних, обмежено розповсюджених в країні шкідників, хвороб і бур'янів.

Вивчити молекулярно-генетичні і фізіолого-біологічні основи імунітету сільськогосподарських рослин і розробити більш ефективні методи селекції сортів, стійких до шкідливих організмів:

розробити і вдосконалити методи інтегрованого захисту рослин з використанням мікроорганізмів, вірусів, ентомофагів і фітофагів.

 

Додаток N 4
до постанови ЦК Компартії України і Ради Міністрів УРСР
від 31 липня 1979 р. N 371

ЗАВДАННЯ
по введенню в дію прирейкових механізованих складів для приймання і зберігання хімічних засобів захисту рослин в організаціях системи Держкомсільгосптехніки УРСР на 1981 - 1985 роки

/тис. тонн одночасного зберігання/

Області

Всього

В тому числі

1981 рік

1982 рік

1983 рік

1984 рік

1985 рік

Вінницька

5

-

5

-

-

-

Волинська

2,5

-

-

-

-

2,5

Дніпропетровська

5

5

-

-

-

-

Закарпатська

2,5

2,5

-

-

-

-

Київська

10

-

-

5

-

5

Кримська

2,5

-

-

-

-

2,5

Львівська

5

-

-

-

5

-

Миколаївська

5

-

-

5

-

-

Полтавська

2,5

2,5

-

-

-

-

Харківська

5

-

-

-

5

-

Херсонська

5

-

5

-

-

-

Всього

50

10

10

10

10

10

 

Затверджені
постановою ЦК КПРС і Ради Міністрів СРСР
від 12 червня 1979 р. N 543
/додаток N 7/

Додаток N 5
до постанови ЦК Компартії України і Ради Міністрів УРСР
від 31 липня 1979 р. N 371

ЗАВДАННЯ
по розробці технології виробництва нових пестицидів і проведенню державних польових і санітарно-гігієнічних випробувань їх на 1979 - 1984 роки

Найменування препарату та його характеристика

Виконавці і строк виконання робіт

Розробка лабораторного регламенту

Завершення дослідних робіт

Проведення державних польових і санітарно-гігієнічних випробувань

Видача вихідних даних для проектування промислових об'єктів

Актелик, 50-процентний порошок, що змочується, - інсектоакарицид проти комплексу шкідників овочевих культур у закритому грунті

напівпродукти:
діетилгуанідин
2-діетиламіно-4-метил
6-оксипіримідин

Всесоюзний науково-дослідний інститут хімічних засобів захисту рослин /ВНДІХЗЗР/ Мінхімпрому
1981 рік

ВНДІХЗЗР Мінхімпрому
1983 рік

Всесоюзний інститут захисту рослин /ВІЗР/ Мінсільгоспу СРСР, Всесоюзний науково-дослідний інститут гігієни і токсикології пестицидів, полімерних і пластичних мас /ВНДІгінтокс/ Міністерства, охорони здоров'я СРСР
1982 рік

ВНДІХЗЗР Мінхімпрому
1983 рік

Бетанал, 16,7-процентний концентрат емульсії - гербіцид вибіркової дії проти бур'янів в посівах цукрових буряків

напівпродукти:
метилхлорформіат
м - толуїдин
м - толілізоціанат
3 - нітробензолсульфокислота метанілова кислота
м - амінофенол оксикарбамат фенмедіфам

ВНДІХЗЗР Мінхімпрому, Всесоюзне об'єднання азотної промисловості /Союзазот/, Всесоюзне об'єднання промисловості барвників і органічних продуктів /Союзанілпром/, Дзержинський філіал Державного науково-дослідного і проектного інституту азотної промисловості і продуктів органічного синтезу /Дзержинський філіал ДІАПу/, Науково-дослідний інститут органічних напівпродуктів і барвників /НІОНіБ/ Мінхімпрому
1981 рік

ВНДІХЗЗР Мінхімпрому, Союзазот, Союзанілпром, Дзержинський філіал ДІАПу, НІОНіБ Мінхімпрому
1983 рік

ВІЗР Мінсільгоспу СРСР, ВНДІгінтокс Міністерства охорони здоров'я СРСР
1982 рік

ВНДІХЗЗР Мінхімпрому, Союзазот, Союзанілпром, Дзержинський філіал ДІАПу, НІОНіБ Мінхімпрому
1983 рік

Вітавакс /феноксан/ - протруювач насіння проти головні

напівпродукти:
2 - хлорацетоацетанілід
2 - меркаптоетанол

виданий

Державний союзний науково-дослідний інститут органічної хімії і технології /ДСНДІОХТ/, ВНДІХЗЗР Мінхімпрому
1981 рік

проведені

ДСНДІОХТ, ВНДІХЗЗР Мінхімпрому
1981 рік

Гідрел, 50-процентний водний розчин /за удосконаленою технологією/ - дефоліант для тонковолокнистих сортів бавовника, регулятор росту томатів

напівпродукти:
ефір хлоретилфосфонової кислоти
хлоретилфосфонова кислота

Волгоградський філіал ДСНДІОХТу Мінхімпрому
1980 рік

Волгоградський філіал ДСНДІОХТу, чебоксарське виробниче об'єднання "Хімпром" Мінхімпрому
1982 рік

ВІЗР Мінсільгоспу СРСР, ВНДІгінтокс Міністерства охорони здоров'я СРСР
1981 рік

Волгоградський філіал ДСНДІОХТу Мінхімпрому, чебоксарське виробниче об'єднання "Хімпром", ДСНДІОХТ Мінхімпрому
1982 рік

Дікофол, 40-процентний порошок, що змочується, - акарицид для боротьби з кліщами на бавовнику

напівпродукт - 1.1.-н-хлорфенілтетрахлоретан

Державний науково-дослідний і проектний інститут хлорної промисловості /Держндіхлорпроект/ Мінхімпрому
1980 рік

Держндіхлорпроект, Київський завод хімікатів Всесоюзного об'єднання хлорної промисловості /Союзхлор/ Мінхімпрому
1983 рік

ВІЗР Мінсільгоспу СРСР, ВНДІгінтокс Міністерства охорони здоров'я СРСР
1982 рік

Держндіхлорпроект, Київський завод хімікатів Союзхлору Мінхімпрому
1983 рік

Діенол - аттрактант плодожерки

напівпродукти:
пентадіїн
7 - йодгептанова кислота
7 - хлоргентанова кислота
декадеїнова кислота
декадїенол

Щолківський філіал ВНДІХЗЗРу Мінхімпрому
1980 рік

Щолківський філіал ВНДІХЗЗРу, Державний науково-дослідний і проектний інститут азотної промисловості і продуктів органічного синтезу /ДІАП/, Сєверодонецький філіал ДІАПу Мінхімпрому
1983 рік

ВІЗР Мінсільгоспу СРСР, ВНДІгінтокс Міністерства охорони здоров'я СРСР
1982 рік

Щолківський філіал ВНДІХЗЗРу, ДІАП, Сєверодонецький філіал ДІАПу Мінхімпрому

Дозанекс, 80-процентний порошок, що вмочується, - гербіцид для застосування на посівах зернових до сходів, моркви до сходів та у вегетацію

напівпродукти:
4 - метоксинітробензол
3 - хлор - 4 - метоксиніт-робензол
3 - хлор - 4 - метоксианілін
3 - хлор - 4 - метоксианілінізоціанат

БНДІХЗЗР, Держндіхдорпроект, Державний інститут прикладної хімії /ДІПХ/, Дзержинський філіал ДІАПу Мінхімпрому
1981 рік

ВНДІХЗЗР, Держндіхлорпроект, ДІПХ, Дзержинський філіал ДАПу Мінхімпрому
1983 рік

ВІЗР Мінсільгоспу СРСР, ВНДІгінтокс Міністерства охорони здоров'я СРСР
1982 рік

ВНДІХЗЗР, Держндіхлорпроект, ДІПХ, Дзержинський філіал ДІАПу Мінхімпрому
1983 рік

Дроп, 50-процентний порошок, що змочується /з напівпродуктами/ - дефоліант для тонковолокнистого бавовника

Інститут хімії Уральського наукового центру Академії наук СРСР
1982 рік

Дзержинський філіал ДІАПу, ВНДІХЗЗР Мінхімпрому, Інститут хімії Уральського наукового центру Академії наук СРСР
1984 рік

ВІЗР Мінсільгоспу СРСР, ВНДІгінтокс Міністерства охорони здоров'я СРСР
1983 рік

Дзержинський філіал ДІАПу, ВНДІХЗЗР Мінхімпрому, Інститут хімії Уральського наукового центру Академії наук СРСР
1984 рік

Неорон, 50-процентний концентрат емульсії /з напівпродуктами/ для боротьби з кліщами на бавовнику і плодових культурах

Інститут тонкої органічної хімії імені А. Л. Мнджояна Академії наук Вірменської РСР, Київський філіал Держндіхлорпроекту Мінхімпрому
1982 рік

Київський філіал Держндіхлорпроекту Мінхімпрому, Інститут тонкої органічної хімії імені А. Л. Мнджояна Академії наук Вірменської РСР
1984 рік

ВІЗР Мінсільгоспу СРСР, ВНДІгінтокс Міністерства охорони здоров'я
1983 рік

Київський філіал Держндіхлорпроекту Мінхімпрому, Інститут тонкої органічної хімії імені А. Л. Мнджояна Академії наук Вірменської РСР
1984 рік

Димелін, 25-процентний порошок, що змочується /з напівпродуктами/ - інсектицид гормональної дії

Новосибірський інститут органічної хімії /НІОХ/ Сибірського відділення Академії наук СРСР
1982 рік

ВНДІХЗЗР, ДІПХ Мінхімпрому, НІОХ Сибірського відділення Академії наук
1984 рік

ВІЗР Мінсільгоспу СРСР, ВНДІгінтокс Міністерства охорони здоров'я СРСР
1983 рік

ВНДІХЗЗР, ДІПХ Мінхімпрому, НІОХ Сибірського відділення Академії наук
1984 рік

Пликтран, 25-процентний порошок, що вмочується, - акарицид для боротьби з кліщами, стійкими до неорону та дікофолу

Інститут елементоорганічних сполук /ІНЕОС/ Академії наук СРСР
1982 рік

Державний науково-дослідний інститут хімії і технології елементоорганічних сполук /ДНДІХТЕОС/ Мінхімпрому, ІНЕОС Академії наук СРСР
1984 рік

ВІЗР Мінсільгоспу СРСР, ВНДІгінтокс Міністерства охорони здоров'я СРСР
1983 рік

ДНДІХТЕОС Мінхімпрому, ІНЕОС Академії наук СРСР
1984 рік

Епоксан /з напівпродуктами/ - аттрактант непарного шовкопряда

Щолківський філіал ВНДІХЗЗРу, Сєверодонецький філіал ДІАПу Мінхімпрому
1981 рік

Щолківський філіал ВНДІХЗЗРу, Сєверодонецький філіал ДІАПу Мінхімпрому
1983 рік

ВІЗР Мінсільгоспу СРСР, ВНДІгінтокс Міністерства охорони здоров'я СРСР
1982 рік

Щолківський філіал ВНДІХЗЗРу, Сєверодонецький філіал ДІАПу Мінхімпрому
1983 рік

Гетерофос, 5-процентний в гранулах - ґрунтовий нематоцид та інсектицид /за технологією, що виключав утворення меркаптану/

ІНДІХЗЗР, Щолківський філіал ВКДІХЗЗРу Мінхімпрому
1981 рік

ВНДІХЗЗР, Щолківський філіал ВДІХЗЗРу Мінхімпрому
1983 рік

ВІЗР Мінсільгоспу СРСР, ВНДІгінтокс Міністерства охорони здоров'я СРСР
1982 рік

ВНДІХЗЗР, Щолківський філіал ВНДІХЗЗРу Мінхімпрому
1983 рік

Етафос, 50-процентний концентрат емульсії - інсектоакарицид для боротьби з шкідниками бавовника і плодових культур /за технологією, що виключає утворення меркаптану/

ВНДІХЗЗР, Щолківський філіал ВНДГХЗЗРу Мінхімпрому
1979 рік

ВВДІХЗЗР, Щолківський філіал ВВДІХЗЗРу Мінхімпрому
1982 рік

ВІЗР Мінсільгоспу СРСР, ВВДігінтокс Міністерства охорони здоров'я СРСР
1981 рік

ВВДІХЗЗР, Щолківський філіал ВВДІХЗЗРу Мінхімпрому
1982 рік

Рецид-11, 50-процентний концентрат емульсії - фунгіцид проти пирикуляріозу рису

ВВДІХЗЗР Мінхімпрому
1980 рік

ВВДІХЗЗР, Волгоградський філіал ДСНІОХТу Мінхімпрому
1983 рік

ВІЗР Мінсільгоспу СРСР, ВВДігінтокс Міністерства охорони здоров'я СРСР
1982 рік

ВВДІХЗЗР, Волгоградський філіал ДСНДІОХТу Мінхімпрому
1983 рік

Перметрин, 25-процентний концентрат емульсії /з напівпродуктами/ - інсектицид для боротьби з шкідниками бавовника

Інститут біоорганічної хімії /ІБХ/ Академії наук СРСР, ВВДІХЗЗР Мінхімпрому
1983 рік

ВВДІХЗЗР Мінхімпрому, ІБХ Академії наук СРСР
1984 рік

ВІЗР Мінсільгоспу СРСР, ВНДігінтокс Міністерства охорони здоров'я СРСР
1983 рік

ВВДІХЗЗР Мінхімпрому, ІБХ Академії наук СРСР
1984 рік

 
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали