Шановні партнери! Всі ціни, інформація про наявність та терміни доставки документів актуальні.


Додаткова копія: Про заходи щодо підготовки та організованого початку 2019/2020 навчального року в Київській області

КИЇВСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

від 03.06.2019 р. N 323

Про заходи щодо підготовки та організованого початку 2019/2020 навчального року в Київській області

Відповідно до законів України "Про місцеві державні адміністрації", "Про освіту" (Закон N 2145-VIII), "Про загальну середню освіту", "Про дошкільну освіту", "Про професійно-технічну освіту", "Про вищу освіту" (Закон N 1556-VII), "Про охорону дитинства", постанови Кабінету Міністрів України від 27 серпня 2010 року N 777 "Про затвердження Положення про освітній округ" (зі змінами), постанови Кабінету Міністрів України від 12 липня 2017 року N 545 "Про затвердження Положення про інклюзивно-ресурсний центр" (Постанова N 545), розпоряджень Кабінету Міністрів України від 03 квітня 2017 року N 275-р "Про затвердження середньострокового плану пріоритетних дій Уряду до 2020 року та плану пріоритетних дій Уряду на 2017 рік" (План N 275-р), від 13 грудня 2017 року N 903-р "Про затвердження плану заходів на 2017 - 2029 роки із запровадження Концепції реалізації державної політики у сфері реформування загальної середньої освіти "Нова українська школа" (План N 903-р), від 18 грудня 2018 року N 1106-р "Про затвердження плану пріоритетних дій Уряду на 2019 рік" (План N 1106-р) та з метою забезпечення організованого початку 2019/2020 навчального року:

1. Затвердити заходи щодо підготовки та організованого початку 2019/2020 навчального року в Київській області (далі - заходи), що додаються.

2. Структурним підрозділам Київської облдержадміністрації, райдержадміністраціям, міськвиконкомам (міст обласного значення), об'єднаним територіальним громадам:

2.1. забезпечити безумовне виконання зазначених заходів;

2.2. подавати департаменту освіти і науки Київської облдержадміністрації інформацію про хід виконання заходів до 01 серпня, 01 вересня, 01 жовтня та 01 листопада 2019 року.

3. Департаменту освіти і науки Київської облдержадміністрації узагальнити інформацію про виконання зазначених заходів.

4. Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою.

 

Голова адміністрації

О. Терещук

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження Київської обласної державної адміністрації
03 червня 2019 року N 323

ЗАХОДИ
щодо підготовки та організованого початку 2019/2020 навчального року в Київській області

1. Забезпечити підготовку закладів освіти до реалізації Концепції державної політики у сфері реформування загальної середньої освіти "Нова українська школа" (далі - Концепція "Нова українська школа"):

1.1. продовжити роботу щодо створення освітнього простору в закладах освіти відповідно до Концепції "Нова українська школа";

1.2. забезпечити підготовку початкових класів закладів освіти до реалізації Концепції "Нова українська школа";

1.3. ужити заходів для проведення ремонтних робіт, закупівлі необхідного обладнання та дидактичних матеріалів для забезпечення навчання учнів початкових класів у рамках Концепції "Нова українська школа";

1.4. забезпечити підготовку та підвищення кваліфікації педагогічних працівників закладів освіти відповідно до Порядку та умов надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти "Нова українська школа", затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 04 квітня 2018 року N 237 (Постанова N 237) (у редакції постанови Кабінету Міністрів України від 5 грудня 2018 року N 1016 (Постанова N 1016));

1.5. привести мережу закладів освіти області у відповідність до вимог Закону України "Про освіту" (Закон N 2145-VIII);

1.6. продовжити роботу щодо удосконалення мережі закладів освіти та її оптимізації;

1.7. розширити мережу опорних закладів освіти і закладів освіти з профільним вивченням предметів природничо-математичного циклу, іноземної філології та забезпечити їх якісне функціонування;

1.8. розширити мережу закладів освіти з інклюзивним навчанням та вихованням;

1.9. забезпечити збереження та розширення мережі закладів позашкільної освіти;

1.10. забезпечити охоплення дітей позашкільною освітою, зокрема учнів опорних закладів освіти та дітей з особливими потребами;

1.11. розширити мережу гуртків закладів позашкільної освіти, зокрема національно-патріотичного спрямування;

1.12. забезпечити функціонування інклюзивно-ресурсних центрів, укомплектування їх штатів відповідно до Положення про інклюзивно-ресурсний центр, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 12 липня 2017 року N 545 (Постанова N 545).

Райдержадміністрації, виконкоми місцевих рад (міст обласного значення), об'єднані територіальні громади, департамент освіти і науки Київської облдержадміністрації

До 15 серпня 2019 року.

2. Забезпечити неухильне виконання постанови Кабінету Міністрів України від 13 вересня 2017 року N 684 "Про затвердження Порядку ведення обліку дітей шкільного віку та учнів", наказу Міністерства освіти і науки України від 16 квітня 2018 року N 367 "Про затвердження Порядку зарахування, відрахування та переведення учнів до державних та комунальних закладів освіти для здобуття повної загальної середньої освіти" (Порядок N 367), зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 05 травня 2018 року за N 564/32016, ужити заходів для повного охоплення дітей і молоді шкільного віку різними формами навчання.

Райдержадміністрації, виконкоми місцевих рад (міст обласного значення), об'єднані територіальні громади, департамент освіти і науки Київської облдержадміністрації

До 09 вересня 2019 року.

3. Забезпечити фінансування закладів освіти відповідно до Порядку та умов надання освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 14 січня 2015 року N 6 "Деякі питання надання освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам" (Постанова N 6), а саме:

3.1. розробити та затвердити плани заходів щодо наповнення місцевих бюджетів, вишукування додаткових джерел надходжень до бюджетів, дотримання жорсткого режиму економії бюджетних коштів та посилення фінансово-бюджетної дисципліни;

3.2. забезпечити дотримання частини четвертої статті 77 Бюджетного кодексу України щодо врахування під час затвердження змін до відповідних бюджетів у першочерговому порядку потреби в коштах на оплату праці працівників бюджетних установ відповідно до встановлених законодавством умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати, а також на проведення розрахунків за енергоносії та комунальні послуги, які споживаються закладами освіти;

3.3. забезпечити проведення своєчасної та у повному обсязі оплати праці працівників бюджетних установ і розрахунків за енергоносії та комунальні послуги, які споживаються закладами освіти, не допускаючи будь-якої заборгованості з цих виплат;

3.4. не допускати виникнення заборгованості з виплати заробітної плати працівникам закладів освіти; здійснити у разі виникнення заборгованості з виплати заробітної плати комплекс заходів для погашення заборгованості, забезпечивши використання не менш як 90 відсотків наявних коштів, насамперед загального фонду місцевих бюджетів;

3.5. забезпечити своєчасне проведення розрахунків за спожиті енергоносії згідно з укладеними договорами, вжити заходів для погашення заборгованості з їх оплати у повному обсязі.

Райдержадміністрації, виконкоми місцевих рад (міст обласного значення), об'єднані територіальні громади, заклади вищої та професійної (професійно-технічної) освіти, департамент освіти і науки Київської облдержадміністрації

До 01 вересня 2019 року.

4. Здійснити комплектування інтернатних закладів освіти обласної комунальної власності з дотриманням вимог статті 90 Бюджетного кодексу України до контингенту учнів.

Департамент освіти і науки Київської облдержадміністрації, заклади освіти обласної комунальної власності

До 01 вересня 2019 року.

5. Ужити дієвих заходів для зменшення кількості дітей, які навчаються у другу зміну.

Райдержадміністрації, виконкоми місцевих рад (міст обласного значення), об'єднані територіальні громади

До 31 серпня 2019 року.

6. Провести організований набір учнів до 1-х класів та добір на вакантні місця учнів 2 - 11 класів, забезпечити ефективне комплектування класів у закладах загальної середньої освіти та поінформувати департамент освіти і науки Київської облдержадміністрації щодо здійснення набору учнів до 1-х класів.

Райдержадміністрації, виконкоми місцевих рад (міст обласного значення), об'єднані територіальні громади, заклади освіти обласної комунальної власності, департамент освіти і науки Київської облдержадміністрації

До 31 серпня 2019 року.

7. Забезпечити виконання обсягів регіонального замовлення на підготовку молодших спеціалістів та робітничих кадрів у закладах вищої та професійної (професійно-технічної) освіти.

Департамент освіти і науки Київської облдержадміністрації, заклади професійної (професійно-технічної) та вищої освіти

До 31 серпня 2019 року.

8. На підставі економічно обґрунтованих витрат установлювати вартість платних освітніх послуг згідно з чинним законодавством України.

Департамент освіти і науки Київської облдержадміністрації, заклади професійної (професійно-технічної) та вищої освіти

До 31 серпня 2019 року.

9. Забезпечити безкоштовним харчуванням дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, дітей з неповних та багатодітних сімей, дітей з особливими освітніми потребами, які навчаються у спеціальних та інклюзивних класах, учнів 1 - 4 класів із сімей, які отримують допомогу відповідно до Закону України "Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім'ям, дітей із сімей учасників АТО та ООС".

Райдержадміністрації, виконкоми місцевих рад (міст обласного значення), об'єднані територіальні громади, департамент освіти і науки Київської облдержадміністрації

До 10 вересня 2019 року.

10. Продовжити роботу з питань організації інклюзивного навчання та виховання дітей з особливими освітніми потребами в закладах освіти, створення ресурсних кімнат та медіатек.

Райдержадміністрації, виконкоми місцевих рад (міст обласного значення), об'єднані територіальні громади, департамент освіти і науки Київської облдержадміністрації

Протягом року.

11. Ужити заходів щодо забезпечення у сільській місцевості умов для підвезення учнів, вихованців і педагогічних працівників до закладів освіти, місць проведення учнівських олімпіад, конкурсів, змагань та у зворотному напрямку; раціонального і безпечного використання шкільних автобусів, їх технічного обслуговування; у разі відсутності достатньої кількості шкільних автобусів укласти в установленому порядку угоди з приватними перевізниками на підвезення учасників освітнього процесу; розробити та затвердити відповідно до чинних нормативних актів найбільш економічно вигідні маршрути руху шкільних автобусів з метою максимального забезпечення учнів організованим підвезенням.

Райдержадміністрації, виконкоми місцевих рад (міст обласного значення), об'єднані територіальні громади, департамент освіти і науки Київської облдержадміністрації

Протягом навчального року.

12. Забезпечувати архітектурну доступність приміщень закладів освіти області для дітей з особливими потребами.

Райдержадміністрації, виконкоми місцевих рад (міст обласного значення), об'єднані територіальні громади, заклади вищої та професійної (професійно-технічної) освіти, департамент освіти і науки Київської облдержадміністрації

Протягом року.

13. Ужити організаційних заходів для забезпечення закладів освіти області педагогічними кадрами та створення належних умов для педагогічної діяльності; сприяти реалізації регіональних програм соціального захисту педагогів.

Райдержадміністрації, виконкоми місцевих рад (міст обласного значення), об'єднані територіальні громади, заклади вищої та професійної (професійно-технічної) освіти, департамент освіти і науки Київської облдержадміністрації

До 01 вересня 2019 року.

14. Забезпечити виконання розпорядження Кабінету Міністрів України від 06 грудня 2017 року N 871-р "Про затвердження плану дій на 2017 - 2019 роки поетапного створення додаткових місць у закладах освіти для дітей дошкільного віку" (План N 871-р) (в редакції розпорядження Кабінету Міністрів України від 23 січня 2019 року N 26-р (Розпорядження N 26-р)), ужити заходів щодо розширення мережі закладів дошкільної освіти, упроваджувати різні форми дошкільної освіти (соціально-педагогічний патронат, групи короткотривалого перебування, групи вихідного дня); забезпечити повне охоплення дітей старшого дошкільного віку організованими формами дошкільної освіти.

Райдержадміністрації, виконкоми місцевих рад (міст обласного значення), об'єднані територіальні громади, департамент освіти і науки Київської облдержадміністрації

До 20 серпня 2019 року.

15. Забезпечити використання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію заходів, спрямованих на підвищення якості освіти, відповідно до Порядку та умов надання освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію заходів, спрямованих на підвищення якості освіти, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 03 квітня 2019 року N 319 (Постанова N 319), та продовжити роботу з підключення закладів освіти області до швидкісної мережі Internet.

Райдержадміністрації, виконкоми місцевих рад (міст обласного значення), об'єднані територіальні громади, заклади вищої та професійної (професійно-технічної) освіти, департамент освіти і науки Київської облдержадміністрації

До 23 серпня 2019 року.

16. Забезпечити проходження медичного огляду педагогічними працівниками, учнями закладів освіти області відповідно до чинного законодавства України.

Райдержадміністрації, виконкоми місцевих рад (міст обласного значення), об'єднані територіальні громади, заклади вищої та професійної (професійно-технічної) освіти, департамент освіти і науки Київської облдержадміністрації

До 30 серпня 2019 року.

17. Провести комплексні роботи з підготовки приміщень і будівель закладів освіти до початку 2019/2020 навчального року, оформити відповідні акти.

Райдержадміністрації, виконкоми місцевих рад (міст обласного значення), об'єднані територіальні громади, заклади вищої та професійної (професійно-технічної) освіти, департамент освіти і науки Київської облдержадміністрації

До 15 серпня 2019 року.

18. Забезпечити проведення ремонтних робіт на харчоблоках закладів освіти, оновлення технологічного обладнання та посуду.

Райдержадміністрації, виконкоми місцевих рад (міст обласного значення), об'єднані територіальні громади, департамент освіти і науки Київської облдержадміністрації

До 15 серпня 2019 року.

19. Провести комплекс заходів з підготовки закладів освіти до стабільної роботи в осінньо-зимовий період 2019/2020 навчального року та забезпечити стовідсоткову готовність до опалювального сезону.

Райдержадміністрації, виконкоми місцевих рад (міст обласного значення), об'єднані територіальні громади, заклади вищої та професійної (професійно-технічної) освіти, департаменти освіти і науки, житлово-комунального господарства та енергоефективності Київської облдержадміністрації

До 01 вересня 2019 року.

20. Забезпечити заклади освіти твердим паливом в обсягах, необхідних для їх безперебійного функціонування в осінньо-зимовий період; провести перевірку приладів обліку тепла і газу відповідно до чинних нормативно-правових актів.

Райдержадміністрації, виконкоми місцевих рад (міст обласного значення), об'єднані територіальні громади, заклади вищої та професійної (професійно-технічної) освіти, департаменти освіти і науки, житлово-комунального господарства та енергоефективності Київської облдержадміністрації

До 01 жовтня 2019 року.

21. Ужити заходів для створення безпечних умов для учасників освітнього процесу, забезпечити дотримання правил пожежної та електробезпеки, виконання приписів підрозділів Державної служби з надзвичайних ситуацій України.

Райдержадміністрації, виконкоми місцевих рад (міст обласного значення), об'єднані територіальні громади, заклади вищої та професійної (професійно-технічної) освіти, департамент освіти і науки Київської облдержадміністрації

До 15 серпня 2019 року.

22. Передбачити в генеральних планах забудови населених пунктів області резервування земельних ділянок під будівництво закладів дошкільної та загальної середньої освіти відповідно до потреб територіальних громад.

Райдержадміністрації, виконкоми місцевих рад (міст обласного значення), об'єднані територіальні громади, департаменти містобудування та архітектури, регіонального розвитку, житлово-комунального господарства та енергоефективності Київської облдержадміністрації

Протягом року.

23. Забезпечити використання коштів субвенцій, виділених з державного бюджету відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 03 квітня 2019 року N 319 "Деякі питання надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію заходів, спрямованих на підвищення якості освіти" (Постанова N 319), розпоряджень Кабінету Міністрів України від 27 лютого 2019 року N 129 "Деякі питання використання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами у 2019 році" (Постанова N 129), від 27 лютого 2019 року N 130 "Деякі питання надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти "Нова українська школа" у 2019 році" (Постанова N 130) та виділення з місцевих бюджетів необхідного обсягу коштів на співфінансування виконання заходів, передбачених зазначеними субвенціями.

Райдержадміністрації, виконкоми місцевих рад (міст обласного значення), об'єднані територіальні громади, департамент освіти і науки Київської облдержадміністрації

До 30 серпня 2019 року.

24. Забезпечити виконання постанови Кабінету Міністрів України від 14 січня 2015 року N 6 "Деякі питання надання освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам" (Постанова N 6).

Райдержадміністрації, виконкоми місцевих рад (міст обласного значення), об'єднані територіальні громади, департамент освіти і науки Київської облдержадміністрації

До 31 серпня 2019 року.

25. Провести серпневі заходи для працівників системи освіти Київської області.

Департамент освіти і науки Київської облдержадміністрації, райдержадміністрації, виконкоми місцевих рад (міст обласного значення), об'єднані територіальні громади

Серпень 2019 року.

26. Організувати та провести День знань у закладах освіти області усіх типів та форм власності.

Райдержадміністрації, виконкоми місцевих рад (міст обласного значення), об'єднані територіальні громади, заклади вищої та професійної (професійно-технічної) освіти, департамент освіти і науки Київської облдержадміністрації

01 вересня 2019 року.

 

Директор департаменту
освіти і науки адміністрації

В. Рогова
 
 
Copyright © 2003-2019 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали