ВІННИЦЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

від 05.12.2011 р. N 678

Про заходи щодо підготовки і проведення Всеукраїнського перепису населення

На виконання постанови Кабінету Міністрів України від 28 листопада 2011 року N 1205 "Про заходи щодо підготовки і проведення Всеукраїнського перепису населення" (Постанова N 1205):

1. Утворити обласну комісію з питань сприяння проведенню Всеукраїнського перепису населення у складі, згідно з додатком.

2. Затвердити Положення про обласну комісію з питань сприяння проведенню Всеукраїнського перепису населення, що додається.

3. Райдержадміністраціям утворити до 15 грудня 2011 року районні комісії з питань сприяння проведенню Всеукраїнського перепису населення та затвердити положення про них.

4. Рекомендувати сільським, селищним, міським радам утворити до 31 грудня 2011 року територіальні комісії з питань сприяння проведенню Всеукраїнського перепису населення та затвердити положення про них.

5. Управлінням, відділам та іншим структурним підрозділам облдержадміністрації сприяти Головному управлінню статистики у Вінницькій області в підготовці та проведенні Всеукраїнського перепису населення (далі - Перепис).

6. Райдержадміністраціям за участю органів місцевого самоврядування у межах своєї компетенції:

уточнити до 9 грудня 2011 року перелік та межі міських населених пунктів і забезпечити упорядкування назв вулиць, провулків, нумерації кварталів, будинків та квартир;

перевірити до 9 грудня 2011 року правильність та повноту обліку населення;

сприяти Головному управлінню статистики у Вінницькій області та його територіальним підрозділам у проведенні робіт із складання квартальних списків житлових будинків і житлових приміщень в інших будівлях у міських та великих сільських населених пунктах (із чисельністю населення 3000 осіб і більше), списків сільських населених пунктів, які здійснюються у період до 30 грудня 2011 року;

забезпечити тимчасовий переписний персонал та інших працівників, залучених Головним управлінням статистики у Вінницькій області до підготовки і проведення Перепису та оброблення його результатів, у всіх регіонах області приміщеннями з необхідними меблями та інвентарем, а також засобами зв'язку, транспортними засобами тощо.

7. Райдержадміністраціям про результати проведення даних робіт доповісти Головному управлінню статистики у Вінницькій області до 1 січня 2012 року для послідуючого інформування облдержадміністрації.

8. Взяти до відома, що вищезазначеною постановою Кабінету Міністрів України доручено:

Міністерству оборони України, Міністерству внутрішніх справ України, Міністерству надзвичайних ситуацій України, Адміністрації Державної прикордонної служби України, Державній пенітенціарній службі України, іншим центральним органам виконавчої влади, що мають закриті території, провести роботу, пов'язану з підготовкою до Перепису, та забезпечити проведення перепису військовослужбовців, осіб, які перебувають у місцях позбавлення волі, осіб, які перебувають на закритих територіях та в інших місцях тимчасового або постійного проживання (перебування).

9. Головному управлінню праці та соціального захисту населення облдержадміністрації (Новіцький О. А.), управлінням облдержадміністрації: охорони здоров'я та курортів (Діденко Л. О.) освіти і науки (Івасюк І. Д.), у справах сім'ї та молоді (Стоялова О. В.), культури і туризму (Скрипник М. В.), службі у справах дітей облдержадміністрації (Дорош Т. С.) провести роботу, пов'язану з підготовкою до Перепису та забезпечити проведення Перепису осіб, які постійно перебувають у закладах охорони здоров'я та установах і закладах соціального обслуговування, а також осіб, місце проживання (перебування) яких зареєстровано за місцезнаходженням центру обліку бездомних осіб, де вони перебувають на обліку, або закладу для бездомних осіб, де їм надається тимчасовий притулок.

10. Головному управлінню статистики у Вінницькій області (Ігнатов С. Н.):

10.1. Забезпечити організацію та якісне виконання робіт по підготовці та проведенню Всеукраїнського перепису населення, згідно Календарного плану, затвердженого наказом Державного комітету статистики України від 14 листопада 2011 року N 295.

10.2. Виносити на розгляд обласної комісії сприяння проведенню Всеукраїнського перепису населення проблемні питання, пов'язані із підготовчою роботою та проведенням Всеукраїнського перепису населення.

11. Головному управлінню статистики у Вінницькій області (Ігнатов С. Н.) спільно з управлінням у справах преси та інформації облдержадміністрації (Василюк С. М.) забезпечити проведення роз'яснювальної роботи серед населення області з питань підготовки та проведення Всеукраїнського перепису населення.

12. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на першого заступника голови облдержадміністрації Мовчана І. М.

 

Голова обласної
державної адміністрації

М. Джига


 

Додаток
до розпорядження Вінницької обласної державної адміністрації
05.12.2011 N 678


СКЛАД
обласної комісії з питань сприяння проведенню Всеукраїнського перепису населення

МОВЧАН
Іван Михайлович

- перший заступник голови облдержадміністрації, голова комісії

ІГНАТОВ
Сергій Новомирович

- начальник Головного управління статистики у Вінницькій області, заступник голови комісії (за згодою)

РОЧНЯК
Людмила Адольфівна

- начальник відділу статистики населення Головного управління статистики у Вінницькій області, секретар комісії (за згодою)

НАЛИВАЙКО
Борис Олександрович

- начальник управління державної міграційної служби у Вінницькій області (за згодою)

БЄЛОВА
Інна Броніславівна

- в. о. начальника Головного управління житлово-комунального господарства, енергетики та зв'язку облдержадміністрації

ВАКАР
Анатолій Миколайович

- начальник управління транспорту облдержадміністрації

СУХИЙ
Сергій Васильович

- командир Могилів-Подільського прикордонного загону Державної прикордонної служби України (за згодою)

ВАСИЛЮК
Світлана Михайлівна

- начальник управління у справах преси та інформації облдержадміністрації

ГАВРИЛЮК
В'ячеслав Миколайович

- начальник Вінницького обласного центру зайнятості (за згодою)

ГИЖКО
Андрій Петрович

- начальник Головного управління економіки облдержадміністрації

ДІДЕНКО
Лідія Олексіївна

- начальник управління охорони здоров'я та курортів облдержадміністрації

ДОЛГАШОВ
Геннадій Віталійович

- військовий комісар Вінницького обласного військового комісаріату (за згодою)

ІВАСЮК
Ігор Дмитрович

- начальник управління освіти і науки облдержадміністрації

КОПАЧЕВСЬКИЙ
Микола Анатолійович

- начальник Головного фінансового управління облдержадміністрації

КОНИК
Олексій Миколайович

- начальник Головного управління Держкомзему у Вінницькій області (за згодою)

ЛЮХ
В'ячеслав Олексійович

- начальник управління державного департаменту України з питань виконання покарань у Вінницькій області (за згодою)

ЛУКІЯНЧИНА
Марія Миколаївна

- заступник начальника Головного управління юстиції у Вінницькій області (за згодою)

МОІСЕЄВ
Василь Борисович

- заступник начальника Головного управління статистики у Вінницькій області (за згодою)

ГРУНТКІВСЬКИЙ
Олег Леонідович

- заступник начальника Вінницького гарнізону (за згодою)

НОВІЦЬКИЙ
Олександр Анатолійович

- начальник Головного управління праці та соціального захисту населення облдержадміністрації

ГРИГОРЧУК
Сергій Борисович

- перший заступник начальника управління МВС України у Вінницькій області (за згодою)

СКРИПНИК
Марія Василівна

- начальник управління культури і туризму облдержадміністрації

СТОЯЛОВА
Олена Володимирівна

- начальник управління у справах сім'ї та молоді облдержадміністрації

ЦАРЕНКО
Сергій Олександрович

- начальник управління містобудування та архітектури облдержадміністрації

ШЕВЧУК
Руслан Богданович

- начальник управління МНС України у Вінницькій області (за згодою).


 

Заступник голови - керівник апарату
облдержадміністрації

О. Прокопчук


 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження Вінницької обласної державної адміністрації
05.12.2011 N 678


ПОЛОЖЕННЯ
про обласну комісію з питань сприяння проведенню Всеукраїнського перепису населення

1. Обласна комісія з питань сприяння проведенню Всеукраїнського перепису населення (далі - Комісія) є тимчасовим консультативно-дорадчим органом, утвореним Вінницькою обласною державною адміністрацією.

2. Комісія у своїй діяльності керується Конституцією, законами України, актами Президента України та Кабінету Міністрів України, нормативно-правовими актами Центрального органу виконавчої влади в сфері державної статистики, також цим Положенням.

3. Основними завданнями Комісії є:

сприяння забезпеченню координації дій центральних і місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, пов'язаних з підготовкою і проведенням Всеукраїнського перепису населення (далі - Перепис);

підготовка пропозицій щодо визначення шляхів, механізмів та способів вирішення питань матеріально-технічного, фінансового та організаційного забезпеченням підготовки і проведення Перепису.

4. Комісія, відповідно до покладених на неї завдань:

проводить аналіз стану роботи з підготовки і проведення Перепису, що виконується центральними та місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями, які залучаються до зазначеної роботи;

бере участь у підготовці пропозицій з питань матеріально-технічного, фінансового та організаційного забезпечення Перепису;

розглядає питання щодо можливості залучення технічної та матеріальної допомоги, а також коштів міжнародних організацій, іноземних держав, об'єднань громадян, інших юридичних осіб для виконання робіт, пов'язаних з Переписом;

подає Державній службі статистики України рекомендації та пропозиції щодо проведення Перепису.

5. Комісія має право:

отримувати в установленому порядку від центральних і місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій інформацію, необхідну для виконання покладених на неї завдань;

залучати до участі у своїй роботі представників місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, об'єднань громадян (за погодженням з їх керівниками), а також незалежних експертів (за згодою);

утворювати в разі потреби для виконання покладених на неї завдань тимчасові робочі групи із різних актуальних питань щодо проведення Перепису;

організовувати проведення конференцій, семінарів, нарад та інших заходів з питань підготовки і проведення Перепису.

6. Комісія під час виконання покладених на неї завдань взаємодіє з державними органами, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями.

7. Головою Комісії є перший заступник голови обласної державної адміністрації. Персональний склад Комісії затверджує голова обласної державної адміністрації.

8. Формою роботи Комісії є засідання, що проводяться за рішенням її голови.

Засідання Комісії веде її голова, а в разі його відсутності - заступник голови.

Підготовку матеріалів для розгляду на засіданнях Комісії забезпечує секретар.

Засідання Комісії вважається правомочним, якщо на ньому присутні більш як половина її членів.

9. На своїх засіданнях Комісія розробляє пропозиції та рекомендації з питань, що належать до її компетенції.

Пропозиції та рекомендації вважаються схваленими, якщо за них проголосували більш як половина присутніх на засіданні членів Комісії.

У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос головуючого на засіданні.

Пропозиції та рекомендації фіксуються у протоколі засідання, який підписується головуючим на засіданні та секретарем і надсилається усім членам Комісії.

Член Комісії, який не підтримує пропозиції (рекомендації) може викласти у письмовій формі свою окрему думку, що додається до протоколу засідання.

10. Організаційне та інформаційне забезпечення діяльності Комісії здійснює Головне управління статистики у Вінницькій області.
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали