РАДА МІНІСТРІВ УКРАЇНСЬКОЇ РСР

ПОСТАНОВА

від 9 жовтня 1980 р. N 556

Київ

Про заходи по збільшенню виробництва швидкозаморожених продуктів, розвитку та поліпшенню використання холодильного господарства

З метою дальшого збільшення виробництва швидкозаморожених готових харчових продуктів, плодів, ягід, овочів і напівфабрикатів, комплексного розвитку та поліпшення використання холодильного господарства, а також скорочення втрат сільськогосподарських продуктів, особливо в період їх заготівлі, на виконання постанови Ради Міністрів СРСР від 8 серпня 1960 р. N 675 Рада Міністрів Української РСР ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. Міністерству м'ясної і молочної промисловості УРСР, Міністерству харчової промисловості УРСР, Міністерству сільського господарства УРСР, Міністерству радгоспів УРСР, Головплодвинпрому УРСР, Міністерству торгівлі УРСР, Укоопспілці:

розробити і здійснити в 1980 - 1985 роках заходи по значному збільшенню виробництва швидкозаморожених продуктів, комплексному розвитку холодильного господарства, розширенню застосування штучного холоду в харчовій, м'ясній і молочній промисловості, в сільському господарстві і торгівлі зі збереженням якості продукції;

забезпечити в 1981 - 1985 роках впровадження на холодильниках сучасних способів охолодження і заморожування сільськогосподарської сировини та готових харчових продуктів, які дають змогу значно знизити їх втрати.

2. Міністерству харчової промисловості УРСР, Міністерству м'ясної і молочної промисловості УРСР, Міністерству торгівлі УРСР, Міністерству сільського господарства УРСР, Головплодвинпрому УРСР, Укоопспілці:

забезпечити доведення в 1985 році виробництва швидкозаморожених плодів, ягід, овочів, напівфабрикатів і готових страв /суміші овочів, картопляні гарніри, овочеві котлети та інші страви/ до 21 тис. тонн проти 3,8 тис. тонн у 1979 році, швидкозаморожених м'ясних напівфабрикатів /пельмені, фрикадельки/ до 55 тис. тонн проти 21,7 тис. тонн, швидкозаморожених готових м'ясних страв до 5,1 тис. тонн, швидкозаморожених молочних продуктів до 3,2 тис. тонн з розподілом по міністерствах і відомствах згідно з додатком N 1;

встановлювати починаючи з 1981 року в річних планах підприємствам і організаціям завдання по виробництву швидкозаморожених продуктів в асортименті, погодженому з торговельними організаціями;

передбачати в проектах планів на 1981 - 1985 роки введення в дію потужностей, необхідних для забезпечення виконання завдань по виробництву швидкозаморожених продуктів.

3. Міністерству сільського господарства УРСР, Міністерству торгівлі УРСР, Головплодвинпрому УРСР та Укоопспілці розробити і здійснити в 1980 - 1985 роках заходи по організації при діючих холодильниках, розташованих у зонах масового виробництва продукції овочівництва і садівництва, виробничих цехів та дільниць по випуску швидкозаморожених плодів, ягід і овочів з урахуванням максимального використання потужностей цих холодильників для вироблення та зберігання вказаної продукції.

4. Міністерству торгівлі УРСР і Укоопспілці забезпечити в 1980 - 1985 роках своєчасну підготовку магазинів, призначених для торгівлі швидкозамороженими продуктами, технічне оснащення цих магазинів та підприємств громадського харчування відповідним холодильним і торговельним устаткуванням, а також дальший розвиток підприємств торгівлі по продажу швидкозаморожених продуктів.

5. Міністерству торгівлі УРСР, Міністерству харчової промисловості УРСР і Міністерству м'ясної і молочної промисловості УРСР з метою поліпшення торговельного обслуговування населення забезпечити створення в 1981 - 1985 роках спеціалізованих магазинів і торгових секцій по продажу швидкозаморожених продуктів, оснащених холодильним устаткуванням, та організувати широку рекламу цих продуктів.

6. Держплану УРСР, Міністерству сільського господарства УРСР, Міністерству радгоспів УРСР, Головплодвинпрому УРСР та облвиконкомам:

передбачати при розробці планів на 1981 - 1985 роки поставку в необхідній кількості плодів, ягід та овочів на промислову переробку для виробництва швидкозамороженої продукції;

розробити і здійснити в 1980 - 1982 роках заходи по спеціалізації колгоспів і радгоспів, що знаходяться в районах розташування підприємств, які мають потужності по заморожуванню продуктів, на виробництві плодів, ягід та овочів, що відповідають технологічним вимогам заморожування продуктів.

7. Головплодвинпрому УРСР забезпечувати колгоспи і радгоспи, спеціалізовані на виробництві плодоовочевої продукції /включаючи радгоспи Міністерства харчової промисловості УРСР/, садивним матеріалом плодових і ягідних культур у необхідній кількості й асортименті.

8. Головплодвинпрому УРСР, Міністерству сільського господарства УРСР і Південному відділенню ВАСГНІЛ розширити в 1981 - 1985 роках наукові дослідження по селекції сортів плодів, ягід та овочів, придатних для заморожування і тривалого зберігання.

9. Міністерству харчової промисловості УРСР, Міністерству м'ясної і молочної промисловості УРСР, Міністерству торгівлі УРСР, Укоопспілці підготувати і до 1 листопада ц. р. подати Державному комітету УРСР по цінах погоджені пропозиції по перегляду прейскурантів роздрібних цін на окремі види швидкозаморожених продуктів з урахуванням їх якості і споживчих властивостей. Державному комітету УРСР по цінах за погодженням з Державним комітетом СРСР по цінах переглянути зазначені прейскуранти.

10. Міністерству м'ясної і молочної промисловості УРСР, Міністерству харчової промисловості УРСР, Міністерству торгівлі УРСР, Міністерству сільського господарства УРСР, Міністерству радгоспів УРСР, Головплодвинпрому УРСР, Укоопспілці взяти участь у розробці союзними органами в 1980 році схеми розміщення холодильників та підприємств по виробництву швидкозаморожених продуктів на 1981 - 1985 роки і на період до 1990 року.

11. Взяти до відома, що Рада Міністрів СРСР постановою від 8 серпня 1980 р. N 675:

1) Дозволила Міністерству харчової промисловості СРСР і Міністерству м'ясної і молочної промисловості СРСР за погодженням з Держпланом СРСР здійснювати в 1981 - 1985 роках будівництво спеціалізованих магазинів по продажу швидкозаморожених продуктів за рахунок капітальних вкладень, що виділяються цим міністерствам на будівництво об'єктів виробничого призначення, без зменшення завдань по введенню в дію виробничих потужностей та основних фондів.

2) Встановила, що поставка швидкозаморожених плодів, ягід та овочів містам Москві і Ленінграду, союзним республікам та іншим споживачам, що одержують ці продукти із загальносоюзного фонду, провадиться в рахунок плану поставки свіжих плодів, ягід та овочів у загальносоюзний фонд.

3) Зобов'язала:

а) Державний комітет СРСР по цінах разом з Міністерством харчової промисловості СРСР, Міністерством м'ясної і молочної промисловості СРСР і Міністерством рибного господарства СРСР забезпечити в 1981 - 1985 роках координацію роздрібних цін на нові види швидкозаморожених продуктів, що виробляються за єдиними стандартами і технічними умовами.

Міністерству харчової промисловості СРСР і Міністерству м'ясної і молочної промисловості СРСР запропоновано упорядкувати протягом 1980 року діючу галузеву нормативно-технічну документацію на швидкозаморожені готові страви і напівфабрикати, забезпечивши єдність рецептур на цю продукцію та вимог до її якості.

Встановила, що на швидкозаморожені овочі, плоди та ягоди, які завозяться з-за кордону, роздрібні ціни затверджуються Державним комітетом СРСР по цінах;

б) Міністерство машинобудування для легкої і харчової промисловості та побутових приладів:

забезпечити виготовлення і поставку в 1981 - 1985 роках Міністерству м'ясної і молочної промисловості СРСР, Міністерству харчової промисловості СРСР і Міністерству рибного господарства СРСР комплектних ліній та іншого устаткування для виробництва швидкозаморожених продуктів згідно з додатком N 2;

розробити дослідні зразки, освоїти серійне виробництво та забезпечити поставку в 1981 - 1985 роках Міністерству м'ясної і молочної промисловості СРСР, Міністерству харчової промисловості СРСР і Міністерству рибного господарства СРСР нових видів устаткування для виробництва швидкозаморожених продуктів згідно з додатком N 3.

Міністерство м'ясної і молочної промисловості СРСР, Міністерство харчової промисловості СРСР і Міністерство рибного господарства СРСР зобов'язані в 3-місячний строк передати Міністерству машинобудування для легкої і харчової промисловості та побутових приладів вихідні дані на розробку устаткування для виробництва швидкозаморожених продуктів, передбаченого в додатку N 3;

в) Міністерство м'ясної і молочної промисловості СРСР розробити в 1981 - 1982 роках та передати Міністерству машинобудування для легкої і харчової промисловості та побутових приладів технічну документацію на швидкоморозильні апарати, що входять до складу нових технологічних ліній по виробництву швидкозаморожених продуктів, згідно з додатком N 4;

г) Міністерство машинобудування для легкої і харчової промисловості та побутових приладів здійснити в 1982 - 1984 роках будівництво заводу по випуску технологічного устаткування для виробництва швидкозаморожених продуктів загальною потужністю на 40 млн. карбованців продукції за рік з інженерним корпусом площею 10 тис. кв. метрів для розміщення експериментальної бази і конструкторського бюро по проектуванню цього устаткування.

Міністерству хімічного і нафтового машинобудування запропоновано здійснити в 1981 - 1982 роках розширення заводу "Комплектхолодмаш" /смт Страшени Молдавської РСР/, маючи на увазі створити на цьому заводі потужності по виробництву комплектних швидкоморозильних установок для заморожування плодів, ягід та овочів у кількостях за погодженням з Міністерством сільського господарства СРСР.

Держплану СРСР, Міністерству машинобудування для легкої і харчової промисловості та побутових приладів і Міністерству хімічного і нафтового машинобудування доручено передбачити в планах на 1981 - 1984 роки виділення капітальних вкладень, необхідних для будівництва та розширення вказаних заводів.

4) Прийняла пропозицію Міністерства м'ясної і молочної промисловості СРСР про перетворення Всесоюзного науково-дослідного інституту холодильної промисловості /м. Москва/ у Всесоюзний науково-дослідний і конструкторсько-технологічний інститут холодильної промисловості Міністерства м'ясної і молочної промисловості СРСР.

Встановила, що Всесоюзний науково-дослідний і конструкторсько-технологічний інститут холодильної промисловості є головною науково-дослідною організацією, яка здійснює координацію науково-дослідних і конструкторсько-технологічних робіт у галузі розвитку та застосування штучного холоду в галузях харчової промисловості, в торгівлі, сільському господарстві і на транспорті.

5) Зобов'язала Державний комітет СРСР по науці і техніці передбачити в проектах планів розвитку науки і техніки на 1981 - 1985 роки та на період до 1990 року заходи по вирішенню проблеми, зв'язаної зі значним збільшенням виробництва і розширенням асортименту швидкозаморожених продуктів для більш повного забезпечення потреби населення в них.

 

Голова
Ради Міністрів УРСР

О. ЛЯШКО

Керуючий Справами
Ради Міністрів УРСР

К. БОЙКО

Інд. 22

 

Додаток N 1
до постанови Ради Міністрів УРСР
від 9 жовтня 1980 р. N 556

ЗАВДАННЯ
Мінхарчопрому УРСР, Мінм'ясомолпрому УРСР, Мінторгу УРСР, Мінсільгоспу УРСР, Головплодвинпрому УРСР, Укоопспілці по виробництву швидкозаморожених готових харчових продуктів, плодів, ягід, овочів і напівфабрикатів на 1980 - 1985 роки

/тис. тонн/

 

1980 рік

1981 рік

1982 рік

1983 рік

1984 рік

1985 рік

Швидкозаморожені плоди, ягоди, овочі, напівфабрикати і готові страви - всього по УРСР

7,1

8,7

11,2

12,5

13,9

21

з них:

 

 

 

 

 

 

Мінхарчопром УРСР

1

1

3

3,5

4

10

Мінторг УРСР

5,5

6,8

7

7

7,1

7,1

Мінсільгосп УРСР

-

-

-

-

-

1,0

Головплодвинпром УРСР

-

-

-

0,5

0,9

1,0

Укоопспілка

0,6

0,9

1,2

1,5

1,9

1,9

З загальної кількості швидкозаморожених плодів, ягід, овочів, напівфабрикатів і готових страв - напівфабрикати для громадського харчування

 

 

 

 

 

 

Мінхарчопром УРСР

1

1

1

2

2

5

Швидкозаморожені готові м'ясні страви з гарніром і пироги з м'ясною начинкою

 

 

-

 

 

 

Мінм'ясомолпром УРСР

-

-

-

1,7

3,7

6,1

Швидкозаморожені м'ясні напівфабрикати /пельмені, фрикадельки/

 

 

 

 

 

 

Мінм'ясомолпром УРСР

38

41

44

47

51

55

Швидкозаморожені молочні напівфабрикати /вареники, сирники, млинчики з сиром/

 

 

 

 

 

 

Мінм'ясомолпром УРСР

0,2

0,5

1

1,2

2,5

3,2

 

Керуючий Справами
Ради Міністрів УРСР

К. БОЙКО

 

Додаток N 2
до постанови Ради Міністрів УРСР
від 9 жовтня 1980 р. N 556

ЗАВДАННЯ
Мінлегхарчомашу по виготовленню і поставці Мінм'ясомолпрому СРСР, Мінхарчопрому СРСР, Мінрибгоспу СРСР комплектних ліній та іншого устаткування для виробництва швидкозаморожених продуктів на 1981 - 1985 роки

/одиниць/

 

1981 - 1985 роки - всього

в тому числі

1981 рік

1982 рік

1983 рік

1984 рік

1985 рік

Мінм'ясомолпрому СРСР

 

 

 

 

 

 

Автомати М6-АРФ для розфасовки плавлених сирів і сирчиків заморожених продуктивністю 40 - 50 упаковок за хвилину

20

-

5

5

5

5

Агрегати швидкоморозильні роторні АПСА-10 для заморожування м'ясних і молочних продуктів

175

35

35

35

35

35

Лінії універсальні В2-ФПЛ для виробництва пельменів і фрикадельок з розфасовкою в картонні коробки і груповою упаковкою продуктивністю 600 кг пельменів за годину і 250 кг фрикадельок за годину

49

5

5

9

10

20

Мінхарчопрому СРСР

 

 

 

 

 

 

Лінії універсальні В2-ФПЛ для виробництва пельменів і фрикадельок з розфасовкою з картонні коробки і груповою упаковкою продуктивністю 600 кг пельменів за годину і 250 кг фрикадельок за годину

4

-

1

1

1

1

Мінрибгоспу СРСР

 

 

 

 

 

 

Лінії універсальні В2-ФПЛ для виробництва пельменів і фрикадельок з розфасовкою в картонні коробки і груповою упаковкою продуктивністю 600 кг пельменів за годину і 250 кг фрикадельок за годину

10

2

2

2

2

2

 

Керуючий Справами
Ради Міністрів УРСР

К. БОЙКО

 

Додаток N 3
до постанови Ради Міністрів УРСР
від 9 жовтня 1980 р. N 556

ЗАВДАННЯ
Мінлегхарчомашу по розробці дослідних зразків, освоєнню серійного виробництва і поставці Мінм'ясомолпрому СРСР, Мінхарчопрому СРСР і Мінрибгоспу СРСР нових видів устаткування для виробництва швидкозаморожених продуктів на 1981 - 1985 роки

 

Розробка дослідних зразків

Освоєння серійного виробництва

Підлягає серійному виробництву і поставці в 1982 - 1985 роках
/одиниць/

Мінм'ясомолпрому СРСР

 

 

 

Комплекти устаткування для виробництва швидкозаморожених готових м'ясних страв з гаї ром продуктивністю 800 - 1000 кг за годину

1981 рік

1983 рік

10

Поточно-механізовані лінії для виробництва і упаковки вареників продуктивністю 500 кг за годину

1984 рік

1985 рік

3

Швидкоморозильні апарати для заморожування сирчиків продуктивністю 300 кг за годину

1982 рік

1984 рік

10

Універсальні поточно-механізовані лінії для виробництва і упаковки пельменів і фрикадельок продуктивністю 1000 кг за годину

1983 рік

1984 рік

4

Мінхарчопрому СРСР

 

 

 

Комплекти устаткування /на базі автомата МІ-АРЖ/ для фасування в поліетиленову плівку заморожених плодів, ягід і овочів /черешня, вишня, смородина, зелений горошок/

1981 рік

1982 рік

8

Комплекти устаткування /на базі автомата МІ-АРЖ/ для фасування в поліетиленову плівку заморожених плодів і ягід /персики, абрикоси, сливи, полуниця/

1982 рік

1983 рік

7

Комплекти устаткування /на базі автомата МІ-АРЖ /для фасування в поліетиленову плівку заморожених овочевих сумішей

1982 рік

1983 рік

5

Мінрибгоспу СРСР

 

 

 

Лінії для виробництва швидкозаморожених других рибних страв і шкільних сніданків в комплекті з швидкоморозильними апаратами безперервної дії продуктивністю 2,5 т за зміну /спільна розробка Мінлегхарчомашу і Мінрибгоспу СРСР/

1982 рік

1984 рік

8

 

Керуючий Справами
Ради Міністрів УРСР

К. БОЙКО

 

Додаток N 4
до постанови Ради Міністрів УРСР
від 9 жовтня 1980 р. N 556

ЗАВДАННЯ
Мінм'ясомолпрому СРСР по розробці технічної документації на швидкоморозильні апарати, що входять до складу нових технологічних ліній по виробництву швидкозаморожених продуктів на 1981 - 1982 роки

 

Строк розробки технічної документації

Швидкоморозильні апарати для заморожування пельменів і фрикадельок продуктивністю 1000 кг за годину

1982 рік

Швидкоморозильні апарати для заморожування сирчиків продуктивністю 300 кг за годину

1981 рік

 

Керуючий Справами
Ради Міністрів УРСР

К. БОЙКО

 
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали