МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ

НАКАЗ

від 22 червня 2012 року N 464

Про заходи щодо реалізації рішення колегії МОЗ України від 12.06.2012 N 5

З метою виконання рішення колегії МОЗ України від 12.06.2012 N 5 щодо затвердження плану працевлаштування випускників вищих медичних (фармацевтичного) навчальних закладів IV рівня акредитації, медичного інституту Сумського державного університету, медичного, стоматологічного, фармацевтичного факультетів Ужгородського та медичного факультету Харківського національних університетів 2013 року, які навчаються за державним замовленням, та відповідно до пункту 12 Положення про Міністерство охорони здоров'я України, затвердженого Указом Президента України від 13 квітня 2011 року N 467 (Указ N 467/2011), наказую:

1. Забезпечити впровадження у дію рішення колегії МОЗ України від 12.06.2012 N 5 "Про затвердження плану працевлаштування випускників вищих медичних (фармацевтичного) навчальних закладів IV рівня акредитації, медичного інституту Сумського державного університету, медичного, стоматологічного, фармацевтичного факультетів Ужгородського та медичного факультету Харківського національних університетів 2013 року, які навчаються за державним замовленням".

2. Затвердити графік роботи комісій з працевлаштування випускників вищих медичних (фармацевтичного) навчальних закладів IV рівня акредитації, медичного інституту Сумського державного університету, медичного, стоматологічного, фармацевтичного факультетів Ужгородського та медичного факультету Харківського національних університетів 2013 року, які навчаються за державним замовленням (додається).

3. Ректорам вищих медичних (фармацевтичного) навчальних закладів IV рівня акредитації, Сумського державного університету, Ужгородського та Харківського національних університетів:

3.1. Створити та затвердити під своїм головуванням комісії з працевлаштування випускників 2013 року, які навчаються за державним замовленням.

3.2. Ознайомити випускників з Указом Президента України від 23.01.96 N 77 "Про заходи щодо реформування системи підготовки спеціалістів та працевлаштування випускників вищих навчальних закладів", постановою Кабінету Міністрів України від 22.08.96 N 992 "Про Порядок працевлаштування випускників вищих навчальних закладів, підготовка яких здійснювалась за державним замовленням", наказом МОЗ України від 25.12.97 N 367 "Про затвердження Порядку працевлаштування випускників державних вищих медичних (фармацевтичних) закладів освіти, підготовка яких здійснювалась за державним замовленням", планом працевлаштування, затвердженим колегією МОЗ України від 12.06.2012 N 5, та заявками на підготовку фахівців за певними спеціальностями Міністерства охорони здоров'я Автономної Республіки Крим, управлінь (головних управлінь) охорони здоров'я обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій, Кримської республіканської, обласних, Київської та Севастопольської міських санітарно-епідеміологічних станцій, структурних відділів "Фармація", обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій, Державної пенітенціарної служби України.

3.3. Провести засідання комісій з працевлаштування випускників відповідно до графіка.

3.4. Забезпечити першочергове виконання заявок Міністерства охорони здоров'я Автономної Республіки Крим, управлінь (головних управлінь) охорони здоров'я обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій, Державної пенітенціарної служби щодо направлення випускників на роботу у заклади первинної ланки охорони здоров'я та на посади лікарів-фтизіатрів, лікарів загальної практики - сімейних лікарів.

3.5. Направити до Департаменту роботи з персоналом, освіти та науки на затвердження згідно з графіком списки персонального працевлаштування випускників державних вищих медичних (фармацевтичного) закладів освіти IV рівня акредитації в алфавітному порядку та протокол засідання державної комісії з працевлаштування випускників та відповідно оформлені для випускників направлення на роботу.

4. Міністру охорони здоров'я Автономної Республіки Крим, начальникам управлінь (головних управлінь) охорони здоров'я обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій, головним лікарям Кримської республіканської, обласних, Київської та Севастопольської міських санітарно-епідеміологічних станцій, начальникам структурних відділів "Фармація" обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій, закладів охорони здоров'я, що входять до сфери управління МОЗ України:

4.1. Провести разом з органами місцевого самоврядування підготовчу роботу щодо забезпечення молодих спеціалістів конкретними місцями працевлаштування з належними житлово-побутовими умовами під час навчання в інтернатурі та подальшої роботи (Указ Президента України від 19 березня 1999 N 262 "Про державну підтримку підготовки фахівців для сільської місцевості").

4.2. Направити до 01.09.2012 Департаменту роботи з персоналом, освіти та науки, вищим медичним (фармацевтичному) навчальним закладам IV рівня акредитації, Сумському державному університету та Ужгородському, Харківському національним університетам заявки з конкретними місцями працевлаштування із зазначенням умов, які зобов'язуєтеся створити випускникам 2013 року (забезпеченість житлом, розмір заробітної плати, інші соціальні гарантії).

4.3. Взяти особисто участь у роботі комісій з працевлаштування випускників згідно з доданим графіком.

5. Міністру охорони здоров'я Автономної Республіки Крим, начальникам управлінь (головних управлінь) охорони здоров'я обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій:

5.1. Забезпечити виконання завдань, визначених пунктами 28.11 (План N 227) та 36.2 Плану МОЗ України з виконання Національного плану дій на 2012 рік щодо впровадження Програми економічних реформ на 2010 - 2014 роки "Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна держава" (План N 227), затвердженого наказом МОЗ України від 30.03.2012 N 227, стосовно укомплектування закладів охорони здоров'я, розташованих у сільській місцевості, лікарями загальної практики - сімейними лікарями відповідно до Перспективного плану підготовки та перепідготовки лікарів за спеціальністю "Загальна практика - сімейна медицина".

5.2. На виконання пункту 4 протокольного рішення за результатами засідання Координаційної ради з проблем ВІЛ-інфекції/СНІДу, туберкульозу та наркоманії від 20.10.2008 забезпечити першочергове укомплектування посад лікарів-фтизіатрів та лікарів-лаборантів протитуберкульозних закладів.

6. Департаменту роботи з персоналом, освіти та науки забезпечити контроль за дотриманням вимог наказу МОЗ України від 25.12.97 N 367 "Про затвердження Порядку працевлаштування випускників державних вищих медичних (фармацевтичних) навчальних закладів, підготовка яких здійснювалась за державним замовленням", зареєстрованого в Міністерстві юстиції 15.04.98 за N 246/2686, під час працевлаштування випускників вищих медичних (фармацевтичного) навчальних закладів IV рівня акредитації, медичного інституту Сумського державного університету, медичного, стоматологічного, фармацевтичного факультетів Ужгородського та медичного факультету Харківського національних університетів 2013 року.

7. Покласти персональну відповідальність за укомплектування лікарськими кадрами первинної ланки охорони здоров'я, особливо у сільській місцевості, фтизіатричної служби, закладів охорони здоров'я первинної медико-санітарної допомоги на Міністра охорони здоров'я Автономної Республіки Крим, начальників управлінь (головних управлінь) охорони здоров'я обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій.

8. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

 

Віце-прем'єр-міністр України -
Міністр

Р. Богатирьова


 

Додаток
до наказу Міністерства охорони здоров'я України
22.06.2012 N 464


Графік
роботи комісій з працевлаштування випускників вищих медичних (фармацевтичного) навчальних закладів IV рівня акредитації, медичного інституту Сумського державного університету, медичного, стоматологічного, фармацевтичного факультетів Ужгородського та медичного факультету Харківського національних університетів 2013 року, які навчаються за державним замовленням

N п/п

Назва навчального закладу

Дата роботи комісії

Термін відрядження

Представник МОЗ України

Дата затвердження документів

1

Вінницький національний медичний університет імені М. І. Пирогова

21.11 - 22.11.2012

20.11 - 23.11.2012

Петрова К. І.

13.03.2013

2

ДЗ "Дніпропетровська медична академія МОЗ України"

17.10 - 18.10.2012

17.10 - 19.10.2012

Фещенко І. І.

11.03.2013

3

Донецький національний медичний університет імені М. Горького

12.12 - 13.12.2012

11.12 - 14.12.2012

Старча Т. М.

14.03.2013

4

Запорізький державний медичний університет

15.10 - 16.10.2012

14.10 - 16.10.2012

Фещенко І. І.

06.03.2013

5

ДВНЗ "Івано-Франківський національний медичний університет"

19.12 - 20.12.2012

18.12 - 21.12.2012

Осійчук М. С.

21.03.2013

6

ДУ "Кримський державний медичний університет імені С. І. Георгієвського"

24.10 - 25.10.2012

23.10 - 26.10.2012

Осійчук М. С.

05.03.2013

7

ДЗ "Луганський державний медичний університет"

05.12 - 06.12.2012

04.12 - 07.12.2012

Петрова К. І.

26.03.2013

8

Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького

23.01. - 24.01.2013

22.01 - 25.01.2013

Осійчук М. С.

25.03.2013

9

Одеський національний медичний університет

26.09 - 27.09.2012

25.09 - 28.09.2012

Осійчук М. С.
Скрипченко С. О.

04.03.2013

10

ВДНЗУ "Українська медична стоматологічна академія"

30.01 - 31.01.2013

29.01 - 01.02.2013

Петрова К. І.

20.03.2013

11

ДВНЗ "Тернопільський державний медичний університет ім. І. Я. Горбачевського"

31.10 - 01.11.2012

30.10 - 02.11.2012

Петрова К. І.

12.03.2013

12

Національний медичний університет імені О. О. Богомольця

12.02 - 14.02.2013

12.02 - 14.02.2013

Осійчук М. С.
Фещенко І. І.
Старча Т. М.

27.03 - 29.03.2013

13

Харківський національний медичний університет

05.11 - 06.11.2012

04.11 - 06.11.2012

Фещенко І. І.

15.03.2013

14

Харківський національний університет

07.11.2012

07.11.2012

Фещенко І. І.

19.03.2013

15

ВДНЗУ "Буковинський державний медичний університет"

28.11 - 29.11.2012

27.11 - 30.11.2012

Осійчук М. С.

21.03.2013

16

Ужгородський національний університет

14.11 - 15.11.2012

13.11 - 16.11.2012

Старча Т. М.

22.03.2013

17

ДВНЗ "Національний фармацевтичний університет"

08.11 - 09.11.2012

08.11 - 10.11.2012

Фещенко І. І.

15.03.2013

18

Медичний інститут Сумського державного університету

16.01 - 17.01.2013

15.01 - 18.01.2013

Петрова К. І.

19.03.2013


 

Директор Департаменту роботи
з персоналом, освіти та науки

М. Осійчук

 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали