МИКОЛАЇВСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

від 06.12.2011 р. N 356-р

Про заходи щодо підготовки і проведення в області Всеукраїнського перепису населення

Відповідно достатей 2, 13, пункту 9 частини першої статті 39 Закону України "Про місцеві державні адміністрації" та на виконання постанови Кабінету Міністрів України від 28 листопада 2011 року N 1205 "Про заходи щодо підготовки і проведення Всеукраїнського перепису населення" (Постанова N 1205):

1. Утворити обласну комісію з питань сприяння проведенню Всеукраїнського перепису населення у складі згідно з додатком.

2. Затвердити Положення про обласну комісію з питань сприяння проведенню Всеукраїнського перепису населення (далі - Положення), що додається.

3. Доручити головам райдержадміністрацій, запропонувати міським (міст обласного значення) головам:

3.1. Утворити до 15 грудня 2011 року територіальні комісії з питань сприяння проведенню Всеукраїнського перепису населення та затвердити положення про них.

3.2. Довести до відома відповідних сільських, селищних, міських рад необхідність утворення до 31 грудня 2011 року територіальних комісій з питань сприяння проведенню Всеукраїнського перепису населення та затвердження положень про них.

4. Доручити управлінням, відділам, іншим структурним підрозділам облдержадміністрації, райдержадміністраціям та запропонувати територіальним органам міністерств та інших центральних органів виконавчої влади, міським (міст обласного значення) головам в межах своїх повноважень сприяти Головному управлінню статистики у Миколаївській області в підготовці та проведенні в області Всеукраїнського перепису населення (далі - Перепис).

5. Доручити райдержадміністраціям за участю органів місцевого самоврядування у межах своєї компетенції:

5.1. Уточнити до 10 грудня 2011 року перелік та межі міських населених пунктів з упорядкуванням назв вулиць, провулків, нумерації кварталів, будинків та квартир.

5.2. Перевірити до 10 грудня 2011 року правильність та повноту обліку населення.

5.3. Сприяти Головному управлінню статистики у Миколаївській області в проведенні робіт із складення квартальних списків житлових будинків та житлових приміщень в інших будівлях у міських та великих сільських населених пунктах (із чисельністю населення 3000 осіб і більше) і списків сільських населених пунктів.

5.4. Забезпечити тимчасовий переписний персонал та інших працівників, залучених Головним управлінням статистики у Миколаївській області, до підготовки і проведення Перепису та оброблення його результатів, приміщеннями з необхідними меблями та інвентарем, а також засобами зв'язку, транспортними засобами тощо.

6. Запропонувати обласному військовому комісаріату, управлінню Міністерства внутрішніх справ України в Миколаївській області, управлінню Міністерства з питань надзвичайних ситуацій України в Миколаївській області, управлінню Державної пенітенціарної служби України в Миколаївській області провести роботу, пов'язану з підготовкою до Перепису, та забезпечити проведення перепису військовослужбовців, осіб, які перебувають у місцях позбавлення волі, осіб, які перебувають на закритих територіях та в інших місцях тимчасового або постійного проживання (перебування).

7. Головному управлінню праці та соціального захисту населення облдержадміністрації, управлінням облдержадміністрації: охорони здоров'я, освіти і науки, у справах сім'ї та молоді, з питань фізичної культури і спорту - провести роботу, пов'язану з підготовкою до Перепису, та забезпечити проведення перепису осіб, які постійно перебувають у закладах охорони здоров'я та установах і закладах соціального обслуговування, а також осіб, місце проживання (перебування) яких зареєстровано за місцезнаходженням центру обліку бездомних осіб, де вони перебувають на обліку, або закладу для бездомних осіб, де їм надається тимчасовий притулок.

8. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступника голови облдержадміністрації Катвалюка І. А.

 

Голова облдержадміністрації

М. П. Круглов

 

Додаток
до розпорядження Миколаївської обласної державної адміністрації
06.12.2011 N 356-р

СКЛАД
обласної комісії з питань сприяння проведенню Всеукраїнського перепису населення

Голова комісії:

Катвалюк
Ігор Анатолійович

заступник голови облдержадміністрації

Заступник голови комісії:

Зацаринський
Павло Федорович

начальник Головного управління статистики у Миколаївській області (за узгодженням)

Секретар комісії:

Лук'яненко
Зоя Анатоліївна

заступник начальника Головного управління статистики у Миколаївській області (за узгодженням)

Члени комісії:

Атанасов
Олег Панасович

начальник управління регіонального розвитку, містобудування та архітектури облдержадміністрації

Бєлкіна
Любов Петрівна

заступник начальника Головного управління праці та соціального захисту населення облдержадміністрації

Бойченко
Віталій Борисович

заступник начальника управління культури облдержадміністрації

Борисенко
Ганна Сергіївна

начальник відділу статистики та прогнозування Миколаївського обласного центру зайнятості (за узгодженням)

Бухаріна
Людмила Іванівна

провідний інженер електрозв'язку та радіомовлення Миколаївської філії публічного акціонерного товариства "Укртелеком" (за узгодженням)

Гінкул
Віктор Миколайович

заступник начальника управління з питань фізичної культури і спорту облдержадміністрації

Григор'єв
Євген Миколайович

заступник начальника відділу у справах релігій облдержадміністрації

Грипенко
Володимир Кузьмич

заступник начальника Головного управління економіки облдержадміністрації - начальник управління з питань розвитку ринкової інфраструктури

Долгих
Олексій Олександрович

заступник начальника відділу цивільного захисту управління Міністерства надзвичайних ситуацій України в Миколаївській області (за узгодженням)

Дячук
Юрій Климович

заступник начальника управління охорони здоров'я облдержадміністрації

Зінченко
Андрій Ігорович

заступник начальника управління освіти і науки облдержадміністрації

Кириличенко
Олена Анатоліївна

начальник реєстраційної служби Головного управління юстиції у Миколаївській області (за узгодженням)

Кізілов
Віктор Миколайович

заступник начальника відділу у справах громадянства, імміграції та реєстрації фізичних осіб управління Міністерства внутрішніх справ України в Миколаївській області (за узгодженням)

Ковальчук
Віктор Миколайович

начальник відділу охорони громадського порядку управління Міністерства внутрішніх справ України в Миколаївській області, підполковник міліції (за узгодженням)

Коколова
Надія Олександрівна

завідувач відділу з організаційних питань Миколаївської обласної ради професійних спілок (за узгодженням)

Кричевська
Світлана Іванівна

заступник начальника Головного фінансового управління облдержадміністрації

Мамчур
Віктор Петрович

тимчасово виконуючий посаду заступника військового комісара Миколаївського обласного військового комісаріату, підполковник (за узгодженням)

Марчук
Тетяна Олександрівна

заступник начальника управління житлово-комунального господарства облдержадміністрації

Смоквіна
Микола Миколайович

заступник начальника управління у справах сім'ї та молоді облдержадміністрації

Тюренков
Андрій Валентинович

головний редактор радіоканалу "Миколаїв" Миколаївської обласної державної телерадіокомпанії (за узгодженням)

Тюрін
В'ячеславович

заступник головного редактора редакції газети Адрій "Рідне Прибужжя" (за узгодженням)

Шамшура
Дмитро Миколайович

начальник сектора по контролю за виконанням судових рішень управління Державної пенітенціарної служби України в Миколаївській області, старший лейтенант внутрішньої служби (за узгодженням).

 

Заступник голови - керівник
апарату облдержадміністрації

В. М. Рукоманов

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження Миколаївської обласної державної адміністрації
06.12.2011 N 356-р

ПОЛОЖЕННЯ
про обласну комісію з питань сприяння проведенню Всеукраїнського перепису населення

1. Обласна комісія з питань сприяння проведенню Всеукраїнського перепису населення (далі - комісія) є тимчасовим консультативно-дорадчим органом, утвореним головою обласної державної адміністрації.

2. У своїй діяльності комісія керується Конституцією України, законами України, в тому числі законами України "Про державну статистику" та "Про Всеукраїнський перепис населення", постановами та розпорядженнями Кабінету Міністрів України, розпорядженнями голови облдержадміністрації, а також цим Положенням.

3. Основними завданнями комісії є:

3.1. Сприяння забезпеченню координації дій структурних підрозділів обласної державної адміністрації, територіальних органів міністерств та інших центральних органів виконавчої влади, районних державних адміністрацій, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, пов'язаних з підготовкою і проведенням в області Всеукраїнського перепису населення;

3.2. Підготовка пропозицій щодо визначення шляхів, механізмів та способів вирішення питань матеріально-технічного, фінансового та організаційного забезпечення підготовки і проведення Перепису.

4. Комісія відповідно до покладених на неї завдань:

4.1. Проводить моніторинг організації і стану виконання завдань та заходів, пов'язаних з підготовкою і проведенням Перепису, що виконується структурними підрозділами обласної державної адміністрації, територіальними органами міністерств та інших центральних органів виконавчої влади, районними державними адміністраціями, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями, які залучаються до зазначеної роботи;

4.2. Бере участь у розгляді проектів нормативних актів з питань матеріально-технічного, фінансового та організаційного забезпечення Перепису;

4.3. Розглядає питання щодо залучення технічної та матеріальної допомоги, а також коштів об'єднань громадян, інших юридичних осіб для виконання робіт, пов'язаних з Переписом;

4.4. Подає обласній державній адміністрації рекомендації та пропозиції щодо проведення Перепису;

4.5. Вирішує інші питання в межах своїх повноважень.

5. Комісія має право:

5.1. Одержувати в установленому порядку від структурних підрозділів обласної державної адміністрації, територіальних органів міністерств та інших центральних органів виконавчої влади, районних державних адміністрацій, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій інформацію, необхідну для виконання покладених на неї завдань;

5.2. Залучати до участі у своїй роботі представників структурних підрозділів обласної державної адміністрації, територіальних органів міністерств та інших центральних виконавчої влади, районних державних адміністрацій, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, об'єднань громадян (за погодженням з їх керівниками), а також незалежних експертів (за згодою);

5.3. Організовувати проведення конференцій, семінарів, нарад та інших заходів з питань підготовки і проведення Перепису.

6. Комісія під час виконання покладених на неї завдань взаємодіє з державними органами, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями.

7. Комісія утворюється головою облдержадміністрації.

До складу комісії входить голова, заступник голови, представники місцевих органів виконавчої влади (за погодженням з їх керівниками), а також представники наукових установ, громадських організацій тощо, які залучаються до підготовки і проведення Перепису.

Головою комісії є заступник голови обласної державної адміністрації.

Голова комісії приймає рішення щодо проведення засідань та вирішує інші питання організації її роботи.

8. Формою роботи комісії є засідання, що проводяться за рішенням її голови.

Засідання комісії веде її голова, а в разі його відсутності - заступник голови.

Підготовку матеріалів для розгляду на засіданнях комісії, ведення протоколів засідань та здійснення загального діловодства забезпечує її секретар.

Засідання комісії вважається правоможним, якщо на ньому присутні більш як половина її складу. Якщо член комісії не може бути присутнім на її засіданні, він може доручити взяти участь у такому засіданні визначеній ним особі.

9. На своїх засіданнях комісія розробляє пропозиції та рекомендації з питань, що належать до її компетенції.

Пропозиції та рекомендації комісії вважаються схваленими, якщо за них проголосували більш як половина присутніх на засіданні членів. У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос головуючого на засіданні.

Пропозиції та рекомендації фіксуються у протоколі засідання, який підписується головуючим на засіданні та секретарем і надсилається усім членам комісії.

Член комісії, який не підтримує пропозиції (рекомендації), може викласти у письмовій формі свою окрему думку, що додається до протоколу засідання.

10. Пропозиції та рекомендації комісії можуть бути реалізовані шляхом видання головою обласної державної адміністрації розпорядження.

11. Організаційне, матеріально-технічне та інформаційне забезпечення діяльності комісії здійснює Головне управління статистики у Миколаївській області.

 
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали