РАДА МІНІСТРІВ УКРАЇНСЬКОЇ РСР

ПОСТАНОВА

від 17 березня 1980 р. N 192

Київ

Про заходи по забезпеченню виконання плану видобутку і виробництва залізорудної і марганцевої сировини та введення в дію пускових об'єктів на гірничорудних підприємствах Міністерства чорної металургії УРСР в 1980 році

Рада Міністрів Української РСР відмічає, що Міністерство чорної металургії УРСР ослабило увагу до роботи гірничорудної промисловості, недостатньо подавало їй допомогу, внаслідок чого в поточній п'ятирічці ряд гірничорудних підприємств працює незадовільно і не забезпечує виконання державного плану виробництва залізорудної і марганцевої сировини. Це створює серйозні труднощі в забезпеченні ритмічної роботи металургійних заводів та виконанні планів експортних поставок.

Велику заборгованість допустили гірничорудні підприємства в 1979 році: до плану недодано 2,6 млн. тонн залізорудного і 29 тис. тонн марганцевого концентратів, 1,4 млн. тонн обкатишів, в порівнянні з 1978 роком зменшено виробництво товарної залізної руди на 1,2 млн. тонн і обкатишів на 330 тис. тонн. Погіршили роботу Інгулецький, Центральний, Дніпровський та Орджонікідзевський гірничо-збагачувальні комбінати. Не виконано план виробництва залізорудного концентрату та обкатишів у січні - лютому цього року.

Значні втрати виробництва залізорудної і марганцевої сировини допускаються через несвоєчасний і неякісний ремонт та високу аварійність технологічного устаткування на дробильних, збагачувальних і згрудкувальних фабриках гірничорудних підприємств. З цих причин у 1979 році тільки на Інгулецькому та Дніпровському гірничо-збагачувальних комбінатах недодано концентрату 1286 тис. тонн і обкатишів 847 тис. тонн.

На роботі гірничорудної промисловості негативно позначилось несвоєчасне введення в дію нових потужностей по видобутку сирої залізної руди, виробництву концентрату і обкатишів, відставання розкривних робіт на кар'єрах та несвоєчасна підготовка на шахтах запасів залізної руди, готової до виймання.

Міністерство будівництва підприємств важкої індустрії УРСР, Міністерство монтажних і спеціальних будівельних робіт УРСР, Міністерство чорної металургії УРСР і Держпостач УРСР жодного року в десятій п'ятирічці не забезпечили виконання планів капітального будівництва на гірничорудних підприємствах. Будови не забезпечуються необхідними матеріалами, металевими і збірними залізобетонними конструкціями, устаткуванням та іншими виробами, а також необхідною кількістю робітників. В 1979 році не введено в дію потужності по видобутку 10100 тис. тонн сирої залізної руди, виробництву 1336 тис. тонн залізорудного концентрату і 11000 тис. тонн обкатишів, по видобутку 1000 тис. тонн марганцевої руди та виробництву 40,7 тис. тонн концентрату марганцевої руди.

Низькими темпами здійснюється будівництво об'єктів, які не були введені в дію в 1979 році, та пускових об'єктів цього року. Досі на ряді будов не визначені пускові комплекси, відсутні графіки поставки устаткування, не розроблені організаційно-технічні заходи по прискоренню будівельно-монтажних робіт.

З метою забезпечення виконання плану видобутку і виробництва залізорудної і марганцевої сировини та введення в дію пускових об'єктів на гірничорудних підприємствах Міністерства чорної металургії УРСР в 1980 році, на виконання постанови Ради Міністрів СРСР від 21 січня 1980 р. N 51 "Про невідкладні заходи по забезпеченню в 1980 році будівництва та експлуатації гірничорудних підприємств Міністерства чорної металургії СРСР" Рада Міністрів Української РСР ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. Зобов'язати Міністерство чорної металургії УРСР /тт. Куликова, Байду/, республіканське промислове об'єднання "Укрруда" /т. Статкевича/ усунути відмічені у цій постанові недоліки, розглянути стан справ з виконанням планів по кожному гірничорудному підприємству і вжити ефективних заходів до подолання допущеного відставання.

2. Міністерству чорної металургії УРСР забезпечити:

а) виконання в 1980 році на гірничорудних підприємствах республіканського промислового об'єднання "Укрруда" планових завдань по видобутку і виробництву товарної залізної руди в кількості 130,55 млн. тонн, концентрату марганцевої руди - 7123 тис. тонн, агломерату - 22,55 млн. тонн, залізорудних обкатишів - 27,95 млн. тонн та додаткового завдання по виробництву 600 тис. тонн товарної залізної руди за рахунок:

здійснення основних організаційно-технічних заходів згідно з додатком N 1;

поліпшення використання потужностей кар'єрів і шахт, дробильних, збагачувальних, агломераційних і згрудкувальних фабрик на гірничо-збагачувальних комбінатах та своєчасне освоєння проектних потужностей, введених в дію в 1979 - 1980 роках;

б) виконання на гірничо-збагачувальних комбінатах розкривних робіт в обсязі 337 млн. куб. метрів, в тому числі на Північному - 40 млн. куб. метрів, Дніпровському - 22,8 млн. куб. метрів і Центральному - 20 млн. куб. метрів, для чого доукомплектувати технологічний автотранспорт водіями відповідно до нормативів, підвищити коефіцієнт використання гірничотранспортного устаткування, ширше застосовувати залізничний транспорт для перевезення гірничої маси з кар'єрів;

в) своєчасне та якісне проведення планово-запобіжних і капітальних ремонтів устаткування, машин і механізмів, укомплектувавши гірничорудні підприємства технологічним і ремонтним персоналом відповідно до затверджених планів і нормативів;

г) підвищення якості товарної залізної руди з доведенням середнього вмісту заліза в ній до 60,4 процента і виробництво 45,5 млн. тонн залізорудного концентрату з вмістом заліза 65 процентів і більше за рахунок поліпшення використання діючого та заміни морально застарілого устаткування. Звернути особливу увагу на підвищення якості залізорудного концентрату, що виробляється на Дніпровському та Інгулецькому гірничо-збагачувальних комбінатах;

д) видобуток в 1980 році 13 млн. тонн залізної руди підземним способом з використанням самохідних машин і вібраційної техніки та відкритим способом з застосуванням циклічно-потокової технології в обсязі 43 млн. тонн гірничої маси.

3. Зобов'язати Міністерство будівництва підприємств важкої індустрії УРСР, Міністерство монтажних і спеціальних будівельних робіт УРСР, Міністерство чорної металургії УРСР і Держпостач УРСР сконцентрувати на будівництві пускових об'єктів необхідні матеріально-технічні ресурси, повністю укомплектувати їх робітниками і забезпечити:

а) введення в дію на гірничорудних підприємствах:

об'єктів, що перейшли з 1979 року, згідно з додатком N 2;

об'єктів і потужностей, передбачених планом на 1980 рік, згідно з додатком N 3;

б) закінчення в березні ц. р. укладання договорів на виконання підрядних робіт відповідно до затверджених обсягів капітальних вкладень по всіх об'єктах гірничорудних підприємств. Закріпити за будовами відповідальних працівників і створити за участю проектних інститутів оперативні групи по вирішенню всіх питань, що виникають в процесі будівництва об'єктів.

4. Міністерству будівництва підприємств важкої індустрії УРСР і Міністерству монтажних і спеціальних будівельних робіт УРСР закінчити виготовлення і поставку не пізніше III кварталу 1980 року всіх металевих і збірних залізобетонних конструкцій, необхідних для будівництва пускових об'єктів на гірничорудних підприємствах Міністерства чорної металургії УРСР, та виконати їх монтаж у строки згідно з додатком N 4.

5. Держпостачу УРСР і Міністерству чорної металургії УРСР:

а) закінчити в двотижневий строк розміщення замовлень на виготовлення і поставку для будівництва пускових у 1980 році об'єктів на гірничорудних підприємствах невистачаючого устаткування, контрольно-вимірювальних приладів, трубопровідної арматури, металопрокату, труб, кабельно-провідникової продукції та інших виробів;

б) забезпечити:

- поставку всього устаткування та інших виробів, необхідних для будівництва і введення в дію пускових об'єктів гірничорудних підприємств, передбачених планом на 1980 рік, у строки, визначені графіками виконання будівельно-монтажних робіт, згідно з додатком N 5;

- поставку в 1980 році для будівництва об'єктів гірничорудних підприємств металопрокату в перші два місяці кожного кварталу в кількості, виділеній на квартал;

- одержання фондів і поставку машин, механізмів, устаткування і матеріалів, що додатково виділяються в 1980 році для гірничорудних підприємств, згідно з додатком N 6;

- поставку не пізніше серпня 1980 р. Марганецькому гірничо-збагачувальному комбінату, для будівництва дослідно-промислового комплексу хімічного збагачування марганцевої сировини, основного хімічного устаткування і кабельно-провідникової продукції та вирішити питання про поставку в зазначений строк спеціальних труб.

6. Держпостачу УРСР разом з Міністерством будівництва підприємств важкої індустрії УРСР:

а) в десятиденний строк скласти графік поставки металопрокату, труб, цементу, будівельних і лісних матеріалів та інших виробів для будівництва об'єктів на гірничорудних підприємствах;

б) забезпечити в першому півріччі 1980 року передачу комбінату "Кривбасбуд" матеріальних ресурсів у розмірі 65 процентів від потреби на рік.

7. Держпостачу УРСР виділити додатково в 1980 році республіканському промисловому об'єднанню "Укрруда" цільовим призначенням 8 бурових кареток СБКНС-2, запасні частини до бульдозерів на базі тракторів ДЕТ-250 на 50 тис. карбованців і Т-180 - на 100 тис. карбованців.

8. Зобов'язати Міністерство чорної металургії УРСР забезпечити:

а) прискорення подання Укрконторі Будбанку СРСР плану капітального будівництва і титульних списків об'єктів, які підлягають введенню в дію на гірничорудних підприємствах Міністерства в 1980 році, а також плану фінансування будівництва вказаних об'єктів;

б) виготовлення і поставку в 1980 році для пускових об'єктів на гірничорудних підприємствах нестандартизованого устаткування згідно з додатком N 7.

Держпостачу УРСР забезпечити поставку комплектуючих виробів і матеріалів, необхідних для виготовлення вказаного нестандартизованого устаткування;

в) реалізацію виділених фондів на поставку машин і устаткування для ремонтно-експлуатаційних потреб гірничорудних підприємств республіканського промислового об'єднання "Укрруда" згідно з додатком N 8;

г) виробництво в 1980 році додаткової металопродукції та поставку її гірничорудним підприємствам республіканського промислового об'єднання "Укрруда" для ремонтно-експлуатаційних потреб згідно з додатком N 9.

9. Міністерству чорної металургії УРСР, Міністерству монтажних і спеціальних будівельних робіт УРСР закінчити в квітні 1980 року відбудовний ремонт 6 млинів ММС 90х30 на Північному гірничо-збагачувальному комбінаті.

10. Міністерству будівництва підприємств важкої індустрії УРСР, Міністерству монтажних і спеціальних будівельних робіт УРСР, Міністерству чорної металургії УРСР разом з Дніпропетровським, Полтавським і Запорізьким облвиконкомами забезпечити виконання в 1980 році встановлених планів капіталовкладень і введення в експлуатацію жилої площі та об'єктів культурно-побутового призначення для працівників гірничорудних підприємств Міністерства чорної металургії УРСР.

11. Взяти до відома, що Рада Міністрів СРСР постановою від 21 січня 1980 р. N 51:

1) Зобов'язала Міністерство промисловості будівельних матеріалів СРСР виділити додатково в 1980 році виробничому об'єднанню "Кривбасруда" Міністерства чорної металургії СРСР для закладочних робіт доменний гранульований шлак у кількості 400 тис. тонн.

2) Запропонувала Держплану СРСР виділити додатково в 1980 році Міністерству чорної металургії СРСР 12,5 млн. карбованців по фонду заробітної плати для преміювання відповідно до постанови Ради Міністрів СРСР від 21 жовтня 1976 р. N 878 працівників гірничорудних підприємств за виконання встановленого на 1980 рік додаткового завдання по виробництву залізорудної сировини.

3) Враховуючи, що роботи по реконструкції і нарощуванню потужностей на Південному, Інгулецькому і Михайлівському гірничо-збагачувальних комбінатах здійснюються в умовах діючих цехів без зниження рівня виробництва концентрату, дозволила, як виняток, витратити в 1980 році для преміювання робітників та інженерно-технічних працівників, зайнятих на цих роботах, Міністерству будівництва підприємств важкої індустрії СРСР і Міністерству монтажних і спеціальних будівельних робіт СРСР по 75 тис. карбованців і Міністерству чорної металургії СРСР 50 тис. карбованців.

Виплату премій провести понад розміри премій, передбачені діючими положеннями про преміювання.

Міністерству чорної металургії СРСР запропоновано включити витрати, зв'язані з виплатою цих премій, в кошториси вказаних підприємств.

4) Зобов'язала Державний комітет СРСР по праці і соціальних питаннях підготувати разом з Міністерством чорної металургії СРСР пропозиції про додаткові заходи по закріпленню кадрів на гірничорудних підприємствах Міністерства і підвищенню матеріальної заінтересованості працівників цих підприємств.

12. Міністерству чорної металургії УРСР, Міністерству будівництва підприємств важкої індустрії УРСР, Міністерству монтажних і спеціальних будівельних робіт УРСР і Держпостачу УРСР доповісти Раді Міністрів УРСР про хід виконання цієї постанови у липні 1980 р. і січні 1981 року.

  

Голова
Ради Міністрів УРСР

О. ЛЯШКО

Керуючий Справами
Ради Міністрів УРСР

К. БОЙКО

Інд. 21

  

Додаток N 1
до постанови Ради Міністрів УРСР
від 17 березня 1980 р. N 192

ОСНОВНІ
організаційно-технологічні заходи, спрямовані на виконання у 1980 році плану видобутку і виробництва залізорудної і марганцевої сировини підприємствами республіканського промислового об'єднання "Укрруда"

NN
пп

Зміст заходів

Строк виконання /квартал/

 

Видобуток залізної руди і виробництво концентрату

 

 

Новокриворізький гірничо-збагачувальний комбінат

 

1.

Здійснити модернізацію чотирьох електродвигунів потужністю 2500 кВт на кульових млинах МШЦ 45х60

I - IV

2.

Замінити на збагачувальній фабриці 10 застарілих магнітних сепараторів на сепаратори типу ПБМ-90/250

III

 

Інгулецький гірничо-збагачувальний комбінат

 

3.

Замінити на млинах другої стадії збагачування /фабрика N 1/ 8 циліндричних барабанів на біциліндроконічні

I - IV

4.

Додатково збудувати залізничні колії в кар'єрі на горизонті - 15 м з метою збільшення на 700 тис. куб. м відвантаження розкривних робіт на залізничний транспорт

I - II

 

Північний гірничо-збагачувальний комбінат

 

5.

Збудувати 2 перевантажувальні площадки на горизонті + 53 м Першотравневого кар'єру з метою збільшення обсягу розкривних робіт на 0,5 млн. куб. метрів

I - II

 

Рудоуправління імені Комінтерну виробничого об'єднання "Кривбасруда", Запорізький залізорудний комбінат

 

6.

Ліквідувати пустоти, які утворилися при видобутку руди системою розробки з закладкою виробленого простору

I - IV

 

Центральний гірничо-збагачувальний комбінат

 

7.

Освоїти технологію сухої магнітної сепарації некондиційної магнетитової руди

III

 

Дніпровський гірничо-збагачувальний комбінат

 

8.

Замінити на збагачувальній фабриці N 1 дві дробарки КМД-2000 на КМДТ-2200

III

9.

Впровадити 20 гідроциклонів, футерованих карбідом кремнію

III

10.

Освоїти технологію доводки концентрату з застосуванням грохотів тонкого грохочення

III

 

Видобуток сирої марганцевої руди

 

11.

Створити запаси марганцевої руди на прикар'єрних складах Марганецького та Орджонікідзевського гірничо-збагачувальних комбінатах в обсязі відповідно 100 і 300 тис тонн

III

12.

Освоїти щитові комплекси в лавах N 3 та N 4 шахти N 9 - 10 Марганецького гірничо-збагачувального комбінату

III - IV

 

Виробництво обкатишів та агломерату

 

 

Північний гірничо-збагачувальний комбінат

 

13.

Здійснити реконструкцію зони рекуперації на обпалювальній машині ОК-1-306 N 2 з метою поліпшення якості обкатишів

IV

14.

Освоїти технологію виробництва обкатишів на обпалювальних машинах N 3, 4 фабрики, які будуть введені в дію у I та II кварталах 1980 року

II - III

 

Центральний гірничо-збагачувальний комбінат

 

15.

Знизити вологість концентрату для виробництва обкатишів до 10,5 процента за рахунок введення комплексу сушіння бентоніту та подрібнювання повороту обкатишів

III 

 

Південний гірничо-збагачувальний комбінат

 

16.

Здійснити реконструкцію тракту подавання шихти аглофабрики N 2 з розширенням конвейєрних стрічок до 1200 мм та збільшенням потужності приводних станцій

I

  

Керуючий Справами
Ради Міністрів УРСР

К. БОЙКО

  

Додаток N 2
до постанови Ради Міністрів УРСР
від 17 березня 1980 р. N 192

ЗАВДАННЯ
Мінчормету УРСР, Мінважбуду УРСР і Мінмонтажспецбуду УРСР по введенню в дію об'єктів, які перейшли з 1979 року, на гірничорудних підприємствах Мінчормету УРСР

 

Потужність /тис. тонн/

Строк введення в дію в 1980 році

Північний гірничо-збагачувальний комбінат

 

 

II черга фабрики згрудкування

 

 

I пусковий комплекс фабрики згрудкування

 

 

обкатиші

4000

березень

II пусковий комплекс фабрики згрудкування

 

 

обкатиші

4000

березеньх/

III пусковий комплекс збагачувальної фабрики

 

 

концентрат

745

березень

Південний гірничо-збагачувальний комбінат

 

 

реконструкція збагачувальної фабрики концентрат

230

травень

Дніпровський гірничо-збагачувальний комбінат

 

 

фабрика згрудкування N 2, пусковий комплекс 1979 року

 

 

обкатиші

3000

березень

Інгулецький гірничо-збагачувальний комбінат

 

 

реконструкція збагачувальної фабрики концентрат

361

квітень

Центральний гірничо-збагачувальний комбінат

 

 

сира залізна руда

3000

березень

Виробниче об'єднання "Кривбасруда"

 

 

рудоуправління імені XX партз'їзду

 

 

сира залізна руда

4100

грудень

Першотравневий залізорудний комбінат

 

 

сира залізна руда

2000

жовтень

Рудоуправління імені Леніна

 

 

сира залізна руда

500

III квартал

Рудоуправління імені Кірова

 

 

сира залізна руда

2000

IV кварталхх/

Новокриворізький гірничо-збагачувальний комбінат

 

 

сира залізна руда

500

жовтень

Марганецький гірничо-збагачувальний комбінат

 

 

дослідно-промисловий комплекс хімічного збагачення сировини

 

 

концентрат

40,7

IV квартал

Орджонікідзевський гірничо-збагачувальний комбінат

 

 

Чкаловський кар'єр N 1

 

 

сира марганцева руда

400

травень

Чкаловський кар'єр N 2

 

 

сира марганцева руда

600

червень


х/ Здається під налагодження з введенням в дію в червні 1980 року.

хх/ Потужність взамін тих, що вибувають.

  

Керуючий Справами
Ради Міністрів УРСР

К. БОЙКО

  

Додаток N 3
до постанови Ради Міністрів УРСР
від 17 березня 1980 р. N 192

ЗАВДАННЯ
Мінчормету УРСР, Мінважбуду УРСР і Мінмонтажспецбуду УРСР по введенню в дію об'єктів і потужностей, передбачених планом на 1980 рік, на гірничорудних підприємствах Мінчормету УРСР

 

Потужність /тис. тонн/

Строк введення в дію в 1980 році

Південний гірничо-збагачувальний комбінат

 

 

I черга реконструкції і технічного переозброєння, в тому числі I етап, III пусковий комплекс

 

 

сира залізна руда

1000

IV квартал

II черга реконструкції і технічного переозброєння

 

 

концентрат

500

IV квартал

Новокриворізький гірничо-збагачувальний комбінат

 

 

розкриття і відроблення нових ділянок кар'єру N 2-біс і нижніх горизонтів картеру N 3 для підтримання потужності

 

 

сира залізна руда

500

IV квартал

Центральний гірничо-збагачувальний комбінат

 

 

розширення комбінату

 

 

сира залізна руда

3000

IV квартал

концентрат

1000

IV квартал

Дніпровський гірничо-збагачувальний комбінат

 

 

фабрика згрудкування N 2

 

 

обкатиші

3000

IV квартал

Виробниче об'єднання "Кривбасруда"

 

 

Першотравневий залізорудний комбінат сира залізна руда

1000

IV квартал

горизонт 447-527 м шахти імені Орджонікідзе рудоуправління імені Леніна

 

 

сира залізна руда

500

IV квартал

Марганецький гірничо-збагачувальний комбінат

 

 

Грушівський рудник, шахта N 3/5

 

 

сира марганцева руда

700

IV квартал

Орджонікідзевський гірничо-збагачувальний комбінат

 

 

збільшення потужності Олександрівського кар'єру

 

 

сира марганцева руда

300

IV квартал

збільшення потужності Богданівського кар'єру

 

 

сира марганцева руда

300

IV квартал

  

Керуючий Справами
Ради Міністрів УРСР

К. БОЙКО

  

Додаток N 4
до постанови Ради Міністрів УРСР
від 17 березня 1980 р. N 192

ЗАВДАННЯ
Мінважбуду УРСР і Мінмонтажспецбуду УРСР по монтажу металевих і збірних залізобетонних конструкцій на будівництві об'єктів, передбачених планом на 1980 рік, на гірничорудних підприємствах Мінчормету УРСР

Найменування підприємств і об'єктів

Одиниця виміру

1980 рік

в тому числі

I півріччя

III квартал

IV квартал

Південний гірничо-збагачувальний комбінат

 

 

 

 

 

кар'єр

 

 

 

 

 

металоконструкції

тонн

384

176

188

20

збірні залізобетонні конструкції

куб. м

5997

3800

1630

567

збагачувальна фабрика металоконструкції

тонн

1362

971

391

-

збірні залізобетонні конструкції

куб. м

6524

4709

1811

4

Новокриворізький гірничо-збагачувальний комбінат

 

 

 

 

 

кар'єр N 3

 

 

 

 

 

металоконструкції

тонн

177

20

120

37

збірні залізобетонні конструкції

куб. м

3025

870

1705

450

Центральний гірничо-збагачувальний комбінат

 

 

 

 

 

кар'єр

 

 

 

 

 

металоконструкції

тонн

401

110

154

137

збірні залізобетонні конструкції

куб. м

5397

2493

1950

954

збагачувальна фабрика

 

 

 

 

 

металоконструкції

тонн

5146

1725

2470

951

збірні залізобетонні конструкції

куб. м

9320

4513

3770

1037

Дніпровський гірничо-збагачувальний комбінат

 

 

 

 

 

фабрика згрудкування N 2

 

 

 

 

 

металоконструкції

тонн

3708

2370

1004

334

збірні залізобетонні конструкції

куб. м

15058

10400

3554

1104

Виробниче об'єднання "Кривбасруда"

 

 

 

 

 

Першотравневий залізорудний комбінат

 

 

 

 

 

металоконструкції

тонн

757

185

440

132

збірні залізобетонні конструкції

куб. м

5747

2437

2640

670

Марганецький гірничо-збагачувальний комбінат

 

 

 

 

 

шахта N 3/5

 

 

 

 

 

металоконструкції

тонн

385

247

132

6

збірні залізобетонні конструкції

куб. м

3258

2875

285

98

Орджонікідзевський гірничо-збагачувальний комбінат

 

 

 

 

 

Олександрівський кар'єр

 

 

 

 

 

металоконструкції

тонн

25

4

21

-

збірні залізобетонні конструкції

куб. м

6604

3416

2310

878

Богданівський кар'єр

 

 

 

 

 

металоконструкції

тонн

73

36

37

-

збірні залізобетонні конструкції

куб. м

4185

1960

1460

765

  

Керуючий Справами
Ради Міністрів УРСР

К. БОЙКО

  

Додаток N 5
до постанови Ради Міністрів УРСР
від 17 березня 1980 р. N 192

ЗАВДАННЯ
по поставці основного устаткування для будівництва і введення в дію пускових об'єктів гірничорудних підприємств Мінчормету УРСР, передбачених планом на 1980 рік

 

Одиниця виміру

Кількість

Строк поставки

Постачальник

Мінважмаш

 

 

 

 

Дніпровський гірничо-збагачувальний комбінат

 

 

 

 

млин кульовий МШЦ-21х30

штук

1

II квартал

виробниче об'єднання "Уралмаш"

конвейєри стрічкові стаціонарні шириною:

 

 

 

 

1600 мм

- " -

1

- " -

Узловський машинобудівний завод імені І. І. Федунця

1400 мм

- " -

2

- " -

- " -

1200 мм

- " -

10

6 - II квартал
4 - липень

Миколаївський машинобудівний завод підйомно-транспортного устаткування

800 мм

- " -

1

I квартал

- " -

650 мм

- " -

1

- " -

- " -

500 мм

- " -

3

- " -

Гороховецький завод підйомно-транспортного устаткування

елеватор ланцюговий ЦС-320

- " -

1

- " -

Білохолуницький машинобудівний завод

крани електромостові загального призначення вантажопідйомністю:
15/3 т

- " -

1

- " -

Олександрійський завод підйомно-транспортного устаткування імені 60-річчя Великої Жовтневої соціалістичної революції

20/5 т

штук

1

I квартал

Узловський машинобудівний завод імені І. І. Федунця

30/5 т

- " -

1

- " -

- " -

магнітні дешламатори МД-9

- " -

2

- " -

Дніпропетровський завод гірничошахтного устаткування

класифікатор односпіральний ІКСП-15

- " -

I

II квартал

Іркутський завод важкого машинобудування імені В. В. Куйбишева

живильники дискові ДТ-31

- " -

4

I квартал

виробниче об'єднання "Рудгірмаш"

живильник дисковий ДТ-25

- " -

I

II квартал

- " - 

Південний гірничо-збагачувальний комбінат

 

 

 

 

дробарки щелепні 80х150

- " -

2

II квартал

благовєщенський завод "Амурський металіст"

дробарки валкові 200х125

- " -

3

- " -

- " -

магнітні дешламатори МД-5

- " -

2

липень

Дніпропетровський завод гірничошахтного устаткування

гідроциклони ГЦ-710К

- " -

20

- " -

- " -

грохоти інерційні ГИТ-51Н

- " -

2

II квартал

виробниче об'єднання"Рудгірмаш"

крани електромостові загального призначення вантажопідйомністю:

 

 

 

 

15/3 т

- " -

I

II квартал

Узловський машинобудівний завод імені І. І. Федунця

20/5 т

- " -

2

- " -

- " -

крани підвісні електричні однобалочні вантажопідйомністю 3,2 т

- " -

3

I квартал

Забайкальський завод підйомно-транспортного устаткування

млини кульові МШЦ - 45х60

- " -

3

1 - II квартал
2 - серпень

виробниче об'єднання "Новокраматорський машинобудівний завод"

Центральний гірничо-збагачувальний комбінат

 

 

 

 

дробарки конусні КСД-КМД - 2200Т

штук

3

перше півріччя

виробниче об'єднання "Уралмаш"

млини кульові МШЦ - 45х60

- " -

7

2 - I квартал
2 - II квартал
3 - III квартал

виробниче об'єднання "Новокраматорський машинобудівний завод"

класифікатори двоспіральні з незануреною спіраллю 2КСН-24б

- " -

2

II квартал

Дніпропетровський завод гірничо-шахтного устаткування

дешламатори:

 

 

 

 

МД-9

- " -

4

- " -

- " -

МД-12

- " -

4

I квартал

- " -

гідроциклони ГЦ-710К

- " -

36

II квартал

- " -

сепаратори магнітні ПБМП-120/300

- " -

33

22 - 1 квартал
11 - II квартал

виробниче об'єднання"Рудгірмаш"

кран електромостовий загального призначення вантажопідйомністю 50/10 т

- " -

1

II квартал

Харківський завод підйомно-транспортного устаткування імені В. І. Леніна

конвейєри стрічкові шириною:

 

 

 

 

1500 мм /котючий/

- " -

1

- " -

Білохолуницький машинобудівний завод

1200 мм /стаціонарні/

- " -

2

- " -

Миколаївський машинобудівний завод підйомно-транспортного устаткування

Виробниче об'єднання "Кривбасруда"

 

 

 

 

грохот ГСТ-72

штук

1

II квартал

завод вугільного машинобудування імені Пархоменка

грохоти ГИТ-71Н

- " -

2

1 - липень
1 - серпень

виробниче об'єднання "Рудгірмаш"

грохоти ПБМ-120/300

- " -

4

II квартал

- " -

кран електромостовий загального призначення вантажопідйомністю 30/5 т

- " -

1

- " -

Узловський машинобудівний завод імені І. І. Федунця

конвейєри стрічкові стаціонарні шириною:

 

 

 

 

1000 мм

штук

2

I квартал

Миколаївський машинобудівний завод підйомно-транспортного устаткування

800 мм

- " -

2

- " -

- " -

крани підвісні електричні однобалочні вантажопідйомністю 5 т з двома стиковими замками

- " -

2

II квартал

Забайкальський завод підйомно-транспортного устаткування

шків електромагнітний ШЭ-140-100 В

- " -

1

- " -

завод вугільного машинобудування імені Пархоменка

кліть 2КНР-4,5

- " -

1

I квартал

завод гірничого устаткування "Комуніст"

вагонетки УВГ-4,0

- " -

24

II квартал

Пермський завод гірничошахтного машинобудування

машини породонавантажувальні ІППН-3

- " -

3

- " -

завод гірничого устаткування "Комуніст"

комплекс прохідницький КПН-4

- " -

1

- " -

благовєщенський завод "Амурський металіст"'

комплекси прохідницькі КПВ-4

- " -

4

2 - I квартал
2 - II квартал

- " -
- " -

каретки бурові СБКНС-2М

- " -

2

липень

Дарасунський завод гірничого устаткування

зарядні машини ЗМБС-2

- " -

5

II квартал

Карпінський машинобудівний завод

породонавантажувальна машина ППН-2Г

- " -

1

липень

завод гірничого устаткування "Комуніст"

шків копровий 2 м

- " -

1

I квартал

Новочеркаський машинобудівний завод імені А. А. Нікольського

зарядні машини ЗМБС-2

- " -

2

I квартал

Карпінський машинобудівний завод

каретки бурові СБККНС

- " -

3

- " -

Дарасунський завод гірничого устаткування

машини навантажувальні ІППН-3

- " -

7

- " -

завод гірничого устаткування "Комуніст"

лебідки ЛЛТ-3

- " -

17

9 - I квартал
8 - II квартал

Киштимський машинобудівний завод імені М. І. Калініна

вагонетки УВГ-4,0

штук

66

36 - I квартал
30 - II квартал

Пермський завод гірничо-шахтного машинобудування

вагонетки ВГ-9,5

- " -

26

16 - I квартал
10 - II квартал

Дніпропетровський завод гірничо-шахтного устаткування

перекидач ОК-4,0-410-750

- " -

1

липень

- " -

кліть 5,2 х 1,63

- " -

1

II квартал

завод гірничого устаткування "Комуніст"

бадді БПН - 1/1150

- " -

3

- " -

Ясинуватський машинобудівний завод

причіпні пристрої ПУБ-2,8

- " -

3

1 - II квартал
2 - перше півріччя

- " -
- " -

амортизатори ТА1-1

- " -

6

перше півріччя

- " -

амортизатори ТА2-1

- " -

4

- " -

- " -

Орджонікідзевський гірничо-збагачувальний комбінат

 

 

 

 

машини флотаційні ФП-16

камер

32

липень

Дніпропетровський завод гірничо-шахтного устаткування

екскаватори:

 

 

 

 

ЭШ-10/70

штук

1

II квартал

виробниче об'єднання "Новокраматорський машинобудівний завод"

ЭШ-15/90

- " -

1

липень

виробниче об'єднання "Уралмаш"

Марганецький гірничо-збагачувальний комбінат 

 

 

 

 

роторний екскаватор ЭРШРД-5000 

- " -

1

за погодженим з замовником графіком

виробниче об'єднання"Новокраматорський машинобудівний завод"

Міненергомаш

 

 

 

 

Центральний гірничо-збагачувальний комбінат

 

 

 

 

конвейєри стрічкові шириною 2000 мм

штук

4

III квартал

Сизранський турбобудівний завод

котли парові ДЕ-16/141М

комплектів

2

II квартал

Бійський котельний завод

вентилятори ВДН-17

штук

2

- " -

Хабаровський завод енергетичного машинобудування

Дніпровський гірничо-збагачувальний комбінат

 

 

 

 

конвейєр стрічковий шириною 1600 мм

штук

1

II квартал

Сизранський турбобудівний завод

млин вуглемельний Ш-50 А

- " -

1

- " -

- " -

котли парові ГМ-50 N 3, 4

комплектів

2

1 - II квартал
1 - липень

Білгородський завод енергетичного машинобудування

димососи:

 

 

 

 

ДН - 19

штук

3

2 - липень
1 - II квартал

Барнаульський котельний завод

ДН-24 х 2

- " -

2

липень

- " -

млинові вентилятори:

 

 

 

 

ВМ - 20А

- " -

3

II квартал

- " -

ВМ - 17

- " -

2

I квартал

Хабаровський завод енергетичного машинобудування

ВМ - 15

- " -

4

- " -

- " -

сепаратор пилу СПЦВ - 5500/2000

- " -

1

- " -

Сизранський турбобудівний завод

циклони пилові НИИОГАЗ

 

 

1 - I квартал

- " -

діаметром 3000 мм

- " -

4

1 - II квартал
2 - липень

- " -
- " -

Виробниче об'єднання "Кривбасруда"

 

 

 

 

конвейєри стрічкові шириною 1600 - 2000 мм

штук

12

5 - I квартал
4 - II квартал
3 - липень

- " -

турбокомпресор

комплектів

1

липень

Хабаровський завод енергетичного машинобудування

котли водогрійні:

 

 

 

 

КВГМ-100

- " -

1

- " -

Дорогобузький котельний завод

КВГМ-50

- " -

1

II квартал

- " -

димососи:

 

 

 

 

ДН-22 х 2

штук

1

липень

Барнаульський котельний завод

ДН-21

- " -

1

- " -

- " -

вентилятори:

 

 

 

 

ВДН-18

штук

1

липень

Барнаульський котельний завод

ВДН-17

- " -

1

- " -

Хабаровський завод енергетичного машинобудування

підігрівники мазуту ПМ-40-30

- " -

2

- " -

виробниче об'єднання "Красный котельщик"

фільтри мазуту ФМ-10-60

- " -

2

II квартал

- " -

Південний гірничо-збагачувальний комбінат

 

 

 

 

конвейєри стрічкові шириною 1600 мм

штук

6

II квартал

Сизранський турбобудівний завод

Мінхіммаш

 

 

 

 

Дніпровський гірничо-збагачувальний комбінат

 

 

 

 

комплекс для стикування транспортерних стрічок

штук

1

I квартал

Боровицький завод полімерного машинобудування

мірники

- " -

2

II квартал

Староруський завод хімічного машинобудування

контейнер

- " -

1

перше півріччя

Рузаївський завод хімічного машинобудування

апарат

- " -

1

II квартал

Курганське виробниче об єднання арматурного і хімічного машинобудування

штамповані і вальцьовані заготовки до лінзових компенсаторів

- " -

3

- " -

грозненський машинобудівний завод "Червоний молот"

апарати

- " -

2

- " -

Туймазинський завод хімічного устаткування

Південний гірничо-збагачувальний комбінат

 

 

 

 

ємкість

штук

1

перше півріччя

Рузаївський завод хімічного машинобудування

вакуум-фільтр

- " -

8

4 - липень
4 - серпень

бердичівський завод хімічного машинобудування "Прогрес"

повітрозбірники

- " -

12

6 - I квартал
6 - II квартал

Рузаївський завод хімічного машинобудування

масловодовіддільники

- " -

13

II квартал

Свеський насосний завод

Північний гірничо-збагачувальний комбінат

 

 

 

 

штампована і вальцьована заготовка до лінзового компенсатора

- " -

1

перше півріччя

грозненський машинобудівний завод "Червоний молот"

повітрозбірники

- " -

5

II квартал

тихоріцький завод хімічного машинобудування "Червоний молот"

Виробниче об'єднання "Кривбасруда"

 

 

 

 

комплекси для стикування транспортерних стрічок

- " -

2

перше півріччя

Боровицький завод полімерного машинобудування

водомасловіддільники

- " -

19

2 - I квартал
1 - II квартал
16 - липень

Свеський насосний завод
 

- " -

апарати

- " -

6

I квартал

Староруський завод хімічного машинобудування

мулоскреби

- " -

3

II квартал

Туймазинський завод хімічного машинобудування

мулососи

- " -

3

- " -

- " -

реактор

- " -

1

перше півріччя

Полтавське виробниче об'єднання емальованого хімічного устаткування

водовіддільники

- " -

6

- " -

Свеський насосний завод

Центральний гірничо-збагачувальний комбінат

 

 

 

 

реактор

штук

1

I квартал

Староруський завод хімічного машинобудування

ємкості

- " -

3

2 перше півріччя

Курганське виробниче об'єднання арматурного і хімічного машинобудування

 

 

1 - II квартал

Рузаївський завод хімічного машинобудування

повітрозбірники

- " -

3

II квартал

- " -

вакуум-фільтри ДШ-100

- " -

17

6 - I квартал
4 - II квартал

бердичівський завод хімічного машинобудування "Прогрес"

 

 

4 - липень

- " -

 

 

3 - серпень

- " -

Марганецький гірничо-збагачувальний комбінат

 

 

 

 

ємкості

штук

33

I квартал

Курганське виробниче об єднання арматурного і хімічного машинобудування

фільтри

- " -

2

- " -

бердичівський завод хімічного машинобудування "Прогрес"

фільтри карусельні

- " -

3

- " -

Уральське виробниче об'єднання хімічного машинобудування імені 50-річчя СРСР

мішалки

- " -

10

I квартал

Дзержинський завод хімічного машинобудування

апарати

- " -

27

II квартал

Пензенський завод хімічного машинобудування

піч 1000 х 8000

- " -

1

I квартал

бердичівський завод хімічного машинобудування "Прогрес"

теплообмінники

- " -

4

II квартал

Узбецький завод хімічного машинобудування

ємкості

- " -

8

3 - I квартал

Павлоградський завод хімічного машинобудування

ємкості

штук

 

5 - I квартал

Глазовський завод хімічного машинобудування '

конденсатори

- " -

3

I квартал

Рузаївський завод хімічного машинобудування

апарати

- " -

3

- " -

Староруський завод хімічного машинобудування

Орджонікідзевський гірничо-збагачувальний комбінат

 

 

 

 

автоклав

штук

1

I квартал

Уральське виробниче об'єднання хімічного машинобудування імені 50-річчя СРСР

Мінбудшляхмаш

 

 

 

 

Дніпровський гірничо-збагачувальний комбінат

 

 

 

 

дробарки комбіновані СМ-165 А

штук

2

I квартал

кемеровський завод "Строммашина"

Південний гірничо-збагачувальний комбінат

 

 

 

 

дробарка комбінована СМ-165 А

штук

1

II квартал

кемеровський завод "Строммашина"

домкрати ДГ-200

- " -

4

I квартал
2 - I квартал

- " -

засувки шламові ЗШ- 200

- " -

14

12 - II квартал

кохомський завод "Строммашина"

Мінкольормет СРСР

 

 

 

 

Південний гірничо-збагачувальний комбінат

 

 

 

 

гідроциклони

штук

18

I квартал

Усольський завод гірничого устаткування

Дніпровський гірничо-збагачувальний комбінат

 

 

 

 

живильник куль ПШ - 2

- " -

1

- " -

- " -

Центральний гірничо-збагачувальний комбінат

 

 

 

 

живильники куль ПШ-1

- " -

4

II квартал

- " -

Орджонікідзевський гірничо-збагачувальний комбінат

 

 

 

 

механізми контактного чана КЧ - 1,6

штук

2

II квартал

Усольський завод гірничого устаткування

механізми контактних чанів:

 

 

 

 

КЧ - 3,15

- " -

1

- " -

- " -

КЧ - 2,5

- " -

6

липень

- " -

гідроциклони

 

 

 

 

ГЦ - 360К

- " -

5

I квартал

- " -

живильник куль

 

 

 

 

ПШ-1

- " -

1

- " -

- " -

згущувач 30Г - СГ

- " -

1

II квартал

Східмашзавод

Мінвуглепром СРСР

 

 

 

 

Дніпровський гірничо-збагачувальний комбінат

 

 

 

 

грохоти вібраційні ГВ-0,6

штук

2

I квартал

Карагандинське об єднання по виробництву гірничошахтного устаткування

Південний гірничо-збагачувальний комбінат

 

 

 

 

живильники пластинчасті 2-12-30

- " -

5

- " -

Олександрівський машинобудівний завод імені К. Є. Ворошилова

подрібнювачі вібраційні 75-ТДРМ

- " -

2

II квартал

Теплогірський завод гідроустаткування

Орджонікідзевський гірничо-збагачувальний комбінат

 

 

 

 

живильники реагентні 2ПРС

- " -

6

I квартал

- " -

пробовідбірники щілинні:

 

 

 

 

ПЩ-15

- " -

4

- " -

Краснолуцький машинобудівний завод

ПЩ-35

- " -

1

- " -

- " -

машини для оброблення проб МПЛ - 150

штук

2

I квартал

Краснолуцький машинобудівний завод

аналізатори ситові 236 БГР

- " -

2

III квартал

Теплогірський завод гідроустаткування

подрібнювані вібраційні 75 ТДРМ

- " -

2

II квартал

- " -

живильник 158 АПТ

- " -

1

I квартал

- " -

Виробниче об'єднання "Кривбасруда"

 

 

 

 

електровози К14 /14КР/

штук

10

5 - II квартал
5 - липень

Олександрівський машинобудівний завод імені К. Є. Ворошилова

кулаки 37,5 - 8П

комплектів

1

липень

киселівський завод гірничого машинобудування "Гірмаш"

вентилятори:

 

 

 

 

СВМ - 5М

штук

10

I квартал

Томський електромеханічний завод імені В. В. Вахрушева

СВМ - 6М

- " -

15

- " -

- " -

ВМП - 4

- " -

15

7 - I квартал
8 - II квартал

- " -

лебідки ЛР - ІМ

- " -

5

I квартал

одеський машинобудівний завод "Червона Гвардія"

кулаки 37,5 - 8П

комплектів

2

II квартал

киселівський завод гірничого машинобудування "Гірмаш"

стопори 2СД-12,5

- " -

2

- " -

- " -

стопори 2С - 3

- " -

1

I квартал

- " -

електровози К14 /14КР/

штук

2

- " -

Олександрівський машинобудівний завод імені К. Є. Ворошилова

кулаки 25 - 8 П

комплектів

1

II квартал

киселівський завод гірничого машинобудування "Гірмаш"

стопори 2 СД-12,5-1

комплектів

 

II квартал

киселівський завод гірничого машинобудування "Гірмаш"

штовхачі ТШПП-16-6,0

- " -

2

липень

Дружківський машинобудівний завод імені 50-річчя Радянської України

кулаки 25-9П

- " -

1

II квартал

киселівський завод гірничого машинобудування "Гірмаш"

стопори 20 - 12,5

- " -

2

III квартал

- " -

вагонетки спеціальні

штук

8

I квартал

- " -

електровози К14

- " -

6

4 - I квартал
2 - II квартал

Олександрівський машинобудівний завод імені К. Є. Ворошилова

вентилятори:

 

 

 

 

СВМ - 6М

- " -

4

II квартал

Томський електромеханічний завод імені В. В. Вахрушева

СВМ - 5М

- " -

4

2 - I квартал

- " -

2 - II квартал

- " -

вагонетки пасажирські

- " -

8

II квартал

Киселівський машинобудівний завод імені Черних

вагонетки ВГ-2,0

- " -

10

I квартал

киселівський завод "Гірмаш"

лебідка ЛППР - 2/300

- " -

1

II квартал

- " -

вентилятори СВМ-6М

- " -

8

- " -

Томський електромеханічний завод імені В. В. Вахрушева

Мінелектротехпром

 

 

 

 

Новокриворізький гірничо-збагачувальний комбінат

 

 

 

 

розподільні пристрої РУС

штук

28

II квартал

Дивногорський завод низьковольтної апаратури

шафи керування ШУ-5000

- " -

82

14 - I квартал

тбіліське виробниче об'єднання "Електроапарат"

підстанційні панелі

- " -

20

II квартал

середньоазіатське виробниче об'єднання "Середазелектроапарат"

Південний гірничо-збагачувальний комбінат

 

 

 

 

електродвигуни:

 

 

 

 

СДС-19-56-40 потужністю 2500 кВт до млинів 45 х 60

штук

3

1 - I квартал
1 - II квартал
І - III квартал

ленінградське виробниче електромашинобудівне об'єднання "Електросила"

СДНЗ-16-51-12 потужністю 1600 кВт до землесосів 20СГРТ-8

- " -

4

2 - I квартал
2 - II квартал

Новокаховський електромашинобудівний завод імені 50-річчя Великої Жовтневої соціалістичної революції

СДМ - 215/26-24 потужністю 600 кВт до насосів ВВН -300

- " -

5

2 - II квартал
3 - III квартал

Тираспольський завод електромашин "Електромаш"

А03 - 315М-6 потужністю 132 кВт

- " -

4

II квартал

улан-уденський завод "Електромашина"

щити станцій керування

одиниць

37

12 - II квартал
25 - II квартал

виробниче об'єднання "ХЭМЗ" Луцький електроапаратний завод

перетворювачі дросельні ПДК-20

штук

15

I кварталі

ставропольський завод "Електроавтоматика"

шафи керування

- " -

8

II квартал

каспський електроапаратний завод "Каспіелектроапарат" тбіліського виробничого об'єднання "Електроапарат"

високовольтні розмикачі:

 

 

 

 

РНДЗ-220/1000

полюсі в

9

I квартал

Великолуцький завод високовольтної апаратури

РНДЗ-35У/1000

- " -

39

перше півріччя

- " -

РВРЗ-10/2000

- " -

9

- " -

- " -

РВРЗ-10/4000

- " -

15

I квартал

- " -

30Н-11ОУ - II

- " -

 

- " -

- " -

шинні опори:

 

 

 

- " -

ШО-35У

штук

30

перше півріччя

- " -

ШО-150У

штук

3

I квартал

Великолуцький завод високовольтної апаратури

розрядники високовольтні:

 

 

 

 

РВС-110

фаз

1

перше півріччя

- " -

РВС-35

- " -

9

- " -

- " -

Центральний гірничо-збагачувальний комбінат

 

 

 

 

електродвигуни:

 

 

 

 

СДС-19-56-40 потужністю 2500 кВт до млинів МШЦ-45 х 60

штук

7

2 - I квартал
2 - II квартал
3 - III квартал

ленінградське виробниче електромашинобудівне об'єднання "Електросила"

СДМ - 215/26-24 потужністю 600 кВт до вакуум-насосів ВВН-300

- " -

6

2 - I квартал
2 - II квартал
2 - III квартал

тираспольський завод електромашин "Електромаш"

ДА304-14-59-8 потужністю 500 кВт до землесосів 12ГРК-8

- " -

6

II квартал

Сафонівський електромашинобудівний завод

щити станцій керування

одиниць

324

308 - 1 квартал
6 - II квартал
10 - II квартал

виробниче об'єднання "ХЭМЗ" Луцький електроапаратний завод Донецький енергозавод

підстанційні панелі

штук

19

II квартал.

середньоазіатське виробниче об'єднання "Середазелектроапарат"

шафи РТЗО

- " -

1

- " -

башкирське виробниче об'єднання "Електроапарат"

перетворювачі дросельні ПДК-20

- " -

4

I квартал

ставропольський завод "Електроавтоматика"

високовольтні розмикачі РВДЗ-220/1000

полюсів

6

- " -

Великолуцький завод високовольтної апаратури

шинні опори ШО-220

штук

5

перше півріччя

- " -

Першотравневе рудоуправління виробничого об'єднання "Кривбасруда"

 

 

 

 

електродвигуни:

 

 

 

 

СДТ-3150-2 потужністю 3150 кВт до турбокомпресора К-500-61-1

штук

1

липень

Лисьвенський турбогенераторний завод

АКНЗ-2-15-57-6У3 потужністю 1000 кВт до стрічкового конвейєра

- " -

1

II квартал

виробниче об'єднання "ХЭМЗ"

ВАО-630М-4 потужністю 800 кВт до насосів ЦНС-300 х 540

штук

2

I квартал

тираспольський завод електромашин "Електромаш"

підстанційні панелі

- " -

2

II квартал

середньоазіатське виробниче об'єднання "Середазелектроапарат"

панелі захисту

- " -

4

I квартал

Чебоксарський електроапаратний завод

шафи керування

- " -

10

- " -

каспський електроапаратний завод "Каспіелектроапарат" тбіліського виробничого об'єднання "Електроапарат"

Рудоуправління імені Леніна виробничого об'єднання "Кривбасруда"

 

 

 

 

електродвигуни ВАО-630м-4 потужністю 800 кВт до насосів ЦНС-300 х 450

штук

2

II квартал

тираспольський завод електромашин "Електромаш"

шафи керування ШУ-5000

- " -

3

I квартал

каспський електроапаратний завод, "Каспіелектроапарат" тбіліського виробничого об'єднання "Електроапарат"

Дніпровський гірничо-збагачувальний комбінат /фабрика згрудкування N 2/

 

 

 

 

електродвигуни:

 

 

 

 

СДМЗ-2-22-34-60

штук

1

II квартал

ленінградське виробниче електромашинобудівне об'єднання "Електросила"

ДАЗО - 13-67-6 потужністю 630 кВт до насосів ГРТ-1250/71

штук

3

квітень

ленінградське виробниче електромашинобудівне об'єднання "Електросила"

ДАЗО - 13-42-6 потужністю 400 кВт до насосу ГРТ-800/71

- " -

1

- " -

- " -

ХАЗО - 17-44-8/10 потужністю 630/320 кВт до димососів ДН-24-2-0,62

- " -

2

липень

вірменське виробниче електромашинобудівне об'єднання "Вірмелектромаш"

СДН-17-44-8 потужністю 1600 кВт до насосу 24НДС

штук

1

II квартал

Новокаховський електромашинобудівний завод імені 50-річчя Великої Жовтневої соціалістичної революції

ДАЗО - 14-59-8
/ДАЗО -13-70-8/ потужністю 500 кВт до насосів ГРК-1600/50

- " -

7

I квартал

Сафонівський електромашинобудівний завод

ДАЗО 4-14-59-8 потужністю 500 кВт до насосів ГРТ-1600/50

- " -

2

II квартал

- " -

АОЗ - 315М - 6 потужністю 200 кВт до димососів ДН-19

- " -

2

I квартал

улан-уденський завод "Електромашина"

АОЗ-315М потужністю 200 кВт

- " -

3

- " -

- " -

АОЗ-355М-8 потужністю 160 кВт

- " -

4

II квартал

- " -

агрегати в складі ЕСС5 93,4 + В2-92-4

комплектів

3

- " -

вірменське виробниче електромашинобудівне об'єднання "Вірмелектромаш"

щити станцій керування

одиниць

303

- " -

Луцький електроапаратний завод

підстанційні панелі

штук

72

II квартал

середньоазіатське виробниче об'єднання "Середазелектроапарат"

шафи РТЗО, ШР, ШС

- " -

13

- " -

башкирське виробниче об'єднання "Середазелектроапарат"

панелі захисні

штук

4

1 - I квартал
3 - II квартал

Чебоксарський електроапаратний завод

панелі керування БУ8000

- " -

3

I квартал

- " -

розподільний пристрій РУС-9000

- " -

1

- " -

Дивногорський завод низьковольтної апаратури

блоки керування БУ8000

- " -

2

перше півріччя

каспський електроапаратний завод "Каспіелектроапарат" тбіліського виробничого об'єднання "Електроапарат"

шафи керування ШУ 5000 блоки керування БУ 8000

- " -

34

I квартал її

- " -

- " -

2

- " -

виробниче об'єднання "ХЭМЗ"

Орджонікідзевський гірничо-збагачувальний комбінат

 

 

 

 

щити станцій керування

одиниць

172

II квартал

Луцький електроапаратний завод

підстанційні панелі

штук

91

55 - I квартал
36 - II квартал

середньоазіатське виробниче об'єднання "Середазелектроапарат"

шафи керування ШУ-5000

- " -

19

I квартал

каспський електроапаратний завод "Каспіелектроапарат" тбіліського виробничого об'єднання "Електроапарат"

ящики керування ЯУ-5000

- " -

4

II квартал

- " -

шафи оперативного струму ШУОТ

- " -

1

I квартал

ставропольський завод "Електроавтоматика"

перетворювачі дросельні ПДК-20

- " -

5

- " -

- " -

розмикачі високовольтні:

 

 

 

 

РНДЗ-150/1000

полюсів

6

- " -

Великолуцький завод високовольтної апаратури

РНДЗ - 35/3200

- " -

6

- " -

- " -

РНДЗ - 35/2000

- " -

3

перше півріччя

- " -

РНДЗ-35/1000

полюсів

6

перше півріччя

Великолуцький завод високовольтної апаратури

РОЗ-35/1000

- " -

12

I квартал

- " -

ЗОН - 110 М-П

- " -

1

- " -

- " -

розрядники високовольтні РВС-35

фаз

6

перше півріччя

- " -

Марганецький гірничо-збагачувальний комбінат

 

 

 

 

шафи керування ШУ-5000

штук

8

7 - I квартал
1 - перше півріччя

каспський електроапаратний завод "Каспіелектроапарат" тбіліського виробничого об'єднання "Електроапарат"

Криворізький центральний рудоремонтний завод

 

 

 

 

електродвигуни:

 

 

 

 

СТД-1600-2 потужністю 1600 кВт до турбокомпресора К-250-61-2

штук

1

III квартал

Лисьвенський турбогенераторний завод

САН2-16-56-10 потужністю 1000 кВт до насоса Д6300 х 80

- " -

1

II квартал

Новокаховський електромашинобудівний завод імені 50-річчя Великої Жовтневої соціалістичної революції

щити станцій керування

одиниць

10

- " -

Донецький енергозавод

Примітка.

Завдання по виготовленню вказаного устаткування встановлено постановою Ради Міністрів СРСР від 21 січня 1980 р. N 51.

 

Керуючий Справами
Ради Міністрів УРСР

К. БОЙКО

 

Додаток N 6
до постанови Ради Міністрів УРСР
від 17 березня 1980 р. N 192

ВІДОМІСТЬ
машин, механізмів, устаткування і матеріалів, що виділяються додатково в 1980 році Мінчормету УРСР для гірничорудних підприємств

 

Одиниця виміру

Кількість

Виділяється за рахунок

Автомобілі вантажні:

 

 

 

ГАЗ-53А

штук

8

резерву Ради Міністрів СРСР

ЗИЛ-133Г

- " -

8

- " -

"Урал-377"

- " -

2

- " -

ГАЗ-52-04

- " -

13

- " -

КамАЗ-5320

- " -

13

- " -

КАЗ-608В в комплекті з напівпричепами автомобільними КАЗ-717х/

- " -

1

- " -

ИЖ-2715

- " -

1

- " -

Бульдозери на гусеничних тракторах класу тяги 25 т

- " -

6

перерозподілу фондів між споживачами за визначенням Держпостачу СРСР

Трубоукладачі на тракторах вантажопідйомністю до 10 т

- " -

2

нерозподіленого резерву

Машини шахтні навантажувальні ППН-ІС

- " -

5

- " -

Насоси відцентрові горизонтальні марки ЦНСК-300

- " -

2

- " -

Насоси відцентрові горизонтальні різні /без електродвигунів/

- " -

20

- " -

Насоси вакуумні водокільцеві

- " -

6

перерозподілу фондів між споживачами за визначенням Держпостачу СРСР

Автогрейдери

- " -

6

- " -

Думпкари широкої колії

- " -

50

- " -

Трактори К-701

- " -

4

резерву Ради Міністрів СРСР

Автобуси КАвЗ-685

- " -

10

- " -


х/ Напівпричепи автомобільні КАЗ-717 виділяються за рахунок нерозподіленого резерву.

Автопаливозаправники на шасі автомобілів ГАЗ-52-01 і ГАЗ-52-04

штук

3

нерозподіленого резерву

Вагони-будинки пересувні

- " -

2

- " -

Верстати токарно-центрові для обробки виробів діаметром:

 

 

 

250 - 320 мм

- " -

3

резерву Ради Міністрів

400 - 630 мм

- " -

6

- " -

800 - 1000 мм

- " -

2

- " -

Верстати токарно-карусельні

- " -

2

- " -

Верстат токарно-револьверний

- " -

1

- " -

Верстат координатно-розточувальний

- " -

1

- " -

Верстат горизонтально-розточувальний

- " -

1

- " -

Верстати радіально-свердлильні

- " -

2

- " -

Верстати вертикально-свердлильні

- " -

7

- " -

Верстати настільно-свердлильні

- " -

4

- " -

Верстат поперечно-стругальний

- " -

1

- " -

Верстат довбальний

- " -

1

- " -

Верстат вертикально-фрезерний

- " -

1

- " -

Верстати горизонтально-фрезерні

- " -

2

- " -

Верстати універсально-фрезерні

- " -

2

- " -

Верстат копіювально-фрезерний

- " -

1

- " -

Верстат зубостругальний для конічних коліс

- " -

1

- " -

Верстат зубообробний

- " -

1

- " -

Верстат внутрішньошліфувальний

- " -

1

- " -

Верстати плоскошліфувальні

- " -

3

- " -

Верстати круглошліфувальні

штук

2

резерву Ради Міністрів СРСР

Верстат заточувальний

- " -

1

- " -

Верстати обдирно-шліфувальні і точильно-полірувальні

- " -

4

- " -

Верстати відрізні

- " -

2

- " -

Електровози рудникові акумуляторні 4,5 АРП

- " -

3

нерозподіленого резерву

 

Керуючий Справами
Ради Міністрів УРСР

К. БОЙКО

 

Додаток N 7
до постанови Ради Міністрів УРСР
від 17 березня 1980 р. N 192

ЗАВДАННЯ
Мінчормету УРСР по виготовленню та поставці в 1980 році нестандартизованого устаткування для будівництва пускових об'єктів на гірничорудних підприємствах

/тонн/

Найменування підприємств та об'єктів

Підлягає виготовленню в 1980 році

в тому числі

I півріччя

III квартал

IV квартал

Всього

1837,86

761,94

1031,12

44,80

в тому числі:

 

 

 

 

Північний гірничо-збагачувальний комбінат

 

 

 

 

II черга фабрики згрудкування, II пусковий комплекс

1,64

1,64

-

-

III пусковий комплекс збагачувальної фабрики

146,3

146,3

-

-

Південний гірничо-збагачувальний комбінат

 

 

 

 

I черга реконструкції і технічного переозброєння, III пусковий комплекс

96,2

-

96,2

-

II черга реконструкції і технічного переозброєння:

 

 

 

 

пусковий комплекс 1979 року

22,7

22,7

-

-

пусковий комплекс 1980 року

10,9

-

10,9

-

Новокриворізький гірничо-збагачувальний комбінат

 

 

 

 

Розкриття і розробка кар'єру N 3 і нижніх горизонтів картеру N 2

 

 

 

 

пусковий комплекс 1980 року

8,0

-

8,0

-

Центральний гірничо-збагачувальний комбінат

 

 

 

 

Пусковий комплекс розширення комбінату

454,0

-

454,0

-

Інгулецький гірничо-збагачувальний комбінат

 

 

 

 

Реконструкція збагачувальної фабрики

75,1

75,1

-

-

Виробниче обладнання "Кривбасруда"

 

 

 

 

Першотравневий залізорудний комбінат

 

 

 

 

I етап другого пускового комплексу

144,8

104,3

40,5

-

II етап другого пускового комплексу

110,0

-

110,0

-

Рудоуправління імені Леніна

 

 

 

 

Пусковий комплекс 1979 року

39,5

9,6

29,9

-

Пусковий комплекс 1980 року

20,1

-

20,1

-

Рудоуправління імені XX партз'їзду

 

 

 

 

Пусковий комплекс реконструкції шахт

175,5

87,5

77,7

10,3

Марганецький гірничо-збагачувальний комбінат

 

 

 

 

Дослідно-промисловий корпус хімічного збагачення сировини

123,5

123,5

-

-

Комплекс розширення шахти 3/5

41,12

39,8

1,32

-

Дніпропетровський гірничо-збагачувальний комбінат

 

 

 

 

Фабрика згрудкування N 2:

 

 

 

 

I пусковий комплекс

95,9

77,9

13,4

4,6

II пусковий комплекс

272,6

73,6

199,0

-

 

Керуючий Справами
Ради Міністрів УРСР

К. БОЙКО

 

Додаток N 8
до постанови Ради Міністрів УРСР
від 17 березня 1980 р. N 192

ВІДОМІСТЬ
машин і устаткування, що поставляються в 1980 році Мінчормету УРСР /в рахунок його фондів/ для ремонтно-експлуатаційних потреб гірничорудних підприємств республіканського промислового об'єднання "Укрруда"

 

Одиниця виміру

1980 рік - всього

Завод /об'єднання/ - виготовлювач

Мінвуглепром СРСР

Електровози рудникові:

 

 

 

4 КР

штук

9

киселівський завод гірничого машинобудування "Гірмаш"

К-10

- " -

10

Олександрівський машинобудівний завод імені К. Є. Ворошилова

К-14

- " -

30

- " -

Міненергомаш

Екскаватори ЭКГ-8И

штук

9

Іжорський машинобудівний завод імені А. О. Жданова

Мінважмаш

Крани на залізничному ходу вантажопідйомністю:

 

 

 

16 тонн

штук

15

Кіровський машинобудівний завод імені 1 Травня

25 тонн

- " -

11

- " -

Комбайни для видобутку руди КМШ

- " -

8

Дніпропетровський завод гірничо-шахтного устаткування

Машини шахтні навантажувальні:

 

 

 

ПН6-3Д

- " -

2

Ясногорський машинобудівний завод

ППН-1С

- " -

31

Дарасунський завод гірничого устаткування

ІППН-3

- " -

68

криворізький завод "Комуніст"

Машина флотаційна ФЛ-16

штук

1

Дніпропетровський завод гірничо-шахтного устаткування

Класифікатор 2КСН-30

- " -

1

- " -

Класифікатори 1КСН-12

- " -

3

Іркутський завод важкого машинобудування імені В. В. Куйбишева

Гідроциклони ГЦ-1000К

- " -

7

Дніпропетровський завод гірничо-шахтного устаткування

Грохоти ГСТ-61

- " -

7

завод вугільного машинобудування імені Пархоменка

Дробарки конусні:

 

 

 

КСД-КМД-2200

- " -

10

виробниче об'єднання "Уралмаш"

ККД-1500

- " -

1

- " -

ККД-КРД-900

- " -

1

- " -

Млини кульові і стержньові

- " -

8

виробниче об'єднання "Новокраматорський машинобудівний завод"

Млини рудногалькові

- " -

1

- " -

Бурові верстати шарошечного буріння:

 

 

 

СБШ-250МН

- " -

20

завод гірничого устаткування Комуніст"

СБШ-250МН

- " -

4

Воронезький завод гірничо-збагачувального устаткування

Тепловози:

 

 

 

ТГМ-6

- " -

8

Людинівський тепловозобудівний завод

ТГМ-4

- " -

40

- " -

Думпкари широкої колії вантажопідйомністю:

 

 

 

60 тонн

- " -

10

Демихівський машинобудівний завод

Екскаватори ЭКГ-4,6

- " -

26

виробниче об'єднання "Уралмаш"

Мінхіммаш

Насоси грунтові 12ГРК-8

штук

16

Бобруйський машинобудівний завод імені В. Л. Леніна

Мінелектротехпром

Тягові агрегати ПЭ-2М

штук

Дніпропетровський електровозобудівний завод

Мінавтопром

Автомобілі вантажні:

 

 

 

БелАЗ

штук

331

Білоруський автомобільний завод

КрАЗ-256Б

- " -

42

Кременчуцький автомобільний завод імені 50-річчя Радянської України

Автобуси:

 

 

 

КАвЗ-685

- " -

69

Курганський автобусний завод

ЛиАЗ-677

- " -

14

Лікінський автобусний завод

Мінбудшляхмаш

Екскаватори одноковшові

штук

5

Воронезький екскаваторний завод

Бульдозери на гусеничних тракторах класу тяги:

 

 

 

6 - 10 тонн

- " -

67

Челябінський завод шляхових машин імені Колющенка

25 тонн

- " -

12

- " -

15 тонн

- " -

17

Брянський завод шляхових машин імені 50-річчя Великого Жовтня

Міноборонпром

Трактори К-700, К-701

штук

13

підприємство п/с А-1125, м. Ленінград

 

Керуючий Справами
Ради Міністрів УРСР

К. БОЙКО

 

Додаток N 9
до постанови Ради Міністрів УРСР
від 17 березня 1980 р. N 192

ЗАВДАННЯ
Мінчормету УРСР по виробництву додаткової металопродукції на 1980 рік для гірничорудних підприємств республіканського промислового об'єднання "Укрруда"

 

Кількість /тис. тонн/

Рейки залізничні широкої колії

10

Накладки і підкладки до рейок

6

Кулі стальні помольні

15

Труби зварні великого діаметра

5

Труби нафтопровідні безшовні

2

Канати стальні

0,8

Болти клемові з гайками

0,3

Болти закладні з гайками

0,65

 

Керуючий Справами
Ради Міністрів УРСР

К. БОЙКО

 
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали