ЦЕНТРАЛЬНИЙ КОМІТЕТ КОМПАРТІЇ УКРАЇНИ
І РАДА МІНІСТРІВ УКРАЇНСЬКОЇ РСР

ПОСТАНОВА

від 4 серпня 1978 р. N 389

Київ

Про заходи по збільшенню виробництва і підвищенню якості кормів у 1978 - 1985 роках

Центральний Комітет Компартії України і Рада Міністрів Української РСР відмічають, що партійні організації, радянські і сільськогосподарські органи, значна кількість колгоспів і радгоспів, здійснюючи рішення XXV з'їзду КПРС, проводять цілеспрямовану роботу по всемірному зміцненню кормової бази тваринництва і добиваються на цій основі сталого зростання виробництва м'яса, молока та іншої тваринницької продукції.

Підвищення технічного рівня польового і лугового кормовиробництва, зростаючі обсяги меліорації кормових угідь і застосування органічних і мінеральних добрив, все більш широке впровадження прогресивних технологій дозволили багатьом господарствам помітно збільшити виробництво кормів і підвищити їх якість. Проте досягнутий рівень розвитку кормової бази ще не забезпечує зростаючі потреби тваринництва, стримує темпи зростання виробництва продукції цієї галузі.

Відставання кормовиробництва в певній мірі зв'язано з недостатнім його матеріально-технічним оснащенням. Разом з тим на розвитку цієї галузі вкрай негативно позначаються організаційно-господарські недоліки.

Деякі керівники і спеціалісти колгоспів, радгоспів, сільськогосподарських органів ставляться до кормовиробництва, як до другорядної галузі. Під кормові культури нерідко відводяться гірші землі, в недостатній кількості вносяться добрива, допускаються серйозні порушення агротехніки їх вирощування, слабо поставлено насінництво, зволікаються строїш збирання кормових культур і трав, що призводить до значного недобору врожаю, втрат і зниження якості заготовлюваних кормів. Плани заготівлі кормів у багатьох господарствах, районах і областях рік у рік не виконуються.

ЦК Компартії України і Рада Міністрів Української РСР вважають недопустимим, що партійні, радянські і сільськогосподарські органи ряду областей і районів, багато керівників колгоспів і радгоспів замість вжиття заходів до збільшення виробництва і поліпшення якості грубих, соковитих і літніх зелених кормів намагаються покрити їх нестачу концентрованими кормами, причому нерідко за рахунок зерна з державних ресурсів.

Міністерство сільського господарства УРСР, Міністерство радгоспів УРСР, Міністерство харчової промисловості УРСР, Головплодвинпром УРСР, Міністерство меліорації і водного господарства УРСР, Держкомсільгосптехніка УРСР, Південне відділення ВАСГНІЛ і облвиконкоми недостатньо приділяють уваги питанням зміцнення матеріально-технічної бази кормовиробництва, раціонального використання меліорованих земель, підвищення продуктивності природних сіножатей і пасовищ. Зволікаються строки створення і введення в дію високопродуктивних кормових угідь для тваринницьких комплексів і великих ферм, що стримує освоєння потужностей цих підприємств, знижує ефективність використання вкладених коштів. Вкрай мало будується в господарствах сховищ для сіна, сінажу, силосу, коренеплодів.

Міністерство сільського господарства УРСР, Міністерство радгоспів УРСР, Міністерство м'ясної і молочної промисловості УРСР, Міністерство харчової промисловості УРСР, Міністерство заготівель УРСР і облвиконкоми слабо використовують наявні резерви для збільшення виробництва м'ясо-кісткового борошна, замінників незбираного молока, кормових дріжджів, преміксів, карбамідного концентрату та інших білкових добавок промислового виробництва.

Надаючи важливого значення повному забезпеченню тваринництва всіма видами кормів високої якості як вирішальній умові збільшення виробництва м'яса, молока та інших продуктів і поліпшенню постачання ними населення республіки та на виконання постанови ЦК КПРС і Ради Міністрів СРСР від 15 червня 1978 р. N 500 Центральний Комітет Компартії України і Рада Міністрів Української РСР ПОСТАНОВЛЯЮТЬ:

1. Зобов'язати Міністерство сільського господарства УРСР, Міністерство радгоспів УРСР, Міністерство харчової промисловості УРСР, Міністерство м'ясної і молочної промисловості УРСР, Головплодвинпром УРСР, Міністерство меліорації і водного господарства УРСР, Держкомсільгосптехніку УРСР, Південне відділення: ВАСГНІЛ, обкоми і райкоми партії, облвиконкоми і райвиконкоми, партійні організації, керівників колгоспів і радгоспів забезпечити в 1978 - 1985 роках створення в кожному господарстві сталої кормової бази, що повністю задовольняв потреби в кормах громадського тваринництва і худоби, яка знаходиться в особистій власності громадян, а також створення необхідних перехідних страхових запасів кормів.

З цією метою організувати розробку і здійснення в кожному колгоспі і радгоспі, а також в районах і областях комплексних програм розвитку кормовиробництва на 1978 - 1985 роки з урахуванням намічуваних обсягів виробництва і планів закупок продуктів тваринництва. Передбачити при цьому всемірний розвиток міжгосподарської кооперації і спеціалізації господарств в галузі виробництва, кормів і сировини для їх приготування, зміцнення матеріально-технічної бази кормовиробництва і кормоприготування, широке застосування на цій основі прогресивних технологій заготівлі і зберігання кормів. Забезпечити раціональне використання всіх земель, особливо меліорованих, підвищення врожайності кормових культур і продуктивності сіножатей і пасовищ, розширення посівів люцерни, конюшини, гороху, сої, люпину, інших зернобобових культур, ріпаку, а також проміжних посівів кормових культур, ефективне застосування органічних і мінеральних добрив, найбільш повне і раціональне використання відходів харчової і м'ясо-молочної промисловості, харчових відходів підприємств громадського харчування і населення.

2. Прийняти пропозиції Міністерства сільського господарства УРСР, Міністерства радгоспів УРСР, Міністерства харчової промисловості УРСР, Головплодвинпрому УРСР, Міністерства меліорації і водного господарства УРСР, Держкомсільгосптехніки УРСР і Південного відділення ВАСГНІЛ:

про заготівлі в 1979 - 1985 роках у колгоспах, радгоспах та інших державних сільськогосподарських підприємствах сіна, сінажу, силосу, кормових коренеплодів і баштанних культур /включаючи цукрові буряки на корм/ згідно з додатками N 1 - 4;

про виробництво в 1980 і 1985 роках у колгоспах, радгоспах та інших державних сільськогосподарських підприємствах зернобобових культур згідно з додатком N 5;

про доведення в 1985 році в колгоспах, радгоспах та інших державних сільськогосподарських підприємствах виробництва брикетованих і гранульованих кормосумішей до 1135 тис. тонн і вітамінного трав'яного борошна та інших штучно збезводнених зелених кормів до 2000 тис. тонн, з розподілом по роках і областях згідно з додатками N 6 і 7;

про розширення в 1979 - 1980 роках і в 1985 році в колгоспах, радгоспах та інших державних сільськогосподарських підприємствах укісних площ люцерни до розмірів згідно з додатком N 8;

про проведення в 1979 - 1985 роках робіт по докорінному поліпшенню сіножатей і створенню культурних пасовищ у колгоспах, радгоспах та інших державних сільськогосподарських підприємствах згідно з додатком N 9;

про створення в 1981 - 1985 роках за рахунок державних капітальних вкладень і коштів колгоспів зрошуваних сіножатей і пасовищ на природних кормових угіддях згідно з додатком N 10 та організацію на їх базі міжгосподарських підприємств по виробництву кормів;

про будівництво і введення в експлуатацію в 1979 - 1985 роках у колгоспах, радгоспах та інших державних сільськогосподарських підприємствах силосних і сінажних споруд та інших сховищ для кормів згідно з додатком N 11.

3. Прийняти пропозицію Міністерства сільського господарства УРСР, Міністерства радгоспів УРСР, Міністерства харчової промисловості УРСР, Головплодвинпрому УРСР, Південного відділення ВАСГНІЛ і Держкомсільгосптехніки УРСР про розподіл у 1979 - 1985 роках машин і устаткування для заготівлі кортів і полімерних плівок згідно з додатками N 12 і 13.

4. Прийняти пропозицію облвиконкомів, Міністерства сільського господарства УРСР, Міністерства радгоспів УРСР, Міністерства харчової промисловості УРСР, Головплодвинпрому УРСР, Південного відділення ВАСГНІЛ і Міністерства заготівель УРСР про заготівлі в 1981 - 1985 роках насіння люцерни і злакових багаторічних трав у загальносоюзний фонд і сортового насіння зернобобових культур у державні ресурси згідно з додатками N 14 - 16.

5. Міністерству сільського господарства УРСР, Міністерству радгоспів УРСР і облвиконкомам забезпечити в 1979 - 1985 роках виробництво комбікормів з використанням білково-вітамінних добавок промислового виробництва на міжгосподарських, колгоспних і радгоспних комбікормових підприємствах в обсягах згідно з додатком N 17.

6. Міністерству заготівель УРСР забезпечити в 1979 - 1985 роках поставку сільському господарству білково-вітамінних добавок промислового виробництва для виробництва комбікормів на міжгосподарських, колгоспних і радгоспних комбікормових підприємствах згідно а додатком N 18.

7. Відмітити, що Міністерство сільського господарства УРСР, Міністерство заготівель УРСР і Міністерство радгоспів УРСР не забезпечили виконання завдань по виробництву карбамідного концентрату, встановлених постановою ЦК Компартії України і Ради Міністрів УРСР від 12 серпня 1975 р. N 389.

Зобов'язати обкоми партії і облвиконкоми, Міністерство сільського господарства УРСР, Міністерство радгоспів УРСР, Міністерство заготівель УРСР, Держкомсільгосптехніку УРСР вжити рішучих заходів до збільшення виробництва і використання карбамідного концентрату для ліквідації недостачі протеїну в раціонах жуйних тварин.

8. Міністерству сільського господарства УРСР, Міністерству сільського будівництва УРСР, Міністерству промислового будівництва УРСР, Міністерству будівництва підприємств важкої індустрії УРСР, Головпостачу УРСР і облвиконкомам забезпечити в 1979 - 1985 роках будівництво і введення в дію заводів по виробництву м'ясо-кісткового борошна та комплектацію їх всіма видами обладнання і кабельними виробами згідно з додатком N 19.

9. Міністерству сільського господарства УРСР і облвиконкомам забезпечити виробництво м'ясо-кісткового борошна в 1979 - 1985 роках в кількості згідно з додатком N 20.

10. Міністерству місцевої промисловості УРСР забезпечити поставку в 1979 - 1985 роках основного технологічного устаткування для заводів по виробництву м'ясо-кісткового борошна системи Міністерства сільського господарства СРСР згідно з додатком N 21.

11. Покласти на Держкомсільгосптехніку УРСР виконання монтажних, електромонтажних і пусконалагоджувальних робіт на заводах по виробництву м'ясо-кісткового борошна системи Міністерства сільського господарства УРСР, міжгосподарських, колгоспних і радгоспних підприємствах /цехах/ по виробництву комбікормів, у цехах по переробці кормів і на агрегатах для приготування трав'яного борошна, а також технічне обслуговування і ремонт устаткування цих об'єктів.

12. Встановити, що загиблі тварини, відходи від забою худоби, птиці та інші придатні для виробництва м'ясо-кісткового борошна відходи, що утворюються в колгоспах, радгоспах, на птахофабриках, у тваринницьких комплексах, звірівницьких господарствах, на забійних пунктах, шкіряно-сировинних та інших підприємствах і в організаціях, незалежно від їх відомчого підпорядкування /крім підприємств і організацій Міністерства м'ясної і молочної промисловості УРСР/, передаються заводам по виробництву м'ясо-кісткового борошна системи Міністерства сільського господарства УРСР без оплати.

13. Взяти до відома, що ЦК КПРС і Рада Міністрів СРСР постановою від 15 червня 1978 р. N 500 "Про заходи по збільшенню виробництва і підвищенню якості кормів у 1978 - 1985 роках":

1) Зобов'язали:

а) Міністерство тракторного і сільськогосподарського машинобудування:

забезпечити виробництво і поставку сільському господарству в 1979 - 1980 роках 120 і в 1981 - 1985 роках 1000 модернізованих соргозбиральних машин СМ-2,6 М;

розробити до 1981 року конструкцію пристрою до зернозбирального комбайна для збирання насінників трав, що забезпечує збирання з мінімальними втратами насіння, з випуском першої промислової партії таких пристроїв у 1982 році.

Міністерство сільського господарства СРСР і Союзсільгосптехніка зобов'язані видати в 1978 році Міністерству тракторного і сільськогосподарського машинобудування агротехнічні вимоги на вказаний пристрій;

б) Держплан СРСР передбачити в проектах планів на 1979 - 1985 роки виділення Міністерству сільського господарства СРСР для обладнання пересувних лабораторій по визначенню якості кормів 600 автомобілів УАЗ-452, в тому числі в 1979 - 1980 роках по 50 автомобілів і в 1981 - 1985 роках по 100 автомобілів;

в) Ради Міністрів союзних республік і Міністерство сільського господарства СРСР ввести в зведені плани розвитку сільського господарства /у складі групи зернобобових культур/ показники по посівних площах, урожайності і валовому збору гороху, кормових бобів, вики, викових сумішей і кормового люпину на зерно.

ЦСУ СРСР доручено враховувати ці показники в оперативній звітності;

г) Міністерство сільського господарства СРСР, Міністерство заготівель СРСР і Ради Міністрів союзних республік забезпечити створення в загальносоюзному фонді протягом 5 років, починаючи з урожаю 1981 року, державного страхового фонду насіння люцерни і злакових багаторічних трав у розмірі до 50 процентів річного обсягу поставок вказаного насіння в загальносоюзний фонд;

д) Держплан СРСР, Держпостач СРСР, Міністерство хімічної промисловості, Міністерство нафтопереробної і нафтохімічної промисловості СРСР і Міністерство машинобудування забезпечити виробництво і поставку сільському господарству за технічними вимогами, погодженими з Міністерством сільського господарства СРСР, полімерних плівок у 1979 році в кількості 78,15 тис. тонн, в 1980 році - 94,1 тис. тонн та в 1985 році - 200 тис. тонн;

є) Держпостач СРСР забезпечити виділення в 1979 - 1985 роках сільському господарству по 130 млн. паперових мішків для затарювання трав'яного борошна.

Держплану СРСР запропоновано передбачити в проектах планів поставку сільському господарству для обробки соломи в 1980 році 100 тис. тонн каустичної соди і в 1985 році 200 тис. тонн такої соди;

ж) Держплан СРСР і Держпостач СРСР передбачати в проектах планів на 1979 - 1985 роки виділення Союзсільгосптехніці технологічного устаткування, парових котлів /з допоміжною арматурою і приладами контролю і автоматики/, трубопровідної промислової арматури, засувок, кабельних та інших виробів, передбачених у типових проектах, у кількостях, необхідних для будівництва заводів по виробництву м'ясо-кісткового борошна;

з) Міністерство нафтопереробної і нафтохімічної промисловості СРСР забезпечити виробництво і поставку в 1985 році для потреб кормовиробництва 40 тис. тонн 70-процентного очищеного концентрату низькомолекулярних кислот C1 - C4, а також 45 тис. тонн пропіонової кислоти і 20 тис. тонн бензойної кислоти;

і) Міністерство хімічної промисловості забезпечити виробництво і поставку для потреб кормовиробництва в 1979 році 3 тис. тонн оцтової кислоти, в 1980 році 30 тис. тонн оцтової кислоти і 25 тис. тонн піросульфіту натрію і в 1985 році 60 тис. тонн оцтової, 35 тис. тонн мурашиної, 15 тис. тонн пропіонової кислот і 25 тис. тонн піросульфіту натрію;

к) Міністерство сільського господарства СРСР розробити разом з Союзсільгосптехнікою технологію внесення консервантів у корми, визначити перелік засобів механізації, необхідних для цієї мети, і видати в 1978 році Міністерству машинобудування для тваринництва і кормовиробництва агрозоотехнічні вимоги на їх розробку.

Міністерству машинобудування для тваринництва і кормовиробництва запропоновано розробити конструкцію засобів механізації для внесення консервантів у корми, виготовити дослідні зразки цих засобів, провести в 1978 - 1979 роках разом з Міністерством сільського господарства СРСР і Союзсільгосптехнікою державні випробування цих засобів і прийняти в установленому порядку рішення про серійне виробництво їх;

Міністерству сільського господарства СРСР разом з Міністерством охорони здоров'я СРСР доручено розробити і затвердити в 1978 році інструкцію по використанню органічних кислот для консервації кормів;

л) Міністерство приладобудування, засобів автоматизації і систем управління і Міністерство оборонної промисловості забезпечити в 1979 - 1985 роках виробництво для сільського господарства приладів і устаткування для проведення аналізів кормів.

Міністерству хімічної промисловості доручено забезпечити виробництво за заявками Міністерства сільського господарства СРСР хімічних реактивів, необхідних для лабораторій, що здійснюють аналіз кормів.

м) Міністерство м'ясної і молочної промисловості СРСР довести виробництво і поставку сільському господарству замінника незбираного молока до 1980 року до 270 тис. тонн і до 1985 року до 440 тис. тонн;

н) Міністерство харчової промисловості СРСР забезпечити виробництво на підприємствах цукрової промисловості сухого бурякового жому і поставку його підприємствам по виробництву комбікормів Міністерства заготівель СРСР і бурякосіючим господарствам в 1981 році 1000 тис. тонн і в 1985 році - 1300 тис. тонн,

2) З метою більш повного задоволення потреб сільського господарства доручили Держплану СРСР і Держпостачу СРСР при розробці проекту плану економічного і соціального розвитку СРСР на 1981 - 1985 роки розглянути питання про додаткове збільшення виробництва і поставки сільському господарству кормозбиральних машин, полімерної плівки, а також білково-вітамінних добавок.

3) Дозволили Міністерству меліорації і водного господарства СРСР і Радам Міністрів союзних республік використовувати в 1979 - 1985 роках на створення зрошуваних сіножатей і пасовищ до 5 процентів загального обсягу капітальних вкладень, що виділяються на меліорацію земель по галузі "Сільське господарство", без зміни плану введення в дію виробничих потужностей і основних фондів, е наступним повідомленням Держплану СРСР.

4) Встановили починаючи з 1979 року грошові надбавки до закупочної ціни на сортове насіння кормового люпину в розмірі згідно з додатком N 22.

5) Встановили, що будівельні організації Міністерства меліорації і водного господарства СРСР і Союзсільгосптехніки передають колгоспам, радгоспам та іншим сільськогосподарським підприємствам в експлуатацію площі зрошуваних сіножатей і пасовищ після завершення всього комплексу заходів, передбачених проектно-кошторисною документацією, і зняття першого врожаю.

6) Доручили Міністерству сільського господарства СРСР, Міністерству меліорації і водного господарства СРСР і Союзсільгосптехніці разом з ЦСУ СРСР в 3-місячний строк встановити порядок прийняття в експлуатацію зрошуваних сіножатей і пасовищ і відображення в статистичній звітності площ цих угідь.

14. Міністерству сільського господарства УРСР, Міністерству радгоспів УРСР, Міністерству харчової промисловості УРСР, Головплодвинпрому УРСР, Південному відділенню ВАСГНІЛ виділяти насіння багаторічних трав і мінеральні добрива Міністерству меліорації і водного господарства УРСР та Держкомсільгосптехніці УРСР в кількостях,що забезпечують виконання завдань по створенню зрошуваних сіножатей і пасовищ, передбачених пунктом 2 цієї постанови /додаток N 10/.

Сільськогосподарські роботи по створенню зрошуваних сіножатей і пасовищ /внесення добрив, посів трав та ін./ можуть виконуватись силами господарств по субпідрядних договорах з підрядними організаціями.

15. Вважати за доцільне продовжити в колгоспах, радгоспах та інших державних сільськогосподарських підприємствах будівництво тимчасових зрошуваних ділянок на пересувному іригаційному устаткуванні за рахунок коштів господарств для вирощування кормових та інших сільськогосподарських культур понад завдання, встановлене цією постановою.

Держплану УРСР, Головпостачу УРСР, Міністерству меліорації і водного господарства УРСР, Держкомсільгосптехніці УРСР і облвиконкомам подавати цим господарствам допомогу шляхом виділення труб, насосно-силового устаткування, поливної техніки та інших матеріально-технічних ресурсів, необхідних для вказаної мети.

16. Покласти на Держкомсільгосптехніку УРСР постачання сільському господарству кормової солі /брила, брикети, помол/, черепашкової крупи, хімічних кормових добавок, консервантів кормів та іншої хімічної продукції, яка використовується для потреб кормовиробництва.

Держплану УРСР передбачати в річних планах виділення об'єднанням Держкомсільгосптехніки УРСР капітальних вкладень і виконання для них підрядних робіт для розвитку матеріально-технічної бази по зберіганню, транспортуванню і застосуванню засобів хімізації в кормовиробництві.

17. Рекомендувати Міністерству сільського господарства УРСР, Міністерству радгоспів УРСР, Міністерству харчової промисловості УРСР, Головплодвинпрому УРСР, Південному відділенню ВАСГНІЛ і облвиконкомам створити обласні страхові фонди сіна в обсягах не менше одного процента загального річного обсягу його заготівлі, передбаченого в додатку N 1 до цієї постанови.

18. З метою поліпшення контролю за додержанням технології заготівлі і за якістю кормів у колгоспах, радгоспах та інших державних сільськогосподарських підприємствах облвиконкомам і Міністерству сільського господарства УРСР забезпечити до 1980 року зональні агрохімічні лабораторії необхідними виробничими приміщеннями і обладнанням, а також укомплектувати їх спеціалістами по аналізу кормів.

19. Обкомам партії і облвиконкомам, Міністерству сільського господарства УРСР, Міністерству радгоспів УРСР, Міністерству меліорації і водного господарства УРСР, Міністерству харчової промисловості УРСР, Головплодвинпрому УРСР, Південному відділенню ВАСГНІЛ, Держкомсільгосптехніці УРСР, Міністерству заготівель УРСР, місцевим партійним, радянським, сільськогосподарським органам і керівникам колгоспів і радгоспів широко розгорнути соціалістичне змагання за повне забезпечення тваринництва всіма видами кормів.

При підведенні підсумків Всесоюзного соціалістичного змагання за підвищення ефективності сільськогосподарського виробництва і якості роботи враховувати виконання планів виробництва і заготівлі кормів.

х х х

Центральний Комітет Компартії України і Рада Міністрів Української РСР висловлюють тверду впевненість в тому, що партійні, профспілкові і комсомольські організації, радянські і сільськогосподарські органи, колгоспи і радгоспи зроблять все необхідне для значного збільшення виробництва кормів і підвищення їх якості, широкого впровадження комплексної механізації в кормовиробництво і доб'ються на цій основі успішного виконання завдань по виробництву і закупках продуктів тваринництва.

 

Секретар Центрального
Комітету Компартії України

В. ЩЕРБИЦЬКИЙ

Голова Ради Міністрів
Української РСР

О. ЛЯШКО

Інд. 22

 

Додаток N 1
до постанови ЦК Компартії України і Ради Міністрів УРСР
від 4 серпня 1978 р. N 389

ЗАВДАННЯ
по заготівлі сіна в колгоспах, радгоспах та інших державних сільськогосподарських підприємствах УРСР на 1979 - 1985 роки

/тис. тонн/

Області

Роки

1979

1980

1981

1982

1983

1984

1985

Вінницька

150

170

180

200

210

220

300

Волинська

152

156

165

190

200

230

260

Ворошиловградська

227

239

245

257

260

263

270

Дніпропетровська

191

198

219

248

260

270

290

Донецька

197

206

220

247

260

270

290

Житомирська

283

293

304

315

330

340

350

Закарпатська

252

261

262

264

265

262

270

Запорізька

178

187

194

210

220

240

260

Івано-Франківська

108

112

116

118

130

145

150

Київська

288

351

353

354

355

357

360

Кіровоградська

162

175

182

190

200

210

220

Кримська

238

256

257

258

260

260

260

Львівська

231

236

245

256

270

280

290

Миколаївська

127

132

150

170

180

190

200

Одеська

256

265

267

268

270

273

280

Полтавська

147

150

160

165

170

200

250

Ровенська

127

135

150

170

180

190

200

Сумська

248

260

262

263

265

270

280

Тернопільська

75

88

91

100

110

140

160

Харківська

225

229

238

260

280

300

320

Херсонська

232

269

270

272

275

280

280

Хмельницька

90

100

110

120

130

150

160

Черкаська

145

150

160

170

175

190

200

Чернівецька

65

67

70

80

85

90

100

Чернігівська

406

415

430

455

460

480

500

Всього

4800

5100

5300

5600

5800

6100

6500

 

Додаток N 2
до постанови ЦК Компартії України і Ради Міністрів УРСР
від 4 серпня 1978 р. N 389

ЗАВДАННЯ
по заготівлі сінажу в колгоспах, радгоспах та інших державних сільськогосподарських підприємствах УРСР на 1979 - 1985 роки

/тис. тонн/

ОБЛАСТІ

Роки

1979

1980

1981

1982

1983

1984

1985

Вінницька

867

919

927

935

947

954

960

Волинська

512

558

563

567

571

576

580

Ворошиловградська

224

233

236

238

240

242

250

Дніпропетровська

378

386

389

395

400

405

410

Донецька

461

579

569

543

525

510

500

Житомирська

580

602

607

612

617

622

630

Закарпатська

123

132

133

134

135

136

140

Запорізька

351

335

333

341

344

347

350

Івано-Франківська

396

406

409

412

415

418

420

Київська

890

902

917

925

930

93?

940

Кіровоградська

334

340

343

349

352

356

360

Кримська

129

132

133

134

135

136

140

Львівська

888

888

895

910

913

916

920

Миколаївська

262

274

276

283

285

292

300

Одеська

524

538

542

550

552

557

560

Полтавська

785

812

819

830

840

846

850

Ровенська

498

521

525

529

533

537

540

Сумська

567

619

629

633

640

645

650

Тернопільська

669

721

725

731

740

747

750

Харківська

432

518

522

526

530

537

540

Херсонська

267

284

286

288

290

295

300

Хмельницька

704

760

765

771

782

787

790

Черкаська

406

421

425

428

431

434

440

Чернівецька

347

350

354

357

363

368

370

Чернігівська

726

770

773

779

790

800

810

Всього

12320

13000

13100

13200

13300

13400

13500

 

Додаток N 3
до постанови ЦК Компартії України і Ради Міністрів УРСР
від 4 серпня 1978 р. N 389

ЗАВДАННЯ
по заготівлі силосу в колгоспах, радгоспах та інших державних сільськогосподарських підприємствах УРСР на 1979 - 1985 роки

/тис. тонн/

Області

Роки

1979

1980

1981

1982

1983

1984

1985

Вінницька

3155

3160

3180

3200

3250

3270

3300

Волинська

1000

1040

1080

1115

1300

1400

1450

Ворошиловградська

2750

2840

2920

2980

3080

3175

3300

Дніпропетровська

4200

4500

4700

4850

4900

4950

5000

Донецька

3020

3150

3160

3165

3270

3300

3380

Житомирська

1900

2200

2430

2570

2630

2700

2900

Закарпатська

290

300

310

320

330

340

350

Запорізька

2955

2960

3000

3050

3100

3150

3200

Івано-Франківська

400

405

410

420

430

440

450

Київська

3400

3685

3750

3650

3900

3950

4000

Кіровоградська

2850

2960

3080

3200

3450

3600

3800

Кримська

2600

2950

3000

3020

3060

3080

3100

Львівська

950

1020

1100

1280

1310

1450

1500

Миколаївська

2740

2790

2795

2810

2900

2950

3000

Одеська

3490

3650

3720

3800

3870

3940

4000

Полтавська

3450

3500

3700

3790

3810

3900

4000

Ровенська

1150

1170

1200

1250

1350

1500

1650

Сумська

2430

2450

2500

2650

2750

2855

3000

Тернопільська

1620

1670

1720

1770

1890

2000

2100

Харківська

4250

4260

4315

4400

4500

4650

4770

Херсонська

3050

3230

3360

3590

3650

3750

3800

Хмельницька

2520

2590

2670

2700

2750

2900

2950

Черкаська

2805

2810

3000

3130

3280

3320

3480

Чернівецька

625

630

640

650

670

680

700

Чернігівська

2900

3080

3260

3440

3570

3750

3820

Всього

60500

63000

65000

67000

69000

71000

73000

 

Додаток N 4
до постанови ЦК Компартії України і Ради Міністрів УРСР
від 4 серпня 1978 р. N 389

ЗАВДАННЯ
по заготівлі кормових коренеплодів і баштанних культур /включаючи цукрові буряки на корм/ у колгоспах, радгоспах та інших державних сільськогосподарських підприємствах УРСР на 1979 - 1985 роки

/тис. тонн/

ОБЛАСТІ

Роки

1979

1980

1981

1982

1983

1984

1985

Вінницька

750

800

820

840

855

870

885

Волинська

585

610

635

655

675

695

715

Ворошиловградська

990

1000

1010

1020

1030

1040

1055

Дніпропетровська

1170

1135

1200

1225

1250

1285

1320

Донецька

1420

1475

1520

1565

1610

1650

1680

Житомирська

570

580

590

600

610

620

630

Закарпатська

255

250

265

270

275

280

285

Запорізька

1505

1535

1555

1575

1600

1625

1655

Івано-Франківська

330

390

400

410

420

435

450

Київська

1560

1590

1605

1625

1645

1670

1690

Кіровоградська

430

445

460

475

490

500

510

Кримська

790

825

860

890

920

950

980

Львівська

780

810

840

870

900

930

965

Миколаївська

895

920

340

960

980

1000

1030

Одеська

1025

1055

1070

1090

1110

1130

1155

Полтавська

650

675

700

720

740

760

780

Ровенська

510

530

550

570

585

600

615

Сумська

485

500

515

530

545

560

570

Тернопільська

760

775

790

805

820

830

840

Харківська

725

750

775

800

820

340

865

Херсонська

815

850

885

920

950

980

1010

Хмельницька

1080

1105

1120

1135

1160

1180

1195

Черкаська

720

750

780

810

840

870

390

Чернівецька

320

325

330

335

340

345

345

Чернігівська

830

860

885

905

930

955

985

Всього

20000

20600

21100

21600

22100

22600

23100

 

Додаток N 5
до постанови ЦК Компартії України і Ради Міністрів УРСР
від 4 серпня 1978 р. N 389

ЗАВДАННЯ
по виробництву зернобобових культур в колгоспах, радгоспах та інших державних сільськогосподарських підприємствах УРСР на 1980, 1985 роки

/тис. тонн/

Області

1980 рік

1985 рік

Всього

в тому числі

Всього

в тому числі

кормовий люпин

вика і вико-
суміші

кормовий люпин

вика і вико-
суміші

Вінницька

464

0,4

18,5

540

0,4

19,5

Волинська

33

12,3

8,0

40

16,5

8,6

Ворошиловградська

57

-

-

72

-

-

Дніпропетровська

47

-

-

57

-

-

Донецька

14

-

-

18

-

-

Житомирська

88

22,4

13,3

110

33,6

14,0

Закарпатська

2

1,5

0,4

3

1,8

0,9

Запорізька

57

-

-

72

-

-

Івано-Франківська

15

0,7

5,1

20

0,8

5,4

Київська

235

2,3

18,0

279

2,6

19,5

Кіровоградська

125

-

2,7

156

-

2,9

Кримська

10

-

-

13

-

-

Львівська

46

11,7

18,8

52

13,4

19,4

Миколаївська

102

-

-

125

-

-

Одеська

183

-

0,1

219

-

0,2

Полтавська

205

0,6

8,7

245

0,8

9,3

Ровенська

38

11,7

7,2

46

13,3

7,8

Сумська

113

9,6

28,0

140

12,0

29,4

Тернопільська

162

1,8

23,0

195

2,0

23,6

Харківська

54

-

2,3

67

-

2,4

Херсонська

80

-

0,7

100

-

0,8

Хмельницька

324

4,6

17,0

396

6,0

18,0

Черкаська

308

1,0

11,0

368

1,1

11,3

Чернівецька

45

1,2

3,7

52

1,5

4,0

Чернігівська

93

36,2

26,5

115

44,2

28,0

Всього

2900

118

213

3500

150

225

 

Додаток N 6
до постанови ЦК Компартії України і Ради Міністрів УРСР
від 4 серпня 1978 р. N 389

ЗАВДАННЯ
по виробництву брикетованих і гранульованих кормосумішей в колгоспах, радгоспах та інших державних сільськогосподарських підприємствах УРСР на 1979 - 1985 роки

/тис. тонн/

Області

Роки

1979

1980

1981

1982

1983

1984

1985

Вінницька

55

65

67

69

71

73

75

Волинська

10

11

11

12

12

12

13

Ворошиловградська

24

25

26

27

28

29

30

Дніпропетровська

20

25

26

27

28

29

30

Донецька

31

40

41

42

43

43

44

Житомирська

20

25

26

27

28

29

30

Закарпатська

11

11

11

12

12

12

13

Запорізька

17

20

21

22

23

24

25

Івано-Франківська

62

75

77

80

83

85

88

Київська

99

120

124

128

132

136

140

Кіровоградська

18

24

25

26

27

28

29

Кримська

99

120

124

128

132

136

140

Львівська

26

36

37

38

39

40

41

Миколаївська

44

47

48

50

52

54

56

Одеська

33

35

36

37

38

39

40

Полтавська

30

41

42

43

44

45

46

Ровенська

18

20

22

24

26

28

30

Сумська

12

14

14

14

14

15

15

Тернопільська

23

28

29

30

31

32

33

Харківська

37

40

41

42

43

44

45

Херсонська

7

7

7

8

8

9

10

Хмельницька

46

55

57

59

61

63

65

Черкаська

31

41

42

42

42

42

42

Чернівецька

30

31

32

34

37

38

40

Чернігівська

12

14

14

14

14

15

15

Всього

815

970

1000

1035

1068

1100

1135

 

Додаток N 7
до постанови ЦК Компартії України і Ради Міністрів УРСР
від 4 серпня 1978 р. N 389

ЗАВДАННЯ
по виробництву вітамінного трав'яного борошна та інших штучно збезводнених зелених кормів в колгоспах, радгоспах та інших сільськогосподарських підприємствах УРСР на 1979 - 1985 роки

/тис. тонн/

Області

Роки

1979

1980

1981

1982

1983

1984

1985

Вінницька

83

83

86

89

92

95

98

Волинська

34

34

35

36

37

38

40

Ворошиловградська

67

67

70

72

75

77

79

Дніпропетровська

87

87

91

94

96

99

102

Донецька

56

56

58

60

62

64

66

Житомирська

53

53

56

58

59

61

62

Закарпатська

31

31

32

33

34

35

36

Запорізька

73

78

76

78

80

83

86

Івано-Франківська

49

49

50

52

54

56

58

Київська

72

72

74

78

81

83

85

Кіровоградська

96

96

99

103

106

110

114

Кримська

68

68

70

73

75

78

80

Львівська

65

65

67

69

71

73

76

Миколаївська

110

110

114

118

122

125

129

Одеська

124

124

128

132

138

142

146

Полтавська

84

84

87

90

93

96

98

Ровенська

38

33

39

40

41

42

45

Сумська

54

54

56

58

60

62

63

Тернопільська

57

57

59

61

63

65

67

Харківська

92

92

95

98

101

105

109

Херсонська

77

77

81

83

86

88

90

Хмельницька

56

56

58

60

62

64

66

Черкаська

69

69

71

73

76

79

82

Чернівецька

45

45

46

46

50

52

53

Чернігівська

60

60

62

64

56

68

70

Всього

1700

1700

1760

1820

1880

1940

2000

 

Додаток N 8
до постанови ЦК Компартії України і Ради Міністрів УРСР
від 4 серпня 1978 р. N 389

ЗАВДАННЯ
по розширенню укісних площ люцерни у колгоспах, радгоспах та інших державних сільськогосподарських підприємствах УРСР на 1979, 1980 і 1985 роки

/тис. гектарів/

Області

Роки

1979

1980

1985

Вінницька

43

44

47

Волинська

3

3

4

Ворошиловградська

44

46

49

Дніпропетровська

93

94

98

Донецька

72

74

77

Житомирська

2

3

3

Закарпатська

1

1

1

Запорізька

67

68

72

Івано-Франківська

1

1

1

Київська

20

22

23

Кіровоградська

77

79

85

Кримська

50

51

53

Львівська

2

2

3

Миколаївська

38

40

43

Одеська

98

100

105

Полтавська

18

19

20

Ровенська

2

2

3

Сумська

3

3

4

Тернопільська

4

4

5

Харківська

25

26

26

Херсонська

69

70

72

Хмельницька

6

6

7

Черкаська

24

25

26

Чернівецька

10

10

12

Чернігівська

8

8

9

Всього

780

800

850

 

Додаток N 9
до постанови ЦК Компартії України і Ради Міністрів УРСР
від 4 серпня 1978 р. N 389

ЗАВДАННЯ
по докорінному поліпшенню сіножатей і створенню культурних пасовищ в колгоспах, радгоспах та інших державних сільськогосподарських підприємствах УРСР на 1979, 1980 і 1981 - 1985 роки

/тис. гектарів/

Області

1979 рік

1980 рік

за 1981 - 1985 роки

Вінницька

4,2

4,2

20,0

Волинська

12,0

12,0

60,0

Ворошиловградська

2,0

2,0

10,0

Дніпропетровська

2,5

2,5

10,0

Донецька

2,0

2,0

10,0

Житомирська

16,0

16,0

80,0

Закарпатська

5,0

5,0

25,0

Запорізька

5,0

5,0

25,0

Івано-Франківська

5,0

5,0

25,0

Київська

13,1

13,1

65,0

Кіровоградська

5,2

5,2

25,0

Кримська

0,5

0,5

2,0

Львівська

27,6

27,6

120,0

Миколаївська

6,4

64

30,0

Одеська

2,0

2,0

10,0

Полтавська

4,0

4,0

20,0

Ровенська

11,0

11,0

50,0

Сумська

40

4,0

20,0

Тернопільська

2,5

2,5

12,0

Харківська

3,0

3,0

15,0

Херсонська

3,0

3,0

10,0

Хмельницька

3,0

3,0

15,0

Черкаська

2,0

2,0

10,0

Чернівецька

3,0

3,0

15,0

Чернігівська

19,0

19,0

80,0

Всього

163,0

163,0

764,0

 

Додаток N 10
до постанови ЦК Компартії України і Ради Міністрів УРСР
від 4 серпня 1978 р. N 389

ЗАВДАННЯ
по створенню за рахунок державних капіталовкладень і коштів колгоспів зрощуваних сіножатей і пасовищ на природних кормових угіддях на 1981 - 1985 роки

/тис. гектарів/

Області

1981 - 1985 роки

Всього

в тому числі за рахунок

державних капіталовкладень

коштів колгоспів

Вінницька

7

5

2

Волинська

1

1

-

Ворошиловградська

1

-

1

Дніпропетровська

2

1

1

Донецька

2

1

1

Житомирська

5

5

-

Закарпатська

4

2

2

Запорізька

1

-

1

Івано-Франківська

3

1

2

Київська

7

4

3

Кіровоградська

5

3

2

Кримська

1

-

1

Львівська

1

-

1

Миколаївська

2

1

1

Одеська

6

4

2

Полтавська

8

4

4

Ровенська

1

1

-

Сумська

6

4

1

Тернопільська

6

4

2

Харківська

5

3

2

Херсонська

1

-

1

Хмельницька

6

4

2

Черкаська

6

5

3

Чернівецька

5

3

2

Чернігівська

6

4

2

Всього

100

60

40

 

Додаток N 11
до постанови ЦК Компартії України і Ради Міністрів УРСР
від 4 серпня 1978 р. N 389

ЗАВДАННЯ
по будівництву і введенню в дію в колгоспах, радгоспах та інших державних сільськогосподарських підприємствах силосних і сінажних споруд та інших сховищ для кормів на 1979 - 1985 роки

Області

Силосні і сінажні споруди /тис. куб. метрів/

1979 рік

Всього

в тому числі

в колгос-
пах

в радгоспах і держ-
госпах

з них

Мінрад-
госпів УРСР

Мінсіль-
госпу УРСР

Мінхарчо-
прому УРСР

Головплод-
винпрому
УРСР

Південного відділення ВАСГНІЛ

Вінницька

403

377

26

13

1

10

2

-

Волинська

165

143

22

20

1

-

1

-

Ворошиловградська

232

124

108

108

-

-

-

-

Дніпропетровська

466

326

140

136

4

-

-

-

Донецька

272

171

101

100

-

-

1

-

Житомирська

297

246

51

50

1

-

-

-

Закарпатська

35

25

10

5

-

-

5

-

Запорізька

408

290

118

118

-

-

-

-

Івано-Франківська

57

50

7

7

-

-

-

-

Київська

375

223

152

142

4

-

2

4

Кіровоградська

379

352

27

27

-

-

-

-

Кримська

324

139

185

183

-

-

2

-

Львівська

105

70

35

35

-

-

-

-

Миколаївська

371

256

115

113

-

-

2

-

Одеська

402

330

72

68

-

-

4

-

Полтавська

355

319

36

23

-

10

3

-

Ровенська

179

156

23

23

-

-

-

-

Сумська

361

320

41

25

4

10

2

-

Тернопільська

285

273

12

12

-

-

-

-

Харківська

442

351

91

78

-

10

1

2

Херсонська

366

199

167

164

-

-

3

-

Хмельницька

409

403

6

3

-

-

3

-

Черкаська

271

256

15

13

-

-

2

-

Чернівецька

61

60

1

-

-

-

1

-

Чернігівська

440

401

39

38

-

-

1

-

Всього

7460

5860

1600

1504

15

40

35

6

Області

Силосні і сінажні споруди /тис. куб. метрів/

1980 рік

Всього

в тому числі

в колгос-
пах

в радгоспах і держ-
госпах

з них

Мінрад-
госпів УРСР

Мінсіль-
госпу УРСР

Мінхарчо-
прому УРСР

Головплод-
винпрому
УРСР

Південного відділення ВАСГНІЛ

Вінницька

417

386

31

12

1

15

3

-

Волинська

175

147

28

27

-

-

1

-

Ворошиловградська

245

127

118

118

-

-

-

-

Дніпропетровська

490

334

156

154

2

-

-

-

Донецька

295

176

119

117

-

-

2

-

Житомирська

310

251

59

59

-

-

-

-

Закарпатська

37

25

12

4

-

-

8

-

Запорізька

436

296

140

139

-

-

1

-

Івано-Франківська

63

51

12

12

-

-

1

-

Київська

411

228

183

165

4

10

3

1

Кіровоградська

398

360

39

39

-

-

-

-

Кримська

361

142

219

214

-

-

5

-

Львівська

118

72

46

46

-

-

-

-

Миколаївська

392

262

130

127

-

-

3

-

Одеська

425

338

87

82

1

-

4

-

Полтавська

350

326

24

20

1

-

3

-

Ровенська

194

160

34

34

-

-

-

-

Сумська

393

327

66

34

9

20

3

-

Тернопільська

308

280

28

9

7

12

2

1

Харківська

453

360

93

87

-

3

4

3

Херсонська

408

204

204

197

-

-

-

-

Хмельницька

420

413

7

4

-

-

3

-

Черкаська

279

262

17

15

-

-

2

-

Чернівецька

62

61

1

-

-

-

1

-

Чернігівська

459

412

47

45

-

-

2

-

Всього

7900

6000

1900

1760

25

60

50

5

Області

Силосні і сінажні споруди - тис. куб. метрів/

1981 - 1985 роки

Всього

в тому числі

в колгос-
пах

в радгоспах і держ-
госпах

з них

Мінрад-
госпів УРСР

Мінсіль-
госпу УРСР

Мінхарчо-
прому УРСР

Головплод-
винпрому
УРСР

Південного відділення ВАСГНІЛ

Вінницька

1036

965

71

25

1

30

15

-

Волинська

439

365

74

58

13

-

3

-

Ворошиловградська

573

318

255

253

2

-

-

-

Дніпропетровська

1177

834

343

330

7

-

6

-

Донецька

695

438

257

250

1

-

6

-

Житомирська

822

628

194

127

17

50

-

-

Закарпатська

100

65

35

10

1

-

24

-

Запорізька

1052

741

311

298

11

-

2

-

Івано-Франківська

154

128

26

26

-

-

-

-

Київська

974

570

404

353

6

30

10

5

Кіровоградська

1003

900

103

83

-

20

-

-

Кримська

824

356

468

450

2

-

16

-

Львівська

310

181

129

93

1

30

-

5

Миколаївська

955

655

300

270

15

-

15

-

Одеська

1043

846

197

176

1

-

20

-

Полтавська

884

816

68

41

1

20

6

-

Ровенська

472

398

74

73

1

-

-

-

Сумська

930

820

110

71

3

30

6

-

Тернопільська

737

700

37

20

7

10

-

-

Харківська

1113

900

213

182

1

20

5

5

Херсонська

945

508

437

410

2

-

20

5

Хмельницька

1057

1030

27

12

9

-

6

-

Черкаська

705

655

50

32

11

-

7

-

Чернівецька

157

153

4

-

1

-

3

-

Чернігівська

1143

1030

113

97

11

-

5

-

Всього

19300

15000

4300

3740

125

240

175

20

Області

Коренеплодсховища - тис. тонн одноразового зберігання

1979 рік

Всього

в тому числі

в колгоспах

в радгос-
пах і держ-
госпах

з них

Мінрад-
госпів УРСР

Мінхарчо-
прому УРСР

Головплод-
винпрому УРСР

Вінницька

19,8

19,0

0,8

0,8

-

-

Волинська

16,4

14,0

2,4

2,4

-

-

Ворошиловградська

35,2

16,0

19,2

19,2

-

-

Дніпропетровська

42,1

25,0

17,1

17,1

-

-

Донецька

48,9

27,0

21,9

21,9

-

-

Житомирська

19,4

12,0

7,4

7,4

-

-

Закарпатська

5,0

5,0

-

-

-

-

Запорізька

42,0

32,0

10,0

10,0

-

-

Івано-Франківська

9,8

9,0

0,8

0,8

-

-

Київська

54,9

28,0

26,9

22,9

3,0

1,0

Кіровоградська

13,2

11,0

2,2

2,2

-

-

Кримська

27,9

11,0

16,9

15,9

-

1,0

Львівська

21,9

18,0

3,9

3,9

-

-

Миколаївська

27,7

16,0

11,7

11,7

-

-

Одеська

27,5

23,0

4,5

4,5

-

-

Полтавська

17,5

15,0

2,5

2,5

-

-

Ровенська

14,1

13,0

1,1

1,1

-

-

Сумська

14,0

12,0

2,0

2,0

-

-

Тернопільська

20,6

20,0

0,6

0,6

-

-

Харківська

25,2

11,0

14,2

14,2

-

-

Херсонська

26,4

13,0

13,4

13,4

-

-

Хмельницька

27,7

27,0

0,7

0,7

-

-

Черкаська

20,0

18,0

2,0

2,0

-

-

Чернівецька

10,0

9,0

1,0

-

-

1,0

Чернігівська

22,8

20,0

2,8

2,8

-

-

Всього

610,0

424,0

186,0

180,0

3,0

3,0

Області

Коренеплодсховища - тис. тонн одноразового зберігання

1980 рік

Всього

в тому числі

в колгоспах

в радгос-
пах і держ-
госпах

з них

Мінрад-
госпів УРСР

Мінхарчо-
прому УРСР

Головплод-
винпрому УРСР

Вінницька

23,8

22,0

1,8

0,8

-

1,0

Волинська

17,1

16,0

1,1

1,1

-

-

Ворошиловградська

37,7

18,0

19,7

19,7

-

-

Дніпропетровська

45,9

23,0

16,9

16,3

-

-

Донецька

54,2

32,0

22,2

21,2

-

1,0

Житомирська

23,2

14,0

9,2

9,2

-

-

Закарпатська

7,0

6,0

1,0

-

-

1,0

Запорізька

53,8

38,0

15,8

15,8

-

-

Івано-Франківська

12,8

12,0

0,8

0,8

-

-

Київська

57,8

32,0

25,8

25,8

-

-

Кіровоградська

15,4

13,0

2,4

24

-

-

Кримська

28,7

13,0

15,7

15,7

-

-

Львівська

25,0

20,0

5,0

5,0

-

-

Миколаївська

30,3

19,0

11,3

11,3

-

-

Одеська

32,2

26,0

6,2

6,2

-

-

Полтавська

19,7

17,0

2,7

2,7

-

-

Ровенська

17,3

15,0

2,3

2,3,

3,0

-

Сумська

17,9

13,0

4,9

1,9

-

-

Тернопільська

24,5

24,0

0,5

0,5

-

-

Харківська

32,7

13,0

19,7

19,7

-

-

Херсонська

29,5

15,0

14,5

14,5

-

-

Хмельницька

32,0

32,0

-

-

-

-

Черкаська

23,9

22,0

1,9

1,9

-

-

Чернівецька

9,0

9,0

-

-

-

-

Чернігівська

28,6

24,0

4,6

4,6

-

-

Всього

700,0

494,0

206,0

200,0

3,0

3,0

Області

Коренеплодсховища - тис. тонн одноразового зберігання

1981 - 1985 роки

Всього

в тому числі

в колгоспах

в радгос-
пах і держ-
госпах

з них

Мінрад-
госпів УРСР

Мінхарчо-
прому УРСР

Головплод-
винпрому УРСР

Вінницька

137,0

125,0

12,0

5,0

5,0

2,0

Волинська

101,0

94,0

7,0

7,0

-

-

Ворошиловградська

226,5

105,0

121,5

121,5

-

-

Дніпропетровська

273,4

165,0

108,4

108,4

-

-

Донецька

328,4

180,0

148,4

147,4

-

1,0

Житомирська

99,4

82,0

17,4

17,4

-

 

Закарпатська

40,1

35,0

5,1

1,1

-

4,0

Запорізька

233,4

215,0

68,4

68,4

-

-

Івано-Франківська

66,0

61,0

5,0

5І0

-

-

Київська

353,6

185,0

168,6

163,6

3,0

2,0

Кіровоградська

85,3

71,0

14,3

14,3

-

-

Кримська

177,6

76,0

101,6

100,6

-

1,0

Львівська

144,8

118,0

26,8

26,8

-

-

Миколаївська

179,2

108,0

71,2

70,2

-

-

Одеська

179,7

152,0

27,7

26,7

-

1,0

Полтавська

118,4

98,0

20,4

17,4

2,0

1,0

Ровенська

96,1

90,0

6,1

6,1

-

-

Сумська

93,4

76,0

17,4

11,4

5,0

1,0

Тернопільська

140,2

136,0

4,2

4,2

-

-

Харківська

181,6

73,0

108,6

102,6

5,0

1,0

Херсонська

172,0

86,0

86,0

85,0

-

1,0

Хмельницька

184,1

182,0

2,1

1,1

-

1,0

Черкаська

132,4

120,0

12,4

12,4

-

-

Чернівецька

54,0

51,0

3,0

-

-

3,0

Чернігівська

152,4

136,0

16,4

16,4

-

-

Всього

4000,0

2820,0

1180,0

1140

20,0

20,0

Області

Сховища для трав'яного борошна - тис. тонн одноразового зберігання

1981 - 1985 роки

Всього

в тому числі

в колгос-
пах

в радгоспах і держ-
госпах

з них

Мінрад-
госпів УРСР

Мінхарчо-
прому УРСР

Головплод-
винпрому
УРСР

Південного відділення ВАСГНІЛ

Вінницька

14,4

12,0

2,4

0,4

2,0

-

-

Волинська

5,6

5,0

0,6

0,6

-

-

-

Ворошиловградська

15,0

5,0

10,0

10,0

-

-

-

Дніпропетровська

18,9

10,0

8,9

8,9

-

-

-

Донецька

18,2

6 0

12,2

12,2

-

-

-

Житомирська

9,4

3,0

1,4

1,4

-

-

-

Закарпатська

3,1

3,0

0,1

0,1

-

-

-

Запорізька

12,6

7,0

5,6

5,6

-

-

-

Івано-Франківська

8,4

8,0

0,4

0,4

-

-

-

Київська

20,5

6,0

14,5

13,5

-

-

1,0

Кіровоградська

14,2

13,0

1,2

1,2

-

-

-

Кримська

13,3

5,0

8,3

8,3

-

-

-

Львівська

11,2

9,0

2,2

2,2

-

-

-

Миколаївська

16,8

11,0

5,8

5,8

-

-

-

Одеська

16,2

13,0

3,2

2,2

-

1,0

-

Полтавська

12,4

11,0

1,4

1,4

-

-

-

Ровенська

6,5

6,0

0,5

0,5

-

-

-

Сумська

7,9

7,0

0,9

0,9

-

-

-

Тернопільська

9,3

9,0

0,3

0,3

-

-

-

Харківська

17,6

9,0

8,6

8,6

-

-

-

Херсонська

13,0

6,0

7,0

7,0

-

-

-

Хмельницька

9,1

9,0

0,1

0,1

-

-

-

Черкаська

10,0

9,0

1,0

1,0

-

-

-

Чернівецька

7,0

6,0

1,0

-

-

1,0

-

Чернігівська

9,4

8,0

1,4

1,4

-

-

-

Всього

300,0

201,0

99,0

94,0

2,0

2,0

1,0

Області

Сховища для брикетованих і гранульованих кормосумішей - тис. тонн одноразового зберігання

1979 рік

1980 рік

Всього

в тому числі

Всього

в тому числі

в колгоспах

в радгоспах Мінрадгоспів УРСР

в колгоспах

в радгоспах Мінрадгоспів УРСР

Вінницька

2,0

2,0

-

2,0

2,0

-

Волинська

1,0

1,0

-

2,0

2,0

-

Ворошиловградська

2,0

1,0

1,0

3,6

2,0

1,6

Дніпропетровська

2,0

1,0

1,0

3,6

2,0

1,6

Донецька

3,0

2,0

1,0

3,6

2,0

1,6

Житомирська

2,0

1,0

1,0

3,6

2,0

1,6

Закарпатська

1,0

1,0

-

2,0

2,0

-

Запорізька

3,0

2,0

1,0

3,6

2,0

1,6

Івано-Франківська

1,0

1,0

-

2,0

2,0

-

Київська

3,0

2,0

1,0

3,6

2,0

1,6

Кіровоградська

2,0

1,0

1,0

3,6

2,0

1,6

Кримська

3,0

2,0

1,0

3,6

2,0

1,6

Львівська

1,0

1,0

-

2,0

2,0

-

Миколаївська

2,0

1,0

1,0

2,6

1,0

1,6

Одеська

2,0

1,0

10

3,6

2,0

1,6

Полтавська

2,0

1,0

1,0

3,6

2,0

1,6

Ровенська

1,0

1,0

-

2,0

2,0

-

Сумська

2,0

1,0

1,0

3,6

2,0

1,6

Тернопільська

1,0

1,0

-

2,0

2,0

-

Харківська

2,0

1,0

1,0

2,6

1,0

1,6

Херсонська

2,0

1,0

1,0

3,6

2,0

1,6

Хмельницька

2,0

2,0

-

2,0

2,0

-

Черкаська

3,0

2,0

1,0

3,6

2,0

1,6

Чернівецька

1,0

1,0

-

2,0

2,0

-

Чернігівська

2,0

2,0

-

2,0

2,0

-

Всього

48,0

33,0

15,0

72,0

48,0

24,0

Області

Сховища для брикетованих і гранульованих кормосумішей - тис. тонн одноразового зберігання

1981 - 1985 роки

Всього

в тому числі

в колгос-
пах

в радгоспах і держ-
госпах

з них

Мінрад-
госпів УРСР

Мінхарчо-
прому УРСР

Головплод-
винпрому
УРСР

Південного відділення ВАСГНІЛ

Вінницька

9,0

6,0

3,0

1,0

2,0

-

-

Волинська

5,0

4,0

1,0

1,0

-

-

-

Ворошиловградська

6,4

4,0

2 4

2,4

-

-

-

Дніпропетровська

6,4

4,0

2,4

2,4

-

-

-

Донецька

6,4

4,0

2,4

2,4

-

-

-

Житомирська

6,4

4,0

2,4

2,4

-

-

-

Закарпатська

6,0

4,0

2,0

1,0

-

1,0

-

Запорізька

7,4

5,0

2,4

2,4

-

-

-

Івано-Франківська

5,0

4,0

1,0

1,0

-

-

-

Київська

8,4

6,0

2,4

2,4

-

-

-

Кіровоградська

6,4

4,0

2,4

2,4

-

-

-

Кримська

8,4

6,0

2,4

2,4

-

-

-

Львівська

5,0

4,0

1,0

1,0

-

-

-

Миколаївська

6,4

4,0

2,4

2,4

-

-

-

Одеська

8,4

5,0

3,4

2,4

-

1,0

-

Полтавська

6,4

4,0

2,4

2,4

-

-

-

Ровенська

5,0

4,0

1,0

1,0

-

-

-

Сумська

7,4

4,0

3,4

2,4

1,0

-

-

Тернопільська

7,0

6,0

1,0

1,0

-

-

-

Харківська

7,4

4,0

3,4

2,4

-

-

1,0

Херсонська

8,4

6,0

2,4

2,4

-

-

-

Хмельницька

5,0

4,0

1,0

1,0

-

-

-

Черкаська

6,4

4,0

2,4

2,4

-

-

-

Чернівецька

6,0

4,0

2,0

1,0

-

1,0

-

Чернігівська

5,0

4,0

1,0

1,0

-

-

-

Всього

165,0

112,0

53,0

46,0

3,0

3,0

1,0

Області

Зернофуражні сховища - тис. тонн одноразового зберігання

При міжколгоспних комбікормових заводах

1979 рік

1980 рік

1981 - 1985 роки

Вінницька

63

63

174

Волинська

21

21

55

Ворошиловградська

21

21

110

Дніпропетровська

45

45

110

Донецька

45

45

110

Житомирська

34

34

55

Закарпатська

22

22

-

Запорізька

42

55

99

Івано-Франківська

22

22

55

Київська

56

56

100

Кіровоградська

54

54

110

Кримська

36

36

110

Львівська

-

-

-

Миколаївська

42

42

81

Одеська

62

62

165

Полтавська

62

62

220

Ровенська

18

18

33

Сумська

24

24

10

Тернопільська

42

42

110

Харківська

22

22

110

Херсонська

42

42

143

Хмельницька

54

54

165

Черкаська

12

12

165

Чернівецька

14

14

-

Чернігівська

58

58

110

Всього

913

926

2500

В обсяги будівництва сховищ для кормів включаються об'єкти, що споруджуються в складі тваринницьких комплексів.

Будівництво сховищ для кормів в колгоспах здійснюють міжколгоспні будівельні організації Укрміжколгоспбуду, а в радгоспах і держгоспах підрядні організації Мінсільбуду УРСР.

 

Додаток N 12
до постанови ЦК Компартії України і Ради Міністрів УРСР
від 4 серпня 1978 р. N 389

ВІДОМІСТЬ
машин і обладнання для заготівлі кормів, які виділяються для міністерств і відомств УРСР на 1979, 1980 і 1981 - 1985 роки

/штук/

 

1979 рік

1980 рік

1981 - 1985 роки

в тому числі 1985 рік

Агрегати для приготування трав'яного борошна

Українська РСР - всього

1355

1444

5780

1114

з них:

 

 

 

 

Мінсільгосп УРСР

965

1029

3851

742

Мінрадгоспів УРСР

235

253

1025

198

Мінхарчопром УРСР

41

42

150

30

Головплодвинпром УРСР

37

40

154

30

Мінм'ясомолпром УРСР

8

8

75

15

Південне відділення ВАСГНІЛ

9

10

38

7

Мінлісгосп УРСР

6

6

50

10

Мінліспром УРСР

3

3

25

5

Укрсортнасіннєовоч

5

5

38

7

Інші міністерства і відомства

46

48

374

70

Комплекти обладнання для гранулювання трав'яного борошна

Українська РСР - всього

854

873

3900

770

з них:

 

 

 

 

Мінсільгосп УРСР

592

605

2593

512

Мінрадгоспів УРСР

151

153

689

136

Мінхарчопром УРСР

31

32

100

20

Головплодвинпром УРСР

26

28

104

21

Мінм'ясомолпром УРСР

5

5

50

10

Південне відділення ВАСГНІЛ

6

6

25

5

Мінлісгосп УРСР

6

6

35

7

Мінліспром УРСР

3

3

20

4

Укрсортнасіннєовоч

5

5

25

5

Інші міністерства і відомства

29

30

259

50

Комплекти обладнання для гранулювання і брикетування кормів

Українська РСР - всього

85

85

1270

255

а них:

 

 

 

 

Мінсільгосп УРСР

57

57

845

169

Мінрадгоспів УРСР

15

15

224

45

Мінхарчопром УРСР

2

2

28

6

Головплодвинпром УРСР

2

2

34

7

Мінм'ясомолпром УРСР

1

1

24

5

Південне відділення ВАСГНІЛ

1

1

8

2

Мінлісгосп УРСР

2

2

34

7

Мінліспром УРСР

-

-

2

-

Укрсортнасіннєовоч

1

1

8

2

Інші міністерства і відомства

4

4

63

12

Кормозбиральні самохідні комбайни КСК-100

Українська РСР - всього

500

1100

11650

3580

з них:

 

 

 

 

Мінсільгосп УРСР

399

878

9297

2857

Мінрадгоспів УРСР

60

133

1406

432

Мінхарчопром УРСР

10

21

221

68

Головплодвинпром УРСР

6

14

144

44

Інші міністерства і відомства

25

54

582

179

Причіпні кормозбиральні комбайни КПКУ-75 /уніфіковані з самохідним комбайном КСК-100/

Українська РСР - всього

-

120

6700

3220

з них:

 

 

 

 

Мінсільгосп УРСР

-

86

4774

2294

Мінрадгоспів УРСР

-

20

1152

554

Мінхарчопром УРСР

-

3

165

79

Головплодвинпром УРСР

-

2

95

46

Мінм'ясомолпром УРСР

-

1

59

26

Південне відділення ВАСГНІЛ

-

1

60

30

Мінсільгосп УРСР

-

-

-

-

Мінліспром УРСР

-

-

-

-

Укрсортнасіннєовоч

-

1

60

30

Інші міністерства і відомства

-

6

335

161

Косарки - плющилки самохідні КПС-5Г

Українська РСР - всього

250

570

7170

2150

з них:

 

 

 

 

Мінсільгосп УРСР

179

407

5112

1532

Мінрадгоспів УРСР

43

98

1237

372

Мінхарчопром УРСР

6

14

177

53

Головплодвинпром УРСР

4

8

102

31

Мінм'ясомолпром УРСР

2

5

60

18

Південне відділення ВАСГНІЛ

2

5

62

16

Мінлісгосп УРСР

-

-

-

-

Мінліспром УРСР

-

-

-

-

Укрсортнасіннєовоч

2

5

62

19

Інші міністерства і відомства

12

28

358

107

 

Додаток N 13
до постанови ЦК Компартії України і Ради Міністрів УРСР
від 4 серпня 1978 р. N 389

ВІДОМІСТЬ
розподілу полімерних плівок /поліетиленової і полівінілхлоридної/, які виділяються міністерствам і відомствам на 1979, 1980 і 1985 роки

/тонн/

 

1979 рік

1980 рік

1985 рік

Всього

в тому числі для кормовироб-
ництва

Всього

в тому числі для кормовироб-
ництва

Всього

в тому числі для кормовироб-
ництва

Українська РСР -

 

 

 

 

 

 

всього

10620

5200

13430

8240

32000

18900

з них:

 

 

 

 

 

 

Мінсільгосп УРСР

4000

3150

6325

5000

14730

11500

Мінрадгоспів УРСР

5340

1500

5700

2500

14000

5800

Головплодвинпром УРСР

320

120

345

165

800

360

Мінхарчопром УРСР

530

160

560

250

1350

570

Держкомсільгосптехніка УРСР

50

-

60

 

100

 

Інші організації

380

270

440

325

1020

650

 

Додаток N 14
до постанови ЦК Компартії України і Ради Міністрів УРСР
від 4 серпня 1978 р. N 389

ЗАВДАННЯ
по поставці насіння люцерни в загальносоюзний фонд на 1981 - 1985 роки

/тонн/

Області

1981 рік

1982 рік

1983 рік

1984 рік

1985 рік

Дніпропетровська

160

170

180

200

210

Запорізька

270

280

290

300

310

Кримська

90

100

100

110

110

Миколаївська

160

190

190

200

210

Одеська

300

310

320

320

330

Херсонська

300

300

320

320

330

Всього

1300

1350

1400

1450

1500

 

Додаток N 15
до постанови ЦК Компартії України і Ради Міністрів УРСР
від 4 серпня 1978 р. N 389

ЗАВДАННЯ
по заготівлі щорічно насіння злакових багаторічних трав в загальносоюзний фонд на 1981 - 1985 роки

/тонн/

Області

Всього

в тому числі

вівсяниця лучна

грястиця збірна

Волинська

25

-

25

Житомирська

25

25

-

Закарпатська

20

10

10

Івано-Франківська

25

10

15

Київська

15

15

-

Львівська

25

10

15

Ровенська

20

-

20

Сумська

15

15

-

Тернопільська

15

15

-

Чернівецька

15

-

15

Всього

200

100

100

 

Додаток N 16
до постанови ЦК Компартії України і Ради Міністрів УРСР
від 4 серпня 1978 р. N 389

ЗАВДАННЯ
по заготівлі щорічно сортового насіння зернобобових культур в державні ресурси /включаючи насіння для закладки в державний страховий фонд/ на 1981 - 1985 роки

/тис. тонн/

Області

Сортове насіння эернобобових культур - всього

в тому числі

кормовий люпин

вика

Вінницька

56,1

-

1

Волинська

3,6

3

0,3

Ворошиловградська

7

-

-

Дніпропетровська

3

-

-

Донецька

3

-

-

Житомирська

11

7,3

0,7

Запорізька

4

-

-

Івано-Франківська

0,2

-

-

Київська

20,3

0,5

0,8

Кіровоградська

8,5

-

-

Львівська

3,5

2,8

0,7

Миколаївська

5,3

-

-

Одеська

21

-

-

Полтавська

17,1

-

0,3

Ровенська

4,3

3,8

0,2

Сумська

10

3,2

1,7

Тернопільська

6

-

1

Харківська

10,3

-

0,1

Херсонська

2

-

-

Хмельницька

21,6

1,2

0,9

Черкаська

21

-

0,7

Чернівецька

0,9

-

-

Чернігівська

10,3

8,2

1,6

Всього

250

30

10

 

Додаток N 17
до постанови ЦК Компартії України і Ради Міністрів УРСР
від 4 серпня 1978 р. N 389

ЗАВДАННЯ
по виробництву на міжгосподарських, колгоспних і радгоспних комбікормових підприємствах комбікормів з використанням білково-вітамінних добавок промислового виробництва на 1979 - 1985 роки

/тис. тонн/

Області

1979 рік

1980 рік

1981 рік

1982 рік

1983 рік

1984 рік

1985 рік

Вінницька

360

580

585

590

595

600

610

Волинська

120

180

185

195

220

225

230

Ворошиловградська

280

340

345

355

360

375

380

Дніпропетровська

334

480

485

520

544

570

610

Донецька

466

570

575

580

585

595

608

Житомирська

285

300

306

315

320

350

355

Закарпатська

95

120

122

126

130

135

140

Запорізька

400

440

445

450

475

540

586

Івано-Франківська

150

150

155

180

185

190

200

Київська

450

650

655

660

665

670

675

Кіровоградська

319

400

405

445

460

520

530

Кримська

375

400

405

435

450

490

520

Львівська

335

360

362

364

366

370

380

Миколаївська

368

410

415

420

420

435

446

Одеська

445

560

565

570

580

605

630

Полтавська

485

580

585

600

620

660

670

Ровенська

150

180

185

190

200

215

220

Сумська

295

380

385

390

395

405

410

Тернопільська

250

360

365

370

380

405

420

Харківська

310

500

505

520

550

585

630

Херсонська

438

580

585

590

595

600

610

Хмельницька

320

370

375

385

410

430

450

Черкаська

323

380

385

395

400

450

460

Чернівецька

120

150

155

160

170

185

190

Чернігівська

175

360

365

395

420

435

440

Всього

7650

9780

9900

10200

10500

11040

11400

 

Додаток N 18
до постанови ЦК Компартії України і Ради Міністрів УРСР
від 4 серпня 1978 р. N 389

ЗАВДАННЯ
Мінзагу УРСР по поставці сільському господарству білково-вітамінних добавок промислового виробництва для виробництва комбікормів на міжгосподарських, колгоспних і радгоспних комбікормових підприємствах на 1979 - 1985 роки

/тис. тонн/

Області

1979
рік

1980
рік

1981
рік

1982
рік

1983
рік

1984
рік

1985
рік

Вінницька

60

97

98

98

99

100

102

Волинська

20

30

31

33

37

38

38

Ворошиловградська

47

57

58

59

60

63

63

Дніпропетровська

56

80

81

86

90

95

102

Донецька

78

95

96

96

98

99

101

Житомирська

47

50

51

53

53

58

59

Закарпатська

16

20

20

21

22

23

23

Запорізька

67

73

74

75

79

90

98

Івано-Франківська

25

25

26

30

31

32

33

Київська

75

108

109

110

111

112

113

Кіровоградська

53

67

67

74

77

86

86

Кримська

63

67

67

73

75

81

87

Львівська

56

60

60

61

61

62

63

Миколаївська

61

68

69

70

71

73

74

Одеська

74

93

94

95

97

101

105

Полтавська

81

97

97

100

103

110

112

Ровенська

25

30

31

32

33

36

37

Сумська

49

63

64

65

66

67

68

Тернопільська

42

60

61

62

63

67

70

Харківська

51

83

84

86

92

97

105

Херсонська

73

97

98

98

99

100

102

Хмельницька

53

62

63

64

66

71

75

Черкаська

54

63

64

66

67

75

77

Чернівецька

20

25

26

27

28

31

32

Чернігівська

29

60

61

66

70

73

73

Всього

1275

1630

1650

1700

1750

1840

1900

 

Додаток N 19
до постанови ЦК Компартії України і Ради Міністрів УРСР
від 4 серпня 1978 р. N 389

ЗАВДАННЯ
Мінсільгоспу УРСР, Мінсільбуду УРСР, Мінважбуду УРСР і Мінпромбуду УРСР по будівництву і введенню в дію заводів по виробництву м'ясо-кісткового борошна на 1979 - 1985 роки

/одиниць/

Роки введення в дію заводів

Генеральні підрядчики

Всього по УРСР

Мінсільбуд УРСР

Мінважбуд УРСР

Мінпромбуд УРСР

1979

3

-

-

3

1980

4

1

1

6

1981 - 1985 роки
всього

17

1

-

18

в тому числі:

 

 

 

 

1981

2

1

-

3

1982

3

-

-

3

1983

5

-

-

5

1984

3

-

-

3

1985

4

-

-

4

Разом

24

2

1

27

 

Додаток N 20
до постанови ЦК Компартії України і Ради Міністрів УРСР
від 4 серпня 1978 р. N 389

ЗАВДАННЯ
по виробництву м'ясо-кісткового борошна на заводах системи Мінсільгоспу УРСР на 1979 - 1985 роки

/тонн/

Області

Роки

1979

1980

1981

1982

1983

1984

1985

Вінницька

-

-

-

-

-

200

710

Волинська

550

700

700

700

700

700

700

Ворошиловградська

-

-

-

-

200

500

1140

Дніпропетровська

670

800

800

1000

1200

1270

1370

Донецька

710

800

800

800

1000

1200

1410

Житомирська

700

700

700

700

700

700

710

Закарпатська

-

-

-

-

-

-

-

Запорізька

710

710

710

710

710

710

710

Івано-Франківська

-

-

-

-

220

400

700

Київська

1380

1530

1530

1530

1530

1530

1530

Кіровоградська

480

600

710

1000

1200

1300

1400

Кримська

-

500

700

700

700

700

700

Львівська

-

-

-

-

-

200

700

Миколаївська

900

980

980

980

980

980

980

Одеська

700

1010

1210

1230

1300

1350

1750

Полтавська

-

-

10

200

500

600

710

Ровенська

-

-

10

200

500

600

700

Сумська

-

-

10

200

500

600

710

Тернопільська

700

700

700

700

700

700

700

Харківська

1230

1500

1500

1500

1500

1700

2080

Херсонська

550

700

700

700

700

700

710

Хмельницька

700

700

700

700

700

710

1130

Черкаська

-

310

440

700

710

900

1400

Чернівецька

-

310

440

700

700

700

700

Чернігівська

620

650

650

650

650

650

1050

Всього

10600

13200

14000

15600

Ї7600

19600

24400

 

Додаток N 21
до постанови ЦК Компартії України і Ради Міністрів УРСР
від 4 серпня 1978 р. N 389

ЗАВДАННЯ
Мінмісцевпрому УРСР по поставці основного технологічного обладнання для заводів по виробництву м'ясо-кісткового борошна системи Мінсільгоспу СРСР на 1979 - 1985 роки

/штук/

 

1979 рік

1980 рік

1981 - 1985 роки - всього

в тому числі 1985 рік

Мірники вертикальні без кожухів МВ-В/250

19

26

121

17

 

Додаток N 22
до постанови ЦК Компартії України і Ради Міністрів УРСР
від 4 серпня 1978 р. N 389

РОЗМІРИ
грошових надбавок до закупочної ціни на сортове насіння кормового люпину

 

Категорія сортової чистоти

Клас насіннєвого стандарту

Грошова сортова надбавка /в процентах до закупочної ціни/

Насіння супереліти

I

 

250

Насіння еліті

I

I

150

Насіння I репродукції

I

I

80

Насіння II - V репродукції

I

II

65

Насіння I - V репродукції

I

III

60

Насіння I - V репродукції

I

некласні

35

Насіння I - V репродукції

II

I

60

Насіння I репродукції

II

II

55

Насіння I - V репродукції

II

III

50

Насіння I - V репродукції

II

некласні

25

Примітка. За насіння дефіцитних і перспективних сортів кормового люпину сума грошової надбавки для відповідних репродукцій, категорій сортової чистоти і класів насіннєвого стандарту збільшується на 20 процентів.

 
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали