ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

від 25.10.2011 р. N 364

Про заходи щодо забезпечення складання проекту обласного бюджету на 2012 рік та прогнозу обласного бюджету на 2013 - 2014 роки

З метою своєчасного і якісного забезпечення формування проекту обласного бюджету на 2012 рік та складання прогнозу обласного бюджету на 2013 - 2014 роки, відповідно до статей 21, 75 та 76 Бюджетного кодексу України:

1. Покласти в основу розрахунків проекту обласного бюджету на 2012 рік та прогнозу обласного бюджету на 2013 - 2014 роки положення Національного плану дій щодо впровадження Програми економічних реформ на 2010 - 2014 роки Президента України "Заможне суспільство, конкурентноспроможна економіка, ефективна держава" (Програма), концептуальні засади Основних напрямів бюджетної політики на 2012 рік, затверджених Постановою Верховної Ради України від 13 травня 2011 року N 3358-VI (Постанова N 3358-VI).

2. Головному управлінню економіки облдержадміністрації надати Головному фінансовому управлінню облдержадміністрації:

прогнозні макропоказники економічного та соціального розвитку області на 2012 рік у розрізі основних галузей економіки з деталізацією показників, основні прогнозні макропоказники економічного та соціального розвитку області на 2013 - 2014 роки до 1 грудня 2011 року;

прогнозні показники з фонду оплати праці в цілому по області на 2012 рік і 2013 - 2014 роки до 10 листопада 2011 року та уточнені до 1 грудня 2011 року;

прогнозні обсяги видобутку корисних копалин загальнодержавного значення в цілому по області на 2012 рік і 2013 - 2014 роки до 10 листопада 2011 року.

3. Головним управлінням облдержадміністрації: економіки, житлово-комунального господарства, агропромислового розвитку, культури, туризму і охорони культурної спадщини; управлінню освіти і науки облдержадміністрації, Головному управлінню ветеринарної медицини в області надати Головному фінансовому управлінню облдержадміністрації дані щодо кількості та вартості виданих суб'єктам підприємницької діяльності ліцензій у 2011 році, дані про прогнозні надходження коштів за видачу ліцензій на певні види господарської діяльності та плати за ліцензії та сертифікати, що сплачується ліцензіатами за місцем здійснення діяльності у 2012 році та прогноз на 2013 - 2014 роки до 15 листопада 2011 року.

4. Державній податковій адміністрації в області:

4.1. З метою виконання вимог статті 168 Податкового кодексу України провести суцільну інвентаризацію відокремлених структурних підрозділів щодо зарахування податку на доходи фізичних осіб за їх місцезнаходженням і посилити контроль за правильним зарахуванням податку до відповідних місцевих бюджетів.

4.2. Забезпечити суворий контроль за правильністю нарахування та своєчасністю сплати податку на доходи фізичних осіб, отриманого від надання громадянами паїв в оренду.

4.3. Надати Головному фінансовому управлінню облдержадміністрації до 15 листопада 2011 року детальні розрахунки прогнозного обсягу надходжень на 2012 рік та прогнозний обсяг надходжень на 2013 - 2014 роки по таких податках та зборах (платежах):

податок на доходи фізичних осіб;

збір за спеціальне використання лісових ресурсів в частині деревини, заготовленої в порядку рубок головного користування;

збір за спеціальне використання води;

плата за користування надрами для видобування корисних копалин загальнодержавного значення;

плата за ліцензії на право роздрібної торгівлі алкогольними напоями та тютюновими виробами;

плата за ліцензії на виробництво спирту етилового, коньячного і плодового, спирту етилового ректифікованого виноградного, спирту етилового ректифікованого плодового, спирту-сирцю виноградного, спирту-сирцю плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів;

плата за ліцензії на право експорту, імпорту та оптової торгівлі спиртом етиловим, коньячним та плодовим, спиртом етиловим ректифікованим виноградним, спиртом етиловим ректифікованим плодовим, спиртом-сирцем виноградним, спиртом-сирцем плодовим;

плата за ліцензії на право оптової торгівлі алкогольними напоями та тютюновими виробами;

плата за використання інших природних ресурсів;

плата за державну реєстрацію (крім реєстраційного збору за проведення державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців);

збір за першу реєстрацію транспортного засобу.

5. Деснянському басейновому управлінню водних ресурсів надати Головному фінансовому управлінню облдержадміністрації детальні розрахунки прогнозного обсягу надходжень плати за надані в оренду ставки, що знаходяться в басейнах річок загальнодержавного значення на 2012 рік та прогнозний обсяг надходжень на 2013 - 2014 роки в розрізі районів до 15 листопада 2011 року.

6. Обласному управлінню лісового та мисливського господарства та комунальному підприємству обласної ради "Чернігівоблагроліс" надати Головному фінансовому управлінню облдержадміністрації до 15 листопада 2011 року детальні розрахунки прогнозного обсягу надходжень на 2012 рік та прогнозний обсяг надходжень на 2013 - 2014 роки сум збору за спеціальне використання лісових ресурсів в частині деревини, заготовленої в порядку рубок головного користування.

7. Головному управлінню юстиції в області надати Головному фінансовому управлінню облдержадміністрації прогнозні обсяги надходжень плати за державну реєстрацію (крім реєстраційного збору за проведення державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців) на 2012 рік і 2013 - 2014 роки до 15 листопада 2011 року.

8. Державному управлінню охорони навколишнього природного середовища в області надати Головному фінансовому управлінню облдержадміністрації прогнозні обсяги надходжень екологічного податку та грошових стягнень за шкоду, заподіяну порушенням законодавства про охорону навколишнього природного середовища внаслідок господарської та іншої діяльності, на 2012 рік та прогнозу на 2013 - 2014 роки в розрізі територій до 15 листопада 2011 року.

9. Головному управлінню Держкомзему в області надати Головному фінансовому управлінню облдержадміністрації прогнозні обсяги надходжень коштів від відшкодування втрат сільськогосподарського та лісогосподарського виробництва на 2012 рік та прогнозу на 2013 - 2014 роки до 15 листопада 2011 року.

10. Управлінню комунального майна обласної ради надати Головному фінансовому управлінню облдержадміністрації розрахунки про надходження до обласного бюджету плати за оренду майна, що знаходиться у спільній власності територіальних громад сіл, селищ, міст області, коштів від відчуження цього майна та розрахунок надходжень частини чистого прибутку підприємств обласної комунальної власності, дивіденди, нараховані на акції (частки, паї) господарських товариств, у статутних капіталах яких є майно обласної комунальної власності, на 2012 рік та прогнозу на 2013 - 2014 роки до 15 листопада 2011 року.

11. Головному фінансовому управлінню облдержадміністрації розробити, з урахуванням особливостей складання проектів місцевих бюджетів, і довести до головних розпорядників коштів обласного бюджету інструкцію з підготовки бюджетних запитів до проекту обласного бюджету на 2012 рік.

12. Головним управлінням облдержадміністрації: економіки, агропромислового розвитку, праці та соціального захисту населення, культури, туризму і охорони культурної спадщини; управлінням облдержадміністрації: освіти і науки, охорони здоров'я, у справах сім'ї та молоді, у справах преси та інформації, містобудування та архітектури, з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи; службі у справах дітей облдержадміністрації; відділу з питань фізичної культури та спорту облдержадміністрації, Чернігівському центру перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ і організацій:

12.1. Опрацювати попередні орієнтовні показники видатків обласного бюджету на 2012 рік та надати Головному фінансовому управлінню інформацію у визначений термін.

12.2. Сприяти передачі прав на здійснення видатків на виконання власних повноважень і делегованих державою повноважень між бюджетами на підставі спільних рішень відповідних рад і укладення договорів на 2012 рік.

12.3. Надати Головному фінансовому управлінню облдержадміністрації згідно з визначеними термінами та порядком:

бюджетні запити відповідно до інструкції з підготовки бюджетних запитів до проекту обласного бюджету на 2012 рік;

розрахунки потреби та обсяги енергоносіїв у натуральному та грошовому виразі на 2012 рік у розрізі установ, забезпечивши виконання заходів щодо їх економії до 15 листопада 2011 року.

12.4. Переглянути заходи, що здійснюються за рахунок бюджету, і розробити пропозиції щодо залучення інших джерел фінансування з метою приведення зобов'язань на 2012 рік до реальних ресурсів бюджету. При формуванні бюджету планувати бюджетні асигнування на виконання пріоритетних напрямів. Захищені статті витрат забезпечити в повному обсязі необхідними асигнуваннями, в інших видатках - виходячи з фінансового ресурсу. Планувати фінансову підтримку одержувачам бюджетних коштів за рахунок бюджетних коштів виключно за наявності відповідної бюджетної програми.

12.5. Забезпечити стовідсоткове погашення кредиторської заборгованості бюджетних установ за рахунок асигнувань, виділених у 2011 році, повернути до бюджету авансові проплати та дебіторську заборгованість до 1 грудня 2011 року, ураховуючи, що наявність заборгованості на 1 січня 2012 року буде розцінюватись як безгосподарність.

13. Головному управлінню праці та соціального захисту населення облдержадміністрації надати Головному фінансовому управлінню облдержадміністрації розрахунки обсягів потреби на виплату всіх видів державних соціальних допомог, по пільгах і житлових субсидіях населенню, пільговому проїзду на 2012 рік та прогноз на 2013 - 2014 роки до 1 грудня 2011 року.

14. Головним управлінням облдержадміністрації: економіки, агропромислового розвитку, управлінню у справах сім'ї та молоді облдержадміністрації надати Головному фінансовому управлінню облдержадміністрації узгоджені розрахунки потреби в коштах на будівництво по об'єктах на 2012 рік, надання довгострокових пільгових кредитів молодим сім'ям та одиноким молодим громадянам, індивідуальним сільським забудовникам, у тому числі за рахунок повернення раніше наданих кредитів.

До 15 листопада 2011 року подати Головному фінансовому управлінню облдержадміністрації інформацію щодо надання кредитів і заборгованості по них у розрізі позичальників.

15. Районним державним адміністраціям, органам місцевого самоврядування міст обласного значення:

15.1. Забезпечити проведення роботи щодо складання, розгляду і підготовки до затвердження місцевих бюджетів на 2012 рік до 1 грудня 2011 року.

15.2. Вжити заходів зі збільшення доходів до місцевих бюджетів усіх рівнів за рахунок підвищення ефективності роботи комунальних підприємств, ліквідації збиткових і збільшення прибутковості по кожному суб'єкту господарювання, внести пропозиції місцевим радам про відміну пільг по сплаті платежів до бюджету.

15.3. Визначити пріоритетними видатки відповідних бюджетів, які не враховуються під час визначення обсягу міжбюджетних трансфертів, на виконання місцевих програм розвитку житлово-комунального господарства, зокрема на капітальний та поточний ремонт наявного житлового фонду, оснащення його засобами обліку води та теплової енергії, реконструкцію та модернізацію водопровідно-каналізаційного господарства, централізованої системи теплопостачання; забезпечувати виконання державних програм розвитку житлово-комунального господарства та інвестиційних проектів, в яких передбачається залучення коштів місцевих бюджетів.

15.4. Провести суцільну інвентаризацію кредиторської та дебіторської заборгованості бюджетних установ станом на 1 жовтня 2011 року, розробити графіки її погашення до 1 грудня 2011 року.

16. Головному фінансовому управлінню облдержадміністрації подати проект рішення про обласний бюджет та прогнозні показники обласного бюджету на 2013 - 2014 роки для схвалення обласною державною адміністрацією.

17. Структурним підрозділам облдержадміністрації при формуванні обласного бюджету забезпечити гласність і доступність показників бюджету для депутатського корпусу та громадськості.

18. Контроль за виконанням розпорядження залишаю за собою.

 

Голова обласної
державної адміністрації

В. М. Хоменко

 
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали