НАЦІОНАЛЬНА РАДА УКРАЇНИ З ПИТАНЬ ТЕЛЕБАЧЕННЯ І РАДІОМОВЛЕННЯ

РІШЕННЯ

від 11 липня 2012 року N 948

Про заяву Хмельницької ОДТРК "Поділля-Центр", м. Хмельницький, щодо переоформлення ліцензій на мовлення (НР N 1244-м від 09.10.2002, НР N 1248-м від 26.01.2009 та НР N 1250-м від 11.03.2008) та переоформлення (шляхом об'єднання) ліцензій на мовлення (НР N 1244-м від 09.10.2002, НР N 1248-м від 26.01.2009 та НР N 1250-м від 11.03.2008)

Розглянувши заяву Хмельницької обласної державної телерадіокомпанії "Поділля-Центр", м. Хмельницький (юридична та фактична адреси: вул. Володимирська, 92, м. Хмельницький, 29000; генеральний директор Олена Дмитрівна Павлюк), про переоформлення ліцензій на мовлення: НР N 1244-м від 09.10.2002 (ефірне місцеве радіомовлення з використанням частоти 104.6 МГц у м. Хмельницькому, потужність передавача - 1.0 кВт; обсяг мовлення - 22 години на добу; мова: українська) у зв'язку зі зміною програмної концепції мовлення, керівних та наглядових органів, територіальної категорії мовлення, уточненням території розповсюдження програм, НР N 1248-м від 26.01.2009 (ефірне регіональне (в межах області) радіомовлення з використанням частоти 104.4 МГц у м. Славуті, потужність передавача - 0.25 кВт; обсяг мовлення - 24 години на добу; мова: українська 100 %) у зв'язку зі зміною програмної концепції мовлення, керівних та наглядових органів, територіальної категорії мовлення, оператора телекомунікацій, збільшенням території розповсюдження програм у м. Славуті на частоті 104.4 МГц відповідно до фактичної експлуатації РЕЗ-мовлення та НР N 1250-м від 11.03.2008 (ефірне регіональне (в межах області) радіомовлення з використанням частоти 104.6 МГц у м. Хмельницькому, потужність передавача - 1.0 кВт; обсяг мовлення - 2 години на добу; мова: українська) у зв'язку зі зміною програмної концепції мовлення, керівних та наглядових органів, територіальної категорії мовлення, уточненням території розповсюдження програм та про переоформлення (шляхом об'єднання) ліцензій на мовлення НР N 1244-м від 09.10.2002, НР N 1248-м від 26.01.2009 та НР N 1250-м від 11.03.2008, керуючись статтями 12, 23, 24, 31 Закону України "Про телебачення і радіомовлення", статтями 18 та 24 Закону України "Про Національну раду України з питань телебачення і радіомовлення", офіційними даними Державної служби статистики на 01.01.2012 (чисельність наявного населення України), враховуючи рішення Національної ради N 2874 від 14.12.2011 (Рішення N 2874), Національна рада вирішила:

1. Переоформити ліцензію на мовлення НР N 1244-м від 09.10.2002 Хмельницької обласної державної телерадіокомпанії "Поділля-Центр", м. Хмельницький, у зв'язку зі зміною програмної концепції мовлення, керівних та наглядових органів, територіальної категорії мовлення, уточненням території розповсюдження програм.

2. Переоформити ліцензію на мовлення НР N 1248-м від 26.01.2009 Хмельницької обласної державної телерадіокомпанії "Поділля-Центр", м. Хмельницький, у зв'язку зі зміною програмної концепції мовлення, керівних та наглядових органів, територіальної категорії мовлення, оператора телекомунікацій, збільшенням території розповсюдження програм у м. Славуті на частоті 104.4 МГц відповідно до фактичної експлуатації РЕЗ-мовлення.

3. Переоформити ліцензію на мовлення НР N 1250-м від 11.03.2008 Хмельницької обласної державної телерадіокомпанії "Поділля-Центр", м. Хмельницький, у зв'язку зі зміною програмної концепції мовлення, керівних та наглядових органів, територіальної категорії мовлення, уточненням території розповсюдження програм.

4. Переоформити (шляхом об'єднання) ліцензії на мовлення НР N 1244-м від 09.10.2002, НР N 1248-м від 26.01.2009, НР N 1250-м від 11.03.2008 та видати об'єднану ліцензію на мовлення, зазначивши в ліцензії:

- вид мовлення: ефірне (радіомовлення);

- вихідні дані (логотип, позивні, емблема): "Радіо "Поділля-Центр";

- програмна концепція мовлення - згідно з додатком 1 до рішення;

- докладні характеристики каналу мовлення, мережі мовлення - згідно з додатком 2 до рішення;

- періодичність, час, обсяги та сітка мовлення - по 24 години на добу.

5. Оператор телекомунікацій на частоті 104.4 МГц у м. Славуті Хмельницької обл. - ТОВ "Телемережі України", м. Луцьк; оператор телекомунікацій на частоті 104.6 МГц у м. Хмельницькому - Концерн РРТ.

6. Управлінню бухгалтерської служби, на підставі Методики розрахунку розмірів ліцензійного збору за видачу або продовження строку дії ліцензії на мовлення, провайдера програмної послуги, визначення розміру плати за переоформлення ліцензії та видачу дубліката ліцензії на мовлення, ліцензії провайдера програмної послуги (Постанова N 412), нарахувати Хмельницькій ОДТРК "Поділля-Центр", м. Хмельницький:

6.1. плату за внесення змін до ліцензії на мовлення НР N 1244-м від 09.10.2002, які не впливають на розмір ліцензійного збору: зміна програмної концепції мовлення, керівних та наглядових органів, територіальної категорії мовлення, уточнення території розповсюдження програм - у розмірі однієї мінімальної заробітної плати на момент прийняття рішення;

6.2. плату за внесення змін до ліцензії на мовлення НР N 1250-м від 11.03.2008, які не впливають на розмір ліцензійного збору: зміна програмної концепції мовлення, керівних та наглядових органів, територіальної категорії мовлення, уточнення території розповсюдження програм - у розмірі однієї мінімальної заробітної плати на момент прийняття рішення;

6.3. плату за внесення змін до ліцензії на мовлення НР N 1248-м від 26.01.2009, які:

- не впливають на розмір ліцензійного збору: зміна програмної концепції мовлення, керівних та наглядових органів, територіальної категорії мовлення, оператора телекомунікацій - у розмірі однієї мінімальної заробітної плати на момент прийняття рішення;

- впливають на розмір ліцензійного збору: збільшення території розповсюдження програм у м. Славуті на частоті 104.4 МГц відповідно до фактичної експлуатації РЕЗ-мовлення - провести новий розрахунок розміру ліцензійного збору (частота 104.4 МГц у м. Славуті) з урахуванням раніше сплаченої суми, обсягу мовлення - 24 години на добу, коефіцієнта, який враховує територіальні особливості розповсюдження програм (n = 20), розміру мінімальної заробітної плати на момент прийняття рішення та зменшення ліцензійного збору для державних телерадіоорганізацій на 90 %;

6.4. плату за внесення зміни, яка не впливає на розмір ліцензійного збору: переоформлення (шляхом об'єднання) ліцензій на мовлення НР N 1244-м від 09.10.2002, НР N 1248-м від 26.01.2009, НР N 1250-м від 11.03.2008 - в розмірі однієї мінімальної заробітної плати на момент прийняття рішення.

7. Після сплати ліцензійного збору, враховуючи внесені зміни, видати Хмельницькій ОДТРК "Поділля-Центр", м. Хмельницький, переоформлену (шляхом об'єднання) ліцензію на мовлення, строк дії об'єднаної ліцензії - по 11.03.2015 (відповідно до ліцензії на мовлення НР N 1250-м від 11.03.2008).

8. При видачі переоформленої (шляхом об'єднання) ліцензії на мовлення ліцензії НР N 1244-м від 09.10.2002, НР N 1248-м від 26.01.2009, НР N 1250-м від 11.03.2008 вважаються недійсними та вилучаються.

9. Виконання цього рішення покласти на управління: ліцензування телерадіомовлення, контрольно-аналітичне, бухгалтерської служби, правового забезпечення та науково-технічного і частотного розвитку.

10. Контроль за виконанням цього рішення покласти на члена Національної ради О. Калетник.

 

Голова Національної ради

В. Манжосов

Заступник голови
Національної ради

Л. Мудрак


 

Додаток 1
до рішення Національної ради
11.07.2012 N 948


Програмна концепція мовлення Хмельницької обласної державної телерадіокомпанії "Поділля-Центр", м. Хмельницький

I. "Мова (мови), якою (якими) вестимуться передачі": українська не менше 75 %;

II. Частка програм власного виробництва: 13 годин 20 хвилин на добу, 56 %;

III. Мінімальна частка національного аудіовізуального продукту (в тому числі власного виробництва): 24 години на добу, 100 %;

IV. Формат (відповідно до програмної концепції): музично-розважальний;

V. Жанровий розподіл програмного наповнення:

N

Розподіл програмного наповнення

Загальний обсяг
(год. хв./добу)

Обсяг власного продукту
(год. хв./добу)

Обсяг національного продукту
(год. хв./добу)

Обсяг іноземного продукту
(год. хв./добу)

Програми та передачі, які передбачається ретранслювати
(год. хв./добу)

1

2

3

4

5

6

7

1

Інформаційно-аналітичні і публіцистичні передачі

2 години 10 хвилин

2 години 10 хвилин

2 години 10 хвилин

-

-

2

Культурно-мистецькі передачі

2 години

2 години

2 години

-

-

3

Науково-просвітницькі передачі

1 година 50 хвилин

1 година 50 хвилин

1 година 50 хвилин

-

-

4

Розважально-музичний
/в т. ч.: музичні передачі, інтерактивні передачі, ігрові шоу, передачі по заявках тощо.../

6 годин

6 годин

6 годин

-

-

5

Підбірка музичних творів
/для радіомовлення/

8 годин 35 хвилин

-

8 годин 35 хвилин

-

-

6

Дитячі передачі

1 година

1 година

1 година

-

-

7

Фільмопоказ
/для телебачення/

-

-

-

-

-

8

Інше:

 

 

 

 

 

Реклама

1 година 51 хвилина

-

1 година 51 хвилина

-

-

елементи оформлення ефіру

24 хвилини

10 хвилин

24 хвилини

-

-

анонси

10 хвилин

10 хвилин

10 хвилин

-

-

телеторгівля

-

-

-

-

-


Конкурсні умови (частота 104.4 МГц у м. Славуті):

- обсяг музичних творів вітчизняного виробництва - не менше 50 %;

- обсяг музичних творів вітчизняних авторів і виконавців українською мовою - не менше 40 %;

- здійснювати мовлення без трансляції передач, використання позивних, ретрансляції програм інших мовників.

Конкурсні умови (частота 104.6 у м. Хмельницькому):

- обсяг ведення передач українською мовою - не менше 75 %. Забезпечення слухачів, які належать до національних меншин, трансляцією програм мовами цих меншин, які компактно проживають у зоні поширення радіосигналу, відповідно до рішення Національної ради;

- обсяг музичних творів вітчизняного виробництва - не менше 50 %;

- обсяг музичних творів вітчизняних виконавців українською мовою - не менше 40 %;

- здійснювати мовлення без трансляції передач та без використання позивних чи ретрансляції програм інших мовників.

 

Начальник
контрольно-аналітичного
управління

О. Левчук


 

Додаток 2
до рішення Національної ради
11.07.2012 N 948


Докладні характеристики каналу мовлення, мережі мовлення Хмельницької обласної державної телерадіокомпанії "Поділля-Центр", м. Хмельницький

Територіальна категорія мовлення: регіональне

N
з/п

Місцезнаходження передавача

Частота/канал мовлення

Потужність передавача
(кВт)

Територія розповсюдження програм

1.

м. Хмельницький, пр. Миру, 43, вежа ОРТПЦ

104,6 МГц

1,0

м. Хмельницький та прилеглі райони: Хмельницький, Ярмолинецький, Красилівський, Старокостянтинівський, Деражнянський, Старосинявський, Волочиський, Городоцький, Летичівський

2.

Хмельницька обл., м. Славута, вежа РТС

104,4 МГц

0,25

м. Славута та Славутський район


 

Начальник управління
науково-технічного
і частотного розвитку

Т. Мироненко

 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали