МИКОЛАЇВСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

від 03.05.2012 р. N 127-р

Про заходи щодо реалізації в Миколаївській області Стратегії державної політики сприяння розвитку громадянського суспільства

Відповідно до статей 2, 25 Закону України "Про місцеві державні адміністрації", на виконання Указу Президента України від 24 березня 2012 року N 212/2012 "Про Стратегію державної політики сприяння розвитку громадянського суспільства в Україні та першочергові заходи щодо її реалізації" (План N 212/2012), доручення Кабінету Міністрів України від 19 квітня 2012 року N 14100/1/1-12, з метою створення умов щодо розвитку інститутів громадянського суспільства в області:

1. Затвердити заходи щодо реалізації в Миколаївській області Стратегії державної політики сприяння розвитку громадянського суспільства (далі - заходи), що додаються.

2. Доручити головам райдержадміністрацій, керівникам управлінь, відділів, інших структурних підрозділів облдержадміністрації та рекомендувати міським (міст обласного значення) головам забезпечити виконання зазначених заходів, про що інформувати управління з питань внутрішньої політики та зв'язків з громадськістю облдержадміністрації щокварталу до 30 числа останнього місяця.

3. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступника голови - керівника апарату облдержадміністрації Рукоманова В. М.

 

Голова облдержадміністрації

М. П. Круглов


 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження Миколаївської обласної державної адміністрації
03.05.2012 N 127-р


Заходи
щодо реалізації в Миколаївській області Стратегії державної політики сприяння розвитку громадянського суспільства (План N 212/2012)

1. Забезпечити проведення систематичних консультацій з громадськістю у процесі прийняття рішень органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування, завчасного оприлюднення проектів відповідних актів на офіційних веб-сайтах цих органів, використання інших механізмів взаємодії.

Управління, відділи, інші структурні підрозділи облдержадміністрації, райдержадміністрації, виконавчі комітети міських (міст обласного значення) рад (за узгодженням).

Постійно.


2. Сприяти роботі громадських рад та інших консультативно-дорадчих органів при органах виконавчої влади та органах місцевого самоврядування, удосконалювати механізми взаємодії з ними.

Управління, відділи, інші структурні підрозділи облдержадміністрації, райдержадміністрації, виконавчі комітети міських (міст обласного значення) рад (за узгодженням).

Постійно.


3. Забезпечити створення умов для проведення громадських експертиз діяльності органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, громадських антикорупційних експертиз проектів нормативно-правових актів і врахування їх рекомендацій.

Управління, відділи, інші структурні підрозділи облдержадміністрації, райдержадміністрації, виконавчі комітети міських (міст обласного значення) рад (за узгодженням).

Постійно.


4. Забезпечити здійснення органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування моніторингу громадської думки з питань їх діяльності.

Управління, відділи, інші структурні підрозділи облдержадміністрації, райдержадміністрації, виконавчі комітети міських (міст обласного значення) рад (за узгодженням).

Щокварталу.


5. Забезпечити надання необхідної допомоги в установленому законом порядку громадським організаціям для здійснення їх статутної діяльності.

Управління, відділи, інші структурні підрозділи облдержадміністрації, райдержадміністрації, виконавчі комітети міських (міст обласного значення) рад (за узгодженням).

Постійно.


6. Здійснювати моніторинг стану виконання вимог законодавства щодо сприяння розвитку громадянського суспільства.

Управління з питань внутрішньої політики та зв'язків з громадськістю облдержадміністрації, райдержадміністрації, виконавчі комітети міських (міст обласного значення) рад (за узгодженням).

Постійно.


7. Забезпечити проведення у навчальних закладах заходів правового змісту, навчальних курсів з питань розвитку громадянського суспільства в Україні.

Управління освіти і науки облдержадміністрації, райдержадміністрації, виконавчі комітети міських (міст обласного значення) рад (за узгодженням), вищі навчальні заклади (за узгодженням).

Постійно.


8. Сприяти формуванню у молодого покоління правомірного способу поведінки у всіх сферах суспільного життя.

Управління освіти і науки облдержадміністрації, райдержадміністрації, виконавчі комітети міських (міст обласного значення) рад (за узгодженням), вищі навчальні заклади (за узгодженням).

Постійно.


9. Забезпечити проведення комплексних заходів, "круглих столів", конференцій, семінарів з питань участі громадян у діяльності інститутів громадянського суспільства.

Головне управління юстиції у Миколаївській області (за узгодженням).

Щокварталу.


10. Забезпечити організацію та надання правових консультацій і роз'яснень з питань створення та правового регулювання діяльності інститутів громадянського суспільства.

Головне управління юстиції у Миколаївській області (за узгодженням).

Щомісяця.


11. Здійснювати організаційну підтримку та сприяти в установленому порядку громадським організаціям, фондам у проведенні обласних і регіональних заходів, спрямованих на підвищення рівня обізнаності населення стосовно усталених стереотипів у традиційному розподілі гендерних ролей, ролі та місця жінок і чоловіків у суспільстві, запобігання гендерному насильству.

Управління у справах сім'ї та молоді облдержадміністрації.

Постійно.


12. Сприяти в установленому порядку діяльності інформаційного центру з гендерних питань при обласній універсальній науковій бібліотеці імені О. Гмирьова.

Управління культури облдержадміністрації, обласна універсальна наукова бібліотека імені О. Гмирьова (за узгодженням).

Постійно.


13. Створювати належні умови для участі молодих громадян через молодіжні громадські організації та об'єднання у розробленні та реалізації державної молодіжної політики та програм, що стосуються молоді.

Управління у справах сім'ї та молоді облдержадміністрації.

Постійно.


14. Забезпечити проведення в установленому порядку конкурсів серед неурядових організацій та благодійних фондів на виконання соціального замовлення з метою розв'язання пріоритетних соціальних проблем області.

Управління у справах сім'ї та молоді облдержадміністрації, обласний центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді.

Постійно.


15. Сприяти залученню волонтерів до надання допомоги окремим соціальним групам чи особам, які перебувають у складних життєвих обставинах та потребують сторонньої допомоги (у зв'язку з інвалідністю, хворобою, сирітством, безпритульністю, малозабезпеченістю, конфліктами і жорстоким ставленням у сім'ї, дітям та вихованцям прийомних сімей, дитячих будинків сімейного типу), а також за напрямами, пов'язаними з наданням інформаційно-просвітницьких послуг з питань профілактики соціально небезпечних хвороб у молодіжному середовищі, пропаганди здорового способу життя.

Обласний, районні, міські центри соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді.

Постійно.


16. Запровадити щорічне проведення на обласному та місцевому рівнях конкурсу "Волонтер року".

Головне управління праці та соціального захисту населення облдержадміністрації, райдержадміністрації, виконавчі комітети міських (міст обласного значення) рад (за узгодженням), Миколаївська обласна громадська організація волонтерів (за узгодженням).

Щороку протягом листопада - грудня.


17. Поновити зміст модуля професійної програми підвищення кваліфікації державних службовців 5 - 7 категорій посад та посадових осіб місцевого самоврядування "Розвиток інститутів громадянського суспільства в Україні. Участь громадськості у формуванні та реалізації державної політики".

Миколаївський обласний центр перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ і організацій.

Постійно.


18. Запровадити у навчальний процес підвищення кваліфікації працівників органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування проведення лекцій, тематичних зустрічей, "круглих столів" з питань взаємодії органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування із громадськістю у процесі формування і реалізації державної політики.

Миколаївський обласний центр перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ і організацій.

Постійно.


19. Сприяти поширенню у місцевих засобах масової інформації інформаційних матеріалів, які пропагують ідеї розвитку громадянського суспільства, реалізації державної молодіжної політики, переваг правомірної поведінки у всіх сферах суспільного життя тощо.

Управління облдержадміністрації: у справах преси та інформації, з питань внутрішньої політики та зв'язків з громадськістю, у справах сім'ї та молоді; Головне управління юстиції у Миколаївській області (за узгодженням).

Постійно.


20. Сприяти забезпеченню доступу до інформації для людей з особливими потребами зокрема сурдоперекладом найбільш популярних суспільно-політичних, просвітницьких та дитячих програм на обласному телеканалі "Миколаїв".

Управління у справах преси та інформації облдержадміністрації, Головне управління праці та соціального захисту населення облдержадміністрації, Миколаївська облдержтелерадіокомпанія (за узгодженням).

Постійно.


21. Сприяти збільшенню кількості теле- та радіопрограм для дітей і юнацтва на обласному телеканалі "Миколаїв".

Управління обдержадміністрації: у справах преси та інформації, у справах сім'ї та молоді, Миколаївська облдержтелерадіокомпанія (за узгодженням).

Постійно.


22. Здійснити аналіз участі молодіжних громадських організацій та їх об'єднань у розробленні, здійсненні державної молодіжної політики в області, програм, що стосуються молоді, надати пропозиції щодо активізації діяльності цих організацій, об'єднань у здійсненні державної молодіжної політики, участі у програмах, що стосуються молоді.

Управління у справах сім'ї та молоді облдержадміністрації.

Серпень 2012 року.


23. Здійснити аналіз практики діяльності структурних підрозділів райдержадміністрацій, виконавчих органів міських (міст обласного значення) рад, відповідальних за зв'язки з громадськістю, за результатами такого аналізу надати пропозиції щодо вдосконалення їх діяльності, належного, в тому числі організаційно-технічного та кадрового забезпечення.

Управління з питань внутрішньої політики та зв'язків з громадськістю облдержадміністрації.

Липень 2012 року.


24. Здійснити розроблення та запровадження комплексних заходів правової освіти громадян в області, зокрема з метою популяризації серед населення участі громадян у діяльності інститутів громадянського суспільства.

Управління з питань внутрішньої політики та зв'язків з громадськістю облдержадміністрації, Головне управління юстиції у Миколаївській області (за узгодженням).

Грудень 2012 року.


25. Забезпечити розроблення і внесення в установленому порядку на розгляд обласної ради проекту обласної Цільової програми сприяння розвитку громадянського суспільства на 2013 - 2014 роки.

Управління з питань внутрішньої політики та зв'язків з громадськістю облдержадміністрації.

Грудень 2012 року.


 

Начальник управління
з питань внутрішньої політики
та зв'язків з громадськістю
облдержадміністрації

О. В. Малікін

 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали