МИКОЛАЇВСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

від 26.09.2011 р. N 277-р

Про заходи з організації виконання Доручення Президента України від 22.08.2011 N 1-1/1844 щодо підвищення рівня енергоефективності та скорочення споживання природного газу

Відповідно до статей 16, 28 Закону України "Про місцеві державні адміністрації", на виконання Доручення Президента України від 22.08.2011 N 1-1/1844 щодо підвищення рівня енергоефективності та скорочення споживання суб'єктами господарювання природного газу, з урахуванням вимог обласної Програми модернізації комунальної теплоенергетики на 2010 - 2015 роки, затвердженої рішенням обласної ради від 6 серпня 2010 року N 5, та цільової Програми підвищення енергоефективності Миколаївської області на 2010 - 2015 роки, затвердженої рішенням обласної ради від 22 жовтня 2010 року N 2:

1. Затвердити заходи щодо підвищення рівня енергоефективності суб'єктів господарювання та скорочення споживання природного газу у виробництві теплової енергії (далі - заходи) (додаються).

2. Доручити головам райдержадміністрацій та запропонувати міським (міст обласного значення) головам, ОКП "Миколаївоблтеплоенерго", іншим підприємствам комунальної теплоенергетики та суб'єктам господарювання, які використовують природний газ при виробництві теплової енергії (за узгодженням):

2.1. Вжити заходів стосовно забезпечення виконання Доручення Президента України від 22.08.2011 N 1-1/1844 щодо підвищення рівня енергоефективності та скорочення споживання суб'єктами господарювання природного газу;

2.2. Організувати проведення енергетичних аудитів об'єктів комунальної теплоенергетики та закладів бюджетної сфери з урахуванням вимог наказу Державного комітету України з енергозбереження від 15.09.99 N 78 "Про затвердження Порядку організації та проведення енергетичних обстежень бюджетних установ та казенних підприємств", зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 15.12.99 за N 871/4164;

Термін: для підприємств комунальної теплоенергетики - до 01.10.2011
для закладів бюджетної сфери - до 01.01.2012

2.3. Забезпечити виконання заходів щодо підвищення рівня енергоефективності суб'єктів господарювання та скорочення споживання природного газу у виробництві теплової енергії;

2.4. Забезпечити розробку проектно-кошторисної документації по впровадженню заходів з енергозбереження, зокрема по технологічному обліку теплової енергії, води, комерційному обліку тепла та води у житловому фонді, термосанації житлових будинків та об'єктів соціальної сфери, реконструкції котелень з впровадженням електроопалення та альтернативних видів палива, заміні теплових мереж з використанням попередньоізольованих труб для створення умов по залученню інвестиційних коштів на реалізацію цих заходів у 2012 році та подальших роках;

Термін: до 01.12.2011

2.5. За участю територіального управління державної інспекції з енергозбереження по Миколаївській області (Кардупеля) організувати:

погодження в установленому порядку норм питомих витрат паливно-енергетичних ресурсів на послуги з тепло-, водопостачання та водовідведення;

Термін: постійно

проведення режимно-налагоджувальних робіт на газовикористовуючому обладнанні підприємств, організацій та установ житлово-комунального господарства та соціальної сфери;

Термін: постійно

2.6. За участю обласної державної телерадіокомпанії (Митрофанова) забезпечити проведення системної роз'яснювальної роботи в суспільстві щодо досягнень в енергозбереженні та свідомого ставлення до необхідності ощадливого споживання енергоресурсів;

2.7. Надавати управлінню житлово-комунального господарства облдержадміністрації інформацію про виконання заходів, передбачених цим розпорядженням, згідно із встановленими термінами.

Термін: постійно

3. Запропонувати територіальному управлінню державної інспекції з енергозбереження по Миколаївській області (Кардупелю), керівникам ДП НВКГ "Зоря"-"Машпроект" (Хоменку), ПАТ "САН Інбев Україна" (Гавриленку), ПАТ "Возко" (Кістечку), ТОВ "Миколаївський глиноземний завод" (Овчиннікову) перевірити рівень готовності підприємств до переходу на використання резервних видів палива під час опалювального періоду 2011/2012 року згідно із затвердженим графіком переведення промислових підприємств Миколаївської області на резервні види палива протягом опалювального періоду 2011/2012 року, вжити заходів по впровадженню у виробництві технологій з використанням відновлювальних джерел і альтернативних видів палива та поінформувати управління промисловості та розвитку інфраструктури облдержадміністрації про вжиті заходи.

Термін: до 25.09.2011

4. Управлінню житлово-комунального господарства облдержадміністрації (Гладкову), управлінню промисловості та розвитку інфраструктури облдержадміністрації (Максимчуку):

4.1 Забезпечити контроль за впровадженням заходів щодо підвищення рівня енергоефективності суб'єктів господарювання та скорочення споживання природного газу у виробництві теплової енергії:

4.2 Узагальнену інформацію про виконання цього розпорядження надавати відділу контролю апарату облдержадміністрації щопівріччя до 1 числа.

5. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на першого заступника голови облдержадміністрації Ніколенка Г. Б.

 

Голова облдержадміністрації

М. П. Круглов

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження Миколаївської обласної державної адміністрації
26.09.2011 N 277-р

ЗАХОДИ
щодо підвищення рівня енергоефективності суб'єктів господарювання та скорочення споживання природного газу у виробництві теплової енергії

N
з/п

Найменування заходів

Терміни виконання

Відповідальні виконавці

1

Проведення енергетичних та техніко-економічних аудитів у розрізі джерел теплопостачання (котелень, централізованих теплових пунктів) для визначення їх енергоефективності та рентабельності на етапах виробництва та транспортування теплової енергії

01.10.2011

ОКП "Миколаївоблтеплоенерго", ВАТ "Миколаївська ТЕЦ", КП "Тепло" м. Первомайська, КП "Тепло-Сервіс" м. Вознесенська, КП "Теплопостачання, водо-, каналізаційне господарство" м. Южноукраїнська та інші суб'єкти господарювання, які виробляють теплову енергію, виконавчі комітети Миколаївської, Первомайської, Южноукраїнської, Вознесенської, Очаківської міських рад, територіальне управління державної інспекції з енергозбереження по Миколаївській області (за узгодженням)

2

Затвердження оперативних та перспективних заходів по:

 

 

виведенню з експлуатації збиткових джерел комунальної теплоенергетики з переведенням споживачів на індивідуальні та автономні системи теплопостачання

2011 та подальші роки

ОКП "Миколаївоблтеплоенерго", КП "Тепло" м. Первомайська, КП "Тепло-Сервіс" м. Вознесенська, та інші суб'єкти господарювання, які виробляють теплову енергію, виконавчі комітети Миколаївської, Первомайської, Вознесенської, Очаківської міських рад (за узгодженням)

модернізації (реконструкції) теплових джерел та мереж із застосуванням альтернативних видів палива, попередньоізольованих труб для підвищення енергоефективності та скорочення непродуктивних втрат

2011 та подальші роки

ОКП "Миколаївоблтеплоенерго", КП "Тепло" м. Первомайська, КП "Тепло-Сервіс" м. Вознесенська, КП "Теплопостачання, водо-, каналізаційне господарство" м. Южноукраїнська та інші суб'єкти господарювання, які виробляють теплову енергію, виконавчі комітети Миколаївської, Первомайської, Южнокукраїнської, Вознесенської, Очаківської міських рад (за узгодженням)

3

Впровадження технологічного обліку виробництва та транспортування теплової енергії на об'єктах комунальної теплоенергетики

2011 та подальші роки

ОКП "Миколаївоблтеплоенерго", КП "Тепло" м. Первомайська, КП "Тепло-Сервіс" м. Вознесенська, КП "Теплопостачання, водо-, каналізаційне господарство" м. Южноукраїнська та інші суб'єкти господарювання, які виробляють теплову енергію, виконавчі комітети Миколаївської, Первомайської, Южнокукраїнської, Вознесенської, Очаківської міських рад (за узгодженням)

4

Впровадження приладів обліку теплової енергії в житловому фонді, який отримує послуги централі-зованого теплопостачання

2011 та подальші роки

Виконавчі комітети Миколаївської, Первомайської, Южноукраїнської, Очаківської міських рад, балансоутримувачі житлового фонду (за узгодженням)

5

Впровадження приладів обліку природного газу для населення, споживаючого газ комплексно, у т.ч. для опалення

01.01.2012

ПАТ "Миколаївгаз" (за узгодженням), райдержадміністрації, виконконавчі комітети сільських, селищних, міських рад (за узгодженням)

6

Здійснення перевірки та забезпечення підготовки готовності підприємств до переходу на використання резервних видів палива під час опалювального періоду 2011/2012 року згідно із затвердженим облдержадміністрацією графіком переведення промислових підприємств Миколаївської області на резервні види палива протягом опалювального періоду 2011/2012 року

01.10.2011

Територіальне управління державної інспекції з енергозбереження по Миколаївській області, ДП НВКГ "Зоря"-"Машпроект", ПАТ "САН Інбев Україна", ПАТ "Возко", ТОВ "Миколаївський глиноземний завод" (за узгодженням)

7

Проведення енергетичних аудитів відповідних закладів бюджетної сфери з визначенням заходів по підвищенню енергоефективності будівель, впровадженню технологічного обладнання для виробництва теплової енергії з використанням альтернативних видів палива

01.01.2012

Райдержадміністрації, виконавчі комітети сільських, селищних, міських рад (за узгодженням), управління освіти і науки облдержадміністрації, управління охорони здоров'я облдержадміністрації

8

Організація виготовлення проектно-кошторисної документації на реконструкцію котелень, топкових соціальної сфери з використанням альтернативних видів палива для можливості залучення коштів державного бюджету та інших джерел фінансування

01.12.2011

Райдержадміністрації, виконавчі комітети сільських, селищних, міських рад (за узгодженням), управління освіти і науки облдержадміністрації, управління охорони здоров'я облдержадміністрації

9

Розробка планів модернізації виробництва з переведенням на використання альтернативних видів палива

25.09.2011

Суб'єкти господарювання, які використовують у технологічних процесах природний газ (за узгодженням)

10

Сприяння у впровадженні електроопалення в житловому фонді і закладах соціальної сфери з урахуванням необхідних заходів інвестиційної програми розвитку підприємства

2011 та подальші роки

ПАТ "Миколаїобленерго" (за узгодженням)

 
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали