Шановні партнери! Всі ціни, інформація про наявність та терміни доставки документів актуальні.


Додаткова копія: Про заходи щодо поліпшення умов виховання, навчання та утримання дітей і підлітків, які мають вади у фізичному або розумовому розвитку

РАДА МІНІСТРІВ УКРАЇНСЬКОЇ РСР

ПОСТАНОВА

від 29 квітня 1991 р. N 103

Київ

Про заходи щодо поліпшення умов виховання, навчання та утримання дітей і підлітків, які мають вади у фізичному або розумовому розвитку

З метою поліпшення умов виховання, навчання та утримання дітей і підлітків, які мають вади у фізичному або розумовому розвитку, Рада Міністрів Української РСР ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. Міністерству народної освіти УРСР, Міністерству охорони здоров'я УРСР, Міністерству соціального забезпечення УРСР, Раді Міністрів Кримської АРСР, облвиконкомам, Київському та Севастопольському міськвиконкомам:

розглянути в 1991 році стан матеріальної бази кожного спеціального навчально-виховного закладу, провести їх інвентаризацію, передбачивши при необхідності ремонт або реконструкцію, матеріально-технічне забезпечення, особливо оснащення спеціальним інвентарем, обладнанням і засобами корекції;

вжити заходів до своєчасного будівництва і введення в дію передбачених у державному замовленні, а також споруджуваних за рахунок інших джерел фінансування спеціальних навчально-виховних закладів;

забезпечити першочергове виділення спеціальним інтернатним закладам необхідного автотранспорту, у тому числі санітарних автомобілів і автобусів;

визначити заходи, що забезпечують своєчасне влаштування дітей і підлітків з задами у фізичному або розумовому розвитку, які мають потребу в спеціальних навчально-виховних закладах, до спеціальних дитячих садків, ясел-садків /ясел/, дитячих будинків, дитячих будинків-інтернатів, шкіл-інтернатів /шкіл/, училищ-інтернатів, технікумів-інтернатів і груп професійно-технічних училищ відповідно до висновків і рекомендацій психолого-медико-педагогічних консультацій про тип закладу, необхідний для оздоровлення таких дітей, їх виховання і навчання, а також створення відповідно до статті 36 Закону СРСР "Про підприємства в СРСР" робочих місць на підприємствах для випускників спеціальних навчально-виховних закладів;

передбачити відкриття санаторних закладів, у яких здійснюватиметься оздоровлення, лікування і навчання дітей і підлітків які мають вади у фізичному або розумовому розвитку, в тому числі тих, які зазнали радіаційного впливу внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС.

2. Рекомендувати Раді Міністрів Кримської АРСР, обласним, Київській та Севастопольській міським Радам народних депутатів завершити протягом 1991 - 1992 років відведення земельних ділянок для організації підсобних господарств при спеціальних навчально-виховних закладах і створити необхідні умови для їх діяльності відповідно до постанови Ради Міністрів УРСР від 14 лютого 1984 р. N 83 "Про загальноосвітні школи-інтернати, дитячі будинки та інші інтернатні заклади" /ЗП УРСР, 1984 р., N 3, ст. 18/.

3. Міністерству народної освіти УРСР, Міністерству охорони здоров'я УРСР, Міністерству соціального забезпечення УРСР, Державному комітетові УРСР у справах молоді, фізичної культури та спорту за погодженням з Державним комітетом УРСР по економіці, Держпостачем УРСР і Міністерством фінансів УРСР підготувати і в установленому порядку подати до Ради Міністрів УРСР пропозиції про встановлення починаючи з 1992 року міністерствам і відомствам УРСР державного замовлення на виробництво і поставку спеціальних, побутових, інформаційних і виробничих засобів, апаратів навчального обладнання та меблів, обладнання для корекції фізичного розвитку дітей і підлітків, а також про встановлення пільг по оподаткуванню підприємств, що випускають такі види продукції.

4. Вважати за доцільне в міру вишукання коштів і створення відповідних умов знизити граничну наповнюваність:

а) класів і виховних груп /груп продовженого дня/ у підготовчих, I - X/XI, XII/класах спеціальних шкіл-інтернатів /шкіл/, дитячих будинків-інтернатів, училищ-інтернатів, технікумів-інтернатів для підлітків:

глухих і сліпих - до 8 чоловік;

слабочуючих, з наслідками поліомієліту і церебральними паралічами - до 10 чоловік;

слабозорих, з важкими порушеннями мови, розумово відсталих, із затримкою психічного розвитку - до 12 чоловік;

із складними дефектами розвитку - до 6 чоловік;

глибоко розумово відсталих - до 10 чоловік.

Зниження граничної наповнюваності класів здійснюється послідовно з 1 класу починаючи з 1991/92 навчального року;

б) виховних груп у спеціальних дитячих дошкільних закладах, спеціальних дитячих будинках, дитячих будинках-інтернатах, а також у спеціальних групах дитячих дошкільних закладів і дитячих будинків загального типу для дітей:

глухих, сліпих та із складними дефектами розвитку - до 6 чоловік;

слабочуючих і з порушеннями опорно-рухового апарату - до 8 чоловік;

з важкими порушеннями мови, затримкою психічного розвитку, косоокістю і амбліопією, слабозорих, розумово відсталих і хворих на сколіоз - до 10 чоловік;

з фонетико-фонематичним недорозвитком - до 12 чоловік;

глибоко розумово відсталих - до 8 чоловік;

в) виховних груп у будинках дитини для дітей, які мають вказані вади у фізичному або розумовому розвитку, - до 6 чоловік.

5. Покласти координацію роботи з питань організаційно-методичного і навчально-виховного характеру в спеціальних навчально-виховних закладах, незалежно від їх відомчої приналежності, на Міністерство народної освіти УРСР, а з питань профілактики захворювань, оздоровлення та реабілітації дітей і підлітків, які перебувають у них, - на Міністерство охорони здоров'я УРСР.

6. Міністерству народної освіти УРСР:

здійснювати разом з органами охорони здоров'я і соціального забезпечення постійний контроль за діяльністю спеціальних навчально-виховних закладів, а також подавати допомогу в одержанні педагогічними кадрами дефектологічної освіти в системі очного і заочного навчання для повного укомплектування ними вказаних закладів;

забезпечувати разом з Державним комітетом УРСР по пресі спеціальні навчально-виховні заклади для дітей і підлітків, які мають вади у фізичному або розумовому розвитку, необхідними навчальними планами, програмами, підручниками, дидактичним матеріалом, навчально-наочними посібниками і художньою літературою, в тому числі рідною мовою. Підвищити якість оформлення підручників, особливо для дітей з порушенням зору. Організувати випуск підручників і навчальних посібників для дітей із залишковим зором з усього курсу навчальних предметів середньої загальноосвітньої школи;

з участю Міністерства культури УРСР, Міністерства охорони здоров'я УРСР, Спілки кінематографістів України і Українського республіканського відділення Радянського дитячого фонду імені В. І. Леніна забезпечувати випуск спеціальних короткометражних кінофільмів, відеофільмів і відеопрограм, у тому числі навчальних, для дітей і підлітків, які мають вади у фізичному або розумовому розвитку;

разом з Академією наук УРСР, Міністерством охорони здоров'я УРСР, Міністерством фінансів УРСР і Міністерством праці УРСР підготувати пропозиції про створення в установленому порядку в республіці науково-методичного центру допомоги дітям і підліткам з відхиленнями в психофізичному розвитку.

7. Міністерству охорони здоров'я УРСР:

здійснити заходи щодо виявлення у дітей на ранній стадії захворювання відхилень у фізичному або розумовому розвитку, подання їм своєчасної кваліфікованої лікувально-консультаційної допомоги, ширше залучати до проведення цієї роботи спеціалістів медичних і науково-дослідних інститутів;

забезпечити систематичне спостереження за станом здоров'я дітей у будинках дитини, дитячих садках, дитячих будинках і школах-інтернатах усіх типів, проведення з дітьми оздоровчих і реабілітаційних заходів у повному обсязі;

передбачити пріоритетне виділення спеціальним навчально-виховним закладам лікувальної та діагностичної апаратури, медичного інструментарію, обладнання, медикаментів, бактерійних препаратів і дезинфікуючих засобів, а також технічне обслуговування і ремонт наявної в них медичної техніки;

разом з Міністерством соціального забезпечення УРСР і Міністерством праці УРСР у II кварталі 1991 р. розробити і затвердити в установленому порядку перелік захворювань, що дають право дітям-інвалідам на соціальну пенсію;

разом з Міністерством народної освіти УРСР і Державним комітетом УРСР по статистиці розробити і в місячний строк впровадити облікову картку для реєстрації дітей, які мають вади у фізичному або розумовому розвитку.

8. Установити, що заходи, передбачені цією постановою, а також постановою Ради Міністрів СРСР від 8 грудня 1990 р. N 1238 "Про заходи щодо поліпшення роботи спеціальних навчально-виховних закладів для дітей і підлітків, які мають вади у фізичному або розумовому розвитку" здійснюються міністерствами і відомствами УРСР, Радого Міністрів Кримської АРСР, облвиконкомами, Київським і Севастопольським міськвиконкомами починаючи з 1 січня 1991 р. в міру виділення на них асигнувань із союзного, республіканського і місцевих бюджетів.

 

Заступник Голови
Ради Міністрів УРСР

К. МАСИК

Керуючий Справами
Ради Міністрів УРСР

В. ПЄХОТА

Інд. 28

 
 
 
Copyright © 2003-2019 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали