КИЇВСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

від 22.06.2017 р. N 337

Про заходи щодо підготовки та організованого початку 2017/2018 навчального року в Київській області

Відповідно до Законів України "Про місцеві державні адміністрації", "Про освіту", "Про загальну середню освіту", "Про дошкільну освіту", "Про професійно-технічну освіту", "Про вищу освіту" (Закон N 1556-VII), "Про охорону дитинства", постанови Кабінету Міністрів України від 27 серпня 2010 року N 777 "Про затвердження Положення про освітній округ" (зі змінами), розпоряджень Кабінету Міністрів України від 14 грудня 2016 року N 988-р "Про схвалення Концепції реалізації державної політики у сфері реформування загальної середньої освіти "Нова українська школа" на період до 2029 року" (Розпорядження N 988-р), від 03 квітня 2017 року N 275-р "Про затвердження середньострокового плану пріоритетних дій Уряду до 2020 року та плану пріоритетних дій Уряду на 2017 рік" (План N 275-р) та з метою забезпечення організованого початку 2017/2018 навчального року:

1. Затвердити заходи щодо підготовки та організованого початку 2017/2018 навчального року в Київській області (далі - заходи), що додаються.

2. Структурним підрозділам облдержадміністрації, райдержадміністра-ціям, міськвиконкомам (міст обласного значення):

2.1. забезпечити безумовне виконання зазначених заходів;

2.2. подавати департаменту освіти і науки облдержадміністрації інформацію про хід виконання заходів до 01 серпня, 01 вересня, 01 жовтня та 01 листопада 2017 року.

3. Департаменту освіти і науки облдержадміністрації узагальнити інформацію про виконання цих заходів.

4. Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою.

 

Голова адміністрації

О. Л. Горган

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження Київської обласної державної адміністрації
22 червня 2017 року N 337

ЗАХОДИ
щодо підготовки та організованого початку 2017/2018 навчального року в Київській області

1. Забезпечити реалізацію положень Концепції "Нова українська школа" (Розпорядження N 988-р):

1.1. продовжити роботу щодо удосконалення мережі навчальних закладів, створення спеціалізованих навчальних закладів для здібних та обдарованих дітей;

1.2. забезпечити якісне функціонування мережі опорних шкіл, розширення мережі навчальних закладів з профільним вивченням предметів природно-математичного циклу, іноземної філології;

1.3. забезпечити розширення мережі навчальних закладів з інклюзивним навчанням та вихованням;

1.4. забезпечити розширення мережі гуртків позашкільних навчальних закладів, зокрема національно-патріотичного спрямування;

1.5. забезпечити учнів опорних навчальних закладів та дітей з особливими потребами позашкільної освіти.

Райдержадміністрації, міськвиконкоми (міст обласного значення), департамент освіти і науки Київської облдержадміністрації

До 15 серпня 2017 року.

2. Провести у дошкільних, загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладах звітування керівників про виконану у 2016/2017 навчальному році роботу на загальних зборах за участю представників батьківських комітетів, батьківських рад та піклувальних рад закладів освіти.

Райдержадміністрації, міськвиконкоми (міст обласного значення), департамент освіти і науки Київської облдержадміністрації

До 15 серпня 2017 року.

3. Забезпечити неухильне виконання постанови Кабінету Міністрів України від 12 квітня 2000 року N 646 "Про затвердження Інструкції з обліку дітей і підлітків шкільного віку", вжити відповідних заходів для повного охоплення дітей і молоді шкільного віку різними формами навчання.

Райдержадміністрації, міськвиконкоми (міст обласного значення), департамент освіти і науки Київської облдержадміністрації

До 09 вересня, 09 грудня 2017 року.

4. Провести організований набір учнів до 1-х і 10-х класів, забезпечити ефективне комплектування класів у загальноосвітніх навчальних закладах.

Райдержадміністрації, міськвиконкоми (міст обласного значення), департамент освіти і науки Київської облдержадміністрації

До 31 серпня 2017 року.

5. Вжити дієвих заходів щодо зменшення кількості дітей, які навчаються у другу зміну.

Райдержадміністрації, міськвиконкоми (міст обласногот значення)

До 31 серпня 2017 року.

6. На виконання ст. 21 Закону України "Про загальну середню освіту" забезпечити безкоштовним харчуванням дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, дітей з неповних та багатодітних сімей, дітей з особливими освітніми потребами, які навчаються у спеціальних і інклюзивних класах, та учнів 1 - 4 класів із сімей, які отримують допомогу відповідно до Закону України "Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім'ям".

Райдержадміністрації, міськвиконкоми (міст обласного значення), департамент освіти і науки Київської облдержадміністрації

До 09 вересня 2017 року.

7. Вжити заходів щодо забезпечення у сільській місцевості умов для підвезення учнів, вихованців і педагогічних працівників до навчальних закладів та місць проведення учнівських олімпіад, конкурсів, змагань і у зворотному напрямку; раціонального та безпечного використання шкільних автобусів, їх технічного обслуговування; у разі відсутності достатньої кількості шкільних автобусів укладати в установленому порядку угоди на підвезення учасників навчально-виховного процесу з приватними перевізниками; розробити та затвердити відповідно до чинних нормативних актів найбільш економічно вигідні маршрути руху шкільних автобусів з метою максимального охоплення територій району.

Райдержадміністрації, міськвиконкоми (міст обласного значення), Головне управління Національної поліції в Київській області, департамент освіти і науки Київської облдержадміністрації

Протягом навчального року.

8. Продовжити роботу зі створення умов для організації інклюзивного навчання та виховання дітей з особливими освітніми потребами у навчальних закладах.

Райдержадміністрації, міськвиконкоми (міст обласного значення), департамент освіти і науки Київської облдерж адміністрації

Протягом року.

9. Забезпечувати архітектурну доступність приміщень навчальних закладів області для дітей з особливими потребами.

Райдержадміністрації, міськвиконкоми (міст обласного значення)

Протягом року.

10. Вжити заходів щодо стовідсоткового забезпечення учнів загальноосвітніх навчальних закладів підручниками, здійснити їх закупівлю за кошти місцевого бюджету.

Департамент освіти і науки Київської облдержадміністрації, райдержадміністрації, міськвиконкоми (міст обласного значення)

До 25 серпня 2017 року.

11. Вжити заходів щодо розширення мережі дошкільних навчальних закладів, упроваджувати різні форми дошкільної освіти (соціально-педагогічний патронат, групи короткотривалого перебування, групи вихідного дня); забезпечити повне охоплення дітей старшого дошкільного віку організованими формами дошкільної освіти.

Райдержадміністрації, міськвиконкоми (міст обласного значення), департамент освіти і науки Київської облдержадміністрації

До 20 серпня 2017 року.

12. Вжити організаційних заходів щодо забезпечення навчальних закладів області педагогічними кадрами та створення належних умов для педагогічної діяльності; сприяти реалізації районних, міських програм соціального захисту педагогів.

Райдержадміністрації, міськвиконкоми (міст обласного значення), департамент освіти і науки Київської облдерж-адміністрації

До 01 вересня 2017 року.

13. Забезпечити підключення комп'ютерних комплексів навчальних закладів області до швидкісної мережі Internet.

Райдержадміністрації, міськвиконкоми (міст обласного значення), департамент освіти і науки Київської облдержадміністрації

До 25 серпня 2017 року.

14. Забезпечити проходження медичного огляду педагогічними працівниками, учнями навчальних закладів та вихованцями шкіл-інтернатів області відповідно до чинного законодавства України.

Райдержадміністрації, міськвиконкоми (міст обласного значення), департаменти охорони здоров'я, освіти і науки Київської облдержадміністрації

До 30 серпня 2017 року.

15. Здійснити комплексні роботи щодо підготовки приміщень і будівель навчальних закладів до початку 2017/2018 навчального року та отримати відповідні акти.

Райдержадміністрації, міськвиконкоми (міст обласного значення), департамент освіти і науки Київської облдержадміністрації

До 15 серпня 2017 року.

16. Забезпечити проведення ремонтних робіт на харчоблоках навчальних закладів, оновлення технологічного обладнання та посуду.

Райдержадміністрації, міськвиконкоми (міст обласного значення), департамент освіти і науки Київської облдержадміністрації

До 15 серпня 2017 року.

17. Забезпечити, згідно з укладеними договорами, своєчасне проведення розрахунків за спожиті енергоносії, вжити заходів для погашення у повному обсязі заборгованості з їх оплати.

Райдержадміністрації, міськвиконкоми (міст обласного значення), департамент освіти і науки Київської облдержадміністрації

До 01 жовтня 2017 року.

18. Сприяти укладанню в установленому чинним законодавством порядку договорів на постачання природного газу, твердого палива та інших видів енергоносіїв.

Райдержадміністрації, міськвиконкоми (міст обласного значення), департамент освіти і науки Київської облдержадміністрації

До 01 вересня 2017 року.

19. Провести комплекс заходів з підготовки навчальних закладів до стабільної роботи в осінньо-зимовий період 2017/2018 навчального року та забезпечити стовідсоткову готовність до опалювального сезону.

Райдержадміністрації, міськвиконкоми (міст обласного значення), департаменти освіти і науки, регіонального розвитку та житлово-комунального господарства Київської облдержадміністрації

До 01 вересня 2017 року.

20. Забезпечити навчальні заклади твердим паливом в обсягах, необхідних для їх безперебійного функціонування в осінньо-зимовий період; провести перевірку приладів обліку тепла і газу.

Райдержадміністрації, міськвиконкоми (міст обласного значення), департаменти освіти і науки, регіонального розвитку та житлово-комунального господарства Київської облдержадміністрації

До 01 жовтня 2017 року.

21. Вжити заходів для створення безпечних умов для праці та навчання учасників навчально-виховного процесу, забезпечити виконання правил пожежної безпеки.

Райдержадміністрації, міськвиконкоми (міст обласного значення), департамент освіти і науки Київської облдерж-адміністрації

До 15 серпня 2017 року.

22. Передбачити в генеральних планах забудови населених пунктів області резервування земельних ділянок під будівництво дошкільних та загальноосвітніх навчальних закладів відповідно до потреб територіальних громад.

Райдержадміністрації, міськвиконкоми(міст обласного значення), департаменти освіти і науки, містобудування та архітектури Київської облдержадміністрації

Протягом року.

23. Передбачити кошти на придбання шкільних автобусів, комп'ютерної техніки, шкільних меблів, обладнання для предметних кабінетів

Райдержадміністрації, міськвиконкоми (міст обласного значення), департамент освіти і науки Київської облдержадміністрації

До 30 липня 2017 року.

24. Провести конференцію працівників системи освіти Київської області.

Департамент освіти і науки Київської облдержадміністрації, райдержадміністрації, міськвиконкоми (міст обласного значення)

25 - 30 серпня 2017 року.

25. Організувати святкування Дня знань у навчальних закладах області усіх типів та форм власності.

Райдержадміністрації, міськвиконкоми (міст обласного значення), департамент освіти і науки Київської облдержадміністрації

01 вересня 2017 року.

26. Забезпечити підготовку вчителів на основі компетентнісного підходу до запровадження нового Державного стандарту початкової освіти

Департамент освіти і науки Київської облдержадміністрації

липень - грудень 2017 року.

 

Заступник голови -
керівник апарату адміністрації

В. А. Кучер
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали