ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

від 27.09.2011 р. N 768

Про заходи з підготовки медичних працівників та поліпшення їх соціального захисту на період до 2015 року

Відповідно до Указу Президента України від 23 січня 1996 року N 77/96 "Про заходи щодо реформування системи підготовки спеціалістів та працевлаштування випускників вищих навчальних закладів", постанови Кабінету Міністрів України від 22 серпня 1996 р. N 992 "Про порядок працевлаштування випускників навчальних закладів, підготовка яких здійснювалась за державним замовленням", наказу Міністерства охорони здоров'я України від 25.12.97 N 367 "Про затвердження порядку працевлаштування випускників державних вищих медичних (фармацевтичних) закладів освіти, підготовка яких здійснювалась за державним замовленням", зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 15 квітня 1998 р. за N 246/2686, керуючись рекомендаціями, висловленими у листі Міністра охорони здоров'я України від 22.08.2011 N 08-01-47/1422:

1. Затвердити заходи з підготовки медичних працівників та поліпшення їх соціального захисту на період до 2015 року.

2. Головам районних державних адміністрацій, ректору Тернопільського державного медичного університету ім. І. Я. Горбачевського щороку до 1 листопада подавати інформацію до Головного управління охорони здоров'я облдержадміністрації про виконання заходів.

3. Головному управлінню охорони здоров'я облдержадміністрації забезпечити координацію та узагальнення проведеної роботи і про виконання заходів інформувати обласну державну адміністрацію та Міністерство охорони здоров'я України до 1 грудня упродовж 2011 - 2015 років.

4. Контроль за виконанням розпорядження покласти на заступника голови облдержадміністрації Гоча П. В.

 

Перший заступник голови
обласної державної адміністрації

М. Й. Головач

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження Тернопільської обласної державної адміністрації
27.09.2011 N 768

ЗАХОДИ
з підготовки медичних працівників та поліпшення їх соціального захисту на період до 2015 року

1. Забезпечити виконання плану цільового прийому сільської молоді до вищих медичних навчальних закладів I-IV рівнів акредитації.

Районні державні адміністрації, Головне управління охорони здоров'я облдержадміністрації

Щороку до 1 вересня

2. При внесенні пропозицій до Головного управління охорони здоров'я облдержадміністрації для їх узагальнення і формування замовлення на працевлаштування молодих спеціалістів чітко передбачати житлово-побутові умови за місцем майбутнього працевлаштування молодих спеціалістів.

Районні державні адміністрації спільно з органами місцевого самоврядування

Щороку до 1 серпня

3. Своєчасно подавати до вищих медичних навчальних закладів I - IV рівнів акредитації перелік вакантних посад для укомплектування їх молодими спеціалістами, що навчалися за державним замовленням.

Головне управління охорони здоров'я облдержадміністрації

Щороку до 1 вересня

4. Передбачати щорічне направлення на роботу випускників вищих медичних навчальних закладів, що навчалися за державним замовленням, у заклади охорони здоров'я сільської місцевості не менше 70 - 75 % від загальної кількості направлених випускників.

Районні державні адміністрації, Головне управління охорони здоров'я облдержадміністрації

Протягом року

5. Випускників, які прибули до місць призначення на роботу забезпечувати належними житлово-побутовими умовами, особливо у сільській місцевості.

Районні державні адміністрації спільно з органами місцевого самоврядування

Постійно

6. При затверджені клінічних баз стажування для підготовки лікарів-інтернів за спеціальністю "Загальна практика - сімейна медицина" створити умови їх підготовки наближені максимально до реальних умов праці, в тому числі в сільській місцевості, передбачивши на етапі підготовки в інтернатурі, перелік амбулаторій лікаря загальної практики-сімейної медицини для стажування лікарів-інтернів.

Головне управління охорони здоров'я облдержадміністрації, Тернопільський державний медичний університет ім. І. Я. Горбачевського

Щороку до 1 серпня

7. Забезпечити щорічне навчання в інтернатурі за спеціальністю "Загальна практика-сімейна медицина" молодих спеціалістів в кількості: 2012 рік - 15; 2013 рік - 15; 2014 рік - 20; 2015 рік - 23 особи.

Головне управління охорони здоров'я облдержадміністрації, Тернопільський державний медичний університет ім. І. Я. Горбачевського

Постійно

8. Забезпечити підготовку на курсах спеціалізації із сімейної медицини лікарів у зв'язку зі зміною їх статусу при переході на засади сімейної медицини в кількості: 2012 рік - 14; 2013 рік - 15; 2014 рік - 18; 2015 рік - 20 осіб.

Головне управління охорони здоров'я облдержадміністрації, Тернопільський державний медичний університет ім. І. Я. Горбачевського

Постійно

9. Забезпечити щорічне підвищення кваліфікації на курсах післядипломної підготовки лікарів в межах 15 - 20 % від кількості працюючих спеціалістів в лікувальних закладах, в тому числі закладах охорони здоров'я сільської місцевості.

Головне управління охорони здоров'я облдержадміністрації, Тернопільський державний медичний університет ім. І.Я. Горбачевського

Постійно

10. Практикувати укладання угод з випускниками вищих медичних навчальних закладах IV рівня акредитації, що навчалися за кошти юридичних чи фізичних осіб, про навчання в інтернатурі за кошти органів місцевого самоврядування з подальшим відпрацюванням їх в закладах охорони здоров'я сільської місцевості не менше 3 років.

Районні державні адміністрації спільно з органами місцевого самоврядування

Постійно

11. Здійснювати контроль за прибуттям до місць призначення на роботу та зарахуванням в інтернатуру випускників вищих медичних навчальних закладів IV рівня акредитації, які навчалися за державним замовленням та інформувати про прибуття молодих спеціалістів МОЗ України та вищі медичні навчальні заклади.

Головне управління охорони здоров'я облдержадміністрації, Тернопільський державний медичний університет ім. І. Я. Горбачевського

Щороку до 1 вересня

12. Здійснювати контроль за відпрацюванням молодими спеціалістами, які навчалися за кошти державного замовлення 3 років за місцем призначення на роботу відповідно до угоди укладеної випускниками з вищими медичними навчальними закладами.

Головне управління охорони здоров'я облдержадміністрації, Тернопільський державний медичний університет ім. І. Я. Горбачевського

Постійно.

 

Заступник голови - керівник
апарату обласної
державної адміністрації

Ю. В. Желіховський

 
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали