МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ ТА ПРОДОВОЛЬСТВА УКРАЇНИ

НАКАЗ

від 30 червня 2011 року N 311

Про заходи щодо підготовки та проведення вступної кампанії 2011 року у вищих навчальних закладах Міністерства аграрної політики та продовольства України

З метою забезпечення належного контролю за проведенням вступної кампанії 2011 року, організації особистого прийому громадян, їх консультування з питань вступу до вищих навчальних закладів Міністерства аграрної політики та продовольства України і оперативного реагування на факти порушень чинного законодавства про вищу освіту наказую:

1. Утворити на період прийому документів, проведення конкурсного відбору та зарахування вступників до вищих навчальних закладів I - IV рівнів акредитації Мінагрополітики України оперативний штаб "Вступна кампанія - 2011" у складі, згідно з додатком 1.

2. Затвердити заходи щодо підготовки і проведення вступної кампанії 2011 року у вищих навчальних закладах, що належать до сфери управління Міністерства, що додаються.

3. Забезпечити Департаменту науково-освітнього забезпечення АПВ та розвитку сільських територій (Синявська І. М.) на період вступної кампанії роботу консультаційних телефонів оперативного штабу "Вступна кампанія - 2011" з питань вступу до вищих навчальних закладів (044) 279-67-47, 279-80-17, 279-67-97).

4. Оперативному штабу "Вступна кампанія - 2011" інформувати громадськість через засоби масової інформації, в тому числі на сайті Міністерства, про хід вступної кампанії, виявлені факти порушень у вищих навчальних закладах I - IV рівнів акредитації та заходи, що були вжиті для їх врегулювання.

5. Ректорам, директорам вищих навчальних закладів:

5.1. Створити на період вступної кампанії оперативний штаб з питань вступу до навчального закладу вступників та подати склад оперативного штабу до Департаменту науково-освітнього забезпечення АПВ та розвитку сільських територій.

5.2. З метою створення прозорості у системі роботи навчальних закладів в період вступної кампанії забезпечити інформування вступників, викладачів, студентів:

щодо роботи "гарячої лінії" за телефонами (044) 279-67-47, 279-80-17, 279-67-97;

щодо створення електронної скриньки довіри: student@minapk.gov.ua.

5.3. Інформувати Департамент науково-освітнього забезпечення АПВ та розвитку сільських територій про надходження заяв від вступників за формою, наведеною у додатках 2 та 3, і у разі невиконання державного замовлення за окремими спеціальностями завчасно інформувати департамент для відповідного корегування обсягів прийому.

6. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.

 

Заступник Міністра -
керівник апарату

С. І. Мельник

 

Додаток 1
до наказу Міністерства аграрної політики та продовольства України
30.06.2011 N 311

СКЛАД
оперативного штабу "Вступна кампанія - 2011"

Синявська
Ірина Максимівна

- директор Департаменту науково-освітнього забезпечення АПВ та розвитку сільських територій, керівник оперативного штабу

 

Гіневська
Наталія Миколаївна

- заступник директора Департаменту - начальник відділу освіти та кадрового забезпечення в АПК Департаменту науково-освітнього забезпечення АПВ та розвитку сільських територій, заступник керівника оперативного штабу

Буглак
Катерина Василівна

- головний спеціаліст відділу зайнятості сільської молоді Департаменту науково-освітнього забезпечення АПВ та розвитку сільських територій, секретар оперативного штабу

Члени оперативного штабу:

 

Власенко
Марія Петрівна

- начальник відділу зайнятості сільської молоді Департаменту науково-освітнього забезпечення АПВ та розвитку сільських територій

Самсоненко
Сергій Григорович

- заступник начальника відділу освіти та кадрового забезпечення в АПК Департаменту науково-освітнього забезпечення АПВ та розвитку сільських територій

Іщенко
Тетяна Дем'янівна

директор Науково-методичного центру аграрної освіти

Хоменко
Микола Павлович

- директор ВСП Науково-методичного центру аграрної освіти "Навчально-методичний центр"

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства аграрної політики та продовольства України
30.06.2011 N 311

ЗАХОДИ
щодо підготовки та проведення вступної кампанії 2011 року у підвідомчих вищих навчальних закладах

N
з/п

Назва заходу

Термін виконання

Відповідальні виконавці

1.

Інформувати Мінагрополітики та МОНмолодьспорт про хід вступної кампанії

постійно

Керівники ВНЗ I - IV рівнів акредитації

2.

Інформувати про особливості вступної кампанії, її хід та виявлені факти правопорушень: громадськість - через засоби масової інформації; Мінагрополітики України - через електронну скриньку в мережі Інтернет за адресою: osvita@minapk.gov.ua.

постійно

Керівники ВНЗ I - IV рівнів акредитації

3.

Організувати постійний прийом громадян з питань вступної кампанії та забезпечити оперативне реагування на зміст їхніх звернень

постійно

Керівники ВНЗ I - IV рівнів акредитації

4.

Проводити вибіркове інспектування аграрних вищих навчальних закладів з питань організації вступної кампанії (за окремим графіком)

постійно

Гіневська Н. М.
Самсоненко С. Г.
Власенко М. П.
Іщенко Т. Д.
Хоменко М. П.

5.

Забезпечити підключення та участь в експерименті "Електронний вступ 2011"

до 1 липня

Керівники ВНЗ III - IV рівнів акредитації

6.

Надавати оперативну інформацію про надходження заяв від вступників аграрних вищих навчальних закладів на електронну адресу:
для ВНЗ I - II рівнів акредитації - agronmc@ukr.net;
для ВНЗ III - IV рівнів акредитації - smcae@smcae.kiev.ua

8 липня
15 липня
22 липня
29 липня

Керівники ВНЗ I - IV рівнів акредитації

7.

Подати оперативну інформацію про зарахування вступників на перший курс аграрних вищих навчальних закладів:
- за державним замовленням;
- за кошти фізичних і юридичних осіб;
на електронну адресу:

- для ВНЗ I - II рівнів акредитації agronmc@ukr.net
- для ВНЗ III - IV рівнів акредитації smcae@smcae.kiev.ua

до 12 серпня
до 27 серпня

Керівники ВНЗ I - IV рівнів акредитації

8.

Забезпечити подання письмових звітів про результати прийому у 2011 році

до 1 вересня

Керівники ВНЗ I - IV рівнів акредитації

 

Заступник директора Департаменту

Л. А. Ставнича

 

Додаток 2
до наказу Мінагрополітики України
30.06.2011 N 311

Інформація про надходження заяв від вступників до вищого навчального закладу I - II рівнів акредитації у 2011 році

Табл. 1

N з/п

Назва навчального закладу

ліцензований обсяг прийому

Держзамовлення

Подано заяв

Подано оригіналів сертифікатів

Всього подано заяв за 2010 рік на дату звітування

Конкурс

Квота прийому

Подано заяв по квоті

Конкурс по квоті

Сільська молодь (всього)

всього

в т. ч. на базі 9 кл.

всього

в т. ч. на базі 9 кл.

загальний

на базі 9 кл.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

Директор

Виконавець (П. І. Б., тел.)

Звіт про зарахування студентів на денну форму навчання до вищого навчального закладу I - II рівнів акредитації у 2011 році

Табл. 2

Зараховано за державним замовленням

Зараховано за іншими джерелами фінансування

Сільської молоді (всього)

N з/п

всього

в т. ч. на базі 9 кл.

по квоті

медалістів

відмінників

закінчили на "7" і "12"

діти сироти

інваліди I - II груп

з районів ЧАЕС

I - II кат.

III - IV кат.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Директор

Виконавець (П. І. Б., тел.)

 

Додаток 3
до наказу Мінагрополітики України
30.06.2011 N 311

Інформація про надходження заяв від вступників до вищих навчальних закладів 3 - 4 рівнів акредитації Мінагрополітики України за напрямами і спеціальностями у 2011 році

станом на _______

Табл. N 1

Шифр і напрям підготовки

Ліцензований
обсяг прийому

Державне замовлення

Квота
прийому
сільської
молоді

Подано заяв

денне

заочне

денне

заочне

всього

конкурс заяв на місце держ. замовлення

(+,-) до 2010 року

сільська молодь

конкурс заяв за квотою прийому

оригіналів сертифікатів

пільговики

випускників коледжів і технікумів

денне

заочне

денне

заочне

денне

заочне

всього

у т. ч. у рахунок квоти прийому

денне

заочне

денне

заочне

денне

заочне

ОКР "Бакалавр"

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Всього

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.030508 - Фінанси і кредит

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.090101 - Агрономія

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.030601 - Менеджмент

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

і т. ін.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОКР "Спеціаліст"

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Всього

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.030509 - Облік і аудит

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.070904 - Землевпорядкування та кадастр і т. ін.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОКР "Магістр"

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Всього

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.091902 - Механізація с.г. і т. ін.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Виконавець (П. І. Б., тел.)

Відповідальний секретар приймальної комісії

Інформацію прохання надсилати на електронну адресу: senchevaoksana@ukr.net або skok@smcae.kiev.ua

Інформація про результати прийому у 2011 році до вищого навчального закладу III - IV рівнів акредитації Мінагрополітики України

___
(код та назва вищого навчального закладу)

Табл. N 2

Шифр та назва напряму підготовки

ліцензо-
ваний обсяг

державне замов-
лення

квота цільо-
вого прийо-
му

Подано заяв

конкурс заяв на одне місце за держ-
замов-
ленням

Зараховано

Із загальної кількості зарахованих

всього

сума балів сертифікатів тестування і середніх балів за школу

за результа-
тами вступ-
них випро-
бувань

випуск-
ників підго-
товчих від-
ділень

меда-
лістів

Поза конкур-
сом

закінчили в поточному році

постраждали від аварії на ЧАЕС

сільська молодь

інваліди 1 - 2 групи

діти-
сироти

іноземні громадяни

всього

за цільовим прийомом

до 600 балів

від 600 до 650 балів

від 650 до 700 балів

від 750 до 799,5 балів

800 балів

старшу школу

ПТУ на базі основ-
ної школи

техні-
куми, коледжі

1 - 2 кате-
горії

3 - 4 кате-
горії

разом осіб

% від загаль-
ної кіль-
кості

за цільо-
вим направ-
ленням

відсоток до квоти цільо-
вого при-
йому

всього

україн-
ського поход-
ження

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

Бакалавр, всього осіб

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

На основі повної загальної середньої освіти

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

на основі ОКР молодшого спеціаліста

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

в т. ч. за напрямами:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

на основі повної загальної середньої освіти

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

на основі ОКР молодшого спеціаліста

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

На основі повної загальної середньої освіти

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

На основі ОКР молодшого спеціаліста

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ректор

Виконавець (П. І. Б., тел.)

Інформація про результати прийому у 2011 році до вищого навчального закладу I - IV рівнів акредитації за напрямами підготовки і спеціальностями

___
(код та назва вищого навчального закладу)

Табл. N 3

Шифр та найменування галузі знань, спеціальності

Шифр та назва спеціальності (за освітньо-кваліфікаційними рівнями)

Результати прийому

зараховано (осіб)

зараховано за денною формою навчання (осіб)

зараховано за заочною формою навчання (осіб)

всього

у т. ч. за державним замовленням

у т. ч. за кошти фізичних та юридичних осіб

всього

у т. ч. за державним замовленням

у т. ч. за кошти фізичних та юридичних осіб

всього

у т. ч. за державним замовленням

у т. ч. за кошти фізичних та юридичних осіб

план

факт

всього

% від загального прийому

план

факт

всього

% від загального прийому

план

факт

всього

% від загального прийому

5.09010201 - Виробництво і переробка продукції тваринництва

Молодший спеціаліст, всього осіб

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

на основі базової середньої освіти (9 класів)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

на основі повної середньої освіти (11 класів)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

у т. ч. за спеціальностями:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

на основі базової середньої освіти (9 класів)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

на основі повної середньої освіти (11 класів)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Бакалавр, всього осіб

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

На основі повної загальної середньої освіти

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

на основі ОКР молодшого спеціаліста

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1001 - Техніка та енергетика аграрного виробництва

у т. ч. за напрямами:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

На основі повної загальної середньої освіти

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

На основі ОКР молодшого спеціаліста

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Спеціаліст, всього осіб

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0919 - Механізація та електрифікація сільського господарства

у т. ч. за спеціальностями

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Магістр, всього осіб

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0919 - Механізація та електрифікація сільського господарства

у т. ч. за спеціальностями

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Разом за всіма ОКР, осіб

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ректор (директор)

Виконавець (П. І. Б., тел.)

 
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали