ВОЛИНСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

від 10.04.2012 р. N 150

Про заходи з реалізації в області Національного плану дій з охорони навколишнього природного середовища на 2012 - 2015 роки

Відповідно до статей 2, 6, 39, 41 Закону України "Про місцеві державні адміністрації", Закону України "Про основні засади (стратегію) державної екологічної політики на період до 2020 року", з метою забезпечення виконання розпорядження Кабінету Міністрів України від 25 травня 2011 року N 577-р "Про затвердження Національного плану дій з охорони навколишнього природного середовища на 2011 - 2015 роки" зобов'язую:

1. Затвердити заходи з реалізації в області Національного плану дій (додаються).

2. Утворити робочу групу з розроблення обласного плану дій з охорони навколишнього природного середовища у складі згідно з додатком.

3. Робочу групу у тримісячний термін з часу затвердження Міністерством екології та природних ресурсів України методичних рекомендацій щодо підготовки місцевих планів дій з охорони навколишнього природного середовища підготувати та в установленому порядку подати на затвердження обласний план дій з охорони навколишнього природного середовища.

4. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступника голови облдержадміністрації В. Карпюка.

 

Голова

Б. Клімчук


 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження Волинської обласної державної адміністрації
10.04.2012 N 150


ЗАХОДИ
з реалізації в області Національного плану дій з охорони навколишнього природного середовища на 2012 - 2015 роки

Найменування заходу

Відповідальні за виконання

Строк виконання

1

2

3

I. Підвищення рівня суспільної екологічної свідомості

1. Участь у створенні регіонального інформаційного центру та сприяння в наданні йому приміщення, обладнання, відповідного програмного забезпечення, доборі кадрів

державне управління охорони навколишнього природного середовища, державна екологічна інспекція в області

2013 - 2014 роки

2. Підтримка проектів громадських екологічних організацій

державне управління охорони навколишнього природного середовища, державна екологічна інспекція в області, райдержадміністрації

2012 - 2015 роки

3. Участь у створенні регіональних екологічно-просвітницьких центрів на базі навчальних закладів, неурядових екологічних організацій, об'єктів і територій природно-заповідного фонду, підпорядкованих місцевим органам виконавчої влади, екологічних літніх таборів, шкільних екологічних гуртків

державне управління охорони навколишнього природного середовища, державна екологічна інспекція в області

2012 - 2015 роки

4. Упровадження механізму залучення громадськості до процесу екологічної освіти та виховання

державне управління охорони навколишнього природного середовища, державна екологічна інспекція в області

2012 - 2015 роки

5. Проведення громадського обговорення результатів оцінки ефективності реалізації державної екологічної політики

управління освіти і науки, у справах сім'ї, молоді та спорту облдержадміністрації, державне управління охорони навколишнього природного середовища, державна екологічна інспекція в області

2012 - 2015 роки

6. Проведення навчально-просвітницьких акцій, спрямованих на впровадження моделей невиснажливого господарювання та екологічно дружніх технологій

державне управління охорони навколишнього природного середовища в області за участю громадських екологічних організацій в області

2012 - 2015 роки

II. Поліпшення екологічної ситуації та підвищення рівня екологічної безпеки

7. Участь у підготовці проекту положення про порядок проведення спостережень (моніторингу) за станом навколишнього природного середовища та рівнем його забруднення суб'єктами господарювання, діяльність яких призводить або може призвести до погіршення стану довкілля. Інформування громадськості про результати таких спостережень

державне управління охорони навколишнього природного середовища, державна екологічна інспекція в області, райдержадміністрації

2012 - 2015 роки

8. Участь у підготовці та реалізації на підприємствах, наслідком виробничої діяльності яких є найбільш шкідливі викиди в атмосферне повітря, пілотних проектів з моніторингу рівня викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря та впровадження сучасних систем їх очищення

державне управління охорони навколишнього природного середовища, державна екологічна інспекція в області

2012 - 2013 роки

9. Сприяння розробленню та здійсненню заходів зі зменшення негативного впливу автомобільного транспорту на довкілля, врахування транспортної складової під час формування та реалізації містобудівної політики (шляхом будівництва транспортних розв'язок, реконструкції автодоріг, створення автоматизованих систем управління транспортними потоками)

державне управління охорони навколишнього природного середовища, державна екологічна інспекція, служба автомобільних доріг в області, Головне управління промисловості та розвитку інфраструктури облдержадміністрації, райдержадміністрації, виконкоми міських (міст обл. значення) рад

2012 - 2015 роки

10. Проведення наукових досліджень з метою підготовки планів управління басейнами річок Дніпро та Західний Буг

обласне управління водних ресурсів, Західно-Бузьке басейнове управління водних ресурсів, райдержадміністрації, державне управління охорони навколишнього природного середовища в області

2012 - 2015 роки

11. Участь у підготовці проекту акта щодо внесення змін до державних цільових програм з будівництва (реконструкції) об'єктів та мереж водовідведення, у тому числі систем стічних вод у населених пунктах, заміни аварійних каналізаційних мереж та зношеного обладнання очисних станцій

Головне управління містобудування, архітектури та житлово-комунального господарства облдержадміністрації, державне управління охорони навколишнього природного середовища в області

2012 - 2015 роки

12. Виконання робіт з консервації деградованих, малопродуктивних та техногенно забруднених земель, рекультивації порушених земель

Головне управління Держкомзему в області, Головне управління агропромислового розвитку облдержадміністрації

2012 - 2015 роки

13. Участь у підготовці проекту акта, спрямованого на удосконалення системи обліку, звітності та контролю за додержанням вимог законодавства у сфері використання земельних ресурсів

Головне управління Держкомзему, державне управління охорони навколишнього природного середовища в області

2012 - 2015 роки

14. Проведення моніторингу ґрунтів на територіях, прилеглих до колишніх складських приміщень для зберігання хімічних засобів захисту рослин, розроблення та впровадження технології їх очищення

державна установа "Волинський обласний державний проектно-технологічний центр охорони родючості ґрунтів і якості продукції", Головне управління агропромислового розвитку облдержадміністрації, державне управління охорони навколишнього природного середовища в області

2012 - 2015 роки

15. Удосконалення методів управління агроландшафтами для відновлення навколишнього природного середовища, підвищення природно-ресурсного потенціалу території, збереження біологічного та ландшафтного різноманіття з урахуванням необхідності розвитку екологічної мережі

державне управління охорони навколишнього природного середовища в області, Головне управління агропромислового розвитку облдержадміністрації, Головне управління Держкомзему в області, обласне управління лісового та мисливського господарства, райдержадміністрації

2012 - 2013 роки

16. Удосконалення землеустрою і схем планування території на місцевому рівні для розроблення регіональних програм сталого землекористування

райдержадміністрації, органи місцевого самоврядування

2012 - 2015 роки

17. Ведення державного обліку та здійснення тампонажу непридатних до експлуатації артезіанських свердловин

райдержадміністрації, органи місцевого самоврядування, державне управління охорони навколишнього природного середовища, державна екологічна інспекція в області, обласне управління водних ресурсів, Головне управління містобудування, архітектури та житлово-комунального господарства облдержадміністрації

2012 - 2015 роки

18. Оповіщення населення про надзвичайні ситуації природного та техногенного характеру, підвищення ефективності функціонування системами такого оповіщення

управління з питань надзвичайних ситуацій облдержадміністрації

2012 - 2013 роки

19. Технічна модернізація національної системи інформування населення з питань надзвичайних ситуацій природного та техногенного характеру

управління з питань надзвичайних ситуацій облдержадміністрації

2012 - 2013 роки

20. Реалізація проектів з реабілітації територій, що зазнали забруднення внаслідок Чорнобильської катастрофи або з інших причин, з метою відновлення на них безпечної життєдіяльності

управління з питань надзвичайних ситуацій облдержадміністрації

2012 - 2015 роки

21. Здійснення радіоекологічних заходів на територіях, що зазнали радіоактивного забруднення внаслідок Чорнобильської катастрофи, з метою проведення оцінки доз опромінення населення, яке проживає на таких територіях

управління з питань надзвичайних ситуацій облдержадміністрації

2012 - 2015 роки

22. Створення інфраструктури зі збирання, захоронення та переробки небезпечних відходів, зокрема ламп, що містять ртуть, інформування громадян із зазначених питань

обласне управління лісового та мисливського господарства, управління з питань надзвичайних ситуацій облдержадміністрації, територіальне управління МНС в області, райдержадміністрації, виконкоми міських (міст обласного значення) рад

2012 - 2015 роки

23. Реалізація проектів ефективного використання лісових ресурсів на територіях, що зазнали радіоактивного забруднення внаслідок Чорнобильської катастрофи, насамперед із запобігання виникненню лісових пожеж та утилізації сухостійних, всихаючих, сильно ослаблених лісів

територіальне управління МНС в області, обласне управління лісового та мисливського господарства, управління з питань надзвичайних ситуацій облдержадміністрації

2012 - 2015 роки

24. Підготовка пропозицій щодо сприяння розробленню та впровадженню сучасних екологічно орієнтованих технологій і новітнього обладнання зі збирання, вивезення, переробки, утилізації, знешкодження та захоронення побутових відходів, зокрема будівельних і деревинно-рослинних, рекультивації територій полігонів побутових відходів та сміттєзвалищ, приведення їх у відповідність до встановлених екологічних норм

головні управління містобудування, архітектури та житлово-комунального господарства, промисловості та розвитку інфраструктури облдержадміністрації, державне управління охорони навколишнього природного середовища в області, райдержадміністрації, органи місцевого самоврядування

2012 - 2015 роки

III. Інтеграція екологічної політики та удосконалення системи інтегрованого екологічного управління

25. Запровадження процесу "Довкілля для України" на місцевому рівні

головні управління промисловості та розвитку інфраструктури, з питань внутрішньої політики та зв'язків з громадськістю облдержадміністрації, райдержадміністрації, державне управління охорони навколишнього природного середовища в області

2014 - 2015 роки

26. Стимулювання розвитку велосипедного, електричного та інших видів екологічно чистого транспорту, а також такого, що працює на біологічних видах палива, створення та забезпечення функціонування мережі з обслуговування, збільшення парку та кількості маршрутів (ліній) міського електричного транспорту

Головне управління промисловості та розвитку інфраструктури облдержадміністрації, райдержадміністрації, виконкоми міських (міст обласного значення) рад

2012 рік

IV. Припинення втрат біологічного та ландшафтного різноманіття і формування екологічної мережі

27. Визначення територій, на яких планується створення до 2020 року природоохоронних територій площею не менш як 15 відсотків площі області

державне управління охорони навколишнього природного середовища в області, Головне управління агропромислового розвитку облдержадміністрації, Головне управління Держкомзему в області, обласні управління водних ресурсів, лісового та мисливського господарства, райдержадміністрації

2011 - 2014 роки

28. Розроблення та затвердження місцевих схем та програм формування екологічної мережі

райдержадміністрації, Головне управління Держкомзему, державне управління охорони навколишнього природного середовища в області

2012 - 2015 роки

29. Складання і ведення переліків територій та об'єктів екологічної мережі

державне управління охорони навколишнього природного середовища в області, управління лісового та мисливського господарства

2013 - 2015 роки

30. Утворення центрів штучного розведення, реакліматизації рідкісних та таких, що перебувають під загрозою зникнення, видів рослин і тварин

установи природозаповідного фонду області, державне управління охорони навколишнього природного середовища в області, райдержадміністрації

2013 - 2015 роки

V. Удосконалення регіональної екологічної політики

31. Проведення аналізу стану реалізації регіональної екологічної політики

державне управління охорони навколишнього природного середовища в області

2013 рік

32. Розроблення та затвердження місцевих планів дій з охорони навколишнього природного середовища із залученням заінтересованих сторін

робоча група, райдержадміністрації

2013 - 2015 роки

33. Розроблення і реалізація стратегії охорони навколишнього природного середовища, виконання відповідних заходів за участю суб'єктів господарювання, громадських екологічних організацій територіальних громад

виконкоми міських (міст обласного значення) рад, райдержадміністрації, державне управління охорони навколишнього природного середовища в області

2012 - 2015 роки

34. Підтримка реалізації громадських інтересів з очищення від засмічення прибережних захисних смуг та русел малих річок у рамках підготовки до проведення міжрегіональних екологічних фестивалів, виставок, свят, інших масових заходів

державне управління охорони навколишнього природного середовища в області, райдержадміністрації, виконкоми міських (міст обласного значення) рад

2012 - 2015 роки

35. Підтримка реалізації екологічних ініціатив у рамках партнерства "Громадськість, влада, бізнес"

головні управління економіки, з питань внутрішньої політики та зв'язків з громадськістю облдержадміністрації, державне управління охорони навколишнього природного середовища в області

2012 - 2015 роки

36. Сприяння розвиткові міжрегіонального і міжнародного співробітництва шляхом виконання спільних програм і реалізації проектів, спрямованих на поліпшення стану навколишнього природного середовища

управління міжнародного співробітництва та європейської інтеграції облдержадміністрації, державне управління охорони навколишнього природного середовища в області

2012 - 2015 роки

37. Запровадження обов'язкового включення до генеральних планів розвитку міст та селищ міського типу положень про створення парків і зелених зон

Головне управління містобудування, архітектури та житлово-комунального господарства облдержадміністрації, райдержадміністрації, виконкоми міських (міст обласного значення) рад

2012 - 2015 роки


 

Додаток
до розпорядження Волинської обласної державної адміністрації
10.04.2012 N 150


СКЛАД
робочої групи з розроблення обласного плану дій з охорони навколишнього природного середовища

Керівник робочої групи

КАРПЮК
Віталій Володимирович

- заступник голови обласної державної адміністрації

заступник керівника робочої групи

РОМАНЮК
Олександр Вікторович

- перший заступник начальника державного управління охорони навколишнього природного середовища в області

члени робочої групи:

БЛАЩУК
Олександр Аркадійович

- начальник Головного управління економіки облдержадміністрації

БОНДАРУК
Віктор Олександрович

- начальник Західно-Бузького басейнового управління водних ресурсів (за згодою)

ВАСИЛЕНКО
Василь Миколайович

- начальник Головного управління Держкомзему в області (за згодою)

ГОРБЕНКО
Юрій Мефодійович

- начальник Головного управління агропромислового розвитку облдержадміністрації

КИРИЛЬЧУК
Леонід Олексійович

- начальник Головного управління промисловості та розвитку інфраструктури облдержадміністрації

КОЛІСНИК
Богдан Іванович

- начальник обласного управління лісового та мисливського господарства (за згодою)

КУЦ
Юрій Іванович

- начальник Головного управління містобудування, архітектури та житлово-комунального господарства облдержадміністрації

ЛАВРЕНЮК
В'ячеслав Володимирович

- начальник обласного управління водних ресурсів (за згодою)

МЕЛЬНИК
Андрій Андрійович

- начальник Головного управління з питань внутрішньої політики та зв'язків з громадськістю облдержадміністрації

НИКИТЮК
Ігор Миколайович

- начальник Головного фінансового управління облдержадміністрації

РОМКО
Василь Дем'янович

- начальник управління з питань надзвичайних ситуацій обласної державної адміністрації

ТКАЧУК
Олександр Вікторович

- перший заступник начальника державної екологічної інспекції в області (за згодою).


 

Заступник голови - керівник апарату
обласної державної адміністрації

С. Ющик

 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали