РАДА МІНІСТРІВ УКРАЇНСЬКОЇ РСР

ПОСТАНОВА

від 10 серпня 1979 р. N 395

Київ

Про заходи по здійсненню підвищення ставок і окладів середньооплачуваних категорій працівників, зайнятих у невиробничих галузях народного господарства

Із змінами і доповненнями, внесеними постановою Ради Міністрів Української РСР від 27 січня 1982 року N 48

У зв'язку з введенням в листопаді - грудні 1979 р. відповідно до постанови Ради Міністрів СРСР від 16 листопада 1978 р. N 920 нових умов оплати праці працівників невиробничих галузей народного господарства Рада Міністрів Української РСР ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. Зобов'язати міністерства, відомства УРСР, облвиконкоми, Київський і Севастопольський міськвиконкоми забезпечити своєчасну підготовку і введення на підвідомчих підприємствах, в організаціях і установах нових умов оплати праці, передбачених постановами ЦК КПРС, Ради Міністрів СРСР і ВЦРПС від 24 грудня 1976 р. N 1057, 1058, 1059 і 1060 для працівників, зайнятих у невиробничих галузях народного господарства.

2. Дозволити республіканським і непромисловим союзно-республіканським міністерствам і відомствам УРСР, облвиконкомам, Київському і Севастопольському міськвиконкомам за погодженням з відповідними профспілковими органами встановлювати для підвідомчих підприємств, організацій і установ конкретні строки введення нових умов оплати праці працівників невиробничих галузей народного господарства з урахуванням готовності підприємств, організацій і установ до переходу на нові умови оплати праці та забезпечення їх необхідними для цього коштами і фондами заробітної плати.

3. Встановити строк введення нових умов оплати праці для працівників апарату міністерств і відомств УРСР, республіканських установ і організацій, місцевих органів державного управління і суду - 1 грудня 1979 року.

4. Республіканським і непромисловим союзно-республіканським міністерствам і відомствам УРСР за погодженням з відповідними профспілковими органами:

переглянути діючі нормативи чисельності працівників /норми обслуговування/, типові штати і структури управління, ліквідувати зайві ланки управління, об'єднати дрібні структурні підрозділи, усунути штатні надмірності, визначити перелік міжгалузевих і галузевих норм часу, обслуговування та інших нормативів, обов'язкових до застосування, встановити підприємствам, організаціям і установам конкретні завдання по підвищенню діючих норм виробітку. Вжити заходів до розробки і впровадження норм трудових затрат на роботах, де такі норми ще не встановлені.

По науково-дослідних установах, конструкторських, технологічних, проектних, розвідувальних організаціях, обчислювальних центрах /лабораторіях/ по науковій організації праці і управління виробництвом та інших організаціях науки діючі норми виробітку підвищуються не менше ніж на 15 процентів;

абзац четвертий пункту 4 втратив чинність

(згідно з постановою Ради Міністрів Української РСР від 27.01.82 р. N 48)

затверджувати по науково-дослідних установах, конструкторських, проектно-конструкторських, проектно-технологічних, конструкторсько-технологічних і проектних організаціях переліки посад інженерно-технічних і наукових працівників, які не мають ученого ступеня, службовців і молодшого обслуговуючого персоналу, зайнятих на роботах з шкідливими умовами праці або на роботах з особливо шкідливими умовами праці і на підземних роботах, посадові оклади яким підвищуються відповідно до пункту 10 постанови ЦК КПРС, Ради Міністрів СРСР і ВЦРПС від 24 грудня 1976 р. N 1058.

5. Республіканським і непромисловим союзно-республіканським міністерствам і відомствам УРСР з участю відповідних профспілкових органів внести зміни в діючі положення про преміювання робітників, керівних, інженерно-технічних працівників та інших спеціалістів і службовців невиробничих галузей народного господарства відповідно до змін і доповнень, внесених Державним комітетом СРСР по праці і соціальних питаннях і ВЦРПС в Типові положення про преміювання, та здійснити необхідні заходи щодо практики їх застосування.

6. Міністерствам, відомствам УРСР, облвиконкомам, Київському і Севастопольському міськвиконкомам при введенні нових умов оплати праці:

розробити і здійснити додаткові заходи щодо поліпшення обслуговування населення, удосконалення організації праці і виробництва, широкого розповсюдження передових прийомів і методів роботи, підвищення кваліфікації працівників, зміцнення державної і трудової дисципліни. Притягати до відповідальності керівників та інших службових осіб підприємств, організацій і установ, які допускають неекономне використання і перевитрати фонду заробітної плати;

вжити заходів до об'єднання та укрупнення підприємств, організацій та установ, ліквідації паралельно діючих організацій, спрощення структури управління, усунення штатних надмірностей, впровадження передових методів організації праці і техніки управління.

7. У зв'язку з введенням нових ставок і окладів середньо-оплачуваних категорій працівників, зайнятих у невиробничих галузях народного господарства, виділити додатково міністерствам, відомствам УРСР, облвиконкомам, Київському і Севастопольському міськвиконкомам фонд заробітної плати на 1979 рік згідно з додатком.

Встановити, що частина коштів по фонду заробітної плати повинна бути покрита відповідними міністерствами, відомствами УРСР, облвиконкомами, Київським і Севастопольським міськвиконкомами за рахунок внутрішніх резервів підприємств, організацій і установ.

Дозволити Держплану УРСР і Міністерству фінансів УРСР вносити у виділений цією постановою фонд заробітної плати зміни, що випливають з уточнення розміру необхідних коштів по результатах роботи, проведеної міністерствами, відомствами УРСР, облвиконкомами, Київським і Севастопольським міськвиконкомами по підготовці до введення нових умов оплати праці.

Міністерству фінансів УРСР внести відповідні зміни в баланси доходів і видатків міністерств і відомств УРСР та у взаємні розрахунки республіканського бюджету з бюджетами областей, міст Києва і Севастополя.

8. Держплану УРСР і Міністерству фінансів УРСР внести у встановлені міністерствам, відомствам УРСР, облвиконкомам, Київському і Севастопольському міськвиконкомам граничні асигнування на утримання апарату управління зміни, що випливають з цієї постанови.

9. Міністерствам, відомствам УРСР, облвиконкомам, Київському і Севастопольському міськвиконкомам:

до 1 січня 1980 р. подати Раді Міністрів УРСР і в копії Міністерству фінансів УРСР відомості про суми фондів персональних надбавок, які вивільняються у зв'язку з підвищенням посадових окладів відповідно до постанов ЦК КПРС, Ради Міністрів СРСР і ВЦРПС від 24 грудня 1976 р. N 1057, 1058, 1059 і 1060;

про хід підготовки та введення нових умов оплати праці працівників, зайнятих у невиробничих галузях народного господарства, доповісти Раді Міністрів УРСР і в копії Державному комітету УРСР і по праці до 15 жовтня 1979 р. і 1 лютого 1980 року.

10. Контроль за виконанням цієї постанови покласти на Державний комітет УРСР по праці, Держплан УРСР і Міністерство фінансів УРСР.

 

Голова
Ради Міністрів УРСР

О. ЛЯШКО

Керуючий Справами
Ради Міністрів УРСР

К. БОЙКО

Інд. 26

 

Додаток
до постанови Ради Міністрів УРСР
від 10 серпня 1979 р. N 395

ФОНД ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ,
який виділяється додатково на 1979 рік міністерствам і відомствам УРСР, облвиконкомам, Київському і Севастопольському міськвиконкомам у зв'язку з введенням нових ставок і окладів середньооплачуваних категорій працівників

 

Сума
/тис. крб./

Республіканські і непромислові союзно-республіканські міністерства і відомства УРСР

 

Мінавтотранс УРСР

150

Міншляхбуд УРСР

33

Мінвуз УРСР

870

Міністерство внутрішніх справ УРСР

50

Міністерство закордонних справ УРСР

2

Мінзв'язку УРСР

85

Мінжитлокомунгосп УРСР

4270

Мінкультури УРСР

3270

Мінводгосп УРСР

190

Мінмісцевпром УРСР

74

Міносвіти УРСР

5600

Міністерство охорони здоров'я УРСР

18677

Мінпобут УРСР

1645

Мінрадгоспів УРСР

480

Мінсільгосп УРСР

324

Мінсоцзабез УРСР

700

Мінторг УРСР

10203

Мінюст УРСР

155

Президія Верховної Ради УРСР

10

Управління Справами Ради Міністрів УРСР

27

Управління справами Держплану УРСР

22

Держбуд УРСР

104

Держкомцін УРСР

15

Держпрофосвіта УРСР

220

Держтелерадіо УРСР

40

Держкомвидав УРСР

340

Держкіно УРСР

1170

Держгіртехнагляд УРСР

10

Держкомпраця УРСР

70

Держкомприрода УРСР

4

Двржкомсільгосптехніка УРСР

460

ЦСУ УРСР

1

Спорткомітет УРСР

85

Головрічфлот УРСР

75

Головнафтопостач УРСР

255

Четверте головне управління при Міністерстві охорони здоров'я УРСР

100

Держарбітраж УРСР

1

РАТАУ

1

Верховний Суд УРСР

2

Академія наук УРСР

760

Південне відділення ВАСГНІЛ

112

Укоопспілка

7220

Управління по іноземному туризму при Раді Міністрів УРСР

1

Головархів УРСР

40

Виставка досягнень народного господарства УРСР

20

Рада в справах релігій при Раді Міністрів УРСР

1

Центральний комітет ДТСААФ Української РСР

45

Спілка письменників України

2

Спілка композиторів України

1

Українське товариство глухих

12

Українське товариство сліпих

11

Українське республіканське добровільне протипожежне товариство

15

Українське товариство охорони природи

25

Українське товариство охорони пам'ятників історії та культури

25

Українське товариство дружби і культурного зв'язку з зарубіжними країнами

2

Українське товариство мисливців і рибалок

33

Українське театральне товариство

3

Музичне товариство Української РСР

2

Республіканське товариство рятування на воді Української РСР

4

Українське республіканське добровільне товариство автомотолюбителів

15

Вінницький облвиконком

90

Волинський

"

47

Ворошиловградський

"

68

Дніпропетровський

"

74

Донецький

"

92

Житомирський

"

76

Закарпатський

"

52

Запорізький

"

54

Івано-Франківський

"

56

Київський

"

76

Кіровоградський

"

53

Кримський

"

57

Львівський

"

84

Миколаївський

"

54

Одеський

"

76

Полтавський

"

71

Ровенський

"

51

Сумський

"

60

Тернопільський

"

60

Харківський

"

82

Херсонський

"

51

Хмельницький

"

73

Черкаський облвиконком

66

Чернівецький

"

37

Чернігівський

"

75

Київський міськвиконком

87

Севастопольський

"

5

Союзно-республіканські міністерства і відомства УРСР /центральний апарат/

 

Мінважбуд УРСР

14

Мінвуглепром УРСР

12

Мінгео УРСР

6

Міненерго УРСР

9

Мінзаг УРСР

8

Мінлегпром УРСР

10

Мінлісгосп УРСР

5

Мінліспром УРСР

8

Мінмонтажспецбуд УРСР

15

Мінм'ясомолпром УРСР

10

Мінбудматеріалів УРСР

10

Мінпромбуд УРСР

17

Мінсільбуд УРСР

8

Мінфін УРСР

17

Мінхарчопром УРСР

10

Мінчормет УРСР

13

Держпостач УРСР

16

Головнафтохімпром УРСР

5

Головплодвинпром УРСР

5

Укрголоврибгосп

2

Управління та відділи робітничого достачання міністерств

 

Міннафтопром

36

Мінгазпром

17

Мінкольормет СРСР

16

Мінхімпром

183

Мінморфлот

99

Міншляхів

432

Міннафгогазбуд

14

Мінтрансбуд

3

Міненерго УРСР

151

Мінвуглепром УРСР

1338

Мінчормет УРСР

571

Мінліспром УРСР

73

Мінлісгосп УРСР

29

Мінважбуд УРСР

43

Мінпромбуд УРСР

35

Мінсільбуд УРСР

33

Мінгео УРСР

33

Інші організації

7028

Всього

70200

 

Керуючий Справами
Ради Міністрів УРСР

К. БОЙКО

 
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали