ХЕРСОНСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

від 05.12.2011 р. N 755

Про заходи щодо підготовки і проведення в області Всеукраїнського перепису населення

На виконання постанови Кабінету Міністрів України від 28 листопада 2011 року N 1205 "Про заходи щодо підготовки і проведення Всеукраїнського перепису населення" (Постанова N 1205), керуючись статтею 6, пунктом 1 частини першої та частиною третьою статті 39, частиною першої статті 41 Закону України "Про місцеві державні адміністрації":

1. Утворити обласну комісію з питань сприяння проведенню Всеукраїнського перепису населення та затвердити її загальний склад, додається.

2. Затвердити Положення про обласну комісію з питань сприяння проведенню Всеукраїнського перепису населення, що додається.

3. Районним державним адміністраціям, міськвиконкомам міст обласного значення:

3.1. Утворити до 15 грудня 2011 року територіальні комісії з питань сприяння проведенню Всеукраїнського перепису населення та затвердити положення про них.

3.2. Довести до відома відповідних сільських, селищних, міських рад вимогу щодо необхідності утворення до 31 грудня 2011 року територіальних комісій з питань сприяння проведенню Всеукраїнського перепису населення та затвердити положення про них.

4. Структурним підрозділам обласної державної адміністрації, територіальним органам міністерств та інших центральних виконавчої влади, районним державним адміністраціям, міським головам міст обласного значення відповідно до своїх повноважень сприяти Головному управлінню статистики у Херсонській області в підготовці та проведенні в області Всеукраїнського перепису населення (далі - Перепис).

5. Районним державним адміністраціям за участю органів місцевого самоврядування у межах своєї компетенції:

5.1. Уточнити до 10 грудня 2011 року перелік та межі міських населених пунктів з упорядкуванням назв вулиць, провулків, нумерації кварталів, будинків та квартир.

5.2. Перевірити до 10 грудня 2011 року правильність та повноту обліку населення.

5.3. Сприяти Головному управлінню статистики у Херсонській області в проведенні робіт із складення квартальних списків житлових будинків та житлових приміщень в інших будівлях у міських та великих сільських населених пунктах (із чисельністю населення 3000 осіб і більше) і списків сільських населених пунктів.

5.4. Забезпечити тимчасовий переписний персонал та інших працівників, залучених головним управлінням статистики у Херсонській області до підготовки і проведення Перепису та оброблення його результатів, приміщеннями з необхідними меблями та інвентарем, а також засобами зв'язку, транспортними засобами тощо.

6. Обласному військовому комісаріату, управлінню Міністерства внутрішніх справ України в області, управлінню Міністерства з питань надзвичайних ситуацій України в області, прикордонній комендатурі "Херсон" Одеського прикордонного загону, управлінню Державної пенітенціарної служби в Херсонській області, іншим територіальним органам виконавчої влади, що мають закриті території, провести роботу, пов'язану з підготовкою до Перепису, та забезпечити проведення перепису військовослужбовців, осіб, які перебувають у місцях позбавлення волі, осіб, які перебувають на закритих територіях та в інших місцях тимчасового або постійного проживання (перебування).

7. Головному управлінню праці та соціального захисту населення обласної державної адміністрації, управлінню обласної державної адміністрації: охорони здоров'я, освіти і науки, у справах сім'ї, молоді та спорту - провести роботу, пов'язану з підготовкою до Перепису, та забезпечити проведення перепису осіб, які постійно перебувають у закладах охорони здоров'я та установах і закладах соціального обслуговування, а також осіб, місце проживання (перебування) яких зареєстровано за місцезнаходженням центру обліку бездомних осіб, де вони перебувають на обліку, або закладу для бездомних осіб, де їм надається тимчасовий притулок.

8. Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою.

 

Перший заступник голови
обласної державної адміністрації -
керівник апарату

В. С. Білий


 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження Херсонської обласної державної адміністрації
05.12.2011 N 755


ЗАГАЛЬНИЙ СКЛАД
обласної комісії з питань сприяння проведенню Всеукраїнського перепису населення

Заступник голови обласної державної адміністрації, голова Комісії

Начальник Головного управління статистики в області, заступник голови Комісії

Перший заступник (заступник) начальника управління Міністерства внутрішніх справ України в Херсонській області

Перший заступник (заступник) начальника Головного управління економіки обласної державної адміністрації

Заступник начальника управління промисловості та розвитку інфраструктури обласної державної адміністрації

Заступник начальника управління культури і туризму обласної державної адміністрації

Перший заступник (заступник) начальника управління Міністерства з питань надзвичайних ситуацій України в області

Перший заступник (заступник) обласного військового комісара

Заступник начальника управління освіти і науки обласної державної адміністрації

Заступник начальника управління у справах сім'ї, молоді та спорту обласної державної адміністрації

Заступник начальника управління охорони здоров'я обласної державної адміністрації

Заступник начальника управління житлово-комунального господарства обласної державної адміністрації

Заступник начальника Головного управління праці та соціального захисту населення обласної державної адміністрації

Заступник начальника Головного фінансового управління обласної державної адміністрації

Перший заступник (заступник) начальника Головного управління юстиції в Херсонській області

Начальник управління Державної міграційної служби України у Херсонській області

Перший заступник (заступник) начальника управління Державної пенітенціарної служби в Херсонській області

Заступник начальника управління у справах преси та інформації обласної державної адміністрації

Перший заступник (заступник) начальника Головного управління статистики в області.

 

Перший заступник голови
обласної державної адміністрації -
керівник апарату

В. С. Білий


 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження Херсонської обласної державної адміністрації
05.12.2011 N 755


ПОЛОЖЕННЯ
про обласну комісію з питань сприяння проведенню Всеукраїнського перепису населення

1. Обласна комісія з питань сприяння проведенню Всеукраїнського перепису населення (далі - Комісія) є тимчасовим консультативно-дорадчим органом, утвореним обласною державною адміністрацією.

2. Комісія у своїй діяльності керується Конституцією, законами України, актами Президента України та Кабінету Міністрів України, а також цим Положенням.

3. Основними завданнями Комісії є:

сприяння забезпеченню координації дій структурних підрозділів обласної державної адміністрації, територіальних органів міністерств та інших центральних виконавчої влади, районних державних адміністрацій, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, пов'язаних з підготовкою і проведенням в області Всеукраїнського перепису населення (далі - Перепис);

підготовка пропозицій щодо визначення шляхів, механізмів та способів вирішення питань матеріально-технічного, фінансового та організаційного забезпечення підготовки і проведення Перепису.

4. Комісія відповідно до покладених на неї завдань:

проводить аналіз стану роботи з підготовки і проведення Перепису, що виконується структурними підрозділами обласної державної адміністрації, територіальними органами міністерств та інших центральних виконавчої влади, районними державними адміністраціями, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями, які залучаються до зазначеної роботи;

бере участь у розгляді проектів нормативних актів з питань матеріально-технічного, фінансового та організаційного забезпечення Перепису;

розглядає питання щодо залучення технічної та матеріальної допомоги, а також коштів об'єднань громадян, інших юридичних осіб для виконання робіт, пов'язаних з Переписом;

подає обласній державній адміністрації рекомендації та пропозиції щодо проведення Перепису.

5. Комісія має право:

отримувати в установленому порядку від структурних підрозділів обласної державної адміністрації, територіальних органів міністерств та інших центральних виконавчої влади, районних державних адміністрацій, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій інформацію, необхідну для виконання покладених на неї завдань;

залучати до участі у своїй роботі представників структурних підрозділів обласної державної адміністрації, територіальних органів міністерств та інших центральних виконавчої влади, районних державних адміністрацій, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, об'єднань громадян (за погодженням з їх керівниками), а також незалежних експертів (за згодою);

організовувати проведення конференцій, семінарів, нарад та інших заходів з питань підготовки і проведення Перепису.

6. Комісія під час виконання покладених на неї завдань взаємодіє з державними органами, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями.

7. Головою Комісії є перший заступник голови обласної державної адміністрації - керівник апарату.

Загальний склад Комісії затверджує голова обласної державної адміністрації. Персональний склад Комісії затверджує її голова. У разі потреби голова Комісії вносить зміни до її складу.

8. Формою роботи Комісії є засідання, що проводяться за рішенням її голови.

Засідання Комісії веде її голова, а в разі його відсутності - заступник голови.

Підготовку матеріалів для розгляду на засіданнях Комісії забезпечує секретар.

Засідання Комісії вважається правоможним, якщо на ньому присутні більш як половина її членів.

9. На своїх засіданнях Комісія розробляє пропозиції та рекомендації з питань, що належать до її компетенції.

Пропозиції та рекомендації вважаються схваленими, якщо за них проголосували більш як половина присутніх на засіданні членів Комісії.

У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос головуючого на засіданні.

Пропозиції та рекомендації фіксуються у протоколі засідання, який підписується головуючим на засіданні та секретарем і надсилається усім членам Комісії та голові обласної державної адміністрації.

Член Комісії, який не підтримує пропозиції (рекомендації) може викласти у письмовій формі свою окрему думку, що додається до протоколу засідання.

10. Пропозиції та рекомендації Комісії можуть бути реалізовані шляхом видання головою обласної державної адміністрації розпорядження, проект якого вносить орган виконавчої влади відповідно до своїх повноважень.

11. Організаційне, матеріально-технічне та інформаційне забезпечення діяльності Комісії здійснює Головне управління статистики в області.

 

Перший заступник голови
обласної державної адміністрації -
керівник апарату

В. С. Білий

 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали