ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
(КИЇВСЬКА МІСЬКА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ)

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

від 30.12.2011 р. N 2545

Київ

Про заходи щодо підготовки і проведення у місті Києві Всеукраїнського перепису населення

Відповідно до частин п'ятої та шостої статті 8 та частини другої статті 10 Закону України "Про Всеукраїнський перепис населення", на виконання постанови Кабінету Міністрів України від 28.11.2011 N 1205 "Про заходи щодо підготовки і проведення Всеукраїнського перепису населення" (Постанова N 1205) та з метою якісного та своєчасного проведення Всеукраїнського перепису населення у місті Києві, в межах функцій місцевого органу виконавчої влади:

1. Утворити міську комісію з питань сприяння проведенню Всеукраїнського перепису населення та затвердити її посадовий склад, що додається.

2. Призначити головою міської комісії з питань сприяння проведенню Всеукраїнського перепису населення заступника голови Київської міської державної адміністрації Крамаренка Р. М.

3. Голові міської комісії з питань сприяння проведенню Всеукраїнського перепису населення затвердити її персональний склад.

4. Затвердити Положення про міську комісію з питань сприяння проведенню Всеукраїнського перепису населення, що додається.

5. Головним управлінням, управлінням та іншим структурним підрозділам виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), територіальним органам центральних органів виконавчої влади відповідно до своїх повноважень сприяти Головному управлінню статистики у місті Києві в підготовці та проведенні Всеукраїнського перепису населення (далі - Перепис).

6. Районним в місті Києві державним адміністраціям:

6.1. утворити районні комісії з питань сприяння проведенню Перепису;

6.2. уточнити межі районів, упорядкувати назви вулиць, провулків, нумерацію кварталів, будинків та квартир;

6.3. перевірити правильність та повноту обліку населення;

6.4. надавати територіальним органам державної статистики всебічну допомогу в підготовці, проведенні Перепису та підведенні його підсумків;

6.5. організувати у грудні 2011 року роботу зі складання квартальних списків житлових будинків та житлових приміщень в інших будівлях згідно з порядком, визначеним Державним комітетом статистики, із залученням осіб, які не працюють в органах державної статистики;

6.6. забезпечити тимчасовий переписний персонал та інших працівників, залучених Державною службою статистики до підготовки і проведення Перепису та оброблення його результатів, приміщеннями з необхідними меблями та інвентарем, а також засобами зв'язку, транспортними засобами тощо.

7. Головному управлінню земельних ресурсів та Головному управлінню містобудування та архітектури до 30 грудня 2011 року подати уточнений опис меж районів та міста в цілому на затвердження до Київської міської ради.

8. Територіальним органам Міністерства оборони, Міністерства внутрішніх справ, Міністерства надзвичайних ситуацій, Державної пенітенціарної служби, іншим територіальним органам виконавчої влади, що мають закриті території, провести роботу, пов'язану з підготовкою до Перепису, та забезпечити проведення перепису військовослужбовців, осіб, які перебувають у місцях позбавлення волі, осіб, які перебувають на закритих територіях та в інших місцях тимчасового або постійного проживання (перебування).

9. Головному управлінню охорони здоров'я, Головному управлінню освіти і науки, Головному управлінню у справах сім'ї, молоді та спорту, Головному управлінню праці та соціального захисту населення провести роботу, пов'язану з підготовкою до Перепису, та забезпечити проведення перепису осіб, які постійно перебувають у закладах охорони здоров'я та установах і закладах соціального обслуговування, а також осіб, місце проживання (перебування) яких зареєстровано за місцезнаходженням центру обліку бездомних осіб, де їм надається тимчасовий притулок.

10. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступника голови Київської міської державної адміністрації Крамаренка P. M.

 

Голова

О. Попов

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)
30.12.2011 N 2545

ПОСАДОВИЙ СКЛАД
міської комісії з питань сприяння проведенню Всеукраїнського перепису населення

Заступник голови Київської міської державної адміністрації, голова комісії

Начальник Головного управління статистики у м. Києві, заступник голови комісії

Начальник (заступник начальника) Головного управління освіти і науки

Начальник (заступник начальника) Головного фінансового управління

Начальник (заступник начальника) Головного управління земельних ресурсів

Начальник (заступник начальника) Головного управління комунального господарства

Начальник (заступник начальника) Головного управління житлового господарства

Начальник (заступник начальника) Головного управління з питань внутрішньої політики та зв'язків з громадськістю

Начальник (заступник начальника) Головного управління містобудування та архітектури

Начальник (заступник начальника) Головного управління культури

Начальник (заступник начальника) Головного управління охорони здоров'я

Начальник (заступник начальника) Головного управління транспорту та зв'язку

Начальник (заступник начальника) Головного управління у справах сім'ї, молоді та спорту

Начальник (заступник начальника) Головного управління з питань реклами

Начальник (заступник начальника) Головного управління внутрішньої торгівлі та побутового обслуговування населення

Начальник (заступник начальника) Управління у справах національностей та релігій

Директор (заступник директора) Науково-дослідного інституту соціально-економічного розвитку міста (КНДУ НДІРоМ)

Начальник (заступник начальника) Головного управління юстиції у м. Києві (за згодою)

Начальник управління Державного департаменту України з питань виконання покарань в м. Києві та Київській області (за згодою)

Військовий комісар Київського міського військового комісаріату (за згодою)

Начальник (заступник начальника) Головного управління МВС України в м. Києві (за згодою)

Начальник (заступник начальника) Головного управління СБУ України у м. Києві та Київській області (за згодою)

Начальник (заступник начальника) управління Державної автомобільної інспекції ГУ МВС України в м. Києві (за згодою)

Начальник (заступник начальника) Головного управління МНС України в м. Києві (за згодою)

Начальник (заступник начальника) управління міграційної служби у м. Києві (за згодою)

Директор (заступник директора) Київського міського центру зайнятості (за згодою)

Заступник начальника Головного управління статистики у м. Києві, секретар комісії.

 

Заступник голови -
керівник апарату

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)
30.12.2011 N 2545

ПОЛОЖЕННЯ
про міську комісію з питань сприяння проведенню Всеукраїнського перепису населення

1. Міська комісія з питань сприяння проведенню Всеукраїнського перепису населення (далі - Комісія) є тимчасовим консультативно-дорадчим органом, утвореним з метою координації роботи, пов'язаної з підготовкою і проведенням у місті Києві Всеукраїнського перепису населення (далі - Перепис).

2. У своїй діяльності Комісія керується Конституцією України, законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, наказами Державної служби статистики України, розпорядженнями виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) та цим Положенням.

3. Основними завданнями Комісії є:

3.1. сприяння забезпеченню координації дій головних управлінь, управлінь та інших структурних підрозділів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), районних в місті Києві державних адміністрацій, територіальних органів центральних органів виконавчої влади, підприємств, установ та організацій, пов'язаних з підготовкою і проведенням у місті Києві Перепису;

3.2. підготовка пропозицій щодо визначення шляхів, механізмів та способів вирішення питань матеріально-технічного, фінансового та організаційного забезпечення підготовки і проведення у місті Києві Перепису.

4. Комісія відповідно до покладених на неї завдань:

4.1. проводить аналіз стану роботи з підготовки і проведення у місті Києві Перепису, що виконується місцевими органами виконавчої влади, територіальними органами центральних органів виконавчої влади, підприємствами, установами та організаціями міста Києва, які залучаються до зазначеної роботи;

4.2. бере участь у розробленні проектів розпоряджень виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) з питань матеріально-технічного, фінансового та організаційного забезпечення Перепису;

4.3. розглядає питання можливості залучення в установленому порядку технічної та матеріальної допомоги, а також коштів об'єднань громадян, інших юридичних осіб для виконання робіт, пов'язаних з Переписом;

4.4. подає до виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) рекомендації та пропозиції щодо проведення Перепису;

4.5. координує діяльність районних комісій з питань сприяння проведенню Перепису;

4.6. контролює виконання розпоряджень виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) з питань підготовки та проведення Перепису;

4.7. надає консультації з питань підготовки до Перепису та роз'яснення через засоби масової інформації про мету і завдання Перепису;

4.8. заслуховує на своїх засіданнях звіти голів районних комісій з питань сприяння проведенню Перепису та посадових осіб, відповідальних за виконання робіт з підготовки та проведення Перепису;

4.9. інформує виконавчий орган Київської міської ради (Київську міську державну адміністрацію) про стан підготовки та організаційного забезпечення Перепису, затверджує план роботи Комісії на квартал.

5. Комісія має право:

5.1. отримувати в установленому порядку від центральних і місцевих органів виконавчої влади, територіальних органів, підприємств, установ та організацій інформацію, необхідну для виконання покладених на неї завдань;

5.2. залучати до участі у своїй роботі представників територіальних органів центральних органів виконавчої влади, місцевих органів виконавчої влади, підприємств, установ та організацій, об'єднань громадян (за погодженням з їх керівниками), а також незалежних експертів (за згодою);

5.3. утворювати в разі потреби для виконання покладених на неї завдань тимчасові робочі групи із залученням відповідних фахівців;

5.4. організовувати проведення конференцій, семінарів, нарад та інших заходів з питань підготовки і проведення Перепису.

6. Комісія під час виконання покладених на неї завдань взаємодіє з державними органами, підприємствами, установами та організаціями міста Києва.

7. Головою Комісії є заступник голови Київської міської державної адміністрації.

8. Посадовий склад Комісії затверджується розпорядженням виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації).

Персональний склад Комісії затверджує голова комісії. У разі потреби голова вносить зміни до її складу.

9. Формою роботи Комісії є засідання, що проводяться за рішенням голови комісії.

10. Засідання Комісії веде її голова, а в разі його відсутності - заступник голови комісії.

11. Підготовку матеріалів для розгляду на засіданнях Комісії забезпечує секретар комісії.

12. Засідання Комісії вважається правомірним, якщо на ньому присутні більш як половина її членів.

13. На своїх засіданнях Комісія розробляє пропозиції та рекомендації з питань, що належать до її компетенції.

14. Пропозиції та рекомендації вважаються схваленими, якщо за них проголосували більш як половина присутніх на засіданні членів Комісії.

15. У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос головуючого на засіданні.

16. Пропозиції та рекомендації фіксуються у протоколі засідання, який підписується головуючим на засіданні та секретарем і надсилається усім членам Комісії та виконавчому органу Київської міської ради (Київській міській державній адміністрації).

17. Член Комісії, який не підтримує пропозиції (рекомендації), може викласти у письмовій формі свою окрему думку, що додається до протоколу засідання.

18. Пропозиції та рекомендації Комісії можуть бути реалізовані шляхом видання розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) в установленому порядку.

19. Організаційне та інформаційне забезпечення діяльності комісії в установленому порядку здійснює Головне управління статистики у м. Києві.

 

Заступник голови -
керівник апарату

 

 
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали