НАЦІОНАЛЬНА РАДА УКРАЇНИ З ПИТАНЬ ТЕЛЕБАЧЕННЯ І РАДІОМОВЛЕННЯ

РІШЕННЯ

від 11 липня 2012 року N 950

Про заяву Хмельницької ОДТРК "Поділля-Центр", м. Хмельницький, щодо переоформлення ліцензії на мовлення (НР N 1246-м від 18.10.2006)

Розглянувши заяву Хмельницької обласної державної телерадіокомпанії "Поділля-Центр", м. Хмельницький (юридична та фактична адреси: вул. Володимирська, 92, м. Хмельницький, 29000; генеральний директор Олена Дмитрівна Павлюк), про переоформлення ліцензії на мовлення НР N 1246-м від 18.10.2006 (проводове, ефірне регіональне (в межах області) радіомовлення на першому каналі проводового мовлення (УР-1) та з використанням частот: 67.7 МГц у м. Хмельницькому, 68.72 МГц у м. Волочиську, 71.51 МГц у м. Городку, 70.76 МГц у с. Кульчіївцях, 68.06 МГц у м. Полонному; обсяг мовлення - по 2 години 08 хвилин середньодобово; мова: українська) у зв'язку зі зміною програмної концепції мовлення, керівних та наглядових органів, територіальної категорії мовлення, відрізків часу мовлення, збільшенням обсягів мовлення відповідно до рішення Національної ради N 56 від 20.01.2010 "Про ліцензування мовлення Хмельницької ОДТРК "Поділля-Центр" з використанням першого каналу проводового мовлення (УР-1), а також розповсюдження програм першого каналу проводового мовлення (УР-1) з використанням ефірних частот", збільшенням території розповсюдження програм: у м. Хмельницькому на частоті 67.7 МГц, у м. Волочиську на частоті 68.72 МГц, у с. Кульчіївцях на частоті 70.76 МГц відповідно до фактичної експлуатації РЕЗ-мовлення, керуючись статтями 12, 23, 24, 31 Закону України "Про телебачення і радіомовлення", статтями 18 та 24 Закону України "Про Національну раду України з питань телебачення і радіомовлення", враховуючи рішення Національної ради N 2874 від 14.12.2011 (Рішення N 2874), Національна рада вирішила:

1. Переоформити додатки 1, 6, 7 та 8 (дата видачі додатків 07.06.2011) до ліцензії на мовлення НР N 1246-м від 18.10.2006 Хмельницької обласної державної телерадіокомпанії "Поділля-Центр", м. Хмельницький, у зв'язку зі зміною програмної концепції мовлення, керівних та наглядових органів, територіальної категорії мовлення, відрізків часу мовлення, збільшенням обсягів мовлення відповідно до рішення Національної ради N 56 від 20.01.2010, збільшенням території розповсюдження програм: у м. Хмельницькому на частоті 67.7 МГц, у м. Волочиську на частоті 68.72 МГц, у с. Кульчіївцях на частоті 70.76 МГц відповідно до фактичної експлуатації РЕЗ-мовлення, зазначивши в ліцензії:

- програмна концепція мовлення: згідно з додатком 1 до рішення;

- докладні характеристики каналу мовлення, мережі мовлення: згідно з додатком 2 до рішення;

- періодичність, час, обсяги та сітка мовлення: згідно з додатком 3 до рішення.

2. Управлінню бухгалтерської служби, на підставі Методики розрахунку розмірів ліцензійного збору за видачу або продовження строку дії ліцензії на мовлення, провайдера програмної послуги, визначення розміру плати за переоформлення ліцензії та видачу дубліката ліцензії на мовлення (Постанова N 412), ліцензії провайдера програмної послуги, нарахувати Хмельницькій ОДТРК "Поділля-Центр", м. Хмельницький, плату за внесення змін до ліцензії на мовлення НР N 1246-м від 18.10.2006:

2.1. які не впливають на розмір ліцензійного збору: зміна програмної концепції мовлення, керівних та наглядових органів, територіальної категорії мовлення, відрізків часу мовлення - в розмірі однієї мінімальної заробітної плати на момент прийняття рішення;

2.2. які впливають на розмір ліцензійного збору:

2.2.1. збільшення території розповсюдження програм у м. Хмельницькому на частоті 67.7 МГц, у м. Волочиську на частоті 68.72 МГц, у с. Кульчіївцях на частоті 70.76 МГц відповідно до фактичної експлуатації РЕЗ-мовлення - провести новий розрахунок розміру ліцензійного збору (67.7 МГц у м. Хмельницькому, 68.72 МГц у м. Волочиську, 70.76 МГц у с. Кульчіївцях) з урахуванням раніше сплаченої суми, обсягу мовлення - по 15 годин 01 хвилини на тиждень (середньодобово - по 2 години 08 хвилин), коефіцієнта, який враховує територіальні особливості розповсюдження програм (n = по 10), розміру мінімальної заробітної плати на момент прийняття рішення та зменшення ліцензійного збору для державних телерадіоорганізацій на 90 %;

2.2.2. за додатковий обсяг мовлення по 19 хвилин на тиждень (середньодобово - по 3 хвилини) відповідно до рішення Національної ради N 56 від 20.01.2010 - провести новий розрахунок розміру ліцензійного збору (ефірна мережа мовлення згідно з додатком 2 до рішення), з урахуванням коефіцієнта, який враховує територіальні особливості розповсюдження програм (n = по 10), розміру мінімальної заробітної плати на момент прийняття рішення та зменшення ліцензійного збору для державних телерадіоорганізацій на 90 %;

2.2.3. за додатковий обсяг мовлення 19 хвилин на тиждень - провести новий розрахунок розміру ліцензійного збору (проводове мовлення УР-1 з територією розповсюдження програм - м. Хмельницький та Хмельницька обл.) з урахуванням коефіцієнта врахування кількості населення, яке проживає на території розповсюдження програм в межах адміністративно-територіальної одиниці N = 400, розміру мінімальної заробітної плати на момент прийняття рішення та зменшення ліцензійного збору для державних телерадіоорганізацій на 90 %.

3. Після сплати ліцензійного збору, враховуючи внесені зміни, видати Хмельницькій ОДТРК "Поділля-Центр", м. Хмельницький, переоформлені додатки 1, 4, 6, 7 та 8 до ліцензії на мовлення НР N 1246-м від 18.10.2006.

4. При видачі переоформлених додатків до ліцензії на мовлення 1, 6, 7 та 8 (дата видачі додатків 07.06.2011) до ліцензії на мовлення НР N 1246-м від 18.10.2006 вважаються недійсними та вилучаються.

5. Виконання цього рішення покласти на управління: ліцензування телерадіомовлення, контрольно-аналітичне, бухгалтерської служби, правового забезпечення та науково-технічного і частотного розвитку.

6. Контроль за виконанням цього рішення покласти на члена Національної ради О. Калетник.

 

Голова Національної ради

В. Манжосов

Заступник голови
Національної ради

Л. Мудрак


 

Додаток 1
до рішення Національної ради
11.07.2012 N 950


Програмна концепція мовлення Хмельницької обласної державної телерадіокомпанії "Поділля-Центр", м. Хмельницький

I. "Мова (мови), якою (якими) вестимуться передачі": українська не менше 75 %;

II. Частка програм власного виробництва: 11 годин 08 хвилин на тиждень, 72.6 %;

III. Мінімальна частка національного аудіовізуального продукту (в тому числі власного виробництва): 15 годин 20 хвилин на тиждень, 100 %;

IV. Формат (відповідно до програмної концепції): інформаційно-просвітницький;

V. Жанровий розподіл програмного наповнення:

N

Розподіл програмного наповнення

Загальний обсяг
(год. хв./тиждень)

Обсяг власного продукту
(год. хв./тиждень)

Обсяг національного продукту
(год. хв./тиждень)

Обсяг іноземного продукту
(год. хв./тиждень)

Програми та передачі, які передбачається ретранслювати
(год. хв./тиждень)

1

2

3

4

5

6

7

1

Інформаційно-аналітичні і публіцистичні передачі

4 години 30 хвилин

4 години 30 хвилин

4 години 30 хвилин

-

-

2

Культурно-мистецькі передачі

1 година 21 хвилина

1 година 21 хвилина

1 година 21 хвилина

-

-

3

Науково-просвітницькі передачі

3 години 08 хвилин

2 години 28 хвилин

3 години 08 хвилин

-

-

4

Розважально-музичний
/в т. ч.: музичні передачі, інтерактивні передачі, ігрові шоу, передачі по заявках тощо.../

2 години 14 хвилин

1 година 45 хвилин

2 години 14 хвилин

-

-

5

Підбірка музичних творів
/для радіомовлення/

49 хвилин

-

49 хвилин

-

-

6

Дитячі передачі

58 хвилин

43 хвилини

58 хвилин

-

-

7

Фільмопоказ
/для телебачення/

-

-

-

-

-

8

Інше:

 

 

 

 

 

Реклама

1 година 59 хвилин

-

1 година 59 хвилин

-

-

елементи оформлення ефіру

14 хвилин

14 хвилин

14 хвилин

-

-

анонси

7 хвилин

7 хвилин

7 хвилин

-

-

телеторгівля

-

-

-

-

-


 

Начальник
контрольно-аналітичного
управління

О. Левчук


 

Додаток 2
до рішення Національної ради
11.07.2012 N 950


Докладні характеристики каналу мовлення, мережі мовлення Хмельницької обласної державної телерадіокомпанії "Поділля-Центр", м. Хмельницький

Територіальна категорія мовлення: регіональне

N
з/п

Місцезнаходження передавача

Частота/канал мовлення

Потужність передавача
(кВт)

Територія розповсюдження програм

1.

м. Хмельницький

67,70 МГц

4,0

м. Хмельницький та прилеглі райони: Хмельницький, Ярмолинецький, Красилівський, Старокостянтинівський, Деражнянський, Старосинявський, Летичівський

2.

м. Волочиськ

68,72 МГц

4,0

м. Волочиськ та прилеглі райони: Волочиський, Городоцький, Теофіпольський

3.

м. Городок

71,51 МГц

0,1

м. Городок

4.

с. Кульчіївці Кам'янець-Подільського району

70,76 МГц

4,0

с. Кульчіївці та прилеглі райони: Кам'янець-Подільський, Дунаєвецький, Чемеровецький

5.

м. Полонне

68,06 МГц

0,1

м. Полонне


проводове мовлення

перший канал проводового мовлення (УР-1)

адреса радіовузлу зв'язку: м. Хмельницький, вул. Володимирська, 92

кількість домогосподарств: 92000

територія розповсюдження програм: м. Хмельницький та Хмельницька область

 

Начальник управління
науково-технічного
і частотного розвитку

Т. Мироненко


 

Додаток 3
до рішення Національної ради
11.07.2012 N 950


Періодичність, час, обсяги та сітка мовлення Хмельницької обласної державної телерадіокомпанії "Поділля-Центр", м. Хмельницький

Загальний обсяг мовлення становить по 15 годин 20 хвилин на тиждень. Мовлення здійснюється у відрізках часу:

Понеділок - п'ятниця:

Субота:

Неділя:

06:45 - 06:55;
08:10 - 08:30;
15:40 - 16:00;
18:10 - 19:00;
20:00 - 20:30.

06:10 - 06:30;
08:10 - 08:30;
17:45 - 18:00;
18:10 - 19:00;
20:00 - 20:30.

06:10 - 06:30;
08:10 - 08:30;
15:45 - 16:00;
18:10 - 19:00;
20:00 - 20:30.


 

Начальник
контрольно-аналітичного
управління

О. Левчук

 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали