ВОЛИНСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

від 17.05.2011 р. N 206

Про заходи щодо забезпечення доступу до публічної інформації в апараті, структурних підрозділах обласної державної адміністрації та районних державних адміністраціях

З метою забезпечення виконання Закону України "Про доступ до публічної інформації" (Закон N 2939-VI), пункту 2 Указу Президента України від 5 травня 2011 року N 547/2011 "Про забезпечення органами виконавчої влади доступу до публічної інформації" (Указ N 547/2011):

1. Визначити загальний відділ апарату облдержадміністрації підрозділом, який в установленому порядку організовує доступ до публічної інформації, відповідає за попередній розгляд, опрацювання, облік, систематизацію, аналіз та контроль за своєчасним наданням відповідей на запити на інформацію, що надходять до обласної державної адміністрації, а також надає консультації під час оформлення таких запитів.

2. Запитувачам публічної інформації взяти до відома, що з метою спрощення процедури оформлення письмових запитів на інформацію особа може подавати запит шляхом заповнення відповідних форми запитів на інформацію (від фізичної, юридичної осіб та об'єднань громадян), що додаються.

3. Начальникові загального відділу апарату облдержадміністрації Г. Кузьменко, заступникові начальника відділу інформаційно-комп'ютерного забезпечення - А. Конраду:

3.1. Ужити заходів щодо забезпечення в установленому порядку доступу до публічної інформації, зокрема:

- розробити інструкцію щодо процедури подання запиту на інформацію та її отримання, порядок складання, подання запитів в усній, письмовій чи іншій формі (поштою, факсом, телефоном, електронною поштою);

- запровадити облік запитів на інформацію.

3.2. Унести відповідні зміни до положень про відділи та посадові інструкції працівників.

4. Загальному відділу апарату облдержадміністрації:

4.1. Визначити перелік відомостей, що становлять службову інформацію, якою володіє обласна державна адміністрація і яка використовується в обласній державній адміністрації.

4.2. Розробити інструкції з питань обліку, зберігання і використання документів та інших матеріальних носіїв, які містять відомості, що становлять службову інформацію.

4.3. Забезпечити проведення навчання і підвищення кваліфікації з питань забезпечення доступу до публічної інформації працівників відділу.

5. Відділу інформаційно-комп'ютерного забезпечення апарату облдержадміністрації з метою доступу до публічної інформації та її збереження створити систему обліку документів, що містять публічну інформацію, забезпечити обов'язкову реєстрацію в цій системі таких документів і надання доступу до неї за запитами, оприлюднення на офіційному веб-сайті обласної державної адміністрації інформації про наявні документи, що містять публічну інформацію.

6. Відділу фінансово-господарського забезпечення апарату облдержадміністрації (М. Свінцицька) забезпечити оприлюднення в спеціальних місцях для роботи запитувачів інформації, визначеної статтею 15 Закону України "Про доступ до публічної інформації" (Закон N 2939-VI), форм запитів на інформацію.

7. Керівникам структурних підрозділів обласної державної адміністрації та її апарату, головам районних державних адміністрацій:

7.1. Забезпечити систематичне та оперативне оприлюднення й оновлення інформації про свою діяльність.

7.2. Ужити заходів щодо забезпечення доступу до публічної інформації в установленому Законом України "Про доступ до публічної інформації" (Закон N 2939-VI) порядку.

8. Покласти на керівників структурних підрозділів обласної державної адміністрації та її апарату, голів районних державних адміністрацій персональну відповідальність за забезпечення належного виконання відповідними органами вимог Закону України "Про доступ до публічної інформації" (Закон N 2939-VI).

9. Розділ "Заступник голови - керівник апарату обласної державної адміністрації С. Ющик" додатка 1 до розпорядження голови обласної державної адміністрації від 21 червня 2010 року N 188 "Про розподіл функціональних обов'язків між головою, першим заступником, заступниками голови, заступником голови - керівником апарату обласної державної адміністрації" після абзацу двадцять другого доповнити абзацом двадцять третім такого змісту:

"Забезпечує контроль за порядком доступу до публічної інформації в обласній державній адміністрації відповідно до Закону України "Про доступ до публічної інформації" (Закон N 2939-VI).

У зв'язку з цим абзаци двадцять третій - п'ятдесят третій уважати відповідно абзацами двадцять четвертим - п'ятдесят четвертим.

10. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступника голови - керівника апарату облдержадміністрації С. Ющика.

 

Голова обласної
державної адміністрації

Б. Клімчук

 

Додаток

Форма
для подання інформаційного запиту від фізичних осіб у письмовому вигляді

ЗАПИТ
на отримання публічної інформації

Розпорядник інформації    Волинська обласна державна адміністрація
                                               (43027, м. Луцьк, Київський майдан, 9)

Кому   Заступникові голови - керівнику апарату облдержадміністрації
             Ющику С. М.

П. І. Б. запитувача

 

Вид, назва, реквізити чи зміст документа, до якого Ви хотіли б отримати доступ

 

або

Я хотів би отримати доступ до інформації про ...

 

/Загальний опис інформації/

Прошу надати мені відповідь у визначений законом термін.
Відповідь надати:

Поштою

/Вказати поштову адресу/

Факсом

/Вказати номер факсу/

Електронною поштою

/Вказати E-mail/

В усній формі

/Вказати номер телефону/

Підкреслити обрану категорію

Контактний телефон

 

Дата запиту, підпис

 

Зареєстровано

 

Форма
для подання інформаційного запиту від юридичних осіб у письмовому вигляді

ЗАПИТ
на отримання публічної інформації

Розпорядник інформації   Волинська обласна державна адміністрація
                                               (43027, м. Луцьк, Київський майдан, 9)

Кому   Заступникові голови - керівнику апарату облдержадміністрації
             Ющику С. М.

Організація,
юридична особа

 

П. І. Б. представника запитувача, посада

 

Вид, назва, реквізити чи зміст документа, до якого Ви хотіли б отримати доступ

 

або

Я хотів би отримати доступ до інформації про ...

/Загальний опис інформації/

Прошу надати мені відповідь у визначений законом термін.
Відповідь надати:

Поштою

/Вказати поштову адресу/

Факсом

/Вказати номер факсу/

Електронною поштою

/Вказати E-mail/

Підкреслити обрану категорію

Контактний телефон

 

Дата запиту

 

Зареєстровано

 

Форма
для подання інформаційного запиту від об'єднань громадян у письмовому вигляді

ЗАПИТ
на отримання публічної інформації

Розпорядник інформації  Волинська обласна державна адміністрація
                                              (43027, м. Луцьк, Київський майдан, 9)

Кому   Заступникові голови - керівнику апарату облдержадміністрації
             Ющику С. М.

Організація

 

Вид, назва, реквізити чи зміст документа, до якого Ви хотіли б отримати доступ

 

або

Я хотів би отримати доступ до інформації про ...

/Загальний опис інформації/

Прошу надати мені відповідь у визначений законом термін.
Відповідь надати:

Поштою

/Вказати поштову адресу/

Факсом

/Вказати номер факсу/

Електронною поштою

/Вказати E-mail/

В усній формі

/Вказати номер телефону/

Підкреслити обрану категорію

Контактний телефон

 

Дата запиту

 

Зареєстровано

 
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали