Шановні партнери! Всі ціни, інформація про наявність та терміни доставки документів актуальні.


Додаткова копія: Про заходи щодо виконання у Херсонській області плану пріоритетних дій Уряду на 2019 рік

ХЕРСОНСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

від 07.05.2019 р. N 369

Про заходи щодо виконання у Херсонській області плану пріоритетних дій Уряду на 2019 рік

З метою реалізації в області розпорядження Кабінету Міністрів України від 18 грудня 2018 року N 1106-р "Про затвердження плану пріоритетних дій Уряду на 2019 рік" (План N 1106-р), керуючись статтями 6, 13, пунктом 1 частини першої та частиною четвертою статті 39, частиною першою статті 41 Закону України "Про місцеві державні адміністрації":

1. Затвердити заходи щодо виконання у Херсонській області плану пріоритетних дій Уряду на 2019 рік, що додаються.

2. Структурним підрозділам обласної державної адміністрації, районним державним адміністраціям рекомендувати міськвиконкомам міст обласного значення, виконкомам рад об'єднаних територіальних громад, територіальним органам міністерств та інших центральних органів виконавчої влади забезпечувати виконання заходів, затверджених цим розпорядженням, та у визначені терміни інформувати відповідні центральні органи виконавчої влади.

3. Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою.

 

Т. в. о. голови обласної
державної адміністрації

Д. Бутрій

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження Херсонської обласної державної адміністрації
07 травня 2019 року N 369

ЗАХОДИ
щодо виконання у Херсонській області плану пріоритетних дій Уряду на 2019 рік

N
з/п

Заходи (номер пункту плану пріоритетних дій Уряду на 2019 рік (План N 1106-р))

Пояснення, обґрунтування

Відповідальні за виконання

Термін виконання

Індикатор виконання

Очікувані результати

1

2

3

4

5

6

7

 

I. ЕКОНОМІЧНЕ ЗРОСТАННЯ

 

Дерегуляція і розвиток підприємництва та конкуренції

1.

Зменшення регуляторного тиску на бізнес шляхом очищення регуляторного поля від застарілих, надлишкових і неактуальних нормативно-правових актів місцевого рівня (пункт 31 (План N 1106-р))

Ідентифікація та скасування застарілих, надлишкових і неактуальних нормативно-правових актів місцевого рівня

Департамент економічного та регіонального розвитку обласної державної адміністрації, районні державні адміністрації, міськвиконкоми міст обласного значення та виконкоми рад об'єднаних територіальних громад (за згодою)

Протягом року

Здійснення заходів з відстеження результативності діючих регуляторних актів та розроблення проектів регуляторних актів (відповідно до плану діяльності облдержадміністрації на 2019 рік)

Забезпечення системного перегляду регуляторних актів

 

Регіональний економічний розвиток

2.

Підготовка та надання переліку інвестиційних проектів, що можуть реалізовуватися за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку, для подальшого включення до проекту розпорядження Кабінету Міністрів України про розподіл бюджетних коштів за інвестиційними програмами і проектами регіонального розвитку, що можуть реалізовуватися у 2019 році за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку (пункт 89 (План N 1106-р))

Реалізація інвестиційних програм і проектів регіонального розвитку

Департамент економічного та регіонального розвитку обласної державної адміністрації

15 травня

Надано перелік інвестиційних проектів

Реалізація інвестиційних програм і проектів регіонального розвитку, спрямованих на виконання завдань Стратегії розвитку Херсонської області на період до 2020 року

3.

Надання пропозицій стосовно вдосконалення порядку підготовки, оцінки та відбору інвестиційних програм і проектів регіонального розвитку, що можуть реалізовуватися за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку (пункт 90 (План N 1106-р))

Приведення у відповідність із Законом України "Про Державний бюджет України на 2019 рік" та Бюджетним кодексом України, Порядку підготовки, оцінки та відбору інвестиційних програм і проектів регіонального розвитку, що можуть реалізовуватися за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 18 березня 2015 року N 196 (Постанова N 196)

Департамент економічного та регіонального розвитку обласної державної адміністрації

Квітень

Надано пропозиції

Забезпечення розподілу коштів державного фонду регіонального розвитку за адміністративно-територіальними одиницями та інвестиційними програмами і проектами регіонального розвитку, проектами-переможцями "Всеукраїнського громадського бюджету"

Сприяння продуктивній зайнятості, реформа ринку праці

4.

Забезпечення реалізації в області положень Генеральної угоди про регулювання основних принципів і норм реалізації соціально-економічної політики і трудових відносин в Україні (пункт 95 (План N 1106-р))

Необхідність захисту прав та реалізації гарантій працівників

Департамент соціального захисту населення обласної державної адміністрації, інші структурні підрозділи обласної державної адміністрації, районні державні адміністрації, міськвиконкоми міст обласного значення (за згодою), обласний центр зайнятості (за згодою)

Протягом року

15 липня
15 січня 2020 року (за підсумками 2019 року)

Забезпечення захисту соціально-трудових прав та реалізації гарантій працівників

5.

Опрацювання в установленому законодавством порядку та надання пропозицій до проекту Генеральної угоди на новий строк (пункт 96 (План N 1106-р))

Виконання норм Закону України "Про колективні договори і угоди"

Департамент соціального захисту населення обласної державної адміністрації, інші структурні підрозділи обласної державної адміністрації

Протягом року

Підготовлено пропозиції до проекту Генеральної угоди на новий строк

Узгодження інтересів сторін соціального діалогу

 

Удосконалення механізмів стимулювання розвитку агропромислового комплексу

6.

Стимулювання розвитку галузей сільського господарства (пункт 112 (План N 1106-р))

Супроводження та сприяння в отриманні сільгоспвиробниками області бюджетних коштів за програмами державної підтримки:
- фінансова підтримка розвитку фермерських господарств;
- підтримка технічного переоснащення агропромислового комплексу;
- стимулювання розвитку садівництва, виноградарства і хмелярства;
- сприяння розвитку галузі тваринництва;
- розвиток суб'єктів малого та середнього бізнесу на селі

Департамент агропромислового розвитку обласної державної адміністрації, Херсонське відділення Українського державного фонду підтримки фермерських господарств (за згодою), районні державні адміністрації, міськвиконкоми міст обласного значення та виконкоми рад об'єднаних територіальних громад (за згодою)

До 25 грудня

Придбано фермерськими господарствами та сільськогосподарськими кооперативами сільськогосподарську техніку та обладнання для оновлення та модернізації виробничих і переробних потужностей

Збільшення частки фермерських господарств у виробництві валової продукції сільського господарства до 10 %, збільшення кількості фермерських господарств

 

Забезпечення енергоефективності та енергозбереження

7.

Розроблення та впровадження програм (планів) реалізації потенціалу енергоефективності та енергозбереження на місцевому рівні (пункт 163 (План N 1106-р))

Виконання плану заходів з реалізації етапу "Реформування енергетичного сектору (до 2020 року)" Енергетичної стратегії України на період до 2035 року "Безпека, енергоефективність, конкурентоспроможність", затвердженої розпорядженням Кабінету Міністрів України від 06 червня 2018 року N 497 (План N 497-р)

Департамент житлово-комунального господарства обласної державної адміністрації, районні державні адміністрації, міськвиконкоми міст обласного значення та виконкоми рад об'єднаних територіальних громад (за згодою)

Протягом року

Запроваджено місцеві програми з енергоефективності та енергозбереження

Підвищення ефективності використання паливно-енергетичних ресурсів у територіальних громадах

 

II. ЕФЕКТИВНЕ ВРЯДУВАННЯ

 

Розвиток електронного урядування

8.

Проведення обстеження ІТ-систем органів державної влади та органів місцевого самоврядування (пункт 239 (План N 1106-р))

Оцінка поточного стану інформаційних систем, програмного та апаратного забезпечення органів державної влади та органів місцевого самоврядування з метою подальшого проведення аналізу процесів, технологій та структури ІТ-систем

Відділ інформаційних технологій і цифрового розвитку апарату обласної державної адміністрації, районні державні адміністрації, міськвиконкоми міст обласного значення та виконкоми рад об'єднаних територіальних громад (за згодою)

Протягом року

Проведено обстеження ІТ-систем, розроблено рекомендації щодо стратегії управління ними та розвитку

Виявлення можливостей існуючих інформаційних систем для здійснення взаємодії між ними. Формування переліку державних інформаційних ресурсів для наповнення Національного реєстру державних електронних інформаційних ресурсів

9.

Забезпечення розвитку обміну електронними документами між центральними органами виконавчої влади (пункт 241 (План N 1106-р))

Автоматизація процесів створення, відправлення, передавання, одержання, оброблення, використання, зберігання, знищення електронних документів

Структурні підрозділи обласної державної адміністрації та її апарату

Протягом року

Забезпечено здійснення обміну документами між центральними та місцевими органами виконавчої влади виключно в електронній формі з використанням засобів системи електронної взаємодії органів виконавчої влади

Підвищення ефективності діяльності органів виконавчої влади

Децентралізація

10.

Розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проекту розпорядження Кабінету Міністрів України про внесення змін до перспективних планів формування територій громад областей (пункт 251 (План N 1106-р))

Необхідність формування соціально та економічно обґрунтованих перспективних планів розвитку територій спроможних громад

Департамент економічного та регіонального розвитку обласної державної адміністрації

Протягом року

Прийнято розпорядження Кабінету Міністрів України

Створення передумов для формування самодостатньої первинної ланки місцевого самоврядування - територіальних громад, спроможних до виконання визначених законодавством повноважень

11.

Участь у межах повноважень у розробленні моделі адміністративно-територіального устрою базового рівня з відповідними картографічними матеріалами (пункт 257 (План N 1106-р))

Відсутність проекту (моделі) адміністративно-територіального устрою України базового рівня

Структурні підрозділи обласної державної адміністрації, районні державні адміністрації, міськвиконкоми міст обласного значення та виконкоми рад об'єднаних територіальних громад (за згодою)

17 червня

Надано Міністерству регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України пропозиції щодо розроблення моделі адміністративно-територіального устрою базового рівня

Визначення моделі адміністративно-територіального устрою базового рівня

12.

Розбудова мережі центрів надання адміністративних послуг (пункт 262 (План N 1106-р))

Сприяння створенню та функціонуванню центрів надання адміністративних послуг, у тому числі в об'єднаних територіальних громадах

Обласна державна адміністрація, районні державні адміністрації, міськвиконкоми міст обласного значення та виконкоми рад об'єднаних територіальних громад (за згодою)

Протягом року

65 % центрів надання адміністративних послуг, у яких площа секторів очікування та обслуговування не менше 50 кв. м
80 % центрів надання адміністративних послуг, через які надаються не менше 50 адміністративних послуг. Створено не менше 5 нових центрів надання адміністративних послуг або облаштовано існуючих в об'єднаних територіальних громадах

Підвищення якості надання адміністративних послуг, наближення адміністративних послуг до громадян

13.

Участь у розробленні методичних рекомендацій щодо проведення стратегічного аналізу регіональних мереж закладів професійної (професійно-технічної) освіти за підтримки Програми "U-LEAD з Європою" (пункт 264 (План N 1106-р))

Місцеві органи управління освітою потребують методичної допомоги у процесі оптимізації мережі закладів професійної (професійно-технічної) освіти

Департамент освіти, науки та молоді обласної державної адміністрації

15 липня

Надано пропозиції Міністерству освіти і науки України

Забезпечення відповідності мережі закладів професійної (професійно-технічної) освіти поточним і перспективним потребам регіональних ринків праці

 

Реформування системи управління державними фінансами

14.

Розроблення та подання Кабінетові Міністрів України Бюджетної декларації на 2020 - 2022 роки (пункт 266 (План N 1106-р))

Здійснення бюджетної реформи в частині створення надійних середньострокових рамок для планування бюджету та стратегічного планування діяльності головних розпорядників бюджетних коштів (визначення в межах можливостей бюджету цілей державної політики у відповідній сфері діяльності, формування та/або реалізацію якої забезпечують головні розпорядники коштів, та показників їх досягнення на наступні три роки)

Департамент фінансів обласної державної адміністрації, інші структурні підрозділи обласної державної адміністрації та її апарату, районні державні адміністрації

Квітень

Надано пропозиції Міністерству фінансів України

Врахування показників, визначених Бюджетною декларацією, під час підготовки проекту Державного бюджету на 2020 рік та інших програмних документів

 

Збереження природної спадщини

15.

Збільшення площі територій та об'єктів природно-заповідного фонду "Кам'янська Січ" (пункт 285 (План N 1106-р))

Формування мережі природних територій згідно з Державною стратегією регіонального розвитку на період до 2020 року, затвердженою постановою Кабінету Міністрів України від 06 серпня 2014 року N 385 (Постанова N 385)

Департамент екології та природних ресурсів обласної державної адміністрації

16 вересня

Частка встановлених в натурі (на місцевості) меж територій та об'єктів природно-заповідного фонду області від потреби - 2 %

Формування мережі природних територій для збереження особливо цінних природних комплексів і об'єктів (збільшення площі територій природно-заповідного фонду загальнодержавного значення на 16257,4 га)

 

Стале управління водними ресурсами

16.

Подання до Міністерства екології та природних ресурсів України пропозицій до проекту акта Кабінету Міністрів України щодо морської природоохоронної політики (пункт 292 (План N 1106-р))

Забезпечення виконання зобов'язань щодо впровадження Директиви 2008/56/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 17 червня 2008 року про встановлення рамок діяльності Співтовариства у сфері екологічної політики щодо морського середовища

Департамент екології та природних ресурсів обласної державної адміністрації

16 вересня

Надано пропозиції Міністерству екології та природних ресурсів України

Перегляд (актуалізація) цілей і завдань державної морської природоохоронної політики, спрямованої на забезпечення охорони та відтворення довкілля Азовського та Чорного морів

 

III. РОЗВИТОК ЛЮДСЬКОГО КАПІТАЛУ

 

Створення нової системи організації охорони здоров'я на засадах медичного страхування

17.

Забезпечення здійснення заходів, спрямованих на розвиток системи охорони здоров'я у сільській місцевості (пункт 309 (План N 1106-р))

Необхідність розподілу загального обсягу коштів, передбачених відповідним місцевим бюджетам, між проектами та заходами, спрямованими на розвиток системи охорони здоров'я у сільській місцевості

Департаменти обласної державної адміністрації: охорони здоров'я, фінансів

Протягом року

Надано пропозиції Міністерству регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України

Забезпечення фінансування проектів та заходів, спрямованих на розвиток системи охорони здоров'я у сільській місцевості

 

Реформування системи екстреної медичної допомоги та медицини катастроф

18.

Створення єдиних загальнодержавних алгоритмів диспетчеризації та стандартів надання екстреної медичної допомоги шляхом закупівлі та впровадження програмного забезпечення і підготовки працівників екстреної медичної допомоги (пункт 329 (План N 1106-р))

Створення ефективної системи опрацювання викликів з метою зменшення кількості непрофільних виїздів бригад екстреної медичної допомоги та запровадження сучасних стандартів надання екстреної медичної допомоги

Департамент охорони здоров'я обласної державної адміністрації, районні державні адміністрації, міськвиконкоми міст обласного значення та виконкоми рад об'єднаних територіальних громад (за згодою)

15 жовтня

Запровадження в усіх централізованих оперативно-диспетчерських службах протоколів диспетчеризації

Забезпечення оперативного реагування на екстрені випадки зі скороченням часу прибуття на виклик шляхом зменшення навантаження на систему екстреної медичної допомоги непрофільними викликами

 

Розвиток соціальних та реабілітаційних послуг у територіальних громадах

19.

Забезпечення дотримання державних стандартів при наданні соціальних послуг в інтернатних закладах для громадян похилого віку та осіб з інвалідністю, територіальних центрах соціального обслуговування (надання соціальних послуг), центрах надання соціальних послуг (пункт 334 (План N 1106-р))

Визначення змісту, обсягу, умов та порядку надання соціальних послуг, показників їх якості

Департамент соціального захисту населення обласної державної адміністрації, районні державні адміністрації, міськвиконкоми міст обласного значення (за згодою), виконкоми рад об'єднаних територіальних громад (за згодою)

15 жовтня

Створення необхідних побутових умов в інтернатних закладах для проживання громадян похилого віку та осіб з інвалідністю

Забезпечення права громадян похилого віку, осіб з інвалідністю на якісні соціальні послуги

20.

Розширення переліку соціальних послуг, що надаються особам, які перебувають у складних життєвих обставинах і не можуть самостійно їх подолати (пункт 335 (План N 1106-р))

Визначення порядку та умов надання, опису, обсягу соціальних послуг на рівні територіальної громади

Департамент соціального захисту населення обласної державної адміністрації, районні державні адміністрації, міськвиконкоми міст обласного значення (за згодою), виконкоми рад об'єднаних територіальних громад (за згодою)

15 жовтня

Кількість осіб, яким надано соціальну допомогу

Забезпечення надання соціальних послуг в умовах децентралізації за єдиними підходами та вимогами

21.

Забезпечення надання послуг із психологічної реабілітації учасникам антитерористичної операції та операції Об'єднаних сил (АТО/ООС) (пункт 337 (План N 1106-р))

Формування та розвиток системи соціальної, професійної та психологічної реабілітації учасників антитерористичної операції та операції Об'єднаних сил

Департаменти обласної державної адміністрації: соціального захисту населення, освіти, науки та молоді, охорони здоров'я, районні державні адміністрації, міськвиконкоми міст обласного значення (за згодою), виконкоми рад об'єднаних територіальних громад (за згодою)

Протягом року

Запроваджено роботу телефонної "гарячої лінії" для надання консультативних послуг учасникам антитерористичних дій та членам їх родин

Зменшення соціальної напруженості в суспільстві, працевлаштування, самозайнятість учасників антитерористичної операції та операції Об'єднаних сил

22.

Вжиття заходів щодо виконання в повному обсязі Державної цільової програми з фізичної, медичної, психологічної реабілітації і соціальної та професійної реадаптації учасників антитерористичної операції та осіб, які брали участь у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації в Донецькій та Луганській областях, забезпеченні їх здійснення, на період до 2022 року, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 05 грудня 2018 року N 1021 (Постанова N 1021) (пункт 338 (План N 1106-р))

Надання послуг із соціальної та професійної адаптації учасників антитерористичної операції та осіб, які брали участь у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації в Донецькій та Луганській областях. Імплементація положень Річної національної програми під егідою Комісії Україна - НАТО

Департаменти обласної державної адміністрації: соціального захисту населення, освіти, науки та молоді, охорони здоров'я, районні державні адміністрації, міськвиконкоми міст обласного значення та виконкоми рад об'єднаних територіальних громад (за згодою)

Протягом року

Забезпечення соціальної адаптації учасників АТО/ООС

Створення системи соціального захисту учасників антитерористичної операції та операції Об'єднаних сил. Забезпечення надання адаптаційних та реабілітаційних послуг учасникам антитерористичної операції та операції Об'єднаних сил

23.

Підготовка пропозицій для внесення змін до Порядку взаємодії суб'єктів, які здійснюють заходи у сфері протидії торгівлі людьми, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 22 серпня 2012 року N 783 (Постанова N 783) (пункт 343 (План N 1106-р))

Посилення ідентифікації та виявлення осіб, які постраждали від торгівлі людьми

Департамент соціального захисту населення обласної державної адміністрації, районні державні адміністрації, міськвиконкоми міст обласного значення (за згодою), виконкоми рад об'єднаних територіальних громад (за згодою)

Протягом року

Надано пропозиції Міністерству соціальної політики України

Посилення механізму взаємодії суб'єктів, які здійснюють заходи у сфері протидії торгівлі людьми. Збільшення кількості ідентифікованих осіб, які постраждали від торгівлі людьми

24.

Підготовка пропозицій для внесення змін до Порядку встановлення статусу особи, яка постраждала від торгівлі людьми, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 23 травня 2012 року N 417 (Постанова N 417) (пункт 344 (План N 1106-р))

Необхідність удосконалення врегулювання питання отримання статусу особи, яка постраждала від торгівлі людьми

Департамент соціального захисту населення обласної державної адміністрації, районні державні адміністрації, міськвиконкоми міст обласного значення та виконкоми рад об'єднаних територіальних громад (за згодою)

Протягом року

Надано пропозиції Міністерству соціальної політики України щодо внесення змін до Порядку (Постанова N 417)

Поліпшення доступу осіб, які постраждали від торгівлі людьми, до соціальних послуг

25.

Підготовка пропозицій для затвердження Державної соціальної програми запобігання та протидії домашньому насильству та насильству за ознакою статі на період до 2023 року, концепцію якої схвалено розпорядженням Кабінету Міністрів України від 10 жовтня 2018 року N 728-р (Розпорядження N 728-р) (пункт 345 (План N 1106-р))

Необхідність провадження комплексної державної політики у сфері запобігання та протидії домашньому насильству

Департамент соціального захисту населення обласної державної адміністрації, Головне управління Національної поліції в Херсонській області (за згодою), управління патрульної поліції в Херсонській області (за згодою), Департаменти обласної державної адміністрації: освіти, науки та молоді, охорони здоров'я, районні державні адміністрації, міськвиконкоми міст обласного значення та виконкоми рад об'єднаних територіальних громад (за згодою)

Квітень

Надано пропозиції Міністерству соціальної політики України

Забезпечення надання якісних інформаційних послуг з питань запобігання домашньому насильству, належного захисту жертв насильства та притягнення до відповідальності осіб, які вчинили насильство

 

Забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти "Нова українська школа"

26.

Сприяння інституційній розбудові системи забезпечення якості освіти України (пункт 348 (План N 1106-р))

Утворення територіального органу Державної служби якості освіти дозволить реалізовувати завдання відповідно до вимог статей 41 (Закон N 2145-VIII) і 67 Закону України "Про освіту" (Закон N 2145-VIII)

Департамент освіти, науки та молоді обласної державної адміністрації

Протягом року

Утворення територіального органу Державної служби якості освіти

Впровадження інституційного аудиту як інструменту допомоги закладам загальної середньої освіти у розвитку та забезпеченні якості освіти на відповідному рівні. Здійснення моніторингу якості освіти в закладах загальної середньої освіти

27.

Впровадження другого етапу підвищення кваліфікації вчителів "Нової української школи", у тому числі щодо освіти дітей з особливими освітніми потребами (пункт 353 (План N 1106-р))

Підвищення кваліфікації асистентів учителів 1 -х, 2-х класів закладів загальної середньої освіти, в яких організовано інклюзивну форму навчання. Підвищення кваліфікації педагогічних працівників інклюзивно-ресурсних центрів до роботи за Державним стандартом початкової освіти, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 21 лютого 2018 року N 87 (Постанова N 87)

Департамент освіти, науки та молоді обласної державної адміністрації, КВНЗ "Херсонська академія неперервної освіти" Херсонської обласної ради (за згодою)

15 липня

Організація курсової перепідготовки 680 вчителів початкових класів в умовах реалізації "Нової української школи"

Удосконалення якості освітнього процесу початкової школи. Перехід на сучасні форми педагогічної діяльності. Підвищення якості надання освітньої підтримки дітям з особливими освітніми потребами

28.

Розбудова нового освітнього середовища в рамках реформи "Нової української школи" (пункт 354 (План N 1106-р))

Реалізація Державного стандарту початкової освіти вимагає створення нового освітнього середовища для здійснення освітнього процесу

Департамент освіти, науки та молоді обласної державної адміністрації, районні державні адміністрації, міськвиконкоми міст обласного значення (за згодою), виконкоми рад об'єднаних територіальних громад (за згодою)

Протягом року

Оновлено освітнє середовище (меблі, навчальне обладнання, технічні засоби навчання) у навчальних класах початкової школи. Узагальнено інформацію про використання коштів на оновлення освітнього середовища

Створення умов для активного освітнього процесу учнів початкової школи

29.

Розвиток мережі інклюзивно-ресурсних центрів (пункт 355 (План N 1106-р))

Необхідність створення інклюзивно-ресурсних центрів із розрахунку на кількість дітей відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 12 липня 2017 року N 545 "Про затвердження Положення про інклюзивно-ресурсний центр" (Постанова N 545)

Департамент освіти, науки та молоді обласної державної адміністрації, районні державні адміністрації, міськвиконкоми міст обласного значення та виконкоми рад об'єднаних територіальних громад (за згодою)

Протягом року

Створено 3 нові інклюзивно-ресурсні центри. Дооснащено діючі інклюзивно-ресурсні центри

Створення умов для здобуття дітьми освіти з урахуванням їхніх індивідуальних потреб та можливостей

30.

Створення додаткових місць у закладах дошкільної освіти (пункт 356 (План N 1106-р))

Необхідність забезпечення дітей дошкільного віку місцями в закладах дошкільної освіти відповідно до потреб

Департамент освіти, науки та молоді обласної державної адміністрації, районні державні адміністрації, міськвиконкоми міст обласного значення та виконкоми рад об'єднаних територіальних громад (за згодою)

Протягом року

Охоплення 87 % дітей відповідного віку закладами дошкільної освіти

Зменшення черги на вступ до закладів дошкільної освіти. Забезпечення якісної підготовки дітей дошкільного віку до навчання у школі

 

Модернізація професійної (професійно-технічної) освіти

31.

Модернізація матеріально-технічної бази закладів професійної (професійно-технічної) освіти (пункт 359 (План N 1106-р))

Створення навчально-практичних центрів з професій "Електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування", "Слюсар-ремонтник"

Департамент освіти, науки та молоді обласної державної адміністрації

15 листопада

Створено 2 регіональні багатопрофільні центри професійної освіти

Оновлення матеріально-технічної бази закладів. Впровадження у навчальний процес новітніх виробничих технологій із застосуванням сучасного обладнання, інструментів і матеріалів

32.

Опрацювання в установленому порядку проектів нормативно-правових актів щодо діяльності центрів професійної досконалості (пункт 362 (План N 1106-р))

Необхідність створення потужних сучасних осередків професійної освіти, що тісно співпрацюють з роботодавцями, та реалізації принципу навчання упродовж життя

Департамент освіти, науки та молоді обласної державної адміністрації

15 жовтня

Надано пропозиції Міністерству освіти і науки України до проектів нормативно-правових актів

Унормування процесу створення та функціонування центрів професійної досконалості

33.

Підготовка та проведення пілотного профорієнтаційного тестування учнів 9-х класів закладів загальної середньої освіти (пункт 363 (План N 1106-р))

Необхідність створення умов для визначення професійних схильностей та здібностей молоді

Департамент освіти, науки та молоді обласної державної адміністрації

16 жовтня

Проведено пілотне профорієнтаційне тестування

Стимулювання молоді до свідомого здобуття професійної (професійно-технічної) освіти

 

Забезпечення ефективної державної соціальної підтримки населення

34.

Сприяння створенню мережі центрів надання адміністративних послуг соціального характеру у форматі "Прозорий офіс" (пункт 393 (План N 1106-р))

Удосконалення процедури надання соціальної підтримки населенню

Департаменти обласної державної адміністрації: соціального захисту населення, економічного та регіонального розвитку, районні державні адміністрації, міськвиконкоми міст обласного значення та виконкоми рад об'єднаних територіальних громад (за згодою)

Протягом року

Створено не менше 3 центрів надання адміністративних послуг соціального характеру у форматі "Прозорий офіс"

Підвищення якості надання соціальної підтримки населенню

 

Забезпечення захисту прав дітей

35.

Організація методичного забезпечення об'єднаних територіальних громад щодо утворення у структурі їх виконавчих органів служб у справах дітей та введення посад фахівців із соціальної роботи (пункт 396 (План N 1106-р))

Забезпечення своєчасного соціального захисту дітей та адресної соціальної підтримки сімей з дітьми безпосередньо в територіальній громаді за місцем їх проживання

Служба у справах дітей обласної державної адміністрації, районні державні адміністрації, міськвиконкоми міст обласного значення та виконкоми рад об'єднаних територіальних громад (за згодою)

15 листопада

Підвищено рівень усвідомлення керівників об'єднаних територіальних громад щодо необхідності у забезпеченні роботи служб у справах дітей та фахівців із соціальної роботи

Виявлення дітей, які перебувають у складних життєвих обставинах, реагування на випадки жорстокого поводження з дітьми, насильства, залучення до найгірших форм дитячої праці, у тому числі до жебракування

 

Забезпечення національно-патріотичного виховання

36.

Збільшення кількості інститутів громадянського суспільства, залучених до процесу відродження та розвитку національно-патріотичного виховання (пункт 405 (План N 1106-р))

Необхідність консолідації зусиль органів виконавчої влади усіх рівнів з інститутами громадянського суспільства з метою національно-патріотичного виховання, що сприятиме підтримці проектів та заходів з національно-патріотичного виховання, розроблених інститутами громадянського суспільства за інформативної підтримки обласної державної адміністрації. Імплементація положень Річної національної програми під егідою Комісії Україна - НАТО

Департаменти обласної державної адміністрації: освіти, науки та молоді, з питань внутрішньої та інформаційної політики

15 жовтня

Відбір конкурсних проектів та заходів, розроблених інститутами громадянського суспільства, для реалізації яких надається фінансова підтримка за рахунок коштів обласного бюджету

Залучення додаткових можливостей для реалізації прав і свобод людини

 

Формування здорової нації

37.

Розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проекту розпорядження Кабінету Міністрів України "Про затвердження плану заходів на 2020 рік щодо реалізації Національної стратегії з оздоровчої рухової активності в Україні на період до 2025 року "Рухова активність - здоровий спосіб життя - здорова нація" (Указ N 42/2016) (пункт 422 (План N 1106-р))

Підготовка розпорядження голови обласної державної адміністрації "Про план заходів щодо реалізації в області Національної стратегії з оздоровчої активності в Україні на період до 2025 року "Рухова активність - здоровий спосіб життя - здорова нація" (Указ N 42/2016) на 2020 рік"

Управління з питань фізичної культури та спорту обласної державної адміністрації, обласні організації фізкультурно-спортивної спрямованості (за згодою)

До 01 грудня

Надано пропозиції Міністерству молоді та спорту України

Створення умов для подальшого збільшення кількості залучених до оздоровчої рухової активності громадян

38.

Стимулювання громадян до впровадження оздоровчої рухової активності в різних сферах життєдіяльності (пункт 423 (План N 1106-р))

Виконання плану заходів щодо реалізації в області Національної стратегії з оздоровчої рухової активності в Україні на період до 2025 року "Рухова активність - здоровий спосіб життя - здорова нація" у 2019 році, затвердженого розпорядженням голови обласної державної адміністрації від 06 грудня 2018 року N 891 (Розпорядження N 891)

Управління з питань фізичної культури та спорту обласної державної адміністрації, районні державні адміністрації, міськвиконкоми міст обласного значення (за згодою), виконкоми рад об'єднаних територіальних громад (за згодою), КУ "Херсонський обласний центр фізичного здоров'я населення "Спорт для всіх" (за згодою), громадські організації фізкультурно-спортивної спрямованості (за згодою)

Протягом року

Охоплення заняттями фізичною культурою та масовим спортом в усіх районах, містах обласного значення, об'єднаних територіальних громадах не менше 20 % (середньоукраїнський показник) від загальної чисельності населення. Охоплення заняттями спортом в усіх районах, містах обласного значення, об'єднаних територіальних громадах не менше 2,8 % від загальної чисельності населення. Утримання на рівні середньоукраїнського показника (11,8 %) кількості дітей та молоді, залученої до занять фізичною культурою і спортом, масовими видами спорту. Збільшення на 12 кількості спортивних майданчиків зі штучним покриттям для проведення фізкультурно-оздоровчої та спортивно-масової роботи серед усіх верств населення

Збільшення чисельності громадян, які мають достатній рівень оздоровчої рухової активності

 

Створення нових можливостей для молоді

39.

Налагодження ефективного діалогу між державними службовцями молодіжної сфери та представниками інститутів громадянського суспільства (пункт 424 (План N 1106-р))

Підвищення рівня знань і компетенцій фахівців, які працюють з молоддю, з державного та громадського сектору шляхом реалізації програми "Молодіжний працівник"

Департаменти обласної державної адміністрації: з питань внутрішньої та інформаційної політики, освіти, науки та молоді

Протягом року

Проведено тренінги

Отримання знань щодо впровадження ефективних практик роботи з молоддю, включаючи кращі міжнародні практики. Здійснення обміну досвідом

40.

Розвиток молодіжної політики в Херсонській області (пункт 431 (План N 1106-р))

Активізація участі молоді в суспільно-політичному житті області

Департамент освіти, науки та молоді обласної державної адміністрації

15 листопада

Збережено мережу гуртків патріотичного спрямування у закладах позашкільної освіти області

Забезпечення активної участі молоді, представників молодіжних центрів у вирішенні найактуальніших питань молоді

Формування позитивного іміджу України у світовому спортивному русі

41.

Забезпечення участі національних збірних команд з олімпійських та неолімпійських видів спорту у міжнародних спортивних змаганнях (пункт 434 (План N 1106-р))

Підготовка та забезпечення участі збірних команд області з олімпійських та неолімпійських видів спорту у всеукраїнських змаганнях

Управління з питань фізичної культури та спорту обласної державної адміністрації, обласні осередки національних спортивних федерацій з олімпійських та неолімпійських видів спорту (за згодою)

Протягом року

Зарахування до складів збірних команд України до 350 спортсменів області, завоювання 3 ліцензій на участь у літніх Олімпійських іграх 2020 року

Забезпечення відбору спортсменів області до національних збірних команд України для подальшої участі у міжнародних змаганнях

42.

Забезпечення участі українських спортсменів у II Європейських іграх 2019 року в м. Мінську (Республіка Білорусь) (пункт 435 (План N 1106-р))

Створення належних умов (проведення навчально-тренувальних зборів, придбання спортивного обладнання та інвентарю) для підготовки спортсменів області, включених до складу збірної команди України, до участі у II Європейських іграх 2019 року в м. Мінську (Республіка Білорусь)

Управління з питань фізичної культури та спорту обласної державної адміністрації, обласні осередки всеукраїнських спортивних федерацій з олімпійських та неолімпійських видів спорту (за згодою), КЗ "Херсонська школа вищої спортивної майстерності" Херсонської обласної ради (за згодою)

Травень - червень

Зарахування до складу збірної команди України 10 спортсменів області для участі у II Європейських іграх 2019 року в м. Мінську

Представлення українського спорту у світовому спортивному русі

43.

Проведення міжнародних спортивних заходів на території області (пункт 436 (План N 1106-р))

Забезпечення проведення спортивних заходів всеукраїнського та міжнародного рівня на території області

Управління з питань фізичної культури та спорту обласної державної адміністрації, обласні осередки всеукраїнських спортивних федерацій з олімпійських та неолімпійських видів спорту (за згодою)

Протягом року

Організація та проведення 10 спортивних заходів всеукраїнського та міжнародного рівня на території області

Створення позитивного іміджу області у сфері фізичної культури та спорту

44.

Посилення боротьби з допінгом у спорті (пункт 437 (План N 1106-р))

Вжиття заходів для боротьби з допінгом у спорті, дотримання вимог Всесвітньої антидопінгової агенції щодо профілактики, запобігання застосуванню і поширенню допінгу у спорті

Управління з питань фізичної культури та спорту обласної державної адміністрації, Департамент охорони здоров'я обласної державної адміністрації, обласні осередки всеукраїнських спортивних федерацій з видів спорту (за згодою)

Протягом року

Забезпечення та надання відповідно до графіка допінг-проб провідними спортсменами області - членами основного складу національних збірних команд України

Поширення в Херсонській області практик ЄС з питань боротьби з допінгом

 

IV. ВЕРХОВЕНСТВО ПРАВА І БОРОТЬБА З КОРУПЦІЄЮ

 

Забезпечення ефективної загальної координації та комунікаційної підтримки антикорупційної реформи

45.

Проведення антикорупційних комунікаційних кампаній (пункт 446 (План N 1106-р))

Поширення інформації серед населення щодо протидії корупції

Сектор з питань запобігання та виявлення корупції апарату обласної державної адміністрації

Протягом року

Забезпечення роботи телефонної "гарячої лінії"

Підвищення рівня поінформованості населення у сфері протидії корупції та рівня довіри до державних інституцій

 

Вирішення проблемних питань на територіях, що зазнали негативного впливу внаслідок тимчасової окупації або збройного конфлікту, захист прав і свобод внутрішньо переміщених осіб

46.

Здійснення заходів щодо забезпечення тимчасовим житлом внутрішньо переміщених осіб та створення умов для придбання у власність житла внутрішньо переміщеними особами (пункт 515 (План N 1106-р))

Забезпечення виконання плану заходів з реалізації Стратегії інтеграції внутрішньо переміщених осіб та впровадження довгострокових рішень щодо внутрішнього переміщення на період до 2020 року (Розпорядження N 909-р). Імплементація Річної національної програми під егідою Комісії Україна - НАТО

Департамент соціального захисту населення обласної державної адміністрації, районні державні адміністрації, міськвиконкоми міст обласного значення та виконкоми рад об'єднаних територіальних громад (за згодою)

Протягом року

Забезпечено житлом для тимчасового проживання внутрішньо переміщених осіб та надано таким особам пільгові кредити для придбання житла у власність

Забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб. Забезпечення житлом для тимчасового проживання внутрішньо переміщених осіб. Створення для осіб вказаної категорії пільгових умов щодо придбання у власність житла

 

Створення ефективної системи захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій та пожеж

47.

Надання методичної та практичної допомоги місцевим органам виконавчої влади, органам місцевого самоврядування щодо утворення нових та реформування існуючих пожежно-рятувальних підрозділів місцевої і добровільної пожежної охорони в об'єднаних територіальних громадах (пункт 541 (План N 1106-р))

Необхідність продовження створення розвиненої мережі місцевої та добровільної пожежної охорони в об'єднаних територіальних громадах та імплементація Річної національної програми під егідою Комісії Україна - НАТО

Департамент з питань цивільного захисту та оборонної роботи обласної державної адміністрації, районні державні адміністрації, міськвиконкоми міст обласного значення та виконкоми рад об'єднаних територіальних громад (за згодою), Головне управління ДСНС України в області (за згодою), виконкоми рад об'єднаних територіальних громад (за згодою)

Протягом року

Проведено в утворених об'єднаних територіальних громадах спільні наради, семінари, засідання за "круглим столом" тощо з питань утворення пожежно-рятувальних підрозділів місцевої і добровільної пожежної охорони

Скорочення часу прибуття першого пожежно-рятувального підрозділу до місця пожежі або надзвичайної ситуації для надання допомоги постраждалому населенню

 

Директор Департаменту економічного
та регіонального розвитку обласної
державної адміністрації

С. Суворов
 
 
Copyright © 2003-2019 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали