ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

від 27.12.2012 р. N 509

Про заходи щодо оптимізації структури облдержадміністрації

Із змінами і доповненнями, внесеними розпорядженням Чернігівської обласної державної адміністрації від 29 грудня 2012 року N 519 (Розпорядження N 519)

З метою удосконалення та оптимізації структури обласної державної адміністрації та на виконання вимог п. 1 розпорядження голови облдержадміністрації від 26.12.2012 N 496 "Про структуру облдержадміністрації" (Розпорядження N 496), відповідно до ст. 5, 39 Закону України "Про місцеві державні адміністрації", постанови Кабінету Міністрів України від 18 квітня 2012 року N 606 "Про затвердження рекомендаційних переліків структурних підрозділів обласної, Київської та Севастопольської міської, районної, районної в мм. Києві та Севастополі державних адміністрацій" (Постанова N 606), враховуючи вимоги ст. 105 Цивільного кодексу України:

1. Створити у структурі облдержадміністрації сектор внутрішнього аудиту Чернігівської обласної державної адміністрації.

2. Перейменувати:

2.1. Головне управління економіки Чернігівської обласної державної адміністрації в департамент економічного розвитку Чернігівської обласної державної адміністрації.

2.2. Головне управління агропромислового розвитку Чернігівської обласної державної адміністрації в департамент агропромислового розвитку Чернігівської обласної державної адміністрації.

2.3. Головне фінансове управління обласної державної адміністрації в департамент фінансів Чернігівської обласної державної адміністрації.

2.4. Головне управління житлово-комунального господарства обласної державної адміністрації в департамент житлово-комунального господарства, регіонального розвитку та інфраструктури Чернігівської обласної державної адміністрації.

2.5. Головне управління праці та соціального захисту населення облдержадміністрації в департамент соціального захисту населення Чернігівської обласної державної адміністрації.

2.6. Головне управління культури, туризму та охорони культурної спадщини Чернігівської обласної державної адміністрації в департамент культури і туризму, національностей та релігій Чернігівської обласної державної адміністрації.

2.7. Управління з питань внутрішньої політики та зв'язків з громадськістю обласної державної адміністрації в департамент інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю Чернігівської обласної державної адміністрації.

2.8. Управління у справах сім'ї та молоді Чернігівської обласної державної адміністрації в департамент сім'ї, молоді та спорту Чернігівської обласної державної адміністрації. (Розпорядження N 519)

(підпункт 2.8 пункту 2 у редакції розпорядження Чернігівської обласної державної адміністрації від 29.12.2012 р. N 519) (Розпорядження N 519)

3. Перейменувати посади:

3.1. Начальника Головного управління економіки Чернігівської обласної державної адміністрації в директора департаменту економічного розвитку Чернігівської обласної державної адміністрації.

3.2. Начальника Головного управління агропромислового розвитку Чернігівської обласної державної адміністрації в директора департаменту агропромислового розвитку Чернігівської обласної державної адміністрації.

3.3. Начальника Головного фінансового управління обласної державної адміністрації в директора департаменту фінансів Чернігівської обласної державної адміністрації.

3.4. Начальника Головного управління житлово-комунального господарства обласної державної адміністрації в директора департаменту житлово-комунального господарства, регіонального розвитку та інфраструктури Чернігівської обласної державної адміністрації.

3.5. Начальника Головного управління праці та соціального захисту населення облдержадміністрації в директора департаменту соціального захисту населення Чернігівської обласної державної адміністрації.

3.6. Начальника Головного управління культури, туризму та охорони культурної спадщини Чернігівської обласної державної адміністрації в директора департаменту культури і туризму, національностей та релігій Чернігівської обласної державної адміністрації.

3.7. Начальника управління з питань внутрішньої політики та зв'язків з громадськістю обласної державної адміністрації в директора департаменту інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю Чернігівської обласної державної адміністрації.

3.8. Начальника управління у справах сім'ї та молоді Чернігівської обласної державної адміністрації в директора департаменту сім'ї, молоді та спорту Чернігівської обласної державної адміністрації. (Розпорядження N 519)

(пункт 3 доповнено підпунктом 3.8 згідно з розпорядженням Чернігівської обласної державної адміністрації від 29.12.2012 р. N 519) (Розпорядження N 519)

4. Припинити шляхом ліквідації:

4.1. Управління у справах преси та інформації обласної державної адміністрації.

4.2. Відділ з питань фізичної культури та спорту Чернігівської обласної державної адміністрації.

4.3. Відділ у справах релігій Чернігівської обласної державної адміністрації.

5. Керівникам структурних підрозділів, зазначених у пунктах 2, 4 цього розпорядження, попередити відповідних підпорядкованих працівників про наступні для них зміни в організації праці та забезпечити дотримання вимог трудового законодавства, пов'язаних зі змінами в структурі та чисельності.

6. Створити:

6.1. Ліквідаційну комісію з припинення управління у справах преси та інформації обласної державної адміністрації та затвердити її персональний склад згідно з додатком 1.

6.2. Ліквідаційну комісію з припинення відділу з питань фізичної культури та спорту Чернігівської обласної державної адміністрації та затвердити її персональний склад згідно з додатком 2.

6.3. Ліквідаційну комісію з припинення відділу у справах релігій Чернігівської обласної державної адміністрації та затвердити її персональний склад згідно з додатком 3.

7. Уповноважити голів ліквідаційних комісій, зазначених у п. 6 цього розпорядження, вчиняти всі необхідні юридичні дії, пов'язані з ліквідацією відповідних структурних підрозділів, у тому числі подавати державному реєстратору документи, необхідні для проведення державної реєстрації їх припинення та забезпечити проведення ліквідаційної процедури у відповідності до вимог чинного законодавства.

8. Керівникам структурних підрозділів, зазначених у п. 3 цього розпорядження, забезпечити:

1) подання у встановленому чинним законодавством порядку державному реєстратору документів, необхідних для проведення державної реєстрації змін до відомостей про відповідних юридичних осіб у зв'язку з їх перейменуванням;

2) розроблення та подання протягом 10 робочих днів на затвердження голові обласної державної адміністрації положень про відповідні структурні підрозділи;

3) внесення у встановленому чинним законодавством порядку необхідних змін до структури та штатних розписів очолюваних структурних підрозділів.

9. Головному фінансовому управлінню обласної державної адміністрації (Дудко В. В.) внести відповідні зміни до розпису асигнувань державного бюджету на утримання структурних підрозділів, зазначених у п. 1, 2, 4 цього розпорядження.

10. Контроль за виконанням розпорядження покласти на заступника голови - керівника апарату обласної державної адміністрації Стрільця М. І.

 

Голова обласної
державної адміністрації

В. М. Хоменко

 

Додаток 1
до розпорядження Чернігівської обласної державної адміністрації
27.12.2012 N 509

Склад
ліквідаційної комісії з припинення управління у справах преси та інформації обласної державної адміністрації

Михайленко
Олег Володимирович

заступник начальника управління у справах преси та інформації обласної державної адміністрації, голова комісії;

Дубок
Валентин Петрович

головний спеціаліст відділу кадрової роботи апарату облдержадміністрації;

Кравець
Вероніка Михайлівна

головний спеціаліст відділу преси та книговидавництва управління у справах преси та інформації обласної державної адміністрації;

Павленко
Катерина Олександрівна

головний спеціаліст відділу інформації та моніторингу ЗМІ управління у справах преси та інформації обласної державної адміністрації;

Ясковець
Наталія Володимирівна

заступник начальника відділу преси та книговидавництва - головний бухгалтер управління у справах преси та інформації обласної державної адміністрації.

 

Заступник голови -
керівник апарату обласної
державної адміністрації

М. І. Стрілець

 

Додаток 2
до розпорядження Чернігівської обласної державної адміністрації
27.12.2012 N 509

Склад
ліквідаційної комісії з припинення відділу з питань фізичної культури та спорту Чернігівської обласної державної адміністрації

Лазаренко
Микола Григорович

начальник відділу з питань фізичної культури та спорту Чернігівської обласної державної адміністрації, голова комісії;

Анісовець
Сергій Васильович

заступник начальника відділу з питань фізичної культури та спорту Чернігівської обласної державної адміністрації;

Дубок
Валентин Петрович

головний спеціаліст відділу кадрової роботи апарату облдержадміністрації;

Лещенко
Любов Василівна

головний спеціаліст відділу з питань фізичної культури та спорту Чернігівської обласної державної адміністрації;

Шур
Тамара Іванівна

головний бухгалтер відділу з питань фізичної культури та спорту Чернігівської обласної державної адміністрації.

 

Заступник голови -
керівник апарату обласної
державної адміністрації

М. І. Стрілець

 

Додаток 3
до розпорядження Чернігівської обласної державної адміністрації
27.12.2012 N 509

Склад
ліквідаційної комісії з припинення відділу у справах релігій Чернігівської обласної державної адміністрації

Степаненко
Олексій Сергійович

начальник відділу у справах релігій Чернігівської обласної державної адміністрації, голова комісії;

Василевська
Жанна Ігорівна

головний спеціаліст відділу у справах релігій Чернігівської обласної державної адміністрації;

Дубок
Валентин Петрович

головний спеціаліст відділу кадрової роботи апарату облдержадміністрації;

Очерет
Алла Володимирівна

заступник начальника відділу фінансового забезпечення - заступник головного бухгалтера апарату облдержадміністрації;

Пригорницький
Юрій Миколайович

головний спеціаліст відділу у справах релігій Чернігівської обласної державної адміністрації.

 

Заступник голови -
керівник апарату обласної
державної адміністрації

М. І. Стрілець
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали